PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odchodné a doručenie rozhodnutia zo SP
 2. náplň práce
 3. nepravidelný príjem - vyplatenie mzdy a výkaz do SP
 4. Výpočet percenta uvazku
 5. Ako vypočítam čistú cenu dovolenky?
 6. mozem si ako student uplatnit nezdanitelnu cast dane u viacerych zamestnavatelov za jeden rok, nie vsak sucasne ?
 7. Nesprávny odvod poistného a jeho spätné vysporiadanie so zamestnancom
 8. Prišla mi nechtiac vacsia rodicovska ako mala.Pride mi o mesiac o tolko menej?
 9. Odmena zamestnancom
 10. KS exekucia
 11. Na co mam mozny narok, ked mam minim.mzdu ?
 12. Schválenie nepravidelnej odmeny predstavenstvom pre členov a funkcionárov DR, SR a členov komisií a platenie odvodov na SP. Nejedná sa o s.r.o. ani a.s.
 13. Vypočet dovolenky po návrate z rodičovskej dovolenky
 14. Danovo uznatelny vydavok : odstupne pri ukonceni PP 60 par.
 15. Zamestnanec odignoroval vystupnu LP
 16. Kombinácia exekučných zrážok
 17. Čo robiť, keď ma účtovníčka zabudla prihlásiť po návrate z rodičovskej dovolenky do sociálnej poisťovne?
 18. Postup pri ukonceni PP po viac ako rocnej PNke
 19. TPP na dobu urcitu 2x ......narok na odstupne
 20. Príspevok na stravu pre cukrovkára
 21. Menovací dekrét alebo zmena pracovných podmienok - riaditeľ MŠ
 22. odvody spätne za invalidného dôchodcu
 23. Vypoved zo strany zamestnavatela pocas pn ?
 24. Vyzivovana osoba
 25. Práca na tri zmluvy u toho istého zamestnávateľa.
 26. Aké odvody budem platiť, ak som čiastočný invalid a chcem pracovať na TPP?
 27. Čerpanie dovolenky v rozsahu pol dňa
 28. Pracovná zmluva na obci vzor
 29. Kedy po nástupe do zamestnania má zamestnanec nárok na nemocenské a ako dlho musí pracovať, aby vznikol nárok na materské?
 30. Zbierka zákonov č.461/2003 § 103-2
 31. Pracovná priemerka - Dovolenka
 32. Pružná pracovná doba a paragraf
 33. prerusenie rodicovskej dovolenky
 34. Odpracovaný prvý mesiac v zamestnaní " zadarmo " ???
 35. odchodné a odvody z odchodného na SP a ZP?
 36. vysledok RZZP nedoplatok zaslaný na s.r.o. - úhrada
 37. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri materskej dovolenke následnej po rodičovskej (druhé dieťa)?
 38. sociálne poistenie počas §136 ZP
 39. ukončenie zamestnania z organizačných dôvodov a presun zamestnanca do "nastupujúcej" firmy
 40. exekucne zrazky zo mzdy
 41. nariadená práca nadčas za náhradné voľno
 42. Ako to stíhať počas pracovnej doby ???,?,
 43. Mam narok na dalsiu matersku a aka bude jeho vyska za tieto komplikovane podmienky
 44. pracujúci dôchodca
 45. Ako poziadat o vypoved a ziskat vyplatenie mzdy?
 46. Je zam-teľ povinný odovzdať výplatnú pásku pri nulovom príjme?
 47. dovolenkový nárok starostu
 48. odchodné
 49. Vymeriavaci základ pri OČR po návrate z rodičovskej dovolenky
 50. Formular A1, CZ obcan pracujuci v SR subezne 1 mesiac
 51. žiadosť o ukončenie prac.pomeru počas čerpania OČR
 52. Výživné na dieťa
 53. RD § 166 ods.4
 54. Nastup do prace po materskej na zrusene pracovne miesto
 55. Aku dohodu uzavriet?
 56. Odvody
 57. vedúci dopravy na dohodu
 58. prosim o info ohladne Dohoda o pracovnej cinnosti
 59. Ako vyplnit ELDP pocas odvodovej ulavy?
 60. Nástup po MD skôr a vyplácanie materského
 61. Dohoda o zvysovani kvalifikacie.
 62. kalkulačka na výpočet odpracovaných rokov
 63. Mesačný výkaz poistného a príspevkov - PN
 64. Nevyčerpaná dovolenka
 65. čo všetko je potrebné pri zamestnaní osoby zo znevýhodnenej skupiny - žena so zdravotným postihnutím?
 66. Preplatenie cestovného-cesta do práce-zamestnancovi od zamestnávateľa, nie je to príspevok zo sociálneho fondu, dám do výplat ako zdaňované + odvody?
 67. V kolonke odmena je uvedena suma bez "brutto"
 68. Chcem sa spýtať, ak zamestnanec nepracoval celý rok, má nárok na preplatenie 7 "P" /prekážok v práci zo strany zamestnanca/?Ďakujem.
 69. Môžem poberať rodičovský príspevok ak chcem nastúpiť na materskú dovolenku a teda aj poberať materské neskôr?
 70. dohoda o pracovnej činnosti
 71. Ako dlho môže byť zamestnanec na neplatenej pracovnej neschopnosti?
 72. narok na dovolenku po materskej a rodičovskom
 73. Dovolenkový priemer - rozdiely na výplatnej páske v mesiaci júl a august (II.Q)
 74. Neuznany paragraf
 75. Garančné poistenie a predseda dozornej rady
 76. dohody o pracovnej činnosti
 77. Kráti sa limit 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka, keď pracovný pomer netrval celý rok?
 78. opätovná skúšobná doba - je to OK?
 79. Rocne zuctovanie ZP-nedoplatok
 80. Odvody z odchodného ak zamestnanec nemal príjem
 81. Ako si jednoducho prepočítať ročné zúčtovanie ZP za rok 2014 zamestnanec?
 82. čerpanie dovolenky vo výpovednej dobe
 83. Ako je možné použiť „Náhradu za stratu času“ podľa § 96b zákonníka práce?
 84. Dohodári - vyhlásenie na zdanenie príjmov a uplatnenie NČZD
 85. Vymeriavací základ zamestnanec PN
 86. Ako mám vyplniť obdobie dôchodkového poistenia v ELDP?
 87. Odstupne pri zmene TPP na dohodu
 88. Absencia a sviatok
 89. Aký bude nárok na dovolenku ?
 90. Exekucia
 91. Aký je počet dni nároku zamestnanca, ktorý je nekvalifikovaný na Materskej škole ?
 92. Zamestnávanie občana so ZP
 93. Môže byť finančný agent zároveň aj zamestnávateľom?
 94. Hrubá mzda plus náhrady môže byť nižšia než mesačná mzda z pracovnej zmluvy?
 95. Rodičovská do 30.11, dieťa v škôlke od 2.9. - zamestnanec - nepracuje je doma, povinnosti voči úradom?
 96. Denný vymeriavací základ pre určenie náhrady za PN
 97. student - obcan tretie krajiny - povinnosti
 98. Má nárok na preplatenie dovolenky zamestnanec s dátumom nástupu 01.04.2015 a s dátumom skončenia PP 30.09.2015? Ide o PP na dobu určitú.
 99. Postupoval zamestnávateľ pri výpočte odchodného správne?
 100. Ako určite vymeriavací základ na úrazové poistenie?
 101. Nezdaniteľná časť základu dane
 102. Nárok na dovolenku učiteľa
 103. Dohodár - práca cez víkend a príplatky
 104. ELDP vyplnenie
 105. Narok na odstupne po RD ak miesto nezaniklo
 106. Pre lepšiu materskú je lepšie zvýšenie mzdy u pôvodného zamest., alebo zmena zamestnávateľa?
 107. Preradenie na inu pracu z dovodu PN a neschopnosti vykonavat povodnu pracu
 108. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok
 109. kedy sa meni pouzity priemer na vyplate?
 110. Mám nárok na materskú v nezamestnanosti?
 111. je 1 mes. skušobna doba platna ked je v zmluve alebo sa pocita vzdy 3
 112. výpoveď zamestnanca - zápočet rokov
 113. pravidelný a nepravidelný prjem
 114. Dátum odvody-výkazy
 115. nárok na dovolenku zamestnanca
 116. Nárok na dávku v hmotnej núdzi po skončení poberania dávky v nezamestnanosti
 117. vypoved pre zdravotne problemy
 118. Kredity za rozširujúce štúdium - učiteľka
 119. časová mzda
 120. Nástup po rodič. dovolenke
 121. Zmenár - dve zmeny v jeden deň a čerpanie dovolenky
 122. Čerpanie dovolenky počas sviatku zmenový zamestnanec
 123. Nástup na materskú dovolenku a dvaja zamestnavatelia.
 124. Aké odvody a koľko musí zamestnávateľ platiť pri dohode zamestnanca ktorý je zároveň na MD?
 125. Ako vypočítam priemerný pravdepodobný zárobok pre výpočet dovolenky?
 126. Ako zamestnať občana ČR evidovaného na úrade práce
 127. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 128. PN - rozhodujuce obdobie pre nahradu prijmu a nemocenske
 129. Je s prácou na čiastočný (skrátený) úväzok spojená byrokracia navyše? Ak áno aká?
 130. Okamžite skoncenie pracovneho pomeru
 131. Odvody konateľa
 132. Nevyplatenie mzdy
 133. ako vyplniť mes.výkaz SP - súbeh RD a MD u zamestnankyne.
 134. Plat za prenesený výkon štátnej správy
 135. dvojsmenná alebo jednosmenná prevádza
 136. nárok na odstupné
 137. Poistenie účtovníka
 138. Príplatok za prácu vo sviatok
 139. Oprava vykazov SP, ZP po invalidite zamestanaca nad 70%
 140. Práca na Dohodu o vykonaní práce - obedňajšia prestávka
 141. Nárok na stravný lístok
 142. Fond pracovného času
 143. Exekúcia na základe rozsudku SR
 144. Odmietnutie dovolenky zamestnavatelom-vypovedna doba
 145. pri RD sa stahuje prestavka?
 146. Podpora pre mladistvych po odpracovani 2 rokoch
 147. Prihlasovania a odhlasovanie na sociálnej poisťovni
 148. Ukončenie prac. pomeru na dobu určitú
 149. Môže mi dať zamestnávateľ dovolenku počas výpovednej doby?
 150. Podpora po ID
 151. Dostanem podporu v nezamestanosti, keď po RD zo zdravotných dôvodov nemôžem nastúpiť na pracovnú pozíciu, ktorú som vykonávala?
 152. Koľko môžem zarobiť na dobrovoľných aktivačných prácach ak chcem poberať podporu?
 153. Prihláška dohodára
 154. Skončenie pracovného pomeru dohodou počas PN
 155. preplatenie ceny očkovacej vakcíny zamestnávateľom?
 156. Ak som stále zamestnana ale od decembra 2014 som na materskej musím toto uvádzať do životopisu?
 157. Skončenie pracovného pomeru na základe dohody o skončení pracovného pomeru počas PN u pracujúceho starobného dôchodcu
 158. Dohoda o použití vlastného náradia - vzor
 159. INVALID Z MLADOSTI-POISTENIE
 160. Mzdová náhrada za odpracovaný sviatok
 161. Narok na podporu po skoncení RD
 162. Výpoveď dohodou zo dňa na deň
 163. Vyslaní pracovníci do Nemecka. Akú mzdu stanoviť?
 164. Dohoda popri zamestnaní
 165. Môžu byť uzatvorené dohody o pracovnej činnosti a 2 mesiace nemal žiadny výkon?
 166. Nepravidelný pracovný čas - zatvorená prevádzka, náhrada mzdy za sviatok
 167. Započítava sa do započítanej praxe aj živnosť?
 168. Výška materskej pri TPP na kratší prac.čas
 169. Zaradenie jednotlivých profesií podľa stupňa náročnosti pracovného miesta
 170. Mzda bez mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu ...
 171. Účtovanie mzdy zamestnanca - spoločníka
 172. Vyplatenie mzdy pri skončení PP
 173. Pracovný pomer na dobu určitú a dovolenka
 174. Dobry den chcem sa opytat ci ma pravo SBS na to aby dala vyzliect podprsenku agenturovej pracovnicke. Dakujem
 175. Správny výpočet mzdy
 176. Vybavovanie urazovej renty
 177. Mám narok na minimalnu mzdu v salone ako kozmeticka?
 178. Dohoda o BPŠ, opravné štátnice
 179. Zdôvodnenie pracovnej asistencie - vzor?
 180. Aký je správny spôsob výpočtu odchodného vo verejnej správe ?
 181. Polovičný pracovný pomer - je potrebný doplatok na zdravotné a sociálne odvody?
 182. Import príkazu na úhradu odvodov za zamestnancov - PRIMA BANKA
 183. Výpovedná doba u zamestnávateľa, ktorý bol užívateľským zamestnávateľom
 184. Dohodár a výkazy do ZP
 185. Súkromne stredné školy a odmeňovanie
 186. Zamestnanie občana Srbska slovenským zamestnávateľom a výkon práce v Srbsku
 187. nárok na dovolenku po RD
 188. Odhláška zamestnávateľa
 189. Prechod z predčasného starobného dôchodku na starobný dôchodok
 190. zastupovanie pocas MD, RD
 191. Príjem dohodára v Olympe a voľno.
 192. zaradenie asistenta učiteľa do platovej triedy
 193. DoBPŠ a 2x podpísané čestné vyhlásenie
 194. Nesúhlas s okamžitou výpoveďou a PN
 195. RZZP za rok 2014
 196. Má dajaký vplyv dohoda o brigadnickej práci študentov na daňový bonus pre rodičov a na rodičovský príspevok?
 197. Nedodržanie výpovednej doby
 198. Je pri skončení pracovného pomeru dohodou nutné odstupné?
 199. Súbežný pracovný pomer
 200. Dohoda o vykonaní práce - ukončenie písomne?
 201. Nadbytočnosť a dohoda
 202. Skoncenie PP v skusobnej dobe s tehotnou zamestnankynou
 203. ukončenie rodičovskej dovolenky a PP
 204. Rátajú sa do toho počtu 20 zamestnancov pre povinne zamestnanie ZTP aj dohodári?
 205. Nárok zamestnanca
 206. Mam narok na matersku pri pobyte v zahranici?
 207. Riaditeľ a zároveň špec. pedagóg
 208. Odchodné a končenie PP
 209. Vymeriavaci základ a materské
 210. Zastavenie vyplácania cestovných náhrad od zamestnávatela
 211. Nárok na dovolenku pri dlhodobej PN
 212. Som na predčasnom dochodku.Od oktobra prechadzam na plny starobny dochodok.Musim to niekde nahlasit?
 213. Porušenie pracovnej disciplíny.
 214. Dohoda o Pracovnej činnosti
 215. Nedodanie dochádzky=vážne porušenie pracovnej disciplíny
 216. Výpočet odstupného pri zmene úväzku na polovičný?
 217. Pracovná zmluva
 218. Prestup z MD na RD - neodhlásenie zam. zo ZP
 219. Pri výpočte vymeriavacieho základu pripočítam zaplatené zdravotné poistenie z riadku 14 alebo z riadku 15?
 220. Zdravotné poistenie dohody-prihláška
 221. PaM+účto - správne platové zaradenie v MŠ
 222. prechod práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
 223. Pružný pracovný čas - 8 alebo 8,5 hod aj s obedom?
 224. Rodičovský príspevok a nástup do práce.
 225. Dohoda o brigádnickej práci študenta - počet hodín a ich výplata
 226. Z akého dovolenkového priemeru vychádzať - ročná PN
 227. Vypoved pri OCR ?
 228. Výplata DDS
 229. Vstup po cudzinca na Slovensko po skončení povolenia na pobyt
 230. zamestnanie srba v slovenskej firme
 231. Odvody za ZŤP zamestnanca.
 232. výpovedná doba
 233. Kreditový príplatok
 234. Vodič služobného vozidla a cestovné náhrady
 235. Oplatí sa zamestnať sa len kvôli materskej?
 236. Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme
 237. lekarska prehliadka suvisiaca s vykonom prace
 238. Čo ak zamestnanec zatajil zrážky zo mzdy ? Mám teraz zmeniť poradie a zrážať to, čo zrážal predchádzajúci zamestnávateľ?
 239. Vrátené garančné poistenie
 240. Dvojzmenná prevádzka v MŠ učiteľov
 241. Viac odprac. dní ako má mesiac prac. dní
 242. priplatok za nocnu pracu - ma narok
 243. Vyska PN pocas SD
 244. oneskorene odhlasenie zamestnanca zo sociálnej a zdravotnej poisťovňe
 245. Daňová uznateľnosť benefitov zamestnancov od 1.1.2015
 246. Nahradza doktorat prvu atestaciu?
 247. Končím živnosť. Musím zamestnancom platiť odstupné?
 248. Vymeriavaci základ pre dôchodkove zabezpečenie
 249. Má zamestnanec nárok na priepustku k lekárovi počas nočnej služby?
 250. DOBŠ - moze byt potvrdenie aj z denneho studia VS v Madarsku?