1. Čo sa posiela po 10 dňoch s PN-kou do Sociálnej poisťovne? (6 replies)
 2. Cestne prehlasenie, ze zamestnanec nema prijem z inej cinnosti a nepodnika (3 replies)
 3. Má nárok na stravné lístky aj študent, ktorý pracuje na DBPŠ? (5 replies)
 4. Daňové priznanie za rok 2016 (10 replies)
 5. Dohoda o ukončení prac.pomeru versus výpoveď s 2 mes.výpovednou lehotou (2 replies)
 6. Dohoda - nezamestnaný na úrade práce - počíta sa do 40 dní aj dohoda pred 1. 5. 2017? (1 replies)
 7. Doba poistenia na dôchodkove poistenie (2 replies)
 8. občan SR zamestnaný v českej firme (3 replies)
 9. Prerušenie poistenia po 52 týždňoch PN (6 replies)
 10. Ako a od kedy sa bude sledovať 40 dní v roku 2017? (9 replies)
 11. Hodinová mzda voči mesačnej mzde (6 replies)
 12. SP - mesačný výkaz poistného - príloha (6 replies)
 13. prerušenie z dôchodkového poistenia (11 replies)
 14. PN pocas skusobnej doby (2 replies)
 15. Neplatene voľno, ukončenie PPV a preplatenie dovolenky. (0 replies)
 16. Zapocita sa do doby poistenia studia a prace v byvalom ZSSR ? (0 replies)
 17. Príjem aj z ČR a aj zo Slovenska (12 replies)
 18. nezdaniteľná časť na manželku (2 replies)
 19. Krátenie dovolenky za prac. dni (8 replies)
 20. Dohoda o PČ, VP - číslo OP (2 replies)
 21. Odvody konateľ (8 replies)
 22. Môžem počas PN uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o skončení prac. pomeru? (10 replies)
 23. Nevyplatený preplatok z RZ ZP v roku 2016 (1 replies)
 24. Aký je maximálny počet odpracovaných hodín v turnuse? (0 replies)
 25. Krátenie dovolenky (6 replies)
 26. Exekucne zrazky (3 replies)
 27. 12 hodinovy pracovný čas. Nariadený nadčas cez M-kovy deň (0 replies)
 28. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe-odmietnutie zamestnávateľom (18 replies)
 29. sprevádzanie do zahraničia (2 replies)
 30. Daňové priznanie = RZD (17 replies)
 31. Vie ex-zamestnávateľ zistiť môjho nového zamestnávateľa? (7 replies)
 32. Nedoplatok z RZD u bývalého zamestnanca a 2 % dane (21 replies)
 33. Hlásenie o vyúčtovaní dane - preplatok na Soc. pois. - riadok 3 (0 replies)
 34. Je potrebné daňové priznanie ? (3 replies)
 35. Exekučne zrážky a výživné (1 replies)
 36. Dodatočné DP A za rok 2015 , oddiel VII. (0 replies)
 37. prosim vás, aká je suma za čerpanie dovolenky rok 2016/27 dní D (3 replies)
 38. Je možné prehodnotiť dôchodok ? (3 replies)
 39. Započítava sa obdobie na dohodu o prac.čin.v r.2017 do dôchodku? (1 replies)
 40. Mzda podľa tarifného zaradenia (3 replies)
 41. Ako postupovať keď szčo mal byť povinne poistený v sociálke a nie je? (2 replies)
 42. Je rozdiel medzi hodinovou sadzbou funkčného platu a príslušnou častou funkčného platu? (1 replies)
 43. Môže zamestnávateľ bez upovedomenia zamestnanca siahnuť na plat ? (3 replies)
 44. Platí preukaz o vedení firemného vozidla aj v nasledujúcom zamestnaní? (0 replies)
 45. Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 FO A (5 replies)
 46. Normy na poster (3 replies)
 47. Ako naformulovať to, že vedúci /výroby, údržby a pod./ má "osobnú" zodpovednosť vyplývajúcu z pozície vedúceho, v prípade bozp, po? (6 replies)
 48. Môžem 31.12. "vynulovať" nadčasové hodiny zamestnancom v administratíve, ktorá nadčasy nemá zapltené? (9 replies)
 49. Ukončenie PN (4 replies)
 50. Mám nárok na podporu? (13 replies)
 51. materské a PP na dobu určitú. (2 replies)
 52. Materska a rodičovska (2 replies)
 53. Určenie, či je exekúcia prednostná alebo nie (3 replies)
 54. Ročné zúčtovanie 2016 pre bývalého zamestnanca (5 replies)
 55. Hlásenie za rok 2016 (4 replies)
 56. DDP a nezdaniteľna čiastka na manželku za rok 2015 (1 replies)
 57. Potrebujem zistiť garanta zákona č. 553/2003 (0 replies)
 58. Dodatočne zrazený preddavok na daň zo mzdy a daňové tlačivá (4 replies)
 59. Sociálna poisťovňa "stratila" roky do dôchodku (32 replies)
 60. výpoveď zo zamestnania počas RD (8 replies)
 61. zmena pracovného pomeru (1 replies)
 62. Na koľko dní dovolenky mám nárok? (3 replies)
 63. Rovnomerne rozvrhnuty pracovny cas a nariadenie prace cez vikendy. Je to v poriadku? (3 replies)
 64. Výpovedná lehota a náhradu zárobku zamestnávateľovi (8 replies)
 65. Dorucovanie vypovede (0 replies)
 66. Preplatok z RZD (8 replies)
 67. Súhlas na poskytnutie údajov (1 replies)
 68. Pracovná zmluva na zástup počas PN (2 replies)
 69. Dva PP a otec na MD. (0 replies)
 70. Výška odstupného ak zamestnanec začal pracovať na skrátený PP (0 replies)
 71. Potvrdenie o zaplatení dane_dátum (4 replies)
 72. Mam pravo ist na pn ked som mala prac.uraz? (3 replies)
 73. Môžem si uplatniť zníženie základu dane? (4 replies)
 74. Sprevadzanie zdravotne postihnuteho dietata do spec.zariadenia (2 replies)
 75. Ako preukázať sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. A do akého veku dieťaťa je to možné uznávať? (0 replies)
 76. Musím platiť odvody po skončení pracovného pomeru pri trvaní slobodného povolania? (1 replies)
 77. Odchod do dôchodku a ELDP (10 replies)
 78. dochodca a RZD v mzdách (9 replies)
 79. Neodučené hodiny (3 replies)
 80. ako odhlasim zamestnanca zo zdravotnej poistovne? VŠZP (3 replies)
 81. PN a vyplatené odchodné (0 replies)
 82. Rôzny ustanovený týždenný pracovný čas vo firme (1 replies)
 83. Jednorazova odmena konatela - odvody (0 replies)
 84. Odmena predsedu občianskeho združenia (0 replies)
 85. nepravidelný príjem a výkaz VPP (4 replies)
 86. Nepravidelný príjem a výkaz VPP (0 replies)
 87. spätné zvýšenie mzdy (2 replies)
 88. danovy bonus a potvrdenie o navsteve skoly (5 replies)
 89. Daňové priznanie z príjmov zo zahraničia (2 replies)
 90. Ked ma zamestnanec narok na odchod dochodku, ale je teraz na PN a on sa rozhodol pocas Pn, ze sa nevrati do prace ale ide do dochodku, musi najprv skoncit s PN? (2 replies)
 91. Zamestnasnec na predlzenej RD a odvody (5 replies)
 92. Dokedy treba vyčerpať dovolenku, ktorá mi vznikla počas materskej? (3 replies)
 93. Odchodne a dovolenka po nastupe na starobny dochodok (2 replies)
 94. Nedoplatok z RZZP zamestnanca (1 replies)
 95. mozem si dat mzdu a odstupne poslat na ucet ktorý nie je na moje meno? (5 replies)
 96. Ochrana osobných údajov (4 replies)
 97. DP a umelecká odmena, kde uvádzať v DP (7 replies)
 98. Ako mám postupovať pri prihlasovaní zamestnankyne do SP a ZP, keď sa mení PP z doby určitej na neurčitú? (3 replies)
 99. Dohoda a 40dní (1 replies)
 100. Môžem prísť o vyčerpanie limitu zo sociálneho fondu? (4 replies)
 101. NCZD na manzelku, ktora sa stara o zverene dieta (1 replies)
 102. Odvodová a daňová povinnosť v prípade príkaznej zmluvy (0 replies)
 103. Odchod do dôchodku a PN (0 replies)
 104. Zníženie platu (0 replies)
 105. danovy bonus pri PN (10 replies)
 106. NČZD na manželku (1 replies)
 107. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (4 replies)
 108. Starobny dochodca a praca na dohodu, DP a ZP (7 replies)
 109. Nčzd na danovnika a sucasne na manzelku (1 replies)
 110. Dohodari na vikendove prace- vyrobna spolocnost (2 replies)
 111. Výpočet dovolenky počas materskej a PN. (1 replies)
 112. Je za zamestnávateľ/odbory povinný informovať zamestnancov o zmene kolektívnej zmluvy? (2 replies)
 113. Nárok na podporu po reťazovom pôrode (15 replies)
 114. Odoslanie PN do SP (8 replies)
 115. Čo sa počíta medzi štátne sociálne dávky? (10 replies)
 116. Dohoda o pracovnej činnosti - zmeny (2 replies)
 117. Školenie vodičov (5 replies)
 118. Podpora v nezamestnanosti a návrat do práce. (10 replies)
 119. Exekúcia pohľadávka + trovy (0 replies)
 120. Odchodné - invalid a následne starobný dôchodca (7 replies)
 121. zamestnanenc si nechce účtovať náhrady za OMV - musí? (2 replies)
 122. Podanie daňového priznania. (2 replies)
 123. Zatriedenie pracovníka do triedy (0 replies)
 124. potvrdenie o zaplatení dane (3 replies)
 125. Musi ist clovek na upsvar ak ma subeh zivnosti a tpp, tpp konci..? (2 replies)
 126. Môžem si vyrovnať preplatok na dani z ročného vyúčtovania zamestnancov postupne vo viacerých mesiacoch za sebou? (2 replies)
 127. Ak zamestnam cloveka evidovaného na úrade práce na skrátený úväzok na 2 hodiny denne, vyradia ho z evidencie? (5 replies)
 128. SZČO a dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 129. Ohodnotenie práce nadčas. (2 replies)
 130. VZ pre výpočet nemocenskej dávky (6 replies)
 131. nárok na odstupné (2 replies)
 132. Pracovná zmluva vs. Zákonník práce (7 replies)
 133. Dobrovolne nezamestnaný, pracuje na dohodu ,ako je to s daňovým priznaním . (2 replies)
 134. PN po ukonceni RD (1 replies)
 135. Prekážky v práci §141 sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa (3 replies)
 136. Vymeriavací základ PN-zamestnanec (4 replies)
 137. Daňové priznanie - príjem z ČR (2 replies)
 138. Môže si manžel uplatniť NČZD na manželku? (9 replies)
 139. Exekúcia-doručené v jeden deň (2 replies)
 140. Danove priznanie typ A - prílohy (9 replies)
 141. Riadok 4 a 6 v potvrdení o zdaniteľnom príjme (1 replies)
 142. RZD (1 replies)
 143. dohodár s pravidelným príjmom, alebo trv. prac. pomer (2 replies)
 144. Cerpanie Soc. fondu na teambuilding (0 replies)
 145. Výpovedná lehota pri ukončení PP zo strany zamestnanca (3 replies)
 146. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (5 replies)
 147. Nedoplatok z RZD (0 replies)
 148. Môžem urobiť opravu ročného zúčtovania dane? (5 replies)
 149. Danovy bonus (3 replies)
 150. Príspevok na dopravu do zamestnania (0 replies)
 151. Nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky (2 replies)
 152. Dovolenka po RD - narok (1 replies)
 153. Dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 154. Ako postupovať, ak som zabudla zamestnancovi vyplatiť preplatok z RZ2015 VšZP? (4 replies)
 155. RZD 2016 prac. pomer ukonceny 10.1.2017 (4 replies)
 156. Nárok na dovolenku pri výpovedi k 31.3.2017? (2 replies)
 157. Dokedy má nárok na daňový bonus? (3 replies)
 158. Môže si zamestnávateľ určiť koľko hodín z P-čka uzná zamestnancovi s náhradou mzdy? (7 replies)
 159. Dôležité osobné prekážky v práci § 141 ods. 2 písm. 1 (8 replies)
 160. ELDP (2 replies)
 161. Narok na Danovy bonus (3 replies)
 162. Daňový bonus (4 replies)
 163. Dovolenkový priemer u novej zamestn. (0 replies)
 164. danovy bonus na dieta na vysokej skole (1 replies)
 165. Narok na dovolenku po nastupe z RD (1 replies)
 166. NčZD pri starobnom dôchodcovi (11 replies)
 167. Nárok na dovolenku pri skončení PP k 28. 02. 2017 (3 replies)
 168. Kedy nastúpiť po rodičovskej dovolenke do zamestnania? (1 replies)
 169. Podpora v nezamestnanosti pri sezónnej práci- Rakúsko (0 replies)
 170. Nemocenské dávky a rodičovský príspevok - RZDzP (9 replies)
 171. Započítaná prax (0 replies)
 172. Aký je správny doplatok do minimálnej mzdy pri PN? (2 replies)
 173. NČZD na manželku_Preukaz ŤZP (2 replies)
 174. Doplnové dôch. poistenie v riziku (0 replies)
 175. Rocne zuctovanie dane zamestnancovi, ktorý mal vyplatenú dividendu v r.2016 (6 replies)
 176. zamestnanec v PERSONALNEJ agentúre (1 replies)
 177. Náhrada škody - poškodený tovar prepravcom (0 replies)
 178. DoPČ - urad prace (7 replies)
 179. môže sa poberatelka rodič.príspevku zamestnat na dohodu a aké sú odvody? (1 replies)
 180. Má právnicka osoba a konateľ povinnosť platiť odvody do SP a ZP (1 replies)
 181. nárok na stravné pri pracovnej ceste v mieste bydliska? (2 replies)
 182. Dohody od mája 2017 (4 replies)
 183. doplatenie daňového bonusu (1 replies)
 184. Starobný dôchodca a RZD za rok 2016 (3 replies)
 185. Odstupne po dlhodobej PN - odvody (2 replies)
 186. Nezdaniteľna časť na manželku - RD platena a neplatena (6 replies)
 187. darovanie 2 % (11 replies)
 188. Mám nárok na dovolenku ak som na RD a pracujem na dohodu? (3 replies)
 189. Pracovala som od 1.8.13-31.1.17 doba urcita zastupovanie pocas RD - aku dobu budem mat narok na podporu. (2 replies)
 190. cerpanie dovolenky pri vypovedi (2 replies)
 191. Uvádza sa do daňového priznania FO typ A dôchodok? (1 replies)
 192. Neskôr zaplatená povinnosť na dani zo závislej za december 2016 (5 replies)
 193. Daň z odmeny osobnému asistentovi (16 replies)
 194. Je výhodnejšie čerpať neplatené voľno alebo dať výpoveď a čerpať podporu v nezamestnanosti? (4 replies)
 195. NČZD na manžela, evidovaný na ÚP (8 replies)
 196. uplatnenie NČZD na manželku a jej príjem z prenájmu (1 replies)
 197. zaradenie zamestnanca do PT (2 replies)
 198. Odpoč.položka ZP (1 replies)
 199. Ako ukončiť pracovný pomer , ak zamestnanec nechodí do práce a nie je v SD? (5 replies)
 200. Nariadenie čerpanie dovolenky (12 replies)
 201. Správa o vykonávaní činnosti ADZ (1 replies)
 202. Výpočet odchodneho (10 replies)
 203. Minimalna hodinová mzda (4 replies)
 204. Som PN a nezamestnaná (1 replies)
 205. dovolenka a zmena v príplatkoch? (1 replies)
 206. Mimoexekučné zrážky - dohoda o zrážkach je neplatná? (1 replies)
 207. Nárok na PN (1 replies)
 208. diéty (1 replies)
 209. Nedoplatok_Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (0 replies)
 210. Rocne zuctovanie preddavkov na dan - dochodca (6 replies)
 211. Exekučná zrážky zo mzdy (10 replies)
 212. PP na dobu určitú a PN (2 replies)
 213. pracovná cesta a dohodár (4 replies)
 214. Ako sa počíta 48 odpracovaných hodín za týždeň v priemere za 4 mesiace? (0 replies)
 215. Ako sa v praxi nahrádza 2 dňový nepretržitý odpočinok? (1 replies)
 216. Práca v dňoch nepretržitého odpocinku - o akú prácu sa jedná? (0 replies)
 217. Rátajú sa odpracované dni nadčasov do dôchodku? (3 replies)
 218. Kedy ísť na PN, aby si zamestnanec nepokazil odstupné a odchodné? (2 replies)
 219. Vyúčtovanie pracovných ciest do zahraničia (3 replies)
 220. Možem spojit dovolenku s volnom? (4 replies)
 221. prijem manzelky na prelome rokov (1 replies)
 222. SP a opravné vykazy-penale (2 replies)
 223. Kontrola zo sociálnej poisťovne (2 replies)
 224. nárok na dovolenku (3 replies)
 225. Ukončenie PP (1 replies)
 226. Nedoplatok z RZD (6 replies)
 227. RZD: vysoké príjmy a preplatok dane (15 replies)
 228. vypoved dana zamestnavatelom (11 replies)
 229. PN po skončení pracovného pomeru na dobu urcitú (7 replies)
 230. Preplatenie dovolenky počas MD? (1 replies)
 231. Odpočítateľná položka na manželku (3 replies)
 232. Linked In - ako funguje vyhľadávanie ľudí - potenciálnych zamestnancov? (5 replies)
 233. Co s Potvrdenim o prijmoch vytlacenym s datumom po 15.2.2017? (4 replies)
 234. Úrad práce a neziskovka (3 replies)
 235. zastupovanie za vedúceho pracovníka (4 replies)
 236. Odpocet na manzelku (14 replies)
 237. Odstupne pri skonc.PP-zrus.miesta. (0 replies)
 238. Výpoveď §63 ods 3 písm. e/ (0 replies)
 239. Ukoncenie TPP, zacatie dohody a evidencia na UPSVAR... (2 replies)
 240. Zneuzivanie nadcasov v skratenom uvazku (2 replies)
 241. Dotacia z Uradu prace - Cesta z kruhu nezamestnanosti (10 replies)
 242. Francúzska výplatná páska (3 replies)
 243. Daňový bonus na dieťa v pestúnskej starostlivosti jedného z manželov (3 replies)
 244. Dôchodkové poistenie a úrad práce (3 replies)
 245. Stupeň náročnosti práce inštruktora autoškoly (2 replies)
 246. Nárok na daňový bonus a poberanie podpory (2 replies)
 247. dovolenka z organizacnych prestojov (5 replies)
 248. PN_zamestnanec nastúpil do práce skôr.. (3 replies)
 249. Aké sú povinnosti zamestnanca pri nástupe do práce? (1 replies)
 250. Invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a NČZD (10 replies)