1. dohoda o DVP (4 replies)
 2. Ochranná lehota v nemocenskom poisteni (3 replies)
 3. zodpovednost za skodu (11 replies)
 4. Nárok na daňový bonus a PN (6 replies)
 5. zápočet rokov v elektronickej forme (3 replies)
 6. Dočasné pridelenie zamestnanca (0 replies)
 7. Zrušenie sociálneho fondu - účtu v banke (19 replies)
 8. Odmena a soc.fond (3 replies)
 9. Rozvrhnutie pracovného času - nerovnomerné (3 replies)
 10. Nezamestnaný a podpora (0 replies)
 11. Prerušenie práce (6 replies)
 12. Ošetrenie člena rodiny ??? - ako urobiť mzdu? (8 replies)
 13. Rocne zuctovanie dane (117 replies)
 14. studentka a kupna zmluva (2 replies)
 15. Auto v s.r.o. a jeho používanie inou FO (zivnostnik) (2 replies)
 16. výkazy na SOCIALKU - z ich stránky - práca s nimi (5 replies)
 17. Doktorand. (2 replies)
 18. Zabudnutý sviatok v mzdách (3 replies)
 19. Pracovná cesta a mzda (11 replies)
 20. SF len na BÚ ? (13 replies)
 21. Dohoda pracovnicky na dalsej MD (4 replies)
 22. ukoncenie PZ, vznik novej a PN (2 replies)
 23. Ošetrenie člena rodiny (24 replies)
 24. zdaňovanie gastrolístkov??? (8 replies)
 25. Poberateľ star.dôchodku a prac.pomer (19 replies)
 26. Odvody do SP,ZP (7 replies)
 27. Zákon č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení (59 replies)
 28. Nadčasy a evidencia (10 replies)
 29. Vymeriavcí základ (11 replies)
 30. Zápočtový list (3 replies)
 31. doplatok do min. mzdy (28 replies)
 32. Vypoved v skusobnej lehote (2 replies)
 33. Výpoveď (57 replies)
 34. Sviatok a PN (1 replies)
 35. ELDP a dôchodca (25 replies)
 36. Vyúčtovanie zahr. pracovnej cesty (1 replies)
 37. Koniec PP a PN (17 replies)
 38. Mandátna zmluva (4 replies)
 39. 2 pracovné pomery a uplaňovanie nezdan.základu dane (6 replies)
 40. Gastrolistky (35 replies)
 41. Zmluva o dielo (4 replies)
 42. Sviatok+víkend (13 replies)
 43. student a nezdan.cast mzdy (34 replies)
 44. vybavovanie výstupu (2 replies)
 45. Vianočná odmena (37 replies)
 46. odvody z jednorázovej odmeny (2 replies)
 47. výpočet odchodného (3 replies)
 48. Tvorba sociálneho fondu - aká časť je daňovým základom? (130 replies)
 49. Registrácia do SP (8 replies)
 50. Dochodková hodnota na rok 2005??? (16 replies)
 51. Zamestnanec chce okamžite odísť (5 replies)
 52. dovolenka (7 replies)
 53. DoBPŠ - zdrav.poist. (5 replies)
 54. DVP na rok 2005 (4 replies)
 55. oneskorene odhlasky zamestnavatela (1 replies)
 56. Nové tlačivá (3 replies)
 57. Zly datum na vypovedi.. poradte ako dalej (16 replies)
 58. Zabezpečenie stravovania zamestnancov (10 replies)
 59. Mzdový výkaz nepretržitej prevádzky (3 replies)
 60. OČR? (3 replies)
 61. Zamestnanec alebo konatel (11 replies)
 62. Odvody do SP (5 replies)
 63. invalidný dôchodca (1 replies)
 64. Soc. fond a zdaňovanie (6 replies)
 65. Výživné - nepostihnuteľná suma (11 replies)
 66. Práca vo výškach (28 replies)
 67. skončenie PP v skúšobnej dobe (4 replies)
 68. skúšobná doba a PN (0 replies)
 69. Študent - práca cez sviatok, víkend (7 replies)
 70. rodičovsky prispevok (11 replies)
 71. práca cez sviatky (1 replies)
 72. sociálny fond (1 replies)
 73. Ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 74. Výpoveď zamestnancovi (1 replies)
 75. SZČO a PN (4 replies)
 76. Dočasné pridelenie § 58 (12 replies)
 77. daňový bonus (5 replies)
 78. Ukončenie PP v skúšobnej dobe (7 replies)
 79. Zamestnavanie manzelov (2 replies)
 80. ELDZ (1 replies)
 81. Výška dôchodku???? (60 replies)
 82. Dochôdca PN (2 replies)
 83. Ako je to s nadčasmi??? (2 replies)
 84. Náhrada mzdy za 1. deň práceneschopnosti (12 replies)
 85. Nemocenské dávky (14 replies)
 86. Prac.zmluva na 6 hod. (0 replies)
 87. 13 plat (35 replies)
 88. Odvod do ZP (0 replies)
 89. Pracovník vo vážnom stave (4 replies)
 90. Životné poistenie zamestnanca platené zamestnávateľom. (8 replies)
 91. Náhrada príjmu pri dočasnej PN (4 replies)
 92. precerpana dovolenka pri skonceni prac. pomeru (5 replies)
 93. Nástup po materskej a OČR (0 replies)
 94. Materská dovolenka (8 replies)
 95. prihlasovanie zamestnancov (8 replies)
 96. Výpoveď daná zamestnávateľom počas PN (49 replies)
 97. zamestnanec z EÚ (10 replies)
 98. Zastupovanie počas PN (1 replies)
 99. dodatová dovolenka (1 replies)
 100. študijné voľno (14 replies)
 101. Poradíte mi prosím? (13 replies)
 102. Absolvent. (1 replies)
 103. Náhrada mzdy po ročnej PN-ke (7 replies)
 104. Brigádnici? (2 replies)
 105. Nevyčerpaná dovolenka za rok 2003 (27 replies)
 106. dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 107. Nárok na starobný dôchodok ??? (14 replies)
 108. Mzdový poriadok (0 replies)
 109. Úmrtie zamestnanca (7 replies)
 110. Odchod do prečasného dôchodku (6 replies)
 111. rozvedení manželia a daňový bonus (9 replies)
 112. kúpa firmy (30 replies)
 113. Dohoda o VP (4 replies)
 114. A čo ďalej s DDP (15 replies)
 115. Dôchodkové správcovské spoločnosti (62 replies)
 116. Odvody a starobný dôchodca (39 replies)
 117. DVP alebo DBPS (13 replies)
 118. Prac.pomer na 1/2 uvazok a prac.doba (7 replies)
 119. Pracovný posudok (4 replies)
 120. prekážka v práci - ako dovolenka? (23 replies)
 121. exekúcia a DDP (0 replies)
 122. Civilná služba (1 replies)
 123. čerpanie dodatkovej dovolenky (3 replies)
 124. ošetrovné - ktorá pobočka SP vypláca? (3 replies)
 125. skratenie prac. uvazku (1 replies)
 126. Publikácia pre mzdárky (3 replies)
 127. Dalsia materska dovolenka (0 replies)
 128. Zdravotné poistenie (0 replies)
 129. Pracovná pohotovosť (5 replies)
 130. Živnostníci a fakturácia (14 replies)
 131. Výpočet náhr.príjmu-neplat.voľno (2 replies)
 132. Podiel na zisku a rodičovský príspevok (1 replies)
 133. "Starý" zákonník práce (4 replies)
 134. PN a odvody (1 replies)
 135. Doplnkové dôch. poistenie (1 replies)
 136. Životné minimum (4 replies)
 137. stravne listky (5 replies)
 138. Odstupne (4 replies)
 139. Rocna odmena (2 replies)
 140. Nezdaniteľná suma základu dane (2 replies)
 141. Zárobok pri polovičnej invalidke (3 replies)
 142. Dôchodkový vek (11 replies)
 143. Vymera dovolenky (8 replies)
 144. dovolenka (7 replies)
 145. Fitness - soc. fond (6 replies)
 146. DDP a zamestnanec cudzinec (0 replies)
 147. Správny cestovný príkaz (3 replies)
 148. 1/2 dňa dovolenka (14 replies)
 149. Praca v nedelu (15 replies)
 150. osetrovne (3 replies)
 151. čiastočný invalid (13 replies)
 152. doprovod u lekára (3 replies)
 153. Náhrada mzdy za školenie (1 replies)
 154. Náhrada mzdy pri školení (1 replies)
 155. Výpočet mzdy pri pracovnom úraze (3 replies)
 156. Dohoda o vykonani prace (33 replies)
 157. Pracovný pomer na určitu dobu (24 replies)
 158. daň z miezd (4 replies)
 159. Maximum a minimum VZ pri PN (6 replies)
 160. dĺžka prac. času (3 replies)
 161. Zamestnanie bývalého vojaka (7 replies)
 162. Prac. zmluva - prac. čas a dovolenka (3 replies)
 163. Nový zamestnanec a sviatok (8 replies)
 164. Dohoda o vykonani prace (25 replies)
 165. Dohoda o vykonaní práce (13 replies)
 166. Vyrovnávacia dávka tehot.zamestnankyni (4 replies)
 167. Sobota, nedeľa - nadčas? (41 replies)
 168. Starobné dôchodkové sporenie (171 replies)
 169. vymera dovolenky (5 replies)
 170. Odmeny za výkon volenej funkcie-odvody do zdravotnej poistovni (15 replies)
 171. valorizácia dôchodkov (9 replies)
 172. 60 % (5 replies)
 173. Pracovny pomer v zahraničí (5 replies)
 174. NEZAMESTNÁVANIE INVALIDA (8 replies)
 175. Opravný výkaz do SP. (35 replies)
 176. DVP a výkaz SP (11 replies)
 177. výpočet PN (0 replies)
 178. Ochranná lehota (4 replies)
 179. Nočné (3 replies)
 180. Určenie dôchodkového veku (1 replies)
 181. Preukázanie nároku na dlhšiu dovolenku (20 replies)
 182. "Malý-veľký závod" (25 replies)
 183. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke (128 replies)
 184. Dovolenka a PN (2 replies)
 185. Výška vymeriavacieho základu (18 replies)
 186. Sviatok (11 replies)
 187. Dovolenka a jej kratenie (10 replies)
 188. Výpočet náhrady príjmu pri doč.PNS (6 replies)
 189. predavačka a prac.čas (6 replies)
 190. Odvody do zdravotnej poistovni po novom (24 replies)
 191. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest (21 replies)
 192. Nezamestnaný a DVP (1 replies)
 193. Invalidné poist. po preskúmaní invalidity (3 replies)
 194. MD a dohoda o vykonani prace (1 replies)
 195. Vymer.zaklad na PN (1 replies)
 196. Predvolanie na políciu (15 replies)
 197. Prekážky v práci (9 replies)
 198. DVP alebo VPP? (10 replies)
 199. Druh práce - správne určenie (2 replies)
 200. civilka a dovolenka (4 replies)
 201. Export Miezd do PÚ v MRP (1 replies)
 202. Stále dane (7 replies)
 203. Športový tréner a dohoda (6 replies)
 204. Nezdaniteľné minimum - dôchodca (2 replies)
 205. SZĆO aj v HPP (12 replies)
 206. občerstvenie na seminároch-súrne (3 replies)
 207. Odmeny konatelom a odvody (4 replies)
 208. Nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 209. Dovolenka - pracovná zmluva (8 replies)
 210. SZČO-PN-odvody (4 replies)
 211. Študent - pracov. pomer na polovičný úväzok (2 replies)
 212. dochodca (1 replies)
 213. PN viac ako 10 dní (13 replies)
 214. Prehľad o zrazených preddavkoch (165 replies)
 215. Invalidný dôchodca a dopad zvýšenia min.mzdy (1 replies)
 216. úraz zamestnancov (13 replies)
 217. vyplácanie príplatkov (4 replies)
 218. Dodatočné DP k DzP a odvody (4 replies)
 219. Dovolenka a ukončenie prac.pomeru (7 replies)
 220. paušálny príspevok na pranie prac. odevu (2 replies)
 221. podpora (2 replies)
 222. MD a dohoda (3 replies)
 223. Min.mzda 1.10.04 (9 replies)
 224. Zdravotnícke centrum (6 replies)
 225. ŠTUDENT ??? HODIN MOŽE PRACOVAŤ ? (30 replies)
 226. Náhrada (3 replies)
 227. PN a ukonč.pracovného pomeru (4 replies)
 228. Zrážky zo mzdy (12 replies)
 229. Výpoveď podľa §63 (7 replies)
 230. Dovolenka (6 replies)
 231. Nárok dohodárov na stravenky (19 replies)
 232. %to vreckového pri zahraničnej ceste (4 replies)
 233. Pracovný pomer na dobu určitú - tehotenstvo (3 replies)
 234. VZ-soc.poistenie (7 replies)
 235. Péenka (7 replies)
 236. dôchodca - zamestnanie či dohoda ??? (10 replies)
 237. Zdanenie posgraduálneho štúdia (5 replies)
 238. Oprava mzdy za sviatok (5 replies)
 239. Mzda za školenie (2 replies)
 240. DOVP popri živnosti (9 replies)
 241. Chybne vypočítaná mzda. (2 replies)
 242. Evidencia zamestnancov (1 replies)
 243. ELDP -vyplnenie (4 replies)
 244. odmeny statutarov (7 replies)
 245. Nezdanitel.časť dôchodcu (4 replies)
 246. Dodatková dovolenka (8 replies)
 247. oneskorene podanie vykazu do Soc.pois. (7 replies)
 248. Sluzobne auto (2 replies)
 249. Výpoveď (2 replies)
 250. Práca vo sviatok (6 replies)