PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odpočitateľna položka zdrav.poist. a odvody do soc.poist.
 2. Kolko mozem strhnut z-covi z titulu exekúcie?
 3. Nárok na stravný lístok
 4. Neplatenie odvodov za zamestnanca
 5. vodič nákladného vozidla a lekárska prehliadka
 6. Telepráca a stravné lístky
 7. Preddavky na zdrav. poistenie a vyplacanie dividend mesacne
 8. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti....
 9. Ako zmeniť odvody v programe MRP pri výpočte mzdy dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu?
 10. Rozdelenie zisku - dozorná rada
 11. Výpoveď+ponuka inej práce?
 12. Pravdepodobný denný vymeriavací základ
 13. Aké majú byť odvody z odchodného, vyplateného 2 mesiace po výstupe?
 14. Reklamácia služby
 15. Dohody
 16. Dohoda o PČ a mimoriadna odmena
 17. SZČO zamestnáva dohodára
 18. Keď pracujem pre zahraničnú firmu (bez sídla na SR) ako jeho zamestnanec ale zo Slovenska, tak odvody platí zamestnávateľ alebo ja?
 19. Z čoho sa bude počítať materská po dvoch rokoch rodičovskej dovolenky?
 20. odstupne
 21. Pri dohodnutí čistej mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom berie do uvahy zamestnávateľ už aj daňový bonus?
 22. Vyúčtovanie exekučných zrážok
 23. slovenský konateľ českej sro a zdravotné odvody
 24. Časový fond
 25. Nezaslaný mesačný prehľad na DU
 26. príplatok za prácu nadčas
 27. daňový bonus a nástup nového zam. od 1.7.2015
 28. Rozpustenie socialneho fondu
 29. DDS 3.pilier-max.VZ
 30. Možno ukončiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú pred dňom jej účinnosti bez výpovednej lehoty?
 31. pohreb švagra a náhradné voľno ako zadať v systéme MRP
 32. Kolko dni dovolenky musi zamestnavateľ preplatiť ak sa skonči PP na dobu určitu?
 33. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 34. čo je vlastne platová inventúra?
 35. Dlhodoba pracovna cesta 8-16 tyzdnov
 36. Podiely na zisku/dividendy/,vyplatenie a odvod dane
 37. Nárok na gastrolístkoch pri poldňovej dovolenke
 38. Je potrebné preplatiť zamestnancovi, ktorý ukončil TPP na dobu určitú k 30.6.2015 a hned u toho isteho zamestnavatela uzavrel TPP na dobu neurcitu cast dovolenky, na ktoru mal narok?
 39. Krátenie dovolenky
 40. práca počas materskej dovolenky
 41. "Vyslanie zamestnanca" vs. "Agentura docasneho zamestnavania"
 42. Zamestnávanie mladistvých
 43. nástup na dovolenku v práci po materskej dovolenke?
 44. MRP Mzdy a personalistika
 45. Doba určitá a nárok na dovolenku
 46. Ako mám postupovať v prípade 2 ex. zamestnanca?
 47. Odpočitateľná položka zdravotného poistenia
 48. Starobný dôchodok - dá sa zvýšiť prácou popri Invalidnom dôchodku?
 49. Krátenie stravného pri zahraničnej prac.ceste
 50. Pod akou hlavičkou, spôsobom presunúť peniaze z obecného úradu na súkromný účet z grantu?
 51. Výpoveď zo strany zamestnanca v prípade neustále meškajúcej mzdy a neplatenia odvodov.
 52. Ako sa preplaca dovolenka?
 53. Ekonómka v školstve s úplným stredoškolským vzdelaním
 54. Prihlásenie študenta na dohodu o brig.práci
 55. Odvody poslancov OZ a členov komisii
 56. Nárok na podporu
 57. Príspevok stravného zamestnancovi
 58. Anonymne zaslanie penazi na ucet
 59. výplata odmeny zástupcovi starostu
 60. Invalidny dochodca 75%, ukoncenie PP dohodou, evidencia na uradoch
 61. Vrátenie sumy vyplatenej z prostriedkov zamestnávateľa prostredníctvom Prehľadu o zraz. preddavkoch
 62. výpočet novej dovolenky
 63. Tarifný plat zamestnancovi so skráteným úväzkom.
 64. prihlaska, odhlaska konatela
 65. mozem dostat vypoved, ak somPN?
 66. Odpracovanie celozavodnej dovolenky
 67. vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane
 68. Návrat po rodičovskej do práce
 69. Červené tlačivo z PN-ky, ktoré sa posiela do sociálky
 70. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú
 71. Ukončenie pn v zdravotnej poisťovni
 72. Čo je potrebné pri zamestnaní občana českej národnosti na území Slovenska na dohodu o vykonaní práce?
 73. 2.Pilier
 74. Dohoda o brigádnickej práci študendov
 75. Aké odvody mám zaplatiť ak som čiastočne invalidný dôchodca, ZŤP a pracujem na dohodu o vykonaní práce?
 76. určenie správneho poradia zrážok zo mzdy
 77. Ako ukončiť PP ak som zamestnanec chránenej dielne?
 78. Odstupné v KZ určené inak ako je v zákone.
 79. Prepustenie počas oznámeného tehotenstva po návrate do práce z rodičovského príspevku?
 80. Zmena nároku na dovolenku a jej čerpanie
 81. zdaňpvanie príjmu v USA
 82. zamestnaná na HPP a súčastne poberá rodičovský príspevok - povinnosti voči SP
 83. Adaptačné vzdelávanie
 84. nadčas nepedagóg
 85. Adaptačné vzdelanie
 86. Pofidérny dôvod na vytýkací list
 87. Práca vo sviatok
 88. Vystavenie PN pri dohode o BPŠ
 89. Môže sestra zástupcu riaditeľa školy vykonávať funkciu asistenta učiteľa?
 90. Návrh na priznanie osobného príplatku?
 91. Nemocenské dávky
 92. Ak je zamestnanec na RD, platim UP, alebo davam do vykazu socialnej poistovne s 0?
 93. Zlý dátum na výpovedi.
 94. Zamestnanie v SR, trvalý pobyt ČR - ODVODY
 95. Minimálna hodinová mzda
 96. Odpočitateľna položka manželku-dôchodkyňu
 97. Nárok na dávku v nezamestnanosti po opätovnom zaradení do evidencie na ÚPSVaR
 98. výplata PN -ky
 99. Ako správne vypočítať krátenie dovolenky a nárok na preplatenie dovolenky po ukončení RD a následne aj PP?
 100. Môže sa zamestnať dôchodca na pracovnú zmluvu?
 101. Patrí zamestnancovi odstupné ak odmietne náhradnú prácu pri zrušení prac. miesta?
 102. odhlásenie študenta z dôchodkového poistenia
 103. Príspevok zamestnávateľa na DDS
 104. môže konateľka pracovať vo svojej firme bez nároku na mzdu?
 105. Opätovná evidencia na ÚP
 106. Je možné okamžite ukončiť PP zamestnanca za absenciu?
 107. PN po skončení pracovného pomeru.
 108. Ďalšia materská dovolenka po rodičovskej dovolenke+dovolenka
 109. Mám na niečo nárok ?
 110. Manžel SZČO , môže manželka evidovaná na ÚP vypomáhať v jeho činnosti?
 111. porušenie prac. disciplíny a PN
 112. Zrážky zo mzdy §551 OZ
 113. Predĺženie prac. pomeru na dobu určitú
 114. Platové tarify vo verejnom záujme
 115. kedy podat ziadost o odchodne do starobneho dochodku?
 116. Ako sa vypocita vyska predcasneho dochodku?
 117. Mlčanlivosť podľa zákona do 1.7.2013
 118. Prezliekanie do pracovného odevu
 119. Preplatenie dovolenky z roku 2006
 120. podpora v nezamestnanosti a predseda spoločenstva bytov a nebytových priestorov
 121. ukončenie Pn, priznanie invalidity a pracovný pomer
 122. Čo je lepšie PN-ka, či ÚPSVaR ak chýba 10 mesiacov do starobného dôchodku?
 123. Reťazová materská dovolenka - súrne
 124. Výpoveď v skúšobnej dobe a následne požiadanie podpory na úrade práce
 125. Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 126. Môžem mať v PZ miesto výkonu práce len kraj?
 127. Ako možno alebo ako doporučujete riešiť odmenu predsedovi spoločenstva bytov a NP?
 128. opatrovateľský príspevok a evidencia na úrade práce
 129. Aky doklad je potrebny k vyplateniu odchodneho z dovodu plneho ID ?
 130. Tehotenstvo vo výpovednej dobe - druhé tehotenstvo a materská
 131. Ukoncenie PP pri odmietnuti preradenia na funkciu uvedenu v PZ
 132. Kto a aku vypoved dat po dlhodobej PN, pri priznani 75%ID, aby bolo vyplatene odstupne aj odchodne ?
 133. Pracovná zmluva na KPČ
 134. Aký je stupeň náročnosti práce?
 135. Narok na priepustku k lekarovi?
 136. nemá niekto chuť napísať podrobne platenie odvodov do ZP a SP, všetky varianty? zamestn., SZČO,zam. aj SZČO,...
 137. Vyplácanie odmien poslancom
 138. skúšobná doba a pracovný pomer
 139. Existuje na slovensku take nieco ako Rodinne poistenie ?
 140. Podpora v nezamestnanosti
 141. Plat starostu
 142. Minimálna mzda pre posúdenie nároku na dávku v hmotnej núdzi - osobitný príspevok pre dlhodobo nezamestnaného, ktorý sa zamestnal.
 143. Povinnosti pri brigádach študentov
 144. Zamestnavatel nam pise dochadzku do prace od 09 do 17:30, pritom musime nastupit do prace o 07:00, a este aj jazdime sluzobnymi vozidlami od 07:00.
 145. príspevok na cestovné
 146. minimálna mzda od 1.7.2015 platná pre dopravcov už aj v Nórsku
 147. Doba určitá tehotnej zamestnankyne + PN
 148. Mzdárka- zaradenie do 8.plat. triedy
 149. Mam narok na absolventsku prax, ak som pocas studia bola riadne zamestnana?
 150. Nahlasenie priznania inval. dochodku zamestnavatelovi - v akom case postacuje o tom informovat mzdarku?
 151. Povinnosti zamestnanca
 152. mám nárok sa prihlasiť na urade prace, ak som sama podala vypoved?
 153. Dôchodok - opravy výkazov
 154. Pracovná zdravotná starostlivosť
 155. Nosenie ochrannych pomocok
 156. Môžem sa ako žiadateľ o invalidný dôchodok zaevidovať na úrade práce?
 157. ak zamestnám v 2015 invalida viac ako 70% tak aké odvody za neho platím?
 158. Môže zamestnanec prestúpiť z DoVP na DoPČ
 159. Dohoda o vykonaní práce
 160. DVZ, PN, pracovný úraz
 161. vypocet materske 2015
 162. Doktorantské štúdium
 163. Čo je potrebné vytvoriť v súvislosti so zákonom 307 zo 16.10.2014 (smernicu; to, čo definuje par. 11; a to je vsetko)?
 164. Odvody do zdravotnej poisťovne - zmluva o pracovnej činnosti
 165. Musim nahlasit novemu zamestnavatelovi, ze som predvolana na posudkovu komisiu ohladom priznania ID?
 166. Vypocet vymeriavacieho zakladu
 167. Platenie OČR
 168. Zamestnat sa este aj na DVP na zvysenie dochodku?
 169. Čo s vyčerpanou dovolenkou (na ktorú som nemal nárok) po podaní výpovede?
 170. Degradacia mzdy kvoli navsteve lekara
 171. dovolenka a prac.čas na 4hod.týždenne
 172. Obedňajšia prestávka a odchod z firmy
 173. Prihlasovanie dohodára do ZP
 174. Povinnosti pri brigádach študentov.
 175. Zabudla som odoslať klientovi žiadosť o vystúpenie z druhého piliera. Čo s tým teraz?
 176. Nárok na dovolenku.
 177. Menovací dekrét riaditeľa materskej školy
 178. Uzatvoriť dohodu o PČ s predčasným polovičným dôchodcom?
 179. Mozem cerpat staru dovolenku po Dlhodobej PN, pred ukoncenim zamestnania, pri priznani ID?
 180. osobný príplatok zamestnancovi na skrátený úväzok
 181. Po PN nie je možné ponúknuť vhodnú prácu
 182. Zavodne stravovanie v pripade nariadenej diety
 183. Ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, treba to ošetriť nejakým dodatkom k pracovnej zmluve?
 184. maximálny VZ na SP
 185. Ukončenie pracovného pomeru počas PN a následné uzavretie nového pracovného pomeru počas PN
 186. Je nejaký návod ako správne vypĺňať a viesť Bezpečnostný zápisník?
 187. Oprava výkazu v dôvere ZP
 188. Mám nárok na dávku V nezamestnanosti
 189. Nezdanitelna cast zakladu dane ...
 190. vypocet mzdy dohodara
 191. Co je sucastou mesacnej mzdy?
 192. Dovolenka pri skrátenom pracovnom čase
 193. Som študent, ako byť samostatne posudzovaný?
 194. Aká dohoda má byť uzatvorená pre vodiča??
 195. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok a naďalej pracuje - aké sú povinnosti zamestnávateľa ??
 196. pay pal a vratenie penazi
 197. Kde a ako mám oznámiť zamestnanca, ktorý dosiahol dôch. vek, ďalej pracuje, požiadal o dôchodok a nemá ešte rozhodnutie z SP?
 198. Vyhody prace na dohodu
 199. čerpanie dovolenky
 200. Predlženie DVP
 201. doba určitá a zastupovanie počas MD,RD
 202. Odvody z odstupneho
 203. Zamestnankyna na RD , ukoncenie pracovneho pomeru na zastupovanie
 204. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie - zamestnanec neoznámil, že má dohodu u iného zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný na žiadosť ZP opraviť mzdu?
 205. Je vhodnejsie byt PN alebo evidovany na Urade prace - pred prac.pohovorom ?
 206. Prebytok dovolenky vs. ukoncenie pracovneho pomeru
 207. Dostanem podporu v nezamestnanosti?
 208. Neoznamenie zamestnavatelovi prechod z MD na RD
 209. odchodne
 210. dohoda o vykonaní práce prihlasovanie do zdravotnej poistovne - sociálnej poistovne
 211. Pracovný úraz, náhrada príjmu a časť odpracovanej zmeny
 212. pracovný pomer na dobu určitú
 213. Výpočet DVZ keď je niekto 2x PN v období jedného roka
 214. Výška odstupného
 215. Koľkokrát možno opakovane uzavrieť Dohody o pracovnej činnosti u zamestnancov - dohodárov?
 216. exekučná zrážka
 217. Výpoveď daná zamestnávateľom §63 ods. 1 písm. b/
 218. MD a RD v zápočtovom liste
 219. Uptatňovanie NČZD zamestnanca a zároveň SZČO
 220. Príspevok zamestnávateľa na DDS pre viceprimátora
 221. Aká je výška náhrady mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa §142?
 222. Na co mam narok po podpore s UPSVaR/SP?
 223. Mám nárok na dovolenku počas čerpania MD a RD?
 224. Cestovné náhrady
 225. Je možne ukončit pracovny pomer počas PN.
 226. Vedľajší pracovný pomer
 227. Dodatočná oprava fiktívneho príjmu
 228. Preddavok na daň pre zamestnanca ktorý poberá DB na dieťa.
 229. kto vyplaca odchodné pri odchode do dochodku ?
 230. Zamestnanie dohodara
 231. riaditeľ školy - kvalifikovanosť
 232. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 233. Dočasná PN-úraz, ktorý sa stal doma
 234. Doba určita
 235. mzda-zmena z polovičného úväzku II. stupeň 228€ na celý na mes. mzdu 3000€
 236. zamestnanec s preukazom ZŤP - povinnosti zamestnávateľa
 237. Oznámenie zamestnávateľa zdravotnej poisťovni pri PN
 238. problemy so ziskanim prace - nemusim priznat titul?
 239. výpočet náhrady príjmu za PN
 240. Treba este posielat evidenčné listy do sociálnej poistovne?
 241. Výpovedná doba a PN
 242. Odvody počas poberania materskej dovolenky
 243. započtovy list
 244. Stravné-víkend
 245. Ako napísať výzvu na nástup do zamestnania?
 246. Výsluhový dôchodca a riadny PPV, odpočítateľná položka a DB
 247. Môže zamestnávateľ manipulovať s celou mojou dovolenkou?
 248. Do príjmu zamestnanca na účely súdu o zvýšenie výživného uvádzam aj exekučné zrážky?
 249. domácka práca a telepráca - nárok zamestnanca na rozvrhnutie pracovného času
 250. SZCO-z akého príjmu banky vychádzajú pre posúdenie úveru