1. SZČO a OČR (8 replies)
 2. Invalid alebo nie ??? (3 replies)
 3. Nerovnomerný pracovný čas (4 replies)
 4. Daňový bonus (1 replies)
 5. RZD - dátum vykonania (1 replies)
 6. A co s dochodcami ? Re: Preddavky na zdravotne poistenie (4 replies)
 7. Mzdové zvýhodnenie za prácu cez sobotu a nedeľu (1 replies)
 8. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu (4 replies)
 9. Zdrav.poistne za brigadnika??? (5 replies)
 10. Minimálna suma vymeriavacieho základu ... (3 replies)
 11. Skočenie pracovného pomeru (1 replies)
 12. Zdravotne poistenie (2 replies)
 13. RZ-preplatok-hlásenie (5 replies)
 14. materské u SZČO (2 replies)
 15. vyslanie zamestnanca do ČR (0 replies)
 16. školenie (1 replies)
 17. Prac.úraz (3 replies)
 18. zamestnanec zivnostnik / dochodca (0 replies)
 19. Minimálna mzda v rôznych odvetviach (6 replies)
 20. Podať DP? (12 replies)
 21. Skátený pracovný úväzok (12 replies)
 22. Žena na MD a DoVp (3 replies)
 23. dôchodca a KPP (3 replies)
 24. odpis auta (2 replies)
 25. zmluva zo zamestnancami (2 replies)
 26. Dohody a prémie (10 replies)
 27. Dovolenka (8 replies)
 28. Prenájom poracovnej sily (vyslanie zamestnanca) (12 replies)
 29. výpoveď (11 replies)
 30. nesprávne zrazená daň (6 replies)
 31. čestné prehlásenie (6 replies)
 32. Vstupenky na kultúrne podujatie (19 replies)
 33. IČZ v MRP (3 replies)
 34. Starobný dôchodca (5 replies)
 35. sociálne odvody (15 replies)
 36. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane (3 replies)
 37. Termín vykonanie RZD, jeden mesiac - 2 x 6 736,- Sk (7 replies)
 38. "dobrovoľné" odvody (5 replies)
 39. Hlásenie (5 replies)
 40. Druh, družka a daňový bonus (6 replies)
 41. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 42. Sociálny fond (11 replies)
 43. zákonné sociálne zabezpečenie (3 replies)
 44. výpovedná doba (1 replies)
 45. Preddavok ZP do 100 Sk § 16 ods. 8 (1 replies)
 46. Zákon o nelegálnej práci (20 replies)
 47. brigáda-daň (2 replies)
 48. Mzda a žiadna daň? (5 replies)
 49. Odvod pri OCR (11 replies)
 50. Dôchodca+konateľ (1 replies)
 51. Zmena prac. zmluvy (2 replies)
 52. Poistné z min.mzdy (13 replies)
 53. PN (10 replies)
 54. Novelizovaný zákon o cestovných náhradách (0 replies)
 55. Pracovná zmluva na 40 hod. mesačne (8 replies)
 56. Príspevok na stravu od štátu? (17 replies)
 57. Pohreb (10 replies)
 58. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (33 replies)
 59. § (1 replies)
 60. Zákonné sociálne náklady (2 replies)
 61. Vlastná svadba a pracovné voľno (15 replies)
 62. Ochod do starobného dôchodku (3 replies)
 63. OČR (13 replies)
 64. Zaúčtovanie tvorby SF (12 replies)
 65. rocne zuctovanie (4 replies)
 66. Invalid-odvody (5 replies)
 67. Novela zákona o ZP od 1.7.2005 (471 replies)
 68. Ako so socialnym fondom (1 replies)
 69. Dohoda o VP a zrážky (3 replies)
 70. rocne zuctovanie dane (3 replies)
 71. PN a krátenie dovolenky (6 replies)
 72. potvrdenie o zrazenych preddavkoch-dohoda (5 replies)
 73. k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň (2 replies)
 74. SZČO a PN (8 replies)
 75. Invalidný dôchodca (3 replies)
 76. zamestnanec cudzinec (0 replies)
 77. prosím Vás študent a rodinné prídavky (0 replies)
 78. Musím zamestnať účtovníka? (7 replies)
 79. mzda za 12 odpracovaných dní (4 replies)
 80. Ošetrovné (5 replies)
 81. SZČO a daňový bonus (3 replies)
 82. Tzv. predľžená MD a DoVP (1 replies)
 83. nový zamestnanec (7 replies)
 84. daňový bonus pri ročnom zúčtovaní dane (9 replies)
 85. inval.dochodok (1 replies)
 86. Mzdy (3 replies)
 87. Dôchodok (6 replies)
 88. odpočitateľná položka za rok 2004-člen dozornej rady (12 replies)
 89. Veková hranica pre brigádnika (12 replies)
 90. denný VZ (5 replies)
 91. dovolenka (28 replies)
 92. dovolenka (3 replies)
 93. starobné poistenie (1 replies)
 94. Pracovny pomer na dobu urcitu (11 replies)
 95. ODVODY PO NOVOM DO SP! (6 replies)
 96. PN a odvody (2 replies)
 97. invalidny dochodok (4 replies)
 98. Tlačivo - prihláška SZCO do VZP (3 replies)
 99. DP a príjem zo zahraničia (4 replies)
 100. Opäť tlačivá (20 replies)
 101. Daňové tlačivá (6 replies)
 102. Registračný zákon (0 replies)
 103. Kategorizácia prác (0 replies)
 104. Prijatie nového zamestnanca v marci 05. (5 replies)
 105. Zrážky (1 replies)
 106. Jednorázová odmena a prihláška do VZP (0 replies)
 107. Zle odvedená daň za 2004 (13 replies)
 108. Dohoda o vykonani prace (50 replies)
 109. Mzda na kratší prac.čas (3 replies)
 110. Lektorská činnosť a príležitostný príjem (0 replies)
 111. Výkaz preddavkov na poistné na VZP (28 replies)
 112. Vyhlásenie k zníženiu sadzby poistného (10 replies)
 113. Vysluhový dôchodok ,prispevok (2 replies)
 114. Nemocenské dávky (17 replies)
 115. Invalidný dôchodca (51 replies)
 116. RZD-čo je príjem? (0 replies)
 117. podnikatelka- matka na materskej (2 replies)
 118. Miesto vykonu práce (31 replies)
 119. Dohoda o skončení pracovného pomeru (29 replies)
 120. nezamestnany a dobrovolne platenie odvodov (9 replies)
 121. Pracovný pomer na kratší pracovný čas-zmluva (10 replies)
 122. Dohoda o brigadnickej praci studenta v roku 2005 (171 replies)
 123. nezdan.časť na manželku (2 replies)
 124. RZD (2 replies)
 125. civilkár - pracovná zmluva (2 replies)
 126. MRP a elektronická SP (4 replies)
 127. ročné zúčtovanie (2 replies)
 128. Výkaz (3 replies)
 129. daň. priznanie , podiely na HV (7 replies)
 130. Nevyčerpané dovolenky a podvojné účtovníctvo (2 replies)
 131. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy (3 replies)
 132. životné poistenie (1 replies)
 133. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy (42 replies)
 134. garanč.poistenie (3 replies)
 135. Minimalna mzda este raz (3 replies)
 136. Manko a dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti (5 replies)
 137. Odpočitateľná položka mzdy 2005 (4 replies)
 138. výstupná lekárska prehliadka (31 replies)
 139. Zamestnanec a firemne auto (0 replies)
 140. Výkazy do ZP... pomôžte prosím... (28 replies)
 141. vypoveď (5 replies)
 142. Prijem zamestnanca (4 replies)
 143. výpoveď - § 63 (116 replies)
 144. Rodičovský príspevok a nepeňažné plnenie (0 replies)
 145. výpoveď (1 replies)
 146. Prehľady DÚ (6 replies)
 147. Dôchodca SZČO - odvody do SP (1 replies)
 148. Nárok na lekársku starostlivošť (13 replies)
 149. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (0 replies)
 150. PNS a SZČO (0 replies)
 151. 2 pracovné pomery a maximum pre ZP (9 replies)
 152. Ukončenie PP - dôchodca (4 replies)
 153. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier (15 replies)
 154. Zrážka zo mzdy (6 replies)
 155. Odstupné po rodičovskej dovolenke (8 replies)
 156. Výpis z DP za rok 2004! (18 replies)
 157. oznámenie pre zamestnávateľa (15 replies)
 158. Podpora v nezamestnanosti (12 replies)
 159. Náhrada škody za prac.úrazy-ročné zúčtovanie (2 replies)
 160. Denný vym.základ pre PN (4 replies)
 161. Mzdový list, podklady pre výpočet mzdy (36 replies)
 162. odvod do ZP - spoločník sro - dohoda (23 replies)
 163. Invalidný dôchodca - práca (7 replies)
 164. olgaduri (5 replies)
 165. MM a PN pocas mesiaca-VZ pre odvody? (6 replies)
 166. RZD a daňový bonus (4 replies)
 167. Preddavky na zdrav.poist. -zaokruhlovanie (13 replies)
 168. DP pre novú SZČO (5 replies)
 169. dôchodkové doplnkové poistenie (0 replies)
 170. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 171. Omylom vyplatena mzda (16 replies)
 172. Odvod (10 replies)
 173. Materská dovolenka-násup do zamestnania (1 replies)
 174. neplatené voľno (1 replies)
 175. Dohodár a hlásenie (8 replies)
 176. PN (13 replies)
 177. Danovy bonus. (2 replies)
 178. PN a hlásenie do ZP (15 replies)
 179. Platenie zdravotného poistenia pocas pobytu v zahranici (0 replies)
 180. ZP členov štatutárnych orgánov - cudzincov (3 replies)
 181. Vyska odvodov (22 replies)
 182. Zamestnanec a vysluhovy dochodok (6 replies)
 183. Oneskorenie úhrady odvodov do ZP. (1 replies)
 184. mzdy a evidencia zavazkov (12 replies)
 185. odstupné a rodičovská dovolenka (5 replies)
 186. odvody do zdrav. poistovne (1 replies)
 187. ročné zúčtovanie-výpočet (3 replies)
 188. štátne sociálne dávky (10 replies)
 189. Pracovná zmluva na DU (3 replies)
 190. Hlásenie (56 replies)
 191. Ešte raz "Príkazná zmluva" (1 replies)
 192. Zamestnanec na živnosť a používanie fir.auta (3 replies)
 193. Stravná jednotka (3 replies)
 194. Ročné zúčtovanie (96 replies)
 195. Preplatenie dovolenky (1 replies)
 196. Tlačivo (10 replies)
 197. Mesačný výkaz odpracovaných hodín (2 replies)
 198. Prosím o POMOC!!! Akútne. (2 replies)
 199. Zamestnávanie dôchodcu - čo je iné? (9 replies)
 200. Účtovníctvo a študentka (5 replies)
 201. PN KONATEĽA 2005 (0 replies)
 202. Študent, DoBPS RZD (7 replies)
 203. Roč.zúčtovanie-prosim pomoc (3 replies)
 204. Zápočet rokov (31 replies)
 205. Nezdaniteľná časť - 2x v jednom mesiaci (14 replies)
 206. Cestovné náhrady v roku 2005 (11 replies)
 207. Maximálny vym.základ pre zamestnávatela (38 replies)
 208. Evidenčný list DP (6 replies)
 209. Odvody pri PN (2 replies)
 210. zrušenie rezervy na dovolenky (1 replies)
 211. vyplatená strata na zárobku a bolestné (11 replies)
 212. hod.mzda (1 replies)
 213. Potvrdenie o príjme - pomôžte (2 replies)
 214. rocne zuctovanie dane a preukazovanie prijmu (4 replies)
 215. Výpočet vymer.základu pre PNS (6 replies)
 216. Problem so studentom (25 replies)
 217. Výkaz do SP a MD (20 replies)
 218. dovolenka (19 replies)
 219. Mzdove zvyhodnenie (1 replies)
 220. Nevyplatená mzda a RZ (1 replies)
 221. Výkaz do SP a PN (5 replies)
 222. platenie odvodov počas PN (6 replies)
 223. Zoznam neplatičov SP ? (11 replies)
 224. Rozdiel medzi RZD a potvrdením (5 replies)
 225. II.pilier a vyplatna paska od aprila 2005 (19 replies)
 226. učiteľka - dovolenka al. MD (3 replies)
 227. Zniženie starobného o deti - spätné (3 replies)
 228. Spoločníci zahraničný a odvody-pokračovanie (1 replies)
 229. EXEKÚCIA-zrážky zo mzdy (3 replies)
 230. Kniha "Nové zdravotné poistenie v praxi" (380 replies)
 231. Dohoda o používaní súkr.mot.vozidla (3 replies)
 232. povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu (4 replies)
 233. Odchod z dlhodobej PNky na invalidny (5 replies)
 234. dovolenka (5 replies)
 235. VZ zdravotného poistenia z DDP? (0 replies)
 236. ako ukončiť pomer okamžite (1 replies)
 237. rodičovský príspevok (3 replies)
 238. Evidenčný list -termin predloženia (12 replies)
 239. Zdravotné poistenie štatutárov (9 replies)
 240. money s3 (8 replies)
 241. nevystavenie potvrdenia o zdan.mzde (17 replies)
 242. Vyšetrenie - dotazník branca (16 replies)
 243. RZD a potvrdenie (12 replies)
 244. Prihláška do soc.poisťovne (2 replies)
 245. RZD za 2004 (11 replies)
 246. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (4 replies)
 247. dni zdravotneho poistenia (1 replies)
 248. Nezdaniteľná časť (30 replies)
 249. PN (5 replies)
 250. Spoločníci cudzinci a odvody (17 replies)