1. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení RD (5 replies)
 2. Pracovná zmluva (6 replies)
 3. Čo by mala obsahovať zložka zamestnanca? (1 replies)
 4. Vymeriavací základ na SP (0 replies)
 5. Je výplata mzdy v hotovosti v rozpore so zákonom? (2 replies)
 6. Rocne zuctovanie zdravotna poistovna - preplatok (4 replies)
 7. Doba určitá (2 replies)
 8. Je možné skrátiť zamestnankyni pracovný úväzok? (5 replies)
 9. Štvorzmenka a dovolenka (2 replies)
 10. čerpanie P-čiek (3 replies)
 11. čerpanie sociálneho fondu (7 replies)
 12. študijné volno s náhradou mzdy (4 replies)
 13. RZZP rok 2016 (6 replies)
 14. odpočitateľna položka na manzelku (1 replies)
 15. Dohoda o zvysovani kvalifikacie - bude platna? (7 replies)
 16. Na koľko dní dovolenky mám nárok, (2 replies)
 17. Nárok na materskú v tomto konkrétnom prípade(reťazový pôrod)? (11 replies)
 18. Nárok na dávku v nezamestnanosti (6 replies)
 19. Odchod na predčasný dôchodok a nárok na odchodné? (2 replies)
 20. Je motivačná zložka mzdy nárokovateľná? (6 replies)
 21. Čo hrozí zamestnávateľovi ak prihlásil zamestnanca do SP v ten deň ako nastúpil do zamestnania? (12 replies)
 22. môže byť mzdárka v ZŠ zaradená v 9. PT? (2 replies)
 23. Môže si zamestnanec uplatniť v daňovom priznaní celú sumu daňového bonusu, ak za 8 mesiacov mal príjem celkom 5600 eur a od septembra už bude mať len 150 eur mesačne? (2 replies)
 24. Môžem zamestnať brigádnika študenta len na víkendy? (2 replies)
 25. Mam pre anglicku firmu ucit slovencinu na Slovensku. Nemam zivnost ani nepodnikam - pracujem na TPP v inej firme. (3 replies)
 26. Predĺženie PP na dobu určitú - koľkokrát (1 replies)
 27. skončenie DoVP na dobu určitú (2 replies)
 28. Ucast na zasadnuti zamestnaneckej rady mimo pracovnej zmeny (1 replies)
 29. Otec na materskej (5 replies)
 30. Dohoda o skonceni PP počas rodičovskej (4 replies)
 31. Dovolenka - ako sa môže preplatiť ? (2 replies)
 32. Invalidný dôchodca - dohodár-počet hodín (2 replies)
 33. Zamedzenie pracovať po skončení prac. pomeru u iného zamestnávateľa v rovnakej oblasti podnikania (4 replies)
 34. ukoncenie PP dohodou a od kedy sa mi rata vypovedna lehota (8 replies)
 35. Výpoveď zo strany zamestnanca dohodou vs. výpoveď zo strany zamestnanca (3 replies)
 36. Je správne vypočítané stravné na zahraničnú pracovnú cestu ? (1 replies)
 37. Môže HR manažér podpisovať zmluvy a dodatky na základe písomného splnomocnenia, ktoré mu udelí, podpíše riaditeľ firmy? (3 replies)
 38. Program MRP MZDOVY (5 replies)
 39. popis činnosti zamestnanca (1 replies)
 40. konateľ a garančné poistenie (0 replies)
 41. Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov na DoVP? (0 replies)
 42. Zmluva na dobu určitú a dohoda o prehlbovaní kvalifikácie (3 replies)
 43. odvody do maďarského sociálneho systému (0 replies)
 44. Osobny ucet (nie IBAN) na dodatkoch (4 replies)
 45. preradenie na inú pozíciu (1 replies)
 46. Ma nárok na podporu v nezamestnanosti? (5 replies)
 47. Práca v nepretržitej prevádzke (1 replies)
 48. Musia prist zamestnanci do prace pocas sviatku? (1 replies)
 49. Dohoda o pracovnej činnosti pravidelný a nepravidelný príjem (2 replies)
 50. Preplatok od ZP a účtovanie (1 replies)
 51. Zaradenie pracovníkov do 3.rizikovej kategórie. (2 replies)
 52. zaradenie učiteľa do platovej triedy (2 replies)
 53. Zamestnanec po ceste na pracovisko nafúkal (12 replies)
 54. Narok na paragraf z EU (1 replies)
 55. celiakia a stravné lístky (2 replies)
 56. nástup do zamestnania 1.11. (2 replies)
 57. Co ak budem pocas PN pracovat a najde ma kontrola v praci? (11 replies)
 58. Exekučná zrážka - rozdelenie tretín (3 replies)
 59. Môže zamestnávateľ prikázať 1 hodinu denne prestávku? (6 replies)
 60. Preplatok z RZZP len za Z-eľa, Z-nec vysporiadaný so ZP,musím nahodiť cez mzdu zamestnanca? (8 replies)
 61. RZZP v mzd.programe MAGMA hromadný prevod do miezd-500 ľudí (3 replies)
 62. Odstupné zakotvené v zmluve je nadradené nad zákonník práce? (4 replies)
 63. Vypoved po 22 rokoch prace a narok na podporu (3 replies)
 64. Preplatenie dovolenky po skončení PP (1 replies)
 65. Zamestnávanie SRBOV (0 replies)
 66. Výška hodinovej mzdy u dohodárov (3 replies)
 67. Povinnosti pri zamestnávaní prvého zamestnanca na TPP. (0 replies)
 68. Zdravotná a soc.poisťovňa (2 replies)
 69. vyplatenie 13-teho a 14-teho platu ako separatnej mzdy (6 replies)
 70. ZTP Osoba a pracovna doba (1 replies)
 71. Výpoveď zo strany zamestnanca (11 replies)
 72. Možem dat zamestnancovi prac.zmluvu na 2h denne (2 replies)
 73. Výpoved v práci a nárok na dovolenku po 2 materských dovolenkách (6 replies)
 74. škoda nárokovaná po ukončení pracovného pomeru (1 replies)
 75. žiadosť o vrátenie sumy daňového bonusu (3 replies)
 76. Povinnosti zamestnávateľa v prípade ak jeho zamestnanec je vo vyšetrovacej väzbe (0 replies)
 77. Nezdaniteľná časť na daňovníka na DoPČ (10 replies)
 78. Odchodné (skončenie PP, pokles schopnosti na výkon práce nad 70%) (5 replies)
 79. Kontrola RZZP 2015 (2 replies)
 80. provizia z poistky (5 replies)
 81. Odhlasenie firmy (1 replies)
 82. Krátená dovolenka (2 replies)
 83. mzda na pn-ke (10 replies)
 84. porušenie pracovnej discipliny (2 replies)
 85. Mimoriadna odmena v cudzej mene (0 replies)
 86. Dochádzkový bonus (1 replies)
 87. Nakumulovaný preplatok v poisťovni (1 replies)
 88. závislá práca alebo živnosť (0 replies)
 89. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD (1 replies)
 90. Učiteľ NV (0 replies)
 91. Zamestnanec, potvrdenie od lekára, odchodné, odstupné (5 replies)
 92. Nárok na dovolenku po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky. (5 replies)
 93. Ako si môže zvýšiť materskú SZČO s minimálnymi odvodmi (3 replies)
 94. Fond pracovného času v nepretržitej prevádzke a PN (6 replies)
 95. Ospravedlenené voľno za účasť ako svedka na súde (2 replies)
 96. Dobrovoľné poistenie pred plánovanou operáciou (9 replies)
 97. Student 26r. a DoBPS (5 replies)
 98. Nedoplatok zdravotného poistenia SZČO za rok 2015 , zaplatený v r. 2016. Je možnosť uplatniť u zamestnávateľa, ak je v r. 2016 už zamestnancom? (1 replies)
 99. Doba určitá - predlženie (1 replies)
 100. výsluhový dôchodca a práca na dohodu (1 replies)
 101. skratenie výpovednej doby (6 replies)
 102. Materska v ochrannej lehote a materska z ineho zamestnania (0 replies)
 103. Je v prípade zdr.starostlivosti čerpanie zo soc.fondu zdaniteľný príjem zamestnanca? (2 replies)
 104. Nariadenie prace (10 replies)
 105. dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 106. Konatel-odmena za výkon funkcie (3 replies)
 107. Zamestnanec a dohoda o pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa (2 replies)
 108. Má SZČO poslať ďalší RLFO na SP ak pokračuje v prerušení živnosti? (0 replies)
 109. Starobný dôchodok priznaný so spätnou platnosťou od 1.10.2015 (0 replies)
 110. PN - MD - RD - a opäť MD (0 replies)
 111. Narok na davku v nezamestnanosti (1 replies)
 112. Dôchodok z Talianska (0 replies)
 113. MD a pracovný pomer (1 replies)
 114. Vodič nákladného auta (0 replies)
 115. RZZP r. 2015 - preplatok resp. nedoplatok zamestnanca (1 replies)
 116. Nárok na PN? (12 replies)
 117. výpočet nároku na dovolenku (2 replies)
 118. ELDP pri podaní žiadosti o starobný dôchodok (6 replies)
 119. Ako vypočítam DVZ za minulý rok? (2 replies)
 120. Preradenie zamestnanca na inú prácu v strede mesiaca a nastavenie v MRP (0 replies)
 121. Z čoho sa mi bude vypocitavat materska pri retazovom porode, ak mam u zamestnavatela TPP a zaroven dohodu? (9 replies)
 122. Mzda za nadčas (3 replies)
 123. Koniec materskej dovolenky, nástup na rodičovskú a čerpanie dovolenky (9 replies)
 124. Vypoved zo strany zamestnávatela a PN-ka vo výpovednej dobe (4 replies)
 125. Ako evidovať dochádzku obchodného zástupcu? (4 replies)
 126. pracovná cesta dohodára (13 replies)
 127. Čo to znamená - peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. (2 replies)
 128. aky je fond pracovneho casu? (10 replies)
 129. Dovolenka pri skrátenom úväzku (1 replies)
 130. Krátenie dovolenky za čas RD a nasledný nástup na kratší pracovný čas. (10 replies)
 131. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 132. cestovné náhrady (2 replies)
 133. Dohoda o vykonaní práce - pracovný čas (4 replies)
 134. Vyslanie z krajiny mimo EU na Slovensko (0 replies)
 135. Odmietnutie prihlášky do VSZP. Vraj nemôže byt TPP a dohoda u jedného zamestnávateľa. (5 replies)
 136. Zamestnanie Češky s trvalým pobytom na Slovensku (3 replies)
 137. PN a nemocenské v nezamestnanosti (6 replies)
 138. Nadčasy a nahradne volno (3 replies)
 139. Kreditový príplatok (1 replies)
 140. učiteľ ZUŠ a jeho zaradenie (0 replies)
 141. Evidenčný list-pracujúci dôchodca (3 replies)
 142. Neakceptovaný výkaz do SP - kde je chyba? (6 replies)
 143. Narok na odstupne pri PP trvajucom presne 2 roky (3 replies)
 144. Prekážka na strane zamestnávateľa (5 replies)
 145. Vymazaný registračný list (0 replies)
 146. Predčasný dôchodok (1 replies)
 147. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatky/nedoplatky a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom (2 replies)
 148. Kamerový systém (0 replies)
 149. Má zamestnanec opäť nárok na daňový bonus pri prerušení štúdia ? (1 replies)
 150. Predĺžená rodičovská dovolenka a absolvovaniu rekvalifikačného kurzu z ÚPSVaR (4 replies)
 151. Ako dlho môže trvať poverenie vedením v zamestnaní? (3 replies)
 152. Vyplatenie dovolenky (15 replies)
 153. Stravný lístok v plnej výške pri kratšom pracovnom úväzku? (6 replies)
 154. Otec na materskej dovolenke vo výpovednej dobe (2 replies)
 155. Materská dovolenka a prechod zo zamestnania na živnosť (10 replies)
 156. Zamestnanec s max.VZ do poisťovní a SZČO (1 replies)
 157. výpoveď a PN .... (12 replies)
 158. Doklady pri skončení PP (1 replies)
 159. Mozem do volieb Zamestnaneckej rady zahrnut aj Docasne pridelenych zamestnancov? (4 replies)
 160. Náhrada príjmu dohodára evidovaného na ÚP (1 replies)
 161. Vytykaci list pre byvaleho zamestnanca (4 replies)
 162. Výška odchodného u človeka, ktorý je od 12/2015 na dochodku ale stale pracuje, je? (2 replies)
 163. Obchodný zástupca s dohodou o vykonaní práce? (8 replies)
 164. Ako postupovať ak mi zamestnávateľ neodvádzal do DDS? (7 replies)
 165. Oznámenie zamestnávateľa o zmene (4 replies)
 166. Co znamena na vyplatnej paske zrazka ext.ZC (2 replies)
 167. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (0 replies)
 168. Môžem žiadať o materské ak príjem je platený z garančného fondu? (8 replies)
 169. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 170. Učtovanie odmeny za produktívnu prácu žiakov v odbornom výcviku (0 replies)
 171. Odstupné a následné zamestnanie na dohodu u toho istého z-teľa - musí odstupné vrátiť? (3 replies)
 172. Prechod z predĺženej platenej rodičovskej dovolenky na neplatenú (4 replies)
 173. výpoveď (5 replies)
 174. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015 (2 replies)
 175. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje ráno 3h a poobede 3h? (8 replies)
 176. SZČO a povinnosti voči poisťovni počas PN (13 replies)
 177. Zahraničná pracovná cesta-cestovné náhrady (2 replies)
 178. Vyplývajú mi nejaké povinnosti voči úradom ak je zamestnanec dlhodobo PN a ja mu chcem dodatočne niečo vyplatiť? (0 replies)
 179. RZZP konateľ odmena za vykon funkcie konateľa (11 replies)
 180. Kĺzavé voľno (3 replies)
 181. PN, nástup na MD a RD a krátenie dovolenky (11 replies)
 182. Čo sa berie do vymeriavacieho základu pre tvorbu SF? (4 replies)
 183. RZZP a vyplatenie resp. zrazenie vysledku v mzde- program ABRA (0 replies)
 184. Narok na paragraf od lekára za rok (2 replies)
 185. Urazova renta a odvody (0 replies)
 186. Dátum na dohode o skončení prac. pomeru (5 replies)
 187. Rozhodnutie jediného spoločníka (0 replies)
 188. Akú povinnosť mám ako zamestnávateľ po doručení ročného zúčtovania ZP za 2015? (6 replies)
 189. Môže zamestnávateľ znížiť platovú triedu 2-krát? (2 replies)
 190. dańový bonus a PN (3 replies)
 191. Príspevok na odvody za zamestnanca (9 replies)
 192. poprosím navigáciu kde v Olympe vytlačím ukončenie dohody alebo výpoved (3 replies)
 193. na akú dohodu prihlásiť dôchodcu starobného? (1 replies)
 194. Cerpanie nahradneho volna za odpracovany sviatok (2 replies)
 195. exekúcia z cestovných náhrad (19 replies)
 196. čerpanie dovolenky po rodičovskej dovolenke (1 replies)
 197. Ako mám postupovať, keď potrebujem dať výpoveď zo dňa na deň a zamestnávateľ mi to neumožní? (25 replies)
 198. Môže dobrovoľne nezamestnaný pracovať na dohodu? (3 replies)
 199. kontrola zo Sociálnej poisťovne (5 replies)
 200. Ako uviesť na SP pravdepodobný mesačný vymeriavací základ za mesiac? (2 replies)
 201. stravné lístky oktober 2016 (25 replies)
 202. Môžu byť dve hodnoty stravných lístkov vo firme v jednom období? (3 replies)
 203. Vymenovanie zástupcu riaditeľa školy -doba určitá? (3 replies)
 204. Interné podnikové zrážky verzus zrážky podľa §551 Občianskeho zákonníka (7 replies)
 205. zmena (13 replies)
 206. Zamestnanec zdravotne poistený v zahraničí - odvody do ZP (3 replies)
 207. Daňový exekučný príkaz na zamestnanca (4 replies)
 208. Opatovne dohodnuta skusobna doba (3 replies)
 209. Stravné vs. stravný lístok (3 replies)
 210. RZZP 2015 - preplatok pre konateľa ? (15 replies)
 211. Môže mi niekto pomôcť vypočítať VZ pre sociálne poistenie ak u 1 za-teľa je vyplatená odmena o VP nepr. príjem za 4 hod. a plat ako pravidelný príjem (2 replies)
 212. Možem hlavny pracovny pomer zmenit na kratsi len dodatkami? (5 replies)
 213. Výpoveď zo strany zamestnanca po PN (4 replies)
 214. voľno na hľadanie novej práce - zmluva na dobu určitú (4 replies)
 215. Materska dovolenka a davky v nezamestnanosti (21 replies)
 216. Práceneschopnosť a víkendy. (8 replies)
 217. Kredity kvalifikačné vzdelávanie (6 replies)
 218. Zamestnávateľ núti zamestnanca pracovať na čierno? (5 replies)
 219. Vyplatna paska (23 replies)
 220. Čo môžem robiť, ak zamestnávateľ neuzatvoril ani zmluvu ani nevyplatil mzdu? (4 replies)
 221. Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa môže v spolupráci s Inšpektorátom práce prešetriť účelovosť vzniku pracovného pomeru. Mali ste už niečo také? (5 replies)
 222. Nevyplatená mzda (firma, ktorá sídli v zahraničí, schránková firma)- čo robiť? (5 replies)
 223. rozšírenie povinnej elektronickej komunikácia so SP (0 replies)
 224. zaradenie učiteľa ZUŠ (0 replies)
 225. Mám nárok na celú dovolenku ak pracujem na dobu určitú a mám predlženú pracovnú zmluvu (5 replies)
 226. Aké odvody pri ukončení PN a zároveň aj prac.pomeru??? (6 replies)
 227. Daňový bonus vyplatený vo vyššej sume, na akú bol nárok a urobené ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 228. zaradenie do plat. tarify (0 replies)
 229. danovy bonus a manzelkine dieta z prveho manzelstva (3 replies)
 230. Príspevok na odvody za zamestnanca (10 replies)
 231. Mzda nadčas - nepreplácanie? (2 replies)
 232. Odvolanie členov zamestnaneckej rady (3 replies)
 233. Ročné zúčtovanie ZP 2016 - PREPLATOK (3 replies)
 234. Cestovné náhrady zamestnanca (2 replies)
 235. Neplatne skončený pracovný pomer a nárok na dovolenku (6 replies)
 236. 2 dohody o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa (2 replies)
 237. Zrušenie zamestnávateľa (2 replies)
 238. Mozem skoncit pracovny pomer v ramci skúsobnej doby u zamestnanca, ktory je na OCR a PN? (2 replies)
 239. Zmena dohody s pravidelným príjmom na nepravidelný (1 replies)
 240. Zaradenie učiteľa (1 replies)
 241. Nedoplatok z RZZP a PN následne MD (2 replies)
 242. Kolega ide do HU pre nášho zákazníka zmontovať nábytok na cca 5 hodín, máme postupovať podľa tohto vykladu ? (2 replies)
 243. tehotna zamestnankyna a preradenie (8 replies)
 244. Výška nároku na materskú (6 replies)
 245. Môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať poplatok za vstupnú lekársku prehliadku ? (4 replies)
 246. Vyslanie do Dánska (0 replies)
 247. Jedna sa o nepenazny prijem? (1 replies)
 248. Odrátava sa PN-ka od odpracovaných rokov (1 replies)
 249. odobratie osobného ohodnotenia (0 replies)
 250. Zamestnávateľ nerieši stravovanie. Aké mám práva a aké má on povinnosti? (7 replies)