1. Preradenie do 10. platovej triedy v zdravotníctve? (0 replies)
 2. Priemerka - mesacna mzda (2 replies)
 3. Rovnomerný alebo nerovnomerný prac.čas? (1 replies)
 4. praca nadčas (2 replies)
 5. DoPČ-odpracovanie desať hodín v prvom týždni januára 2016 (1 replies)
 6. Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu? (2 replies)
 7. Musí byť vždy preplatená nevyčerpaná dovolenka po MD a RD? (2 replies)
 8. Aky je postup zavedenia do personalistiky ... (3 replies)
 9. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas (4 replies)
 10. Zamestnanec pracovná zmluva a príležitostný príjem? (1 replies)
 11. Vzťahy na pracovisku (0 replies)
 12. Oznámenie o PN po 10-tom dni (1 replies)
 13. Nárok na preplatenie dovolenky počas pracovnej doby (4 replies)
 14. Skončenie PP po ukončení RD a nároky zamestnanca (2 replies)
 15. Nezamestnany dohodar a danovy bonus (9 replies)
 16. Zamestnanec na HPP na dobu neurcitu aj spoberanim výsluhového dochodku-odvody (1 replies)
 17. NČZD na manželku - materské z Českej republiky (1 replies)
 18. Pohreb nevlastného brata - je nárok na "P"? (2 replies)
 19. Potvrdenie - RZD (1 replies)
 20. Dohoda o vykonaní práce pre vrátnika (4 replies)
 21. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (9 replies)
 22. Prepadne alebo sa preplati dovolenka? (8 replies)
 23. Ročne zúčtovanie dane (5 replies)
 24. Má zamestnanec nárok na odpočet dane III. pilier za celý rok alebo len odkedy prestúpil do inej DDS s novou zmluvou? (4 replies)
 25. Skrátenie prac. úväzku (1 replies)
 26. Dohoda o brigadnickej praci (3 replies)
 27. Može sa spraviť ročné zúčtovanie dane poberateľovi dividend? (2 replies)
 28. Odvody za zamestanca (8 replies)
 29. Učiteľ-mzda-príplatky (0 replies)
 30. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi a naopak (9 replies)
 31. uvoľnovanie lekárov (10 replies)
 32. Preplatenie dovolenky po skončení RD a PP (2 replies)
 33. RZD a NČ na manželku (4 replies)
 34. Odpočítateľná položka ZP (2 replies)
 35. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 36. čerpanie dovolenky v januári - pracovný pomer začal pred rokom na dobu neurčitú (2 replies)
 37. Exekúcia - ako vyrátať 2 neprednostné exekúcie (2 replies)
 38. študent denn.študia VŠ a prac. zmluva (2 replies)
 39. Nárok na dovolenku (7 replies)
 40. Je používanie služobného telefónu, zaradeného do obchodného majetku zamestnávateľa, aj na súkromné účely nepeňažným príjmom zamestnanca? (3 replies)
 41. Ako vysporiadať stravné lístky? (1 replies)
 42. Neuplatnená nezdaniteľná čiastka na manželku (2 replies)
 43. Exekučné zrážky 2016 (5 replies)
 44. tarifné triedy zamestnancov v súkromnom sektore (5 replies)
 45. Úrad práce a vycestovanie do Rakúska (12 replies)
 46. pružný pr.čas a čiastočné P-čko (6 replies)
 47. smernica stravné lístky (0 replies)
 48. Patrí odchodné aj dohodárovi? (2 replies)
 49. kurz na prepočet vreckového (3 replies)
 50. Odpočitateľná položka na ZP (2 replies)
 51. Nárok na zamestnaneckú prémiu (9 replies)
 52. Ospravedlnenie neprítomnosti (7 replies)
 53. Rocne zuctovanie dane 2015 (2 replies)
 54. Smernica odmeňovania ped. zamest.? (1 replies)
 55. Rozviazanie pracovného pomeru (4 replies)
 56. MRP - ako postupovat ked zamestnanec nastupil do dochodku a ostava pracovat? (6 replies)
 57. Môže si manžel uplatniť NČZD na manželku, ktorá sa v priebehu roka zamestnala, ale stále poberá rodičovský príspevok? (8 replies)
 58. Odpocitatelna polozka na manzelku poberajucu opatrovatelky prispevok (7 replies)
 59. Dovolenka a navsteva lekara (3 replies)
 60. Utajeny porod a materska dovolenka (14 replies)
 61. Poradie exekučných zrážok (3 replies)
 62. Nárok na odstupné pri okamžitom ukončení pracovného pomeru (1 replies)
 63. Nárok na stravné lístky (príchod od lekára) (8 replies)
 64. NCZD na manzelku (11 replies)
 65. Mám nárok na dovolenku po PN? (14 replies)
 66. Má zamestnávateľ u žien povinnosť evidovať počet narodených detí ? (2 replies)
 67. Prekročenie počtu zamestnancov (4 replies)
 68. hodinová mzda u DoVP a preplatenie sviatku (2 replies)
 69. Nárok na prestávku (4 replies)
 70. ELDP - DOHODA- neplatí sa dôchodkové poistenie (6 replies)
 71. Ako to je s narokom na dovolenku? (2 replies)
 72. Odpočítateľná položka ZP (6 replies)
 73. Práceneschopnosť - hlásenie ZP (4 replies)
 74. Mám nárok na preplácanie cestovného? (2 replies)
 75. register informačných systémov ochrana osobných údajov (0 replies)
 76. Diéty pri 4dňovej služobnej ceste v SR (4 replies)
 77. PP na dobu určitú? (9 replies)
 78. Ročné zúčtovanie dane u nového zamestnanca (4 replies)
 79. Výsledok z RZD, ako vyrovnať o vystúpených zamestnancov (4 replies)
 80. Ak bude mať zamestnanca a skutočný výkon bude v priestoroch inej firmy, v pracovnej zmluve uvediem výkon práce kde? (2 replies)
 81. Ukoncenie dohody (4 replies)
 82. Vyplacanie nemocenskych davok (11 replies)
 83. Stravné lístky (2 replies)
 84. Ako ukoncit dohodu o vykonani prace? (3 replies)
 85. Môžeme uznať zamestnancovi celodenné ošetrenie u lekára? (4 replies)
 86. RLFO_Dátum vzniku zmeny_svadba (6 replies)
 87. Minimálna mzda pri skrátenom úväzku, dovolenkový priemer (2 replies)
 88. Zamestnanci v ČR (0 replies)
 89. Temporer s.r.o. personálna agentúra ? (0 replies)
 90. Povinne potvrdenia k RZD (2 replies)
 91. Dovolenka (2 replies)
 92. Dovolenka pri ciastocnom uvazku (5 replies)
 93. Moze si zamestnanec uplatnit nezdanitelmu cast zd na manzelku? (3 replies)
 94. Môže mať dve zamestnania u rôznych zamestnávateľov a tesne pred materskou ukončí ten slabšie platený pracovný pomer? (2 replies)
 95. Čiastočne invalidný dôchodca - minimálna hodinová mzda - odvody (6 replies)
 96. daňové priznanie (3 replies)
 97. odpočítateľná položka-rodicovska dovolenka+pracovny pomer, živnosť+pracovny pomer, pracovny pomer+invalidny dôchodok (4 replies)
 98. Ako postupovať pri nevyplatení faktúry? (1 replies)
 99. Existuje minimálna materská aj pre zamestnanca? (8 replies)
 100. Odvody SZČO (1 replies)
 101. RZD - dôchodca / Vystavenie tlač.: Potvrdenie o zdan. príjmov (2 replies)
 102. Odhlásenie zo SP počas sviatkov (5 replies)
 103. pohybliva prac.doba - paragraf platny len na fixnu cast dna (6 replies)
 104. preradenie na inú prácu počas tehotenstva + vyrovnávacia dávka (3 replies)
 105. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 106. Je povinnosť v škole určiť riadiaci príplatok percentom? (1 replies)
 107. pravdepodobný mesačný vymeriavací základ (2 replies)
 108. dohoda o prac. činnosti a jej trvanie (2 replies)
 109. zmena pracovnej zmluvy (3 replies)
 110. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej cinnosti s 0 prijmom (3 replies)
 111. Čo mám robiť, ak som uplatnila vyššiu nezdaniteľnú časť? (8 replies)
 112. RZD po vyplateni konatelskej odmeny cudzincovi (6 replies)
 113. Dobre mi vypočítali dovolenku? (2 replies)
 114. výpočet dovolenky (1 replies)
 115. turnusová práca (1 replies)
 116. Stupne náročnosti práce (2 replies)
 117. stupne náročnosti práce (1 replies)
 118. §37 a uznanie dań. bonusu pre maloletých (3 replies)
 119. vrátenie odvodov do ZP (6 replies)
 120. Zahraničné odvody (0 replies)
 121. Má zamestnankyňa nárok na nezd. časť, ak jej star. dôchodok priznajú spätne ? (3 replies)
 122. odvody do sociálnej poisťovne z preplatenej dovolenky (2 replies)
 123. Mzdové zvýhodnenia od 1.1.2016 pri 37,5 hod prac.týždni (nočná práca, sťažený výkon práce, pohotovosť) (1 replies)
 124. tabuľka neped. zam-cov (3 replies)
 125. Existuje v zákone o sociálnom poistení termín predprípravné konanie pri vybavovaní invalidného dôchodku? (0 replies)
 126. Počet zamestnancov pre Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZŤP (4 replies)
 127. Nezdanitelana cast na manzelku po navrate z RD (8 replies)
 128. Invalidný dôchodok (9 replies)
 129. Invalidný dôchod (0 replies)
 130. PN u čerstvo nastúpeného absloventa (5 replies)
 131. potvrdenia k RZD (1 replies)
 132. Pracovná zmluva (1 replies)
 133. Dan za psa - prednostna exekucia? (0 replies)
 134. Nárok ma materské (3 replies)
 135. Platena prekazka v praci na pohreb pocas volneho dna (10 replies)
 136. Výpočet dovolenky (čerpanie) - nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke (2 replies)
 137. Reťazový pôrod a výpočet nároku na dovolenku (16 replies)
 138. Nezdanitelná čiastka - materská u pracujúceho (14 replies)
 139. Odchod do dôchodku (5 replies)
 140. Predĺženie pracovnej zmluvy (1 replies)
 141. náhrada mzdy za sviatok a nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas (7 replies)
 142. Môže byť v pracovnej zmluve určená výpoveď len dohodou? (3 replies)
 143. Odchod do starobného dôchodku (0 replies)
 144. Zamestnankyňa chce ukončiť pracovný pomer (2 replies)
 145. Organizovanie školení a LITA poplatok (0 replies)
 146. Ako vyratat. Odchodne (1 replies)
 147. Vypoved podla §61. (5 replies)
 148. Dovolenka za odpracované dni - zmenár (6 replies)
 149. Stravné lístky (2 replies)
 150. Navrat zo sluzobnej cesty v case pred nastupom na pracovnu zmenu (4 replies)
 151. Krach firmy a PN (4 replies)
 152. nárok odchodné pol roka po odchode do dôchodku (1 replies)
 153. Ako papierovo podlozit pracovnu dobu od 5.30 hod aby neslo o nocnu prevadzku? (13 replies)
 154. Dohoda o vykonaní práca na pravidelný príjem (1 replies)
 155. Dovolenka - ked ide na materskú?? (3 replies)
 156. Dva pracovne pomery na TPP sucasne (3 replies)
 157. RLFO - ak dohodár vôbec nepracoval (1 replies)
 158. Týždenný pracovný čas (2 replies)
 159. Zaradenie zamestnanca JUDr. (6 replies)
 160. Čo s OČR ak trvá dlhšie ako 10 dní? (2 replies)
 161. Zrazky zo mzdy (1 replies)
 162. Môže mzdová neuznať všetky odpracovane roky uvedene na započt.liste z ineho zamestnania? (39 replies)
 163. Môže mať dva pracovné pomery pri odchode na materskú bez negatívneho vplyvu na výšku materskej? (9 replies)
 164. Kto moze zadat o danovy bonus (13 replies)
 165. Dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy (4 replies)
 166. Kontrola zo soc. poisťovne počas PN a nenajdenie na mieste (4 replies)
 167. 1 človek - viacero funkcií zástupcu (4 replies)
 168. povinnosti súvisiace so štrajkom (7 replies)
 169. Nárok na stravné zamestnanca - lekára - príjemcu nepeňažného plnenia v r.2015 (0 replies)
 170. Starobný dôchodca SZČO, zároveň mu vznikol pracovný pomer - má platiť odvody do SP ako SZČO, alebo stačí len odvod z PP ??? (5 replies)
 171. Preplatok z ročného zúčtovania dane (2 replies)
 172. SZČO a odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2016 (1 replies)
 173. Nárok na dovolenku za rok 2015 (1 replies)
 174. Dovolenka (9 replies)
 175. Chcem sa prihlasit do policajneho zboru (11 replies)
 176. Dovolenka narok (2 replies)
 177. Hodinová mzda (8 replies)
 178. Mam nárok na zvýšenie mzdy podľa zákona? (7 replies)
 179. Invalidný dochodca a dohoda (3 replies)
 180. Mozem odmietnut zmenu z 3 zmennej na 4 zmennu prevadzku? (0 replies)
 181. Neplatené voľno (4 replies)
 182. Odpočitateľná položka na manžela (2 replies)
 183. Zamestnanecká prémia (4 replies)
 184. Ako riesit narok na podporu v nezamestnanosti po retazovej rodicovskej dovolenke? (0 replies)
 185. Navýšenie nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. d) a odpočítateľná položka na ZP. (1 replies)
 186. Daňový bonus (3 replies)
 187. Ktorá dohoda je pre invalidneho dôchodcu (50%) výhodnejšia? (10 replies)
 188. Delenie uhrady gastrolistka (4 replies)
 189. opravný mesačný výkaz (1 replies)
 190. Mám nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky u dvoch zamestnávateľov súčasne? (1 replies)
 191. praca vo sviatok (1 replies)
 192. moze mi zamestnavatel nariadit pracovnu pohotovost ak nemam v mesiaci odpracovany fond pracovneho casu? (3 replies)
 193. RZD - MD (1 replies)
 194. Uplatnenie odvodovej ulavy zamestnancovi (1 replies)
 195. zmena zamestnania u "konkurencnej firmy" (2 replies)
 196. odmena konatelovi sro (2 replies)
 197. Dohodár s pravidelným príjmom (2 replies)
 198. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň- nedoplatok, zamestn. k 31.12.2015 skončil (2 replies)
 199. Mzda majiteľovi s.r.o. (1 replies)
 200. Aká je výška daň. bonusu a odpočítateľnej položky na manželku? (5 replies)
 201. Ako spracovať honoráre? (1 replies)
 202. domácka práca-pracovný čas a dovolenka (4 replies)
 203. účasť zamestnanca na voľbách... (1 replies)
 204. Je možné, aby mi zamestnávateľ po presune do inej predajne v rámci tej istej firmy, zmenil dobu neurčitú na určitu? (2 replies)
 205. ELDP - dohodár - brigádnická práca - problém (2 replies)
 206. Dovolenka pri krátenom úväzku (4 replies)
 207. obcan Cr zamestnany v Sr odvody. (0 replies)
 208. Platenie zdravotného poistenia (3 replies)
 209. dohoda o vykonaní práce - dochodca (3 replies)
 210. Dohoda o vykonaní práce a daňové priznanie (1 replies)
 211. Odpočítateľná položka na ZP a dotácia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (0 replies)
 212. Plat na papieri VS na ruku (5 replies)
 213. Zlý typ zamestnanca a odvody (3 replies)
 214. Výpovedná doba ak som zamestnana menej ako rok (5 replies)
 215. Ake potvrdenie pre pracujuceho dochodcu na navysenie dochodku? (11 replies)
 216. Zrážka zo mzdy (8 replies)
 217. Otázka časti výplaty - osobného ohodnotenia - podmienky . (6 replies)
 218. Stravné lístky (4 replies)
 219. Pohybliva ciastka mzdy (1 replies)
 220. Starobný dôchodok-zvýšenie-práca na TPP (9 replies)
 221. Materská dovolenka v praxi (1 replies)
 222. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - neospravedlnená absencia. (5 replies)
 223. Uvazok v ZUS 13,5hod (cca 57%) - pracovna zmluva, alebo dohoda o prac. cinnosti? (0 replies)
 224. je povinnosť elektronickej komunikácie so ZP pri 2 zamestnancoch na TPP a 1 dohodára? (5 replies)
 225. Može zamestnávateľ neuznať 1. atestáciu? (1 replies)
 226. Minimalna mzda zdravotnej sestry (1 replies)
 227. výška dôchodku a starostlivosť o babku (0 replies)
 228. Výpoveď zo strany zamestnanca (7 replies)
 229. TPP a dohoda u toho isteho zamestnavatela (6 replies)
 230. Konateľ s.r.o. požiadal o starobný dôchodok (1 replies)
 231. Hmotna zodpovednost - narok nahrady skody po ukonceni PP (5 replies)
 232. Plnoletý zamestnaný brat ZŤPčkára sa posudzuje za spoluposudzovanú osobu na potreby príspevku na kúpu auta? (4 replies)
 233. Je povinny zamestnavatel dat zamestnancovi vyplatnu pasku? (4 replies)
 234. nárok na dávku v nezamestnanosti a PN 1rok (2 replies)
 235. voľno medzi sviatkami ale žiadny nárok na dovolenku (3 replies)
 236. Evidencia na ÚPSVaR a príjem zo závislej činnosti (11 replies)
 237. Ako správne tvoriť sociálny fond? (1 replies)
 238. Preplatenie dovolenky zamestnankyni po MD, RD (4 replies)
 239. Preplatenie dovolenky po návrate z MD, RD (2 replies)
 240. Pracovný čas počas služobnej cesty (5 replies)
 241. Nárok dovolenky po MD, RD (2 replies)
 242. Ako ukoncit pracovny pomer tehotnej zamestnankyne v skusobnej dobe? (9 replies)
 243. Môžem mať za jeden deň nárok na stravné aj na stravný lístok? (6 replies)
 244. Kedy zivnostnik aj zamestnanec musi platit odvody? (2 replies)
 245. Moze zamestnavatel kratit dovolenku pocas 14 dnovej PN? (2 replies)
 246. Vema (0 replies)
 247. ELDP - dohoda o prac. činnosti a hlavný prac. pomer (2 replies)
 248. Výpoveď podľa §67 (2 replies)
 249. Odchod zamestnanca do starobneho dochodku a jeho naroky pri ukonceni pp? (2 replies)
 250. Narok na danovy bonus (1 replies)