PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dovolenka - výpovedná doba
 2. doplatenie poistenia na zvysenie ID
 3. Vypoved a pn@
 4. Kedy ukoncit PN?
 5. Daňový bonus v potvrdení o zaplatení dane
 6. Definícia kmeňového zamestnanca.
 7. mzdy v MRP
 8. Vykonávanie konkurenčnej činnosti - § 83 ods.1 ZP
 9. Rocne zuctovanie dane RZD v mrp mzdy a personalistika
 10. Sprevadzanie pribuzneho u lekara
 11. PN v ochrannej dobe a evidencia na UP
 12. Dohoda o vykonaní práce
 13. SZČO práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 14. Mzda za 12/2018 nevyplatená do konca 1/2019
 15. daňový bonus na zaplatené úroky
 16. priznanie invalidného dôchodku
 17. Musí byť v dodatku k pracovnej zmluve uvedený stupeň náročnosti práce?
 18. Má nárok zamestnanec keď pracuje na zmluvu cez agentúru na rekreačný poukaz?
 19. Ako dostat maximalnu matersku?
 20. Narok na dovolenku a dlhodoba PN
 21. Povinný prispevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier), ak zamestnanec pracoval časť mesiaca v kategórii rizikových prác a časť mesiaca v kategóri nerizikových prác
 22. Zamestnanec na dohodu o prac.činnosti a tehotenstvo
 23. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy.
 24. Príplatok za riadenie.
 25. Pracovný fond
 26. Návrat zamestnanca po rodičovskej dovolenke
 27. Dostanem materskú po RD a dávke v nezamestnanosti?
 28. Dohoda o pracovnej cinnosti - rozvrhnutie pracovneho casu
 29. Dobrovoľne nezamestnaný a RZD
 30. Materská dovolenka
 31. čerpanie dovolenky zamestnávateľom
 32. uplatnenie daňového bonusu - matka na jedno dieťa, otec na druhé dieťa
 33. Nemocenske dochodcu po skonceni PP
 34. Práca v prvý deň ošetrovného
 35. odvody do ZP pri nepravidelnom príjme
 36. Príspevky do druhého dôchodkového piliera
 37. Akú adresu uviesť v daňovom priznaní?
 38. Odpočitateľná položka na manželku
 39. Povinnosť nahlasovania voľnej prac.pozície
 40. RZZP - oprava
 41. Dovolenka
 42. Zdanovanie pracovného odevu
 43. Neuznanie OČR a paragrafu.
 44. Odchodné pri invalidnom dôchodku
 45. DoBPŠ s odvodovou výnimkou
 46. Konateľ spoločnosti, zmluva o výkone funkcie a ročné zúčtovanie za rok 2018
 47. zaradenie farára
 48. Ukoncenie dohody - o čo mám ako zamestnanec žiadať
 49. Danovy bonus pri preruseni studia na VŠ
 50. Mám povinnosť podať opravné výkazy za roky, ku ktorým už zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?
 51. Aká časť dovolenky sa má preplatiť zamestnancovi? Podľa akého § sa mám riadiť?
 52. Výpočet daňového bonusu na zapl. úroky
 53. Mzda za dohodu o pracovnej činnosti
 54. Dohoda o pracovnej cinnosti
 55. student - danove priznanie
 56. Počítam správne odstupné?
 57. Oznámenie o ukončení exekúcie
 58. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 59. Ročné zúčtovanie odpočítateľná položka na kúpeľnú starostlivosť
 60. Ukončenie prac. pomeru počas RD a následne vyplatený príjem
 61. dohoda o pracovnej činosti
 62. pracovná zmluva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 63. Môžeme rekreačné poukazy hradiť zo sociálneho fondu?
 64. Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu?
 65. prerušenie PN
 66. NČZD na manžela
 67. Musí zamestnanec predložiť potvrdenie z úradu práce pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
 68. Nárok na materskú dovolenku
 69. Môžem odísť na týzdeň na slovensko počas PN-ky vo švajčiarsku
 70. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcie.
 71. Príplatok za sťažené prac.prostredie
 72. dostanem odstupné keď odmietnem podpísať hmotnú zodpovednosť keď mám zmluvu na dobu neurčitú?
 73. druha atestáciu odborného zamestnanca zamestnaného v škole
 74. Nzč na manželku - ID priznaný v česku
 75. Musí sa robiť RZD ak bol zamestnanec cely rok PN, ale od augusta mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok
 76. Zaradenie do platovej triedy - verejna sprava
 77. Zaratáva sa do započítalnej praxe aj doba keď som bol evidovaný na úrade práce?
 78. Aký je rozdiel medzi hodinovou a úkolovou mzdou?
 79. neospravedlnená neprítomnosť v práci - absencia
 80. Byvaly zamestnanec zmena ZP - storno zo zamestnancov
 81. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 82. Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 - nastavenie v POHODE
 83. Rekreačné poukazy
 84. Daňový bonus
 85. ako sa ráta exekúcia zo mzdy za 1/2019?
 86. Výpočet stravného a vyplatenie v hotovosti
 87. Priplatky a minimalna mzda
 88. DVP na stavebný a autorský dozor
 89. Mám učiteľku, ktorá ide počas RD na MD / reťazový pôrod/. Aký má nárok na dovolenku za r. 2019 ?
 90. Evidencia pracovného času
 91. Oznamenie kategorie 2 - každá firma je povinná mať pracovnú zdravotnú službu?
 92. dátum na potvrdení o zaplatení dane na darovanie 2% (3%)
 93. sprístupnené tlačivá DP ☺
 94. Nútená dovolenka
 95. Výška nezdaniteľnej časti pri PN
 96. Krátenie dovolenky
 97. priemerný mesačný zárobok
 98. dovolenka
 99. Umrtie majiteľa a konateľa jednoosobovej sro
 100. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcii
 101. Čo presne zahŕňa práca policajného vyšetrovateľa?
 102. Kontrola zo Sociálnej poisťovne
 103. doplatok do minimálneho mzdového nároku
 104. Priplatok za sobotu
 105. Kto má povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto
 106. Opakovaná dohoda o pracovnej činnosti.
 107. Má rezident SR žijúci celý rok v UK s príjmom vyšším ako 2880 eur nárok na DB?
 108. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
 109. Je možné uzavrieť dohodu so zamestnancom, že sa pri ukončení prác.pomeru vzdá nevyčerpané dovolenky?
 110. Preco s vyssim platom musim platit vyssie odvody?
 111. znizil sa dovolenkovy priemer
 112. Odpočitateľná položka na manželku
 113. Ročné zúčtovanie dane - samoplatiteľ
 114. Môže ma zamestnávateľ po návrate z RD umiestniť na inú pobočku?
 115. Aké potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018 vystaviť POT39_5v18 alebo POT39_5v18 ubytovanie?
 116. Doprovod rodinného prislušníka k lekárovi, potvrdenie zo zahraničia uznaju?
 117. Vyska materskej
 118. ZSE, VUJE dohoda o odstupeni
 119. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1.1.2019
 120. mesacna mzda a sviatky
 121. Narok na odchodne
 122. Zaradenie pracovníčky obecného úradu
 123. Inval. dôchodca a viac zamestnávateľov
 124. Zamestnanec na DoVP v priebehu roka 2 dohody - potvrdenie jedno?
 125. Chýbajúce roky v osobnom liste dôchodkového zabezpečenia v ČR
 126. Oneskorené podanie výkazov
 127. Stravné lístky u učiteľa
 128. Zvysenie mzdy po skusobnej dobe
 129. PNka
 130. Zaradenie zamestnanca od 01.01.2019
 131. Skončenie PP, ND a úrad práce.
 132. Slovák pracujúci pre Rakúsku firmu v SR
 133. Môže si výsluhový dôchodca s príjmom zo ZČ, uplatniť nezdaniteľnú na manželku?
 134. Prihlásenie dohodára
 135. úväzok učiteľky
 136. Nezdaniteľná časť pri PN
 137. Započítaná prax.
 138. Výplata nemocenskej dávky
 139. Ako môžem ziskať vysledky vyšetrení zo svojej zdravotnej karty od špecialistu, ak mi ich nechce dať pri zmene Mudr?
 140. Navrat po RD, dovolenka a vypoved
 141. Ukončenie PP podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP
 142. Starobný dôchodca v priebehu roka a ročné zúčtovanie dane
 143. Ako vypočítam dĺžku započítanej praxe?
 144. Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem - odvody - čistá mzda pri 32 hod. / mesiac
 145. Ake su podmienky na uplatnenie nč na rekreaciu?
 146. Do kedy mám dostať nový platový výmer platný od 1.1.2019 ?
 147. Narok na odchodné poberateľ starobného dôchodku
 148. príspevok ZL na ročnú zdravotnú službu
 149. výpočet dovolenky
 150. Ako sa výpočíta mzda pri nepravidelnom príjeme DPC 24.12-31.12.18, program mi pocita socialne poistne z vyssieho VZ.
 151. rekreačné poukazy
 152. Vzor žiadosti o príspevok na rekreáciu
 153. Nahlasovanie voľných pracovných miest na Úrade práce od 1.1.2019
 154. PN
 155. Aký počet dní mám vypísať v mesačnom výkaze zdrav. poisťovne a MV soc .poisťovne ak zamestnanec pracuje na 1/4 pracovný úväzok.
 156. Moze byt praca na dohodu 7dni v tyzdni po 1hodine?
 157. Priemerný hodinový zárobok
 158. Skončenie PP dohodou a PN
 159. Potvrdenie o zdaniteľ.príjme - po skončení PP
 160. Daňový bonus ak je dieťa SZČO
 161. Chyba v programe Humanet č.ID181
 162. Môžem nastúpiť do práce počas rodičovskej dovolenky a následne pracovný pomer ukončiť dohodou?
 163. PN
 164. Navrat po RD - neexistuje pracovna pozicia z ktorej som isla na MD
 165. odvody v Taliansku
 166. skúšobná doba
 167. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...
 168. zápočet rokov
 169. Aká je čakacia doba na doplatenie mzdy ?
 170. odmena konatela
 171. Dohoda o pracovnej činnosti - dochádzka
 172. Otec na materskej s jednym dietatom - matka nepobera rodicovsky prispevok, ale moze byt s druhym dietatom na rodicovskej dovolenke?
 173. Nástup zamestnanca do práce a hneď v deň nástupu PN.
 174. Zvyšovanie minimálnej mzdy
 175. Príplatok za triednictvo a PN
 176. exekúcia
 177. Daňový bonus na zaplatené úroky - posudzovanie zdaniteľného príjmu
 178. Daňové priznanie
 179. nariadenie dovolenky
 180. Osobný príplatok
 181. DoPČ - ZP cudzinec
 182. Zatriedenie mzdovej účtovníčky do plat. triedy
 183. Môže zamestnavateľa požiadať o RZD za r.2018 zamestnanec, ktorý ukončil PP 28.2.2017, ale v roku 2018 sme mu vyplatili mzdu za neplatné rozviazanie PP?
 184. skrátený úväzok a dovolenka
 185. Kratší pracovný úväzok a dovolenka
 186. V akom počte je nárok na "návštevu lekára" pri zamestnancovi ktorý má preukaz ŤZP ?
 187. fond prac. času v nepretržitej prevádzke sa ráta so sviatkami?
 188. Zápočet odpracovaných rokov
 189. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 190. Môžem sa zamestnať počas rodičovskej dovolenky?
 191. Má dobrovolne nezamestnaný zamestnanec nárok na NČ?
 192. Práce na dohodu počas evidencie na úrade práce
 193. Odmeňovanie podľa 553/2003
 194. RZD
 195. Musim podat Danove priznanie ak mam nasledovne prijmy? V Potvrdeni o zdan.prijmoch sa uvadza aj vyska RZZP?
 196. Príspevok na rekreáciu - skola v prirode
 197. Volno na sťahovanie
 198. Konateľ a zúčtovanie dane
 199. Započítavanie sviatku pre účely nároku a krátenia dovolenky počas PN, RD
 200. Mesačná mzda a mzda sviatok
 201. Zvýšenie platov vo verejnej správe
 202. Som poistená v nezamestnanosti aj počas PN?
 203. do minimalnej mzdy sa zapocitavaju aj stravne listky?
 204. výpočet tarifu na deň
 205. Doručovanie výpovede počas skúšobnej doby
 206. Poprosím o info, či musí mať akciová spoločnosť tarifné triedy?
 207. neplatne skončenie pracovného pomeru
 208. Fond pracovného času a zahraničná služobná cesta.
 209. Zúčtovanie sociálneho fondu
 210. Odhlasenie a prihlasenie dohodara
 211. Uplatnenie NCZD na manzelku, dochodkynu
 212. zrusenie vikendoveho pobytu z dovodu nadcasu
 213. Mám možnosť domáhať sa dodatočnej výplaty rozdielu provízií, ktoré som nedostal na základe jeho rozhodnutia zmeniť spôsob výplaty provízií?
 214. Dovolenka
 215. Daňový bonus - otec nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom
 216. Dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 217. odpoveď na žiadosť o preradenie na inú prácu podľa §55
 218. Môže sa spätne vyplatiť daňový bonus u zamestnávateľa vo výplatnom období 12/18 za obdobie 10-12/2018? Ako postupovať?
 219. Lehota na kategóriu 2 - hygiena - predĺžená do 30.6.2019
 220. uvádza sa rozdiel podľa parag.32f ods.13 zákona 553/2003 v platovom dekréte?
 221. Nezdaniteľná časť mzdy
 222. Vojak a cerpanie materskeho
 223. Čerpanie dovolenky počas RD?
 224. Preplatenie cesty
 225. vymeriavací základ pre NP
 226. Krátenie dovolenky
 227. Polovičný úväzok alebo dohoda - vplyv na výšku dôchodku
 228. Ako vypočítam hodinovú mzdu pri 32,5 hod. týždennom čase?
 229. RZDP pri MD
 230. Môžu mi náklady na školenie strhnúť z OČRky a nevyplatenej dovolenky?
 231. Minimalna mzda 2019 predavačky
 232. Elektronické oznamovanie kategórie práce 2
 233. Konateľ bez majetkovej účasti na s.r.o. a práce pre s.r.o.
 234. zaraďovanie upratovačiek v školstve
 235. Prekazka v praci na strane zamestnanca, konatela s prac. zmluvou
 236. Moze ist otec dietata na matersku po dlhodobej PN?
 237. ukončenie pracovného pomeru a urad práce
 238. FPD
 239. Výživné a exekúcia
 240. Aké nároky môže mať zamestnanec, ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovenú dvojmesačnú výpovednú dobu?
 241. Náhrada mzdy za sviatok
 242. Dá sa upravovať daň v MRP?
 243. Oznámenie o návrate z RD zastupujúcemu zamestnancovi
 244. Doklady k uplatneniu daňového bonusu - príjem manžela/ky dieťaťa
 245. mzda za sobotu a nadcas
 246. PN po roku
 247. Krátenie dovolenky
 248. Dovolenka
 249. Doplatok ku minimálnej mzde 2
 250. Nevyplatenie PN SZČO z dôvodu neskorej úhrady poistného.