PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ELDP, vyplnenie a odoslanie
 2. Planuju sa zmeny pri ziskavani maximalne podpory po skonceni rodicovskej dovolenky ? / ak sa skonci PP dohodou+odstupne/
 3. Preradenie do vyššej platovej triedy
 4. Sociálny fond
 5. zaradenie vychovávateľky
 6. Dohoda o pracovnej činnosti - stanovenie pracovného času
 7. Príspevok zamestnávateľa do III. piliera
 8. podielova mzda a dovolenka
 9. Je potrebný súhlas zákonného zástupcu v prípade, ak chceme zamestnať mladistvého na základe DoBPŠ?
 10. Dohodár a manko v pokladni
 11. MD, preplatenie dovolenky
 12. Školské stravovanie
 13. Ako je to zo mzdou u zamestnanca počas sviatkov v mesiaci, ktorý bol celý máj pn, alebo boli tam dva sviatky? Rátajú sa mu sviatky do výplaty, aj keď je pn?
 14. Atmosféra na pracovisku...?
 15. praca za nadčas
 16. Plavčík, skladník- stupeň náročnosti v zmysle Zákonníka práce
 17. Ako je to s vyrovnavaním financií pri firme v konkurze keď predáva majetok a v prvom rade vypláca veriteľom za ich práce a mzdy zamestnancom nie
 18. otázka ohladom PN
 19. Dodatočné daňové priznanie DzP a nulové ročné zúčtovanie dane
 20. Môže dať riaditel skoly výpoveď učiteľke na RD?
 21. Môžem riaditeľke strednej školy zriaďovateľ VUC vyplácať zálohu? na mzdu?
 22. PN zamestnanca od 1. dňa PZ
 23. RP - manžel
 24. ako vypočítať dovolenku po MD a RD
 25. Môže zamestnanec na dohodu o prac. činnosti odpracovať dva dni v týždni po 5 hod?
 26. mzda
 27. Kontrola na PN?
 28. Výberové konanie a konflikt záujmov
 29. Mam pravo na davku v nezamestnanosti?
 30. čerpanie dovolenky po MD a RD
 31. Môže byť dohoda o brigádnickej práci študentov keď študuje v ČR?
 32. Formulár E101 alebo A1 - žiada sa oň aj pri 1-dňovej služobnej ceste?
 33. Uplatnenie si NČZD z dohody, pokiaľ pracuje popri MD
 34. Sprievodka k lekárovi?
 35. Zaokrúhľovanie dovolenky, nárok na preplatenie dovolenky
 36. Sociálny fond
 37. Zohľadňuje sa mzda manželky do príjmu pri exekúcii manžela?
 38. Nárok na daňový bonus
 39. Práca na dohodu počas MD
 40. Odvodová úľava
 41. Uvoľnenie na výkon funkcie - kód pre zdravotnú poisťovńu
 42. Na ake davky mam narok pocas tehotenstva a po narodeni pri zamestnani v CR po navrate na Slovensko
 43. Zaplatenie sviatku
 44. Rizikove pracovisko - aky priplatok?
 45. docasne pridelenie - pracovna zmluva na dobu urcitu
 46. Praca na zmeny (dvojzmenna prevadzka) - planovanie zmien - nepretrzity odpocinok
 47. Nárok na obedy
 48. Stravovanie zamestnancov a sociálny fond
 49. Nástup po rodičovskej do práce na 1 deň,výpoveď,podpora, a znova materská
 50. Slovak zijuci a pracujuci v CR - ma narok na DB?
 51. pracovná cesta mimo pracovného času (cez víkend).
 52. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 53. Vyplatenie dividend spolocnikovi a povinnosti voci ZP
 54. Absencia a sviatok
 55. Vymeriavací základ pri Pn-ke
 56. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku, pol dňa?
 57. Športové dni - pracovný úraz
 58. kratsi pracovný cas a mzda za sviatok
 59. Kedy si mozem uplatnit nezdanitelnu ciastku ako nestudent?
 60. Odchodne po skonceni PP
 61. Vykazovanie dní poistenia v SP
 62. Nesprávne rocné zúčtovanie dochodcovi (zmluva)
 63. Hromadné prepúšťanie
 64. Je zamestnávateľ povinný poslať potvrdenie o príjme zamestnanca úradu práce namiesto zamestnanca?
 65. Sprevadzanie clena rodiny (SCR) - mam narok aj na partnerku ?
 66. Neplatne voľno
 67. ako mam vymoct stravne listky
 68. Zmena bydliska-zamestnanec
 69. ak som tehotná na PN a dostanem výpoveď v 3mes. skúšobnej lehote budem dostávať ďalej nemocenské od sociálnej poistovne alebo nie?
 70. Opätovné prijatie dlhodobo nezamestnaného a odvodová úľava
 71. Odvody z odstupného vyplateneho pocas PN
 72. odchodné
 73. Práca na dohodu
 74. Aká má byť vlastne výška môjho platu???
 75. Dovolenka a sviatok
 76. Zastupovanie počas PN a nárok na dovolenku
 77. Suma PNky v aprili
 78. Vzťahujú sa stupne náročnosti aj pri brigádnickej práci študentov ?
 79. Práca v Česku
 80. Bude nás niekto riešiť, ak firma do konkurzu nepôjde ak som v situácii nižšie popísanej?
 81. Praca na Dohodu.
 82. je vyhodnejsie sa zaevidovat na UP a potom ist na PN v ochrannej lehote alebo ist na PN a az potom sa zaevidovat na UP?
 83. Kolko ma narok na dovolenku
 84. Nahlasenie do SP
 85. Zamestnanie cudzincov
 86. Odchodné pri odchode do predčasného dôchodku
 87. PN u DoVP
 88. Dohoda o pracovnej činnosti a dovolenka
 89. Zvysena materska od 1.1.2016 a nastup na matersku v 12/2015
 90. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú a nárok na dovolenku
 91. Žiadosť-zvýšenie platu
 92. Vypocet dovolenky
 93. PN
 94. Dá sa ukončiť PN, odpracovať prácu na dohodu a znava nastúpiť na PN?
 95. PN rok, nástup do práce - a kedy možná opätovná PN s nárokom na nemocenské
 96. DoVP
 97. Exekúcia zamestnanca
 98. Akú dlhú odbornú prax mi môže zamestnávateľ uznať v poradenskom zariadení?
 99. predĺženie DoVP
 100. Strhnutie dovolenky zamestnavatelom
 101. Platba do zdravotnej poistovne na dohodu
 102. Davky v nezamestnanosti
 103. Neprihlasena v SP
 104. Ako zistím či boli všetky ELDP zaslané na SP?
 105. Aky je fond pracovneho casu pri 2-zmennej prevadzke?
 106. Dokumenty pri ukončení TPP dohodou - Zápočet
 107. Nárok na dovolenku s nástupom v priebehu kal.roka
 108. Môže odhlásiť zamestnanca zo sociálky skôr ako ukončí pracovný pomer aj keď vie, kedy končí?
 109. Je potrebné DoPČ na dobu neurčitú spred 1.7.2014 k 30.6.2015 ukončiť zo strany zamestnávateľa (napr. dohodou) alebo budú zo zákona ukončené automaticky?
 110. Adaptačné vzdelanie
 111. Nahlásiť sa na úrada práce v ČR alebo SR?
 112. má tehotná živnostníčka nárok na podporu alebo iné dávky?
 113. Náhrada príjmu pri skrátenom úväzku
 114. PN pri polovičnom úväzku
 115. Neoznámenie skončenia rodič.dovolenky mesiac vopred zamestnávateľovi - aké to má následky?
 116. telepraca-vykazovanie vykonu prace
 117. Môže si stará mama založiť živnosť na opatrovanie detí? Čo všetko musí odvádzať štátu?
 118. odmeňovanie zamestnancov
 119. Mzda vyplácaná na časti a odvody
 120. Výpovedná doba
 121. Je v súlade so zákonom, ak do žiadosti zamestnanca o skončenie pracovného pomeru dohodou zamestnávateľ tam len dopíše, že súhlasí s ukončením PP?
 122. Priemerný hrubý/čistý mesačný príjem
 123. OCR a pocet dni v mesacnom vykaze
 124. Otec na materskej po ukončení pracovného pomeru
 125. nevyčerpaná dovolenka při změně úvazku
 126. môžem dostať výpoveď počas 3 mesačnej skúšobnej lehoty ak budem PN?
 127. Vypocet PN tyzden po nastupe
 128. Neplatene volno u zamestnavatela a praca na dohodu alebo polovicny uvazok u ineho
 129. Môže zamestnanec na DOVP pracovať denne 2 hodiny aj v sobotu a v nedeľu?
 130. Aká daň sa platí z odmeny?
 131. odvody za invalidného dôchodcu
 132. Vyúčtovanie pracovnej cesty do zahraničia
 133. Čiastočný invalid a dovolenka
 134. ako je mozne ze pri DOPC pracuje zamestnanec 4x 12h /tyzden ked stanovena je norma 10h/tyzden?????
 135. Koľko hodín možem odpracovať na dohodu?
 136. Práca na dalsi TPP počas rodicovskej dovolenky?
 137. Aký typ registračného listu FO použiť
 138. Môžem dostávať nemocenské dávky pri poberani opatrovatelskeho príspevku+ práci na dohodu?
 139. nedoplatok zdravotného
 140. Prečo sa ÚP neplatí z odmeny členov komisií pri OZ?
 141. TPP v Čechách, II.pilier v SR
 142. mam narok na matersky prispevok ak som na rodicovskej dovolenke?
 143. Dodatok k pracovnej zmluve - lehota
 144. preplatená dovolenka
 145. nepretržitá prevádzka - fond pracovného času
 146. Registračný list do soc. poisťovne
 147. exekúcia u dohodára
 148. dohodár - odchod do dôchodku bez skončenia DoVP
 149. Rodičovská dovolenka
 150. odmeny počas PN
 151. Vymeriavací základ pri pracovnom úraze - nepracoval predchádzajúci rok 90 dní
 152. Uzatvorenie dohody a súčasne TPP v inej spoločnosti?
 153. DPN dohodára a zamestnanca
 154. Zápočtový list z dohody
 155. Otec na materskej, ale matka sa nechce vratit do prace
 156. Môže zamestnávatel stiahnuť zo mzdy polovicu sumy z diét (Švajčiarsko), ktoré mi boli vyplatené a nejakú sumu na bonusy?
 157. Výpoveď alebo dohoda
 158. Dávky od zamestnávateľa počas MD
 159. Čo znamená storno OČR, ktorý paragraf zákona o soc. poist. o tom hovorí?
 160. Whistleblowing - povinnosti zamestnávateľa
 161. Vypocet podpory po skonceni PN v ochrannej lehote
 162. Počet dní dovolenky po zmene zamestnania
 163. dovolenka pri prechode zo 4 hodinového PP na 8 hodinový
 164. Má nárok na odchodné alebo odstupné zamestnanec, ktorý končí pracovný pomer na vlastnú žiadosť dohodou?
 165. Aká je platnosť potvrdenia o návšteve vysokej školy 3.ročníka, I.stupňa?
 166. Viaceré otázky dávky v nezamestnanosti
 167. výpoved zamestananca
 168. zamestnanie invalidného dôchodcu
 169. Nadčas v sobotu a nepretržitý odpočinok v týždni
 170. Nadčas v sobotu a nepretržitý odpočinok v týždni
 171. Výpoved v zamestnaní, návrat na rodičovskú dovolenku a zamestanie sa v inej firme na TPP
 172. Treba zamestnanca na TPP prihlasit do SP deň vopred, alebo staci aj par hodin pred nastupom do prace?
 173. Má sa hlásiť invalidný dôchodca na ÚPSVaR?
 174. práca v pokladni bez uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti
 175. Lekárska sprava z "úrazovky" ako paragraf?
 176. Register sociálnej poisťovne
 177. Kalkulačka na výpočet odpracovaných rokov a dní
 178. výpovedná doba a skorší odchod
 179. Ako požiadať zamestnavateľa o zdvihnutie platu
 180. Nárok na dovolenku
 181. Maximálny DVZ pre dávku v nezamestnanosti od 01.07.2015
 182. doplatenie odvodov do SP
 183. Home office a cesta do firmy
 184. Invalidný dôchodok cca 45 % + evidovaná na úrade práce
 185. Skoncenie PP v sk.dobe a podpora v nezamestnanosti
 186. Ako vyplniť obdobie na Oznámení o dani vyberanej zrážkou
 187. Výplatná páska
 188. Odvody z dohody o vykonani prace podla slovinskej legislativy
 189. Preplatenie dovolenky
 190. vodič na dohodu
 191. Predĺženie dohody o pracovnej činnosti
 192. ako si zvýšiť materskú v r. 2015 po rodičovskej dovolenke?
 193. Môžem preradiť zamestnanca na inú prácu bez lekárskeho posudku?
 194. Príkazná zmluva alebo zmluva o dielo
 195. Ake tlacivo na dodatocne DP A za rok 2013?
 196. zdravotné poistenie a príjem z prenájmu
 197. Zdanenie osobneho automobilu - nepenazny prijem
 198. Minimálna mzda? Dohoda o pracovnej činnosti
 199. Dodatok k pracovnej zmluve
 200. Výpoveď z dohody o pracovnej činnosti.
 201. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaneho - ake su vyhody/ulavy pre zamestnanca a ake pre zamestnavatela?
 202. Je v poriadku ak som mal v roku 2014 mzdu 1,60 €/hod.?
 203. podpora v nezamestnanosti
 204. dohoda o vykon. práce - nepr. príjem- starobný dôchodca
 205. AEGON dds
 206. Exekúcia a opätovne uzatvorený pracovný pomer
 207. Vrátenie poistného..
 208. Uznanie odbornej spôsbilosti
 209. Subezny pracovny pomer.
 210. Odkedy sa mozem zamestnat na dohodu? 15 alebo az 16 rocny?
 211. Akú dohodu uzatvoriť s predavačkou ktorú potrebujem len na zaskakovanie?
 212. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 213. Zapocitava sa do odprac.rokov pre vypocet odstupneho aj MD/RD?
 214. Preplatenie dovolenky, no neukončený pracovný pomer
 215. Má zamestnávateľ právo založiť originál osvedčenia do osobního spisu zamestnanca?
 216. Zmena fixnych odmien pri neodpracovani celeho mesiaca
 217. Žiadosť o dôchodok v polovici mesiaca
 218. PN počas výpovednej lehoty
 219. Výpočet dovolenky za MD a po nástupe z RD
 220. Ako bude zamestnávateľ postupovať keď som mu nepodpísala skončenie PP dohodou?
 221. Posielanie mzdy na viackrat.
 222. Darovanie krvi a počet dní PG v kalendárnom roku
 223. príloha k výkazu preddavkov ZP
 224. Nepreplati paragraf
 225. Nárok na stravné lístky pri polovičnom úväzku
 226. Oznamenie zmeny bydliska do ZP
 227. Su odvody do ZP konatela danove vydavky?
 228. polovičný TPP -zmeny RLFO ?
 229. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty, kde mam trvale bydlisko
 230. nárok na dovolenku
 231. odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 232. Je povinné mať vyplnené dovolenkový lístok?
 233. Voľno aké dlhé má byť
 234. Aká zmluva je medzi firmou a lékarom , ktorý bude pre nás robiť lekárske prehliadky?
 235. Zmena prac. zmluvy z doby neurčitej na určitú
 236. exekučný príkaz a poslanec OZ
 237. zrážky exekúcie zo mzdy, prednostné a neprednostné pohľadávky
 238. Čerpanie rezervy na dovolenku
 239. Nárok na materskú po návrate zo zahraničia
 240. Vymeriavací základ, kedy je ho najlepšie využiť?
 241. jednomesačná výpovedná lehota
 242. Zmenový kalendár
 243. Predčasný dôchodok, alebo evidencia na ÚP?
 244. Norma hodín za mesiac apríl 2015
 245. fond pracovného času
 246. Výpoveď zo zamestnania pre nadbytočnosť a odstupné
 247. preplatok z RZ dane a znižovanie odvodov v prehľade
 248. dovolenka
 249. Tlač zostáv v mzdovom účtovníctve
 250. Prekrocenie maximalneho zakladu v jednom mesiaci pri subehu prijmov