1. čo robiť, keď si zamestnanec zabudol uplatniť 3% v daňovom priznaní? (6 replies)
 2. Oprava ročného zúčtovania dane (3 replies)
 3. V Olympe potrebujem nastaviť predkontácie pre zamestnanca a pre spoločníka (0 replies)
 4. Suhlas zamestnavatela pri zvyseni minimalnej mzdy (28 replies)
 5. 13 a 14 plat od 30.4.2019 (11 replies)
 6. Osobný dotazník. (4 replies)
 7. nepriznaný daňový bonus (8 replies)
 8. Vypoved..lepsie dat ci dostat (8 replies)
 9. Dávka v hmotnej núdzi + DoVP (7 replies)
 10. Právna pomoc (2 replies)
 11. Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 12. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 13. Mzda a cestovne nahrady pre vyslaneho zamestnanca do Svedska (0 replies)
 14. Krátenie dovolenky (2 replies)
 15. Neprevzate potvrdenie o zdanitelnej mzde (1 replies)
 16. kratsi pracovny cas (2 replies)
 17. Okamžité skončenie pracovného pomeru (7 replies)
 18. Pravdepodobny vymeriavaci zaklad, ak su naplanovane prace cez vikend (1 replies)
 19. tvorba sociálneho fondu-zaúčtovanie (5 replies)
 20. Vlastný príjem manžela (1 replies)
 21. Narok na dovolenkove poukazy v zakladnej skole s materskou skolkou (2 replies)
 22. Výška odstupného z dôvodu nadbytočnosti pri dohode o skončení PP (2 replies)
 23. Nezdaniteľná časť na daňovníka uplatnená u dvoch zamestnávateľov (5 replies)
 24. Rekreácia (2 replies)
 25. vysporiadanie neoplatku pri vystúpenom zamestnancovi a 2% (2 replies)
 26. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie? (1 replies)
 27. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. (4 replies)
 28. kadernička a platova trieda (1 replies)
 29. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? (1 replies)
 30. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky (5 replies)
 31. Daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 32. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD (4 replies)
 33. koniec RD ukončenie PP (10 replies)
 34. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku (4 replies)
 35. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS (2 replies)
 36. kratsi pracovny cas zamestnanca (4 replies)
 37. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti? (4 replies)
 38. Zastupovanie počas MD a výpoveď (1 replies)
 39. Patrí zamestnancovi príplatok za hodinu odpracovanú v nočnej zmene, ak jeho pracovný čas podľa pracovnej zmluvy je od 6-14 hod.? (8 replies)
 40. Po vykonanom RZD zamestnanec doručí doklady (7 replies)
 41. Môžem si pri zamestnaní 60 ročného zamestnanca uplatniť zľavu na odvodoch? Ak áno v akom prípade? (4 replies)
 42. škodova komisia (0 replies)
 43. Príjmy z Tipérskej zmluvy zdaniť v DP B ako ostatné príjmy §8 ods. 1 pís. a)? (6 replies)
 44. Ako vypočítať priemerku na rezervy nevyčerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý bol 05/18-12/18 a ešte stále je na PN-ke? (2 replies)
 45. DDS prispevok zamestnavatela vplyv na mzdu (1 replies)
 46. PN a hospitalizacia (6 replies)
 47. Náhrada mzdy za prečerpanú dovolenku (1 replies)
 48. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (6 replies)
 49. odvody so SP vs vyska dochodku / 1rok do dochodku (5 replies)
 50. odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca (4 replies)
 51. RZD_nedoplatok_nemožná zrážka (3 replies)
 52. NČZD - kúpeľná starostlivosť (2 replies)
 53. PN (3 replies)
 54. Zdanenie nepeňažného príspevku za rok 2018 (1 replies)
 55. Exekúcia zrážkami z iných príjmov a uplatnenie nepostihnuteľnej čiastky (1 replies)
 56. Príspevok na rekreáciu a zoznam "poskytovateľov" (2 replies)
 57. NČZD - DDS III. pilier (3 replies)
 58. Ukončenie pracovného pomeru po RD (27 replies)
 59. Môžem dostať materskú z oboch zamestnaní? (6 replies)
 60. Oprava chýb v prehľade (2 replies)
 61. Ročné zúčtovanie daní a následne DP (4 replies)
 62. II. časť ročného zúčtovania a DP FO A (3 replies)
 63. Nevycerpana dovolenka po ukončení RD (9 replies)
 64. Akú výšku zdravotného poistenia zadať po podaní aditívnych výkazoch do ZP v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch 2018 zamestnancovi? (2 replies)
 65. platova trieda podla katalogu prac (2 replies)
 66. NČZD na manželku (3 replies)
 67. Kvalifikácia riaditeľa materskej školy (0 replies)
 68. výpoveď a PN (7 replies)
 69. exekúcia a preplatok na dani (2 replies)
 70. ako správne vypočítam daňový bonus na zaplatené úroky? (7 replies)
 71. Mzdovy interny predpis (0 replies)
 72. Ako sa vyráta plat výchovného poradcu s čiastočným úväzkom? (2 replies)
 73. prepláca sa čas strávený cestovaním na týždňovkách? (1 replies)
 74. Ročné zúčtovanie dane - NČZD (6 replies)
 75. Nedoplatok do 5,- € RZD (2 replies)
 76. Dovolenkovy narok (3 replies)
 77. Zuctovanie zalohy na mzdu (9 replies)
 78. Pracovná cesta_§ 92 ods. 3 (3 replies)
 79. NČZD na manželku_príjem (2 replies)
 80. Príjem na základe príkaznej zmluvy (5 replies)
 81. Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme (12 replies)
 82. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (8 replies)
 83. Práca nadčas??? (7 replies)
 84. NČZD na manželku_počet mesiacov (1 replies)
 85. Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje? (3 replies)
 86. Potvrdenie o príjme (11 replies)
 87. firemná akcia a sociálny fond (2 replies)
 88. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem? (4 replies)
 89. Helios - mzda (16 replies)
 90. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_ (6 replies)
 91. Rekreačný príspevok - hotelový účet (3 replies)
 92. NČZD na manželku (3 replies)
 93. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane? (2 replies)
 94. Doplatok ku min. mzde (8 replies)
 95. Materska a preplatenie dovolenky (2 replies)
 96. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky? (10 replies)
 97. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave (0 replies)
 98. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku (4 replies)
 99. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma) (2 replies)
 100. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku? (2 replies)
 101. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu? (2 replies)
 102. Dochodkyna a Dohoda/PZ (4 replies)
 103. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf. (2 replies)
 104. Vyzivne po rokoch (12 replies)
 105. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu (3 replies)
 106. materska (1 replies)
 107. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca. (5 replies)
 108. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list? (7 replies)
 109. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ? (2 replies)
 110. DB pre dieťa zverené do starostlivosti (6 replies)
 111. Neodvedené poistné v nezamestnanosti (1 replies)
 112. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 113. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného (2 replies)
 114. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania (4 replies)
 115. aké prílohy k daňovému priznaniu ? (1 replies)
 116. Pracovná zmluva od 1.1.2019 (2 replies)
 117. Dochádzka (6 replies)
 118. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP? (2 replies)
 119. Otec SZČO a materská (4 replies)
 120. NČZD po úmrtí (9 replies)
 121. dôchodca a RZ (9 replies)
 122. Nepodaná prihláška dohodára do SP (11 replies)
 123. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna (2 replies)
 124. Daňové priznanie podklady (1 replies)
 125. Daňový bonus za vydatú dcéru (4 replies)
 126. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne. (14 replies)
 127. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu (3 replies)
 128. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať? (9 replies)
 129. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy (1 replies)
 130. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné (2 replies)
 131. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke? (6 replies)
 132. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok (1 replies)
 133. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (1 replies)
 134. Prokúra (3 replies)
 135. Nezamestnanosť - odvody (1 replies)
 136. SZČO + zamestnanec a podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 137. Čo musí obsahovať doklad o rekreačnom pobyte? (16 replies)
 138. Aké potvrdenie potrebuje manžel pracujúci v zahraničí od manželky k daňovému priznaniu? (7 replies)
 139. úmrtie zamestnanca a narok na NČZD pri daňovom priznaní (6 replies)
 140. Treba podať opravný mesačný prehľad zo závislej činnosti za december, ak mzda bola vyplatená až vo februári 2019? (2 replies)
 141. Ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť ZD na manželku (5 replies)
 142. odpočitateľná položka a dôchodca (9 replies)
 143. DOCHÁDZKA - excel (17 replies)
 144. Máte skúsenosti s nevyplatením nemocenskej dávky? (3 replies)
 145. Žiadosť o vykonanie ročneho zučtovania starobny dochodca (5 replies)
 146. Je potrebným úkonom v súvislosti s paragrafom 220 ODS.2 ZP pred začiatkom práce mať na sebe pracovný odev ak to typ práce vyžaduje? (1 replies)
 147. Mám nárok na očr? (2 replies)
 148. Prijem lekara par. 8 a odvody do SP (1 replies)
 149. Zamestnanie na Slovensku a v Českej republike súčasne (2 replies)
 150. Príplatky za prácu nadčas (1 replies)
 151. Ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 152. Dovolenka - výpovedná doba (3 replies)
 153. doplatenie poistenia na zvysenie ID (15 replies)
 154. Vypoved a pn@ (4 replies)
 155. Kedy ukoncit PN? (2 replies)
 156. Daňový bonus v potvrdení o zaplatení dane (2 replies)
 157. Definícia kmeňového zamestnanca. (11 replies)
 158. mzdy v MRP (2 replies)
 159. Vykonávanie konkurenčnej činnosti - § 83 ods.1 ZP (3 replies)
 160. Rocne zuctovanie dane RZD v mrp mzdy a personalistika (4 replies)
 161. Sprevadzanie pribuzneho u lekara (4 replies)
 162. PN v ochrannej dobe a evidencia na UP (5 replies)
 163. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 164. SZČO práca v Nemecku pre Slovenskú firmu (1 replies)
 165. Mzda za 12/2018 nevyplatená do konca 1/2019 (2 replies)
 166. daňový bonus na zaplatené úroky (16 replies)
 167. priznanie invalidného dôchodku (3 replies)
 168. Musí byť v dodatku k pracovnej zmluve uvedený stupeň náročnosti práce? (6 replies)
 169. Má nárok zamestnanec keď pracuje na zmluvu cez agentúru na rekreačný poukaz? (4 replies)
 170. Ako dostat maximalnu matersku? (32 replies)
 171. Narok na dovolenku a dlhodoba PN (11 replies)
 172. Povinný prispevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier), ak zamestnanec pracoval časť mesiaca v kategórii rizikových prác a časť mesiaca v kategóri nerizikových prác (2 replies)
 173. Zamestnanec na dohodu o prac.činnosti a tehotenstvo (1 replies)
 174. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy. (0 replies)
 175. Príplatok za riadenie. (1 replies)
 176. Pracovný fond (3 replies)
 177. Návrat zamestnanca po rodičovskej dovolenke (4 replies)
 178. Dostanem materskú po RD a dávke v nezamestnanosti? (12 replies)
 179. Dohoda o pracovnej cinnosti - rozvrhnutie pracovneho casu (2 replies)
 180. Dobrovoľne nezamestnaný a RZD (6 replies)
 181. Materská dovolenka (2 replies)
 182. čerpanie dovolenky zamestnávateľom (10 replies)
 183. uplatnenie daňového bonusu - matka na jedno dieťa, otec na druhé dieťa (5 replies)
 184. Nemocenske dochodcu po skonceni PP (1 replies)
 185. Práca v prvý deň ošetrovného (1 replies)
 186. odvody do ZP pri nepravidelnom príjme (3 replies)
 187. Príspevky do druhého dôchodkového piliera (9 replies)
 188. Akú adresu uviesť v daňovom priznaní? (2 replies)
 189. Odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 190. Povinnosť nahlasovania voľnej prac.pozície (0 replies)
 191. RZZP - oprava (2 replies)
 192. Dovolenka (3 replies)
 193. Zdanovanie pracovného odevu (1 replies)
 194. Neuznanie OČR a paragrafu. (23 replies)
 195. Odchodné pri invalidnom dôchodku (2 replies)
 196. DoBPŠ s odvodovou výnimkou (1 replies)
 197. Konateľ spoločnosti, zmluva o výkone funkcie a ročné zúčtovanie za rok 2018 (2 replies)
 198. zaradenie farára (2 replies)
 199. Ukoncenie dohody - o čo mám ako zamestnanec žiadať (2 replies)
 200. Danovy bonus pri preruseni studia na VŠ (5 replies)
 201. Mám povinnosť podať opravné výkazy za roky, ku ktorým už zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? (2 replies)
 202. Aká časť dovolenky sa má preplatiť zamestnancovi? Podľa akého § sa mám riadiť? (0 replies)
 203. Výpočet daňového bonusu na zapl. úroky (0 replies)
 204. Mzda za dohodu o pracovnej činnosti (9 replies)
 205. Dohoda o pracovnej cinnosti (5 replies)
 206. student - danove priznanie (9 replies)
 207. Počítam správne odstupné? (12 replies)
 208. Oznámenie o ukončení exekúcie (1 replies)
 209. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (1 replies)
 210. Ročné zúčtovanie odpočítateľná položka na kúpeľnú starostlivosť (1 replies)
 211. Ukončenie prac. pomeru počas RD a následne vyplatený príjem (1 replies)
 212. dohoda o pracovnej činosti (6 replies)
 213. pracovná zmluva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (1 replies)
 214. Môžeme rekreačné poukazy hradiť zo sociálneho fondu? (2 replies)
 215. Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu? (3 replies)
 216. prerušenie PN (9 replies)
 217. NČZD na manžela (10 replies)
 218. Musí zamestnanec predložiť potvrdenie z úradu práce pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania? (1 replies)
 219. Nárok na materskú dovolenku (15 replies)
 220. Môžem odísť na týzdeň na slovensko počas PN-ky vo švajčiarsku (7 replies)
 221. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcie. (3 replies)
 222. Príplatok za sťažené prac.prostredie (1 replies)
 223. dostanem odstupné keď odmietnem podpísať hmotnú zodpovednosť keď mám zmluvu na dobu neurčitú? (10 replies)
 224. druha atestáciu odborného zamestnanca zamestnaného v škole (1 replies)
 225. Nzč na manželku - ID priznaný v česku (8 replies)
 226. Musí sa robiť RZD ak bol zamestnanec cely rok PN, ale od augusta mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok (2 replies)
 227. Zaradenie do platovej triedy - verejna sprava (5 replies)
 228. Zaratáva sa do započítalnej praxe aj doba keď som bol evidovaný na úrade práce? (7 replies)
 229. Aký je rozdiel medzi hodinovou a úkolovou mzdou? (4 replies)
 230. neospravedlnená neprítomnosť v práci - absencia (7 replies)
 231. Byvaly zamestnanec zmena ZP - storno zo zamestnancov (5 replies)
 232. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (1 replies)
 233. Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 - nastavenie v POHODE (0 replies)
 234. Rekreačné poukazy (0 replies)
 235. Daňový bonus (5 replies)
 236. ako sa ráta exekúcia zo mzdy za 1/2019? (6 replies)
 237. Výpočet stravného a vyplatenie v hotovosti (5 replies)
 238. Priplatky a minimalna mzda (3 replies)
 239. DVP na stavebný a autorský dozor (0 replies)
 240. Mám učiteľku, ktorá ide počas RD na MD / reťazový pôrod/. Aký má nárok na dovolenku za r. 2019 ? (12 replies)
 241. Evidencia pracovného času (6 replies)
 242. Oznamenie kategorie 2 - každá firma je povinná mať pracovnú zdravotnú službu? (0 replies)
 243. dátum na potvrdení o zaplatení dane na darovanie 2% (3%) (2 replies)
 244. sprístupnené tlačivá DP ☺ (9 replies)
 245. Nútená dovolenka (3 replies)
 246. Výška nezdaniteľnej časti pri PN (2 replies)
 247. Krátenie dovolenky (3 replies)
 248. priemerný mesačný zárobok (6 replies)
 249. dovolenka (3 replies)
 250. Umrtie majiteľa a konateľa jednoosobovej sro (2 replies)