1. Pomohli by ste mi pri postupe celej mesačnej (tarifnej) mzdy? (4 replies)
 2. Účtovníčka - zodpovednosť za vykonanú (nevykonanú) prácu (8 replies)
 3. Výpoved v skúšobnej dobe a PN (4 replies)
 4. RZZP - už nie sú našimi zamestnancami (11 replies)
 5. Sú nejaké povinnosti voči SP, ZP, DÚ ak je zamestnanec dlhodobo PN a ja mu vyplatím odmenu? (0 replies)
 6. Pracovný poriadok (2 replies)
 7. Ukoncenie RD a davka v nezamestnanosti (3 replies)
 8. Zrazka zo mzdy bez suhlasu zamestnanca (0 replies)
 9. Učiteľ ZŠ má delený úväzok - učiteľ a asistent - musí mať dve pracovné zmluvy? (1 replies)
 10. Invalidný dôchodok priznaný zamestnancovi - aké povinnosti má teraz firma ?? (9 replies)
 11. Starobný dôchodca, prac. zmluva nepretržite pokračuje - co s mesacnymi prehladmi? (9 replies)
 12. Je potrebná Dohoda o zrážkach pri zrážaní za stravné? (2 replies)
 13. Neplatené voľno (1 replies)
 14. Ako ma vyzerať číselník mzdových zložiek? (4 replies)
 15. Je normalne, aby firma zaplatila len cast nakladov sluzobnej cesty? (2 replies)
 16. Prepocet mesacnej mzdy na hodinovu (1 replies)
 17. Davka v nezamestnanosti a praca na dohodu (10 replies)
 18. Nástup na predčasný star.dôchodok a čerpanie dovolenky (2 replies)
 19. Adaptačné vzdelávanie (0 replies)
 20. Ukončenie PP a zrážky nariadené súdom (7 replies)
 21. Ako vypočítam odpoč.položku na ZP - ročne? (9 replies)
 22. Zamestnávateľ potrebuje od zamestnanca - od jeho posledného zamestnávateľa - originál alebo kópiu zápočtového listu? (17 replies)
 23. Nárok na návštevu lekára a dovolenku pri nástupe na MD (1 replies)
 24. Zdanenie preplatku z RZ ZP u vystúpeného zamestnanca (3 replies)
 25. Ukončenie PP (2 replies)
 26. Platová trieda v školstve (2 replies)
 27. DoPČ -prihlásenie a PN (1 replies)
 28. Ako vrátiť preplatok z ročného zúčtovania zo zdravotnej poisťovne? (5 replies)
 29. Zmluva (5 replies)
 30. ako si skontrolujem výsledok RZ zo ZP? (6 replies)
 31. Platnosť vyhlásenia na uplatnenie nezdanit. časti dane (4 replies)
 32. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v prípade svadby zamestnanca? (3 replies)
 33. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015 (6 replies)
 34. Evidencia na úrade práce a započítaná prax (1 replies)
 35. Pracovná zmluva aj dohoda súbežne (2 replies)
 36. Skoncenie PP pred koncom doby urcitej (10 replies)
 37. príplatok začínajúceho pedagoga (1 replies)
 38. práca vo sviatok a stravný lístok (4 replies)
 39. Manžel na očr počas manželkinho pobytu v pôrodnici (2 replies)
 40. Zamestnanec Madarska (2 replies)
 41. Aký je postup pri nástupe na materskú dovolenku? (3 replies)
 42. prihlasenie zamestnanca do zdravotnej (2 replies)
 43. Mzdový program Vema (0 replies)
 44. Vypoved a nasledna PN (1 replies)
 45. Nové zamestnanie, zatajenie predošlého zamestnania? Problém? (6 replies)
 46. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015 (2 replies)
 47. Nepretržitá prevádzka (0 replies)
 48. Zrážky zo mzdy (0 replies)
 49. Prestávka na obed pre učiteľov (3 replies)
 50. Vypoved zo zdravotnych dovodov zamestnanca (8 replies)
 51. Ide o pracovný úraz? (2 replies)
 52. zaradenie do platovej triedy (0 replies)
 53. exekučné zrážky + zrážky na základe dohody (5 replies)
 54. Moze mat zamestnanec 2 miesta vykonu prace (2 replies)
 55. Dohoda o PČ - pravidelný/ nepravidelný príjem (1 replies)
 56. Materská dovolenka, zamestnanec, živnosť popri zamestnaní (2 replies)
 57. Kontrola z SP - aka forma mesacnych vykazov? (8 replies)
 58. Vymeriavací základ pre dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 59. Pružný pracovný mesiac vs. práca vo sviatok (0 replies)
 60. 2x DPN v jednom mesiaci (4 replies)
 61. Aký je vzorec na výpočet preplatenia dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky? (5 replies)
 62. Nárok na dovolenku po nástupe z rodič. dovolenky - zmena pracovného úväzku pri nástupe (13 replies)
 63. Výpoveď zo strany zamestnanca a následná PN (1 replies)
 64. Preplacanie tel. pohotovosti, vznika narok ? (1 replies)
 65. môžme preplácať celú sumu za obedy (0 replies)
 66. Potreba doplnit vzdelanie? (6 replies)
 67. Nelegálne zamestnávanie - zamestnávateľ vykonáva činnosť bez oprávnenia (3 replies)
 68. výpoveď zamestnanca (4 replies)
 69. Zaradenie do platovej triedy (0 replies)
 70. Zaradenie do platovej triedy v ZŠ (2 replies)
 71. Materské - otec na materskej, matka v nemocnici (5 replies)
 72. Hľadám šikovnú mzdárku, ktorá promptne spracuje mzdu pre 1 zamestnanca (4 replies)
 73. Nedodržaný fond pracovného času (14 replies)
 74. Spôsob evidencie (0 replies)
 75. PP na dobu urcitu zastupovanie pocas RD a MD a narok na odstupne? (1 replies)
 76. Dovolenkový priemer pri vzniku pracovného pomeru (8 replies)
 77. Daňový bonus_externé štúdium na strednej škole (2 replies)
 78. Ako vypočitam narok na dovolenku ak bol zamestnanec dlhodobo PN? (6 replies)
 79. Trojzmenná prevádzka a 12ky (5 replies)
 80. Ako ukončiť prac.pomer na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby (6 replies)
 81. Ako ziskat vyplatnu pasku od zamestnavatela. (4 replies)
 82. Je možné učiteľovi, ktorý má 100% úväzok rozložiť vyučovanie len na 4 dni v týždni v týždni? (1 replies)
 83. Môže nastat situlácia pri viacerých exekúciách s rôznym % uplatnenia nepostih. čiastky? (0 replies)
 84. Kratenie dovolenky pri PNke (1 replies)
 85. Potrebujem vzor tlačiva na spoločnú alebo kolektívnu hmotnú zodpovednosť (5 replies)
 86. Vrátenie poistného na sociálne poistenie - dôchodok (2 replies)
 87. dovolenka po PN (8 replies)
 88. priznanie starobneho dochodku (11 replies)
 89. Cestovné náhrady za pobyt v zahraničí - pracovné vs nepracovné dni (8 replies)
 90. Ako správne vyplniť RLFO z RD na MD. (2 replies)
 91. Minuloročná dovolenka a dlhodoba PN (5 replies)
 92. Prax pre vychovávateľku- (au pair) (3 replies)
 93. Je povinny nechat inspektorat prace zapisnicu z kontroly v podniku? (1 replies)
 94. môže byť zmluva na dobu určitú uzatvorená prvýkrát na rok a druhýkrát na dva roky, teda dokopy tri roky? (2 replies)
 95. Vedúci a podriadený (1 replies)
 96. Ako ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak bol podpísaný dodatok na predĺženie? (1 replies)
 97. Nadčasová práca (1 replies)
 98. Platové zaradenie (0 replies)
 99. Ročné zúčtovanie VSZP (1 replies)
 100. nástup do práce (11 replies)
 101. Ochranná doba po výpovedi (4 replies)
 102. -Platba odvodov do ZP v Českej republike (2 replies)
 103. Prestávka na obed a odpracovaný čas (6 replies)
 104. Skúšobná doba, dovolenka a výpoveď (11 replies)
 105. Môže zamestnávateľ so zamestnancami s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom vyhovieť zamestnankyni žiadajúcej o nerovnomerne rozvrhnutý čas? (3 replies)
 106. Odmena za vykon funkcie konatela - zdravotne odvody (4 replies)
 107. Dovolenka, PN a stravné (3 replies)
 108. mesačná mzda - stravný lístok za započítaný neodpracovaný sviatok (2 replies)
 109. Kedy sa kráti nárok na dovolenku pri PN? (1 replies)
 110. Môžu mi krátiť vyčerpanú dovolenku? (24 replies)
 111. Rodičovský príspevok - ukončenie k 1.9.2016 (2 replies)
 112. výpočet dovolenky (2 replies)
 113. Fixny plat (5 replies)
 114. Zamestnávanie invalidného dôchodcu (0 replies)
 115. Aký je čistý príjem pri polovičnom úväzku 400 € brutto a dvoch deťoch. (10 replies)
 116. Vypocet dovolenky po rodicovskej dovolenke (6 replies)
 117. Nesúhlas zamestnanca s výplatným termínom (4 replies)
 118. Prekročenie limitu pre návštevu lekára, čo s tým? (3 replies)
 119. Prihlásenie brigádnika na socialku (1 replies)
 120. Úrad práce nechce zrušiť registráciu (18 replies)
 121. Absolventská prax (2 replies)
 122. Zamestnanec odchádza do dôchodku - kráti sa mu ročný nárok na dovolenku? (4 replies)
 123. 3. pilier (2 replies)
 124. koľko je Fond pracovného času ? (8 replies)
 125. Stačí DoPČ alebo PP na 1h denne na pokrytie odvodov? (5 replies)
 126. Prerušenie dovolenky - z dôvodu voľna udeleného zo strany zamestnávatela (4 replies)
 127. Môžem preplatiť nadčasové hodiny ak je prekročený limit 400h/ročne? (1 replies)
 128. Cestovné náhrady (2 replies)
 129. Dovolenka (9 replies)
 130. Minuloročná dovolenka (9 replies)
 131. Kto môže podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti? (3 replies)
 132. kontrola počas PN (11 replies)
 133. Kedy má zamestnanec nárok na NČZD na daňovníka uplatňovaný mesačne ? (2 replies)
 134. Dohodár neoznámil PN, môže požiadať o náhradu príjmu spätne? (1 replies)
 135. Odrátava sa z času u lekára obedňajšia prestávka? (6 replies)
 136. SK NACE - sprostredkovanie obchodu s drobným a rozličným tovarom (1 replies)
 137. Odvody z dohody a trvalého prác. Pomeru (2 replies)
 138. Ako mám určiť miesto výkonu práce pri ambulantnom predaji? (0 replies)
 139. Vedúci autoškoly - dohoda? (2 replies)
 140. Pracujúci dôchodca a nezdaniteľná časť na daňovníka (5 replies)
 141. Kumuluje sa mi dovolenka po 4 MD? Vypocet dovolenky. (6 replies)
 142. Mojim zamestnávateľom bude Poľsko, ale pracovať budem na SVK (0 replies)
 143. Preplatenie odvodov (5 replies)
 144. učiteľ - dovolenka na kratší týždenný čas (2 replies)
 145. Výpočet dovolenky (4 replies)
 146. PN po skočení PP a UP a ZP (2 replies)
 147. výpoved dohodou (2 replies)
 148. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti (1 replies)
 149. Krátenie dovolenky počas PN - počítam správne? (7 replies)
 150. Dohoda o vykon. práce - pravidelný príjem - odpracovaný 1 deň a odvody do SP (5 replies)
 151. Výpoveď v skúšobnej dobe (4 replies)
 152. HUMANET: Nastavenie bankového učtu zamestnanca (2 replies)
 153. lekárske prehliadky pre obsluhu vzv (2 replies)
 154. Odvody pri nepravidelnom príjme (3 replies)
 155. Daňový bonus (2 replies)
 156. Výpočet priemerného mesačného a trojmesačného platu za kalendárny rok? (6 replies)
 157. Hodinová mzda pri 7,5-hodinovom pracovnom čase (4 replies)
 158. Minimalna mzda vodica MKD na Slovensku podla platnej normy (8 replies)
 159. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (6 replies)
 160. Práca vo sviatok (4 replies)
 161. SZČO sociálne nepoistený chce zamestnať zamestnanca na dohodu. (2 replies)
 162. DoBPŠ a oprava mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne (0 replies)
 163. odvody ZP (5 replies)
 164. Konateľ pracujúci na mandátnu zmluvu, stravné lístky a dovolenka. (7 replies)
 165. Výkaz do sociálnej poisťovne (3 replies)
 166. Ako musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi priznanie invalidného dôchodku? (3 replies)
 167. výpovedná doba (7 replies)
 168. Zmena normohodiny a nový dodatok k pracovnej zmluve (1 replies)
 169. Poskytnutie stravy počas zahraničnej pracovnej cesty (6 replies)
 170. Odhlásenie zo ZP (2 replies)
 171. Musím pri použítí §60 ZP pri výpovedi vyplácať ako zamestnávateľ odstupné ? (2 replies)
 172. Ako preplatiť odpracovanú zmenu, ktorá začala počas sviatku 29.8 o 22.00 hod, čo bol pondelok, pričom 28.8. /nedela/ nešli do práce na nočnú zmenu? (14 replies)
 173. Nepostihnuteľná suma- exekučná zrážka (1 replies)
 174. Exekučné zrážky - literatúra (4 replies)
 175. Vreckové - určenie typu príjmu (5 replies)
 176. Oznámenie o zániku platiteľa_ZP (3 replies)
 177. Oznámenie o nezamestnávani zamestnancov (5 replies)
 178. Koniec RD a nastup do prace (4 replies)
 179. Preplatok na ZP - zamestnanec zomrel (12 replies)
 180. absencia pocas vypovednej a financna nahrada zamestnavatelovi (4 replies)
 181. pohreb vybavovanie náležitostí (3 replies)
 182. Ukončenie dohody brigádnikov - študentov. (2 replies)
 183. Dohoda o brigádnickej práci študentov 200 EUR v hrubom alebo po dani? (3 replies)
 184. Práca učiteľa vo sviatok (1 replies)
 185. Môžem ukončiť dohodu až po skončení PN? (6 replies)
 186. Nahlasenie pn (11 replies)
 187. Mám nárok na PN? (4 replies)
 188. Zamestnanie občana zo Srbska (0 replies)
 189. Môžem zamestnancovi vyplatiť nemocenské klasicky keď bol pri úraze pod vplyvom alkoholu? (4 replies)
 190. Neuplatňovanie si PN pri vedľajšom PP (14 replies)
 191. Dohoda o spolupráci (1 replies)
 192. Mam narok na odchodne ak som invalid rovnych 70%? (1 replies)
 193. Ukoncenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 194. Plat starostu - podla poslednej upravy zakona (2 replies)
 195. Aké odvody platí z divident spoločník Ukrajinec, ktorý má na Slovensku s.r.o a nemá ani prechodný ani trvalý pobyt na Slovensku? (1 replies)
 196. Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s matkou, ktorá predčasne ukončí rodičovskú dovolenku? (3 replies)
 197. Definícia iného príjmu pri exekúcii (1 replies)
 198. minimálna hodinová mzda (8 replies)
 199. Zápočtový list a absencia (4 replies)
 200. invalidná osoba a zamestnanie (3 replies)
 201. Predĺžená dovolenka alebo absolvovanie kurzu cez úrad práce... (0 replies)
 202. Ako rozumieť pravdepodobnému VZ pre účely nemocenskej? (2 replies)
 203. RD - PN - MD (1 replies)
 204. stupnica plat tarif. PZ (8 replies)
 205. Výpoveď a mesačná mzda (3 replies)
 206. Neakceptovanie výpovednej lehoty zo strany zamestnanca (8 replies)
 207. Zamestnanec na dobu určitú (2 replies)
 208. Dopč - mesačná odmena vs. hodinová mzda (3 replies)
 209. Zdravotne poistenie pri poberani invalidneho dochodku (1 replies)
 210. Zamestnavatel neplatil zp - nedoplatokn v rzzp (3 replies)
 211. Prekážka na strane zamestnávateľa - "náhradný" výkon činnností (3 replies)
 212. Môže manžel odísť na materskú a počas nej pracovať na dohodu? (6 replies)
 213. Dovolenka po návrate z Rodičovskej dovolenky (3 replies)
 214. priepustka z ČR (8 replies)
 215. Dorovnanie mzdy (5 replies)
 216. riaditeľ chce vyhlasit organizacne zmeny a s tym suviasice znizovanie uvazkov v skole (11 replies)
 217. voľno úmrtie rodinného príslušníka - neter (2 replies)
 218. Živnosť - stavebné práce a dlhodobá spolupráca s s.r.o-čkou (5 replies)
 219. Nezdaniteľná časť na manželku, ktorá zomrela (5 replies)
 220. skončenie PP par. 63 ods. 1 písm. b (3 replies)
 221. Zrážka zo mzdy a odvody (2 replies)
 222. Cestovné náhrady a vreckové v zahraniční a dane (1 replies)
 223. Právo na peniaze na Úpsvare po PN so 60 % invaliditou. (6 replies)
 224. Treba nove registracie do SP a ZP pri zmene pracovného pomeru konateľa? (2 replies)
 225. Absencia a kratenie dovolenky (3 replies)
 226. Vypoveď (10 replies)
 227. odpočinok (1 replies)
 228. Rakusko (4 replies)
 229. Môže zamestnanec počas čerpania dovolenky pracovať na inú zmluvu pre inú spoločnosť? (5 replies)
 230. Pracovná zmluva na zástup počas PN (5 replies)
 231. Vedúci zamestnanec v knižnici, koľko zamestnancov riadi (4 replies)
 232. Viac pracovných pomerov (1 replies)
 233. Môžem urobiť opakovane Dohodu o vykonaní práce? (5 replies)
 234. Aký je správny pracovno-právny postup zamestnávateľa v prípade potreby zmeny názvu pracovnej pozície zamestnanca? (1 replies)
 235. Absolvent - strata zamestnania (8 replies)
 236. Cezhraničné zamestnávanie (3 replies)
 237. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (2 replies)
 238. Exekúcia - zamestnanec, ktorý poberá invalidný dôchodok (1 replies)
 239. preplatená dovolenka (3 replies)
 240. Zostatok dovolenky po ukončení ročnej PN (2 replies)
 241. Nelegálna práca (8 replies)
 242. DoBPŠ_nastavenie pracovného času (3 replies)
 243. Ako vyplním dodatočné daňové priznanie ak som zabudla uznať časť daňového bonusu za pol roka? (4 replies)
 244. Môže dostať dôchodca dohodár výpoved? (3 replies)
 245. Presun sviatku ako výrobný deň (4 replies)
 246. Prečerpaná dovolenka (16 replies)
 247. Prekážka na strane zam-teľa, náhradný výkon práce cez víkend (1 replies)
 248. práca na 1/2 uvazok (5 replies)
 249. Ao spracovat v dochadzke/mzdach skolenie pri 4 zmennom 12 hodinovom rezime (0 replies)
 250. nadcas v sťaženom prostredí a príplatok za sťažené prostredie (2 replies)