PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. potvrdenia k RZD
 2. Pracovná zmluva
 3. Dan za psa - prednostna exekucia?
 4. Nárok ma materské
 5. Platena prekazka v praci na pohreb pocas volneho dna
 6. Výpočet dovolenky (čerpanie) - nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke
 7. Reťazový pôrod a výpočet nároku na dovolenku
 8. Nezdanitelná čiastka - materská u pracujúceho
 9. Odchod do dôchodku
 10. Predĺženie pracovnej zmluvy
 11. náhrada mzdy za sviatok a nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas
 12. Môže byť v pracovnej zmluve určená výpoveď len dohodou?
 13. Odchod do starobného dôchodku
 14. Zamestnankyňa chce ukončiť pracovný pomer
 15. Organizovanie školení a LITA poplatok
 16. Ako vyratat. Odchodne
 17. Vypoved podla §61.
 18. Dovolenka za odpracované dni - zmenár
 19. Stravné lístky
 20. Navrat zo sluzobnej cesty v case pred nastupom na pracovnu zmenu
 21. Krach firmy a PN
 22. nárok odchodné pol roka po odchode do dôchodku
 23. Ako papierovo podlozit pracovnu dobu od 5.30 hod aby neslo o nocnu prevadzku?
 24. Dohoda o vykonaní práca na pravidelný príjem
 25. Dovolenka - ked ide na materskú??
 26. Dva pracovne pomery na TPP sucasne
 27. RLFO - ak dohodár vôbec nepracoval
 28. Týždenný pracovný čas
 29. Zaradenie zamestnanca JUDr.
 30. Čo s OČR ak trvá dlhšie ako 10 dní?
 31. Zrazky zo mzdy
 32. Môže mzdová neuznať všetky odpracovane roky uvedene na započt.liste z ineho zamestnania?
 33. Môže mať dva pracovné pomery pri odchode na materskú bez negatívneho vplyvu na výšku materskej?
 34. Kto moze zadat o danovy bonus
 35. Dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy
 36. Kontrola zo soc. poisťovne počas PN a nenajdenie na mieste
 37. 1 človek - viacero funkcií zástupcu
 38. povinnosti súvisiace so štrajkom
 39. Nárok na stravné zamestnanca - lekára - príjemcu nepeňažného plnenia v r.2015
 40. Starobný dôchodca SZČO, zároveň mu vznikol pracovný pomer - má platiť odvody do SP ako SZČO, alebo stačí len odvod z PP ???
 41. Preplatok z ročného zúčtovania dane
 42. SZČO a odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2016
 43. Nárok na dovolenku za rok 2015
 44. Dovolenka
 45. Chcem sa prihlasit do policajneho zboru
 46. Dovolenka narok
 47. Hodinová mzda
 48. Mam nárok na zvýšenie mzdy podľa zákona?
 49. Invalidný dochodca a dohoda
 50. Mozem odmietnut zmenu z 3 zmennej na 4 zmennu prevadzku?
 51. Neplatené voľno
 52. Odpočitateľná položka na manžela
 53. Zamestnanecká prémia
 54. Ako riesit narok na podporu v nezamestnanosti po retazovej rodicovskej dovolenke?
 55. Navýšenie nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. d) a odpočítateľná položka na ZP.
 56. Daňový bonus
 57. Ktorá dohoda je pre invalidneho dôchodcu (50%) výhodnejšia?
 58. Delenie uhrady gastrolistka
 59. opravný mesačný výkaz
 60. Mám nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky u dvoch zamestnávateľov súčasne?
 61. praca vo sviatok
 62. moze mi zamestnavatel nariadit pracovnu pohotovost ak nemam v mesiaci odpracovany fond pracovneho casu?
 63. RZD - MD
 64. Uplatnenie odvodovej ulavy zamestnancovi
 65. zmena zamestnania u "konkurencnej firmy"
 66. odmena konatelovi sro
 67. Dohodár s pravidelným príjmom
 68. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň- nedoplatok, zamestn. k 31.12.2015 skončil
 69. Mzda majiteľovi s.r.o.
 70. Aká je výška daň. bonusu a odpočítateľnej položky na manželku?
 71. Ako spracovať honoráre?
 72. domácka práca-pracovný čas a dovolenka
 73. účasť zamestnanca na voľbách...
 74. Je možné, aby mi zamestnávateľ po presune do inej predajne v rámci tej istej firmy, zmenil dobu neurčitú na určitu?
 75. ELDP - dohodár - brigádnická práca - problém
 76. Dovolenka pri krátenom úväzku
 77. obcan Cr zamestnany v Sr odvody.
 78. Platenie zdravotného poistenia
 79. dohoda o vykonaní práce - dochodca
 80. Dohoda o vykonaní práce a daňové priznanie
 81. Odpočítateľná položka na ZP a dotácia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 82. Plat na papieri VS na ruku
 83. Zlý typ zamestnanca a odvody
 84. Výpovedná doba ak som zamestnana menej ako rok
 85. Ake potvrdenie pre pracujuceho dochodcu na navysenie dochodku?
 86. Zrážka zo mzdy
 87. Otázka časti výplaty - osobného ohodnotenia - podmienky .
 88. Stravné lístky
 89. Pohybliva ciastka mzdy
 90. Starobný dôchodok-zvýšenie-práca na TPP
 91. Materská dovolenka v praxi
 92. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - neospravedlnená absencia.
 93. Uvazok v ZUS 13,5hod (cca 57%) - pracovna zmluva, alebo dohoda o prac. cinnosti?
 94. je povinnosť elektronickej komunikácie so ZP pri 2 zamestnancoch na TPP a 1 dohodára?
 95. Može zamestnávateľ neuznať 1. atestáciu?
 96. Minimalna mzda zdravotnej sestry
 97. výška dôchodku a starostlivosť o babku
 98. Výpoveď zo strany zamestnanca
 99. TPP a dohoda u toho isteho zamestnavatela
 100. Konateľ s.r.o. požiadal o starobný dôchodok
 101. Hmotna zodpovednost - narok nahrady skody po ukonceni PP
 102. Plnoletý zamestnaný brat ZŤPčkára sa posudzuje za spoluposudzovanú osobu na potreby príspevku na kúpu auta?
 103. Je povinny zamestnavatel dat zamestnancovi vyplatnu pasku?
 104. nárok na dávku v nezamestnanosti a PN 1rok
 105. voľno medzi sviatkami ale žiadny nárok na dovolenku
 106. Evidencia na ÚPSVaR a príjem zo závislej činnosti
 107. Ako správne tvoriť sociálny fond?
 108. Preplatenie dovolenky zamestnankyni po MD, RD
 109. Preplatenie dovolenky po návrate z MD, RD
 110. Pracovný čas počas služobnej cesty
 111. Nárok dovolenky po MD, RD
 112. Ako ukoncit pracovny pomer tehotnej zamestnankyne v skusobnej dobe?
 113. Môžem mať za jeden deň nárok na stravné aj na stravný lístok?
 114. Kedy zivnostnik aj zamestnanec musi platit odvody?
 115. Moze zamestnavatel kratit dovolenku pocas 14 dnovej PN?
 116. Vema
 117. ELDP - dohoda o prac. činnosti a hlavný prac. pomer
 118. Výpoveď podľa §67
 119. Odchod zamestnanca do starobneho dochodku a jeho naroky pri ukonceni pp?
 120. Narok na danovy bonus
 121. Pravdepodobný zárobok návrat po RD- výpočet
 122. Podat danove priznanie?
 123. Povinnosti pri zamestnávaní starobného dôchodcu
 124. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 125. Predĺžená RD neplatená - žiadosť zamestnanca
 126. Mám nárok na stravný lístok pri čerpaní 1/2 dňa náhradného voľna?
 127. Kedy mi vznikne vyssia podpora v nezamestnanosti?
 128. Moze SK firma zamestnat zahranicnu (cesku) studentku na pracu v Cesku ?
 129. z čoho vyrátam denný vymeriavaci základ pre nového zamestnanca?
 130. Má zamestnankyňa po skončení materskej nárok na dovolenku?
 131. Pracovný úväzok
 132. Rozhodujúce obdobie pri zmene dohody o pracovnej činnosti na pracovnú zmluvu
 133. Práca na príkaznú zmluvu
 134. Ako sa vykáže vo výkaze do soc. poisťovne odmena pri poberaní materského ?
 135. Dohoda o pracovnej činnosti, následne pracovná zmluva a PN
 136. Rodičovská dovolenka
 137. Pracovný úväzok
 138. Prečerpaná dovolenka na konci roka
 139. Výpočet exekúcie od 1.1.2016
 140. nárok na dovolenku pri materskej a rodičovskej
 141. kam dorucit vystupne dokumenty v pripade smrti zam-ca?
 142. suma stravného lístka na rok 2016
 143. Nevyčerpaná dovolenka spred dvoch rokov
 144. dátumy na "PN-kovom" lístku
 145. 37,5h nepretrzita prevadzka
 146. Zmena pracovnej pozicie
 147. Patri obsluha CNC do tretej rizikovej skupiny ?
 148. skončenie prac.pomeru
 149. danový bonus
 150. Náhrada príjmu za PN pri vzniku PP
 151. Mozem dat zamestnancovi dovolenku ked odpracoval malo hodin?
 152. Môže zamestnávateľ nútiť čerpanie dovolenky?
 153. pracovné voľno s náhradou mzdy
 154. minimalna mzda od 01/01/2016
 155. zamestnala som manzela na dohodu
 156. Maximálny DVZ pri náhrade príjmu
 157. NČZD na manzelku
 158. PN a nevyčerpaná dovolenka
 159. PN, Priepustka
 160. Platene volno zamestnanca kvoli cinnosti poslanca
 161. Spravne vyplatena mzda?
 162. Vysielanie zamestnancov/dohodárov?
 163. Uplatnenie danovej ulavy na manzela s ID
 164. Odvody do ZP a SP z peňažného plnenia zo SF ak je zamestnanec PN
 165. Pokuta zo SP za neskoré odhlásenie
 166. Dohodár dôchodca - odvody ,dań-mes.zálohy
 167. Ukoncenie dlhodobej pn
 168. Dôchodca a evidenčný list
 169. Dohoda o pracovnej činnosti - evidencia na ÚP a zdravotná poisťovňa
 170. rusenie prevadzky predajne
 171. ELDP u dohodara s dvomi dohodami v jednej spolocnosti
 172. Dobrovoľné nemocenské poistenie, tehotná a nezamestnaná, má zmysel platiť si ?
 173. Nárok na dovolenku počas MD
 174. Môže si člen komisie uplatniť NČZD?
 175. Dobrý deň, máte niekto obdobnú skúsenosť - zápornú hrubú mzdu z dôvodu prečerpania RD počas pracovnej neschopnosti - v programe VEMA?
 176. Zapoctovy list, ak som bol samoplatca
 177. nárok na dovolenku zamestnanca
 178. Vyplatenie dividend
 179. Zamestnankyňa na RD a preplatenie D z roku 2014
 180. Súbeh dávky v nezamestnanosti a externého štúdia
 181. preplatenie dovolenky a koniec PZ
 182. exekucna zrazka zo mzdy
 183. Neskoré odhlásenie dohodára zo SP - ako postupuje SP po novom?
 184. Môže predčasný dôchodca pracovať na Dohodu ? ( od 1.1.2016)
 185. čerpanie dovolenky v roku 2015
 186. Dá sa dobrovoľne zrušiť dávka v hmotnej núdzi?
 187. preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri skončení pracovného pomeru - počas rodičovskej d. - odvody
 188. Odkedy sa dôchodcovi krátia poistné odvody?
 189. Vyčerpanie dovolenky
 190. Odstupne, vypocet
 191. Fond odmien
 192. dovolenka z roku 2014
 193. Výška rodičovského príspevku, ak nárok naň vznikol iba za jeden kalendárny deň v mesiaci.
 194. Môže byť v pracovnej zmluve dojednané, že výpovedná doba v prípade výpovede zo strany zamestnanca vôbec nebude plynúť?
 195. Aká je minimálna hodinova mzda v čistom?
 196. Ako je nárok na dovolenku pri zmene úväzku?
 197. Potrebujem zápočtový list?
 198. Odvodová úľava
 199. prihlasenie poslancov do ZP pri vyplatach
 200. Ako získať od zamestnávateľa zaplatenie 40hodín nadčasov ked zaplatené mám len za 160h reálne odpracovaných 200h.
 201. hlavný kontrolór obce - preplatenie sviatkov
 202. DOMENA - Nitra
 203. PRÁCA-čo poviete na túto PONUKU
 204. Prekazka v praci na strane zamestnavatela a praca
 205. Vrátenie poistného od ZP
 206. Exekucie 2016
 207. Ako zdokladovať neprítomnosť na ošetrenie, resp. doprovod?
 208. nedostal som vypoved
 209. Vytváranie sociálneho fondu
 210. Dohoda o pracovnej činnosti, kedy treba prihlásiť do SP a zdravotnej poisťovne?
 211. Exekucia
 212. Môže vedúca úplne zakázať polovicu dovolenky?
 213. Vo vykaze SP chybaju zamestnanci s nulovym VZ
 214. DOBPŠ, odpočítateľná položka, nezdaniteľná časť
 215. Tvorba novín pre firmy
 216. Poisťovňa
 217. Ako zadávať dátumy vo výkazoch na SP, ZP, DU, keď výplat. termín cez víkend/sviatok?
 218. dovolenka na sviatok?
 219. Vykaz preddavkov - neskore podanie
 220. Povinnosti zamestnanca pri 2 súbežných pracovných pomeroch
 221. Zmena pracovnej pozície a pracovná zmluva
 222. Ako bude exekutor zrážať zrážky zo mzdy v roku 2016?
 223. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas - čašníčka.
 224. Zmena platoveho stupna s neplatenym volnom
 225. Odpočitateľná položka na zdravotné odvody
 226. Nárok na materské a určenie vymeriava základu
 227. Zmena zdravotnej poisťovne zamestnanca a z toho vyplývajúce povinnosti zamestnávateľa voči ZP
 228. Vzor dohody na zasielanie výplatných pások mailom
 229. dohoda o vykonaní práce a nový rok
 230. preplatenie PN nad rámec zákona
 231. Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy?
 232. Ráta sa priemerná mzda (napr. pre výpočet dovolenkových náhrad) aj z "obslužného".
 233. Narok na PN
 234. PP na 1/2 a nárok na stravu
 235. Musím čerpať 8 hod dovolenky pri skrátenej pracovnej dobe na 4 hodiny počas Silvestra?
 236. Dohoda o pracovnej činnosti - opakovaný vznik
 237. VZ pri DPN pre zamestnanca s odvodovou úľavou.
 238. prechod z polovicneho na plny uvazok
 239. Môže si SZČO znížiť výdavky zamestnaním starobného dôchodcu na dohodu?
 240. Výpoveď z organizačných dôvodov a PN
 241. zamestnanec na pracovnú zmluvu (jedná sa o konateľa svojej sro-čky) verzus záväzok konateľa vykonávať bezodplatne funkciu konateľa
 242. Dohody o vykonaní práce a ZP?
 243. Čo s predavačkou po skončení rodičovskej dovolenky ?
 244. Exekučné zrážky za 12/2015
 245. podpora v nezamestnanosti
 246. zmluva opredlzeni urcitej doby
 247. Nevydanie plného počtu stravných lístkov
 248. Môžem dostať odmeny počas PN ???
 249. Dobrovolne nezamestnany
 250. TPP, skrateny praca každú nedelu 8 hodín