1. Denný vymeriavací základ (13 replies)
 2. Dohodári (6 replies)
 3. ročné odmeny 2004 a rodičovská (10 replies)
 4. prehľad na Dú (25 replies)
 5. Zmena platiteľa dane - vyhlásenie (4 replies)
 6. Ukončenie živnosti (1 replies)
 7. Kriérium pre posúdenie prihlásenia sa na ZP (22 replies)
 8. Daňový bonus (7 replies)
 9. Sprostredkovateľ a prhláčka na ZP a Daňový úrad (56 replies)
 10. Dôchodca (15 replies)
 11. pomôžete???....mzda na 60%...? (3 replies)
 12. 3 mesačná skšobná doba (6 replies)
 13. Účtovanie záloh na zdravotné (4 replies)
 14. Hlásenie na ZP za konateľov - tlačivo (11 replies)
 15. TPP + živnosť. resp. opačne (10 replies)
 16. Pozor-výplatný termín pri skončení pracovného pomeru. (10 replies)
 17. Registračný list FO (2 replies)
 18. Dôchodca a pracovná zmluva (6 replies)
 19. Nezdaniteľná časť pri zahraničnom zamestnancovi (1 replies)
 20. PN a 52 týždňov. (11 replies)
 21. SDS na páske (15 replies)
 22. urazove poistenie (6 replies)
 23. zdravotná poisťovňa!! (140 replies)
 24. star.dopl.dochod.poistenie (4 replies)
 25. vdovsky dochodok (1 replies)
 26. Prehlásenie na nezdaniteľné minimum (3 replies)
 27. rodičák a zárobky popri ňom (19 replies)
 28. Tlačivko-zápočet rokov (5 replies)
 29. zasielanie PN do zdravotnej poist. (1 replies)
 30. Konkurz na zamestnanca (10 replies)
 31. 50%inv.=ZŤP?? (2 replies)
 32. Odchod na materskú (3 replies)
 33. Dohoda s dôchodcom (3 replies)
 34. zase tá elektr.podateľna (7 replies)
 35. Zapocet (10 replies)
 36. Nezamestnaný a dohoda (182 replies)
 37. Študent a zdravotné poistenie (0 replies)
 38. Dôchodca??? (8 replies)
 39. Ešte raz daňový bonus (16 replies)
 40. tak toto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (3 replies)
 41. Dohoda??? (6 replies)
 42. Zamestnavanie obcanov so zdravotnym poistenim (5 replies)
 43. Odvody (3 replies)
 44. Zdravotné poistenie do 31.12.04 (3 replies)
 45. Pracovný pomer skrátený úväzok (8 replies)
 46. socialne poplatky za nazemestnaného (0 replies)
 47. Smrt zamestnanca (13 replies)
 48. neplatné skončenie pracovného pomeru (13 replies)
 49. neplatené voľno (9 replies)
 50. Ukončenie prac. pomeru (55 replies)
 51. Skončenie pracovného pomeru (4 replies)
 52. Danovy bonus (1 replies)
 53. Platenie zdrav.poistenia zahraničného konateľa v praxi (2 replies)
 54. Hlásenie o vyúčtovaní dani za rok 2004 (9 replies)
 55. práca 12h/denne 6 dní v týždni (5 replies)
 56. Vym. základ SZČO - strata z min.roku (4 replies)
 57. pracovný pomer doba určitá ,neurčitá (15 replies)
 58. Prihlasovanie a odhlasovanie v socialnej poistovni (385 replies)
 59. zákonný zástupca a odvody (5 replies)
 60. Ako sa vypočítava odstupné? (1 replies)
 61. Dočasná PN (5 replies)
 62. Sprevadzanie rodinneho prislusnika (1 replies)
 63. preplatenie dovolenky vo verejnej službe (12 replies)
 64. Daňové priznanie typu "A" (3 replies)
 65. Konateľ - odmeny alebo mzda? (4 replies)
 66. Potvrdenie o zdan.mzde a odchodné???? (3 replies)
 67. Korea - pridelenie zamestnanca (3 replies)
 68. Soc. poistenie - otázka pre odborníka (6 replies)
 69. dôchodca (4 replies)
 70. Penažný príspevok (9 replies)
 71. Nezdanitelna polozka za manzelku... (5 replies)
 72. Zmluva o mlčanlivosti (0 replies)
 73. Daňové priznanie (5 replies)
 74. DDS a výplatné pásky (21 replies)
 75. obstaranie hmotného majetku (0 replies)
 76. Hlásenie (11 replies)
 77. Výpočet príjmu pri dočasnej prac neschopnosti (86 replies)
 78. Dobr.poistenie a materská (10 replies)
 79. zmena pracovného pomeru (11 replies)
 80. Zamestnanec na HPP a živnostenský list (2 replies)
 81. Rozvrhnutie pracovného času v súlade so ZP (8 replies)
 82. DP - opravné či dodatočné ? (3 replies)
 83. výpoved §68 b) (41 replies)
 84. Vrabce na streche čvirikajú... (6 replies)
 85. Dovolenka (15 replies)
 86. DDP v rocnom zuctovani... (10 replies)
 87. Potvrdenie o zaplatení dane (2 replies)
 88. Doplnk.dôchod.poistenie (7 replies)
 89. Zmluva o dielo a študent (2 replies)
 90. konatel a podiel na zisku (29 replies)
 91. Náhrada príjmu (2 replies)
 92. Návšteva u lekára (27 replies)
 93. Výška mzdy (0 replies)
 94. soc. fond (2 replies)
 95. konateľ odvody (1 replies)
 96. Materská (3 replies)
 97. odvody do ZP (5 replies)
 98. Odvody do poisťovní (0 replies)
 99. Refakturácia mzdy (11 replies)
 100. Zaúčtovnie príspevku na stravné (2 replies)
 101. Nové tlačivo-potvrdenie o príjme? (3 replies)
 102. civilkár (0 replies)
 103. Hlásenie (8 replies)
 104. Nelegálna práca a cudzinec (0 replies)
 105. Podpora v nezamestnanosti (21 replies)
 106. socialny fond (1 replies)
 107. cerpanie socialneho fondu (0 replies)
 108. Zmluva s dôchodcom (3 replies)
 109. výpočet mzdy (19 replies)
 110. Výpočet mzdy (0 replies)
 111. Oznámenie do ZP. (4 replies)
 112. Výpis z DP-ČZD par.6 r.60 (1 replies)
 113. Nezdanitelna cast - poberanie dochodku (6 replies)
 114. dohoda a mzda (10 replies)
 115. MD a registračný list FO (4 replies)
 116. Mozem mat pocas materskej dovolenky "pracu" na dohodu (3 replies)
 117. dôchodca-dohoda alebo PP (2 replies)
 118. starý študent (3 replies)
 119. Odhláška zamestnanca (17 replies)
 120. Dátum vzniku povinnosti - odvody (3 replies)
 121. Dávka v nezam.-RZD (3 replies)
 122. Kontrola z vojenskej správy (1 replies)
 123. Daňový bonus (44 replies)
 124. OČR (4 replies)
 125. Ako dostať výplatu? (6 replies)
 126. Uplatnenie odpočtu na manželku ak je na MD ??? - moc súrne :) (1 replies)
 127. Školenie p. Mihála v Trenčíne (37 replies)
 128. Hlásenie a nevyplatená mzda (2 replies)
 129. poistne pri prijmoch z prenajmu (1 replies)
 130. Je nárok na 4hod. dovolenku? (13 replies)
 131. výpoveď v skúšobnej dobe (2 replies)
 132. Cudzí štátny príslušník, dôchodca - konateľ s.r.o. (1 replies)
 133. RZD a "zabudnutý" zamestnanec (9 replies)
 134. Daňové priznanie (3 replies)
 135. Nedoplatok dane a PN (3 replies)
 136. SZČO a OČR (8 replies)
 137. Invalid alebo nie ??? (3 replies)
 138. Nerovnomerný pracovný čas (4 replies)
 139. Daňový bonus (1 replies)
 140. RZD - dátum vykonania (1 replies)
 141. A co s dochodcami ? Re: Preddavky na zdravotne poistenie (4 replies)
 142. Mzdové zvýhodnenie za prácu cez sobotu a nedeľu (1 replies)
 143. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu (4 replies)
 144. Zdrav.poistne za brigadnika??? (5 replies)
 145. Minimálna suma vymeriavacieho základu ... (3 replies)
 146. Skočenie pracovného pomeru (1 replies)
 147. Zdravotne poistenie (2 replies)
 148. RZ-preplatok-hlásenie (5 replies)
 149. materské u SZČO (2 replies)
 150. vyslanie zamestnanca do ČR (0 replies)
 151. školenie (1 replies)
 152. Prac.úraz (3 replies)
 153. zamestnanec zivnostnik / dochodca (0 replies)
 154. Minimálna mzda v rôznych odvetviach (6 replies)
 155. Podať DP? (12 replies)
 156. Skátený pracovný úväzok (12 replies)
 157. Žena na MD a DoVp (3 replies)
 158. dôchodca a KPP (3 replies)
 159. odpis auta (2 replies)
 160. zmluva zo zamestnancami (2 replies)
 161. Dohody a prémie (10 replies)
 162. Dovolenka (8 replies)
 163. Prenájom poracovnej sily (vyslanie zamestnanca) (12 replies)
 164. výpoveď (11 replies)
 165. nesprávne zrazená daň (6 replies)
 166. čestné prehlásenie (6 replies)
 167. Vstupenky na kultúrne podujatie (19 replies)
 168. IČZ v MRP (3 replies)
 169. Starobný dôchodca (5 replies)
 170. sociálne odvody (15 replies)
 171. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane (3 replies)
 172. Termín vykonanie RZD, jeden mesiac - 2 x 6 736,- Sk (7 replies)
 173. "dobrovoľné" odvody (5 replies)
 174. Hlásenie (5 replies)
 175. Druh, družka a daňový bonus (6 replies)
 176. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 177. Sociálny fond (11 replies)
 178. zákonné sociálne zabezpečenie (3 replies)
 179. výpovedná doba (1 replies)
 180. Preddavok ZP do 100 Sk § 16 ods. 8 (1 replies)
 181. Zákon o nelegálnej práci (20 replies)
 182. brigáda-daň (2 replies)
 183. Mzda a žiadna daň? (5 replies)
 184. Odvod pri OCR (11 replies)
 185. Dôchodca+konateľ (1 replies)
 186. Zmena prac. zmluvy (2 replies)
 187. Poistné z min.mzdy (13 replies)
 188. PN (10 replies)
 189. Novelizovaný zákon o cestovných náhradách (0 replies)
 190. Pracovná zmluva na 40 hod. mesačne (8 replies)
 191. Príspevok na stravu od štátu? (17 replies)
 192. Pohreb (10 replies)
 193. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (33 replies)
 194. § (1 replies)
 195. Zákonné sociálne náklady (2 replies)
 196. Vlastná svadba a pracovné voľno (15 replies)
 197. Ochod do starobného dôchodku (3 replies)
 198. OČR (13 replies)
 199. Zaúčtovanie tvorby SF (12 replies)
 200. rocne zuctovanie (4 replies)
 201. Invalid-odvody (5 replies)
 202. Novela zákona o ZP od 1.7.2005 (471 replies)
 203. Ako so socialnym fondom (1 replies)
 204. Dohoda o VP a zrážky (3 replies)
 205. rocne zuctovanie dane (3 replies)
 206. PN a krátenie dovolenky (6 replies)
 207. potvrdenie o zrazenych preddavkoch-dohoda (5 replies)
 208. k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň (2 replies)
 209. SZČO a PN (8 replies)
 210. Invalidný dôchodca (3 replies)
 211. zamestnanec cudzinec (0 replies)
 212. prosím Vás študent a rodinné prídavky (0 replies)
 213. Musím zamestnať účtovníka? (7 replies)
 214. mzda za 12 odpracovaných dní (4 replies)
 215. Ošetrovné (5 replies)
 216. SZČO a daňový bonus (3 replies)
 217. Tzv. predľžená MD a DoVP (1 replies)
 218. nový zamestnanec (7 replies)
 219. daňový bonus pri ročnom zúčtovaní dane (9 replies)
 220. inval.dochodok (1 replies)
 221. Mzdy (3 replies)
 222. Dôchodok (6 replies)
 223. odpočitateľná položka za rok 2004-člen dozornej rady (12 replies)
 224. Veková hranica pre brigádnika (12 replies)
 225. denný VZ (5 replies)
 226. dovolenka (28 replies)
 227. dovolenka (3 replies)
 228. starobné poistenie (1 replies)
 229. Pracovny pomer na dobu urcitu (11 replies)
 230. ODVODY PO NOVOM DO SP! (6 replies)
 231. PN a odvody (2 replies)
 232. invalidny dochodok (4 replies)
 233. Tlačivo - prihláška SZCO do VZP (3 replies)
 234. DP a príjem zo zahraničia (4 replies)
 235. Opäť tlačivá (20 replies)
 236. Daňové tlačivá (6 replies)
 237. Registračný zákon (0 replies)
 238. Kategorizácia prác (0 replies)
 239. Prijatie nového zamestnanca v marci 05. (5 replies)
 240. Zrážky (1 replies)
 241. Jednorázová odmena a prihláška do VZP (0 replies)
 242. Zle odvedená daň za 2004 (13 replies)
 243. Dohoda o vykonani prace (50 replies)
 244. Mzda na kratší prac.čas (3 replies)
 245. Lektorská činnosť a príležitostný príjem (0 replies)
 246. Výkaz preddavkov na poistné na VZP (28 replies)
 247. Vyhlásenie k zníženiu sadzby poistného (10 replies)
 248. Vysluhový dôchodok ,prispevok (2 replies)
 249. Nemocenské dávky (17 replies)
 250. Invalidný dôchodca (51 replies)