1. OČR (1 replies)
 2. kratší pracovný čas (3 replies)
 3. Cestovné náhrady od 01.12.2016 (2 replies)
 4. Neviete , či je zmena v zákone DOVP od 1.1.2017 (7 replies)
 5. PN a sviatok (2 replies)
 6. Skončenie PP v SD a zaslanie poštou (19 replies)
 7. Mám správne vypočítaný dovolenkový priemer za 3.Q/2016 ? (1 replies)
 8. Ako vyplatiť odchodné zamestnancovi po vyplatení poslednej mzdy, odhlásení zo SP a ZP a odovzdaní ELDP na SP. (4 replies)
 9. Exekúcie - dve - ktorú zraziť skôr ak sú obe prednostné z 2/3 ? (1 replies)
 10. ..cerpanie dovolenky (3 replies)
 11. Odpracovaný sviatok a následné čerpanie náhradného voľna v mzde (0 replies)
 12. Ako má znieť klauzula o ekológií v nájomnej zmluve? (0 replies)
 13. Hod.sadzba pri skrátenom pracovnom úväzku (8 replies)
 14. Starobny dochodca a preplatena dovolenka (0 replies)
 15. Dá sa zmeniť doba odchodu do dochodku mamy? (4 replies)
 16. Nárok na DVZ pri PN po vyradení z úradu práce. (0 replies)
 17. starobný dôchodok priznaný od 12 júna 2016, ako vyrátam mzdu za jún? (5 replies)
 18. Dlhodobá PN a preplatenie minuloročnej dovolenky (9 replies)
 19. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného času (5 replies)
 20. Študentka a sro (2 replies)
 21. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú. (2 replies)
 22. výpoveď § 63 a odstupné (4 replies)
 23. Narok na stravne listky (3 replies)
 24. Môžem si odrobiť prácu vo sviatok? (8 replies)
 25. Zamestnávanie občanov ČR s miestom výkonu práce v ČR a odvody v SR (0 replies)
 26. Denný výpočet školenia v zaúčaní (3 replies)
 27. Exekúcia - vypocet exekucnej zrazky z platu (12 replies)
 28. Absencia a kratenie dovolenky bez pisomneho upozornenia (2 replies)
 29. Môže dôchodca opätovne pracovať na pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa? (1 replies)
 30. DoVP plus odmena (13 replies)
 31. Závislá práca+práca podľa obč. zákonníka (1 replies)
 32. Dvaja zamestnanci a rôzne pracovné zmluvy (7 replies)
 33. Zmena úväzku a dovolenka (2 replies)
 34. Výpočet dovolenky (11 replies)
 35. kratenie dovolenky po dlhodobej PN? (7 replies)
 36. Môžu mi chýbať odpracované hodiny kvôli sviatku? (18 replies)
 37. čerpanie hromadnej dovolenky (1 replies)
 38. Dátum ukončenia pracovného pomeru zaslaného poštou (5 replies)
 39. Môžem vyplácať zálohu zamestnancovi mesačne, ale vyúčtujem ju celú až ku koncu roka? Má niekto skúsenosť? (5 replies)
 40. Narok na dovolenku (4 replies)
 41. Výška odchodného musí byť len násobkom priemerného mesačného prijmu zamestnanca? (2 replies)
 42. Okamžité skončenie prac.pomeru (6 replies)
 43. Má nárok zamestnanec na náhradu príjmu - vyšetrenie zamestnanca - ak daný deň nemal naplánovanú smenu ? (2 replies)
 44. Príspevok zamestnávateľa na stravu (1 replies)
 45. Výpoveď daná zamestnancom, vo VD začala PN. Kedy skončí pracovný pomer? (6 replies)
 46. Stravné lístky v nižšej hodnote (2 replies)
 47. Kratenie dovolenky za necely den absencie (5 replies)
 48. Nepravidelná odmena za výkon funkcie konateľa (0 replies)
 49. Postupoval exekútor správne? (8 replies)
 50. Vzťahuje sa výpovedná lehota pri TPP na dobu určitú? (22 replies)
 51. Ako zaúčtovať nepeňažný príjem zamc. v mzde? (4 replies)
 52. RZZP-za rok 2015 a exekučná zrážka (0 replies)
 53. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe rodiča (7 replies)
 54. Je možné predĺžiť dohodu formou dodatku ? (1 replies)
 55. zahraničná pracovná cesta (0 replies)
 56. pracovný pomer - práca na zavolanie (9 replies)
 57. Akceptovať priepustku bez pečiatky lekára? (8 replies)
 58. Zbierka zákonov opatrenie 309/2016 už to bolo zverejnené...24.11.2016 (1 replies)
 59. Môže na štátnom úrade pracovať niekto na základe dohody o pracovnej činnosti (§228a ZP)? (5 replies)
 60. Kedy vyplatiť odchodné (2 replies)
 61. narok na dovolenku pri materskej dovolenke (5 replies)
 62. Narok na vypovednu lehotu a odstupne? (1 replies)
 63. pracovna pohotovost a vyjazd na poruchu (0 replies)
 64. Ak je zena na rodicovskom (zamestnana) a momentalne v nemocnici, ma narok aj na marodku zo soc. poistovne? (9 replies)
 65. Program pre mzdy URBIS (0 replies)
 66. Kedy musí zamestnávateľ poskytnúť stravné lístky zamestnancovi ? (2 replies)
 67. za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy (1 replies)
 68. Výpoveď zo zamestnania pre nadbytočnosť (2 replies)
 69. Odrátanie stravných lístkov zamestnancovi končiacemu TPP. (2 replies)
 70. Odchodné - znížený úväzok (1 replies)
 71. Vyhlásenie k dani - ku každému pomeru u jedného z-ca vždy nové? (1 replies)
 72. Nárok na dovolenku, výpočet? (1 replies)
 73. pn po skončení rodičovskej (17 replies)
 74. Musí zamestnávateľ prijať zamestnankyňu na to isté miesto? (5 replies)
 75. zdravotne poistenie - samoplatca (3 replies)
 76. Doplatok mzdy - zakonny narok (0 replies)
 77. Zmluva o dielo (3 replies)
 78. Môže predložiť riadny pracujúci dôchodca do spisu rozhodnutie o priznaní dôchodku, kde sú sumy začiernené? (5 replies)
 79. na ako dlho mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (2 replies)
 80. Skoncenie PP na dobu urcitu a potom zivnost (2 replies)
 81. Opatrenie - stravné tuzemské pracovné cesty od 1.12.2016 (0 replies)
 82. Splatnosť poistného - DoVP (0 replies)
 83. strava zamestnanci (2 replies)
 84. Kedy končí materská dovolenka pri úmrtí dieťaťa počas MD? (3 replies)
 85. Dotácia z ÚP a zvýhodnenie zo SP (1 replies)
 86. Nárok na pomernú časť dovolenky (6 replies)
 87. Pracovný pomer na 30 hodín týždenne? (1 replies)
 88. Na aký stupeň náročnosti práce mám nárok? (0 replies)
 89. RZZP_preplatky (1 replies)
 90. prenos 25 dní nečerpanej dovolenky (5 replies)
 91. Nevypočítané odvody (0 replies)
 92. Darčeky zo sociálneho fondu (0 replies)
 93. Krátenie dovolenky za PN v nepretržitej prevádzke. (2 replies)
 94. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. (0 replies)
 95. Aká doba platí pre reklamáciu nesprávnej vypočítanej mzdy. (3 replies)
 96. Dovolenka za odpracovane dni (2 replies)
 97. Výpočet Materskej - čo bude výhodnejšie? (2 replies)
 98. Zastup počas RD (5 replies)
 99. PN pre pracovný úraz a náhrada príjmu? (1 replies)
 100. zdravotný odvod z dividend do konca r. 2016 (4 replies)
 101. Preplatok z RZZP a daň (2 replies)
 102. Ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 103. Zmena uvazku a dovolenka (1 replies)
 104. Zníženie úväzku zo strany zamestnanca (3 replies)
 105. Nenahlasenie sa na urade prace / socialnej poistovni, odchod do zahranicia (2 replies)
 106. Je suma vyplatená zamestnancovi pri PN predmetom dane z príjmov a odovodov do poisťovní? (3 replies)
 107. Zvýšenie stravného - kde nájdem príslušné opatrenie MPSVAR? (5 replies)
 108. Výška úrazového príplatku? (2 replies)
 109. Spravny datum zmeny RL (0 replies)
 110. Do akého stupňa zaťaženia je zaradená predavačka? (9 replies)
 111. Akou formou môže prispievať zamestnávateľ - živnostník svojmu zamestnancovi? (13 replies)
 112. Chyba v zmluve (6 replies)
 113. Odvodová úľava (2 replies)
 114. Priznaný starobný dôchodok_úprava odvodov (0 replies)
 115. DoBPš študent - poberateľ sirotského dôchodku kôľko môže zarobiť (1 replies)
 116. Oprava hromadneho oznamenia v ZP (1 replies)
 117. Zrazka odmien bez suhlasu (3 replies)
 118. Čerpanie sociálneho fondu -dohodár (1 replies)
 119. Podpísanie vyhlásenia zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru. (1 replies)
 120. Je potrebné oznámiť novému zamestnávateľovi PN-ku, na ktorej som bola po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru (t.j. PN-ku, ktorá nie je uvedená v zápočtovom liste)? (1 replies)
 121. splnomocnenie na vyplatenie vdovského dôchodku (1 replies)
 122. zamestnanec nemá trvalý pobyt, čo s tým? (2 replies)
 123. Musím zamestnanec podpísať oboznámenie so sprac.osobných údajov ku každej zmluve v priebehu roka? (0 replies)
 124. Musím posielať opravné výkazy za zamestnanca na invalidnom dôchodku? (11 replies)
 125. ELDP (2 replies)
 126. Pracoval som 15 rokov v ozbrojených silách. (23 replies)
 127. Narok na paragraf v skusobnej dobe (5 replies)
 128. Ak je spoločnosť v likvidácii, vzniká zamestnancovi nárok na odchodné či odstupné pri odchode do inval.dôchodku? (1 replies)
 129. Mám nárok na materskú aj keď využívam služobné vozidlo na súkromné účely počas materskej dovolenky? (0 replies)
 130. Fakturovana suma vs hruba mzda (7 replies)
 131. Stravné alebo cestovné (11 replies)
 132. Stravné od 1. 12. 2016 - max. čiastka do nákladov bude 2,48? (matematicky 2,475) (1 replies)
 133. Zamestnanec požiadal o dochodok a nadalej pracuje (12 replies)
 134. Vyplatenie preplatku RZZP zamestnancovi na MD. (4 replies)
 135. dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie počas výpovednej doby (1 replies)
 136. Ak majú z-ci zmluvu do 30. 11. 2016, môžeme im dodatkom predĺžiť zmluvu do 31. 12. 2016? (4 replies)
 137. Ake doklady potrebujem na zaevidovanie na urad prace? (3 replies)
 138. Vitamíny od zamestnávateľa na výplatnej paske (1 replies)
 139. Dôchodca a odvody pri podaní žiadosti (10 replies)
 140. Môže byť pn-ka u jedného zamestnávateľa a druhého nie? (15 replies)
 141. Dohody a UPSVR (6 replies)
 142. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (áno alebo nie) (4 replies)
 143. Dodatočné poskytnutie stravných lístkov. (5 replies)
 144. V akej výške platí SP pénku ak je kvôli pracovnému úrazu? (6 replies)
 145. Preplatenie dovolenky (6 replies)
 146. zmluva otca na materskej (0 replies)
 147. ešte k Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP? (14 replies)
 148. Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP? (3 replies)
 149. Mzda (2 replies)
 150. ziadost do civilu (5 replies)
 151. Odoslať doklady o PÚ, ak je to iný PÚ? (0 replies)
 152. Ročne zučtovanie ZP a zadanie do Pohody.Ktory riadok? (0 replies)
 153. Ako riešiť problém s upratovačkou v škole, keď má arogantné správanie voči svojmu nadriadenému a poburuje kolektív? (3 replies)
 154. Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN v roku 2016 (1 replies)
 155. PN po ukončení pracovnej zmluvy (10 replies)
 156. Žiadosť o úpravu pracovného času (1 replies)
 157. Ako postupovať pri zmluve o dielo so zdrav. poistením? (0 replies)
 158. Otec na materskej alebo na rodičovskej? (4 replies)
 159. Ako opraviť spätne mzdy kvôli finančnému príspevku na stravné? (0 replies)
 160. Dohoda o vykonaní práce - urad prace (7 replies)
 161. Môže vás zamestnávateľ nútiť nosiť si iba bezalergénnu stravu? (19 replies)
 162. Platia sa odvody pri peňažnom príspevku na stravné? (2 replies)
 163. Preplatky zamestnancov zo ZP za rok 2015 zadávam v mzdách v mesiaci, kedy tieto preplatky zo zdravotnej poisťovne budú pripísané na náš účet zamestnávateľa ? (6 replies)
 164. Výpočet priemeru pre náhrady mzdy (2 replies)
 165. Fixny plat (1 replies)
 166. mam narok na podporu keď ukončil pracovny pomer dohodou? (4 replies)
 167. da sa zaevidovať na urad prace keď mám výpoveď a beží mi PN? (4 replies)
 168. Skúšobná doba - dokedy (1 replies)
 169. Vypocet davky v nezamestnanosti, ked sa prihlasim az 1rok po skonceni pracovneho pomeru na Urad Prace? (21 replies)
 170. Správne som vypočítala nárok na dovolenku PP od 08.01.16 - 31.10.16 a neplatenom voľne od 01.06.16 - 30.06.16 ? (1 replies)
 171. DVZ_RO menej ako 90 dní (2 replies)
 172. Čo sa počíta do minimálnej mesačnej mzdy? (1 replies)
 173. Výpočet PN (6 replies)
 174. Vyplatenie odmeny počas PN-ky? (0 replies)
 175. Prednostné exekučné zrážky (4 replies)
 176. Skúšobná doba (6 replies)
 177. som povinna preplatit dovolenku cloveku, ktory sa vratil z materskej dovolenky, ktorej nastup ohlasil tyzden pred jej nastupom (3 replies)
 178. DoPBŠ - započítava sa do stavu zamestnancov ? (3 replies)
 179. Môže ísť dohodár o prac. činnosti na služobnú cestu na dva dni? (7 replies)
 180. RZZP a výstup zamestnanca, mzda (10 replies)
 181. 13 a 14 plat v rakusku (1 replies)
 182. Ako vyplniť ELDP - materská a rodičovská dovolenka (2 replies)
 183. PN a dohodar s nepravidelnym prijmom (11 replies)
 184. Som povinny pracovať v sobotu ak už mam niečo iné vtedy ? (6 replies)
 185. kto ma pravo dostavat stravne listky? (2 replies)
 186. Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2015 (4 replies)
 187. Dovolenka - ukončenie pracovneho pomeru (2 replies)
 188. Skončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke (8 replies)
 189. Priplatok za sviatok + nocna praca - §95 zakonnik prace (0 replies)
 190. zmeny v zákone - DoPČ, DoVP (0 replies)
 191. Dovolenkový priemer (2 replies)
 192. Môže si invalidný dôchodca uplatniť nezdanitelnú časť základu dane ak pracuje na dohodu? (2 replies)
 193. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pri súbehu zmlúv (4 replies)
 194. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely - §134 ZP (0 replies)
 195. Ako postupovať, ak zamestnanec žiada ukončiť pracovný pomer spätne? (2 replies)
 196. Dochodca - narok na NCZD (2 replies)
 197. Po zrážke 2/3 exekúcie z čistej mzdy môžem ešte zraziť stravné? (4 replies)
 198. moze ma zamestnavatel poslat domov? (1 replies)
 199. Ako vyrátam nárok na dovolenku? (2 replies)
 200. počty v organizačnej štruktúre (9 replies)
 201. ako sa vyrubuje pokuta za nelegálnu prácu? (3 replies)
 202. nárok na SL pri HPP (4 replies)
 203. Výpoveď zo strany zamestnanca (10 replies)
 204. Treba "zamestnanca", ktorý už u nás nepracuje prihlásiť do ZP na posledný deň v mesiaci, ked mu idem vrátiť preplatok? (1 replies)
 205. Pracovná zmluva doba určitú (1 replies)
 206. Služobná cesta cez víkend a 30% príplatok za prácu v SO a NE (1 replies)
 207. Aký druh príjmu? (2 replies)
 208. Dôchodca ako dohodár (14 replies)
 209. Denný vymeriavací základ (0 replies)
 210. Výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky (11 replies)
 211. Dane a odvody pri prekročení max. vymeriavacieho základu 1x za rok. (2 replies)
 212. Posledny datum na prihlasenie (1 replies)
 213. Dávka v nezamestnanosti a konateľstvo bez odmeny (resp.148,57) (15 replies)
 214. Môžeme skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe? (17 replies)
 215. nárok na nemocenské (7 replies)
 216. Nesprávne zaradenie odborného zamestnanca v školstve? (2 replies)
 217. výška odvodov zamestnanca na stvrtinovu alebo polovicnu zmluvu (2 replies)
 218. Ukončenie pracovného pomeru - kedy? (3 replies)
 219. RZZP 2015-do koľkých dní (2 replies)
 220. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo zárobkovej činnosti (10 replies)
 221. Dohoda po roku (9 replies)
 222. Nárok na dovolenku v prípade PN (4 replies)
 223. nárok na odchodné pracujúcej dôchodkyni (1 replies)
 224. Koniec materskej, nástup na rodičovskú, zároveň návrat do práce. (1 replies)
 225. Vyplacat nahradu prijmu pri PN ak jej predchadzala absencia? (6 replies)
 226. Prihláška zam-ca do sociálnej poisťovne (0 replies)
 227. Čerpanie socialneho fondu za rok 2016 (3 replies)
 228. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení RD (5 replies)
 229. Pracovná zmluva (6 replies)
 230. Čo by mala obsahovať zložka zamestnanca? (1 replies)
 231. Vymeriavací základ na SP (0 replies)
 232. Je výplata mzdy v hotovosti v rozpore so zákonom? (2 replies)
 233. Rocne zuctovanie zdravotna poistovna - preplatok (4 replies)
 234. Doba určitá (2 replies)
 235. Je možné skrátiť zamestnankyni pracovný úväzok? (5 replies)
 236. Štvorzmenka a dovolenka (2 replies)
 237. čerpanie P-čiek (3 replies)
 238. čerpanie sociálneho fondu (7 replies)
 239. študijné volno s náhradou mzdy (4 replies)
 240. RZZP rok 2016 (6 replies)
 241. odpočitateľna položka na manzelku (1 replies)
 242. Dohoda o zvysovani kvalifikacie - bude platna? (7 replies)
 243. Na koľko dní dovolenky mám nárok, (2 replies)
 244. Nárok na materskú v tomto konkrétnom prípade(reťazový pôrod)? (11 replies)
 245. Nárok na dávku v nezamestnanosti (6 replies)
 246. Odchod na predčasný dôchodok a nárok na odchodné? (2 replies)
 247. Je motivačná zložka mzdy nárokovateľná? (6 replies)
 248. Čo hrozí zamestnávateľovi ak prihlásil zamestnanca do SP v ten deň ako nastúpil do zamestnania? (12 replies)
 249. môže byť mzdárka v ZŠ zaradená v 9. PT? (2 replies)
 250. Môže si zamestnanec uplatniť v daňovom priznaní celú sumu daňového bonusu, ak za 8 mesiacov mal príjem celkom 5600 eur a od septembra už bude mať len 150 eur mesačne? (2 replies)