1. Moji obľúbení zahraničný konatelia :) (61 replies)
 2. VŠZP - nové čísla účtov (7 replies)
 3. ročný výkaz-občania so zdrav. postihnutím 2004 (6 replies)
 4. prehľad o zraz. a odved. pred. na daň (10 replies)
 5. odpočítateľná položka na manžela (2 replies)
 6. amatér v odvodoch (1 replies)
 7. Oznamovacia povinnosť (11 replies)
 8. Zmeny v platení poistného do SP od 1.1.2005 (1 replies)
 9. Pracovná zmluva na dobu určitú (9 replies)
 10. ako na to? (0 replies)
 11. hlásenie NV (2 replies)
 12. Stravenky verzus stravné (19 replies)
 13. alkohol (10 replies)
 14. Dochodca a zdravotné poistenie pri dohode o VP (4 replies)
 15. odpočet na manželku (3 replies)
 16. odpočet na manželku (41 replies)
 17. Nové čísla účtov Sociálnej poisťovne (2 replies)
 18. ošetrovné (4 replies)
 19. DÚ a ročné zúčt. dane (2 replies)
 20. Odborný zástupca (0 replies)
 21. Odvody do ZP a SP SZCO (6 replies)
 22. daňový bonus (4 replies)
 23. zníženie úhrnu príjmov o príspevky na doplnkové a dôchodkové poistenie (9 replies)
 24. SP - Čísla účtov tlačivá 2005 (1 replies)
 25. Nezdaniteľná položka na manželku (a) (10 replies)
 26. Konatelia a zdrav. poisťovne (55 replies)
 27. podnikanie popri zamestnani (5 replies)
 28. Dohoda o vykonani prace so studentom SŠ (21 replies)
 29. dohoda o vykonani prace (15 replies)
 30. Novy mesacny vykaz (1 replies)
 31. 40 alebo 37,5 (5 replies)
 32. započítanie rokov (2 replies)
 33. Započtový list. (4 replies)
 34. Odvody do poisťovní konateľa s.r.o. (2 replies)
 35. vyhlásenie na zdanenie príjmov za roky 1993 - 2004 (15 replies)
 36. skončenie PP (94 replies)
 37. pracovná zmluva so študentom (9 replies)
 38. Daňový bonus (4 replies)
 39. Vymeriavaci základ (19 replies)
 40. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce (24 replies)
 41. Nové čísla účtov SP (5 replies)
 42. platba cez kartu koncom roka (0 replies)
 43. dva pracov.pomery a odvod do soc.poisťovne (4 replies)
 44. obedy + nahrady za stravne (1 replies)
 45. Naturálna mzda (0 replies)
 46. Naturálna mzda (2 replies)
 47. Odvod poistného (0 replies)
 48. Polovičný úvazok (5 replies)
 49. Daňové priznanie (2 replies)
 50. Rezervný fond solidarity (1 replies)
 51. Odvody dôchodcu-SZČO do SP (2 replies)
 52. Dohoda o vykonani prace (4 replies)
 53. Uchovávanie mzdovej evidencie (0 replies)
 54. odpočet na manželku (19 replies)
 55. prehlad,hlasenie (3 replies)
 56. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (11 replies)
 57. vypocet VZ na davky PN v roku 2005 (2 replies)
 58. vykazovanie preddavkov na poistné (8 replies)
 59. prepocet dovolenky (9 replies)
 60. zákonník práce (139 replies)
 61. Preplatok z minulého roku (5 replies)
 62. ako sa baviť zlého pracovníka (22 replies)
 63. Zápočet rokov (5 replies)
 64. RzD (7 replies)
 65. III.pilier (4 replies)
 66. Ročné zučtovanie (3 replies)
 67. Sumárna tabuľka min. a max. preddavkov na ZP (0 replies)
 68. Odmena konateľa s.r.o. (14 replies)
 69. Práca v štáte EU (4 replies)
 70. použivanie služ.auta (3 replies)
 71. Ročné zúčtovanie dane (98 replies)
 72. Nárok na dovolenku (3 replies)
 73. daňový bonus (6 replies)
 74. Materska dovolenka? (1 replies)
 75. Tanenka (10 replies)
 76. Úľava na družku - súrne (10 replies)
 77. Mzdy- ukoncenie roka (5 replies)
 78. Ako vypočítqť mzdu ? (0 replies)
 79. SZČO - zníženie sadzby poistného (18 replies)
 80. PN (1 replies)
 81. Dotácia (4 replies)
 82. Registračný list zmestnávateľa (3 replies)
 83. Konateľ zo zahraničia (0 replies)
 84. PN - prvých 10 dní (5 replies)
 85. Ročné zúčtovanie (42 replies)
 86. Prehľad... (0 replies)
 87. Opäť ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 88. Neuhradené odvody (8 replies)
 89. konateľ a ZP (1 replies)
 90. Dohoda a dôchodca s vyšším príjmom (2 replies)
 91. Potvrdenie - tlačivo (2 replies)
 92. DVP (1 replies)
 93. Nárok na dovolenku (8 replies)
 94. OBČAN PRENAJÍMA NEHNUTEĽNOSŤ - MUSÍ SA PRIHLÁSIŤ DO ZP a SP ??????? (25 replies)
 95. Daňový bonus. (1 replies)
 96. Dôchodca- dohodár (6 replies)
 97. Zdravotné poistnie - au pair (0 replies)
 98. Percenta na vypocet nemoc. a dochodk. zabezp.????? (2 replies)
 99. prikazna zmluva (6 replies)
 100. Ročne zuct. dane (1 replies)
 101. Nový účet SP (6 replies)
 102. Dohody o VP a ročné zúčtovanie dane (84 replies)
 103. odhláška a prihláška na nem.poistenie (4 replies)
 104. DOVP-roznos letakov (12 replies)
 105. výpočet mzdy (11 replies)
 106. Nemocenske (3 replies)
 107. odvody so soc.a zdrav. poistovne (19 replies)
 108. Mesacne vykazy platitelov do ZP-info (24 replies)
 109. dovolenka (8 replies)
 110. Zápočtový list a ošetrovné (2 replies)
 111. odvody (2 replies)
 112. Príplatky za nadčas, SO/NE, sviatok, noc (65 replies)
 113. ELDZ (6 replies)
 114. Dobrovoľne nezamestnaní občania (8 replies)
 115. Preddavok na daň zo závislej činnosti (5 replies)
 116. predcasny starobny dochodok a PN (5 replies)
 117. ročné zúčtovanie - dôchodca, ktorý odišiel do penzie v priebehu roku (2 replies)
 118. Konatelia teste sa! (28 replies)
 119. ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 120. Nový zamestnanec (4 replies)
 121. Prečerpanie dovolenky (4 replies)
 122. školenie - mzda (7 replies)
 123. Novela zákona o sociálnom poistení (8 replies)
 124. Daňové priznanie-ročné zúčtovanie (1 replies)
 125. Priemer na nevyčerpané dovolenky (24 replies)
 126. Zmeny od 1.1.2005 v mzdach (3 replies)
 127. NOVÉ VÝKAZY DO SP (52 replies)
 128. Pracovný pomer (2 replies)
 129. Limity poistnych odvodov pri skratenom prac.pomere (0 replies)
 130. poplatky (0 replies)
 131. ZAMESTNANEC odmeňovaný mesačnou mzdou (10 replies)
 132. Pracovné voľno a zamestnanec (18 replies)
 133. Povinnosť auditu (5 replies)
 134. Rocne zuctovanie dane z prijmu FO (1 replies)
 135. Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2005 (4 replies)
 136. Rok 2005 - znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie (8 replies)
 137. inval.dôchodok (3 replies)
 138. Odvody za dôchodcu (13 replies)
 139. ODMENY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA VÝKON FUNKCIE PRÁVNICKÝCH OSôB (4 replies)
 140. Výpoveď počas trvania PN (8 replies)
 141. Nový zákon o zdravot. poistení (69 replies)
 142. Neplatené voľno a skúšobná doba (1 replies)
 143. priemerný zárobok (1 replies)
 144. Konateľ a prihlaška do Soc.poisťovne (3 replies)
 145. zlucenie firiem a pracovne zmluvy (6 replies)
 146. Zákon o zdravotnom poistení (2 replies)
 147. znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie (27 replies)
 148. Odvody do SP a ZP (13 replies)
 149. Konatelia v s.r.o. (3 replies)
 150. Zdravotné poistenie v roku 2005 (16 replies)
 151. dobrovolne nezamestnaný (14 replies)
 152. Cista mzda (22 replies)
 153. HPP + DOHODA (4 replies)
 154. Odchodné pri predčasnom starobnom dôchodku (9 replies)
 155. skrateny uvazok (0 replies)
 156. Vianočné kolekcie a zdaňovanie (4 replies)
 157. "obnoveny" pracovny pomer (3 replies)
 158. SZČO a preddavky na zdravotné poistenie (91 replies)
 159. Nadčasy a stravné lístky (11 replies)
 160. Platový dekrét (19 replies)
 161. Dobrovoľne nezamestnaný a pracovný vzťah (2 replies)
 162. Mzdové účtovníctvo (0 replies)
 163. materská dovolenka (1 replies)
 164. Registračný list FO - tlačivo do SP (2 replies)
 165. FO a ZDRAVOTNÉ POISTENIE PO 1.1.2005 (44 replies)
 166. Nárok na dovolenku pri skrátenom prac.pomere (11 replies)
 167. evidenčný list dôchodkového poistenia - vyplnenie (198 replies)
 168. Odvody SZCO do SP od 1.1.2005 (16 replies)
 169. PNka zamestnávateľa (3 replies)
 170. Výpočet mzdy za december (6 replies)
 171. ELDZ (9 replies)
 172. civilkar a dovolenka (1 replies)
 173. doplnkové dôchodk. sporenie (2 replies)
 174. potvrdenie o zúčt.a vypl.príjmoch - vyplnenie (34 replies)
 175. Mzdy od r.2005 (23 replies)
 176. nahlasovanie zamenstnancov (2 replies)
 177. odvody (6 replies)
 178. spracovávanie miezd a účtovníctva (0 replies)
 179. dovolenka - krátenie a priemerka (4 replies)
 180. Potvrdenie o DPN (2 replies)
 181. Náhradné volno (10 replies)
 182. Konatelia a odvody (1 replies)
 183. nove nahlasky do SP (7 replies)
 184. Prehľad o zraz.preddavkoch (6 replies)
 185. PN na prelome rokov (1 replies)
 186. Konateľ - odvody a daň (24 replies)
 187. Mes.výkaz poistného (3 replies)
 188. Stravné lístky (4 replies)
 189. Dohoda o vyk.práce - prihl.do Soc.poisť. ? (18 replies)
 190. PP na dobu určitú (2 replies)
 191. DoVP alebo kratší pracovný čas? (5 replies)
 192. Odvody u konateľa a spoločíka u s.r.o. (0 replies)
 193. Stravné lístky počas dovolenky (4 replies)
 194. Zamestnanec je podnikatelom (3 replies)
 195. Postih zamestnanca s minimálnou mzdou (6 replies)
 196. vypocet invalidneho dochodku (13 replies)
 197. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 198. Domacky zamestnanec (4 replies)
 199. Zamestnanec a zároveň konateľ v inej firme (3 replies)
 200. DOVP - nezamestnaný (7 replies)
 201. materská dovolenka (617 replies)
 202. 5-týždň.dovolenky a MD rokov (0 replies)
 203. nemocenské SZČO (40 replies)
 204. Zdanenie pôžičky zo sociálneho fondu (0 replies)
 205. Smernica o odmeňovaní (1 replies)
 206. Brigada studentov (30 replies)
 207. zamestnávanie manželov (1 replies)
 208. narok na zakonom stanovenu dovolenku (41 replies)
 209. penále - soc.poisťovňa (10 replies)
 210. ZPS (3 replies)
 211. Zapoctovy list-spravne vyplnenie (2 replies)
 212. chcem dat vypoved (26 replies)
 213. SZČO popri zamestnaní a odvody (11 replies)
 214. odvody počas PN (5 replies)
 215. Odpustenie penálov - VšZP (6 replies)
 216. ročné zúčtovanie dane a daňový bonus (1 replies)
 217. zasa vojak (0 replies)
 218. vnútropondiková smernica (7 replies)
 219. dar-šeky zo SF (5 replies)
 220. odvody do poisťovne (9 replies)
 221. ako po 1.7.2005? (1 replies)
 222. Odvody a SZČO (10 replies)
 223. čerpanie SF (0 replies)
 224. Danový bónus (13 replies)
 225. Soc. fond (1 replies)
 226. Výpočet mzdy (3 replies)
 227. Neplatene volno a SP (4 replies)
 228. bonus (6 replies)
 229. prace neschopnost (1 replies)
 230. Konateľ (štatutár), spoločník - daň (5 replies)
 231. vojak (5 replies)
 232. Materská dovolenka a pracovný pomer (74 replies)
 233. mandatna zmluva (0 replies)
 234. Predlženie pracovnej zmluv (2 replies)
 235. Návod DR SR ako nezdaňovať príležitostné pomocné práce (4 replies)
 236. Od 1.1.2005 novy vypocet PN ? (12 replies)
 237. Konateľ ako zamestnanec? (11 replies)
 238. Vymeriavacie zaklady (5 replies)
 239. nahlasovanie zamestnancov (3 replies)
 240. Registracny list FO (8 replies)
 241. rozsah činnosti (0 replies)
 242. Civilkar a náhrada pred nástupom na CVS. (1 replies)
 243. neplacené volno (2 replies)
 244. Ďalšia materská dovolenka a všetko čo s ňou súvisí. (2 replies)
 245. rodinné prídavky (33 replies)
 246. SPZ (2 replies)
 247. Pracovná zmluva (11 replies)
 248. Vreckové pri zahr.služ.ceste (3 replies)
 249. Ochrana os. údajov (2 replies)
 250. nová zmluva a poistenie (7 replies)