1. dohoda o vykonaní práce - použitie súkromného vozidla (2 replies)
 2. Vyšetrenie zamestnanca + sprevádzanie (47 replies)
 3. odvody na invalidné poistenie (2 replies)
 4. Pracovná zmluva (20 replies)
 5. autorské honoráre (0 replies)
 6. odmena pri odchode do dôchodku - odvody (5 replies)
 7. výpočet vymeriavacieho základu pri PN (5 replies)
 8. dohoda o vykonaní práce - potvrdenie o príjme (4 replies)
 9. zamestnávanie starobného dôchodcu - odvody (2 replies)
 10. dohoda o vykonaní práce - neodvedenie úrazového poist. (3 replies)
 11. odstupné a odvody (2 replies)
 12. Odovody pri PN (52 replies)
 13. dohoda o vykonaní práce - aké odvody? (4 replies)
 14. variabilný symbol pri preddavkoch zo závislej činnosti (21 replies)
 15. Odvody po 1.7.2004 (38 replies)
 16. Zrážky zo mzdy (65 replies)
 17. ochranná doba pred starobným dôchodkom (9 replies)
 18. spoločenstvo bytov - odmeňovanie (10 replies)
 19. starostlivosť o dieťa a možnosť pracovať (1 replies)
 20. ELDP pre dôchodcu s kratším pracovným časom (6 replies)
 21. 12-hodinové smeny (5 replies)
 22. SZČO a spoločník (1 replies)
 23. príspevok zo SF - iba hlavné jedlo? (0 replies)
 24. cestovný príkaz - výpočet hodín strávených na SLC (5 replies)
 25. vymeriavací základ na určenie náhrady príjmu pri PN (5 replies)
 26. náhrada mzdy za sviatok - hodinovo odmeňovaní (1 replies)
 27. Náhrada príjmu pri PN, nemocenské (3 replies)
 28. preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri výpovedi (14 replies)
 29. cestovné náhrady - havarijné poistenie mot. vozidla (6 replies)
 30. elegantná výpoveď zo strany zamestnávateľa (9 replies)
 31. náhrada príjmu pri dočasnej PN - aj soboty a nedele? (5 replies)
 32. stravné lístky - nespokojnosť so stravou (14 replies)
 33. Skončenie pracovného pomeru a zostatok dovolenky (8 replies)
 34. nárok na predčasný starobný dôchodok (3 replies)
 35. PN (18 replies)
 36. Pracovná zmluva na dobu určitú (24 replies)
 37. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (2 replies)
 38. daňový bonus - rozdelenie medzi rodičov (23 replies)
 39. ukončenie PP - starostlivosť o dieťa (2 replies)
 40. PN zamestnanca - čo s dokladmi PN? (5 replies)
 41. chyby v mzdách (2 replies)
 42. registrácia z dôvodu zamestnania 1. zamestnanca (7 replies)
 43. príspevok na zamestnanie evidovaného nezamestnaného (0 replies)
 44. ako neplatiť odvody za zamestanca (7 replies)
 45. vzor prikaznej zmluvy (19 replies)
 46. vzor prikaznej zmluvy (2 replies)
 47. vzor prikaznej zmluvy (20 replies)
 48. študent SŠ a dohody (20 replies)
 49. nemoc v ochrannej lehote (7 replies)
 50. Dovolenka po rodičovskej dovolenke (29 replies)
 51. PN - prerušiť poistenie? (3 replies)
 52. režijné mzdy (1 replies)
 53. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ vojenskej (5 replies)
 54. Stredoškolák a rod.prídavky,daň.bonus (41 replies)
 55. náhrada príjmu pri PN - kratší pracovný čas (3 replies)
 56. Dohody o vykonani prace (742 replies)
 57. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke (1 replies)
 58. § 63 ods. 1 písm. a) ZP - výpovedná doba a PN (4 replies)
 59. náhrada príjmu počas PN (7 replies)
 60. starobný dôchodca (9 replies)
 61. invalidný dôchodca - výška príjmu a odvody (42 replies)
 62. mzda a mzdové zvýhodnenie pri práci vo sviatok (12 replies)
 63. kontrola zamestnanca počas prvých 10 dní PN (9 replies)
 64. absolvent VŠ a civilka (0 replies)
 65. spoločník sro a odvody (6 replies)
 66. OČR - ošetrovné (19 replies)
 67. EZU - opravný výkaz (3 replies)
 68. dohoda o VP - zamestnanie českého občana (2 replies)
 69. EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronicky (406 replies)
 70. Máte problém so zákonom o SP ? (220 replies)
 71. zamestnanec a novonarodené dieťa (15 replies)
 72. Zákon o sociálnom poistení /1.časť/1.hlava (5 replies)