1. Može zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer dohodou počas PN? (14 replies)
 2. Dohodár a PN - výpočet náhrady príjmu, VZ (6 replies)
 3. Mzda v hotovosti a obmedzenie platieb v hotovosti (2 replies)
 4. Oznámenie o začatí daňového exekučného konania (2 replies)
 5. Nárok na dovolenku (2 replies)
 6. Vymeriavaci zaklad za poslednych 12 mesiacov (1 replies)
 7. práca nadčas (1 replies)
 8. Pohotovosť po pracovnej dobe a cez víkendy/sviatky (1 replies)
 9. Musím mať v archíve originály pracovných zmlúv? (2 replies)
 10. Pedagogicka činnosť riaditeľa na inej škole (0 replies)
 11. Dávka v nezamestnanosti (13 replies)
 12. RZ ZP 2018 - zaúčtovanie preplatok zamestnanca (0 replies)
 13. Výpočet cest. náhrad (1 replies)
 14. Rekondicny pobyt (0 replies)
 15. mzda za prácu vo sviatok (9 replies)
 16. Do faktúry na preplatenie rekreačného príspevku mám počítať aj položky skonzumované v reštaurácií? (4 replies)
 17. Školenie cez víkend (1 replies)
 18. Opakovaná DoPČ dôchodcu (3 replies)
 19. Odchodné (4 replies)
 20. Starobny dochodca a dohoda o vykonani pracee (2 replies)
 21. Hodinové čerpanie dovolenky (1 replies)
 22. Nevyplatena mzda po ukonceni PP (0 replies)
 23. odvodová úľava - dôchodcovia (0 replies)
 24. Nárok na príplatok a NV (5 replies)
 25. Pri prijímaní do nového zamestnania, som reagovala na inzerát, kde bola uvedená hrubá mzda a text: (10 replies)
 26. zvýšenie pl.tarify odb. zamestnanca (1 replies)
 27. Liečebný režim v kúpeľoch (4 replies)
 28. Nová výška rodičovského príspevku (7 replies)
 29. Reťazový pôrod a dohoda počas rodičovského príspevku. (2 replies)
 30. SZČO a DPvN (8 replies)
 31. Rocne zuctovanie zdrav. poistovni (1 replies)
 32. Zaradenie účtovníka v základnej škole (0 replies)
 33. Kto patrí do štátnej služby? (8 replies)
 34. Skončenie podpornej doby a sociálne poistenie (1 replies)
 35. Výpoveď v skúšobnej dobe (6 replies)
 36. Čiastočný invalidný dôchdca a práca (3 replies)
 37. Program HUMAN / nastavenie prechodu z MD na RD (1 replies)
 38. Služobné preradenie na iné oddelenie (1 replies)
 39. Ako na podporu v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke? (3 replies)
 40. Príplatok za profesijný rozvoj (1 replies)
 41. Pravdepodobný zárobok pre PPÚ (3 replies)
 42. Odmietnutie odpracovať so/ne (9 replies)
 43. Nemocenské pri viacerých poisteniach (0 replies)
 44. Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie NZČ (4 replies)
 45. Odpracovany sviatok v nedeľu (4 replies)
 46. ako sa vypočíta výška materského príspevku pri PN? (5 replies)
 47. Odvody - DoVP - nepravidelny prijem (4 replies)
 48. nárok na dovolenku (10 replies)
 49. Krátenie pracovného času. (1 replies)
 50. Vypovedna doba - nadvazujuci PP ? (vypoved zo strany zamestnanca) (16 replies)
 51. Preplatenie prestávky v práci? (2 replies)
 52. Môže matka pracovať a dieťa navštevovať škôlku počas predĺženej rodičovskej dovolenky? (8 replies)
 53. zamestnanec bez zdravotného poistenia (6 replies)
 54. zápis škodovej komisie (7 replies)
 55. Nárok na PN (4 replies)
 56. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi obed pri 12. hod. pracovnom čase (úprava otázky) VYRIEŠENÉ (20 replies)
 57. Môžem žiadať aj odstupné aj odchodné? (4 replies)
 58. po skonceni rodicovskej vypoved a nasledna materska (1 replies)
 59. pracovná doba a pracovný čas (6 replies)
 60. Firma v konkurze (0 replies)
 61. Potvrdenie pre banku (1 replies)
 62. Skončenie pracovného pomeru zamestnanca prijatého na zastupovanie počas PN iného zamestnanca (7 replies)
 63. Brigádnik a odpracované hodiny (3 replies)
 64. Kratenie dovolenky z dovodu PN (14 replies)
 65. Nezamestnaná na PN (15 replies)
 66. Koniec podpornej doby PN (9 replies)
 67. ochranná lehota starobný dôchodca (7 replies)
 68. Zamestnávanie občanov z tretích krajín (1 replies)
 69. Dohoda o vykonaní práce a následne pracovná zmluva (2 replies)
 70. Ochranna lehota (4 replies)
 71. Doručenie výpovede (5 replies)
 72. Výpoveď zamestnanca a jeho neskoršia žiadosť o stornovanie výpovede (3 replies)
 73. Pracovný pomer - skrátený úväzok (2 replies)
 74. Dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 75. Dotácia na zamestnanca (4 replies)
 76. zamestnanec ma ranne smeny od 05:00 hod ma narok na hodinu nočného príplatku? (2 replies)
 77. príkazná zmluva vs. zmluva o dielo (1 replies)
 78. Nevyplatena vyplata z DE (9 replies)
 79. mzdový dekrét a skrátený úväzok (1 replies)
 80. Výška zrážky zo mzdy (5 replies)
 81. Dohoda o pracovnej cinnnosti (2 replies)
 82. Príspevok na rekreáciu - liečebný pobyt dieťaťa (1 replies)
 83. štátny sviatok - mzda (3 replies)
 84. opravný alebo aditívny výkaz (2 replies)
 85. Príspevok na rekreáciu (1 replies)
 86. Náhradné voľno (4 replies)
 87. koľko hodín dovolenky (1 replies)
 88. Predavač - hodinová mzda (3 replies)
 89. Kratenie dovolenky (1 replies)
 90. Vyplnenie II.časti RZD k dodatočnému DP A (0 replies)
 91. pracovný čas, keď zamestnanec robí každý mesiac inak (2 replies)
 92. Môže ma zamestnaváteľ prihlásiť do poisťovní bez pracovnej zmluvy? (16 replies)
 93. Výpočet krátenia dovolenky je správny ? (4 replies)
 94. Nezdanitelna cast zakladu dane (4 replies)
 95. odstupné (4 replies)
 96. Ako sa vypočíta príspevok na rekreáciu pri zníženom úväzku (5 replies)
 97. zamestnanie a zároveň živnosť -aké odvody (6 replies)
 98. Priemerný čistý mesačný príjem (8 replies)
 99. Výpočet príspevku na rekreáciu pri skrátenom pracovnom úväzku (1 replies)
 100. Počet dní dovolenky (11 replies)
 101. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (7 replies)
 102. Dávka v nezamestnanosti (5 replies)
 103. Odhlásenie zamestnanca z registra poistencov. (1 replies)
 104. nástup počas RD (0 replies)
 105. Má zamestnanec nárok na daňový bonus za september? (1 replies)
 106. Môže mi agentúra strhnúť všetko možné zo mzdy ak opustím prácu po pár dňoch? (10 replies)
 107. Prekážky v práci. (2 replies)
 108. Zrážky zo mzdy (2 replies)
 109. Daňový bonus - MD (5 replies)
 110. Ak dlhoročný zamestnanec dosiahol dôchodok, musí sa robiť nová pracovná zmluva? (5 replies)
 111. úrad práce a dohoda (7 replies)
 112. musí Vám zamestnávateľ schváliť lekára? (9 replies)
 113. Podnikové štipendium pre stredoškoláka. (0 replies)
 114. Exekúcia - 2 neprednostné (2 replies)
 115. Riesenie... Výpoved spätne? (5 replies)
 116. Započtovy list (1 replies)
 117. Retazovy porod a dovolenka narok a kratenie (12 replies)
 118. sviatok počas PN (0 replies)
 119. Polovičný pracovný úväzok a zrážka zo mzdy exekútorom. (2 replies)
 120. Predloženie dokladov k rekreačným poukazom (1 replies)
 121. pružný pracovný deň a prekážka v práci (2 replies)
 122. Je možné zamestnať občana PL na HPP na Slovensku, aj keď výkon práce bude mať iba v Poľsku? (1 replies)
 123. ročné zúčtovanie zdravotneho poistenia (0 replies)
 124. prepustený zamestnanec a ponuky voľného pr.miesta (6 replies)
 125. Oprava min.mzdy (2 replies)
 126. Predcasny dochodok a TPP (4 replies)
 127. zamestnanec pracoval cez sviatok príplatky mam spravne? (5 replies)
 128. Pracovný úraz dodatočné vystavenie A1 (2 replies)
 129. Ako postupovať ak zamestnancovi vznikol nárok na odchodné? (2 replies)
 130. Zdravotné poistenie (1 replies)
 131. vypočet dovolenkoveho priemeru (8 replies)
 132. Novela zákona o sociálnom poistení platná od 09/2019 . (7 replies)
 133. Cestovné náhrady šoféra pri zahraničnej pracovnej ceste v trvaní 3 týždňov (2 replies)
 134. Zamestnankyňa na dohodu na rodičovskej dovolenke (1 replies)
 135. Má zamestnanec nárok na odchodné, ak bol živnostník a po zrušení živnosti sa zamestnal? (2 replies)
 136. dodatkova dovolenka (2 replies)
 137. Účet 521_nepeňažný príjem (1 replies)
 138. Nárok na rekreačný príspevok pri zamestnancoch nadobudnutých zlúčením firiem (1 replies)
 139. Urad prace a praca na dohodu (2 replies)
 140. Ako docieliť vyššiu materskú? Čo je potrebné včas urobiť / vybaviť si (voči zamestnávateľovi, resp. sociálnej poisťovni) ? (16 replies)
 141. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 142. Cena pre mladych vedeckych pracovnikov sa zdanuje alebo nezdanuje. (0 replies)
 143. súkromné auto na služovné účely (2 replies)
 144. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a zrazená dan (3 replies)
 145. Prechod práv a povinností ZCov - ukončený PP po rodičovskej dovolenke. (2 replies)
 146. Dohoda o prac.činnosti-neprav.príjem prihlás.ZP (6 replies)
 147. ročné zúčtovanie zdravotneho poistenia (1 replies)
 148. Môže zamestnávateľ zmeniť miesto výkonu práce na 3 mesiace? (1 replies)
 149. Má firma povinnosť vyplácať dohodárovi diéty? (6 replies)
 150. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 151. Príspevok na rekreáciu-prenájom (4 replies)
 152. mozu mi pri zrazkach zo mzdy zablokovat osobny ucet? (2 replies)
 153. Narok na materske (8 replies)
 154. dávka v nezamestanosti (podpora) (7 replies)
 155. ročné zúčtovanie zdravotneho poistenia a cenotvé rozdiely (1 replies)
 156. DPC a odpracované dni/hodiny (3 replies)
 157. Materská a nárok na dovolenku (2 replies)
 158. exekučný príkaz na zameškané výživné - príde papier aj na bežné? (1 replies)
 159. Čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok. (11 replies)
 160. Študent 25 ročný a DB, prídavok na dieťa, sirotský dôchodok (1 replies)
 161. preukaz zťp a znižené odvody na zdravotnu poisťovnu (2 replies)
 162. Dlhý a krátky týždeň, ako správne odmeňovať (3 replies)
 163. Mám nárok na materskú ak som nestihla reťazovy pôrod? (8 replies)
 164. Exekučný zákon (3 replies)
 165. Nesie mzdár/ka zodpovednosť za kompletné spracovanie výplat, výkazov do SP, ZP a pod.? (15 replies)
 166. Doručenie PN zamestnávateľovi 15 dní po jej skončení (6 replies)
 167. Koľko dostanem PN (1 replies)
 168. Má zamestnanec nárok na RP ak pobyt za neho zaplatil kamarát? (5 replies)
 169. Pri výpočte nároku na dovolenku pri MD sa počítajú kalendárne dni alebo pracovné dni? (2 replies)
 170. Má PN vplyv na dávku v nezamestnanosti? (14 replies)
 171. Dátum zmeny pri hromadnom oznámení (2 replies)
 172. nadčasová práca v nedeľu a súčasne vo sviatok (1 replies)
 173. Lehota na odovzdanie vypísanej PN zamestnávateľovi (2 replies)
 174. Opakované uzavretie pracovnej zmluvy - ten istý zamestnanec aj zamestnávateľ (1 replies)
 175. Subeh vypovednej doby a odstupneho (1 replies)
 176. Zamestnanec má pracovnú zmluvu na dobu určitú 1 rok ako predĺžiť? (3 replies)
 177. dohoda o skončení PP výpoveďou zo strany zamestnanca (4 replies)
 178. Starobný dôchodok priznaný od 1.5.2019 - výpočet mzdy za 07/19 (1 replies)
 179. Duálne vzdelavanie v praxi - vyplácanie (2 replies)
 180. Neplatene voľno (7 replies)
 181. Kedy požiadať o starobný dôchodok? (21 replies)
 182. Opatrovanie rodiča a dohoda. (0 replies)
 183. PN a výpoveď (3 replies)
 184. PN a podpora v nezamestnanosti u nepoistenej osoby (9 replies)
 185. výpočet DVZ ak nie je vymeriavací základ (3 replies)
 186. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a plánovanie zmien. (6 replies)
 187. Moze si na rekreacny poukaz uplatnit sestru, neter a svagra. (2 replies)
 188. Môže si zamestnanec uplatniť čas potrebný na kurz ako služobnú cestu? (5 replies)
 189. Nevyplatenie priplatkov za pracu v sobotu (1 replies)
 190. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (2 replies)
 191. Aké poistenie dať spraviť zamestnancom , ktorí idú pracovať na určitý čas do zahraničia? (6 replies)
 192. rodinný stav - nepovinný údaj? (1 replies)
 193. Prevzatie výplatných pások - treba podpisovú listinu (3 replies)
 194. Ukončenie rodičovskej dovolenky treba oznámiť aj úradu práce soc. vecí a rodiny? (1 replies)
 195. Príspevok na rekreáciu počas materskej (1 replies)
 196. Rekreačný príspevok (4 replies)
 197. vznikne mi narok na matersku? (2 replies)
 198. aku budem mať podporu v nezamestnanosti ? (2 replies)
 199. Aky Mam narok na dovolenku ? (4 replies)
 200. Tarifný plat opatrovateľky (3 replies)
 201. nárok na podporu (18 replies)
 202. príspevky dds a zdrav.poistenie (2 replies)
 203. príspevok na rekreáciu využitý na denný tábor dieťaťa (1 replies)
 204. Zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe (3 replies)
 205. Kúpele a rekreačný poukaz (1 replies)
 206. Prekazka v praci par. 142 pri vypocte naroku na dovolenku (4 replies)
 207. Odvody starobneho dochodcu (6 replies)
 208. časová mzda a priepustka (2 replies)
 209. DVZ pri pracovnom úraze (2 replies)
 210. kolko zmien pripadne hod za mesiac mame odpracovat v 12 hod zmenach v nepretrzitej prevadzke (8 replies)
 211. Môžem ukončiť PP s niekym, kto bol prijatý na zástup počas PN a teraz je sám PN? (2 replies)
 212. invalidný dôchodok a výška starobného dôchodku pri práci na čiastočný úväzok (3 replies)
 213. Výpoveď daná zamestnávateľom (7 replies)
 214. Evidenčný list- vyplňovanie obdobia MD a RD (0 replies)
 215. Davka v nezamestnanosti (5 replies)
 216. Ktorý II. pilier si vybrať? (19 replies)
 217. exekučná zrážka (2 replies)
 218. Odmietnutie práce v rizikovom prostredí (3 replies)
 219. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 220. Vyčíslenie priemerného zárobku - na účely zohľadnenia manka (2 replies)
 221. Odstupné vyplatené druhýkrát u toho istého zamestnávateľa? (2 replies)
 222. Dohoda a príjem (1 replies)
 223. Vymeriavaci základ pri materskej otca (0 replies)
 224. ukončenie pracovného pomeru so ZŤP-zamestnancom (1 replies)
 225. Suma vyplatena na ucet sa nezhoduje s vyplatnou paskou (2 replies)
 226. Zrusenie pracovneho miesta počas rodičovskej dovolenky (1 replies)
 227. Mozem zrazat ,,do nuly"? (5 replies)
 228. Preplatenie dovolenky pri skončení pomeru zamestnanca na rodičovskej (3 replies)
 229. Priemer (1 replies)
 230. Dohodár - príplatky (4 replies)
 231. Kontrola zamestnanca zapečatenie skrinky. (16 replies)
 232. Dohodári - študenti (1 replies)
 233. vyplatenie mzdy po úmrtí zamestnanca (2 replies)
 234. Ukončenie pracovného pomeru (4 replies)
 235. príspevok na rekreáciu a pobyt v kúpeľoch (0 replies)
 236. Koniec podpornej doby (5 replies)
 237. prepočet dovolenky (35 replies)
 238. rekreačný poukaz (3 replies)
 239. Musi byt vratene vyplatene odchodne 2x? (3 replies)
 240. Odpracovaný sviatok_Datalock (5 replies)
 241. podpisanie suhlasu (6 replies)
 242. otec na materskej = krátenie / nekrátenie RD (4 replies)
 243. brigáda a odvody (2 replies)
 244. príspevok zo SF a príspevok na rekreáciu (1 replies)
 245. zmluva o výkone funkcie konateľa (2 replies)
 246. Podpora po materskej pri neplatení odvodov (2 replies)
 247. Môžem sa zamestnať ako učiteľka v MŠ,alebo ako vychovávateľka v družine bez kvalifikácie? (1 replies)
 248. Platenie odvodov doma i v zahraničí (2 replies)
 249. vodič v autobusovej preprave (0 replies)
 250. Kedy ma zamestnanec nárok na odchodné? (4 replies)