PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odhlasenie z UP mailom (praca v cudzine)?
 2. Prevod zamestnancov podľa Transfers of Undertakings Directive2001/23/EC - musím podpísať novú zmluvu s novým zamestnávateľom ?
 3. Člen kontrolnej komisie družstva - odvody
 4. narok na odstupne
 5. PN-ka pred výpoveďou
 6. Ako postupovať po skončení rodičovskej dovolenky, keď sa nechcem vrátiť do bývalého zamestnanie, kde so mnou počítajú ?
 7. Odstupné
 8. Kolko je v cistom 2,35 eur na hodinu?
 9. Poradie a výška exekúcií u zamestnanca
 10. Nadčasy zamestnancov
 11. Vypoved
 12. Práca na dohodu popri rodič. dovolenke z pohľadu dôchodku
 13. Odvody SZCO a príkazná zmluva.
 14. Ako postupovať pri odhláške zo zdravotnej poisťovne zamestnankyne, ktorá odišla na materskú dovolenku, ale nemá nárok na materskú?
 15. Dohodar a odvody
 16. Prečerpal som dovolenku, ak ku koncu 8. mesiaca som vyčerpal 15 dní dovolenky?
 17. PN a dva pracovné pomery
 18. Paypal
 19. 3-dnova PN a skoncenie PP - zasielanie na SP
 20. neprevzatá výpoveď dohodárovi
 21. subeh rodičovskej dovolenky a pracovného pomeru - povinnosti zamestnávateľa
 22. Výpoveď zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca.
 23. prihlásenie na DOBPŠ - student s trvalym bydliskom mimo SR
 24. Ako sa počíta dôchodok zamestnancovi, ktorý je zároveň živnostníkom?
 25. Odpočítateľná položka na ZP - nezamestnaný 12 mesiacov
 26. Posudenie zdravotnej spôsobilosti - podľa BOZP - na prikaz zamestnavaleta = navsteva lekara?
 27. Dohodar bez prihlasky do ZP
 28. Zosobnenie škody zamestnancovi
 29. Ako vyplatiť zostatok dovolenky po ukončení PP ak je už evidovaný na úrade práce
 30. RIADOK č.8 v Prehľade o zrazených predd. k DzP závisl. činnosti
 31. vrátenie pracovného oblečenia
 32. Odvody z odchodného r.2015
 33. Nahlásenie zmien Sociálnej poisťovni
 34. zápočet do starobneho dochodku bez evidencie na UPSVAR pri ČID.
 35. Má dôchodkyňa nárok na 1/2 dňové voľno podľa § 141 ods. 2 písm. i?
 36. celiakia - zamestnanec
 37. Preplatenie dovolenky učiteľke po skončení MD,RD, ktorá nastúpila do zamestnania v 9/2015.
 38. Pravdepodobný vymeriavací základ za mesiac september 2015
 39. Zmena pracovnej pozicie
 40. dodatky pri DoPĆ (prav.príjem)
 41. Dohodár zamestnaný na SR ale poistený v Rakúsku
 42. Výpoveď alebo ukončenie PP dohodou
 43. Zamestnanie dohodára a poistenie
 44. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 45. Dohodár a PN -ka
 46. Prihlásenie do ZP
 47. Vypocet naroku na dovolenku pri zmene uvazku
 48. ELDP dochodci
 49. Obnovené pracovné miesto
 50. Výpočet nezdaniteľnej časti ZD na manželku za rok 2015
 51. DoPČ - ukončenie pre dátumom ukončenia.
 52. Ukončenie dohody - povinnosti
 53. Nárok na preplatenie dovolenky po RP pri skončení PP
 54. Mozem dat hodinovu vypoved ak mam v zmluve 2 mesacnu vypovednu lehotu ?
 55. Po mesiaci na ÚP, absolvenská prax...je povinná?
 56. SZČO používa na podnikanie súkromné vozidlo - musí plaltit D z MV?
 57. Provízia pre ADZ
 58. ošetrovné - ako oznámiť ukončenie
 59. Mozem nariadit pracu nadcas pocas sviatku?
 60. Môže zamestnávateľ požadovať peňažnú náhradu za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej lehoty?
 61. Mimoriadna odmena - nedaňový náklad zamestnanca?
 62. Krátenie dovolenky počas dlhodobej PN
 63. výpočet počtu dní dovolenky po skončení RD
 64. Evidencia pracovného času zamestnanca
 65. práca v kuchyni
 66. Kto disponuje starou dovolenku po nástupe do práce po skončení RD?
 67. Výpočet pomernej časti dovolenky
 68. mzda
 69. Diéty
 70. dôchodok a odvody do sociálnej poistovne
 71. Mzda 12/2015 vyplatena na dvakrat
 72. Nesprávne vystavená mzda
 73. Koľko má byť odstupne pri výpovedi zo strany zamestnávateľa?
 74. dobrovoľný príspevok zamestnávateľa - nedaňový náklad ?
 75. Kedy a kto vyplaca danovy bonus?
 76. Ako sa vyrata materska s 1/2 uväzku?
 77. Vypoved z nadbytocnosti
 78. Otec-policajt na materskej dovolenke-28 tyzdnov,70%platu
 79. Príspevok zo SF pri narodení dieťaťa počas MD
 80. Platí ešte toto? - spekulacia so socialnymi davkami
 81. RZZP ako vysporiadat nedoplatok
 82. Môže ma zamestnavatel donútit robit sobotu??
 83. Príplatky zamestnancovi
 84. Aký typ cestovného príkazu mám použiť?
 85. Výplatná páska - príspevok na stravu
 86. Výpočet dovolenky po návrate z rodičovskej dovolenky
 87. Vypoved dana zamestnavatelom
 88. Práceneschopnosť a výkazy do ZP, SP pri odmene konateľa
 89. Dohoda o vykonaní práce -prihlásenie do ZP
 90. Nezdaniteľná časť základu dane a nová dohoda u toho istého zamestnávateľa
 91. Kontrola hodin.priemeru - u nového zamestnanca
 92. Uznanie diét nad 12 hod.
 93. Dohoda o používaní vlastného náradia - odvody ZP a SP
 94. Vyhodnotenie nočnej zmeny do dňa začiatku alebo do dňa konca zmeny.
 95. výpočet počtu pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca
 96. Preplatenie dovolenky po ukončení PP
 97. Kolko mi môže zo mzdy zobrať exekutor
 98. doklady povinné pri prijatí a ukončení prac. pomeru
 99. Dohoda o pracovnej činnosti u viacerych zamestnavatelov
 100. Mám nárok na PN?
 101. Peniaze v depozite po zastavení exekúcie
 102. nárok na dovolenku, absencia a krátenie
 103. Musí sa do ročného zúčtovania prirátať dohoda o vykonaní práce?
 104. dohoda o VP - splatnosť odmeny
 105. Výplatná páska bez možnosti kontroly jej správnosti. ! ?
 106. Mam narok na preplatenie dovolenky?
 107. Odvod poistného zo mzdy do ZP za zamestnanca, ktorý nie je zdravotne poistený na Slovensku
 108. Mám nárok na zvýšenie platu ?
 109. zahraničná pracovná cesta
 110. Pracovný pomer vzniká 1.10.2015 a mesačný hrubý príjem je 400 Eur.Má daný zamestnanec nárok na DB?
 111. Akú zmluvu má zamestnávateľ spísať so študentom na praxi
 112. Starosta a oznámenie o výške platu starostu.
 113. Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancovi , ktory odchádza do riadneho dôchodku
 114. Aký nárok na dovolenku?
 115. Kto z pedag. zamestnancov sa zaraďuje do plat. triedy 2 ?
 116. Výpočet nároku na dovolenku
 117. Prerušenie štúdia a nástup na novú vysokú školu
 118. Musím spätne meniť formu DBPŠ. ak to požaduje kontrola z SP ?
 119. Ako sa vypočíta výška dávky v nezamestnanosti,v prípade ukončenia PP po/počas RD keď bol počas RD príjem ?
 120. Práca vo sviatok - aký postup výpočtu mzdy?
 121. štipendium a práca
 122. Absencia - nárok na dávku v nezamestnanosti
 123. Poberanie nemoc.dávky počas podpory v nezamestnanosti
 124. Je mozne pripoistenie pocas PN na nemocenske davky?
 125. Odpracovany den a sluzobna cesta v ramci toho isteho dna - stravne
 126. Dohodár a daňový bonus
 127. Vyplatenie nemocenských dávok počas PN
 128. Výpočet dovolenky po skončení RD
 129. Ked po uplynuti vypovednej lehoty (vypoved som dala ja) nastupim do prace, moze sa to povazovat za zrusenie vypovede?
 130. Výpoved
 131. Kto môže byť zástupca riaditeľa školy?
 132. Odhláška zamestnanca na rodičovskej dovolenke
 133. práca na dohodu a ZP
 134. predĺženie dohody o pracovnej činnosti
 135. Aditívny výkaz do ZP
 136. Ignoracia nebankoviek o zmene bankoveho uctu
 137. Ochrana OÚ - mlčanlivosť, sprostredkovatelia
 138. praca pre cesku firmu
 139. III. pilier vo verejnej správe
 140. Zníženie mzdy konateľa - dá sa to?
 141. dohoda o vykonaní prace s ceskou firmou, praca robena na SR odvody a dane
 142. Pokuta za neodhlasenie konatela z garancneho poistenia
 143. Výkazy do SP a ZP – vymeriavací základ
 144. Dovolenka a následná PN a vypísanie potvrdenia o doč.prac.neschopnosti
 145. nárok na dovolenku
 146. Daňový bonus
 147. Matka starajúca sa o dieťa po RD - poistenec štátu
 148. Zrážka zo mzdy na základe pracovnej zmluvy
 149. Dohoda o ukonceni PP pocas DP a nasledne poistne vztahy, resp. evidencia na UP
 150. Má nárok starosta obce za čerpanie dovolenky a za neodp. sviatok ak pripadne na prac. deň na náhradu mzdy z jeho priemernèho zárobku?
 151. Ako je to s náhradou mzdy za čerpanú dovolenku a za neodp. sviatok ak pripadne na prac. deň u hlavnèho kontrolóra obce?
 152. Zamestnanci z iného štátu EU...
 153. Ako postupovať pri spätnej oprave mzdy, odvodov a dane zamestnanca z dôvodu spätne priznaného invalidného dôchodku?
 154. Môžem mať paragraf?
 155. Namiesto Žiadosti o náhradu príjmu pri DPN - dovolenka
 156. Práca počas materskej dovolenky
 157. skrátený úväzok a § ošetrenie zamestnanca
 158. Vypovedna doba dlhsia pre par. 67
 159. Platenie sviatku počas absencie
 160. Príspevky do zamestnávateľa na DDS?
 161. Prednostna exekucia v poradi?
 162. dávka v hmotnej núdzi
 163. Živnostník ide robiť do podniku potrebuje na to dohodu?
 164. Mzda dohodára
 165. DoPČ, evidencia na ÚP a PN
 166. Je to oprávnene prikázaná dovolenka, alebo prekážka na strane zamestnávateľa?
 167. Doberanie davky v nezamestnanosti a novy narok
 168. Ako prihlásim zamestnanca do SP bez adresy trvalého pobytu?
 169. Bude mať manželka nárok na materskú pokiaľ je konateľka v s.r.o. a zároveň zamestnaná na TPP v inej firme?
 170. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení prac.pomeru a po PN?
 171. Odvody do SP a ZP po skončení rodičovskej dovolenky
 172. Vystavenie OČR pri hospitalizácii dieťaťa
 173. Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti?
 174. Predĺženie skúšobnej doby
 175. PN v programe Softip
 176. poberanie materskej manzelom
 177. odchod do dôchodku 2015 alebo 2016
 178. Odmena za produktívnu prácu žiakov v odbornom výcviku.
 179. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke
 180. dáva sa zápočet odpracovaných rokov aj pri ukončení Dohody o vykonaní práce?
 181. Ako zlepšiť materskú ak som na polovičnom úväzku?
 182. Obdobie pre zaúčtovanie miezd
 183. Hlásenie o vyúčtovaní dane ???
 184. Nárok na stravné vo sviatok
 185. Čerpanie dovolenky - výška mzdy
 186. povinnost informovat o zlozeni kumulovanej sumy exekucie
 187. Návrat po materskej dovolenke
 188. Dá sa poslať záloha na účet v programe MRP
 189. Ukončenie PP v skúšobnej dobe + Ochranné oblečenie
 190. prevod a prechod práv
 191. Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 192. Evidencia dochádzky učiteľov
 193. Dohody o vykonaní práce - ukončenie
 194. zástupcovia zamestnancov a prerokovanie výpovede z org. dôvodov
 195. Exekucia kvoli pokute vydanej Mestskou policiou
 196. Pracovná doba učiteľa MŠ
 197. uvolnenie zamestnanca zo zamestnania kvôli predvolaniu
 198. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú.
 199. Skončenie prac.pomeru a ELDP
 200. dohodár - 55% invalidný dôchodok
 201. Nesprávne údaje na výplatnej páske
 202. Mal zamestnanec nárok na odchodné?
 203. Odmena za vykon funkcie konatela v Ceskej Republike a odvody
 204. mam sa ist nahlasit na zdravotnu a socialnu poistovnu, ked som si nasla zamestnanie?
 205. Riziková práca 3 - skrateny uvazok, dohoda - DDS
 206. Zamestnanie starobného dôchodcu na kratší prac.úväzok
 207. Skončenie PP dohodou z dôvodu straty spôsobilosti vykonávať prácu pre zdravotný stav a odstupné
 208. Doba určitá a opätovné predĺženie
 209. Vymeriavací základ ZP - dohodár v priebehu mesiaca starobným dôchodcom
 210. Zodpovedný zástupca
 211. Má zamestnávateľ právo fotiť ma a používať moje foto ďalej? Môže ma k tomu donútiť?
 212. materská dovolenka a výpočet finančnej dávky počas MD
 213. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení RD
 214. Výpočet dovolenky počas maters. dovolenky
 215. Dohoda o vykonaní práce
 216. Paragraf na clena rodiny
 217. Priplatok za odrobeny sviatok v sobotu
 218. ZP odpočítateľná položka - ak je zamestnanec DPN nahlasujem do ZP zmenu ?
 219. Príplatok 5% dostane zo základnej tarify, áno? Čoho sa týka tých 24%?
 220. Fixný plat v zmluve
 221. Odvody z odstupného
 222. hrubé porušenie pracovnej disciplíny - krádež
 223. Môže sociálna poisťovňa počítať osobný mzdový bod, za obdobie učebného pomeru v rokoch 1970-1973?
 224. Dovolenkový nárok
 225. započítaná prax
 226. Živnosť alebo dohoda o brigádnickej práci študenta?
 227. Invalidný dôchodok + odvody
 228. Dohoda popri TPP
 229. invalidný dôchodok -oprava výkazov
 230. Je možne mat dva 100% subežne uvazky na dvoch pracoviskách zaradených do 3.stupna rizikových prac?
 231. Ohlasenie dohody upsvar-u a datum na dohode
 232. zvýšenie platu - nárok
 233. Sankcie
 234. Príplatky za nočnú
 235. Dôchodkový vek žien
 236. Dohodár - nárok na stravné
 237. Náhrada príjmu DPN pri nástupe nového zamestnanca.
 238. Pracovny pomer na dobu určitu?
 239. Dodržiavanie pracovnej zmluvy zamestnávateľom
 240. Výpočet nadčasov pri zvýšenom osobnom príplatku v polovine mesiaca
 241. Narok na danovy bonus , studium v Holandsku
 242. danovy bonus na vydatu dceru
 243. ZP a absencia
 244. Vypoved pocas materskej pri predcasnom nastupe do prace.
 245. Dohodár s čiastočným invalidným dôchodkom
 246. Slovenska konsolidacna - prednostna exe?
 247. Môžem exekútorovi zaslať číslo účtu zam-ca???
 248. Je v rozpore s ZP udeliť zamcovi absenciu aj napriek tomu, že mu v danom mesiaci vznikol nadčas?
 249. Zamestnávanie mladistvých - oznám. na IP
 250. oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti