1. Mám nárok na materské??? (10 replies)
 2. Skončenie PP zo strany zamestnanca a odstupné (1 replies)
 3. exekúcie zrážkou zo mzdy (5 replies)
 4. exekučné zrážky (1 replies)
 5. Odhlásenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne (2 replies)
 6. Konatel, nepr.prijem, 70% invalid, nema dochod.vek - ODVODY (1 replies)
 7. Práca popri dôchodku (7 replies)
 8. Môžem uznať vstupnú prehliadku vykonanú 8.1., keď zamestnanec nastupuje až 01.02.? (3 replies)
 9. Môže mať zamestnanec celý nárok na dovolenku, ak mal pracovné pomery na seba nadväzujúce u viacerých zamestnávateľov? (6 replies)
 10. Na koľko dní dovolenky mám nárok za r. 2015? (5 replies)
 11. kto môže vypracovať súhrnný zápočtový list (16 replies)
 12. Doplnok ku Dohode o vykonani prace (2 replies)
 13. nástup na materskú (9 replies)
 14. Preplatenie dovolenky na základe vzájomnej dohody (2 replies)
 15. MRP - prihlasenie a odhlasenie dohodara dva krat v tom istom mesiaci (0 replies)
 16. absolventská prax + dohoda (0 replies)
 17. Mesačný výkaz ZP od 01.01.2015 - dohody (0 replies)
 18. Ak si vytvorím živnosť, dohoda o zrážkach zo mzdy je platná? (7 replies)
 19. Potvrdenie prevzatia SL v Olympe (4 replies)
 20. Kam ešte poslať oznámenie o návrate z RD, keď sa mi vrátili listy? (0 replies)
 21. Každá výpoveď daná zamestnávateľom musí byť vopred prediskutovaná so zástupcami zamestnancov? (0 replies)
 22. Načo ma nárok zamestnanec zamestnaný u slovenského zamestnávateľa pracujúci v zahraničí. (1 replies)
 23. Nárok na dovolenku (1 replies)
 24. Môžem ako podnikateľka požiadať o doplatok rodičovského príspevku ? (21 replies)
 25. Odchod zamestnanca do star.dôchodku - nárok (10 replies)
 26. Vystaviť konateľovi zápočtový list? (2 replies)
 27. Platove zaradenie stredna skola (1 replies)
 28. odstúpenie z funkcie konateľa (1 replies)
 29. výpovedná lehota (7 replies)
 30. Chcela by som opýtať, že ked niekto má zmluvu o vykone funkcie, tak aké odvody musí z toho platiť za mesiac zamestnanec a zamestnávatel? (1 replies)
 31. Aký je vymeriavací základ pri PN? (12 replies)
 32. Zastupovanie pocas RD a 2 roky zmluva (3 replies)
 33. mesacna mzda/hodinova mzda (3 replies)
 34. Odpočitateľna položka zdrav.poist. a odvody do soc.poist. (4 replies)
 35. Kolko mozem strhnut z-covi z titulu exekúcie? (3 replies)
 36. Nárok na stravný lístok (7 replies)
 37. Neplatenie odvodov za zamestnanca (4 replies)
 38. vodič nákladného vozidla a lekárska prehliadka (1 replies)
 39. Telepráca a stravné lístky (3 replies)
 40. Preddavky na zdrav. poistenie a vyplacanie dividend mesacne (3 replies)
 41. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti.... (8 replies)
 42. Ako zmeniť odvody v programe MRP pri výpočte mzdy dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu? (1 replies)
 43. Rozdelenie zisku - dozorná rada (20 replies)
 44. Výpoveď+ponuka inej práce? (1 replies)
 45. Pravdepodobný denný vymeriavací základ (4 replies)
 46. Aké majú byť odvody z odchodného, vyplateného 2 mesiace po výstupe? (4 replies)
 47. Reklamácia služby (2 replies)
 48. Dohody (2 replies)
 49. Dohoda o PČ a mimoriadna odmena (4 replies)
 50. SZČO zamestnáva dohodára (10 replies)
 51. Keď pracujem pre zahraničnú firmu (bez sídla na SR) ako jeho zamestnanec ale zo Slovenska, tak odvody platí zamestnávateľ alebo ja? (8 replies)
 52. Z čoho sa bude počítať materská po dvoch rokoch rodičovskej dovolenky? (4 replies)
 53. odstupne (6 replies)
 54. Pri dohodnutí čistej mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom berie do uvahy zamestnávateľ už aj daňový bonus? (10 replies)
 55. Vyúčtovanie exekučných zrážok (2 replies)
 56. slovenský konateľ českej sro a zdravotné odvody (1 replies)
 57. Časový fond (4 replies)
 58. Nezaslaný mesačný prehľad na DU (11 replies)
 59. príplatok za prácu nadčas (2 replies)
 60. daňový bonus a nástup nového zam. od 1.7.2015 (3 replies)
 61. Rozpustenie socialneho fondu (3 replies)
 62. DDS 3.pilier-max.VZ (1 replies)
 63. Možno ukončiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú pred dňom jej účinnosti bez výpovednej lehoty? (6 replies)
 64. pohreb švagra a náhradné voľno ako zadať v systéme MRP (2 replies)
 65. Kolko dni dovolenky musi zamestnavateľ preplatiť ak sa skonči PP na dobu určitu? (3 replies)
 66. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (8 replies)
 67. čo je vlastne platová inventúra? (6 replies)
 68. Dlhodoba pracovna cesta 8-16 tyzdnov (3 replies)
 69. Podiely na zisku/dividendy/,vyplatenie a odvod dane (2 replies)
 70. Nárok na gastrolístkoch pri poldňovej dovolenke (9 replies)
 71. Je potrebné preplatiť zamestnancovi, ktorý ukončil TPP na dobu určitú k 30.6.2015 a hned u toho isteho zamestnavatela uzavrel TPP na dobu neurcitu cast dovolenky, na ktoru mal narok? (5 replies)
 72. Krátenie dovolenky (8 replies)
 73. práca počas materskej dovolenky (6 replies)
 74. "Vyslanie zamestnanca" vs. "Agentura docasneho zamestnavania" (8 replies)
 75. Zamestnávanie mladistvých (11 replies)
 76. nástup na dovolenku v práci po materskej dovolenke? (2 replies)
 77. MRP Mzdy a personalistika (1 replies)
 78. Doba určitá a nárok na dovolenku (17 replies)
 79. Ako mám postupovať v prípade 2 ex. zamestnanca? (2 replies)
 80. Odpočitateľná položka zdravotného poistenia (13 replies)
 81. Starobný dôchodok - dá sa zvýšiť prácou popri Invalidnom dôchodku? (10 replies)
 82. Krátenie stravného pri zahraničnej prac.ceste (9 replies)
 83. Pod akou hlavičkou, spôsobom presunúť peniaze z obecného úradu na súkromný účet z grantu? (1 replies)
 84. Výpoveď zo strany zamestnanca v prípade neustále meškajúcej mzdy a neplatenia odvodov. (15 replies)
 85. Ako sa preplaca dovolenka? (27 replies)
 86. Ekonómka v školstve s úplným stredoškolským vzdelaním (0 replies)
 87. Prihlásenie študenta na dohodu o brig.práci (6 replies)
 88. Odvody poslancov OZ a členov komisii (0 replies)
 89. Nárok na podporu (5 replies)
 90. Príspevok stravného zamestnancovi (3 replies)
 91. Anonymne zaslanie penazi na ucet (9 replies)
 92. výplata odmeny zástupcovi starostu (7 replies)
 93. Invalidny dochodca 75%, ukoncenie PP dohodou, evidencia na uradoch (1 replies)
 94. Vrátenie sumy vyplatenej z prostriedkov zamestnávateľa prostredníctvom Prehľadu o zraz. preddavkoch (1 replies)
 95. výpočet novej dovolenky (24 replies)
 96. Tarifný plat zamestnancovi so skráteným úväzkom. (0 replies)
 97. prihlaska, odhlaska konatela (2 replies)
 98. mozem dostat vypoved, ak somPN? (4 replies)
 99. Odpracovanie celozavodnej dovolenky (10 replies)
 100. vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane (2 replies)
 101. Návrat po rodičovskej do práce (4 replies)
 102. Červené tlačivo z PN-ky, ktoré sa posiela do sociálky (1 replies)
 103. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú (3 replies)
 104. Ukončenie pn v zdravotnej poisťovni (4 replies)
 105. Čo je potrebné pri zamestnaní občana českej národnosti na území Slovenska na dohodu o vykonaní práce? (0 replies)
 106. 2.Pilier (0 replies)
 107. Dohoda o brigádnickej práci študendov (0 replies)
 108. Aké odvody mám zaplatiť ak som čiastočne invalidný dôchodca, ZŤP a pracujem na dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 109. určenie správneho poradia zrážok zo mzdy (0 replies)
 110. Ako ukončiť PP ak som zamestnanec chránenej dielne? (3 replies)
 111. Odstupné v KZ určené inak ako je v zákone. (4 replies)
 112. Prepustenie počas oznámeného tehotenstva po návrate do práce z rodičovského príspevku? (8 replies)
 113. Zmena nároku na dovolenku a jej čerpanie (2 replies)
 114. zdaňpvanie príjmu v USA (1 replies)
 115. zamestnaná na HPP a súčastne poberá rodičovský príspevok - povinnosti voči SP (2 replies)
 116. Adaptačné vzdelávanie (1 replies)
 117. nadčas nepedagóg (0 replies)
 118. Adaptačné vzdelanie (2 replies)
 119. Pofidérny dôvod na vytýkací list (9 replies)
 120. Práca vo sviatok (3 replies)
 121. Vystavenie PN pri dohode o BPŠ (2 replies)
 122. Môže sestra zástupcu riaditeľa školy vykonávať funkciu asistenta učiteľa? (3 replies)
 123. Návrh na priznanie osobného príplatku? (0 replies)
 124. Nemocenské dávky (1 replies)
 125. Ak je zamestnanec na RD, platim UP, alebo davam do vykazu socialnej poistovne s 0? (2 replies)
 126. Zlý dátum na výpovedi. (8 replies)
 127. Zamestnanie v SR, trvalý pobyt ČR - ODVODY (0 replies)
 128. Minimálna hodinová mzda (0 replies)
 129. Odpočitateľna položka manželku-dôchodkyňu (4 replies)
 130. Nárok na dávku v nezamestnanosti po opätovnom zaradení do evidencie na ÚPSVaR (2 replies)
 131. výplata PN -ky (3 replies)
 132. Ako správne vypočítať krátenie dovolenky a nárok na preplatenie dovolenky po ukončení RD a následne aj PP? (24 replies)
 133. Môže sa zamestnať dôchodca na pracovnú zmluvu? (2 replies)
 134. Patrí zamestnancovi odstupné ak odmietne náhradnú prácu pri zrušení prac. miesta? (2 replies)
 135. odhlásenie študenta z dôchodkového poistenia (1 replies)
 136. Príspevok zamestnávateľa na DDS (2 replies)
 137. môže konateľka pracovať vo svojej firme bez nároku na mzdu? (1 replies)
 138. Opätovná evidencia na ÚP (4 replies)
 139. Je možné okamžite ukončiť PP zamestnanca za absenciu? (15 replies)
 140. PN po skončení pracovného pomeru. (6 replies)
 141. Ďalšia materská dovolenka po rodičovskej dovolenke+dovolenka (10 replies)
 142. Mám na niečo nárok ? (4 replies)
 143. Manžel SZČO , môže manželka evidovaná na ÚP vypomáhať v jeho činnosti? (2 replies)
 144. porušenie prac. disciplíny a PN (1 replies)
 145. Zrážky zo mzdy §551 OZ (6 replies)
 146. Predĺženie prac. pomeru na dobu určitú (7 replies)
 147. Platové tarify vo verejnom záujme (8 replies)
 148. kedy podat ziadost o odchodne do starobneho dochodku? (4 replies)
 149. Ako sa vypocita vyska predcasneho dochodku? (4 replies)
 150. Mlčanlivosť podľa zákona do 1.7.2013 (2 replies)
 151. Prezliekanie do pracovného odevu (3 replies)
 152. Preplatenie dovolenky z roku 2006 (9 replies)
 153. podpora v nezamestnanosti a predseda spoločenstva bytov a nebytových priestorov (2 replies)
 154. ukončenie Pn, priznanie invalidity a pracovný pomer (13 replies)
 155. Čo je lepšie PN-ka, či ÚPSVaR ak chýba 10 mesiacov do starobného dôchodku? (4 replies)
 156. Reťazová materská dovolenka - súrne (2 replies)
 157. Výpoveď v skúšobnej dobe a následne požiadanie podpory na úrade práce (23 replies)
 158. Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (1 replies)
 159. Môžem mať v PZ miesto výkonu práce len kraj? (7 replies)
 160. Ako možno alebo ako doporučujete riešiť odmenu predsedovi spoločenstva bytov a NP? (16 replies)
 161. opatrovateľský príspevok a evidencia na úrade práce (1 replies)
 162. Aky doklad je potrebny k vyplateniu odchodneho z dovodu plneho ID ? (1 replies)
 163. Tehotenstvo vo výpovednej dobe - druhé tehotenstvo a materská (2 replies)
 164. Ukoncenie PP pri odmietnuti preradenia na funkciu uvedenu v PZ (1 replies)
 165. Kto a aku vypoved dat po dlhodobej PN, pri priznani 75%ID, aby bolo vyplatene odstupne aj odchodne ? (3 replies)
 166. Pracovná zmluva na KPČ (18 replies)
 167. Aký je stupeň náročnosti práce? (1 replies)
 168. Narok na priepustku k lekarovi? (7 replies)
 169. nemá niekto chuť napísať podrobne platenie odvodov do ZP a SP, všetky varianty? zamestn., SZČO,zam. aj SZČO,... (4 replies)
 170. Vyplácanie odmien poslancom (8 replies)
 171. skúšobná doba a pracovný pomer (1 replies)
 172. Existuje na slovensku take nieco ako Rodinne poistenie ? (1 replies)
 173. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 174. Plat starostu (3 replies)
 175. Minimálna mzda pre posúdenie nároku na dávku v hmotnej núdzi - osobitný príspevok pre dlhodobo nezamestnaného, ktorý sa zamestnal. (0 replies)
 176. Povinnosti pri brigádach študentov (1 replies)
 177. Zamestnavatel nam pise dochadzku do prace od 09 do 17:30, pritom musime nastupit do prace o 07:00, a este aj jazdime sluzobnymi vozidlami od 07:00. (8 replies)
 178. príspevok na cestovné (4 replies)
 179. minimálna mzda od 1.7.2015 platná pre dopravcov už aj v Nórsku (0 replies)
 180. Doba určitá tehotnej zamestnankyne + PN (7 replies)
 181. Mzdárka- zaradenie do 8.plat. triedy (4 replies)
 182. Mam narok na absolventsku prax, ak som pocas studia bola riadne zamestnana? (1 replies)
 183. Nahlasenie priznania inval. dochodku zamestnavatelovi - v akom case postacuje o tom informovat mzdarku? (4 replies)
 184. Povinnosti zamestnanca (6 replies)
 185. mám nárok sa prihlasiť na urade prace, ak som sama podala vypoved? (6 replies)
 186. Dôchodok - opravy výkazov (1 replies)
 187. Pracovná zdravotná starostlivosť (2 replies)
 188. Nosenie ochrannych pomocok (5 replies)
 189. Môžem sa ako žiadateľ o invalidný dôchodok zaevidovať na úrade práce? (12 replies)
 190. ak zamestnám v 2015 invalida viac ako 70% tak aké odvody za neho platím? (5 replies)
 191. Môže zamestnanec prestúpiť z DoVP na DoPČ (5 replies)
 192. Dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 193. DVZ, PN, pracovný úraz (0 replies)
 194. vypocet materske 2015 (9 replies)
 195. Doktorantské štúdium (2 replies)
 196. Čo je potrebné vytvoriť v súvislosti so zákonom 307 zo 16.10.2014 (smernicu; to, čo definuje par. 11; a to je vsetko)? (1 replies)
 197. Odvody do zdravotnej poisťovne - zmluva o pracovnej činnosti (1 replies)
 198. Musim nahlasit novemu zamestnavatelovi, ze som predvolana na posudkovu komisiu ohladom priznania ID? (3 replies)
 199. Vypocet vymeriavacieho zakladu (4 replies)
 200. Platenie OČR (4 replies)
 201. Zamestnat sa este aj na DVP na zvysenie dochodku? (4 replies)
 202. Čo s vyčerpanou dovolenkou (na ktorú som nemal nárok) po podaní výpovede? (6 replies)
 203. Degradacia mzdy kvoli navsteve lekara (3 replies)
 204. dovolenka a prac.čas na 4hod.týždenne (1 replies)
 205. Obedňajšia prestávka a odchod z firmy (19 replies)
 206. Prihlasovanie dohodára do ZP (3 replies)
 207. Povinnosti pri brigádach študentov. (2 replies)
 208. Zabudla som odoslať klientovi žiadosť o vystúpenie z druhého piliera. Čo s tým teraz? (10 replies)
 209. Nárok na dovolenku. (4 replies)
 210. Menovací dekrét riaditeľa materskej školy (0 replies)
 211. Uzatvoriť dohodu o PČ s predčasným polovičným dôchodcom? (11 replies)
 212. Mozem cerpat staru dovolenku po Dlhodobej PN, pred ukoncenim zamestnania, pri priznani ID? (2 replies)
 213. osobný príplatok zamestnancovi na skrátený úväzok (2 replies)
 214. Po PN nie je možné ponúknuť vhodnú prácu (12 replies)
 215. Zavodne stravovanie v pripade nariadenej diety (8 replies)
 216. Ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, treba to ošetriť nejakým dodatkom k pracovnej zmluve? (4 replies)
 217. maximálny VZ na SP (1 replies)
 218. Ukončenie pracovného pomeru počas PN a následné uzavretie nového pracovného pomeru počas PN (3 replies)
 219. Je nejaký návod ako správne vypĺňať a viesť Bezpečnostný zápisník? (3 replies)
 220. Oprava výkazu v dôvere ZP (2 replies)
 221. Mám nárok na dávku V nezamestnanosti (8 replies)
 222. Nezdanitelna cast zakladu dane ... (8 replies)
 223. vypocet mzdy dohodara (7 replies)
 224. Co je sucastou mesacnej mzdy? (3 replies)
 225. Dovolenka pri skrátenom pracovnom čase (3 replies)
 226. Som študent, ako byť samostatne posudzovaný? (14 replies)
 227. Aká dohoda má byť uzatvorená pre vodiča?? (0 replies)
 228. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok a naďalej pracuje - aké sú povinnosti zamestnávateľa ?? (3 replies)
 229. pay pal a vratenie penazi (8 replies)
 230. Kde a ako mám oznámiť zamestnanca, ktorý dosiahol dôch. vek, ďalej pracuje, požiadal o dôchodok a nemá ešte rozhodnutie z SP? (3 replies)
 231. Vyhody prace na dohodu (5 replies)
 232. čerpanie dovolenky (2 replies)
 233. Predlženie DVP (3 replies)
 234. doba určitá a zastupovanie počas MD,RD (1 replies)
 235. Odvody z odstupneho (5 replies)
 236. Zamestnankyna na RD , ukoncenie pracovneho pomeru na zastupovanie (4 replies)
 237. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie - zamestnanec neoznámil, že má dohodu u iného zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný na žiadosť ZP opraviť mzdu? (2 replies)
 238. Je vhodnejsie byt PN alebo evidovany na Urade prace - pred prac.pohovorom ? (5 replies)
 239. Prebytok dovolenky vs. ukoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 240. Dostanem podporu v nezamestnanosti? (2 replies)
 241. Neoznamenie zamestnavatelovi prechod z MD na RD (2 replies)
 242. odchodne (3 replies)
 243. dohoda o vykonaní práce prihlasovanie do zdravotnej poistovne - sociálnej poistovne (4 replies)
 244. Pracovný úraz, náhrada príjmu a časť odpracovanej zmeny (6 replies)
 245. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 246. Výpočet DVZ keď je niekto 2x PN v období jedného roka (4 replies)
 247. Výška odstupného (10 replies)
 248. Koľkokrát možno opakovane uzavrieť Dohody o pracovnej činnosti u zamestnancov - dohodárov? (6 replies)
 249. exekučná zrážka (1 replies)
 250. Výpoveď daná zamestnávateľom §63 ods. 1 písm. b/ (2 replies)