1. Nezamestnaný a DVP (1 replies)
 2. Invalidné poist. po preskúmaní invalidity (3 replies)
 3. MD a dohoda o vykonani prace (1 replies)
 4. Vymer.zaklad na PN (1 replies)
 5. Predvolanie na políciu (15 replies)
 6. Prekážky v práci (9 replies)
 7. DVP alebo VPP? (10 replies)
 8. Druh práce - správne určenie (2 replies)
 9. civilka a dovolenka (4 replies)
 10. Export Miezd do PÚ v MRP (1 replies)
 11. Stále dane (7 replies)
 12. Športový tréner a dohoda (6 replies)
 13. Nezdaniteľné minimum - dôchodca (2 replies)
 14. SZĆO aj v HPP (12 replies)
 15. občerstvenie na seminároch-súrne (3 replies)
 16. Odmeny konatelom a odvody (4 replies)
 17. Nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 18. Dovolenka - pracovná zmluva (8 replies)
 19. SZČO-PN-odvody (4 replies)
 20. Študent - pracov. pomer na polovičný úväzok (2 replies)
 21. dochodca (1 replies)
 22. PN viac ako 10 dní (13 replies)
 23. Prehľad o zrazených preddavkoch (165 replies)
 24. Invalidný dôchodca a dopad zvýšenia min.mzdy (1 replies)
 25. úraz zamestnancov (13 replies)
 26. vyplácanie príplatkov (4 replies)
 27. Dodatočné DP k DzP a odvody (4 replies)
 28. Dovolenka a ukončenie prac.pomeru (7 replies)
 29. paušálny príspevok na pranie prac. odevu (2 replies)
 30. podpora (2 replies)
 31. MD a dohoda (3 replies)
 32. Min.mzda 1.10.04 (9 replies)
 33. Zdravotnícke centrum (6 replies)
 34. ŠTUDENT ??? HODIN MOŽE PRACOVAŤ ? (30 replies)
 35. Náhrada (3 replies)
 36. PN a ukonč.pracovného pomeru (4 replies)
 37. Zrážky zo mzdy (12 replies)
 38. Výpoveď podľa §63 (7 replies)
 39. Dovolenka (6 replies)
 40. Nárok dohodárov na stravenky (19 replies)
 41. %to vreckového pri zahraničnej ceste (4 replies)
 42. Pracovný pomer na dobu určitú - tehotenstvo (3 replies)
 43. VZ-soc.poistenie (7 replies)
 44. Péenka (7 replies)
 45. dôchodca - zamestnanie či dohoda ??? (10 replies)
 46. Zdanenie posgraduálneho štúdia (5 replies)
 47. Oprava mzdy za sviatok (5 replies)
 48. Mzda za školenie (2 replies)
 49. DOVP popri živnosti (9 replies)
 50. Chybne vypočítaná mzda. (2 replies)
 51. Evidencia zamestnancov (1 replies)
 52. ELDP -vyplnenie (4 replies)
 53. odmeny statutarov (7 replies)
 54. Nezdanitel.časť dôchodcu (4 replies)
 55. Dodatková dovolenka (8 replies)
 56. oneskorene podanie vykazu do Soc.pois. (7 replies)
 57. Sluzobne auto (2 replies)
 58. Výpoveď (2 replies)
 59. Práca vo sviatok (6 replies)
 60. Prehľad (6 replies)
 61. Hmotná zodpovednosť - problém (5 replies)
 62. Zaškolenie v zahraničí (4 replies)
 63. Exekúcia zo mzdy (2 replies)
 64. Príspevky pri narodení dieťaťa (1 replies)
 65. dan pri brigadnickej praci studenta (3 replies)
 66. SP-zaporný VZ u prečerpanej dovolenky (5 replies)
 67. Sobota a prestávka na obed (11 replies)
 68. evidenčný list (30 replies)
 69. majú nárok na odpočitatelnu položku? (15 replies)
 70. občiansky preukaz (1 replies)
 71. Pracovná zmluva v anglickom jazyku (3 replies)
 72. Výška poistného pre star.dôchodcu (4 replies)
 73. civilka a výpoved (0 replies)
 74. Dohoda o pôžičke (16 replies)
 75. SZCO a odvody (26 replies)
 76. Odvody do SP za zamestnancov? (3 replies)
 77. civilkár a PN (2 replies)
 78. Hmotná zodpovednosť (3 replies)
 79. Prijatie zamestnanca (3 replies)
 80. Prehľad a nedoplatky (2 replies)
 81. PN a sviatok II (3 replies)
 82. Vypoved zamestnankyni na RD (6 replies)
 83. pracovná cesta (6 replies)
 84. Stravné pri bezplatnej praxi (1 replies)
 85. minimálna mzda a "dohodári" (1 replies)
 86. odvody (17 replies)
 87. cudzinec s prac.zmluvou a poistné (2 replies)
 88. Zápočtový list (5 replies)
 89. Novy zamestnanec (7 replies)
 90. Nárok zamestnanca na daňový bonus po 1.10.2004 (9 replies)
 91. zamestnanci, ktorý pracujú "von" (1 replies)
 92. Dovolenka za odpracované dni (6 replies)
 93. Zamestnankyňa odchádza do dôchodku... (2 replies)
 94. Konatelia a odvody (0 replies)
 95. este raz mandátna zmluva (0 replies)
 96. Materská dovolenka - riadna dovolenka (37 replies)
 97. civilkár (5 replies)
 98. poistenie zodpovednosti členov štatutárneho orgánu (0 replies)
 99. Zamestnanec? (8 replies)
 100. Jednoosobová s.r.o. a nárok na stravné (7 replies)
 101. Stravné (8 replies)
 102. odškodnenie pracovného úrazu (1 replies)
 103. Doplatok do minim. mzdy § 120 ZP (9 replies)
 104. Spoločník - prac.pomer a odvody (28 replies)
 105. Oneskorená úhrada (9 replies)
 106. Ukladanie dokladov (3 replies)
 107. dohoda o vykonani prace (13 replies)
 108. dovolenka naviac (2 replies)
 109. daňový bonus+0,5% (20 replies)
 110. Pomerná časť dovolenky §102 Zákonníka práce (4 replies)
 111. vypoved zo strany zamestnanca (2 replies)
 112. zmluva o dielo (6 replies)
 113. dovolenka (11 replies)
 114. pracovné oblečenie (10 replies)
 115. Lekársky posudok k skončeniu pr.pom. podľa § 69 ods. 1 a) a c) ZP (5 replies)
 116. Pracovná zmluva (7 replies)
 117. mandátna zmluva (23 replies)
 118. praca v deň pracovného voľna (2 replies)
 119. Výpoveď z dovodu neuspokojiveho plnenia prac. uloh. (3 replies)
 120. Minimálna mzda na 6 500,--Sk (5 replies)
 121. POZOR - Zákon o ochrane osobných údajov (1219 replies)
 122. dohoda o skonc. prac.pomeru (8 replies)
 123. Zmena vymeriavacieho základu SP (0 replies)
 124. znenie zakona (2 replies)
 125. minimálna mzda (7 replies)
 126. rozviazanie prac.pomeru (13 replies)
 127. rodičovsky prispevok (20 replies)
 128. výpoveď zo strany zamestnanca (3 replies)
 129. máte záujem o školenie? (542 replies)
 130. predpoklad pracovného fondu (0 replies)
 131. Ukončenie živnosti k 31.12.2004 (2 replies)
 132. Odstupné (2 replies)
 133. vypoved §63 ods.b (9 replies)
 134. este raz dohoda (4 replies)
 135. Tyzdenny prac. čas (4 replies)
 136. sústavná príprava na povolanie (2 replies)
 137. Nový zákon o zdravotnom poistení (1120 replies)
 138. upratovacie práce - bez prac. zmluvy (14 replies)
 139. Neplatené voľno (0 replies)
 140. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné lístky (36 replies)
 141. pracovna z. alebo mandatna z. (37 replies)
 142. Čistý príjem (5 replies)
 143. www stranka o tlacivach (2 replies)
 144. Dohoda o BPŠ (3 replies)
 145. Fond pracovného času (4 replies)
 146. Turnusové/smenové/ kalendáre vs nárok na dovolenku (4 replies)
 147. Zákon o ochrane osobných údajov (40 replies)
 148. Dovolenka a skúšobná doba (8 replies)
 149. Výška priemernej mzdy (1 replies)
 150. Náhrada mzdy (5 replies)
 151. Živnostník a odvod ÚP z DOVP (2 replies)
 152. Dohoda o vykonaní práce (11 replies)
 153. Podporna doba (5 replies)
 154. študijný pobyt (4 replies)
 155. VZ (1 replies)
 156. Pracovny cas (5 replies)
 157. Živnostník a zároveň zamestnaná osoba (9 replies)
 158. Daňový bonus (5 replies)
 159. Narodenie dieťata manželke zamestnanca (3 replies)
 160. Vym.základ pri neplatenom voľne (34 replies)
 161. tralý prac. pomer študent (3 replies)
 162. PN-ka (16 replies)
 163. Stupne náročnosti (40 replies)
 164. Pracovná náplň (4 replies)
 165. nadčasy (13 replies)
 166. Deti a O,5% nižšie odvody na starobné poistenie (11 replies)
 167. Vyúčtovanie stravného (22 replies)
 168. Krátenie dovolenky (1 replies)
 169. Prac. pomer na dobu určitú a dovolenka (3 replies)
 170. MRP nastavenie mzdovych ciselnikov (1 replies)
 171. Zamestnanec+konateľ (5 replies)
 172. Odmeny zamestnancom (10 replies)
 173. Sociálny fond (112 replies)
 174. Mesačný výkaz-absencia (2 replies)
 175. Danový bonus (5 replies)
 176. Namiesto lístkov peniaze (2 replies)
 177. PN celý mesiac a počet dní prerušenia? (1 replies)
 178. Úkol a nadčasy (1 replies)
 179. pracovná zmluva a príkzná zmluva (4 replies)
 180. dôchodca z roku 2003 a opätovne dohodnutý pracovný pomer (2 replies)
 181. zrážka za škodu (30 replies)
 182. Služobná cesta cez víkend (1 replies)
 183. dohoda o brigádnicej práci študenta - možnosť uzavretia (3 replies)
 184. Evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP - usmernenie (2 replies)
 185. prerušenie dovolenky z dôvodu ošetrovania člena rodiny (9 replies)
 186. ELDP - ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 187. prerušenie povinného poistenia pri pracovnom voľne bez náhrady mzdy (10 replies)
 188. neželaný odchod zamestnanca (6 replies)
 189. ELDP - materská dovolenka, neplatené voľno (2 replies)
 190. kratší pracovný čas a tvorba sociálneho fondu (2 replies)
 191. výkon práce v ČR - mzda a odvody (2 replies)
 192. Výplata mzdy v cudzej mene (EUR) (6 replies)
 193. výpočet mzdy s daňovým bonusom (13 replies)
 194. Zodpovednosť za škodu-oprava-penale (20 replies)
 195. zamestnanec (cudzinec) - nárok na dovolenku + miesto výkonu práce (3 replies)
 196. ukončenie SŠ a nárok na podporu v nezamestnanosti (1 replies)
 197. Výpoved z dôvodu nevyplatenej mzdy (9 replies)
 198. čiastočný invalidný dôchodok (65 replies)
 199. Založenie s.r.o. a materská (0 replies)
 200. započítanie daňového bonusu do čistého príjmu? (21 replies)
 201. Mzdové účtovníctvo (0 replies)
 202. práceneschopnosť alebo absencia? (26 replies)
 203. Dôchodca a odvody (14 replies)
 204. skončenie pracovného pomeru a evidencia na úrade práce (2 replies)
 205. potvrdenie o návšteve školy - originál alebo kópia? (1 replies)
 206. možnosť uzavrieť viacero pracovných pomerov (3 replies)
 207. zamestnanec a zároveň spoločník s.r.o. - odvody (4 replies)
 208. Po materskej dovolenke... (5 replies)
 209. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ (16 replies)
 210. krátenie VZ pre soc.poist. (14 replies)
 211. výpoveď s odstupným u starobného dôchodcu (3 replies)
 212. zodpovedný zástupca - povinnosť zamestnania (4 replies)
 213. Absencia a zápočet rokov (23 replies)
 214. preberanie agendy veľkých závodov po 1. 1. 2005 (3 replies)
 215. výpočet náhrady príjmu pri PN a jej zaokrúhľovanie (19 replies)
 216. ukončenie pracovného pomeru a prečerpaná dovolenka (6 replies)
 217. dôchodca-na akú zmluvu ho zamestnať? (14 replies)
 218. nároky zamestnanca v medzinárodnej preprave (1 replies)
 219. kratší pracovný čas a evidencia nezamestnaných (5 replies)
 220. výpoveď zo strany zamestnávateľa - absencia (1 replies)
 221. dovolenkový priemer (329 replies)
 222. Kolektívna zmluva (0 replies)
 223. predčasný starobný dôchodok a odstupné (4 replies)
 224. náhrada mzdy - nástup dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (4 replies)
 225. prikaz.zmluva - upratovacka (0 replies)
 226. vedľajší pracovný pomer - odvodové povinnosti (4 replies)
 227. domácky zamestnanec - nároky (7 replies)
 228. Navrat z rodicovskej dovolenky (0 replies)
 229. pracovník z členských krajín - odvody do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 230. výkon práce v zahraničí slovenskými zamestnancami (5 replies)
 231. Daňové úľavy a sporenia (0 replies)
 232. aký druh pracovného pomeru? (4 replies)
 233. pracujúci dôchodca a výmera dovolenky (1 replies)
 234. Výpoveď daná zamestnancom (9 replies)
 235. príspevok na opateru dieťaťa (3 replies)
 236. Absencia (24 replies)
 237. minim mzda 6500 Sk (5 replies)
 238. mesačné povinnosti mzdovej účtovníčky (5 replies)
 239. nevyčerpaná dodatková dovolenka - presun do ďalšieho roka (11 replies)
 240. Záznam o úraze - tlačivo (7 replies)
 241. smernica pre odmeňovanie a zástupca zamestnancov (1 replies)
 242. Stravne a daňový bonus (3 replies)
 243. Materska dovolenka (15 replies)
 244. konateľ a zdravotné poistenie (6 replies)
 245. ešte raz dohoda o vykonaní práce (44 replies)
 246. § 63 ods. 1 písm. b) ZP - písomné rozhodnutie vedenia (2 replies)
 247. Výpis z účtu (4 replies)
 248. Zmluva o vykone funkcie (0 replies)
 249. zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe - povinnosti zamestnávateľa (16 replies)
 250. daňový bonus a zníženie sadzby spätne (20 replies)