1. Žiadosť o zvýšenie mzdy (46 replies)
 2. rodičovská dovolenka (27 replies)
 3. Zamestnanec viacerych cl.statov EU a odvody (5 replies)
 4. Dôchodok (15 replies)
 5. PN (1 replies)
 6. Kódy bánk (7 replies)
 7. Prispevky do DSS??? (36 replies)
 8. zdravotné poistenie a chudáci príležitostný sprostredkovatelia (6 replies)
 9. Tlačivo-žiadosť o ošetrovné (3 replies)
 10. Odlhásenie z VSZP? (9 replies)
 11. oznámenie PN (10 replies)
 12. SP (14 replies)
 13. Registratúra... (12 replies)
 14. Odmena spoločníka (47 replies)
 15. Ukončenie rodičovskej dovolenky (35 replies)
 16. Daňový bonus a zdravotne postihnuté deti (12 replies)
 17. Stravenky pre konateľov (0 replies)
 18. Nástup do zamestnania (23 replies)
 19. Dohoda o brigad. cinnosti stud.-externistov (21 replies)
 20. Nové maximálne hranice vymer. základov (5 replies)
 21. Pokračovanie v PN (1 replies)
 22. Nástup na druhú materskú dovolenku (4 replies)
 23. Dôchodca a vplyv prac.zmluvy na výšku dôchodku. (3 replies)
 24. použitie auta manželky (2 replies)
 25. odhláška VšZP (9 replies)
 26. zdravotné (5 replies)
 27. DVZ pre úrazovú dávku u dohodára. (17 replies)
 28. Zdravotne postihnutý (7 replies)
 29. Pracovné zaradenie - minimálna mzda (13 replies)
 30. DOVP a SP (16 replies)
 31. Osobitná registrácia??? (14 replies)
 32. Stravné listky (9 replies)
 33. Materska (4 replies)
 34. Ochrana osobných údajov (11 replies)
 35. dovolenka a skoncenie PP v skusobnej (3 replies)
 36. Odvody (18 replies)
 37. Prihláška a odhláška (4 replies)
 38. Mzda a vymeriavací základ (2 replies)
 39. Aktuálne-Ochr.os.údajov menej ako 6 zamestnancov (5 replies)
 40. Výkaz pre Soc. poisťovňu (1 replies)
 41. Starobný dôchodca - SZČO - ZP - úmrtie (9 replies)
 42. Dôchodca-zamestnanec-starob. al. invalidný? (2 replies)
 43. Ako ušetriť na šéfovi...? (13 replies)
 44. Oprava miezd (1 replies)
 45. Pracujúci dôchodca a SZČO-prepočítanie dôchodku (0 replies)
 46. Prehľad (15 replies)
 47. Do koľko dní zápoč.list (17 replies)
 48. ELDZ (14 replies)
 49. poverenie (3 replies)
 50. počet dní RO (6 replies)
 51. cesťáky (11 replies)
 52. Vypomáhajúca a spolupracujúca osoba (4 replies)
 53. Rodičovský príspevok (11 replies)
 54. úraz mimo pracovnej doby (2 replies)
 55. DOVOLENKA PRI PRACOVNOM URAZE (18 replies)
 56. Mzda v cudzej mene (2 replies)
 57. nemocenské dávky (53 replies)
 58. Odhlásenie zamestnanca zo SP (16 replies)
 59. PN pod vplyvom alkoholu (6 replies)
 60. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (29 replies)
 61. Auto aj na súkromné účely (55 replies)
 62. Hlučné a prašné prostredie (4 replies)
 63. ODVODY do SP a ZP-21 tabuliek (8 replies)
 64. MINIMUM (4 replies)
 65. Mandátna zmluva alebo zmluva o sporostredkovani? (18 replies)
 66. výpočet mzdy (43 replies)
 67. nezamestnaný konateľ (8 replies)
 68. Penále SP (10 replies)
 69. prihlášky SP (13 replies)
 70. Prax stredoškoláka a stravné (8 replies)
 71. Prac pomer na určitú dobu (15 replies)
 72. Krach firmy ako s odstupným? (47 replies)
 73. DoVP-prihláška a odhláška (56 replies)
 74. Mzdové účtovníctvo,personalistika a odvody (6 replies)
 75. absolventská prax (5 replies)
 76. DovP a hodiny (17 replies)
 77. Pracovný pomer a škola (6 replies)
 78. smrteľný úraz (0 replies)
 79. prokurista (5 replies)
 80. výpovedná doba a PN (5 replies)
 81. Opäť materské a dohody (7 replies)
 82. uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporeni (36 replies)
 83. súrne (4 replies)
 84. Dlhodobá pracovná cesta (0 replies)
 85. Dlhodobá pracovná cesta (0 replies)
 86. zamestnaec nechodí do práce (9 replies)
 87. Ochrana údajov - Bezpečnostný projekt (302 replies)
 88. Neplatené voľno (2 replies)
 89. Zaokrúhlovanie v ZP (12 replies)
 90. Dohoda o vyk.prace alebo zmluva? (4 replies)
 91. DO (1 replies)
 92. EL (18 replies)
 93. materská dovolenka (4 replies)
 94. Pracujúci dôchodca (11 replies)
 95. náhrada pri PN (7 replies)
 96. Nadčas - povinnosť preplatiť alebo NV . (12 replies)
 97. zákonník práce - zmeny (12 replies)
 98. Dohoda o VP (261 replies)
 99. úrazová renta (0 replies)
 100. Odstupné a rodičovská dovolenka (19 replies)
 101. miesto výkonu práce (2 replies)
 102. Uhrada za sluzobny odchod (4 replies)
 103. nahláska (16 replies)
 104. Náhrada straty na zárobku SZČO (7 replies)
 105. Odstupné výpočet (49 replies)
 106. oznamenie MD (2 replies)
 107. úrad práce (20 replies)
 108. SP (2 replies)
 109. Daň.bonus+poberateľ výsl.dôchodku. (3 replies)
 110. Dve zamestnania (2 replies)
 111. výkaz pre SP (10 replies)
 112. PRÍKAZNÁ ZMLUVA (17 replies)
 113. Exekúcia (24 replies)
 114. Dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 115. ochrana osobných údajov - dátumy na dokumentoch (11 replies)
 116. tlačivo Registrač.list.FO-dohodari (6 replies)
 117. Študent VŠ - dokedy? (6 replies)
 118. Ako preplatiť dovolenku??? (5 replies)
 119. Dohoda o upustení ... (3 replies)
 120. nahlásenie DoVP - majitelia s.r.o. (1 replies)
 121. TPP a živnosť popri podnikaní (1 replies)
 122. náhrada PN a čistá mzda (7 replies)
 123. Neplatene volno (16 replies)
 124. Skončenie PP-zlý zdravotný stav (7 replies)
 125. Dva pracovné pomery a odvody do SP (2 replies)
 126. Navštívil Vás už "VIETOR"? (42 replies)
 127. Elektronická forma výkazov do ZP od 1. mája 2005 (11 replies)
 128. predseda predstavenstva odvody - bývalý zamestnanec (2 replies)
 129. Skončenie prac. pomeru a PN? (31 replies)
 130. Preddavky na ZP-zaokruhl. (13 replies)
 131. výpoveď (2 replies)
 132. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov (6 replies)
 133. Zrušenie zmluvy medzi 2 SZČO (9 replies)
 134. Odmietnutie si poistenca - VšZP . (26 replies)
 135. Maturanti - poistenie (1 replies)
 136. Zasielanie údajov SP elektronicky (5 replies)
 137. nezamestnaný (1 replies)
 138. DVP a nezamestnaný (2 replies)
 139. odvody do soc.poist. (2 replies)
 140. Mzdy (3 replies)
 141. Znížená pracovná schopnosť (52 replies)
 142. Prosim o nazor k vyplatnej paske (19 replies)
 143. Dočasná pracovná neschopnosť živnostníka (14 replies)
 144. Pohyblivá zložka mzdy (8 replies)
 145. Výpoveď v skúšobnej dobe (33 replies)
 146. Výpoveď zamestnancom - dohodou (18 replies)
 147. Zaujímavý článok v britských listoch o DSS (6 replies)
 148. LIPA - poisťovňa (3 replies)
 149. SR a ČR firma (2 replies)
 150. Môže živnostník zamestnať manželku ? (5 replies)
 151. Starobné dôchodkové sporenie (4 replies)
 152. personalistika (7 replies)
 153. preplatenie dovolenky (13 replies)
 154. Tlačivo na Rpp (6 replies)
 155. Prechod práv (2 replies)
 156. Nový zamestnanec (13 replies)
 157. Pracovný pomer nezamestnaného (8 replies)
 158. Dohoda o brigád. práci študenta - strava (22 replies)
 159. Cestovné náhrady (4 replies)
 160. Skončenie prac.pomeru (3 replies)
 161. Ako zamestnať živnostníka (23 replies)
 162. Formuláre do SP (9 replies)
 163. DOVP (17 replies)
 164. vstupná cena vozidla (3 replies)
 165. Dohoda zvyšovaní kvalifikácie (1 replies)
 166. Penále a pokuty (9 replies)
 167. dovolenka? (11 replies)
 168. Minimálny základ poistenia? (4 replies)
 169. materska (3 replies)
 170. prečerpaná dovolenka pri výstupe (1 replies)
 171. dobr. nezames. a odvody do ZP (5 replies)
 172. Cestovné príkazy (83 replies)
 173. odvod do ZP (7 replies)
 174. Vyplnenie EL (9 replies)
 175. Tlačivo Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 176. PORAĎTE PROSÍM - Nový pracovný pomer ?!?! (10 replies)
 177. výkon základnej vojenskej služby- náhrada mzdy (2 replies)
 178. Kompenzačný príspevok (3 replies)
 179. výpveď v časovej tiesni (3 replies)
 180. nadčas a čerpanie (1 replies)
 181. prečerpaná dovolenka a skončenie pp (6 replies)
 182. Súhlas dotknutej osoby (13 replies)
 183. Práca na 60% (4 replies)
 184. Nemoc (24 replies)
 185. Dohoda so študentom (15 replies)
 186. občan SR zamestnaný v ČR (1 replies)
 187. Určovanie dovolenky (31 replies)
 188. skolenia pomoc!!!!!! (1 replies)
 189. praca v nemecku (3 replies)
 190. DOVP (10 replies)
 191. Výkazy ZP, SP (6 replies)
 192. Odmeňovanie učňov (20 replies)
 193. Odvody z náhrad straty času (2 replies)
 194. Dohody s nezamestnaným (5 replies)
 195. Poistenie-1 deň sobota. (14 replies)
 196. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (189 replies)
 197. Prihlasovanie do Soc.poisťovne (25 replies)
 198. skoncenie prac. pomeru a PN (29 replies)
 199. Odvody z DVP (25 replies)
 200. OČR a výpočet denného VZ (3 replies)
 201. Dohoda a počet dní (8 replies)
 202. Pozicka (1 replies)
 203. Odpočet 0,5 % z DsP na dieťa. (23 replies)
 204. Prehľad za 1.Q/05-dokedy treba odovzdať (3 replies)
 205. Práca v ČR (4 replies)
 206. Neviem si pomoct (4 replies)
 207. Zmena priezviska zamestnanca (10 replies)
 208. VVZ za rok 2004 (7 replies)
 209. Dohoda 2004 - kontorla - oprava! (6 replies)
 210. Vysokoškolák a dohoda (4 replies)
 211. !!!POĽNOHOSPODÁRI!!! (7 replies)
 212. Trošku blbá otázočka...ale predsa. (12 replies)
 213. Priemer 2Q 2005 (6 replies)
 214. diety SZČO (7 replies)
 215. konateľ-odvody-účtovanie (37 replies)
 216. Postup pri fakturovaní (1 replies)
 217. výpoveď a odstupné (3 replies)
 218. Staré dohody a registrácia (4 replies)
 219. vdovské, sirotské, dedičstvo (10 replies)
 220. DVP na 2 dni :) (13 replies)
 221. Príspevky absolventskej praxe (0 replies)
 222. Zamestnávanie nezamestnaného (8 replies)
 223. Potvrdenie o príjme zamestnanca pre banku (16 replies)
 224. Zaúčtovanie miezd v JU (5 replies)
 225. Tarifná trieda (8 replies)
 226. nezdanitelna cast (6 replies)
 227. zaujímavý dôvod na neprijatie výpovede zo strany zamestnanca (22 replies)
 228. Ročné zúčtovanie - veľký preplatok (17 replies)
 229. Tlacivo na danovy bonus (3 replies)
 230. PP a DVP registrácia SP (1 replies)
 231. RZD v roku 2003 (5 replies)
 232. Dovolenka pri mori (14 replies)
 233. Konateľ, jeho ohodnotenie a odvodová povinnosť (2 replies)
 234. Výpoved (1 replies)
 235. Výpoved (0 replies)
 236. Pracovná zmluva na dobu určitú a skúšobná doba (2 replies)
 237. Prehľad za rok 2003 a hlásenie (10 replies)
 238. Minimálna mzda (14 replies)
 239. Odvody do ZP konateľ a SZČO súčasne (4 replies)
 240. pomoc (27 replies)
 241. Kontrola na výpočet miezd (6 replies)
 242. Opravný výkaz (6 replies)
 243. Elektronické zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní (162 replies)
 244. Náhrada príjmu (11 replies)
 245. Materska (7 replies)
 246. daňový bónus (34 replies)
 247. vzory zmlúv (4 replies)
 248. Pracovná zmluva na dobu určitú, čo teraz?... (14 replies)
 249. Prihláška-dohody-aký dátum ? (4 replies)
 250. Mzda (3 replies)