1. Ako mám ukončiť pracovný pomer s pani, ktorá pije na pracovisku? (12 replies)
 2. Zmena druhu práce so zmenou € (4 replies)
 3. Štatutár a 13.plat (2 replies)
 4. Riziková skupina v školstve (1 replies)
 5. Výpočet odchodného po dlhodobej PN-ke. (4 replies)
 6. dovolenka po materskej (2 replies)
 7. Ukončenie PP na dobu neurčitú a následný PP na dobu určitú (11 replies)
 8. Dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca a prihlásenie do ZP (1 replies)
 9. Nadčas pri domáckej práci §52 (12 replies)
 10. Zamestnavatel - ako riesit udajnu neprevzatu elektronicku postu na exekuciu zamestnanca (2 replies)
 11. odchodné - výpočet (1 replies)
 12. SIH antikorona záruka. Úver od banky. (0 replies)
 13. Výpoveď - nadbytočnosť (1 replies)
 14. Účasť na pohrebe - partnerkin príbuzný (2 replies)
 15. odstupné vo verejnej službe (4 replies)
 16. Dovolenka pri PP na dobu určitú. (3 replies)
 17. PZ doba určitá (2 replies)
 18. Môže mi zamestnávateľ prikázať prenesenie nadčasov namiesto preplatenia? (11 replies)
 19. čerpanie minuloročnej dovolenky (4 replies)
 20. Chcem si sporiť v II. pilieri - stúpnu mi odvody? (9 replies)
 21. narodenie syna zamestnancovi a navýšenie dovolenky (11 replies)
 22. Výpočet dovolenky (3 replies)
 23. Skrátený pracovný úväzok a návšteva lekára (7 replies)
 24. Krátenie dovolenky (4 replies)
 25. Zastupovanie počas RD a čerpanie dovolenky (4 replies)
 26. Prihlásenie zamestnanca poberajúceho podporu (1 replies)
 27. prekážka v práci na strane zamestnanca (1 replies)
 28. Koronavírus opatrenia (3 replies)
 29. Ošetrovné (2 replies)
 30. Vplyv na výšku dávky v nezamestnanosti (5 replies)
 31. Ako spočítať mzdu pri zmene pracovného režimu uprostred mesiaca? (12 replies)
 32. Nariadena dovolenka pri nerovnomerne rozlozenom pracovnom case (7 replies)
 33. Práca na dohodu pri poberaní podpory (2 replies)
 34. Mam narok na pandemicku OCR aj ked dieta nastupilo do skolky ale nasledne ostalo chore? (1 replies)
 35. Podporná doba. (3 replies)
 36. Money S3 zaúčtovanie miezd (0 replies)
 37. Odmena za nadčas (1 replies)
 38. Odstupne (1 replies)
 39. Výpočet výšky materského (4 replies)
 40. Odchodné a dva pracovné pomery (8 replies)
 41. skončenie PP a odchod do starobného dôchodku (2 replies)
 42. Príplatky (7 replies)
 43. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa ... (3 replies)
 44. Výpovedná doba (1 replies)
 45. Výpoveď s odstupným po ukončení rodičovskej dovolenky a odvody (9 replies)
 46. vyska odvodov (17 replies)
 47. Mzda a odmena výplatnej páske (4 replies)
 48. Je nárok na 10mesačné odstupné? (5 replies)
 49. Plat v MŠ (1 replies)
 50. Prepočet dovolenky po RD (7 replies)
 51. PN_prerušenie (7 replies)
 52. Novela zákona z 9.6.2020 o opätovnom dohodnutí pracov.pomeru na dobu určitu? (0 replies)
 53. Prihlásenie na úrad práce (1 replies)
 54. nadčas- nahradne volno- fond pracovneho času-nepretržitá prevádzka (4 replies)
 55. Príplatok za víkend a náhradné voľno (1 replies)
 56. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite (4 replies)
 57. Odchodné (5 replies)
 58. Dovolenka (2 replies)
 59. Zamestnanec s odvodmi z maxima (4 replies)
 60. 13. plat (2 replies)
 61. skoncenie PP na dobu urcitu (4 replies)
 62. plati nejake odvody zamestnavatel za zamestnanca pocas ocr? (3 replies)
 63. Výpočet výšky nemocenského (19 replies)
 64. V súvislosti s § 142 ods 3 alebo 250 b ods. 6 ZP, je potrebné zasielanie RLFO pre Soc. poist.? Oznámenie zmeny alebo prerušenie? (3 replies)
 65. Ukoncenie PP na dobu urcitu (10 replies)
 66. Home office (2 replies)
 67. Uplatnenie materskej zaroven z aktivneho poistenia a v ochrannej lehote (7 replies)
 68. otec pracujúci popri materskej na dohodu a prihlásenie do ZP (0 replies)
 69. 13. plat a rodičovská dovolenka (2 replies)
 70. nárok na dovolenku pri znížení úväzku v priebehu kalendárneho roka (3 replies)
 71. Výpočet pravdepodobného priemeru na rezervu nevyčerpané dovolenky (1 replies)
 72. dohoda o brigad.praci študentov musí podpísať aj zakonny zastupca (2 replies)
 73. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 74. Kontrola mzdy (vyplatnej pasky) - jednotlivé položky a zložky mzdy (10 replies)
 75. Nárok na stravenky počas neprítomnosti z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (10 replies)
 76. Ako riešiť prihlásenie do poisťovní konateľa s.r.o. pracujúceho na tri zmluvy? (4 replies)
 77. Ako vypocitam DOVP pravidelny prijem? (2 replies)
 78. Okamžité skončenie PP (3 replies)
 79. Podpora od štátu - korona (0 replies)
 80. narok na dovolenku (4 replies)
 81. Výpočet exekučných zrážok - prednostná aj neprednostná (1 replies)
 82. Nahrada mzdy v nedelu (0 replies)
 83. Z akého VZ sa bude vyplácať PN, ak je registrovaný na úrade práce? (1 replies)
 84. Koronavirus -opatrenie č.2 (5 replies)
 85. odchodné a predčasný starobný dôchodok (1 replies)
 86. Neaktívna pohotovosť (1 replies)
 87. Zabudla som urobiť ročné zúčtovanie dane, čo teraz? (3 replies)
 88. Dôchodca na DoPČ s odvodovou úľavou - dve dohody za sebou v jednom mesiaci (10 replies)
 89. doba určitá (4 replies)
 90. Cestovná náhrada - určenie maximálnej sumy za cestovné (3 replies)
 91. Prekážky v práci - narodenie dieťaťa (1 replies)
 92. Ako evidovať zamestnanca na ZP, ktorý je na neplatenej rodičovskej dovolenke? (3 replies)
 93. Opatrenie 3B - zaradenie zamestnanca do výkazu, keď zamestnanec navrhol zamestnávateľovi dohodu o skončení pracovného pomeru. (4 replies)
 94. Mzda za apríl 2020 pri zatvorenej prevádzke a opatrenie č.1 (0 replies)
 95. Fond prac.času pri opatrení 3B (2 replies)
 96. Použitie služobného telefónu na súkromné účely (3 replies)
 97. Materská po skončení PP (2 replies)
 98. Časový fond v PZ (2 replies)
 99. ukončenie PP dohodou §63 1b počas PN (1 replies)
 100. PN - pracovný úraz (3 replies)
 101. Rekreačný poukaz (2 replies)
 102. úmrtie zamestnanca (1 replies)
 103. Sociálny fond (1 replies)
 104. pracovná pohotovosť počas čerpania riadnej dovolenky (0 replies)
 105. súbeh zamestnaní v období korony (2 replies)
 106. Zmení sa výška Podpory v nezamestnanosti pre nezamestnaného ak bola priznaná od 1.6 po 1.7. (7 replies)
 107. odpustenie odvodov (0 replies)
 108. Prerušenie štúdia na VŠ a daňový bonus (3 replies)
 109. pracovny uraz (3 replies)
 110. Môžem žiadať o príspevok na zamestnanca za 04/2020 - ktorý bol na prekážkach v práci celý mesiac 04/2020 a ukončil sa jeho pracovný pomer na základe § 60 na jeho žiadosť ? (1 replies)
 111. Ako sa počíta výška dávky v nezamestnanosti? (2 replies)
 112. Fond nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času (2 replies)
 113. Nástup na PN po týždni od nástupu do PP (4 replies)
 114. Storno podaneho prehladu na dan (4 replies)
 115. pohreb starého rodiča zamestnanca (6 replies)
 116. koniec PP dohodou počas PN (4 replies)
 117. Čo by sa malo zmeniť novelou od 30.7.2020 pri vysielaní zamestnancov? (2 replies)
 118. Odpustenie odvodov do SP za zamestnávateľa. (12 replies)
 119. Absencia zamestnanca - osobná prekážka v práci? (9 replies)
 120. Dlhodobá PN a prazdniny ucitela (3 replies)
 121. rozviazanie prac.pomeru na dobu určitú s tehotnou zamestnankynou (5 replies)
 122. neplatené voľno (4 replies)
 123. Cestovné náhrady (3 replies)
 124. aký bude dovolenkový priemer po dlhodobej PN (6 replies)
 125. DoVP pravidelný príjem (6 replies)
 126. Odpustenie odvodov SP za 04/2020 a zamestnanci cez projekt (1 replies)
 127. čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov 4/20 (2 replies)
 128. Mzda s DDS prispevkom zamestnavatela (1 replies)
 129. Prvá pomoc-opatrenie č.1 (0 replies)
 130. Vstupuje príjem za mentorovanie ,ktorý nám dáva Úrad práce do priemernej mzdy? (14 replies)
 131. opatrenie 3B za apríl 2020 (1 replies)
 132. výzva ZP_oprava sadzby poistného u bývalého zamestnanca bez dokladu o ZŤP? (4 replies)
 133. Odpustenie odvodov za 04/2020 (0 replies)
 134. príspevok 3B a prepúšťanie z organiz. dôvodov (0 replies)
 135. Počíta sa prekážka na strane zamestnávateľa ako odpracovaná doba? (1 replies)
 136. Zdanenie prijmu z CR (mesiace 1 az 11) na Slovensku. (11 replies)
 137. Ukončenie prac.pomeru (3 replies)
 138. Čestné prehlásenie o odpustení odvodov (4 replies)
 139. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku - suma príspevku ak je žiadateľom otec (9 replies)
 140. Mesačné výkazy- Korona, OČR (2 replies)
 141. pracovná zmluva - čistá mzda (2 replies)
 142. Skončenie pracovného pomeru počas PN (10 replies)
 143. Člen predstavenstva a predčasný dôchodok (8 replies)
 144. odpustenie odvodov za apríl 2020 - zamestnávateľ obec (3 replies)
 145. Nárok na dovolenku a nadčasová práca (1 replies)
 146. Podpora po rodičovskej dovolenke (54 replies)
 147. pocet dni poistenia SP (2 replies)
 148. Nárok na dovolenku (5 replies)
 149. výzva od Sociálnej poisťovne (2 replies)
 150. Odpustenie odvodov za apríl materská škola (5 replies)
 151. Výpočet mzdy - skúšobná doba počas mesiaca (5 replies)
 152. ročné zúčtovanie dane - oprava? (11 replies)
 153. Olymp (5 replies)
 154. Dovolenka nad rámec pre mladších ako 33 rokov (2 replies)
 155. prispevok 3A (4 replies)
 156. Dohoda so zástupcom zamestnancov (2 replies)
 157. 100 % prekážka na strane zamestnávateľa (3 replies)
 158. Odpustenie odvodov za školy (3 replies)
 159. Nepretržitý pracovný čas (16 replies)
 160. Oprava RZD (1 replies)
 161. práca počas predĺženej rodičovskej dovolenky (1 replies)
 162. Hlasenie PN zamestnanca - uraz (3 replies)
 163. Vyplatenie odchodného (4 replies)
 164. minimálna mzda dohodár vs. ustanovený pracovný čas zamestnávateľa (1 replies)
 165. Dva opravné do unionu za sebou (1 replies)
 166. odpustenie odvodov za apríl 2020 škola (7 replies)
 167. Opatrenie 3B - príloha k výkazu. (0 replies)
 168. príspevok na rekreáciu (1 replies)
 169. Preplácanie sviatkov (8 replies)
 170. Opravný mesačný výkaz SP a ZP (0 replies)
 171. Dovolenka do mínusu? (2 replies)
 172. Nedoplatok z RZD a darovanie 2% ukončeného zamestnanca. (13 replies)
 173. náhrada príjmu pri DPN - dohodár (1 replies)
 174. Pandemická OČR (1 replies)
 175. dovolenkový priemer (2 replies)
 176. Na aké obdobie sa môže uzatvoriť dohoda o pracovnej činnosti popri podpore? (1 replies)
 177. Stravné lístky_nemožná zrážka zo mzdy (3 replies)
 178. Budúci dôchodok a môj otec (9 replies)
 179. plat pri 50% úväzku je tiež 50% ? (6 replies)
 180. správnosť zaokrúhlenia základného platu (5 replies)
 181. DDP - vrátenie príspevku (0 replies)
 182. Keď je človek doma na 80%, má nárok na bežné preplatenie sviatkov? (4 replies)
 183. Má sa obdobie náhrady mzdy 80 % počítať do obdobia, za ktoré přísluší zamestnancovi minimálna mzda? (9 replies)
 184. pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania MD a rodičovskej dovolenky (1 replies)
 185. Finančný príspevok 3 B - príloha k výkazu zamestnanci (2 replies)
 186. OČR - prerušenie SP a krátenie dovolenky (2 replies)
 187. Má firma nárok na príspevok op. 3B? (5 replies)
 188. Preplatenie starej dovolenky pri zmene úväzku z osemhodinového na štvorhodinový (1 replies)
 189. Ako nadstavím v MRP informáciu čerpania priepustiek? (0 replies)
 190. Výška materskej a iných príspevkov. (15 replies)
 191. Opatrenie 3A (0 replies)
 192. Oznamenie tehotenstva (4 replies)
 193. zamestnanie studenta (8 replies)
 194. Môže tehotná žena mať dva pracovné pomery? (4 replies)
 195. Neoprávnene vyplatená mzda zamestnanca (0 replies)
 196. Z ktorého vymeriavacieho základu bude tehotnej vyplácané materské? (2 replies)
 197. výpočet mzdy-správnosť (10 replies)
 198. zmena štatutára a zdravotné poisťovne (0 replies)
 199. Príspevok (1 replies)
 200. dovolenka + sviatok (2 replies)
 201. štátny sviatok a príplatok (13 replies)
 202. Zmena ZP od 04.04. a minimálna mzda (2 replies)
 203. kedy sa žiada SP o starobný dôchodok (24 replies)
 204. pracovný úraz PN ano či nie (1 replies)
 205. 80% a dovolenka (2 replies)
 206. Príplatok za zmennosť učiteľa a riaditeľa MŠ (3 replies)
 207. Môže rodič mať dohodu o vykonaní práce počas OČR z PP? (1 replies)
 208. Zákonník práce §142 ods.3. (3 replies)
 209. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 210. učebná zmluva a DoBPš (2 replies)
 211. Prečo vznikne nedoplatok na dani? (6 replies)
 212. Moze ma zamestnavatel donutit vziat si dovolenku? (2 replies)
 213. Predĺženie podporného obdobia (1 replies)
 214. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po úmrtí (3 replies)
 215. Zamestnanec prijatý po 1.3.2020 a žiadosť o príspevok (0 replies)
 216. praca vo sviatok a náhrada mzdy (8 replies)
 217. Odchodné (5 replies)
 218. Príspevky na udržanie pracovných miest účinné od 17.4.2020 (0 replies)
 219. Prehlad a hlasenie na DU (1 replies)
 220. Ročné zúčtovanie - daň z.č. za rok 2019 (0 replies)
 221. Tehotna zam-kyna - doba urcita (10 replies)
 222. Odstupné (8 replies)
 223. Ako evidovať pracovný čas? (2 replies)
 224. Doba určitá a OČR (4 replies)
 225. priznanie star.dôchodku a výkazy do SP,ZP (1 replies)
 226. 1-dňová dohoda o prac.činnosti (24 replies)
 227. Prosba o radu pri výpovedi (4 replies)
 228. Nariadenie čerpania - prekážky v práci na strane zamestnávateľa (1 replies)
 229. Výpoveď §63 1b) (1 replies)
 230. Dlhodobá práceneschopnosť (2 replies)
 231. určenie pravdepodobného zárobku pri opätovnom nástupe na materskú dovolenku po rodičovskej v prípade zrušenia pracovného miesta (1 replies)
 232. Môže zamestnanec pracovať u iného zamestnávateľa, keď je u "svojho" zamestnávateľa na prekážke? (2 replies)
 233. Vykaz a ziadost opatrenie 3B (5 replies)
 234. Vypoved menej ako 2 roky pred dochodkom (po 46 rokoch poistenia) (4 replies)
 235. PN karanténne opatrenie starobný dôchodca (0 replies)
 236. DoVP (3 replies)
 237. preplatenie dovolenky pri skončení PP a zmenenom uväzku (3 replies)
 238. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 239. Daňové hlásenie - údaj o príspevku na rekreáciu a okruh zamestnancov (0 replies)
 240. Jak se vypočítá vyměřovací základ a denní vyměřovací základ při nemoci druhý měsíc pracovního poměru? (1 replies)
 241. 60% náhrady mzdy (4 replies)
 242. Vypoved emailom? (2 replies)
 243. žiadame o príspevok 3B môžeme upraviť počas obdobia poberania prac.zmluvy? (0 replies)
 244. subjekt hospodárskej mobilizácie (0 replies)
 245. Opatrenie č. 3B (0 replies)
 246. materská u zamestnankyne ktora je u nas kratsie ako 90 dni ? (5 replies)
 247. Pandemicke OCR (4 replies)
 248. Prehľad – chyba pri podpísaní (0 replies)
 249. Prehľad_časť II, riadok A (0 replies)
 250. Nedoručené stravné lístky (5 replies)