1. rozvedení manželia a daňový bonus (9 replies)
 2. kúpa firmy (30 replies)
 3. Dohoda o VP (4 replies)
 4. A čo ďalej s DDP (15 replies)
 5. Dôchodkové správcovské spoločnosti (62 replies)
 6. Odvody a starobný dôchodca (39 replies)
 7. DVP alebo DBPS (13 replies)
 8. Prac.pomer na 1/2 uvazok a prac.doba (7 replies)
 9. Pracovný posudok (4 replies)
 10. prekážka v práci - ako dovolenka? (23 replies)
 11. exekúcia a DDP (0 replies)
 12. Civilná služba (1 replies)
 13. čerpanie dodatkovej dovolenky (3 replies)
 14. ošetrovné - ktorá pobočka SP vypláca? (3 replies)
 15. skratenie prac. uvazku (1 replies)
 16. Publikácia pre mzdárky (3 replies)
 17. Dalsia materska dovolenka (0 replies)
 18. Zdravotné poistenie (0 replies)
 19. Pracovná pohotovosť (5 replies)
 20. Živnostníci a fakturácia (14 replies)
 21. Výpočet náhr.príjmu-neplat.voľno (2 replies)
 22. Podiel na zisku a rodičovský príspevok (1 replies)
 23. "Starý" zákonník práce (4 replies)
 24. PN a odvody (1 replies)
 25. Doplnkové dôch. poistenie (1 replies)
 26. Životné minimum (4 replies)
 27. stravne listky (5 replies)
 28. Odstupne (4 replies)
 29. Rocna odmena (2 replies)
 30. Nezdaniteľná suma základu dane (2 replies)
 31. Zárobok pri polovičnej invalidke (3 replies)
 32. Dôchodkový vek (11 replies)
 33. Vymera dovolenky (8 replies)
 34. dovolenka (7 replies)
 35. Fitness - soc. fond (6 replies)
 36. DDP a zamestnanec cudzinec (0 replies)
 37. Správny cestovný príkaz (3 replies)
 38. 1/2 dňa dovolenka (14 replies)
 39. Praca v nedelu (15 replies)
 40. osetrovne (3 replies)
 41. čiastočný invalid (13 replies)
 42. doprovod u lekára (3 replies)
 43. Náhrada mzdy za školenie (1 replies)
 44. Náhrada mzdy pri školení (1 replies)
 45. Výpočet mzdy pri pracovnom úraze (3 replies)
 46. Dohoda o vykonani prace (33 replies)
 47. Pracovný pomer na určitu dobu (24 replies)
 48. daň z miezd (4 replies)
 49. Maximum a minimum VZ pri PN (6 replies)
 50. dĺžka prac. času (3 replies)
 51. Zamestnanie bývalého vojaka (7 replies)
 52. Prac. zmluva - prac. čas a dovolenka (3 replies)
 53. Nový zamestnanec a sviatok (8 replies)
 54. Dohoda o vykonani prace (25 replies)
 55. Dohoda o vykonaní práce (13 replies)
 56. Vyrovnávacia dávka tehot.zamestnankyni (4 replies)
 57. Sobota, nedeľa - nadčas? (41 replies)
 58. Starobné dôchodkové sporenie (171 replies)
 59. vymera dovolenky (5 replies)
 60. Odmeny za výkon volenej funkcie-odvody do zdravotnej poistovni (15 replies)
 61. valorizácia dôchodkov (9 replies)
 62. 60 % (5 replies)
 63. Pracovny pomer v zahraničí (5 replies)
 64. NEZAMESTNÁVANIE INVALIDA (8 replies)
 65. Opravný výkaz do SP. (35 replies)
 66. DVP a výkaz SP (11 replies)
 67. výpočet PN (0 replies)
 68. Ochranná lehota (4 replies)
 69. Nočné (3 replies)
 70. Určenie dôchodkového veku (1 replies)
 71. Preukázanie nároku na dlhšiu dovolenku (20 replies)
 72. "Malý-veľký závod" (25 replies)
 73. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke (128 replies)
 74. Dovolenka a PN (2 replies)
 75. Výška vymeriavacieho základu (18 replies)
 76. Sviatok (11 replies)
 77. Dovolenka a jej kratenie (10 replies)
 78. Výpočet náhrady príjmu pri doč.PNS (6 replies)
 79. predavačka a prac.čas (6 replies)
 80. Odvody do zdravotnej poistovni po novom (24 replies)
 81. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest (21 replies)
 82. Nezamestnaný a DVP (1 replies)
 83. Invalidné poist. po preskúmaní invalidity (3 replies)
 84. MD a dohoda o vykonani prace (1 replies)
 85. Vymer.zaklad na PN (1 replies)
 86. Predvolanie na políciu (15 replies)
 87. Prekážky v práci (9 replies)
 88. DVP alebo VPP? (10 replies)
 89. Druh práce - správne určenie (2 replies)
 90. civilka a dovolenka (4 replies)
 91. Export Miezd do PÚ v MRP (1 replies)
 92. Stále dane (7 replies)
 93. Športový tréner a dohoda (6 replies)
 94. Nezdaniteľné minimum - dôchodca (2 replies)
 95. SZĆO aj v HPP (12 replies)
 96. občerstvenie na seminároch-súrne (3 replies)
 97. Odmeny konatelom a odvody (4 replies)
 98. Nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 99. Dovolenka - pracovná zmluva (8 replies)
 100. SZČO-PN-odvody (4 replies)
 101. Študent - pracov. pomer na polovičný úväzok (2 replies)
 102. dochodca (1 replies)
 103. PN viac ako 10 dní (13 replies)
 104. Prehľad o zrazených preddavkoch (165 replies)
 105. Invalidný dôchodca a dopad zvýšenia min.mzdy (1 replies)
 106. úraz zamestnancov (13 replies)
 107. vyplácanie príplatkov (4 replies)
 108. Dodatočné DP k DzP a odvody (4 replies)
 109. Dovolenka a ukončenie prac.pomeru (7 replies)
 110. paušálny príspevok na pranie prac. odevu (2 replies)
 111. podpora (2 replies)
 112. MD a dohoda (3 replies)
 113. Min.mzda 1.10.04 (9 replies)
 114. Zdravotnícke centrum (6 replies)
 115. ŠTUDENT ??? HODIN MOŽE PRACOVAŤ ? (30 replies)
 116. Náhrada (3 replies)
 117. PN a ukonč.pracovného pomeru (4 replies)
 118. Zrážky zo mzdy (12 replies)
 119. Výpoveď podľa §63 (7 replies)
 120. Dovolenka (6 replies)
 121. Nárok dohodárov na stravenky (19 replies)
 122. %to vreckového pri zahraničnej ceste (4 replies)
 123. Pracovný pomer na dobu určitú - tehotenstvo (3 replies)
 124. VZ-soc.poistenie (7 replies)
 125. Péenka (7 replies)
 126. dôchodca - zamestnanie či dohoda ??? (10 replies)
 127. Zdanenie posgraduálneho štúdia (5 replies)
 128. Oprava mzdy za sviatok (5 replies)
 129. Mzda za školenie (2 replies)
 130. DOVP popri živnosti (9 replies)
 131. Chybne vypočítaná mzda. (2 replies)
 132. Evidencia zamestnancov (1 replies)
 133. ELDP -vyplnenie (4 replies)
 134. odmeny statutarov (7 replies)
 135. Nezdanitel.časť dôchodcu (4 replies)
 136. Dodatková dovolenka (8 replies)
 137. oneskorene podanie vykazu do Soc.pois. (7 replies)
 138. Sluzobne auto (2 replies)
 139. Výpoveď (2 replies)
 140. Práca vo sviatok (6 replies)
 141. Prehľad (6 replies)
 142. Hmotná zodpovednosť - problém (5 replies)
 143. Zaškolenie v zahraničí (4 replies)
 144. Exekúcia zo mzdy (2 replies)
 145. Príspevky pri narodení dieťaťa (1 replies)
 146. dan pri brigadnickej praci studenta (3 replies)
 147. SP-zaporný VZ u prečerpanej dovolenky (5 replies)
 148. Sobota a prestávka na obed (11 replies)
 149. evidenčný list (30 replies)
 150. majú nárok na odpočitatelnu položku? (15 replies)
 151. občiansky preukaz (1 replies)
 152. Pracovná zmluva v anglickom jazyku (3 replies)
 153. Výška poistného pre star.dôchodcu (4 replies)
 154. civilka a výpoved (0 replies)
 155. Dohoda o pôžičke (16 replies)
 156. SZCO a odvody (26 replies)
 157. Odvody do SP za zamestnancov? (3 replies)
 158. civilkár a PN (2 replies)
 159. Hmotná zodpovednosť (3 replies)
 160. Prijatie zamestnanca (3 replies)
 161. Prehľad a nedoplatky (2 replies)
 162. PN a sviatok II (3 replies)
 163. Vypoved zamestnankyni na RD (6 replies)
 164. pracovná cesta (6 replies)
 165. Stravné pri bezplatnej praxi (1 replies)
 166. minimálna mzda a "dohodári" (1 replies)
 167. odvody (17 replies)
 168. cudzinec s prac.zmluvou a poistné (2 replies)
 169. Zápočtový list (5 replies)
 170. Novy zamestnanec (7 replies)
 171. Nárok zamestnanca na daňový bonus po 1.10.2004 (9 replies)
 172. zamestnanci, ktorý pracujú "von" (1 replies)
 173. Dovolenka za odpracované dni (6 replies)
 174. Zamestnankyňa odchádza do dôchodku... (2 replies)
 175. Konatelia a odvody (0 replies)
 176. este raz mandátna zmluva (0 replies)
 177. Materská dovolenka - riadna dovolenka (37 replies)
 178. civilkár (5 replies)
 179. poistenie zodpovednosti členov štatutárneho orgánu (0 replies)
 180. Zamestnanec? (8 replies)
 181. Jednoosobová s.r.o. a nárok na stravné (7 replies)
 182. Stravné (8 replies)
 183. odškodnenie pracovného úrazu (1 replies)
 184. Doplatok do minim. mzdy § 120 ZP (9 replies)
 185. Spoločník - prac.pomer a odvody (28 replies)
 186. Oneskorená úhrada (9 replies)
 187. Ukladanie dokladov (3 replies)
 188. dohoda o vykonani prace (13 replies)
 189. dovolenka naviac (2 replies)
 190. daňový bonus+0,5% (20 replies)
 191. Pomerná časť dovolenky §102 Zákonníka práce (4 replies)
 192. vypoved zo strany zamestnanca (2 replies)
 193. zmluva o dielo (6 replies)
 194. dovolenka (11 replies)
 195. pracovné oblečenie (10 replies)
 196. Lekársky posudok k skončeniu pr.pom. podľa § 69 ods. 1 a) a c) ZP (5 replies)
 197. Pracovná zmluva (7 replies)
 198. mandátna zmluva (23 replies)
 199. praca v deň pracovného voľna (2 replies)
 200. Výpoveď z dovodu neuspokojiveho plnenia prac. uloh. (3 replies)
 201. Minimálna mzda na 6 500,--Sk (5 replies)
 202. POZOR - Zákon o ochrane osobných údajov (1219 replies)
 203. dohoda o skonc. prac.pomeru (8 replies)
 204. Zmena vymeriavacieho základu SP (0 replies)
 205. znenie zakona (2 replies)
 206. minimálna mzda (7 replies)
 207. rozviazanie prac.pomeru (13 replies)
 208. rodičovsky prispevok (20 replies)
 209. výpoveď zo strany zamestnanca (3 replies)
 210. máte záujem o školenie? (542 replies)
 211. predpoklad pracovného fondu (0 replies)
 212. Ukončenie živnosti k 31.12.2004 (2 replies)
 213. Odstupné (2 replies)
 214. vypoved §63 ods.b (9 replies)
 215. este raz dohoda (4 replies)
 216. Tyzdenny prac. čas (4 replies)
 217. sústavná príprava na povolanie (2 replies)
 218. Nový zákon o zdravotnom poistení (1120 replies)
 219. upratovacie práce - bez prac. zmluvy (14 replies)
 220. Neplatené voľno (0 replies)
 221. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné lístky (36 replies)
 222. pracovna z. alebo mandatna z. (37 replies)
 223. Čistý príjem (5 replies)
 224. www stranka o tlacivach (2 replies)
 225. Dohoda o BPŠ (3 replies)
 226. Fond pracovného času (4 replies)
 227. Turnusové/smenové/ kalendáre vs nárok na dovolenku (4 replies)
 228. Zákon o ochrane osobných údajov (40 replies)
 229. Dovolenka a skúšobná doba (8 replies)
 230. Výška priemernej mzdy (1 replies)
 231. Náhrada mzdy (5 replies)
 232. Živnostník a odvod ÚP z DOVP (2 replies)
 233. Dohoda o vykonaní práce (11 replies)
 234. Podporna doba (5 replies)
 235. študijný pobyt (4 replies)
 236. VZ (1 replies)
 237. Pracovny cas (5 replies)
 238. Živnostník a zároveň zamestnaná osoba (9 replies)
 239. Daňový bonus (5 replies)
 240. Narodenie dieťata manželke zamestnanca (3 replies)
 241. Vym.základ pri neplatenom voľne (34 replies)
 242. tralý prac. pomer študent (3 replies)
 243. PN-ka (16 replies)
 244. Stupne náročnosti (40 replies)
 245. Pracovná náplň (4 replies)
 246. nadčasy (13 replies)
 247. Deti a O,5% nižšie odvody na starobné poistenie (11 replies)
 248. Vyúčtovanie stravného (22 replies)
 249. Krátenie dovolenky (1 replies)
 250. Prac. pomer na dobu určitú a dovolenka (3 replies)