1. Čo znamená vo výkaze zamestnancov položka celkový vymeriavací základ ? (0 replies)
 2. Ročné zúčtovania dane z príjmu zamestnancov a DDS (1 replies)
 3. Odvody z prekážky v práci na strane ZĽa. (1 replies)
 4. OČR v čase koronavírusu (0 replies)
 5. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 6. Rodičovská dovolenka, OČR, práca (3 replies)
 7. Môže zamestnávateľ evidovať namerané teploty zamestnancov? (15 replies)
 8. Náhrda príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (3 replies)
 9. nárok na dovolenku (4 replies)
 10. Potvrdenie, k darovaniu 2% dane od zamestnávateľa, dokedy? (6 replies)
 11. Otec na materskej (7 replies)
 12. Osamelá matka, ukončenie prac.pomeru v dobe určitej. (38 replies)
 13. Rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky v nezamestnanosti (3 replies)
 14. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 15. Prehľad a RZD (0 replies)
 16. Môže poberať otec rodičovský a súčasne matka materské? (2 replies)
 17. Rocne hlasenie o vyuctovani dane - oprava? (1 replies)
 18. Vnútro podnikové smernice o alkohole, neskorom príchode, absencie a pokuty (6 replies)
 19. Ako sa dozviem skutocny koniec PN (aj karanténnej) (4 replies)
 20. Opatrenia COVID v SR vs. zamestnanie (5 replies)
 21. Otvorenie karanténneho zariadenia, povinnosť pracovať? (10 replies)
 22. uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku (2 replies)
 23. OČR + preplatená dovolenka (13 replies)
 24. zaúčtovanie nemocenskej dávky szčo ako príjem v banke v JÚ (5 replies)
 25. termín na darovanie 2% dane (4 replies)
 26. Ako vysporiadat dovolenku zamestnanca ktorému sa skrátil pracovný úväzok (1 replies)
 27. Skrátený pracovný úväzok (6 replies)
 28. Hromadné prepúšťanie (6 replies)
 29. Nárok na dovolenku pri reťazovom pôrode (23 replies)
 30. Rodičovská dovolenka + OČR + Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 31. Odvody SZČO počas karanténnej OČR (6 replies)
 32. Oprava dane v súvislosti s výplatou letného platu v roku 2019 (11 replies)
 33. Môžem dať človeku, ktory je na OCR odmenu? (11 replies)
 34. Fpd (2 replies)
 35. Mozem upratovackam siahnut na minimalnu mzdu? (3 replies)
 36. vymeriavací základ na zdravotné poistenie (1 replies)
 37. OČR spätne (1 replies)
 38. RZD - 2% (7 replies)
 39. Vznik pracovného pomeru (1 replies)
 40. Môžem mať dva druhy dvojzmennej prevádzky? (2 replies)
 41. Vysvetlenie výpočtu príspevku pre zamestnávateľa pri poklese tržieb (0 replies)
 42. Minimalna mzda a znizenie mzdy pocas krizy (6 replies)
 43. prekážka na strane zamestnávateľa (5 replies)
 44. Nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas a spravny vypocet vymeriavacieho zakladu pre DVZ docasne praceneschopneho (1 replies)
 45. Vykazy do SP a ZP ak den vyplaty pripada na sviatok (4 replies)
 46. faktura za obedy a neuznane naklady čo s dph? (0 replies)
 47. Opatrenia pre SZČO (2 replies)
 48. Konto pracovneho času (1 replies)
 49. Pomahameludom.sk (1 replies)
 50. Žena na MD a RD - má byť vykázaná v Hlasení o vyúčtovaní dane? (1 replies)
 51. Podpora od štátu - korona (0 replies)
 52. Príspevok 80% môže byť na všetkých zamestnancov (0 replies)
 53. Preplácanie náhrad v I. štvrťroku pri minimálnej mzde (7 replies)
 54. KORONAVÍRUS u DoPČ -ako vystaviť mzdu za 03/20 ? (2 replies)
 55. Ak je niekto na MD a a končí PP dohodou,má nárok na dovolenku na r.2020? (10 replies)
 56. Financny prispevok na stravovanie (1 replies)
 57. Žiadosť o príspevok na udržanie PM - ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe (8 replies)
 58. Termín podania žiadosti o príspevok (4 replies)
 59. Počet dní dovolenky pri ukončení PP (3 replies)
 60. priemerný zárobok (8 replies)
 61. datum na riadku 26-potvrdení o zaplatení dane (2 replies)
 62. ročné zučtovanie za zamestnancov (4 replies)
 63. Zamestnávateľ - 2 prevádzky (2 replies)
 64. COVID 19 a zákaz exekučných zrážok (2 replies)
 65. Môže sa skrátiť úväzok počas poberania príspevku? (1 replies)
 66. potvrdenie pre zamestnancov, že dochádzajú za prácou (7 replies)
 67. Elall - mzdy vie mi niekto dať návod ako zrušiť zložku mzdy? (0 replies)
 68. stravenky a lekár (3 replies)
 69. hromadné čerpanie dovolenky (0 replies)
 70. Mzda pri PN do mínusu (3 replies)
 71. Dovolenka v case koronavirusu (14 replies)
 72. Návrat do práce a opätovná OČR (2 replies)
 73. Ako zadať do kalendára OČR v súvislosti s koronavírusom? (0 replies)
 74. Učiteľ primárneho vzdelávania a 1.atestácia v predprimárnom vzdelávaní (0 replies)
 75. Hlásenie do SP a ZP prekážky ma strane zamestnávateľa (2 replies)
 76. Zamestnávateľ - zatvorená reštaurácia od 16.03.2020 z dôvodu nariadenia vlády - koronavírus. (1 replies)
 77. náhrada mzdy 80% a minimálna mzda zákon č.66/2020 (1 replies)
 78. 100% nahrada mzdy pri koronavíruse a prispevok statu (0 replies)
 79. Práca v zahraničí (5 replies)
 80. Konto pracovneho casu u thp (0 replies)
 81. Finančný príspevok na stravné (0 replies)
 82. Nárok na dovolenku (5 replies)
 83. Vypoved - OCR korona alebo podpora? (5 replies)
 84. Z čoho sa vypočíta OČR (1 replies)
 85. Mám nárok na OčR? (4 replies)
 86. nesprávne vyplatený daňový bonus (2 replies)
 87. Má nárok SZČO (otec), ktorý je zatiaľ v "schvaľovacom procese" o pridelení materskej, na OČR s dieťaťom? (0 replies)
 88. Výplata mzdy v splátkach (1 replies)
 89. dovolenka a OČR (3 replies)
 90. Ukončenie karantény (0 replies)
 91. Neplatené voľno a sociálne poistenie. (1 replies)
 92. Vyška očr pri dohode (2 replies)
 93. Predĺženie PvN o jeden mesiac. (26 replies)
 94. Skrátený pracovný úväzok a stravné lístky (1 replies)
 95. Zdravotna poistovna- rocne zuctovanie (1 replies)
 96. Peňažný príspevok na stravné pre učiteľov (15 replies)
 97. Nárok na dovolenku (3 replies)
 98. Začiatok karantény 25.3. - ako pri PN postupovať? (8 replies)
 99. Ako postupovať pri ziadosti o prispevok na mzdy pri uzavretej prevadzke (1 replies)
 100. Nárok na prestávku (0 replies)
 101. PN alebo skrátený úväzok (2 replies)
 102. domacka praca a telepraca a narok na PN (3 replies)
 103. Platove zaradenie (1 replies)
 104. DoPČ - počítanie týždňov (5 replies)
 105. Stravné lístky pri uzavretí prevádzky z dôvodu Covid-19 (1 replies)
 106. Prekazka na strane zamestnavatela + nadcas (1 replies)
 107. Prekážky na strane zamestnávateľa - je oficiálny postup realizácie? (1 replies)
 108. Kedy poslať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné? (4 replies)
 109. Výplata náhradu príjmu pri nemoci z dôvodu koronavirusu (1 replies)
 110. prekázky na strane zamestnavatela 60% (1 replies)
 111. Prekážky v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy (2 replies)
 112. ako spracovať mzdu pre zamestannca, ktorý je od 10.3.2020 na OCR ? (2 replies)
 113. Dovolenka a koncenie PP (2 replies)
 114. Kratší pracovný čas počas koronavírusu (3 replies)
 115. Ukoncenie PP v skusobnej dobe kvôli korone (5 replies)
 116. Dôchodca - existujúca dohoda a od 1.4.2020 odvodová úľava (6 replies)
 117. starostlivosť o dieťa -započítanie do praxe? (0 replies)
 118. Pri skončení pracovného pomeru dočasne pridelených zamestnancov na nich platia rovnaké pravidlá - dlzka vypovednej doby a odstupne? (0 replies)
 119. Nárok na dovolenku po skončení čerpania rodičovského príspevku (5 replies)
 120. Pravdepodobný zárobok (5 replies)
 121. Daňové vyhlásenie_skončenie PP (0 replies)
 122. daňový bonus na úroky z úveru na bývanie - z predchádzajúceho dotazu - zamestnanec nedal úplne informcie (0 replies)
 123. PN "karanténna" a platba zamestnancovi za prvých 10 dní (2 replies)
 124. OČR hneď pri nástupe do TPP po RD (6 replies)
 125. OCR a vypoved (6 replies)
 126. RZD a storno DB (9 replies)
 127. Aké je čerpanie dovolenky pri skrátenom 22 hod. úväzku? (1 replies)
 128. Výpočet priemerného zárobku na účely odchodného ak bol dlhodobo PN (1 replies)
 129. pracovný úraz a PN (1 replies)
 130. OČR - koronavírus (3 replies)
 131. Zmluva porotcu a ročné zúčtovanie 2019 (12 replies)
 132. Prerusenie poistenia v SP po 10.dnoch OČR? (1 replies)
 133. Očr - čestné prehlásenie (2 replies)
 134. Náhrada zamestnanca za zvýšenie kvalifikácie (1 replies)
 135. Mzda spoločníka, konateľa a prokuristu (1 replies)
 136. COVID, firma zatvorená pre odhlásenie klientov, hlúpo sme súhlasili s neplateným voľnom. Aké máme možnosti a ako to presne urobiť? (2 replies)
 137. Ukončenie pracovného pomeru počas PN a živnosť (8 replies)
 138. Karanténa (3 replies)
 139. Preddavok na daň a ročné zúčtovanie 2019 (11 replies)
 140. Učitelia špeciálnych ZŠ a korona (0 replies)
 141. Zmena pracovnej zmluvy (6 replies)
 142. Daňové priznanie pri prijme z prenajmu 250 eur (1 replies)
 143. Sociálna poisťovňa - Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (0 replies)
 144. Daňové priznanie typ A - termín (9 replies)
 145. Ako je to so mzdami počas zatvorenej prevadzky? (6 replies)
 146. Ročné zúčtovanie 2019 - SDS-II.pilier. (1 replies)
 147. ŤZP a doprava do práce počas COVID 19 (3 replies)
 148. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2019 (1 replies)
 149. zrušenie pracovného miesta (6 replies)
 150. Pochybnosti o POZM od ineho zamestnavatela (8 replies)
 151. OČR-koronavírus (1 replies)
 152. SZČO povinne poistena od 1.4.2020 a OČR koronavirus /dieťa má 12 rokov/ (9 replies)
 153. ZP a ošetrovné v súvislosti s koronavírusom (2 replies)
 154. Minimálna výška príspevku k strave? (4 replies)
 155. práca starobného dôchodcu (nad 65 rokov) (5 replies)
 156. Predčasný starobný dôchodca – evidovaný / neevidovaný na ÚP - zdravotné poistenie (10 replies)
 157. nevyplatená mzda z 2019- ročné hlásenie a potvrdenie o príjme (0 replies)
 158. OČR - rodinný príslušník (3 replies)
 159. prestavka v praci počas nadčasov (1 replies)
 160. Daňový bonus cudzinca z tretích krajín (2 replies)
 161. Vysporiadanie preplatku dane z RZ 2018 v zdaňovacom období 2020 (2 replies)
 162. prepúšťanie zamestnancov - podpis od konateľa (0 replies)
 163. Ako riešite príjem zamestnancov a aj szčo v terajšej dobe - koronavírusu? (6 replies)
 164. Potvrdenie o príjme po výstupe zamestnanca (2 replies)
 165. Socialna poistovna (2 replies)
 166. Bez príjmu. Dávka v hmotnej núdzi? (25 replies)
 167. daňový bonus na úroky z úverov - 2 zmluvy (1 replies)
 168. Stravne lístky a prekážka na strane zamestnávateľa (9 replies)
 169. Mam živnosť možem mať aj pracovnú zmluvu. (1 replies)
 170. Ráta sa do ochrannej lehoty pri vypovedi aj OCR? (0 replies)
 171. skrátenie prac.času na 4 hod.a na 60% povodnej mzdy (1 replies)
 172. Patrí zamestnancovi vykonávajúcom prácu vo verejnom záujme príplatok za zmennosť ak pracuje denné 12? (0 replies)
 173. kratenie pracovneho casu (5 replies)
 174. Vydokladovanie - danovy bonus na dieta v RZD (7 replies)
 175. Zamestnanec je vo výpovednej dobe, momentálne je pn (8 replies)
 176. Môžem byť zaevidovaná na ÚP pri prepustení za jedného z dvoch pracovných pomerov? (2 replies)
 177. PN počas nezamestnanosti (6 replies)
 178. Mzdy cez koronavirus v školstve (0 replies)
 179. Stravné a práca z domu (6 replies)
 180. Narok na očr s 15 rocnou dcerou v obdobi korona virusu (9 replies)
 181. Živnosť v Rakúsku a práca na dohodu na Slovensku (7 replies)
 182. Povinnosť zamestnávateľ - skončenie materskej nastup na PN (3 replies)
 183. PN u dvoch zamestnávateľov (3 replies)
 184. ročné zúčtovanie dane - - nezdaniteľná časť na manželku (8 replies)
 185. OČR- hlásenie na ZP? (8 replies)
 186. Odhlásenie dohodárov (2 replies)
 187. Evidencia PN, OCR, karantény elektronicky zamestnancami? (3 replies)
 188. Zastupovanie počas MD a RD - doba neurčitá (1 replies)
 189. Koronavirus - poukazanie 2% zo zaplatenej dane - posun terminu? (2 replies)
 190. Home office- gastrolistky alebo financný prispevok na stravu-sú tam rozdiely? (1 replies)
 191. Osetrovne po rodičovské dovolenke (15 replies)
 192. OČR - korona - dieťa do 10 rokov - počet dní (7 replies)
 193. Dohoda o znížení úväzku (4 replies)
 194. nezdaniteľná časť na manželku (8 replies)
 195. Môže mať otec očr na dieťa s ktorým je matka na materskej? (4 replies)
 196. Zamestnanci kultúrneho strediska chodia naďalej do prace i napriek tomu, že sa nekonajú predstavenia a nemajú ako vyplniť pracovny čas. (2 replies)
 197. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa- koronavírus, ako postupovať? (3 replies)
 198. Povinnosti zamestnávateľa pri OČR (7 replies)
 199. Platenie PN.ky ,koľko percent, koľko dni... (18 replies)
 200. uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku RZD (1 replies)
 201. Výpočet PN (5 replies)
 202. SZCO a pausalne vydavky (2 replies)
 203. Dátum na žiadosti o ošetrovné (6 replies)
 204. Kedy podat danove priznanie ak som zamestnanec a szco pocas vynimocneho stavu? (9 replies)
 205. Práca z domu, požiadavka od zamestnanca (3 replies)
 206. OČR - korona - dieťa do 10 rokov (4 replies)
 207. koronavirus zatvorenie maloobchodu a nariadenie inventúry (9 replies)
 208. OCR a koronavirus (2 replies)
 209. Szco a ocr (4 replies)
 210. Môžu si nárok na OČR uplatniť obidvaja rodičia? (10 replies)
 211. Udelenie neplateného voľna zamestnancom z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR (8 replies)
 212. Odklad daňového priznania za rok 2019 (2 replies)
 213. Dochadzka - karantena (6 replies)
 214. Dôchodca s výnimkou, aký je vymeriavací základ pre odvod za organizáciu na úrazové poistenie (2 replies)
 215. Potrebujem mám podpísané prevzatie RZ vo vyhlásení? (3 replies)
 216. PN v Nemecku a výpoveď... (1 replies)
 217. OČR reťazová na dve deti (9 replies)
 218. Otec na materskej a odvody (1 replies)
 219. Dovolenka - z-kyne pracujú od 1. 1. a vo februári maródovali. Aký bude nárok na dovolenku za tieto 2 mesiace? (3 replies)
 220. ako vyrátam priemer.mzdu ,ak zamestnanec bo na MD ? (1 replies)
 221. Výpoveď pre nevyplatenie mzdy (dovolenka a odstupné) (9 replies)
 222. Zmena pri platení odvodov poberateľov invalidných dôchodkov od 1.1.2020 (5 replies)
 223. Nezdaniteľná čiastka na manželku (5 replies)
 224. Daňový bonus počas materskej dovolenky? (6 replies)
 225. Daňový bonus (2 replies)
 226. Dôchodca a daňové priznanie (13 replies)
 227. Zohľadňuje sa niekde zaplatený nedoplatok na ZP zo živnosti pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanca? (2 replies)
 228. exekučná zrážka (1 replies)
 229. Dochodca prijem 168 eur a DP (3 replies)
 230. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (8 replies)
 231. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - žena na MD (0 replies)
 232. ma narok na dochodok konatel/spolocnik pri uzatvorenej mandatnej zmluve? (9 replies)
 233. Zamestnavanie cudzincov z Rumunska (5 replies)
 234. Príspevok na rekreáciu - zálohová faktúra (5 replies)
 235. Aký priemer použiť na preplatenie dovolenky zamestnancovi čo je rok na PN? (1 replies)
 236. Ako si vypočítam nárok na dovolenku pri skrátenom pracovnom čase? (6 replies)
 237. Príspevok zo sociálneho fondu na konci roku (3 replies)
 238. Ako sa počíta denný vymeriavací základ? (6 replies)
 239. Otvorenie .cdf (1 replies)
 240. Krátenie dovolenky počas MD a RD (6 replies)
 241. Zamestnanec s ktorým bol ukončený pp vypovedou (1 replies)
 242. DP typu A - NCZD na danovnika (3 replies)
 243. Nevydanie stravných lístkov (8 replies)
 244. Koronavirus (2 replies)
 245. Aktualizácia pracovných zmlúv vo verejnej správe (3 replies)
 246. Príjem ZŤP a RZ (2 replies)
 247. viac zamestnani a pn (9 replies)
 248. Zastupovanie materskej dovolenky... (3 replies)
 249. Na sprevádzanie zdravot.postihnutého dietata alebo rod.príslušníka do zariadenia soc. starostlivosti -môzem pracovné volno počítať po hodinách, alebo len na cele dni? (2 replies)
 250. PN pracovná zmluva a pracovná zmluva na 30% (17 replies)