1. Ukončenie živnosti k 31.12.2004 (2 replies)
 2. Odstupné (2 replies)
 3. vypoved §63 ods.b (9 replies)
 4. este raz dohoda (4 replies)
 5. Tyzdenny prac. čas (4 replies)
 6. sústavná príprava na povolanie (2 replies)
 7. Nový zákon o zdravotnom poistení (1120 replies)
 8. upratovacie práce - bez prac. zmluvy (14 replies)
 9. Neplatené voľno (0 replies)
 10. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné lístky (36 replies)
 11. pracovna z. alebo mandatna z. (37 replies)
 12. Čistý príjem (5 replies)
 13. www stranka o tlacivach (2 replies)
 14. Dohoda o BPŠ (3 replies)
 15. Fond pracovného času (4 replies)
 16. Turnusové/smenové/ kalendáre vs nárok na dovolenku (4 replies)
 17. Zákon o ochrane osobných údajov (40 replies)
 18. Dovolenka a skúšobná doba (8 replies)
 19. Výška priemernej mzdy (1 replies)
 20. Náhrada mzdy (5 replies)
 21. Živnostník a odvod ÚP z DOVP (2 replies)
 22. Dohoda o vykonaní práce (11 replies)
 23. Podporna doba (5 replies)
 24. študijný pobyt (4 replies)
 25. VZ (1 replies)
 26. Pracovny cas (5 replies)
 27. Živnostník a zároveň zamestnaná osoba (9 replies)
 28. Daňový bonus (5 replies)
 29. Narodenie dieťata manželke zamestnanca (3 replies)
 30. Vym.základ pri neplatenom voľne (34 replies)
 31. tralý prac. pomer študent (3 replies)
 32. PN-ka (16 replies)
 33. Stupne náročnosti (40 replies)
 34. Pracovná náplň (4 replies)
 35. nadčasy (13 replies)
 36. Deti a O,5% nižšie odvody na starobné poistenie (11 replies)
 37. Vyúčtovanie stravného (22 replies)
 38. Krátenie dovolenky (1 replies)
 39. Prac. pomer na dobu určitú a dovolenka (3 replies)
 40. MRP nastavenie mzdovych ciselnikov (1 replies)
 41. Zamestnanec+konateľ (5 replies)
 42. Odmeny zamestnancom (10 replies)
 43. Sociálny fond (112 replies)
 44. Mesačný výkaz-absencia (2 replies)
 45. Danový bonus (5 replies)
 46. Namiesto lístkov peniaze (2 replies)
 47. PN celý mesiac a počet dní prerušenia? (1 replies)
 48. Úkol a nadčasy (1 replies)
 49. pracovná zmluva a príkzná zmluva (4 replies)
 50. dôchodca z roku 2003 a opätovne dohodnutý pracovný pomer (2 replies)
 51. zrážka za škodu (30 replies)
 52. Služobná cesta cez víkend (1 replies)
 53. dohoda o brigádnicej práci študenta - možnosť uzavretia (3 replies)
 54. Evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP - usmernenie (2 replies)
 55. prerušenie dovolenky z dôvodu ošetrovania člena rodiny (9 replies)
 56. ELDP - ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 57. prerušenie povinného poistenia pri pracovnom voľne bez náhrady mzdy (10 replies)
 58. neželaný odchod zamestnanca (6 replies)
 59. ELDP - materská dovolenka, neplatené voľno (2 replies)
 60. kratší pracovný čas a tvorba sociálneho fondu (2 replies)
 61. výkon práce v ČR - mzda a odvody (2 replies)
 62. Výplata mzdy v cudzej mene (EUR) (6 replies)
 63. výpočet mzdy s daňovým bonusom (13 replies)
 64. Zodpovednosť za škodu-oprava-penale (20 replies)
 65. zamestnanec (cudzinec) - nárok na dovolenku + miesto výkonu práce (3 replies)
 66. ukončenie SŠ a nárok na podporu v nezamestnanosti (1 replies)
 67. Výpoved z dôvodu nevyplatenej mzdy (9 replies)
 68. čiastočný invalidný dôchodok (65 replies)
 69. Založenie s.r.o. a materská (0 replies)
 70. započítanie daňového bonusu do čistého príjmu? (21 replies)
 71. Mzdové účtovníctvo (0 replies)
 72. práceneschopnosť alebo absencia? (26 replies)
 73. Dôchodca a odvody (14 replies)
 74. skončenie pracovného pomeru a evidencia na úrade práce (2 replies)
 75. potvrdenie o návšteve školy - originál alebo kópia? (1 replies)
 76. možnosť uzavrieť viacero pracovných pomerov (3 replies)
 77. zamestnanec a zároveň spoločník s.r.o. - odvody (4 replies)
 78. Po materskej dovolenke... (5 replies)
 79. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ (16 replies)
 80. krátenie VZ pre soc.poist. (14 replies)
 81. výpoveď s odstupným u starobného dôchodcu (3 replies)
 82. zodpovedný zástupca - povinnosť zamestnania (4 replies)
 83. Absencia a zápočet rokov (23 replies)
 84. preberanie agendy veľkých závodov po 1. 1. 2005 (3 replies)
 85. výpočet náhrady príjmu pri PN a jej zaokrúhľovanie (19 replies)
 86. ukončenie pracovného pomeru a prečerpaná dovolenka (6 replies)
 87. dôchodca-na akú zmluvu ho zamestnať? (14 replies)
 88. nároky zamestnanca v medzinárodnej preprave (1 replies)
 89. kratší pracovný čas a evidencia nezamestnaných (5 replies)
 90. výpoveď zo strany zamestnávateľa - absencia (1 replies)
 91. dovolenkový priemer (329 replies)
 92. Kolektívna zmluva (0 replies)
 93. predčasný starobný dôchodok a odstupné (4 replies)
 94. náhrada mzdy - nástup dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (4 replies)
 95. prikaz.zmluva - upratovacka (0 replies)
 96. vedľajší pracovný pomer - odvodové povinnosti (4 replies)
 97. domácky zamestnanec - nároky (7 replies)
 98. Navrat z rodicovskej dovolenky (0 replies)
 99. pracovník z členských krajín - odvody do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 100. výkon práce v zahraničí slovenskými zamestnancami (5 replies)
 101. Daňové úľavy a sporenia (0 replies)
 102. aký druh pracovného pomeru? (4 replies)
 103. pracujúci dôchodca a výmera dovolenky (1 replies)
 104. Výpoveď daná zamestnancom (9 replies)
 105. príspevok na opateru dieťaťa (3 replies)
 106. Absencia (24 replies)
 107. minim mzda 6500 Sk (5 replies)
 108. mesačné povinnosti mzdovej účtovníčky (5 replies)
 109. nevyčerpaná dodatková dovolenka - presun do ďalšieho roka (11 replies)
 110. Záznam o úraze - tlačivo (7 replies)
 111. smernica pre odmeňovanie a zástupca zamestnancov (1 replies)
 112. Stravne a daňový bonus (3 replies)
 113. Materska dovolenka (15 replies)
 114. konateľ a zdravotné poistenie (6 replies)
 115. ešte raz dohoda o vykonaní práce (44 replies)
 116. § 63 ods. 1 písm. b) ZP - písomné rozhodnutie vedenia (2 replies)
 117. Výpis z účtu (4 replies)
 118. Zmluva o vykone funkcie (0 replies)
 119. zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe - povinnosti zamestnávateľa (16 replies)
 120. daňový bonus a zníženie sadzby spätne (20 replies)
 121. Mzda (0 replies)
 122. dovolenka na prelome mesiacov (8 replies)
 123. doplatok do minimálnej mzdy (2 replies)
 124. Nepretržitá prevádzka-mzdy a náhrady mzdy (27 replies)
 125. tlačivo na priznanie daňového bonusu (1 replies)
 126. Miesto výkonu práce (0 replies)
 127. dohoda o vykonaní práce - študent a odvod do ZP (1 replies)
 128. Dovolenka po podpore v materstve (0 replies)
 129. Zrážka zo mzdy- tlačivo (0 replies)
 130. Domácky zamestnanec (0 replies)
 131. žiadosť o prídavok na dieťa a zamestnávateľ (11 replies)
 132. brutto mzda a výpočet čistej mzdy (7 replies)
 133. ukončenie PP (20 replies)
 134. zmena pracovného úväzku a prepočet dovolenky (8 replies)
 135. práca na zmeny a náhrada mzdy za sviatok (2 replies)
 136. dohoda o vykonaní práce - účtovnícke služby (14 replies)
 137. cestovné náhrady (0 replies)
 138. Cestovne nahrady (16 replies)
 139. Priemer na sviatok (15 replies)
 140. dohoda o vykonaní práce - odmena nad 4000 Sk (8 replies)
 141. Potvrdenie k soc. davkam (6 replies)
 142. odvody z preplatenej dovolenky (10 replies)
 143. náhrada príjmu pri dočasnej PN a sviatok (3 replies)
 144. Potvrdenie o príjme na účely PND (3 replies)
 145. z čoho vypočítať percento prispevku zamestnavateľa na DDP? (14 replies)
 146. Doklady pri skonceni prac. pomeru (31 replies)
 147. Zamestnanie cudzinca (102 replies)
 148. Cestovne (0 replies)
 149. ochranná lehota evidovaného nezamestnaného (1 replies)
 150. Zmena v nemocenskom poistení od 1.8.2004 (0 replies)
 151. dohoda o vykonaní práce - odpracované roky (3 replies)
 152. pracovný pomer v autoškole (3 replies)
 153. pracovný pomer na dobu určitú a jeho predĺženie (na dobu určitú) (31 replies)
 154. štvrťročný prehľad preddavkov a daňový bonus (10 replies)
 155. mzda pri chybnej práci (7 replies)
 156. prevádzka v Čechách - registrácia na daň a odvody (4 replies)
 157. vzor - dodatok k pracovnej zmluve (4 replies)
 158. dlhodobo nezamestnaný - úľava na odvodoch (3 replies)
 159. nesprávny odvod do zdravotnej poisťovne pri PN (17 replies)
 160. DDP - čo v roku 2005? (12 replies)
 161. Zmeny od 1.7.2004 (10 replies)
 162. odvod dane zo závislej činnosti na nesprávne číslo účtu (2 replies)
 163. evidenčný list dôchodkového poistenia - vymeriavací základ (2 replies)
 164. zápočet rokov - oblasť verejného záujmu (0 replies)
 165. Dohoda o vykonaní práce (28 replies)
 166. vyplata odchodného (14 replies)
 167. Dohoda o brigadnickej praci studentov (427 replies)
 168. Správna náhrada za PN? (20 replies)
 169. zmena mzdovej agendy pri viac ako 20 zamestnancoch (4 replies)
 170. nadčasová práca počas služobnej cesty (3 replies)
 171. Zápočtový list (203 replies)
 172. skončenie PP - prenos dovolenky k inému zamestnávateľovi (4 replies)
 173. montážne práce - pracovný čas (0 replies)
 174. stravné lístky počas čerpania náhradného voľna (4 replies)
 175. Znalci, tlmočníci - odvody do fondov (6 replies)
 176. v.o.s. - majitelia študenti - povinnosť odvodov (3 replies)
 177. zdravotné poistenie SZČO - starobný dôchodca (5 replies)
 178. Nepretržitá prevádzka (9 replies)
 179. starobný dôchodok - sociálny dôchodok (1 replies)
 180. exekučné trovy a zrážky zo mzdy (4 replies)
 181. mesačný výkaz na SP - zle vypočítané dni (9 replies)
 182. náhrada za stravu a zdanenie (0 replies)
 183. dohoda o brigádnickej práci študenta - počet hodín (2 replies)
 184. zamestnanie občana CZ (1 replies)
 185. dohoda o vykonaní práce - vymedzenie pracovného času (7 replies)
 186. termín na prihlásenie zamestnanca do poisťovní (1 replies)
 187. zamestnanie študenta - aký druh dohody? (2 replies)
 188. starobný dôchodca - náhrada príjmu pri PN a nemocenské (1 replies)
 189. odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne (3 replies)
 190. príkazná zmluva - kto ju môže uzavrieť? (2 replies)
 191. Okamžité skončenie PP (120 replies)
 192. Služobné auto na súkromné účely (23 replies)
 193. pracovnoprávny vzťah medzi manželmi (12 replies)
 194. služobná cesta - ubytovanie u príbuzných (9 replies)
 195. dohoda o vykonaní práce - počet dní vo výkaze na SP (3 replies)
 196. vyšetrenie zamestnanca - aká náhrada? (2 replies)
 197. exekučné zrážky (7 replies)
 198. výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN (4 replies)
 199. civilka a daňový bonus (2 replies)
 200. základná vojenská služba - povinnosti zamestnávateľa (33 replies)
 201. krátenie maximálneho vymeriavacieho základu pri PN (9 replies)
 202. SZČO poberajúci invalidný dôchodok - odvody (8 replies)
 203. materská dovolenka - vyplatená odmena a odvody z nej (6 replies)
 204. pracovná doba a práca nadčas (2 replies)
 205. 1/2 dňa dovolenky a stravný lístok (4 replies)
 206. PN- ka a výkazy (52 replies)
 207. odvody a nezdaniteľná časť od 1. 6. (1 replies)
 208. skončenie podnikania - odvody (9 replies)
 209. oznámenie návratu z materskej dovolenky (8 replies)
 210. nárok na stravné pri zahraničnej SLC v trvaní menej ako 12 hodín (1 replies)
 211. maximálny vymeriavací základ na SP od 1. 7. 2004 (2 replies)
 212. tehotná zamestnankyňa - povinnosť voči zamestnávateľovi (8 replies)
 213. Zdravotné poistenie (12 replies)
 214. Odhlásenie zamestnávateľa. (18 replies)
 215. dohoda o vykonaní práce - čas strávený na služobnej ceste (2 replies)
 216. preddavky zo závislej činnosti pri príjme 6000 Sk (7 replies)
 217. Doba určitá a výpoveď (26 replies)
 218. rodičovský príspevok a odvody (1 replies)
 219. Strata na zarobku pocas PN. (4 replies)
 220. stravné lístky počas dovolenky a PN (17 replies)
 221. prenájom, dôchodca a odvody (3 replies)
 222. nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (8 replies)
 223. SZČO a výpočet odvodov (4 replies)
 224. Viac pracovných pomerov a odvody (21 replies)
 225. Práca nadčas (139 replies)
 226. Materská dovolenka (204 replies)
 227. kolektívna zmluva vyššieho stupňa (2 replies)
 228. Konateľ a spoločník s.r.o. (12 replies)
 229. dohoda o vykonaní práce - daň zo závislej činnosti (1 replies)
 230. rozpis zmien strážnej služby (1 replies)
 231. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (29 replies)
 232. odstupné - nárok, zdaňovanie a odvody (23 replies)
 233. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (151 replies)
 234. príkazná zmluva - zdaňovanie a odvody (183 replies)
 235. ako skončiť okamžite pracovný pomer? (3 replies)
 236. 40 hodinový týždenný pracovný čas (2 replies)
 237. konateľ a príjem (30 replies)
 238. civilná služba - povinnosti zamestnávateľa (6 replies)
 239. hmotná zodpovednosť (2 replies)
 240. výpoveď z organizačných dôvodov (5 replies)
 241. ELDZ - dni vylúčených dôb (6 replies)
 242. Viac pracovných pomerov (20 replies)
 243. dohoda o vykonaní práce - použitie súkromného vozidla (2 replies)
 244. Vyšetrenie zamestnanca + sprevádzanie (47 replies)
 245. odvody na invalidné poistenie (2 replies)
 246. Pracovná zmluva (20 replies)
 247. autorské honoráre (0 replies)
 248. odmena pri odchode do dôchodku - odvody (5 replies)
 249. výpočet vymeriavacieho základu pri PN (5 replies)
 250. dohoda o vykonaní práce - potvrdenie o príjme (4 replies)