PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DOBŠ - moze byt potvrdenie aj z denneho studia VS v Madarsku?
 2. Krádež dokladov počas pracovnej cesty
 3. zaradenie zástupkyne pre MŠ do platovej triedy
 4. Dávka v nezamestnanosti po MD, RD...
 5. Ako sa počíta vymeriavaci základ zdravotného poistenia?
 6. Ako riešit tyzden nezamestnanosti kym nastupim do novej prace?
 7. Študent SŠ a DoBPŠ - treba potvrdenie o návšteve školy aj počas prázdnin?
 8. Pokracujuca PN a ukoncenie PP v SD
 9. Poznáte call centrum Unicall? Je seriózna?
 10. Kedy dať výpoveď?
 11. PN a následne materská
 12. Prečerpaná dovolenka a sociálne a zdravotné poistenie
 13. Po ukončení dohody o vykonaní práce vystavuje sa aj evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie na dávku v nezamestnanosti?
 14. dohoda o brigadnickej práci študenta
 15. Pitny rezim- obchodny zastupca -
 16. Ako sa kráti dovolenka počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 17. Dochádzkový systém
 18. Nárok na dovolenku MD / RD
 19. Započet praxe
 20. Dohoda v ČR urad práce, zdravotné poistenie?
 21. Zvysenie platu po nastupe do prace z rodicovskej dovolenky ?
 22. Zmluva na dobu určitú - PN rizikové tehotenstvo
 23. V akej forme sme povinní poskytnúť osobné údaje poslancovi mestského zatupiteľstva?
 24. Náhradné voľno za prácu nadčas
 25. Dividendy vyplatené v roku 2014 a zdravotné poistenie
 26. Dohoda o BPŠ, štátnice
 27. Ošetrenie zamestnanca
 28. Pripoistenie zahraničného slováka na slovensku.
 29. Potvrdenie pre ÚPSVaR
 30. Neodhlaseny dohodar k 30.6.
 31. Mám nárok na nemocenskú dávku ak som odpracovala len 3 dni?
 32. dovolenka pocet dni
 33. Koľko hodín môže odpracovať študent na DBPŠ ?
 34. Materská nárok
 35. Študent na DoVP a zdravotná poisťovňa
 36. ELDP
 37. neplatené volno,odvody
 38. daňový bonus na študenta VŠ a SŠ
 39. Skratena pracovna doba - zapocet do dochodku
 40. Môže mať dohodu ak sa chce evidovať na úrade práce alebo musí ukončiť dohodu a až potom sa evidovať?
 41. Sú cestovné náhrady nárokovateľné ?
 42. Posun sviatkov
 43. Vstupná lekárska prehliadka
 44. Dovolenka_výpočet
 45. Zápočet odpracovaných rokov
 46. Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia
 47. nárok na dôchodok zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
 48. Vypoved po rodicovskej - odstupne, vypov.doba, paragraf vypovede
 49. Kedy končí zamestnankyni materská?
 50. Záporná hrubá mzda
 51. Poznáte demoverziu nejakého českého mzdového programu?
 52. Vypocet mzdy - porovnanie s pracou na ZL
 53. Preplatenie nevyčerp. dovolenky – odvody - výkazy
 54. potrebujem 10 dni dovolenky, no mam narok uz len na 8. mozem si na 2 dni dat celodenne vysetrenie?
 55. OČR a starí rodičia
 56. Kontrola odvodov - DVP vysluh.a starobny dochodok
 57. Výpočet dovolenky
 58. Prepustenie pocas PN zamestnavatelom
 59. Pracovný pomer na dobu určitú
 60. Predlženie materskej
 61. Narok na dovolenku po RD
 62. očr
 63. čo musí mať mzdárka k dispozícii pred prihlásením študenta-na dohodu o brigádnickej práci študeta?
 64. Sankcie pri nedodrzani vypovednej doby
 65. moze zamestnavatel nastavit registrator prichodov a odchodov na stvrthodinove intervaly?
 66. ma zamestnavatel pravo vyzadovat odo mna 8,5 pracovny cas ked na obedy nechodim?
 67. Maximálny VZ zamestnanca pre ZP
 68. Prosim pomoc!!! Prihlaska do ZP
 69. ako vyrátam pravdepodobný dovol.priemer pracovníčke kt. sa vrátila z materskej?
 70. Ako sa postupuje pri uplatnovani kreditoveho pripevku u zdravotnickych pracovnikov - sestra, sanitar?
 71. Musí byť stupeň náročnosti práce uvedený na pracovnej zmluve?
 72. Odhlasenie zo socialnej poistovne
 73. Výpočet mzdy pri dohode o PČ - nepravidelný príjem?
 74. Rozhodujúce obdobie pre dávku v nezamestnanosti je obdobie minulého roka alebo tohto roka?
 75. Súhlas zamestnávateľa so zár.činnosťou
 76. aka je sanca ze by nam dali pozicku?
 77. Môžem od ekonómky, ktorej sme dali výpoveď, žiadať zálohu nášho účtovníctva z jej Omegy?
 78. Starostlivosť o dieťa do 6 rokov a odpracované roky
 79. Práca nadčas?
 80. 3. stupeň náročnosti práce - aká je minimálna suma pri pracovnom úväzku 7,5 hodín denne?
 81. Náhrada za opotrebenie vozidla
 82. zamestnávanie mladých
 83. prihlášky a odhlášky
 84. Dovolenka po návrate z rodič.dovolenky
 85. Daňový bonus po skonční ZŠ
 86. smrť zamestnanca - odvody
 87. Strava v práci
 88. Výpočet pravdepodobného zárobku
 89. Oprava ročného hlásenia o dani z príjmov za rok 2014
 90. Záloha brigádnikom
 91. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení RD zamestnanca
 92. sponzorský dar pre FO z pohľadu dane, ZP a SP
 93. Výpoveď zo zdravotných dôvodov po 5 rokoch práce zo strany zamestnávateľa?
 94. Dohoda o brig.práci študenta
 95. PN a pracujúci starobný dôchodca
 96. Ak by mala 2 pracovné pomery, platí ešte že bude mať nárok na 2 materské?
 97. Dlhodobé OČR
 98. Dohoda o pracovnej činnosti a sirotské
 99. ochrana osobných údajov
 100. Preplatenie dovolenky
 101. výpočet materskej
 102. Poradie zrážok zo mzdy
 103. Preplatenie dovolenky pri výpovedi.
 104. Stravné lístky
 105. Cesky obcan, praca na DoPČ v SR (formular A1 CZ) skusenosti??
 106. Teoretický výpočet /PN,MP,RP/ pri potenciálnom otehotnení
 107. Nárok na dovolenku vo vypovednej lehote
 108. Splatnosť mzdy
 109. Ako ukončiť prac.pomer po RD a neprísť o odstupné a preplatenie dovolenky?
 110. Materské
 111. Čerpanie materskej a rodičovskej v kombinácií žena SZČO, muž HPP.
 112. Zaokrúhľovanie mzdy pri skrátenom PP
 113. výpočet dovolenky po materskej a rodičovskej
 114. Ukončenie PP dohodou v zmysle §63 ZP z nadbytočnosti a PN
 115. Mam nárok na odstupné,ak som mala prerušený pracovný pomer z dôvodu prepočtu dôchodku?
 116. Môže zamestnávateľ prijať toho istého zamestnanca na dohodu po ukončení trvalého PP podľa §63 a vyplatení odstupného?
 117. Som na RD a zároveň mám aj TPP, môžem aj z druhého pracovného pomeru nastúpiť na RD?
 118. Zvysenie platu
 119. Z minimálnej mzdy na tretinkový plat bez oznámenia zamestnancovi.
 120. PZS dokumenty
 121. Nezamestnanecký príspevok a výpoveď
 122. Výpovedná doba
 123. Koľko je zdravotné poistenie pri živnosti počas rod.príspevku
 124. Mozem ziadat spatne stravne listky?
 125. PZ na dobu určitú končí
 126. Vrateny preplatok zo socialnej poistovne
 127. Je nutne mat pri 6 hodinovom uvazku prestavku?
 128. Rodičovská dovolenka a preplatená dovolenka
 129. Miesto výkonu práce-vplyv na cestovné náhrady.
 130. Nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke
 131. Individuálny účet poistenca
 132. Výpis zo zdravotnej karty
 133. Práca na dohodu a osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov.
 134. Môže zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zrážku zo mzdy ak nechodil do práce?
 135. Koľko hodín môže odrobiť dohodár ?
 136. Zrušenie dohody
 137. Čistý mesačný príjem = čistá mzda ???
 138. Absolventská prax
 139. Ukončenie pracovného pomeru učiteľa
 140. Nárok na dovolenku (skrátený pracovný čas)
 141. Končiaca pracovná zmluva
 142. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 143. Dohoda o vykonani prace
 144. Neodhlásil som ani neprihlásil starých dohodárov k 30.6.2015. Veľký prúser?
 145. Nárok na odstupné pri prechode na nepretržitú (4 zmennu) prevádzku.
 146. Ako potvrdiť príjem zamestnanca na hypotéku?
 147. Výpočet ČM (vysluhovy, starobny dochodca) TPP....
 148. Ako zostat poistencom ZP v SR pri Tpp v cr
 149. RD a kratší pracovný čas
 150. Ako ukončiť zamestnancov, ktorí sú na PN a zamestnanec sa zrušuje?
 151. Dohoda o pracovnej činnsti
 152. Prechod na iné pracovisko v rámci organizácie.
 153. nárok na danovy bonus r. 2014 Rocne zúctovanie
 154. dovolenka a PN
 155. študentka na DoBPš a minimálna mzda
 156. Ročné zúčt. preddavkov na daň
 157. celodenné "P"-čko a pružný pracovný čas
 158. Dáva socialna poistovna pokutu zato že som prihlasila zamestnanca 17.7. v ten deň a nedala som že ho prihlasujem až od 18 ? vďaka
 159. pracovna zdravotna sluzba
 160. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 161. Vzorovy mzdovy poriadok
 162. mzdovy poriadok
 163. rozviazanie pracovneho pomeru v skusobnej dobe
 164. Mam narok na infekcny priplatok ak pracu vykonavam na operacnych salach?
 165. náhrada za prečerpanu dovolenku
 166. peniaze na pn
 167. podpora v nezamestnanosti vymeriavaci zaklad
 168. Pracovna zmluva - napr. pri zvyseni mzdy sa podpisuje dohoda o zmene pracovnej zmluvy alebo dodatok pracovnej zmluvy?
 169. Mám správne vypočítane RZZP za 2014?
 170. Nárok na stravné lístky po výpovedi
 171. Mám nárok na materskú v nezamestnanosti?
 172. Nárok na dovolenku pri nástupe do zamestnania
 173. Zmluva o spolupráci bez zivnosti
 174. Starobný dôchodca - nahlasovanie SP, ZP
 175. Pohreb - náhrada mzdy
 176. Prihlásenie zamestnanca po rodičovskej dovolenke
 177. interná smernica o pracovnom čase
 178. Ukončenie pracovného pomeru
 179. Nárok na podporu v nezamestnanosti po RD a výška?
 180. Prerušenie štúdia
 181. vyslanie zamestnanca na prácu k inej právnickej osobe
 182. miesto vykonu prace
 183. vodic vnutrostatnej nakladnej dopravy vs. stravne nahrady
 184. ochrana osobných údajov
 185. Nizky vymeriavaci zaklad
 186. Nezamestnaný a práca na dohodu
 187. Lisia sa sumy socialnych davok v ramci mesiacov po skonceni zamestnania ?
 188. Skrátený prac. úväzok
 189. Práca na dohodu počas RD versus ÚPSVAR
 190. Pracovny cas na pracovnej ceste (zahranicnej)
 191. Odchod do starobného dôchodku
 192. Krátenie dovolenky kvôli PN-ke
 193. Výpočet dovolenky - krátenie
 194. Vstupná lekárska prehliadka
 195. Oplatí sa ísť viac manželovi na materskú?
 196. Odmeňovanie podľa 553 – môže byť hrubá mzda v mesiaci nižšia ako funkčný plat?
 197. Strhnutie náhrady za dva dni dovolenky, aj keď som na ňu ešte nemal nárok
 198. Aké sú povinnosti zamestnávateľa vodiča nákladného vozidla?
 199. Ak je pani zamestnaná od 1.1.2013 a teraz v júli pôjde na prvú materskú, základ pre výpočet materskej je rok 2014?
 200. Zamestnávateľ tvrdí, že pri pracovnom pomere na dobu neurčitú je výpovedná doba vždy dva mesiace.
 201. Minimálna mzda a prémie
 202. Zamestnanec bez zdravotneho poistenia
 203. OČR a vychádzky
 204. Výpovedná doba - ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorý je zamestnaný menej ako 1 rok je 1 mesiac ?
 205. ako zaučtujem "výplatu" SZCO?
 206. Priemer na dovolenku u nového zamestnanca
 207. Zrušenie prihlásenia vo VŠZP
 208. Prerušenie SZČO nástup do zamestnania aka bude moja materská
 209. Výpoveď daná zamestnávateľom
 210. Vznikne pracovníčke nárok na dovolenku ak je celý rok PN okrem 10 dní dovolenky?
 211. Dovolenkový priemer
 212. Dovolenka zamestnanca počas RD pracujúceho na 4 hod.skrátený prac.čas
 213. SZCO pred mesiacom zrusena, po znovuzalozeni tej istej zivnosti plati ulava od odvodov do soc. poistovne?
 214. študent občan z CZ - zamestnanie na dohodu o brig.práci študenta
 215. Dovolenkový nárok po ukončení rodičovskej dovolenky.
 216. Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti pred jej skončením?
 217. reťazovité uzatvorenie DOBPŠ
 218. zaměstnanec vyslaný do Ghany
 219. Mám nárok na materské???
 220. Skončenie PP zo strany zamestnanca a odstupné
 221. exekúcie zrážkou zo mzdy
 222. exekučné zrážky
 223. Odhlásenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne
 224. Konatel, nepr.prijem, 70% invalid, nema dochod.vek - ODVODY
 225. Práca popri dôchodku
 226. Môžem uznať vstupnú prehliadku vykonanú 8.1., keď zamestnanec nastupuje až 01.02.?
 227. Môže mať zamestnanec celý nárok na dovolenku, ak mal pracovné pomery na seba nadväzujúce u viacerých zamestnávateľov?
 228. Na koľko dní dovolenky mám nárok za r. 2015?
 229. kto môže vypracovať súhrnný zápočtový list
 230. Doplnok ku Dohode o vykonani prace
 231. nástup na materskú
 232. Preplatenie dovolenky na základe vzájomnej dohody
 233. MRP - prihlasenie a odhlasenie dohodara dva krat v tom istom mesiaci
 234. absolventská prax + dohoda
 235. Mesačný výkaz ZP od 01.01.2015 - dohody
 236. Ak si vytvorím živnosť, dohoda o zrážkach zo mzdy je platná?
 237. Potvrdenie prevzatia SL v Olympe
 238. Kam ešte poslať oznámenie o návrate z RD, keď sa mi vrátili listy?
 239. Každá výpoveď daná zamestnávateľom musí byť vopred prediskutovaná so zástupcami zamestnancov?
 240. Načo ma nárok zamestnanec zamestnaný u slovenského zamestnávateľa pracujúci v zahraničí.
 241. Nárok na dovolenku
 242. Môžem ako podnikateľka požiadať o doplatok rodičovského príspevku ?
 243. Odchod zamestnanca do star.dôchodku - nárok
 244. Vystaviť konateľovi zápočtový list?
 245. Platove zaradenie stredna skola
 246. odstúpenie z funkcie konateľa
 247. výpovedná lehota
 248. Chcela by som opýtať, že ked niekto má zmluvu o vykone funkcie, tak aké odvody musí z toho platiť za mesiac zamestnanec a zamestnávatel?
 249. Aký je vymeriavací základ pri PN?
 250. Zastupovanie pocas RD a 2 roky zmluva