1. Práca nadčas (1 replies)
 2. Trvanie prac.pomeru v PZ (4 replies)
 3. Zdanenie vreckoveho konatelovi bez PP (9 replies)
 4. Pracovný čas rozdelený na tri "etapy" denne. (6 replies)
 5. Dôchodca-oznámenie zmeny (2 replies)
 6. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne (0 replies)
 7. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne (1 replies)
 8. Dohoda o PČ a o VP 2017 (3 replies)
 9. Na koľko dní dovolenky mám nárok počas PN a MD? (3 replies)
 10. Evidencia na ÚP, dohoda o vykonaní práce a PN (11 replies)
 11. ukončenie pracovneho pomeru po RD a odstupne (9 replies)
 12. Pokiaľ dá zamestnanec výpoveď, má nárok na odchodné? (8 replies)
 13. Odvody do ZP ak nie je riadne poistená v slovenskej ZP len ako pripoistená (0 replies)
 14. Vianočný večierok a sociálny fond (5 replies)
 15. Dovolenka (1 replies)
 16. Môžem mať dve práce keď sa mi smeny prekrývajú? (6 replies)
 17. Môžem ukončiť Dohodu o vykonaní práce a urobiť Dohodu o prac. činnosti? (2 replies)
 18. Minimálna mzda - povinnosť (2 replies)
 19. Dohoda o pracovnej činnosti. (2 replies)
 20. Krátenie dovolenky_PN_MD (8 replies)
 21. Pravdepodobny priemerny zarobok vypocet (1 replies)
 22. Dovolenka (3 replies)
 23. Narok na nemocenske (1 replies)
 24. nahrada OP a posta (6 replies)
 25. zamestnanec na kratši pracovny čas vedeny na Upsvar. (11 replies)
 26. Vypoved s okamzitou platnostou (31 replies)
 27. Nezamestnaný evidovaný na Úrade práce - môže mať v r. 2017 dohodu? (1 replies)
 28. Minimálna mzda (5 replies)
 29. moze mi dat zamestnavatel v den 1.1 dovolenku ked to je vlastne sviatok (17 replies)
 30. Výzva na odstránenie nedostatkov v práci - premlčacia doba ? (18 replies)
 31. Oneskorená prihláška do Sociálnej poisťovne a čierna práca (7 replies)
 32. Mam narok na matersku davku, ked som na RD a moj zamestnavatel zanikol pocas RD? (1 replies)
 33. paypal-payeer (0 replies)
 34. Aká je mzda za nadčas vo sviatok? (1 replies)
 35. Dohodár a zamestnanec (8 replies)
 36. Aká je pravidelnosť opakovanych zdravotných prehliadok u zamestnancov? (4 replies)
 37. Vznik naroku na dovolenku (1 replies)
 38. zvýšenie hodinovej mzdy (7 replies)
 39. Z čoho sa bude počítať výška materskej pri reťazovej materskej dovolenke? (3 replies)
 40. Otec na MD a matka na RD bez príspevku. (2 replies)
 41. Náš riaditeľ je cudzinec a súčasne prokurista - môže on nahradiť štatutára v prípade elektronickej schránky? (6 replies)
 42. Doba určitá_§48 ods. 4 ZP_zmena na dobu neurčitú? (1 replies)
 43. Doba určitá_pracovný úraz (1 replies)
 44. Nulove odvody pri dohode o praconej cinnosti? (5 replies)
 45. Zvýšené stravné, ktoré platí od 01.12.2016, patrí zamestnancom až v januári? (13 replies)
 46. Práca u toho istého zamestnávateľa od začiatku MD po skončenie RD (0 replies)
 47. Účasť zametnanca na špecializovanej príprave pre veliteľov DHZO - Hasičského a záchranného zboru - §138a Zák. práce? (0 replies)
 48. Pravdepodobný zárobok pre SP (nemocenské) (7 replies)
 49. Odstupne po dohode RD (38 replies)
 50. Pracovná cesta (6 replies)
 51. Praca nadčas vo sviatok (2 replies)
 52. kedy je lepšie podať žiadosť o predčasný dôchodok (3 replies)
 53. Materská VZ z čoho? (2 replies)
 54. Zamestnanec - treba dohodu? (2 replies)
 55. Možnosť vyplácania podielu na zisku zamestnancovi. (2 replies)
 56. Ako sa zbavit zamestnanca ktory viac nepracuje ako pracuje? (18 replies)
 57. Narok na dovolenku po PN (1 replies)
 58. Môžem dať podpísať zamestnancovi vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane až po 3 mesiacoch od nástupu do zamestnania? (4 replies)
 59. môžem si privyrobit na brigáde, ked som na urade práce? (5 replies)
 60. RZZP a JU (0 replies)
 61. platene volno (14 replies)
 62. Dočasné prenajatie pracovnej sily (1 replies)
 63. Odpracované sviatky_nadčas (2 replies)
 64. Preplatenie dovolenky po skonceni Pracovného Pomeru (2 replies)
 65. Môžem spracovať mzdy za december aj pred ukončením mesiaca? (4 replies)
 66. Hodnotenie pedagog. zamestnanca (1 replies)
 67. Konateľ (zahraničná osoba) končí k 31.12.2016? môžem ho ukončiť aj dohodou? (4 replies)
 68. Odmena pre zamestnanca, ktorý ukončil prac.pomer (0 replies)
 69. zdravotné odvody starobného dôchodcu do ZP (4 replies)
 70. Mam narok na socialny fond ked som dala vypoved (13 replies)
 71. Nevyčerpaná dovolenka pri pracovnom pomere na dobu určitú (3 replies)
 72. môže zamestnávateľ vykonať osobnú kontrolu zamestnanca? (7 replies)
 73. Ako krátiť dovolenku v prípade MD, RD a ďalšej MD. (6 replies)
 74. Kráti sa mi dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky na skrátený úväzok? (9 replies)
 75. Dovolenka (1 replies)
 76. Dohody o vykonaní práce pre rok 2017 (4 replies)
 77. Stravné lístky - výška príspevku? (8 replies)
 78. Zodpovedny zastupca (22 replies)
 79. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú (2 replies)
 80. Občerstvenie a stravné (2 replies)
 81. RZZP 2015 preplatok - zamestnanec DPN (5 replies)
 82. práca v sobotu (2 replies)
 83. Kedy mi vznikne narok na davku v nezamestnanosti a ako dlho ju mozem poberat? (3 replies)
 84. Nárok na PN (4 replies)
 85. Výpoveď, alebo dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,ale nemá lekársky posudok, len správu? (9 replies)
 86. Odchod do dôchodku - nárok na preplatenie dovolenky (3 replies)
 87. Odmeny vo verejnej sprave (1 replies)
 88. Nepeňažný príjem a PN (6 replies)
 89. OČR (1 replies)
 90. kratší pracovný čas (3 replies)
 91. Cestovné náhrady od 01.12.2016 (2 replies)
 92. Neviete , či je zmena v zákone DOVP od 1.1.2017 (7 replies)
 93. PN a sviatok (2 replies)
 94. Skončenie PP v SD a zaslanie poštou (19 replies)
 95. Mám správne vypočítaný dovolenkový priemer za 3.Q/2016 ? (1 replies)
 96. Ako vyplatiť odchodné zamestnancovi po vyplatení poslednej mzdy, odhlásení zo SP a ZP a odovzdaní ELDP na SP. (4 replies)
 97. Exekúcie - dve - ktorú zraziť skôr ak sú obe prednostné z 2/3 ? (1 replies)
 98. ..cerpanie dovolenky (3 replies)
 99. Odpracovaný sviatok a následné čerpanie náhradného voľna v mzde (0 replies)
 100. Ako má znieť klauzula o ekológií v nájomnej zmluve? (0 replies)
 101. Hod.sadzba pri skrátenom pracovnom úväzku (8 replies)
 102. Starobny dochodca a preplatena dovolenka (0 replies)
 103. Dá sa zmeniť doba odchodu do dochodku mamy? (4 replies)
 104. Nárok na DVZ pri PN po vyradení z úradu práce. (0 replies)
 105. starobný dôchodok priznaný od 12 júna 2016, ako vyrátam mzdu za jún? (5 replies)
 106. Dlhodobá PN a preplatenie minuloročnej dovolenky (9 replies)
 107. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného času (5 replies)
 108. Študentka a sro (2 replies)
 109. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú. (2 replies)
 110. výpoveď § 63 a odstupné (4 replies)
 111. Narok na stravne listky (3 replies)
 112. Môžem si odrobiť prácu vo sviatok? (8 replies)
 113. Zamestnávanie občanov ČR s miestom výkonu práce v ČR a odvody v SR (0 replies)
 114. Denný výpočet školenia v zaúčaní (3 replies)
 115. Exekúcia - vypocet exekucnej zrazky z platu (12 replies)
 116. Absencia a kratenie dovolenky bez pisomneho upozornenia (2 replies)
 117. Môže dôchodca opätovne pracovať na pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa? (1 replies)
 118. DoVP plus odmena (13 replies)
 119. Závislá práca+práca podľa obč. zákonníka (1 replies)
 120. Dvaja zamestnanci a rôzne pracovné zmluvy (7 replies)
 121. Zmena úväzku a dovolenka (2 replies)
 122. Výpočet dovolenky (11 replies)
 123. kratenie dovolenky po dlhodobej PN? (7 replies)
 124. Môžu mi chýbať odpracované hodiny kvôli sviatku? (18 replies)
 125. čerpanie hromadnej dovolenky (1 replies)
 126. Dátum ukončenia pracovného pomeru zaslaného poštou (5 replies)
 127. Môžem vyplácať zálohu zamestnancovi mesačne, ale vyúčtujem ju celú až ku koncu roka? Má niekto skúsenosť? (5 replies)
 128. Narok na dovolenku (4 replies)
 129. Výška odchodného musí byť len násobkom priemerného mesačného prijmu zamestnanca? (2 replies)
 130. Okamžité skončenie prac.pomeru (6 replies)
 131. Má nárok zamestnanec na náhradu príjmu - vyšetrenie zamestnanca - ak daný deň nemal naplánovanú smenu ? (2 replies)
 132. Príspevok zamestnávateľa na stravu (1 replies)
 133. Výpoveď daná zamestnancom, vo VD začala PN. Kedy skončí pracovný pomer? (6 replies)
 134. Stravné lístky v nižšej hodnote (2 replies)
 135. Kratenie dovolenky za necely den absencie (5 replies)
 136. Nepravidelná odmena za výkon funkcie konateľa (0 replies)
 137. Postupoval exekútor správne? (8 replies)
 138. Vzťahuje sa výpovedná lehota pri TPP na dobu určitú? (22 replies)
 139. Ako zaúčtovať nepeňažný príjem zamc. v mzde? (4 replies)
 140. RZZP-za rok 2015 a exekučná zrážka (0 replies)
 141. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe rodiča (7 replies)
 142. Je možné predĺžiť dohodu formou dodatku ? (1 replies)
 143. zahraničná pracovná cesta (0 replies)
 144. pracovný pomer - práca na zavolanie (9 replies)
 145. Akceptovať priepustku bez pečiatky lekára? (8 replies)
 146. Zbierka zákonov opatrenie 309/2016 už to bolo zverejnené...24.11.2016 (1 replies)
 147. Môže na štátnom úrade pracovať niekto na základe dohody o pracovnej činnosti (§228a ZP)? (5 replies)
 148. Kedy vyplatiť odchodné (2 replies)
 149. narok na dovolenku pri materskej dovolenke (5 replies)
 150. Narok na vypovednu lehotu a odstupne? (1 replies)
 151. pracovna pohotovost a vyjazd na poruchu (0 replies)
 152. Ak je zena na rodicovskom (zamestnana) a momentalne v nemocnici, ma narok aj na marodku zo soc. poistovne? (9 replies)
 153. Program pre mzdy URBIS (0 replies)
 154. Kedy musí zamestnávateľ poskytnúť stravné lístky zamestnancovi ? (2 replies)
 155. za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy (1 replies)
 156. Výpoveď zo zamestnania pre nadbytočnosť (2 replies)
 157. Odrátanie stravných lístkov zamestnancovi končiacemu TPP. (2 replies)
 158. Odchodné - znížený úväzok (1 replies)
 159. Vyhlásenie k dani - ku každému pomeru u jedného z-ca vždy nové? (1 replies)
 160. Nárok na dovolenku, výpočet? (1 replies)
 161. pn po skončení rodičovskej (17 replies)
 162. Musí zamestnávateľ prijať zamestnankyňu na to isté miesto? (5 replies)
 163. zdravotne poistenie - samoplatca (3 replies)
 164. Doplatok mzdy - zakonny narok (0 replies)
 165. Zmluva o dielo (3 replies)
 166. Môže predložiť riadny pracujúci dôchodca do spisu rozhodnutie o priznaní dôchodku, kde sú sumy začiernené? (5 replies)
 167. na ako dlho mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (2 replies)
 168. Skoncenie PP na dobu urcitu a potom zivnost (2 replies)
 169. Opatrenie - stravné tuzemské pracovné cesty od 1.12.2016 (0 replies)
 170. Splatnosť poistného - DoVP (0 replies)
 171. strava zamestnanci (2 replies)
 172. Kedy končí materská dovolenka pri úmrtí dieťaťa počas MD? (3 replies)
 173. Dotácia z ÚP a zvýhodnenie zo SP (1 replies)
 174. Nárok na pomernú časť dovolenky (6 replies)
 175. Pracovný pomer na 30 hodín týždenne? (1 replies)
 176. Na aký stupeň náročnosti práce mám nárok? (0 replies)
 177. RZZP_preplatky (1 replies)
 178. prenos 25 dní nečerpanej dovolenky (5 replies)
 179. Nevypočítané odvody (0 replies)
 180. Darčeky zo sociálneho fondu (0 replies)
 181. Krátenie dovolenky za PN v nepretržitej prevádzke. (2 replies)
 182. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. (0 replies)
 183. Aká doba platí pre reklamáciu nesprávnej vypočítanej mzdy. (3 replies)
 184. Dovolenka za odpracovane dni (2 replies)
 185. Výpočet Materskej - čo bude výhodnejšie? (2 replies)
 186. Zastup počas RD (5 replies)
 187. PN pre pracovný úraz a náhrada príjmu? (1 replies)
 188. zdravotný odvod z dividend do konca r. 2016 (4 replies)
 189. Preplatok z RZZP a daň (2 replies)
 190. Ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 191. Zmena uvazku a dovolenka (1 replies)
 192. Zníženie úväzku zo strany zamestnanca (3 replies)
 193. Nenahlasenie sa na urade prace / socialnej poistovni, odchod do zahranicia (2 replies)
 194. Je suma vyplatená zamestnancovi pri PN predmetom dane z príjmov a odovodov do poisťovní? (3 replies)
 195. Zvýšenie stravného - kde nájdem príslušné opatrenie MPSVAR? (5 replies)
 196. Výška úrazového príplatku? (2 replies)
 197. Spravny datum zmeny RL (0 replies)
 198. Do akého stupňa zaťaženia je zaradená predavačka? (9 replies)
 199. Akou formou môže prispievať zamestnávateľ - živnostník svojmu zamestnancovi? (13 replies)
 200. Chyba v zmluve (6 replies)
 201. Odvodová úľava (2 replies)
 202. Priznaný starobný dôchodok_úprava odvodov (0 replies)
 203. DoBPš študent - poberateľ sirotského dôchodku kôľko môže zarobiť (1 replies)
 204. Oprava hromadneho oznamenia v ZP (1 replies)
 205. Zrazka odmien bez suhlasu (3 replies)
 206. Čerpanie sociálneho fondu -dohodár (1 replies)
 207. Podpísanie vyhlásenia zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru. (1 replies)
 208. Je potrebné oznámiť novému zamestnávateľovi PN-ku, na ktorej som bola po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru (t.j. PN-ku, ktorá nie je uvedená v zápočtovom liste)? (1 replies)
 209. splnomocnenie na vyplatenie vdovského dôchodku (1 replies)
 210. zamestnanec nemá trvalý pobyt, čo s tým? (2 replies)
 211. Musím zamestnanec podpísať oboznámenie so sprac.osobných údajov ku každej zmluve v priebehu roka? (0 replies)
 212. Musím posielať opravné výkazy za zamestnanca na invalidnom dôchodku? (11 replies)
 213. ELDP (2 replies)
 214. Pracoval som 15 rokov v ozbrojených silách. (23 replies)
 215. Narok na paragraf v skusobnej dobe (5 replies)
 216. Ak je spoločnosť v likvidácii, vzniká zamestnancovi nárok na odchodné či odstupné pri odchode do inval.dôchodku? (1 replies)
 217. Mám nárok na materskú aj keď využívam služobné vozidlo na súkromné účely počas materskej dovolenky? (0 replies)
 218. Fakturovana suma vs hruba mzda (7 replies)
 219. Stravné alebo cestovné (11 replies)
 220. Stravné od 1. 12. 2016 - max. čiastka do nákladov bude 2,48? (matematicky 2,475) (1 replies)
 221. Zamestnanec požiadal o dochodok a nadalej pracuje (12 replies)
 222. Vyplatenie preplatku RZZP zamestnancovi na MD. (4 replies)
 223. dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie počas výpovednej doby (1 replies)
 224. Ak majú z-ci zmluvu do 30. 11. 2016, môžeme im dodatkom predĺžiť zmluvu do 31. 12. 2016? (4 replies)
 225. Ake doklady potrebujem na zaevidovanie na urad prace? (3 replies)
 226. Vitamíny od zamestnávateľa na výplatnej paske (1 replies)
 227. Dôchodca a odvody pri podaní žiadosti (10 replies)
 228. Môže byť pn-ka u jedného zamestnávateľa a druhého nie? (15 replies)
 229. Dohody a UPSVR (6 replies)
 230. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (áno alebo nie) (4 replies)
 231. Dodatočné poskytnutie stravných lístkov. (5 replies)
 232. V akej výške platí SP pénku ak je kvôli pracovnému úrazu? (6 replies)
 233. Preplatenie dovolenky (6 replies)
 234. zmluva otca na materskej (0 replies)
 235. ešte k Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP? (14 replies)
 236. Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP? (3 replies)
 237. Mzda (2 replies)
 238. ziadost do civilu (5 replies)
 239. Odoslať doklady o PÚ, ak je to iný PÚ? (0 replies)
 240. Ročne zučtovanie ZP a zadanie do Pohody.Ktory riadok? (0 replies)
 241. Ako riešiť problém s upratovačkou v škole, keď má arogantné správanie voči svojmu nadriadenému a poburuje kolektív? (3 replies)
 242. Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN v roku 2016 (1 replies)
 243. PN po ukončení pracovnej zmluvy (10 replies)
 244. Žiadosť o úpravu pracovného času (1 replies)
 245. Ako postupovať pri zmluve o dielo so zdrav. poistením? (0 replies)
 246. Otec na materskej alebo na rodičovskej? (4 replies)
 247. Ako opraviť spätne mzdy kvôli finančnému príspevku na stravné? (0 replies)
 248. Dohoda o vykonaní práce - urad prace (7 replies)
 249. Môže vás zamestnávateľ nútiť nosiť si iba bezalergénnu stravu? (19 replies)
 250. Platia sa odvody pri peňažnom príspevku na stravné? (2 replies)