PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. 10. platova trieda aj pre vychovávateľku so SOŠ?
 2. Započítaná prax
 3. Odpočítateľná položka Zdravotné poistenie
 4. PN - a veci okolo
 5. DoBPŠ počas leta po ukončení bak.štúdia
 6. Vyplatenie daňového bonusu pri prerušení štúdia na VŠ.
 7. Prechádza dovolenka z roku 2014 /nečerpaná v roku 2015/ do roku 2016? Zamestnanec bol od 01.12.2015 až do 30.04.2016 práceneschopný.
 8. Vystavovanie výstupných dokladov zamestnancov
 9. prihlásenie Invalidného zamestnanca
 10. Vrátenie poistného dohodár - star.dôchodca v MRP
 11. Vypoved za menej zavazne porusenie pracovenej discipliny pocas PN
 12. Môže mi zamestnávateľ zakazať čerpať náhradne volno?
 13. Prečo nedostanem stravný lístok ,ak pracujem v sobotu 4 hodiny nadčas ?
 14. Nahrada mzdy za PN v nepretrzitej prevadzke
 15. Študent VŠ zložil skúšku vo februári 2016, ale pracoval na DBPŠ až do júna. Ako to opraviť?
 16. Stravovanie zamestnancov formou fastfoodu?
 17. Nárok na dovolenku pri neplatne skoncenom PPV
 18. Nárok na dovolenku v dňoch
 19. Môže mi zamestnávateľ prikázať dať si spraviť nový občiansky preukaz s čipom?
 20. Absencia
 21. PNS a doba určitá
 22. Mám nárok na pn v Rakúsku, keď zamestnávateľ so mnou ukončil zmuvu?
 23. Dohoda o zrážkach zo mzdy ( dochádzkový číp a klúče od skrinky)
 24. Nárok na dovolenku.
 25. Zamestnanie manzelky pocas MD/RD
 26. Preplatenie nevyčerpanéj dovolenky po RD
 27. Najvyšší ročný príjem + nezdaniteľná časť
 28. preplatok poistneho
 29. 27 exekučných príkazov u zamestnanca
 30. Odmena zo zisku z-com - je tvrdenie dodávateľa softvéru správne?
 31. Vrátený preplatok zdravotného poistenia
 32. absencia a preplatenie dovolenky
 33. výpoveĎ a PNka
 34. Zrážka zo mzdy - stravné lístky - postup
 35. Môže mi budúci zamestnávateľ oznámiť, že moju pozíciu neotvorí pár hodín pred nástupom?
 36. Je vyhodnejsie vziat si RD alebo priepustku k lekarovi?
 37. exekúcia
 38. Variabilný symbol - nepravidelný príjem
 39. Oprava výkazov do ZP pri spatne priznanom ID
 40. Dohoda o pracovnej činnosti - koľko-krát po sebe
 41. Mám nejaký nárok na dovolenku?
 42. Ak zamestnanec dá výpoveď, uplynutím výpovednej doby aké doklady vydá zamestnávateľ?
 43. konštruktér, nákupca - aký stupeň náročnosti práce
 44. Je práca v laboratóriu pre tehotnú zakázaná?
 45. Start novej brigady pocas vypovednej lehoty starej brigady. Ako je to so zdanovanim prijmov?
 46. Daňový bonus
 47. pravdepodobný vymeriavaci zaklad
 48. Skončenie PP po RD, nárok na dávku v nezamestnanosti, predĺžená RD
 49. Cestovné náhrady
 50. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti - oddiel 2 a 3
 51. Zamestnanec neinformoval o ukončení dlhotrvajúcej PN-výpoveď
 52. Zrážky zo mzdy - nebankovky
 53. Ako vypočítam priemernú hodinovú mzdu?
 54. Dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka
 55. OČR
 56. Dohodár s nepravidelným príjmom
 57. Môžem uzatvoriť dohodu o brigadnickej práci študentov so 16 ročným študentom?
 58. občan ČR pracujuci v SR a odvody
 59. Mám správny výpočet na preplatenie dovolenky?
 60. Skrátený pracovný čas a poisťovne
 61. pracovný úraz a dovolenka
 62. PN, krátenie D a nástup na MD
 63. Ako dlho pred vyslanim treba cudzinca zamestnat
 64. Narok na davky v nezamestnanosti
 65. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN ?
 66. stupeň náročnosti
 67. Vypočítala som si zrážky správne?
 68. odchodné, odstupné?
 69. Starobný dôchodca, prac. pomer a nepl. voľno
 70. Pracovník na 1/2 prac. úväzok a práca nadčas
 71. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 72. Skončenie PP dohodou a práceneschopnosť
 73. Daňový bonus_čestné prehlásenie
 74. Starobný dôchodca_Dohoda
 75. Zastupovanie počas MD
 76. Dovoz teplej stravy na pracovisko
 77. PP na dobu neurčitú
 78. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku zamestnankyne na materskej dovolenke
 79. okamžitá výpoveď, výpovedná doba a odstupné
 80. Štúdium na akadémii policajného zbora a daňový bonus - patrí - nepatrí?
 81. výška minimálneho invalidného dôchodku
 82. Z minimálnej hod. sadzby na minimálnu mesačnú sadzbu?
 83. Ako sa účtuje dotácia na mzdu, keď je počítaná ako 80% z celkovej ceny práce?Je to vrátené zamestnávateľovi na účet.
 84. Dve dohody o pracovnej činnosti a rozsah hodín?
 85. NCZD na danovnika pri 13% uvazku
 86. Absencia - ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 87. Pokracovanie dohod po roku (SP, ZP)
 88. Povinnosti voči ZP a SP po ukončení bakalárskeho štúdia
 89. Komu musí zamestnávateľ oznámiť zmenu bydliska zamestnanca?
 90. Zvýšenie mzdy pri ukončení štúdia vysokej školy
 91. neplatené voľno - postup
 92. Otec na materskej?
 93. PN-ka nad 10 dní je výhodnejšia - pravda alebo mýtus?
 94. prekazky v praci
 95. Moze poberat osobnu asistenciu,ak je zrakovo postihnuta osoba,a asistenciu vyhladava len kvôli zisku od štatu?
 96. Nadčasové lístky
 97. možem odmietnut firemny telefon ??
 98. mzdový program DATALOG - existuje niekde demoverrzia?
 99. Neskor dorucene prednostne exekucie
 100. Daňový bonus
 101. Môže mi dať okamžitú výpoveď ?
 102. používanie výkonnostného príplatku
 103. Mesačný prehľad - úhrada preddavkov a poukázanie mzdy
 104. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, 10,5 smena, 40hodín týždenne, fixný mesačný plat , ako počítať dovolenku.
 105. zamestnanec - poberateľ starobného dôchodku a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni
 106. Okamzite skoncenie pracovneho pomeru pocas trvania praceneschopnosti
 107. Živnostník a práca na základe zmluvy o spolupráci
 108. Nelegálna práca
 109. Nepretrzity odpocinok v tyzdny , paragraf 93
 110. Rozdiel medzi manazmentom kariery a procesom vzdelavania v organizacii
 111. Rozdiel medzi manazmentom kvality a procesom vzdelavania v organizacii
 112. Vyska dane pri pracovnom pomere kratsom ako mesiac
 113. výpoveď zamestnávateľa
 114. neplatne skončenie PP - vyplatena náhrada mzdy cez exekútora formou exekúcie
 115. Mesačný výkaz či výkaz poistného a príspevkov
 116. ELDP a dohoda o prac.činnosti
 117. Odchod zamestnanca do starobného dôchodku
 118. DBPŠ - študent mladší ako 18 rokov, môže v reštaurácii predávať alkoholické nápoje ?
 119. Stanovy odborovej organizacie
 120. Neuznanie priepustky k lekárovi, pretože nespĺňa štandard firmy ?
 121. ak som plnoleta mozem poberat sirotsky dochod za seba ja?
 122. PP na určitú dobu uzatvorený viac ako dvakrát
 123. práca v zahraničí a diéty
 124. odstupné po 15. rokoch
 125. Výplatný termín
 126. Nadriadeny ma núti nosiť monterky.
 127. Dôlezité ustanovenia zo Zákonníka práce
 128. odpočítateľná položka ZP
 129. Neprihlaseny poistenec do ZP co dalej?
 130. Dovolenka za odpracované dni
 131. Dohodár na PN (maródke) - Aký je vymeriavací základ?
 132. nepretržitý čas a odpočinok v týždni ako nedela?
 133. Lehota uplynutia dodatočného "hlásenia..."
 134. práca nadčas v sobotu a praca nadcas v nedelu
 135. DoVP a odvody do SP a ZP
 136. Náhrada mzdy a pohotovosť
 137. Evidencia na urade prace - kedy mi stanovia termin.
 138. Neuznanie hodin zamestnavatelom
 139. Práca na 60% vo výplatnej páske
 140. Pokracovanie v zrazkach zo mzdy, urcenie poradia zrazania
 141. Ako určiť " nevyhnutne potrebný čas na pohreb"?
 142. nárok na odpočitateľnú položku zdravotného poistenia
 143. Odchodné
 144. Ako postupovať ked zamestnávateľ nenahlasil nástup na RD?
 145. Škola v prírode a lyžiarsky výcvik
 146. Praca vo sviatok
 147. Mozem robit nieco proti zamestnavatelovi, ktory si neplni povinnosti?
 148. Výpočet dovolenkového priemeru
 149. Doklad o skončení PP pri výpovedi danej zamestnancom?
 150. Ako zalozim personalnu agenturu sprostredkujucu pracu v zahranici?
 151. Ranna zmena a cestovanie na zasadnutie
 152. Ako správne vypočítať nárok na dovolenku.
 153. Práca vo sviatok_nedeľa
 154. Kontinuálne vzdelávanie
 155. Starobný dôchodca na dohodu a prihlásenie do ZP
 156. Návšteva lekára a náhrada mzdy
 157. Zamestanie studenta + druhe zamestnanie
 158. Ubytovanie v súkromi
 159. potrebujem vyhľadať zápočtový list od firmy Považské strojárne ZVL bolo by to aktuálne?
 160. Exekucia - nepostihnutelna ciastka na manzela
 161. Skončenie pracovného pomeru - Neospravedlnene zmeškaný pracovný deň.
 162. Vypoved a absencia
 163. Nahlásenie MD a RD do SP
 164. Invalidný a starobný dôchodok
 165. praca nadcas a polovicny pracovny uvazok
 166. Dohodári - príplatok za nadčas
 167. Ako preplatiť PHM - použitie súkromného vozidla na SC v Chorvátsku?
 168. Dohoda - pravidelný alebo nepravidelný príjem
 169. rodičovská dovolenka a mesačný výkaz
 170. Zdravotné poistenie - odvod
 171. Stravné lístky
 172. 2 Dohody o pracovnej cinnosti u jedneho zamestnavatela
 173. Narok na podporu
 174. Nárok na dovolenku
 175. Dohoda o vykonaní práce
 176. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zapožičaní našich zamestnancov?
 177. Nemoc (PN) - cudzinec
 178. DoBPŠ - bakalarske vs. magisterske studium a odhlaska, prihlaska do SP
 179. Dalsie predlzenie pracovnej zmluvy
 180. MRP aký nárok majú zamestnanci v týchto prípadoch:
 181. Zamestnáva niekto zamestnanca do 26 rokov podľa par 51a
 182. Mám nárok čerpať dovolenku ak som dala výpoveď dohodou?
 183. Zrážka zamestnancovi za stravné lístky
 184. príspevok na stravovanie
 185. Aký prehľad odvysielam na DU (opravný či riadny), ak v apríli neboli už zamestnanci, t.j. žiadny základ dane ani mzda, nič.
 186. Dávka v nezamestanosti a práca
 187. Dohoda o brigádnickej práci študenta - pracuje viac hodín
 188. Vypocet odstupneho
 189. Zamestnanec - invalidný dôchodca
 190. Nepriaznivé počasie - musím mu uhradiť 50% alebo môže nadpracovať?
 191. Cerpanie nahradneho volna za odpracovanu nariadenu pracu cez vikend
 192. Sirotský dôchodok a brigáda
 193. Úhrada dane zo zahraničnej mzdy (Lichtenštajnsko) na Slovensku.
 194. Editovateľný mesačný výkaz - union
 195. ELDP a neplatené voľno
 196. dohoda o brigádnickej práci študentov - NČZD
 197. Personalista - jeho úlohy
 198. odpočítateľná položka na ZP
 199. Stravné lístky - zmena 15,5hod
 200. Môže zamestnať zamestnávateľ na DBPŠ študenta, ktorý končí 1 ročník strednej školy ?
 201. čo robiť pri chybe účtovníka??
 202. Výpočet dovolenky počas RD
 203. Odvody z odchodného
 204. Môže byť pokračovateľ živnosti prijatý aj ako zamestnanec?
 205. Ak sa začala PN na konci mesiaca treba priniesť aj prechodku
 206. Nárok na odchodné
 207. Preplatenie dovolenky u zamestnanca na skúšobnú dobu
 208. Preplatenie dovolenky a odvody
 209. Odchodné pri invalidnom dochodku
 210. kontrola dochádzky zamestnancov školy
 211. Môže úrad práce sťahovať 75% z dohody?
 212. Ukončenie PN a aj pracovného pomeru
 213. spätné prihlásenie zamestnanca do zdr.poi.
 214. Otec na materskej - odhláška matky - zamestnávateľ
 215. Práca nadčas zahrnutá v mesačnej mzde
 216. Výpoveď podľa §63
 217. Je limitovaný príjem inv. dôchodcu?
 218. ako odstrániť problém pri vystavení mesačných mzdových výkazov v MRP?
 219. chyba vo výkaze pre SP
 220. Pracujuci dochodca a vypocet exekucie
 221. Môže mať zamestnanec viacero pracovných pomerov?
 222. Dohoda o pracovnej činnosti mesačne viac ako 40 hodín?
 223. Narok na dovolenku pedag.zamestnaca
 224. sústavná príprava na povolanie a dohoda
 225. Vyslanie v zmysle zákon o cezhraničnnej spolupráci?
 226. Ukoncenie PP na dobu urcitu pocas PN
 227. Odstupné SZČO+s.r.o.
 228. Dohoda o brigádnickej práci študentov - študent strednej školy, končí 1.ročník
 229. Mesačný príplatok ku mzde musí byť alikvotne rozratávaný?
 230. Je možne kratit vyplatu v pripade absencie?
 231. zamestnanec-gastroenterologický pacient
 232. Nárok na dovolenku pri skončení TPP
 233. Narok na odstupne u pracujuceho dochodcu pri vypovedi z dovodu rusenia firmy
 234. Pracovná zmluva bez skúšobnej doby
 235. NCZD na daňovníka
 236. Prihlasenie cudzinca v SP a ZP
 237. priplatok
 238. ELDP_zmena z nepravidelného príjmu na pravidelný
 239. Krátenie dovolenky
 240. Pokiaľ sa dlhodobo nezamestnaný zamestná na dobu určitú, má nárok na gastrolístky/náhradu stravy?
 241. dohoda o vykonaní práce v školstve
 242. Ako si spočítať výplatu pri dohodnutej mesačnej mzde?
 243. ID 50% - polovičný prac. úväzok
 244. K akému dátumu písať rozviazanie pracovného pomeru?
 245. Exekúcia-dve prednostné pohľadávky
 246. Daňové vyhlásenie_dátum
 247. ELDZ a odvodová úľava
 248. Pri staršom zamestnancovi, koľko platí lekárska prehliadka? (zvárač, zámočník)
 249. Z akého základu sa bude počítať PN zamestnanca?
 250. Po ukončení PP, MD a RD je v evidencii uchádzačov o zamest. bez nároku na podporu ?