1. Zmena pracovnej pozície a pracovná zmluva (1 replies)
 2. Ako bude exekutor zrážať zrážky zo mzdy v roku 2016? (5 replies)
 3. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas - čašníčka. (5 replies)
 4. Zmena platoveho stupna s neplatenym volnom (2 replies)
 5. Odpočitateľná položka na zdravotné odvody (0 replies)
 6. Nárok na materské a určenie vymeriava základu (3 replies)
 7. Zmena zdravotnej poisťovne zamestnanca a z toho vyplývajúce povinnosti zamestnávateľa voči ZP (2 replies)
 8. Vzor dohody na zasielanie výplatných pások mailom (6 replies)
 9. dohoda o vykonaní práce a nový rok (7 replies)
 10. preplatenie PN nad rámec zákona (1 replies)
 11. Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy? (4 replies)
 12. Ráta sa priemerná mzda (napr. pre výpočet dovolenkových náhrad) aj z "obslužného". (1 replies)
 13. Narok na PN (3 replies)
 14. PP na 1/2 a nárok na stravu (3 replies)
 15. Musím čerpať 8 hod dovolenky pri skrátenej pracovnej dobe na 4 hodiny počas Silvestra? (3 replies)
 16. Dohoda o pracovnej činnosti - opakovaný vznik (2 replies)
 17. VZ pri DPN pre zamestnanca s odvodovou úľavou. (3 replies)
 18. prechod z polovicneho na plny uvazok (5 replies)
 19. Môže si SZČO znížiť výdavky zamestnaním starobného dôchodcu na dohodu? (3 replies)
 20. Výpoveď z organizačných dôvodov a PN (2 replies)
 21. zamestnanec na pracovnú zmluvu (jedná sa o konateľa svojej sro-čky) verzus záväzok konateľa vykonávať bezodplatne funkciu konateľa (19 replies)
 22. Dohody o vykonaní práce a ZP? (2 replies)
 23. Čo s predavačkou po skončení rodičovskej dovolenky ? (1 replies)
 24. Exekučné zrážky za 12/2015 (3 replies)
 25. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 26. zmluva opredlzeni urcitej doby (3 replies)
 27. Nevydanie plného počtu stravných lístkov (2 replies)
 28. Môžem dostať odmeny počas PN ??? (4 replies)
 29. Dobrovolne nezamestnany (2 replies)
 30. TPP, skrateny praca každú nedelu 8 hodín (8 replies)
 31. Nárok na dovolenku (11 replies)
 32. Ukončenie zmluvy na dobu určitú + szčo (3 replies)
 33. ako vyrátam dovolenku za 2015 keď od 29.6.2015 je PN a trvá? (2 replies)
 34. Nárok na dovolenku (1 replies)
 35. Dohoda o pracovnej činnosti-odhlásenie (3 replies)
 36. registračný list FO - dohoda o brigádnickej práci študentov (7 replies)
 37. Max kolko nadcasovych hodin moze mat za mesiac? (5 replies)
 38. Zamena zmien - nepritomnost - vytykaci list (1 replies)
 39. Vypocet mzdy Olymp - skrateny uvazok (24 replies)
 40. ZP od 1.1.2016 (1 replies)
 41. miesto výkonu práce (1 replies)
 42. Uznanie PHM na sluzobnej ceste pocas cerpania dovolenky (3 replies)
 43. Mzda 11/2015 je vypočítaná dobre? Výkaz preddavkov na DÚ netreba? (1 replies)
 44. Existuje demoverzia mzdového programu datalock? (7 replies)
 45. mzdový program datalock (4 replies)
 46. Prečo nemám v osobnom účte zaznamenané mzdové body počas invalidity? (2 replies)
 47. dôchodca-člen výboru pozemkového spoločenstva - aké odvody je povinný platiť? (7 replies)
 48. Predlži sa nárok na dovolenku zamestnancovi počas výpovednej doby, ktorá sa predlži o PN? (1 replies)
 49. Odpočitateľná položka na ZP od 1.1.2016 (2 replies)
 50. vedúci zamestnanec - prac.funkcia dohodou (resp.dodatkom k pr.zmluve) alebo vymenovaním za základe org.zmien (2 replies)
 51. Narok na podporu? (3 replies)
 52. Príplatok za prácu vo sviatok. (12 replies)
 53. aký je maximálny týždenný pracovný čas zamestnanca, ak pracuje v 12 hodinnových zmenách? (4 replies)
 54. Dodatková dovolenka (1 replies)
 55. Spravodajská jednotka-na základe čoho rozhodne štatistický úrad? (1 replies)
 56. Nahrada skody a nepodpisana hmotna zodpovednost (7 replies)
 57. Skrátený pracovný čas (4 replies)
 58. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú (1 replies)
 59. Ako správne vyplniť opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň? (8 replies)
 60. DVP + ZP česká (2 replies)
 61. Stravné zamestnancom pracujúcim na 4 hodiny (1 replies)
 62. Prihlasenie zamestnanca do SP (1 replies)
 63. Dostanem materskú z oboch dohôd? (2 replies)
 64. Mám nárok na vyplacanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke ak mi skrachoval behom materskej zamestnávateľ? (9 replies)
 65. Postup pri oprave poistného a dane. (0 replies)
 66. Výpoveď z dôvodu zdravotného stavu - § 63 ods. 1 písm. c) (24 replies)
 67. PN pri skratenom uvazku - ako vyratat? (2 replies)
 68. Zápočet rokov zániknuteho podniku (1 replies)
 69. výpočet podpory v nezamestnanosti (0 replies)
 70. PN po vaznom poruseni prac. discipliny, kedy zapis? (1 replies)
 71. mozu mi dat vypoved pocas PN a zmluva na dobu urcitu? (1 replies)
 72. Musí škola vyplatiť učiteľovi 100,- € odmenu od štátu? (1 replies)
 73. ako vypočítam priemerný počet zamestnancov prepočítaný? (3 replies)
 74. Osobná asistencia a člen rodiny (1 replies)
 75. Aký doklad treba predložiť zamestnávateľov k žiadosti o vyplatenie odchodného? (2 replies)
 76. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú a zmena na dobu neurčitú (2 replies)
 77. navsteva u lekara - pocet dni po sebe (4 replies)
 78. zastupovanie zamestnanca na skrátený úväzok (5 replies)
 79. Zamestnanec na služobnú cestu vychádza z domu, nie z miesta výkonu práce (4 replies)
 80. odsúhlasenie paragrafu (1 replies)
 81. Nepostihnuteľná suma zrážkami zo mzdy od 1.1.2016 (3 replies)
 82. Zamestnanec_žiadosť o SD_odvody (15 replies)
 83. Asistent učiteľa (1 replies)
 84. neskore dorucenie vypovede od zamestnavatela (3 replies)
 85. Má právo mi zamestnávatel zadržiavanie uhradenie faktury? (3 replies)
 86. Predvolanie z úradu práce. Čo mám pod tým čakať? (11 replies)
 87. Co vsetko je potrebne splnit pre nahradu mzdy pri umrti inej ako priamo pribuznej osoby? (5 replies)
 88. Pravdepodobny mesacny zarobok (8 replies)
 89. Predlženie výpovednej doby zo strany zamestnanca. (8 replies)
 90. Vreckove a vreckove nad limit (1 replies)
 91. náhrada príjmu počas PN (4 replies)
 92. Príjem počas rodičovskej dovolenky (11 replies)
 93. nevyplatená dovolenka (5 replies)
 94. Prečerpaná dovolenka (4 replies)
 95. ochrana osobných údajov (4 replies)
 96. Zaúčanie nového zamestnanca - podanie správy (0 replies)
 97. Rezerva na dovolenky - dovolenk. priemer (1 replies)
 98. ukončenie pracovného pomeru počas RD a nevyčerpaná dovolenka (1 replies)
 99. Koľkokrát a na akú dlhú dobu môže byť predlžený pracovný pomer? (1 replies)
 100. zrušenie žiadosti nástupu do TPP počas RD (4 replies)
 101. Domácka práca a telepráca § 52 ZP (3 replies)
 102. plati na to OČR? (3 replies)
 103. dva pracovné pomery počas RD (2 replies)
 104. Začatie PN cez vikend (4 replies)
 105. Prechod zo zamestnanca na živnosť (5 replies)
 106. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom case (3 replies)
 107. Zrážka z DOVP (2 replies)
 108. Zrážka zo mzdy za využitie priepustky-paragrafu u lekára. (7 replies)
 109. Ako prepočítať PN? (4 replies)
 110. nepretrzita prevadzka 2x ranna,2x nocna,4 volno (0 replies)
 111. zdravotné poistenie pri dohode o prac. činnosti (1 replies)
 112. Ako vybavit opatrovanie (4 replies)
 113. nesprávne vypočítaná zrážka zo mzdy (23 replies)
 114. Výkaz do SP - nemám všetky možnosti v rozbalovacom menu "typ zamestnanca" (8 replies)
 115. Príplatok pri práci v noci (6 replies)
 116. Môžem uzatvoriť s tým istým zamestnancom aj dohodu o vykonaní práce a aj dohodu o pracovnej činnosti? (3 replies)
 117. VUB potvrdenie o priemernej cistej mzde (1 replies)
 118. Výpočet nároku na dovolenku (7 replies)
 119. Dôchodca dohodár a min. mzda (1 replies)
 120. odovzdanie stravných lístkov po ukončení TPP (3 replies)
 121. Navrat po materskej do prace. (1 replies)
 122. prechod z mesacnej mzdy na hodinovu (2 replies)
 123. odmietnutie zmeny prac zaradenia (3 replies)
 124. Je možné zmeniť výpočet mzdy počas výpovednej doby? (1 replies)
 125. Dve dohody (2 replies)
 126. pôžička od zamestnávateľa (7 replies)
 127. Mam narok na matersku aj ked som momentalne nezamestnana? (1 replies)
 128. Daňový bonus - zmeny počas roka (2 replies)
 129. Preplatok/ nedoplatok RZZP (4 replies)
 130. čo zo zvyšnou dovolenkou? (1 replies)
 131. Nezamestnana a operacia (2 replies)
 132. § 112 ods. 3 ZP (Dovolenka vo sviatok) (1 replies)
 133. Vyplatené odmeny počas PN (1 replies)
 134. Čo určuje poradie exekučných zrážok? (1 replies)
 135. dodatok ku zmluve §142 ods.4 (1 replies)
 136. RZZP zamestnanca cast roka evidovaneho na UP (1 replies)
 137. MD a DoVP (5 replies)
 138. Zamestnanec a absencia (10 replies)
 139. Vyplatenie prispevku na starostlivost o dieta spatne vs. rodicovsky prispevok (0 replies)
 140. Nevyčerpaná dovolenka (11 replies)
 141. Očr tlačivo a vyplnenie (2 replies)
 142. urbariát s právnou subjektivitou, musíme elektronické doručovanie so sociálnou poisťovňou? (0 replies)
 143. Výpočet dovolenky (5 replies)
 144. Úmrtie zamestnanca (3 replies)
 145. Mzda (1 replies)
 146. Uplatnenie nezdanitelnej časti na danovnika... (6 replies)
 147. Nesprávne zrazená daň z príjmu zo závislej činnosti (12 replies)
 148. Ako účtovať lístok do divadla /samozrejme, daň/ dočasne pridelenému zamestnancovi? (1 replies)
 149. občan ČR ,spracovanie mzdy a prihlasovanie do poistovní (17 replies)
 150. Odvody do ZP z vyrovnávacieho podielu (0 replies)
 151. Absencia zamestnanca (0 replies)
 152. Mzda od 1.1.2016 ma byt 405eur, budem mat navysenu mzdu? (9 replies)
 153. Ako prihlasovať dohodárov ak pracujú na výkon? (4 replies)
 154. odmena zamestnancovi na konci roka - pol roka je na PN (2 replies)
 155. Zaradenie do platového stupňa (2 replies)
 156. Náhrada mzdy_účasť na pohrebe synovca (2 replies)
 157. Výpočet mzdy (2 replies)
 158. Má mi zamestnávateľ oznámiť nepredĺženie zmluvy ? (4 replies)
 159. Výpoveď v skúšobnej dobe (3 replies)
 160. PN pri dohode o pracovnej cinnosti (0 replies)
 161. Zrazky zo mzdy na ziadost zamestnanca. (5 replies)
 162. Chcela by som sa opýtat či mi možu zobrat davku hmotnej nudzi ak pracujem na dohodu a odmietnem aktivačné práce ? (9 replies)
 163. Komu odovzdat potom pn,byvalemu zamestnavatelovi,alebo rovno do socialnej poistovne? (2 replies)
 164. Maximalny prijem studenta s ID na dohodu (7 replies)
 165. Dohodár - nepravidelný príjem (6 replies)
 166. cestovne nahrady (2 replies)
 167. Osobný príplatok - spatné vyplatenie (20 replies)
 168. Výpočet dovolenky - pri čerpaní dlhodobej PN (4 replies)
 169. práca vo sviatok (2 replies)
 170. zrážka za stravu zo mzdy zamestnancovi (2 replies)
 171. Čerpanie sociálneho fondu bez zdaňovania a odvodov z podielu zamestnanca (1 replies)
 172. Narok na dovolenku po MD, RD (1 replies)
 173. Výpoveď - dohoda o pracovnej činnosti? (2 replies)
 174. ukoncenie dohody o vykonani prace dohodou ? (2 replies)
 175. Preplatok na zdravotnom poisteni z r.2012 (0 replies)
 176. Čerpanie SF - platobné karty (6 replies)
 177. Poradie zrazok (1 replies)
 178. Môže zamestnávateľ disponovať s celou dovolenkou učiteľa? (2 replies)
 179. Konateľ a odvody na garančné poistenie (1 replies)
 180. Výpoveď a príspevok z UPSVAR (6 replies)
 181. Odmena likvidátora - je odvodová povinnosť ? (0 replies)
 182. Dohoda o pracovnej činnosti - funkcionári (0 replies)
 183. Dokedy si môže vyčerpať dovolenku, žena ktorá bola na rodičovskej dovolenke a do práce nastupuje 15.12.2015 ? (1 replies)
 184. Oznámenie o poberaní SD bývalému zamestnávateľovi (4 replies)
 185. Platový výmer - rozhodnutie (0 replies)
 186. Polovičný ID a práca na polovičný úväzok na dobu neurčitú (4 replies)
 187. Môžem vyplatiť odchodné spolu s poslednou mzdou zamestnanca, ktorý požiadal o predčasný dôchodok do 10 dní? (13 replies)
 188. Úkolové odmeňovanie zamestnancov (0 replies)
 189. Prihlasujete a odhlasujete zamestnanca do ZP, pokiaľ pracuje nepravidelne (nemám na mysli nepravidelný príjem)? (9 replies)
 190. Priepustky od lekara- 4 dni, mozem odmietnut? (12 replies)
 191. Môže zamestnávateľ v súkromnom školstve určovať výšku platu učiteľov podľa svojich pravidiel? (3 replies)
 192. Dve zamestnania súčasne a dôchodok (4 replies)
 193. Je potrebné priniesť po opakovanom prijatí do zamestnania potvrdenie od lekára a výpis z registra trestov? (3 replies)
 194. Moze mi zamestnavatel siahnut na odmeny? (2 replies)
 195. Moze mi zamestnavatel siahnut na odmeny? (8 replies)
 196. narok dovolenky (3 replies)
 197. Zamestnavatel zrusil prevadzku a nechce dat vypoved a odstupne (2 replies)
 198. Nedoplatok na SP (2 replies)
 199. výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD (8 replies)
 200. Môžu z-ci mať teraz dovolenku s tým, že budú v práci a neoficiálne budú mať voľno budúci rok? Môžeme im preplatiť náhrady za použ. vlastného mot. voz. a môžu podpisovať dokumenty? (3 replies)
 201. Zmluva so sprostredkovateľom - ochrana OÚ (2 replies)
 202. hrubé porušenie pracovnej disciplíny (8 replies)
 203. Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem (8 replies)
 204. Budem v ochrannej lehote? (1 replies)
 205. dohoda o brigádnickej činnosti (2 replies)
 206. Výpoveď a nástup na PNku (4 replies)
 207. Ako započítať nočnú v posledný deň mesiaca? (1 replies)
 208. Skrátený úvázok a ošetrenie u lekára (2 replies)
 209. DOPČ - Sviatok..čo treba dopísať do dochádzky v MRP? (3 replies)
 210. Hmotná zodpovednosť (0 replies)
 211. Zmluva o brigadnickej praci studenta VS + osobna asistencia. (6 replies)
 212. odmena konateľa ktorý je aj zamestnancom (1 replies)
 213. Platí odvody do ZP dohodár, ktorý je samoplatiteľ? (7 replies)
 214. čerpanie náhradného voľna za nadčas vo sviatok (7 replies)
 215. Dohoda o zrážkach - § 551 OZ (1 replies)
 216. Ukončenie PP ak nemám písomné potvrdené späťvzatie výpovede? (5 replies)
 217. Ukončenie PP vo VD počas PN vs. odvolanie výpovede (0 replies)
 218. Dôchodok z Maďarska (4 replies)
 219. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (5 replies)
 220. Hlásenie o vyúčtovaní dane sa posiela mesačne, alebo raz za rok. (4 replies)
 221. dohodár, dôchodca (1 replies)
 222. Preratanie invalidneho dochodku jeho zrusenim a obnovenim (3 replies)
 223. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť rozšírenie verejného osvetlenia? (0 replies)
 224. Daňový bonus (2 replies)
 225. Minimálny dôchodok. (1 replies)
 226. Vypocet mzdy predavac, nerovnomerny pracovny cas (2 replies)
 227. narok na dovolenku 2015 (10 replies)
 228. Liečba zo závislosti a výplata náhrady mzdy počas PN. (1 replies)
 229. Daňový bonus - prepis (2 replies)
 230. Co znamena, ze je osoba v pracovnom pomere zalozenom pracovnou zmluvou na ustanoveny tyzdenny pracovny cas. (2 replies)
 231. Nezamestnaná osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov (1 replies)
 232. Nedali mi odstupne! (10 replies)
 233. zahranicna sluzobna cesta (1 replies)
 234. Mám nárok na materskú a PN? (6 replies)
 235. Patrí zamestnancovi príplatok za nočnú prácu aj pri 4-zmennej prevádzke? (9 replies)
 236. Zastupovanie počas MD a RD a následnej dovolenky z PP (6 replies)
 237. Zamestnanci na 60% (5 replies)
 238. Mesacny vykaz -Union ZP (7 replies)
 239. Ako je to s tzv. prechodkou na PN pre zamestnancov školstva? (1 replies)
 240. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti (6 replies)
 241. Zmenový kalendár, nepretržitá prevádzka, 3zmeny (ráno, poobede, noc), 37,5h týždenne (3 replies)
 242. Skrátený úväzok - čo je výhodnejšie? (5 replies)
 243. Mozem zamestnat brigadnika na jeden den bez zlozitej a zdlhavej administrativy ? (4 replies)
 244. Evidenčný list dôchodkového poistenia (3 replies)
 245. Celodenné ošetrenie zamestnanca (5 replies)
 246. Výpoveď zo strany zamestnanca (1 replies)
 247. Storno mzdy pre dohodara (10 replies)
 248. Podpora vs. brigáda (4 replies)
 249. zdravotné poistenie 0,01 € (5 replies)
 250. Mzdové veličiny na rok 2016 (1 replies)