PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Predlži sa nárok na dovolenku zamestnancovi počas výpovednej doby, ktorá sa predlži o PN?
 2. Odpočitateľná položka na ZP od 1.1.2016
 3. vedúci zamestnanec - prac.funkcia dohodou (resp.dodatkom k pr.zmluve) alebo vymenovaním za základe org.zmien
 4. Narok na podporu?
 5. Príplatok za prácu vo sviatok.
 6. aký je maximálny týždenný pracovný čas zamestnanca, ak pracuje v 12 hodinnových zmenách?
 7. Dodatková dovolenka
 8. Spravodajská jednotka-na základe čoho rozhodne štatistický úrad?
 9. Nahrada skody a nepodpisana hmotna zodpovednost
 10. Skrátený pracovný čas
 11. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 12. Ako správne vyplniť opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň?
 13. DVP + ZP česká
 14. Stravné zamestnancom pracujúcim na 4 hodiny
 15. Prihlasenie zamestnanca do SP
 16. Dostanem materskú z oboch dohôd?
 17. Mám nárok na vyplacanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke ak mi skrachoval behom materskej zamestnávateľ?
 18. Postup pri oprave poistného a dane.
 19. Výpoveď z dôvodu zdravotného stavu - § 63 ods. 1 písm. c)
 20. PN pri skratenom uvazku - ako vyratat?
 21. Zápočet rokov zániknuteho podniku
 22. výpočet podpory v nezamestnanosti
 23. PN po vaznom poruseni prac. discipliny, kedy zapis?
 24. mozu mi dat vypoved pocas PN a zmluva na dobu urcitu?
 25. Musí škola vyplatiť učiteľovi 100,- € odmenu od štátu?
 26. ako vypočítam priemerný počet zamestnancov prepočítaný?
 27. Osobná asistencia a člen rodiny
 28. Aký doklad treba predložiť zamestnávateľov k žiadosti o vyplatenie odchodného?
 29. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú a zmena na dobu neurčitú
 30. navsteva u lekara - pocet dni po sebe
 31. zastupovanie zamestnanca na skrátený úväzok
 32. Zamestnanec na služobnú cestu vychádza z domu, nie z miesta výkonu práce
 33. odsúhlasenie paragrafu
 34. Nepostihnuteľná suma zrážkami zo mzdy od 1.1.2016
 35. Zamestnanec_žiadosť o SD_odvody
 36. Asistent učiteľa
 37. neskore dorucenie vypovede od zamestnavatela
 38. Má právo mi zamestnávatel zadržiavanie uhradenie faktury?
 39. Predvolanie z úradu práce. Čo mám pod tým čakať?
 40. Co vsetko je potrebne splnit pre nahradu mzdy pri umrti inej ako priamo pribuznej osoby?
 41. Pravdepodobny mesacny zarobok
 42. Predlženie výpovednej doby zo strany zamestnanca.
 43. Vreckove a vreckove nad limit
 44. náhrada príjmu počas PN
 45. Príjem počas rodičovskej dovolenky
 46. nevyplatená dovolenka
 47. Prečerpaná dovolenka
 48. ochrana osobných údajov
 49. Zaúčanie nového zamestnanca - podanie správy
 50. Rezerva na dovolenky - dovolenk. priemer
 51. ukončenie pracovného pomeru počas RD a nevyčerpaná dovolenka
 52. Koľkokrát a na akú dlhú dobu môže byť predlžený pracovný pomer?
 53. zrušenie žiadosti nástupu do TPP počas RD
 54. Domácka práca a telepráca § 52 ZP
 55. plati na to OČR?
 56. dva pracovné pomery počas RD
 57. Začatie PN cez vikend
 58. Prechod zo zamestnanca na živnosť
 59. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom case
 60. Zrážka z DOVP
 61. Zrážka zo mzdy za využitie priepustky-paragrafu u lekára.
 62. Ako prepočítať PN?
 63. nepretrzita prevadzka 2x ranna,2x nocna,4 volno
 64. zdravotné poistenie pri dohode o prac. činnosti
 65. Ako vybavit opatrovanie
 66. nesprávne vypočítaná zrážka zo mzdy
 67. Výkaz do SP - nemám všetky možnosti v rozbalovacom menu "typ zamestnanca"
 68. Príplatok pri práci v noci
 69. Môžem uzatvoriť s tým istým zamestnancom aj dohodu o vykonaní práce a aj dohodu o pracovnej činnosti?
 70. VUB potvrdenie o priemernej cistej mzde
 71. Výpočet nároku na dovolenku
 72. Dôchodca dohodár a min. mzda
 73. odovzdanie stravných lístkov po ukončení TPP
 74. Navrat po materskej do prace.
 75. prechod z mesacnej mzdy na hodinovu
 76. odmietnutie zmeny prac zaradenia
 77. Je možné zmeniť výpočet mzdy počas výpovednej doby?
 78. Dve dohody
 79. pôžička od zamestnávateľa
 80. Mam narok na matersku aj ked som momentalne nezamestnana?
 81. Daňový bonus - zmeny počas roka
 82. Preplatok/ nedoplatok RZZP
 83. čo zo zvyšnou dovolenkou?
 84. Nezamestnana a operacia
 85. § 112 ods. 3 ZP (Dovolenka vo sviatok)
 86. Vyplatené odmeny počas PN
 87. Čo určuje poradie exekučných zrážok?
 88. dodatok ku zmluve §142 ods.4
 89. RZZP zamestnanca cast roka evidovaneho na UP
 90. MD a DoVP
 91. Zamestnanec a absencia
 92. Vyplatenie prispevku na starostlivost o dieta spatne vs. rodicovsky prispevok
 93. Nevyčerpaná dovolenka
 94. Očr tlačivo a vyplnenie
 95. urbariát s právnou subjektivitou, musíme elektronické doručovanie so sociálnou poisťovňou?
 96. Výpočet dovolenky
 97. Úmrtie zamestnanca
 98. Mzda
 99. Uplatnenie nezdanitelnej časti na danovnika...
 100. Nesprávne zrazená daň z príjmu zo závislej činnosti
 101. Ako účtovať lístok do divadla /samozrejme, daň/ dočasne pridelenému zamestnancovi?
 102. občan ČR ,spracovanie mzdy a prihlasovanie do poistovní
 103. Odvody do ZP z vyrovnávacieho podielu
 104. Absencia zamestnanca
 105. Mzda od 1.1.2016 ma byt 405eur, budem mat navysenu mzdu?
 106. Ako prihlasovať dohodárov ak pracujú na výkon?
 107. odmena zamestnancovi na konci roka - pol roka je na PN
 108. Zaradenie do platového stupňa
 109. Náhrada mzdy_účasť na pohrebe synovca
 110. Výpočet mzdy
 111. Má mi zamestnávateľ oznámiť nepredĺženie zmluvy ?
 112. Výpoveď v skúšobnej dobe
 113. PN pri dohode o pracovnej cinnosti
 114. Zrazky zo mzdy na ziadost zamestnanca.
 115. Chcela by som sa opýtat či mi možu zobrat davku hmotnej nudzi ak pracujem na dohodu a odmietnem aktivačné práce ?
 116. Komu odovzdat potom pn,byvalemu zamestnavatelovi,alebo rovno do socialnej poistovne?
 117. Maximalny prijem studenta s ID na dohodu
 118. Dohodár - nepravidelný príjem
 119. cestovne nahrady
 120. Osobný príplatok - spatné vyplatenie
 121. Výpočet dovolenky - pri čerpaní dlhodobej PN
 122. práca vo sviatok
 123. zrážka za stravu zo mzdy zamestnancovi
 124. Čerpanie sociálneho fondu bez zdaňovania a odvodov z podielu zamestnanca
 125. Narok na dovolenku po MD, RD
 126. Výpoveď - dohoda o pracovnej činnosti?
 127. ukoncenie dohody o vykonani prace dohodou ?
 128. Preplatok na zdravotnom poisteni z r.2012
 129. Čerpanie SF - platobné karty
 130. Poradie zrazok
 131. Môže zamestnávateľ disponovať s celou dovolenkou učiteľa?
 132. Konateľ a odvody na garančné poistenie
 133. Výpoveď a príspevok z UPSVAR
 134. Odmena likvidátora - je odvodová povinnosť ?
 135. Dohoda o pracovnej činnosti - funkcionári
 136. Dokedy si môže vyčerpať dovolenku, žena ktorá bola na rodičovskej dovolenke a do práce nastupuje 15.12.2015 ?
 137. Oznámenie o poberaní SD bývalému zamestnávateľovi
 138. Platový výmer - rozhodnutie
 139. Polovičný ID a práca na polovičný úväzok na dobu neurčitú
 140. Môžem vyplatiť odchodné spolu s poslednou mzdou zamestnanca, ktorý požiadal o predčasný dôchodok do 10 dní?
 141. Úkolové odmeňovanie zamestnancov
 142. Prihlasujete a odhlasujete zamestnanca do ZP, pokiaľ pracuje nepravidelne (nemám na mysli nepravidelný príjem)?
 143. Priepustky od lekara- 4 dni, mozem odmietnut?
 144. Môže zamestnávateľ v súkromnom školstve určovať výšku platu učiteľov podľa svojich pravidiel?
 145. Dve zamestnania súčasne a dôchodok
 146. Je potrebné priniesť po opakovanom prijatí do zamestnania potvrdenie od lekára a výpis z registra trestov?
 147. Moze mi zamestnavatel siahnut na odmeny?
 148. Moze mi zamestnavatel siahnut na odmeny?
 149. narok dovolenky
 150. Zamestnavatel zrusil prevadzku a nechce dat vypoved a odstupne
 151. Nedoplatok na SP
 152. výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD
 153. Môžu z-ci mať teraz dovolenku s tým, že budú v práci a neoficiálne budú mať voľno budúci rok? Môžeme im preplatiť náhrady za použ. vlastného mot. voz. a môžu podpisovať dokumenty?
 154. Zmluva so sprostredkovateľom - ochrana OÚ
 155. hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 156. Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
 157. Budem v ochrannej lehote?
 158. dohoda o brigádnickej činnosti
 159. Výpoveď a nástup na PNku
 160. Ako započítať nočnú v posledný deň mesiaca?
 161. Skrátený úvázok a ošetrenie u lekára
 162. DOPČ - Sviatok..čo treba dopísať do dochádzky v MRP?
 163. Hmotná zodpovednosť
 164. Zmluva o brigadnickej praci studenta VS + osobna asistencia.
 165. odmena konateľa ktorý je aj zamestnancom
 166. Platí odvody do ZP dohodár, ktorý je samoplatiteľ?
 167. čerpanie náhradného voľna za nadčas vo sviatok
 168. Dohoda o zrážkach - § 551 OZ
 169. Ukončenie PP ak nemám písomné potvrdené späťvzatie výpovede?
 170. Ukončenie PP vo VD počas PN vs. odvolanie výpovede
 171. Dôchodok z Maďarska
 172. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 173. Hlásenie o vyúčtovaní dane sa posiela mesačne, alebo raz za rok.
 174. dohodár, dôchodca
 175. Preratanie invalidneho dochodku jeho zrusenim a obnovenim
 176. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť rozšírenie verejného osvetlenia?
 177. Daňový bonus
 178. Minimálny dôchodok.
 179. Vypocet mzdy predavac, nerovnomerny pracovny cas
 180. narok na dovolenku 2015
 181. Liečba zo závislosti a výplata náhrady mzdy počas PN.
 182. Daňový bonus - prepis
 183. Co znamena, ze je osoba v pracovnom pomere zalozenom pracovnou zmluvou na ustanoveny tyzdenny pracovny cas.
 184. Nezamestnaná osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov
 185. Nedali mi odstupne!
 186. zahranicna sluzobna cesta
 187. Mám nárok na materskú a PN?
 188. Patrí zamestnancovi príplatok za nočnú prácu aj pri 4-zmennej prevádzke?
 189. Zastupovanie počas MD a RD a následnej dovolenky z PP
 190. Zamestnanci na 60%
 191. Mesacny vykaz -Union ZP
 192. Ako je to s tzv. prechodkou na PN pre zamestnancov školstva?
 193. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti
 194. Zmenový kalendár, nepretržitá prevádzka, 3zmeny (ráno, poobede, noc), 37,5h týždenne
 195. Skrátený úväzok - čo je výhodnejšie?
 196. Mozem zamestnat brigadnika na jeden den bez zlozitej a zdlhavej administrativy ?
 197. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 198. Celodenné ošetrenie zamestnanca
 199. Výpoveď zo strany zamestnanca
 200. Storno mzdy pre dohodara
 201. Podpora vs. brigáda
 202. zdravotné poistenie 0,01 €
 203. Mzdové veličiny na rok 2016
 204. Akým spôsobom mám na RLFO odhlásiť študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študenta z dôchodkového poistenia, ak jeho príjem za daný mesiac neprekročil oslobodenú sumu 200€?
 205. Kto vydá započtový list odpracovaných rokov z podniku, ktorý zanikol?
 206. Kratenie dovolenky vypočet
 207. čerpanie sociálneho fondu
 208. Stravné poskytované v sobotu a nedeľu
 209. Neplatená PN
 210. Nadčas pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
 211. protokol drobného majetku t.j. bez oprávok
 212. čo znamená v ZP najmenej 2 mesiace...
 213. Pnka informácie
 214. Povinne prispevky zamestnavatela
 215. Zamestnaná manzelka nie je vyzivovanou osobou na ucely exe zrazky?
 216. evidenčný počet zamestnancov
 217. Ake je kratenie dovolenky pri dobe urcitej za cas na rodicovskej dovolenke?
 218. podpora v nezamestnanosti
 219. PN-ka informácia
 220. Dočasné pridelenie zamestnancov
 221. Vypoved a PN
 222. Invalidný dôchodca a jednorázový príjem
 223. OČR ako postupovať pri 4 týždnovom liečebnom pobyte s maloletým dieťaťom?
 224. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po RD a odvody
 225. Musím ukončiť PN kôli ukončeniu PP po výpovednej lehote?
 226. ako ukončiť pracovný pomer dôchodcu
 227. Mozem ziadat o podporu v nezamestnanosti?
 228. Exekučná zrážka
 229. Zmena formy zamestnávateľa
 230. okamžité ukončenie PP, alebo dPN?
 231. patrí odstupné pri presťahovaní sídla firmy?
 232. Materský príspevok
 233. Čerpanie sociálneho fondu - príspevok pri narodení dieťaťa
 234. Neospravedlnená absencia - ako nahlásiť
 235. ukončenie PP a odstupné
 236. Dodatocny nahradny odpocinok v praci
 237. Vyplata pri neodpracovanom mesiaci
 238. odhlasenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovni
 239. Pracovný pomer
 240. okamzita vypoved zo strany zamestnanca
 241. vypovedna lehota podla zmluvy, ci podla ZP?
 242. Prémiový poriadok
 243. zamestnanie sa vo vlastnej firme na skrátený TPP
 244. Danovy bonus na dieta
 245. Môže zamestnanec opätovne nastúpiť k tomu istému zamestnávateľovi napr. po 2 mesiacoch?
 246. Dávka v hmotnej núdzi - potvrdenie
 247. Práca nadčas
 248. Od ktorej hodiny sa počíta práca cez víkend?
 249. Odhlásený zamestnanec a pokračujúca PN
 250. Prerušenie rodičovskej dovolenky a nástup na PN