1. sú meškajúce gastrolístky dôvodom na okamžitú výpoveď? (12 replies)
 2. zamestnavanie studentov na DoBPS (3 replies)
 3. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a poskytovanie 60% mzdy (4 replies)
 4. 2. pilier a odvody zamestnávateľa (7 replies)
 5. Predbežná finančná kontrola a základná finančná kontrola (0 replies)
 6. Preplatok zo sociálnej poisťovne (1 replies)
 7. Výpoveď, PN a nové zamestnanie (4 replies)
 8. Ako sa vykonáva viacero zrážok exekúcie ? (7 replies)
 9. Koľko sa má dať € / hod zváračovi na dohodu? (4 replies)
 10. Ruší sa moja pracovná pozícia, na čo mám nárok zo strany zamestnávateľa. (7 replies)
 11. Predaj s. r. o. a poberanie podpory v nezamestnanosti (0 replies)
 12. skončenie pracovného pomeru okamžite zo strany zamestnanca (3 replies)
 13. Nárok na dovolenku počas MD (10 replies)
 14. Prečo je v roku 2013 priznaný celý nárok? (6 replies)
 15. Ako vypočítať exekučné zrážky pri dvoch prednostných pohľadávkach ktoré prišli naraz? (3 replies)
 16. Exekúcie v Pohode (2 replies)
 17. Ochrana osobných údajov (1 replies)
 18. Môžem mať 3mesačnú skúšobnú dobu pri pracovnom pomere uzavretom na 3,5mesiaca? (1 replies)
 19. Dovolenka po skonceni PN (8 replies)
 20. Športový odborník s pracovnou zmluvou podľa nového zákona robí odvody či nerobí? (0 replies)
 21. Pracovný čas (1 replies)
 22. Žiadosť o dôchodok po skončení PPV (3 replies)
 23. zrážky zo mzdy - určenie poradia (1 replies)
 24. dohodár - počet dní platenia poistného vo výkaze do ZP (2 replies)
 25. Kedy sa môže ukončiť dohoda o pracovnej činnosti z dôvodu materskej? (1 replies)
 26. nárok na dovolenku po MD a RP (4 replies)
 27. rodičovská a výpoved (1 replies)
 28. Duplicitné podanie oznámenia zamestnávateľa o poistencoch - zmena (3 replies)
 29. výpoveď zamestnancovi, ktorý nespolupracuje, nekomunikuje (1 replies)
 30. Praca v Holandsku na slovensku zmluvu - preplatenie dovolenky (7 replies)
 31. Odbory a skolenia (2 replies)
 32. Najom dopravneho prostriedku - aky zakon a § pouzit. (0 replies)
 33. Potvrdenie z pedagogicko-psychologickeho centra - par.141? (3 replies)
 34. príplatok za zmennosť u kuchárok (1 replies)
 35. Výpočet stravných lístkov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (0 replies)
 36. Výpoveď daná zamestnancom_výpovedná doba (2 replies)
 37. Je potrebné sa zahlásiť v zdravotnej poisťovni, keď som PN v ochrannej lehote a PN-ku som odovzdala sociálnej poisťovni? (6 replies)
 38. Môžem rozvrhnúť pracovný čas pružne a nerovnomerne na základe dohody so zamestnnancom? (1 replies)
 39. Výpočet stravných lístkov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (3 replies)
 40. Otec materská - výpoveď následne szco (1 replies)
 41. Sposob ukoncenia PP a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 42. Firma ma chce "zamestnať" na Zmluvu o dielo s FO namiesto klasického prac. pomeru. Oplatí sa mi to? (4 replies)
 43. Príspevok na stravu nezdanený - váš názor (11 replies)
 44. nerovnomerný pracovný čas 11,5 hod a soboty, nedele a sviatky (7 replies)
 45. Odpracované dni na účely dovolenky (4 replies)
 46. Priznaný starobný dôchodok a prac. zmluva, čo mi vyplýva? (8 replies)
 47. Môžem na základe futbalovej súpisky hráčov napadnúť zamestnanca za nedodržanie liečebného režimu? (3 replies)
 48. Mzdová smernica (1 replies)
 49. výpočet odmeny u DoPČ na konkrétnom príklade. (14 replies)
 50. DDS a príspevky zamestnávateľa (1 replies)
 51. Prepočítanie ID z dôvodu zvyšovania dôchodkového veku (2 replies)
 52. Žiadosť o určenie výšky zrážok zamestnávateľom pre spoločnosť poskytujúcu spotrebiteľský úver (5 replies)
 53. invalidný dôchodca na zmluvu TPP (2 replies)
 54. Nárok na dovolenku (7 replies)
 55. Pracovny uraz? (8 replies)
 56. omylom vyplatená vyššia mzda (2 replies)
 57. Prihlásenie dôchodcu na dohodu o vykonaní práce na 1 týždeň, aké odvody a poistne? (4 replies)
 58. Nárok na dovolenku po skončení RD (6 replies)
 59. Preukázanie vyživovaných osôb (4 replies)
 60. Opätovne uzatvorený pracovný pomer_§48 ods. 4, bod. b) (3 replies)
 61. Materska Dovolenka otec (7 replies)
 62. Hodinova mzda pracovna zmluva (3 replies)
 63. polovičný úväzok (1 replies)
 64. Pokuta v pripade, ze odidem zo zamestnania. (9 replies)
 65. Narok na dovolenku pri zmene uvazku + POHODA (1 replies)
 66. Odchodné- platia sa riadne odvody z odchodného a aj sa zdaňuje ? (1 replies)
 67. Výpočet základnej mzdy (5 replies)
 68. Pracovná doba (7 replies)
 69. Aký dátum uviesť "naposledy pracovala" ak 2.5. 2016 ráno prišla do práce, cca po hodine išla k lekárovi a doniesla Žiadosť o materské. (3 replies)
 70. §54 Šanca na zamestnanie - nárok na dovolenku? (1 replies)
 71. Nelegálna práca od 18.06.2016 (3 replies)
 72. Počet rokov praxe pri výkone práce vo verejnom záujme (1 replies)
 73. Výpovedná doba (5 replies)
 74. Rodicovsky prispevok a dieta v skolke (5 replies)
 75. Skončenie PP zastupujúcej počas RD (2 replies)
 76. Skončenie PPV a PN v ochrannej dobe - starobný dôchodca (2 replies)
 77. Nárok na dovolenku po návrate z RD (5 replies)
 78. Ako vypočítať, zaokrúhliť mzdu hlavného kontrolóra? (4 replies)
 79. Cerpanie volna na hladanie prace (11 replies)
 80. Odovzdanie mzdovej, personálnej agendy, Prevzatie stravných lístkov (3 replies)
 81. Ako je hlásenie vyplnené správne? (0 replies)
 82. Práca nadčas zahrnutá v mes. mzde (4 replies)
 83. Nárok na stravné lístky, ak čas pobytu u lekára je dlhší ako odpracovaná pracovná doba? (5 replies)
 84. potvrdenie marodky (1 replies)
 85. Praca mimo fondu bez suhlasu zamestnavatela (7 replies)
 86. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri zamestnávaní cudzincov cez agentúru? (0 replies)
 87. ukončenie TPP a dovolenka (3 replies)
 88. Priemerný VZ (3 replies)
 89. Dovolenka - koľko dní? (7 replies)
 90. 3-zmenná a 4-zmenná prevádzka (0 replies)
 91. Do akeho stupna naročnosti prace zaradime kadernicku? (1 replies)
 92. Zdravotný odvod z podielov zo zisku (0 replies)
 93. zle zaradenie platovej triedy vo vykone prace vo verejnom zaujme (2 replies)
 94. Kedy sa môžem registrovať na ÚP ako uchádzač a žiadať o podporu v nezamestnanosti? (3 replies)
 95. Nevyplatenie celej mzdy pred koncom činnosti zamestnávateľa (0 replies)
 96. zmluva o výkone funkcie konateľa (4 replies)
 97. Prechod zamestnancana na organizačnú zložku v SR a hypotekárny úver (3 replies)
 98. zdravotné a dôchodkové poistenie pri dohode - treba doplácať? (4 replies)
 99. Nárok na stravné lístky v prípade návštevy lekára? (8 replies)
 100. Materská v ochrannej dobe (18 replies)
 101. Ako mám požiadať ako študent o zrušenie danovej výnimky a poistnej výnimky u zamestnávateľa? (4 replies)
 102. Podpora v nezamestnanosti po živnosti (7 replies)
 103. stravný lístok alebo cestovné náhrady? (4 replies)
 104. Uhradené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 105. Čerpanie dovolenky naviac (2 replies)
 106. Predčasný dôchodok a daňové priznanie za r.2015 (1 replies)
 107. Vysporiadanie ročného zúčtovania dane s bývalým zamestnancom (4 replies)
 108. Doručenie výpovede - čo sa počíta za dátum doručenia? (8 replies)
 109. Mám či nemám poslať na DÚ ročné hlásenie, ak sa neposielali mesač.prehľady za minulý rok ???? (8 replies)
 110. zaradenie pedagogic.zamestnanca MŠ -učiteľka po vykonaní atestácie I.stupňa (0 replies)
 111. oznameni zamestnavatele na danovy urad o nedoplatku zamestnance - co zdokladovat (0 replies)
 112. Možno uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na 0,5 hodinu denne? (7 replies)
 113. Ako sa započítava MD do započítateľnej praxe (4 replies)
 114. Ročné hlásenie_časť V._riadok 11_Počet mesiacov (6 replies)
 115. Neporusujeme ZP ohladom prace nadcas? (0 replies)
 116. príjem v Rakusku a DPFO (3 replies)
 117. pracovný čas vodiča (5 replies)
 118. Muž a rodičovská dovolenka (0 replies)
 119. Odborná literatúra - aká? (3 replies)
 120. Nedoplatok RZD nižší ako 5 eur v mesačnom prehľade (3 replies)
 121. Dovolenka pri PP na 1 mesiac (1 replies)
 122. Hlásenie 2015 (6 replies)
 123. Prijem počas PN (9 replies)
 124. ukončenie PP /doba určitá/ + PN (1 replies)
 125. Zaslanie kópie pracovnej zmluvy zamestnanca (5 replies)
 126. prihlásenie sa do rôznej zdravotnej poisťovne (5 replies)
 127. vrátenie poistného (1 replies)
 128. dovolenka a kratší pracovný čas pri dvojzmennej prevádzke (2 replies)
 129. Náročná evidencia dochádzky, poradíte dobrý softvér či tabuľku? (0 replies)
 130. Je to oneskorené prihlásenie do SP? (2 replies)
 131. Môžme zamestnať nesvojprávnu osobu ? (2 replies)
 132. co bude vyhodnejsie? (2 replies)
 133. príspevok na cestovanie do zamestnania (0 replies)
 134. Nepreplatenie dovolenky po skončení PN ? (19 replies)
 135. Použitie sociálneho fondu a odvody (1 replies)
 136. Upratovanie v bytovom dome a dohoda versus odvody do ZP (5 replies)
 137. Mladistvý a uzatvorenie PP alebo dohody (0 replies)
 138. Mesacny vykaz zdravotnej poistovne (4 replies)
 139. Služobná cesta - súhlas (7 replies)
 140. Nezamestnanecka davka + vypovedna lehota (5 replies)
 141. Ako opraviť v SP-reg.list.z-nca (9 replies)
 142. Zostatková dovolenka ku skončeniu PP (5 replies)
 143. skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 144. Práca vykonávaná u brata a otca, ktorí sú SHR (14 replies)
 145. Aku pracovnu zmluvu pre konatela? (6 replies)
 146. Odvody z práce na brigádu (8 replies)
 147. Je pevný pracovný fond 180 hodín mesačne legálny? (2 replies)
 148. Rozhodujúce obdobie pre vypocet druhej materskej dovolenky (5 replies)
 149. Práca na Slovensku a zároveň v Rakúsku (0 replies)
 150. Prepadne dovolenka? (1 replies)
 151. nárok na mzdu pri ukončení pomeru v skúšobnej dobe (5 replies)
 152. Exekučné zrážky poradie (2 replies)
 153. dlhodoboba PN- kratenie dovolenky (6 replies)
 154. Opätovne uzatvorený pracovný pomer_doba určitá (2 replies)
 155. Cesta z kruhu nezam. § 54 - Fin. príspevok na prac. túrora (3 replies)
 156. krátenie dovenky zač. roka PN (5 replies)
 157. fond pracovného času (6 replies)
 158. Nezaopatrene dieta (1 replies)
 159. Prehľad na DU (1 replies)
 160. Súbežný pracovný pomer_NČZD (2 replies)
 161. Predĺženie výpovednej doby o čas trvania PN (2 replies)
 162. Peňažná náhrada zamestnanca (5 replies)
 163. Platenie poistného do SP (0 replies)
 164. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na skrátenom úväzku? (6 replies)
 165. Dobrovoľné nemocenské a dávka v nezamestnanosti (7 replies)
 166. Žiadosť učiteľa o voľno cez šk. rok - odmietnutie (6 replies)
 167. Musí sa niekam nahlásiť PN dohodára? (4 replies)
 168. 2% dane a potvrdenie o zaplatení dane - riadok 03 (1 replies)
 169. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru (0 replies)
 170. Môže ma zamestnávateľ nútiť čerpať prestávku v práci pri pracovnej smene do 6 hodín? (1 replies)
 171. Prispevok na podporu mobility za pracou (8 replies)
 172. Konateľ SK, pracujuci v USA (0 replies)
 173. Výpoveď počas PN , na dobu určitú (4 replies)
 174. tlačivo na PN (2 replies)
 175. Výpočet nepeňažného príjmu - auto na súkromné účely (6 replies)
 176. Potvrdenie o zamestnaní a exekúcie (5 replies)
 177. Dodatok k PZ - doba určitá/neurčitá (4 replies)
 178. Odvody za pol.invalidneho dochodcu (1 replies)
 179. ukončenie vš štúdia v zahraničí - DoPBŠ na Slovensku - s akými dátumami poodhlasovať zo zdravotnej a sociálnej poisťovne? (1 replies)
 180. Zrážky zo mzdy - exekúcia (2 replies)
 181. Dovolenka (8 replies)
 182. Evidencia dochádzky - musia sa z-ci podpisovať? (3 replies)
 183. Kedy ukoncit PP pri odchode do PSD a odchodne? (8 replies)
 184. Ukončenie DoPČ (6 replies)
 185. Dokumenty SP - invalidný dôchodca (5 replies)
 186. prepláca zamestnavateľ prehliadku v plnej výške? (11 replies)
 187. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (9 replies)
 188. Mzdy v POHODE (pohotovosť mimo pracoviska, cestovné, mzdové zvýhodneni počas práce cez víkend) (1 replies)
 189. Dohoda o pracovnej činnosti (5 replies)
 190. SZCO, PN, KONTROLA ZO SP (1 replies)
 191. Musím byť zaregistrovaná na ÚP kvôli odvodom ,ak som PN v ochrannej lehote po skončení PP? (9 replies)
 192. Doba 90 dní pre výpočet PNky (11 replies)
 193. Praceneschopnost manzelky (9 replies)
 194. Som konateľka sro v ktorej som aj zamestnaná.Ako byť iba konateľka aby som platila čo najnižšie odvody. (2 replies)
 195. Výška PN respective ako sa bude vypočítavať (10 replies)
 196. Odvody do ZP pri PN zamestnanca nesedia v Pohode a mesacnom vykaze poistovne. (1 replies)
 197. Vyhlasenie na uplatenie Nč a bezodvodovej položky (1 replies)
 198. Čo všetko mi má zamestnávateľ preplatiť? (11 replies)
 199. Je treba po skončení dohody o vykonaní práce dať zamestnancovi zápočtový list? (5 replies)
 200. Aké sú následky nezvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2016? (4 replies)
 201. doplnkové dôchodkové poistenie - 3.pilier (1 replies)
 202. PN počas nezamestanosti (5 replies)
 203. Otec na materskej a odvody (2 replies)
 204. Mám nárok na príplatok za výjazd k prevereniu narušenia objektu? (0 replies)
 205. Kedy konci povinna skolska dochadzka? (5 replies)
 206. Pracovná zmluva na dobu určitú - materská (3 replies)
 207. Je preplatok dane zo závislej činnosti z ročného zúčtovania súčasťou čistej mzdy pri výpočte prednostnej zrážky? (1 replies)
 208. Evidenčný list dôchodkového poistenia (5 replies)
 209. Odmena pre evidovaneho na UP (2 replies)
 210. Vyrobny zavod - nariadena zmena pocas Velkonocnej nedele (7 replies)
 211. stravné lístky pri 37,5 hodinovom týždni (1 replies)
 212. Nadstandardna lekarska prehliadka 500 EUR (4 replies)
 213. SZCO-chcezamestnať manželku starajucu sa o dieta do 6 rokov bez mzdy. (5 replies)
 214. výpočet materskej dávky (0 replies)
 215. Zamestnanie syna. (5 replies)
 216. Kolektívna zmluva (1 replies)
 217. Stupeň náročnosti pracovného miesta (12 replies)
 218. Rozdiel medzi nerovnomerne rozvrh.prac.casom a nepretrzitou prevadzkou (0 replies)
 219. §142 ZP a odvody. (1 replies)
 220. Starobný dôchodok a pracovná zmluva (3 replies)
 221. Môže sa na dohodu napísať /minimálna mzda/ suma 405,00 € ? (2 replies)
 222. otec pracuje popri materskej? (1 replies)
 223. Pomerná časť dovolenky (11 replies)
 224. SZČO - konateľ (1 replies)
 225. nedoplatok z RZD a dlhodobá PN (3 replies)
 226. Veľkonočná nedeľa je sviatok ? (4 replies)
 227. Na čo má zamestnanec nárok? (12 replies)
 228. Dokladovanie príjmu manželky (13 replies)
 229. Dohoda o vykonaní práce (9 replies)
 230. Výstup a opätovný nástup do zamestnania v tom istom mesiaci (2 replies)
 231. Kráti sa zamestnancovi nárok na dovolenku? (3 replies)
 232. Prihláška zamestnanca do SP (3 replies)
 233. Predĺžená rodičovská dovolenka do 6 rokov bez dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu? (2 replies)
 234. Aké sú podmienky pre zamestnanie cudzinca (prislušníka EU) na Slovensku? (1 replies)
 235. PN + pp na dobu určitú + náhrada príjmu prvých 10 dní (4 replies)
 236. Pracovna cesta - dovody preco odmietnut (16 replies)
 237. Výpoveď zo strany zamestnanca (6 replies)
 238. Odstupné (4 replies)
 239. Ako vypísať OČR? (0 replies)
 240. Pružný pracovný čas - čo mi k tomu treba? (4 replies)
 241. materská (1 replies)
 242. Je nutné do spisu zamestnanca dať platový výmer, ak išla hore mzda zo zákona? (8 replies)
 243. Úraz v USA (1 replies)
 244. Kráti sa dovolenka pri dlhodobej PN (1 replies)
 245. Dohodár na PN (4 replies)
 246. Nesprávne vyplnený RLFO (3 replies)
 247. Môžem čerpať starú dovolenku pred druhou materskou dovolenkou? (5 replies)
 248. Ukončenie PP v skúšobnej dobe (11 replies)
 249. Oprava mzdy spätne za 03/2016 (1 replies)
 250. Rozhodujuce obdobie na vypocet denneho VZ pre PN (2 replies)