1. Ako vypočítam priemerný pravdepodobný zárobok pre výpočet dovolenky? (0 replies)
 2. Ako zamestnať občana ČR evidovaného na úrade práce (0 replies)
 3. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN (6 replies)
 4. PN - rozhodujuce obdobie pre nahradu prijmu a nemocenske (3 replies)
 5. Je s prácou na čiastočný (skrátený) úväzok spojená byrokracia navyše? Ak áno aká? (2 replies)
 6. Okamžite skoncenie pracovneho pomeru (22 replies)
 7. Odvody konateľa (3 replies)
 8. Nevyplatenie mzdy (18 replies)
 9. ako vyplniť mes.výkaz SP - súbeh RD a MD u zamestnankyne. (4 replies)
 10. Plat za prenesený výkon štátnej správy (0 replies)
 11. dvojsmenná alebo jednosmenná prevádza (0 replies)
 12. nárok na odstupné (3 replies)
 13. Poistenie účtovníka (2 replies)
 14. Príplatok za prácu vo sviatok (4 replies)
 15. Oprava vykazov SP, ZP po invalidite zamestanaca nad 70% (0 replies)
 16. Práca na Dohodu o vykonaní práce - obedňajšia prestávka (6 replies)
 17. Nárok na stravný lístok (11 replies)
 18. Fond pracovného času (3 replies)
 19. Exekúcia na základe rozsudku SR (1 replies)
 20. Odmietnutie dovolenky zamestnavatelom-vypovedna doba (19 replies)
 21. pri RD sa stahuje prestavka? (7 replies)
 22. Podpora pre mladistvych po odpracovani 2 rokoch (5 replies)
 23. Prihlasovania a odhlasovanie na sociálnej poisťovni (3 replies)
 24. Ukončenie prac. pomeru na dobu určitú (1 replies)
 25. Môže mi dať zamestnávateľ dovolenku počas výpovednej doby? (2 replies)
 26. Podpora po ID (4 replies)
 27. Dostanem podporu v nezamestanosti, keď po RD zo zdravotných dôvodov nemôžem nastúpiť na pracovnú pozíciu, ktorú som vykonávala? (1 replies)
 28. Koľko môžem zarobiť na dobrovoľných aktivačných prácach ak chcem poberať podporu? (4 replies)
 29. Prihláška dohodára (1 replies)
 30. Skončenie pracovného pomeru dohodou počas PN (1 replies)
 31. preplatenie ceny očkovacej vakcíny zamestnávateľom? (0 replies)
 32. Ak som stále zamestnana ale od decembra 2014 som na materskej musím toto uvádzať do životopisu? (17 replies)
 33. Skončenie pracovného pomeru na základe dohody o skončení pracovného pomeru počas PN u pracujúceho starobného dôchodcu (6 replies)
 34. Dohoda o použití vlastného náradia - vzor (1 replies)
 35. INVALID Z MLADOSTI-POISTENIE (3 replies)
 36. Mzdová náhrada za odpracovaný sviatok (3 replies)
 37. Narok na podporu po skoncení RD (7 replies)
 38. Výpoveď dohodou zo dňa na deň (17 replies)
 39. Vyslaní pracovníci do Nemecka. Akú mzdu stanoviť? (0 replies)
 40. Dohoda popri zamestnaní (6 replies)
 41. Môžu byť uzatvorené dohody o pracovnej činnosti a 2 mesiace nemal žiadny výkon? (3 replies)
 42. Nepravidelný pracovný čas - zatvorená prevádzka, náhrada mzdy za sviatok (3 replies)
 43. Započítava sa do započítanej praxe aj živnosť? (0 replies)
 44. Výška materskej pri TPP na kratší prac.čas (5 replies)
 45. Zaradenie jednotlivých profesií podľa stupňa náročnosti pracovného miesta (2 replies)
 46. Mzda bez mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu ... (0 replies)
 47. Účtovanie mzdy zamestnanca - spoločníka (1 replies)
 48. Vyplatenie mzdy pri skončení PP (3 replies)
 49. Pracovný pomer na dobu určitú a dovolenka (3 replies)
 50. Dobry den chcem sa opytat ci ma pravo SBS na to aby dala vyzliect podprsenku agenturovej pracovnicke. Dakujem (6 replies)
 51. Správny výpočet mzdy (19 replies)
 52. Vybavovanie urazovej renty (3 replies)
 53. Mám narok na minimalnu mzdu v salone ako kozmeticka? (3 replies)
 54. Dohoda o BPŠ, opravné štátnice (16 replies)
 55. Zdôvodnenie pracovnej asistencie - vzor? (2 replies)
 56. Aký je správny spôsob výpočtu odchodného vo verejnej správe ? (3 replies)
 57. Polovičný pracovný pomer - je potrebný doplatok na zdravotné a sociálne odvody? (3 replies)
 58. Import príkazu na úhradu odvodov za zamestnancov - PRIMA BANKA (1 replies)
 59. Výpovedná doba u zamestnávateľa, ktorý bol užívateľským zamestnávateľom (2 replies)
 60. Dohodár a výkazy do ZP (7 replies)
 61. Súkromne stredné školy a odmeňovanie (7 replies)
 62. Zamestnanie občana Srbska slovenským zamestnávateľom a výkon práce v Srbsku (2 replies)
 63. nárok na dovolenku po RD (10 replies)
 64. Odhláška zamestnávateľa (5 replies)
 65. Prechod z predčasného starobného dôchodku na starobný dôchodok (2 replies)
 66. zastupovanie pocas MD, RD (2 replies)
 67. Príjem dohodára v Olympe a voľno. (0 replies)
 68. zaradenie asistenta učiteľa do platovej triedy (2 replies)
 69. DoBPŠ a 2x podpísané čestné vyhlásenie (1 replies)
 70. Nesúhlas s okamžitou výpoveďou a PN (4 replies)
 71. RZZP za rok 2014 (1 replies)
 72. Má dajaký vplyv dohoda o brigadnickej práci študentov na daňový bonus pre rodičov a na rodičovský príspevok? (2 replies)
 73. Nedodržanie výpovednej doby (3 replies)
 74. Je pri skončení pracovného pomeru dohodou nutné odstupné? (10 replies)
 75. Súbežný pracovný pomer (9 replies)
 76. Dohoda o vykonaní práce - ukončenie písomne? (2 replies)
 77. Nadbytočnosť a dohoda (9 replies)
 78. Skoncenie PP v skusobnej dobe s tehotnou zamestnankynou (6 replies)
 79. ukončenie rodičovskej dovolenky a PP (9 replies)
 80. Rátajú sa do toho počtu 20 zamestnancov pre povinne zamestnanie ZTP aj dohodári? (0 replies)
 81. Nárok zamestnanca (6 replies)
 82. Mam narok na matersku pri pobyte v zahranici? (5 replies)
 83. Riaditeľ a zároveň špec. pedagóg (0 replies)
 84. Odchodné a končenie PP (6 replies)
 85. Vymeriavaci základ a materské (4 replies)
 86. Zastavenie vyplácania cestovných náhrad od zamestnávatela (2 replies)
 87. Nárok na dovolenku pri dlhodobej PN (26 replies)
 88. Som na predčasnom dochodku.Od oktobra prechadzam na plny starobny dochodok.Musim to niekde nahlasit? (2 replies)
 89. Porušenie pracovnej disciplíny. (1 replies)
 90. Dohoda o Pracovnej činnosti (1 replies)
 91. Nedodanie dochádzky=vážne porušenie pracovnej disciplíny (6 replies)
 92. Výpočet odstupného pri zmene úväzku na polovičný? (4 replies)
 93. Pracovná zmluva (3 replies)
 94. Prestup z MD na RD - neodhlásenie zam. zo ZP (5 replies)
 95. Pri výpočte vymeriavacieho základu pripočítam zaplatené zdravotné poistenie z riadku 14 alebo z riadku 15? (9 replies)
 96. Zdravotné poistenie dohody-prihláška (2 replies)
 97. PaM+účto - správne platové zaradenie v MŠ (4 replies)
 98. prechod práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov (1 replies)
 99. Pružný pracovný čas - 8 alebo 8,5 hod aj s obedom? (4 replies)
 100. Rodičovský príspevok a nástup do práce. (6 replies)
 101. Dohoda o brigádnickej práci študenta - počet hodín a ich výplata (1 replies)
 102. Z akého dovolenkového priemeru vychádzať - ročná PN (1 replies)
 103. Vypoved pri OCR ? (2 replies)
 104. Výplata DDS (0 replies)
 105. Vstup po cudzinca na Slovensko po skončení povolenia na pobyt (4 replies)
 106. zamestnanie srba v slovenskej firme (3 replies)
 107. Odvody za ZŤP zamestnanca. (3 replies)
 108. výpovedná doba (7 replies)
 109. Kreditový príplatok (1 replies)
 110. Vodič služobného vozidla a cestovné náhrady (3 replies)
 111. Oplatí sa zamestnať sa len kvôli materskej? (23 replies)
 112. Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (2 replies)
 113. lekarska prehliadka suvisiaca s vykonom prace (4 replies)
 114. Čo ak zamestnanec zatajil zrážky zo mzdy ? Mám teraz zmeniť poradie a zrážať to, čo zrážal predchádzajúci zamestnávateľ? (0 replies)
 115. Vrátené garančné poistenie (2 replies)
 116. Dvojzmenná prevádzka v MŠ učiteľov (5 replies)
 117. Viac odprac. dní ako má mesiac prac. dní (2 replies)
 118. priplatok za nocnu pracu - ma narok (3 replies)
 119. Vyska PN pocas SD (8 replies)
 120. oneskorene odhlasenie zamestnanca zo sociálnej a zdravotnej poisťovňe (5 replies)
 121. Daňová uznateľnosť benefitov zamestnancov od 1.1.2015 (0 replies)
 122. Nahradza doktorat prvu atestaciu? (6 replies)
 123. Končím živnosť. Musím zamestnancom platiť odstupné? (11 replies)
 124. Vymeriavaci základ pre dôchodkove zabezpečenie (3 replies)
 125. Má zamestnanec nárok na priepustku k lekárovi počas nočnej služby? (7 replies)
 126. DOBŠ - moze byt potvrdenie aj z denneho studia VS v Madarsku? (0 replies)
 127. Krádež dokladov počas pracovnej cesty (4 replies)
 128. zaradenie zástupkyne pre MŠ do platovej triedy (5 replies)
 129. Dávka v nezamestnanosti po MD, RD... (14 replies)
 130. Ako sa počíta vymeriavaci základ zdravotného poistenia? (2 replies)
 131. Ako riešit tyzden nezamestnanosti kym nastupim do novej prace? (1 replies)
 132. Študent SŠ a DoBPŠ - treba potvrdenie o návšteve školy aj počas prázdnin? (1 replies)
 133. Pokracujuca PN a ukoncenie PP v SD (12 replies)
 134. Poznáte call centrum Unicall? Je seriózna? (7 replies)
 135. Kedy dať výpoveď? (4 replies)
 136. PN a následne materská (9 replies)
 137. Prečerpaná dovolenka a sociálne a zdravotné poistenie (5 replies)
 138. Po ukončení dohody o vykonaní práce vystavuje sa aj evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie na dávku v nezamestnanosti? (1 replies)
 139. dohoda o brigadnickej práci študenta (4 replies)
 140. Pitny rezim- obchodny zastupca - (0 replies)
 141. Ako sa kráti dovolenka počas materskej a rodičovskej dovolenky? (2 replies)
 142. Dochádzkový systém (0 replies)
 143. Nárok na dovolenku MD / RD (12 replies)
 144. Započet praxe (12 replies)
 145. Dohoda v ČR urad práce, zdravotné poistenie? (0 replies)
 146. Zvysenie platu po nastupe do prace z rodicovskej dovolenky ? (11 replies)
 147. Zmluva na dobu určitú - PN rizikové tehotenstvo (3 replies)
 148. V akej forme sme povinní poskytnúť osobné údaje poslancovi mestského zatupiteľstva? (6 replies)
 149. Náhradné voľno za prácu nadčas (2 replies)
 150. Dividendy vyplatené v roku 2014 a zdravotné poistenie (0 replies)
 151. Dohoda o BPŠ, štátnice (7 replies)
 152. Ošetrenie zamestnanca (33 replies)
 153. Pripoistenie zahraničného slováka na slovensku. (2 replies)
 154. Potvrdenie pre ÚPSVaR (2 replies)
 155. Neodhlaseny dohodar k 30.6. (8 replies)
 156. Mám nárok na nemocenskú dávku ak som odpracovala len 3 dni? (7 replies)
 157. dovolenka pocet dni (8 replies)
 158. Koľko hodín môže odpracovať študent na DBPŠ ? (2 replies)
 159. Materská nárok (3 replies)
 160. Študent na DoVP a zdravotná poisťovňa (8 replies)
 161. ELDP (1 replies)
 162. neplatené volno,odvody (2 replies)
 163. daňový bonus na študenta VŠ a SŠ (2 replies)
 164. Skratena pracovna doba - zapocet do dochodku (2 replies)
 165. Môže mať dohodu ak sa chce evidovať na úrade práce alebo musí ukončiť dohodu a až potom sa evidovať? (0 replies)
 166. Sú cestovné náhrady nárokovateľné ? (12 replies)
 167. Posun sviatkov (7 replies)
 168. Vstupná lekárska prehliadka (10 replies)
 169. Dovolenka_výpočet (6 replies)
 170. Zápočet odpracovaných rokov (2 replies)
 171. Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia (10 replies)
 172. nárok na dôchodok zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (1 replies)
 173. Vypoved po rodicovskej - odstupne, vypov.doba, paragraf vypovede (20 replies)
 174. Kedy končí zamestnankyni materská? (7 replies)
 175. Záporná hrubá mzda (15 replies)
 176. Poznáte demoverziu nejakého českého mzdového programu? (4 replies)
 177. Vypocet mzdy - porovnanie s pracou na ZL (8 replies)
 178. Preplatenie nevyčerp. dovolenky – odvody - výkazy (8 replies)
 179. potrebujem 10 dni dovolenky, no mam narok uz len na 8. mozem si na 2 dni dat celodenne vysetrenie? (6 replies)
 180. OČR a starí rodičia (3 replies)
 181. Kontrola odvodov - DVP vysluh.a starobny dochodok (6 replies)
 182. Výpočet dovolenky (1 replies)
 183. Prepustenie pocas PN zamestnavatelom (10 replies)
 184. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 185. Predlženie materskej (10 replies)
 186. Narok na dovolenku po RD (3 replies)
 187. očr (2 replies)
 188. čo musí mať mzdárka k dispozícii pred prihlásením študenta-na dohodu o brigádnickej práci študeta? (10 replies)
 189. Sankcie pri nedodrzani vypovednej doby (9 replies)
 190. moze zamestnavatel nastavit registrator prichodov a odchodov na stvrthodinove intervaly? (6 replies)
 191. ma zamestnavatel pravo vyzadovat odo mna 8,5 pracovny cas ked na obedy nechodim? (6 replies)
 192. Maximálny VZ zamestnanca pre ZP (2 replies)
 193. Prosim pomoc!!! Prihlaska do ZP (5 replies)
 194. ako vyrátam pravdepodobný dovol.priemer pracovníčke kt. sa vrátila z materskej? (2 replies)
 195. Ako sa postupuje pri uplatnovani kreditoveho pripevku u zdravotnickych pracovnikov - sestra, sanitar? (1 replies)
 196. Musí byť stupeň náročnosti práce uvedený na pracovnej zmluve? (3 replies)
 197. Odhlasenie zo socialnej poistovne (4 replies)
 198. Výpočet mzdy pri dohode o PČ - nepravidelný príjem? (0 replies)
 199. Rozhodujúce obdobie pre dávku v nezamestnanosti je obdobie minulého roka alebo tohto roka? (3 replies)
 200. Súhlas zamestnávateľa so zár.činnosťou (4 replies)
 201. aka je sanca ze by nam dali pozicku? (6 replies)
 202. Môžem od ekonómky, ktorej sme dali výpoveď, žiadať zálohu nášho účtovníctva z jej Omegy? (15 replies)
 203. Starostlivosť o dieťa do 6 rokov a odpracované roky (8 replies)
 204. Práca nadčas? (2 replies)
 205. 3. stupeň náročnosti práce - aká je minimálna suma pri pracovnom úväzku 7,5 hodín denne? (7 replies)
 206. Náhrada za opotrebenie vozidla (7 replies)
 207. zamestnávanie mladých (1 replies)
 208. prihlášky a odhlášky (2 replies)
 209. Dovolenka po návrate z rodič.dovolenky (3 replies)
 210. Daňový bonus po skonční ZŠ (3 replies)
 211. smrť zamestnanca - odvody (2 replies)
 212. Strava v práci (10 replies)
 213. Výpočet pravdepodobného zárobku (2 replies)
 214. Oprava ročného hlásenia o dani z príjmov za rok 2014 (1 replies)
 215. Záloha brigádnikom (4 replies)
 216. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení RD zamestnanca (1 replies)
 217. sponzorský dar pre FO z pohľadu dane, ZP a SP (1 replies)
 218. Výpoveď zo zdravotných dôvodov po 5 rokoch práce zo strany zamestnávateľa? (9 replies)
 219. Dohoda o brig.práci študenta (2 replies)
 220. PN a pracujúci starobný dôchodca (2 replies)
 221. Ak by mala 2 pracovné pomery, platí ešte že bude mať nárok na 2 materské? (12 replies)
 222. Dlhodobé OČR (8 replies)
 223. Dohoda o pracovnej činnosti a sirotské (2 replies)
 224. ochrana osobných údajov (1 replies)
 225. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 226. výpočet materskej (2 replies)
 227. Poradie zrážok zo mzdy (0 replies)
 228. Preplatenie dovolenky pri výpovedi. (2 replies)
 229. Stravné lístky (18 replies)
 230. Cesky obcan, praca na DoPČ v SR (formular A1 CZ) skusenosti?? (0 replies)
 231. Teoretický výpočet /PN,MP,RP/ pri potenciálnom otehotnení (4 replies)
 232. Nárok na dovolenku vo vypovednej lehote (4 replies)
 233. Splatnosť mzdy (1 replies)
 234. Ako ukončiť prac.pomer po RD a neprísť o odstupné a preplatenie dovolenky? (7 replies)
 235. Materské (1 replies)
 236. Čerpanie materskej a rodičovskej v kombinácií žena SZČO, muž HPP. (7 replies)
 237. Zaokrúhľovanie mzdy pri skrátenom PP (4 replies)
 238. výpočet dovolenky po materskej a rodičovskej (7 replies)
 239. Ukončenie PP dohodou v zmysle §63 ZP z nadbytočnosti a PN (1 replies)
 240. Mam nárok na odstupné,ak som mala prerušený pracovný pomer z dôvodu prepočtu dôchodku? (9 replies)
 241. Môže zamestnávateľ prijať toho istého zamestnanca na dohodu po ukončení trvalého PP podľa §63 a vyplatení odstupného? (1 replies)
 242. Som na RD a zároveň mám aj TPP, môžem aj z druhého pracovného pomeru nastúpiť na RD? (2 replies)
 243. Zvysenie platu (2 replies)
 244. Z minimálnej mzdy na tretinkový plat bez oznámenia zamestnancovi. (1 replies)
 245. PZS dokumenty (0 replies)
 246. Nezamestnanecký príspevok a výpoveď (3 replies)
 247. Výpovedná doba (5 replies)
 248. Koľko je zdravotné poistenie pri živnosti počas rod.príspevku (0 replies)
 249. Mozem ziadat spatne stravne listky? (7 replies)
 250. PZ na dobu určitú končí (3 replies)