1. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (16 replies)
 2. Ako zaúčtovať vratku za prečerpanú dovolenku? (1 replies)
 3. Osobitný príspevok dlhodobo nezamestnanému. (1 replies)
 4. Dohoda o vyslaní (0 replies)
 5. Exekucne zrazky - poradie (1 replies)
 6. čistá mzda u brigádnika-študenta (8 replies)
 7. zvysi sa mi dochodkovy vek ak poziadam o predcasny dochodok najmenej 60 dni pred koncom roka 2016 ? (5 replies)
 8. Exekučná zrážka pri dohode o pracovnej činnosti (2 replies)
 9. Školenie pracovníka a práca nadčas. (4 replies)
 10. Zabudnite na opravné výkazy a dodatočné zmeny v účtovníctve. Zdravotná poisťovňa má pre vás zlepšovák (1 replies)
 11. Povinnost nahlasit vymenu OP (0 replies)
 12. Ako nahlasit korespondencnu adresu? (4 replies)
 13. Preddavková výplata invalidného dôchodku - platenie odvodov do ZP (4 replies)
 14. Pracovná cesta zam-ca do zahraničia (0 replies)
 15. Tehotna zamestnankyna a doba urcita (8 replies)
 16. Pracovny cas a praca pocas sviatkov (8 replies)
 17. Chyba pri nahlásení dohodára a zle zadané dni v mesačnom výkaze (5 replies)
 18. Predlzenie skusobnej doby (3 replies)
 19. Zamestnanec bez zdravotného poistenia (1 replies)
 20. Exekúcia a zrážka zo mzdy (19 replies)
 21. dohoda študent (1 replies)
 22. Exekúcia zamestnanca - náhrada príjmu pri PN (4 replies)
 23. Prvý deň PN - odpracovaná časť dňa (1 replies)
 24. Kde zaplatiť odvody za dni medzi skončenim PP a začatim PN (6 replies)
 25. A1 (1 replies)
 26. z akej príčiny môže vzniknúť nedoplatok na ročnom hlásení? (3 replies)
 27. Nárok na podporu (6 replies)
 28. Preddavky na daň zo mzdy - dokedy uhradiť DÚ ??? (2 replies)
 29. Kedy ukončiť pracovný pomer-pracujúci dôchodca (4 replies)
 30. Čerpanie sociálneho fondu (0 replies)
 31. Vymeriavací základ zamestnávateľa pre povinný príspevok do III.piliera (4 replies)
 32. Starostlivost o zdrave dieta do sest rokov a skolka (4 replies)
 33. Čerpanie starej dovolenky (1 replies)
 34. Detské prídavky spätne z Holandska (0 replies)
 35. Zaradenie do platovej triedy účtovníčku obce (2 replies)
 36. dividenda vyplatená zamestnancovi (3 replies)
 37. Nárok na materskú dovolenku (4 replies)
 38. DoPČ a nepravidelne vyplácaná odmena (1 replies)
 39. Vypocet materskej v ochrannej lehote (0 replies)
 40. Vzor výpovede dohody o pracovnej/brigádnej činnosti zo strany zamestnanca? (1 replies)
 41. Dohoda o vykonani prace - viac ako 148,57 (1 replies)
 42. štátna služba (2 replies)
 43. Je možné pracovať na nočnej zmene každý pracovný den počas celého roka? (5 replies)
 44. Dohoda o vykonaní práce viac krát po sebe. (3 replies)
 45. Prehľad a nevyplatená mzda (0 replies)
 46. lehota na uhradenie preddavku na daň (1 replies)
 47. chýbajúce hodiny pri nerovnomerne rozvr.pr.čase a PN, resp.MD (0 replies)
 48. Nároky (2 replies)
 49. "Evidencia" kópií dokladov (6 replies)
 50. Vyslanie ci pracovná cesta (2 replies)
 51. 2 stupen naročnosti (4 replies)
 52. Uplatnenie NČZD - odkedy ju možno uplatniť ?? (5 replies)
 53. Môže sa dohoda o vykonaní práce / pracovnej činnosti ukončiť smrťou zamestnanca? (2 replies)
 54. Aké voľno je poskytnuté zamestnancovi ( ktorý ešte nemá nárok na dovolenku) počas odstávky vo firme. (3 replies)
 55. zrazky zo mzdy exekucie (1 replies)
 56. môže zamestnávateľ manipulovať s dovolenkou vo výpovednej dobe? (12 replies)
 57. Nesprávne odvody zo mzdy (4 replies)
 58. zamestnanec je na dlhodobej PN.Ako je to s preplatením náhrady mzdy počas výpovednej doby? (6 replies)
 59. Preukaz pracovníka v potravinárstve (1 replies)
 60. Koniec RD, dvojity pracovny uvazok (2 replies)
 61. prekažky na strane zamestnávateľa (2 replies)
 62. Skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 63. Ako prepočítať dovolenku pri zmene úväzku a skončení pracovného pomeru (7 replies)
 64. Má poberateľ výsluhového dôchodku nárok na NČZD? (1 replies)
 65. miesto výkonu práce - kraj ? (4 replies)
 66. Dohoda o skončení pracovného pomeru počas výpovednej doby (6 replies)
 67. Materské a nemocenské z ochrannej lehoty (7 replies)
 68. Subeh TPP (alebo zmena zamestnavatela) a narok na materske (12 replies)
 69. vypoved od zamestnavatela (3 replies)
 70. Otec na materskej a druhý PP - vykazovanie v mesačnom výkaze (1 replies)
 71. zaokrúhlenie mzdy za dohodu o pr.činnosti (2 replies)
 72. Praca nadcas pri kratsom pracovnom case (6 replies)
 73. Ako sa správne počíta predpokladaný denný základ pre účely nemocenskej dávky? (1 replies)
 74. Kedy zapoctovy list (3 replies)
 75. SZČO a príspevok v nezamestnanosti (2 replies)
 76. Vystupná lekárska prehliadka (1 replies)
 77. Porusenie prac.discipliny alebo neuspokojive plnenie prac.povinnosti? (7 replies)
 78. Dohoda o prac.činnosti - prav./nepr. príjem (1 replies)
 79. Z čoho mi Soc. Poistovna vypočíta dávku v PN??? (3 replies)
 80. Odstupne - pracovny pomer na dobu urcitu (1 replies)
 81. Odstupné a skončenie PP dohodou (2 replies)
 82. Student SS po maturite a vznik SZCO (12 replies)
 83. Má z-nec nárok na danovy bonus za 06/2016 na dve deti? (4 replies)
 84. Má zmysel zamestnať tehotnú pani v 6. TT teraz od 22.7.2016 tak aby to bolo na osoh jej i zamestnávateľovi? (7 replies)
 85. Je platná výpoveď ak som na PN ? (4 replies)
 86. prosím upresnite čo je myslené pod ,,viditelnými"miestami (4 replies)
 87. Účtovanie mzdy konateľa (4 replies)
 88. Vypoved zo zdravotnych dovodov - zamestnanec (1 replies)
 89. Samoplatca - dohoda o prac.činnosti a zdravotné odvody (2 replies)
 90. nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas a nadrabanie sviatkov ,ked nebola na ne naplanovana zmena (4 replies)
 91. Na koľko dni dovolenky mam narok. (3 replies)
 92. Zahrnovanie sviatkov do FPC pri kratkom/dlhom tyzdni (4 replies)
 93. zamestnanec SR vyslaný na prácu do Nemecka - poistenie počas cesty tam (1 replies)
 94. príplatok (10 replies)
 95. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015 (6 replies)
 96. rodicovska dovolenka - brigada (3 replies)
 97. odpočítateľná položka ZP (2 replies)
 98. Ako to vlastne je s polovicnym uvazkom (5 replies)
 99. dá sa dodatočne nahlásiť pracovný úraz (5 replies)
 100. Predaj zamestnaneckých akcií a výdavky (0 replies)
 101. nová práceneschopnosť a "pokračovanie PN" (1 replies)
 102. permanentka a sociálny fond (1 replies)
 103. volny vikend v mesaici alebo aspon nedela s pondelkom? (1 replies)
 104. nadbytočnosť a následné priajtie do zamestania (11 replies)
 105. Ako je to s podpisovaním na ÚP pri práci na DoVP? (12 replies)
 106. Kontrola počas prvých 10 dní PN? (5 replies)
 107. zamestnanie študenta na dohodu (4 replies)
 108. Mám nárok na nejaký príspevok, keď budem mať dieťa alebo nie? A aký? (3 replies)
 109. ELDP_starobný dôchodok (0 replies)
 110. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a nastup do inej prace (3 replies)
 111. Čo je potrebné na zamestnanie českého občana na dohodu o vykonaní práce? (2 replies)
 112. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke (27 replies)
 113. Ako mám postupovať keď som zabudol napísať sociálke č. účtu ? (19 replies)
 114. pracovna zmluva (2 replies)
 115. kratenie dovolenky pri PN (8 replies)
 116. Zamestnavanie vacsieho poctu ludi-povinnosti zamestnavatela (4 replies)
 117. nárok na nemocenské (1 replies)
 118. dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - ZP (4 replies)
 119. Aký špecializovaný lekár môže potvrdiť zdravotné problémy pre §152 ods.6 pri problémoch žalúdka (2 replies)
 120. sumarizácia miezd. (1 replies)
 121. Slováci vykonávajú prácu na TPP pre českú firmu na území Slovenska (1 replies)
 122. Pracovný fond - dovolenka (10 replies)
 123. Celozavodna dovolenka po nastupe do prace (9 replies)
 124. Absencia_krátenie dovolenky (3 replies)
 125. chybný mesačný výkaz v SP (12 replies)
 126. dovolenka z minuleho roku (8 replies)
 127. dohoda na slovensku, zdr. poistenie v rakúsku (4 replies)
 128. PN nedoručená na SP (7 replies)
 129. odstupne-priemerny zarobok po dlhodobej PN (4 replies)
 130. nespravne uplatnená odpočítateľná položka (0 replies)
 131. Odchodné a predcasny starobny dochodok (1 replies)
 132. Výpočet minimálnej mzdy (2 replies)
 133. Brigáda (5 replies)
 134. Štatutár na nepravidelný príjem + prípadný pravidelný príjem (0 replies)
 135. Uplynutie výpovednej doby počas PN a hlásenie SP (3 replies)
 136. dohodár cudzinec a zdravotné poistenie (4 replies)
 137. Zmena zmluvy na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky (4 replies)
 138. Vysielanie zamestnancov (0 replies)
 139. alikvotná časť dovolenky (4 replies)
 140. 2 pracovné pomery súbežne - 2 pracovné zmluvy (7 replies)
 141. práca študenta (2 replies)
 142. Vysielanie z-nca do ČR (2 replies)
 143. Zvysenie platu pocas doby trvania zamestnania na zaklade doby praxe. (3 replies)
 144. Narok na dovolenku po skusobnej dobe (9 replies)
 145. Ak končí zamestnanec pracovný pomer v skúšobnej dobe bez udania dôvodu, môže zamestnávateľ uplatniť §62 ods 8? (5 replies)
 146. Ako správne dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok ? (0 replies)
 147. Exekucia (5 replies)
 148. Správne vyplatenie dovolenky (8 replies)
 149. DOVP - nepravidelný príjem a VZ na ZP (1 replies)
 150. vypoved po uplynuti skusobnej doby (2 replies)
 151. Neplatné skončenie PP (0 replies)
 152. dochádzka dohodárov (1 replies)
 153. Praca na dohodu pre dôchodcu (1 replies)
 154. RLFO (5 replies)
 155. Výpočet zrážky zo mzdy (0 replies)
 156. Čerpanie dovolenky počas výpovednej lehoty (7 replies)
 157. Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie (5 replies)
 158. Exekúcie- ktorú uprednostniť? (2 replies)
 159. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty pocas sviatku (0 replies)
 160. Zamestnankyňa priniesla rozhodnutie o tom, že má priznaný preukaz ZŤP - čo sa pre mňa ako personalistu mení ? (4 replies)
 161. Dohoda - rada (3 replies)
 162. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov (0 replies)
 163. DoBPŠ_počet hodín v priemere (9 replies)
 164. Rámcová zmluva a platenie odvodov (3 replies)
 165. 10. platova trieda aj pre vychovávateľku so SOŠ? (0 replies)
 166. Započítaná prax (0 replies)
 167. Odpočítateľná položka Zdravotné poistenie (2 replies)
 168. PN - a veci okolo (21 replies)
 169. DoBPŠ počas leta po ukončení bak.štúdia (1 replies)
 170. Vyplatenie daňového bonusu pri prerušení štúdia na VŠ. (3 replies)
 171. Prechádza dovolenka z roku 2014 /nečerpaná v roku 2015/ do roku 2016? Zamestnanec bol od 01.12.2015 až do 30.04.2016 práceneschopný. (3 replies)
 172. Vystavovanie výstupných dokladov zamestnancov (10 replies)
 173. prihlásenie Invalidného zamestnanca (2 replies)
 174. Vrátenie poistného dohodár - star.dôchodca v MRP (1 replies)
 175. Vypoved za menej zavazne porusenie pracovenej discipliny pocas PN (3 replies)
 176. Môže mi zamestnávateľ zakazať čerpať náhradne volno? (2 replies)
 177. Prečo nedostanem stravný lístok ,ak pracujem v sobotu 4 hodiny nadčas ? (10 replies)
 178. Nahrada mzdy za PN v nepretrzitej prevadzke (2 replies)
 179. Študent VŠ zložil skúšku vo februári 2016, ale pracoval na DBPŠ až do júna. Ako to opraviť? (11 replies)
 180. Stravovanie zamestnancov formou fastfoodu? (6 replies)
 181. Nárok na dovolenku pri neplatne skoncenom PPV (5 replies)
 182. Nárok na dovolenku v dňoch (1 replies)
 183. Môže mi zamestnávateľ prikázať dať si spraviť nový občiansky preukaz s čipom? (22 replies)
 184. Absencia (1 replies)
 185. PNS a doba určitá (2 replies)
 186. Mám nárok na pn v Rakúsku, keď zamestnávateľ so mnou ukončil zmuvu? (2 replies)
 187. Dohoda o zrážkach zo mzdy ( dochádzkový číp a klúče od skrinky) (0 replies)
 188. Nárok na dovolenku. (5 replies)
 189. Zamestnanie manzelky pocas MD/RD (3 replies)
 190. Preplatenie nevyčerpanéj dovolenky po RD (5 replies)
 191. Najvyšší ročný príjem + nezdaniteľná časť (11 replies)
 192. preplatok poistneho (2 replies)
 193. 27 exekučných príkazov u zamestnanca (6 replies)
 194. Odmena zo zisku z-com - je tvrdenie dodávateľa softvéru správne? (5 replies)
 195. Vrátený preplatok zdravotného poistenia (2 replies)
 196. absencia a preplatenie dovolenky (0 replies)
 197. výpoveĎ a PNka (1 replies)
 198. Zrážka zo mzdy - stravné lístky - postup (4 replies)
 199. Môže mi budúci zamestnávateľ oznámiť, že moju pozíciu neotvorí pár hodín pred nástupom? (1 replies)
 200. Je vyhodnejsie vziat si RD alebo priepustku k lekarovi? (2 replies)
 201. exekúcia (7 replies)
 202. Variabilný symbol - nepravidelný príjem (0 replies)
 203. Oprava výkazov do ZP pri spatne priznanom ID (3 replies)
 204. Dohoda o pracovnej činnosti - koľko-krát po sebe (4 replies)
 205. Mám nejaký nárok na dovolenku? (5 replies)
 206. Ak zamestnanec dá výpoveď, uplynutím výpovednej doby aké doklady vydá zamestnávateľ? (2 replies)
 207. konštruktér, nákupca - aký stupeň náročnosti práce (3 replies)
 208. Je práca v laboratóriu pre tehotnú zakázaná? (2 replies)
 209. Start novej brigady pocas vypovednej lehoty starej brigady. Ako je to so zdanovanim prijmov? (2 replies)
 210. Daňový bonus (10 replies)
 211. pravdepodobný vymeriavaci zaklad (12 replies)
 212. Skončenie PP po RD, nárok na dávku v nezamestnanosti, predĺžená RD (9 replies)
 213. Cestovné náhrady (3 replies)
 214. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti - oddiel 2 a 3 (3 replies)
 215. Zamestnanec neinformoval o ukončení dlhotrvajúcej PN-výpoveď (7 replies)
 216. Zrážky zo mzdy - nebankovky (2 replies)
 217. Ako vypočítam priemernú hodinovú mzdu? (7 replies)
 218. Dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka (0 replies)
 219. OČR (1 replies)
 220. Dohodár s nepravidelným príjmom (0 replies)
 221. Môžem uzatvoriť dohodu o brigadnickej práci študentov so 16 ročným študentom? (10 replies)
 222. občan ČR pracujuci v SR a odvody (1 replies)
 223. Mám správny výpočet na preplatenie dovolenky? (1 replies)
 224. Skrátený pracovný čas a poisťovne (1 replies)
 225. pracovný úraz a dovolenka (4 replies)
 226. PN, krátenie D a nástup na MD (1 replies)
 227. Ako dlho pred vyslanim treba cudzinca zamestnat (0 replies)
 228. Narok na davky v nezamestnanosti (10 replies)
 229. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN ? (5 replies)
 230. stupeň náročnosti (4 replies)
 231. Vypočítala som si zrážky správne? (7 replies)
 232. odchodné, odstupné? (2 replies)
 233. Starobný dôchodca, prac. pomer a nepl. voľno (2 replies)
 234. Pracovník na 1/2 prac. úväzok a práca nadčas (7 replies)
 235. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú (1 replies)
 236. Skončenie PP dohodou a práceneschopnosť (1 replies)
 237. Daňový bonus_čestné prehlásenie (1 replies)
 238. Starobný dôchodca_Dohoda (0 replies)
 239. Zastupovanie počas MD (1 replies)
 240. Dovoz teplej stravy na pracovisko (5 replies)
 241. PP na dobu neurčitú (4 replies)
 242. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku zamestnankyne na materskej dovolenke (0 replies)
 243. okamžitá výpoveď, výpovedná doba a odstupné (11 replies)
 244. Štúdium na akadémii policajného zbora a daňový bonus - patrí - nepatrí? (0 replies)
 245. výška minimálneho invalidného dôchodku (2 replies)
 246. Z minimálnej hod. sadzby na minimálnu mesačnú sadzbu? (3 replies)
 247. Ako sa účtuje dotácia na mzdu, keď je počítaná ako 80% z celkovej ceny práce?Je to vrátené zamestnávateľovi na účet. (1 replies)
 248. Dve dohody o pracovnej činnosti a rozsah hodín? (1 replies)
 249. NCZD na danovnika pri 13% uvazku (5 replies)
 250. Absencia - ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom (3 replies)