PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nárok na odstupné
 2. dohoda o brigádnickej práci študenta - bakalár
 3. odpočítateľná položka zp pre bývalého živnostníka
 4. Otec na materskej dovolenke
 5. Zamestnanec s dvoma PP - Urbis
 6. Dlhodobé vyslanie zamestnancov do Číny- povolenia, daňová rezidencia
 7. Kratší pracovný čas
 8. Maximalna materska
 9. Musim platit ZP ked mam zmluvu vo vlastnej firme ale pracujem aj pre inu ktora plati ZP?
 10. Absencie vo vypovednej lehote
 11. Penazna nahrada za zamestnanca
 12. Dohoda o vykonaní práce s pravidelným a nepravidelným príjmom?
 13. Žiadosť o starobný dôchodok - žiadať hneď po vzniku nároku, alebo ak pracujem až po skončení pracovného pomeru
 14. Započítavanie služobnej praxe?
 15. Dovolenka
 16. Ročné zúčtovanie ZDRAVOTNéHO POISTENIA za rok 2015
 17. Prihlásenie a vykazovanie dohody do ZP a SP
 18. vyplatenie starej dovolenky
 19. Vypis zo socialnej poistovne
 20. Môže zamestnávateľ žiadať od zamestnanca pri ukončení PP náhradu nákladov za absolvovaný zváračský kurz?
 21. určenie rozhodujúceho obdobia pre náhradu príjmu
 22. Môžem ukončiť pracovný pomer po materskej dovolenke?
 23. Krátenie dovolenky pri dlhodobej cez rok trvajúcej PN
 24. Ak zamestnanec neohlási ukončenie materskej dovolenky, môžem urobiť zmeny v SP?
 25. narok na dovolenku
 26. poskytnutie informácií o zložení funkčného platu
 27. narok na dovolenku
 28. Počet dní v mesačnom výkaze do ZP
 29. Zaokrúhľovanie zložiek miezd v softvéri?
 30. DoBPŠ štátna skúška
 31. Prepustenie invalidného dôchodcu dohodou
 32. Nočná práca
 33. Koniec zmluvy na dobu určitú a tehotenstvo.
 34. Doklad tkz. Preukaz o dočasnej práceneschopnosti ku koncu mesiaca
 35. Má zodpovedný vedúci nárok na dovolenku?
 36. Potrebovala by som poradiť o zápočte odpracovaných rokov
 37. Ako a hlavne kedy má dať manžel zamestnávateľovi vedieť, že chce odísť na materskú dovolenku?
 38. Príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa
 39. Rodičovska dovolenka - aký druh prac. pomeru?
 40. Nárok na dovolenku počas dlhodobej PN
 41. pisomne nepomenutie zamestnanca a vypoved zo strany zamestnavatela
 42. Zrážky zo mzdy za stravné lístky
 43. Mzdovy predpis bez podpisu zastupcu zamestnancov
 44. Určenie poradia exekučných príkazov a dohôd o zrážkach zo mzdy.
 45. Výpovedná doba
 46. SP – penále za oneskorené platby - odvolanie
 47. Daňové vyhlásenie_zmena zamestnania
 48. Zrážky zo mzdy - nebankovka
 49. Vypoved dana zamestnavatelom
 50. uplatnenie odpočitateľnej položky na ZP
 51. Pracovny pohovor
 52. Davka počas PN
 53. Ako vypočítam nárok na dovolenku na preplatenie pri ukončení pracovného pomeru?
 54. rozhodnutie o invalidnom dôchodku
 55. potrebovala by som zmluvu, medzi: zamocnictvo s.r.o. a živnostníci.
 56. Oznámenie o príjmoch za rok 2015
 57. na kolko dni dovolenky mam narok
 58. Stravný lístok
 59. MD otca pri súbežnej MD matky s druhým dieťaťom
 60. ukončenie pracovného pomeru.
 61. doplatenie poistného v SP na dôchodok
 62. sú meškajúce gastrolístky dôvodom na okamžitú výpoveď?
 63. zamestnavanie studentov na DoBPS
 64. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a poskytovanie 60% mzdy
 65. 2. pilier a odvody zamestnávateľa
 66. Predbežná finančná kontrola a základná finančná kontrola
 67. Preplatok zo sociálnej poisťovne
 68. Výpoveď, PN a nové zamestnanie
 69. Ako sa vykonáva viacero zrážok exekúcie ?
 70. Koľko sa má dať € / hod zváračovi na dohodu?
 71. Ruší sa moja pracovná pozícia, na čo mám nárok zo strany zamestnávateľa.
 72. Predaj s. r. o. a poberanie podpory v nezamestnanosti
 73. skončenie pracovného pomeru okamžite zo strany zamestnanca
 74. Nárok na dovolenku počas MD
 75. Prečo je v roku 2013 priznaný celý nárok?
 76. Ako vypočítať exekučné zrážky pri dvoch prednostných pohľadávkach ktoré prišli naraz?
 77. Exekúcie v Pohode
 78. Ochrana osobných údajov
 79. Môžem mať 3mesačnú skúšobnú dobu pri pracovnom pomere uzavretom na 3,5mesiaca?
 80. Dovolenka po skonceni PN
 81. Športový odborník s pracovnou zmluvou podľa nového zákona robí odvody či nerobí?
 82. Pracovný čas
 83. Žiadosť o dôchodok po skončení PPV
 84. zrážky zo mzdy - určenie poradia
 85. dohodár - počet dní platenia poistného vo výkaze do ZP
 86. Kedy sa môže ukončiť dohoda o pracovnej činnosti z dôvodu materskej?
 87. nárok na dovolenku po MD a RP
 88. rodičovská a výpoved
 89. Duplicitné podanie oznámenia zamestnávateľa o poistencoch - zmena
 90. výpoveď zamestnancovi, ktorý nespolupracuje, nekomunikuje
 91. Praca v Holandsku na slovensku zmluvu - preplatenie dovolenky
 92. Odbory a skolenia
 93. Najom dopravneho prostriedku - aky zakon a § pouzit.
 94. Potvrdenie z pedagogicko-psychologickeho centra - par.141?
 95. príplatok za zmennosť u kuchárok
 96. Výpočet stravných lístkov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 97. Výpoveď daná zamestnancom_výpovedná doba
 98. Je potrebné sa zahlásiť v zdravotnej poisťovni, keď som PN v ochrannej lehote a PN-ku som odovzdala sociálnej poisťovni?
 99. Môžem rozvrhnúť pracovný čas pružne a nerovnomerne na základe dohody so zamestnnancom?
 100. Výpočet stravných lístkov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 101. Otec materská - výpoveď následne szco
 102. Sposob ukoncenia PP a podpora v nezamestnanosti
 103. Firma ma chce "zamestnať" na Zmluvu o dielo s FO namiesto klasického prac. pomeru. Oplatí sa mi to?
 104. Príspevok na stravu nezdanený - váš názor
 105. nerovnomerný pracovný čas 11,5 hod a soboty, nedele a sviatky
 106. Odpracované dni na účely dovolenky
 107. Priznaný starobný dôchodok a prac. zmluva, čo mi vyplýva?
 108. Môžem na základe futbalovej súpisky hráčov napadnúť zamestnanca za nedodržanie liečebného režimu?
 109. Mzdová smernica
 110. výpočet odmeny u DoPČ na konkrétnom príklade.
 111. DDS a príspevky zamestnávateľa
 112. Prepočítanie ID z dôvodu zvyšovania dôchodkového veku
 113. Žiadosť o určenie výšky zrážok zamestnávateľom pre spoločnosť poskytujúcu spotrebiteľský úver
 114. invalidný dôchodca na zmluvu TPP
 115. Nárok na dovolenku
 116. Pracovny uraz?
 117. omylom vyplatená vyššia mzda
 118. Prihlásenie dôchodcu na dohodu o vykonaní práce na 1 týždeň, aké odvody a poistne?
 119. Nárok na dovolenku po skončení RD
 120. Preukázanie vyživovaných osôb
 121. Opätovne uzatvorený pracovný pomer_§48 ods. 4, bod. b)
 122. Materska Dovolenka otec
 123. Hodinova mzda pracovna zmluva
 124. polovičný úväzok
 125. Pokuta v pripade, ze odidem zo zamestnania.
 126. Narok na dovolenku pri zmene uvazku + POHODA
 127. Odchodné- platia sa riadne odvody z odchodného a aj sa zdaňuje ?
 128. Výpočet základnej mzdy
 129. Pracovná doba
 130. Aký dátum uviesť "naposledy pracovala" ak 2.5. 2016 ráno prišla do práce, cca po hodine išla k lekárovi a doniesla Žiadosť o materské.
 131. §54 Šanca na zamestnanie - nárok na dovolenku?
 132. Nelegálna práca od 18.06.2016
 133. Počet rokov praxe pri výkone práce vo verejnom záujme
 134. Výpovedná doba
 135. Rodicovsky prispevok a dieta v skolke
 136. Skončenie PP zastupujúcej počas RD
 137. Skončenie PPV a PN v ochrannej dobe - starobný dôchodca
 138. Nárok na dovolenku po návrate z RD
 139. Ako vypočítať, zaokrúhliť mzdu hlavného kontrolóra?
 140. Cerpanie volna na hladanie prace
 141. Odovzdanie mzdovej, personálnej agendy, Prevzatie stravných lístkov
 142. Ako je hlásenie vyplnené správne?
 143. Práca nadčas zahrnutá v mes. mzde
 144. Nárok na stravné lístky, ak čas pobytu u lekára je dlhší ako odpracovaná pracovná doba?
 145. potvrdenie marodky
 146. Praca mimo fondu bez suhlasu zamestnavatela
 147. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri zamestnávaní cudzincov cez agentúru?
 148. ukončenie TPP a dovolenka
 149. Priemerný VZ
 150. Dovolenka - koľko dní?
 151. 3-zmenná a 4-zmenná prevádzka
 152. Do akeho stupna naročnosti prace zaradime kadernicku?
 153. Zdravotný odvod z podielov zo zisku
 154. zle zaradenie platovej triedy vo vykone prace vo verejnom zaujme
 155. Kedy sa môžem registrovať na ÚP ako uchádzač a žiadať o podporu v nezamestnanosti?
 156. Nevyplatenie celej mzdy pred koncom činnosti zamestnávateľa
 157. zmluva o výkone funkcie konateľa
 158. Prechod zamestnancana na organizačnú zložku v SR a hypotekárny úver
 159. zdravotné a dôchodkové poistenie pri dohode - treba doplácať?
 160. Nárok na stravné lístky v prípade návštevy lekára?
 161. Materská v ochrannej dobe
 162. Ako mám požiadať ako študent o zrušenie danovej výnimky a poistnej výnimky u zamestnávateľa?
 163. Podpora v nezamestnanosti po živnosti
 164. stravný lístok alebo cestovné náhrady?
 165. Uhradené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 166. Čerpanie dovolenky naviac
 167. Predčasný dôchodok a daňové priznanie za r.2015
 168. Vysporiadanie ročného zúčtovania dane s bývalým zamestnancom
 169. Doručenie výpovede - čo sa počíta za dátum doručenia?
 170. Mám či nemám poslať na DÚ ročné hlásenie, ak sa neposielali mesač.prehľady za minulý rok ????
 171. zaradenie pedagogic.zamestnanca MŠ -učiteľka po vykonaní atestácie I.stupňa
 172. oznameni zamestnavatele na danovy urad o nedoplatku zamestnance - co zdokladovat
 173. Možno uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na 0,5 hodinu denne?
 174. Ako sa započítava MD do započítateľnej praxe
 175. Ročné hlásenie_časť V._riadok 11_Počet mesiacov
 176. Neporusujeme ZP ohladom prace nadcas?
 177. príjem v Rakusku a DPFO
 178. pracovný čas vodiča
 179. Muž a rodičovská dovolenka
 180. Odborná literatúra - aká?
 181. Nedoplatok RZD nižší ako 5 eur v mesačnom prehľade
 182. Dovolenka pri PP na 1 mesiac
 183. Hlásenie 2015
 184. Prijem počas PN
 185. ukončenie PP /doba určitá/ + PN
 186. Zaslanie kópie pracovnej zmluvy zamestnanca
 187. prihlásenie sa do rôznej zdravotnej poisťovne
 188. vrátenie poistného
 189. dovolenka a kratší pracovný čas pri dvojzmennej prevádzke
 190. Náročná evidencia dochádzky, poradíte dobrý softvér či tabuľku?
 191. Je to oneskorené prihlásenie do SP?
 192. Môžme zamestnať nesvojprávnu osobu ?
 193. co bude vyhodnejsie?
 194. príspevok na cestovanie do zamestnania
 195. Nepreplatenie dovolenky po skončení PN ?
 196. Použitie sociálneho fondu a odvody
 197. Upratovanie v bytovom dome a dohoda versus odvody do ZP
 198. Mladistvý a uzatvorenie PP alebo dohody
 199. Mesacny vykaz zdravotnej poistovne
 200. Služobná cesta - súhlas
 201. Nezamestnanecka davka + vypovedna lehota
 202. Ako opraviť v SP-reg.list.z-nca
 203. Zostatková dovolenka ku skončeniu PP
 204. skončenie pracovného pomeru
 205. Práca vykonávaná u brata a otca, ktorí sú SHR
 206. Aku pracovnu zmluvu pre konatela?
 207. Odvody z práce na brigádu
 208. Je pevný pracovný fond 180 hodín mesačne legálny?
 209. Rozhodujúce obdobie pre vypocet druhej materskej dovolenky
 210. Práca na Slovensku a zároveň v Rakúsku
 211. Prepadne dovolenka?
 212. nárok na mzdu pri ukončení pomeru v skúšobnej dobe
 213. Exekučné zrážky poradie
 214. dlhodoboba PN- kratenie dovolenky
 215. Opätovne uzatvorený pracovný pomer_doba určitá
 216. Cesta z kruhu nezam. § 54 - Fin. príspevok na prac. túrora
 217. krátenie dovenky zač. roka PN
 218. fond pracovného času
 219. Nezaopatrene dieta
 220. Prehľad na DU
 221. Súbežný pracovný pomer_NČZD
 222. Predĺženie výpovednej doby o čas trvania PN
 223. Peňažná náhrada zamestnanca
 224. Platenie poistného do SP
 225. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na skrátenom úväzku?
 226. Dobrovoľné nemocenské a dávka v nezamestnanosti
 227. Žiadosť učiteľa o voľno cez šk. rok - odmietnutie
 228. Musí sa niekam nahlásiť PN dohodára?
 229. 2% dane a potvrdenie o zaplatení dane - riadok 03
 230. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru
 231. Môže ma zamestnávateľ nútiť čerpať prestávku v práci pri pracovnej smene do 6 hodín?
 232. Prispevok na podporu mobility za pracou
 233. Konateľ SK, pracujuci v USA
 234. Výpoveď počas PN , na dobu určitú
 235. tlačivo na PN
 236. Výpočet nepeňažného príjmu - auto na súkromné účely
 237. Potvrdenie o zamestnaní a exekúcie
 238. Dodatok k PZ - doba určitá/neurčitá
 239. Odvody za pol.invalidneho dochodcu
 240. ukončenie vš štúdia v zahraničí - DoPBŠ na Slovensku - s akými dátumami poodhlasovať zo zdravotnej a sociálnej poisťovne?
 241. Zrážky zo mzdy - exekúcia
 242. Dovolenka
 243. Evidencia dochádzky - musia sa z-ci podpisovať?
 244. Kedy ukoncit PP pri odchode do PSD a odchodne?
 245. Ukončenie DoPČ
 246. Dokumenty SP - invalidný dôchodca
 247. prepláca zamestnavateľ prehliadku v plnej výške?
 248. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela
 249. Mzdy v POHODE (pohotovosť mimo pracoviska, cestovné, mzdové zvýhodneni počas práce cez víkend)
 250. Dohoda o pracovnej činnosti