1. Ignoracia nebankoviek o zmene bankoveho uctu (1 replies)
 2. Ochrana OÚ - mlčanlivosť, sprostredkovatelia (1 replies)
 3. praca pre cesku firmu (0 replies)
 4. III. pilier vo verejnej správe (0 replies)
 5. Zníženie mzdy konateľa - dá sa to? (10 replies)
 6. dohoda o vykonaní prace s ceskou firmou, praca robena na SR odvody a dane (4 replies)
 7. Pokuta za neodhlasenie konatela z garancneho poistenia (0 replies)
 8. Výkazy do SP a ZP – vymeriavací základ (10 replies)
 9. Dovolenka a následná PN a vypísanie potvrdenia o doč.prac.neschopnosti (1 replies)
 10. nárok na dovolenku (5 replies)
 11. Daňový bonus (1 replies)
 12. Matka starajúca sa o dieťa po RD - poistenec štátu (7 replies)
 13. Zrážka zo mzdy na základe pracovnej zmluvy (32 replies)
 14. Dohoda o ukonceni PP pocas DP a nasledne poistne vztahy, resp. evidencia na UP (6 replies)
 15. Má nárok starosta obce za čerpanie dovolenky a za neodp. sviatok ak pripadne na prac. deň na náhradu mzdy z jeho priemernèho zárobku? (2 replies)
 16. Ako je to s náhradou mzdy za čerpanú dovolenku a za neodp. sviatok ak pripadne na prac. deň u hlavnèho kontrolóra obce? (0 replies)
 17. Zamestnanci z iného štátu EU... (4 replies)
 18. Ako postupovať pri spätnej oprave mzdy, odvodov a dane zamestnanca z dôvodu spätne priznaného invalidného dôchodku? (4 replies)
 19. Môžem mať paragraf? (8 replies)
 20. Namiesto Žiadosti o náhradu príjmu pri DPN - dovolenka (22 replies)
 21. Práca počas materskej dovolenky (3 replies)
 22. skrátený úväzok a § ošetrenie zamestnanca (4 replies)
 23. Vypovedna doba dlhsia pre par. 67 (2 replies)
 24. Platenie sviatku počas absencie (2 replies)
 25. Príspevky do zamestnávateľa na DDS? (0 replies)
 26. Prednostna exekucia v poradi? (2 replies)
 27. dávka v hmotnej núdzi (4 replies)
 28. Živnostník ide robiť do podniku potrebuje na to dohodu? (21 replies)
 29. Mzda dohodára (3 replies)
 30. DoPČ, evidencia na ÚP a PN (8 replies)
 31. Je to oprávnene prikázaná dovolenka, alebo prekážka na strane zamestnávateľa? (2 replies)
 32. Doberanie davky v nezamestnanosti a novy narok (14 replies)
 33. Ako prihlásim zamestnanca do SP bez adresy trvalého pobytu? (3 replies)
 34. Bude mať manželka nárok na materskú pokiaľ je konateľka v s.r.o. a zároveň zamestnaná na TPP v inej firme? (5 replies)
 35. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení prac.pomeru a po PN? (11 replies)
 36. Odvody do SP a ZP po skončení rodičovskej dovolenky (2 replies)
 37. Vystavenie OČR pri hospitalizácii dieťaťa (6 replies)
 38. Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti? (3 replies)
 39. Predĺženie skúšobnej doby (1 replies)
 40. PN v programe Softip (3 replies)
 41. poberanie materskej manzelom (9 replies)
 42. odchod do dôchodku 2015 alebo 2016 (5 replies)
 43. Odmena za produktívnu prácu žiakov v odbornom výcviku. (1 replies)
 44. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke (16 replies)
 45. dáva sa zápočet odpracovaných rokov aj pri ukončení Dohody o vykonaní práce? (3 replies)
 46. Ako zlepšiť materskú ak som na polovičnom úväzku? (2 replies)
 47. Obdobie pre zaúčtovanie miezd (4 replies)
 48. Hlásenie o vyúčtovaní dane ??? (9 replies)
 49. Nárok na stravné vo sviatok (4 replies)
 50. Čerpanie dovolenky - výška mzdy (9 replies)
 51. povinnost informovat o zlozeni kumulovanej sumy exekucie (0 replies)
 52. Návrat po materskej dovolenke (4 replies)
 53. Dá sa poslať záloha na účet v programe MRP (2 replies)
 54. Ukončenie PP v skúšobnej dobe + Ochranné oblečenie (4 replies)
 55. prevod a prechod práv (0 replies)
 56. Mesačný výkaz poistného a príspevkov (3 replies)
 57. Evidencia dochádzky učiteľov (5 replies)
 58. Dohody o vykonaní práce - ukončenie (1 replies)
 59. zástupcovia zamestnancov a prerokovanie výpovede z org. dôvodov (2 replies)
 60. Exekucia kvoli pokute vydanej Mestskou policiou (2 replies)
 61. Pracovná doba učiteľa MŠ (1 replies)
 62. uvolnenie zamestnanca zo zamestnania kvôli predvolaniu (1 replies)
 63. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú. (3 replies)
 64. Skončenie prac.pomeru a ELDP (8 replies)
 65. dohodár - 55% invalidný dôchodok (1 replies)
 66. Nesprávne údaje na výplatnej páske (14 replies)
 67. Mal zamestnanec nárok na odchodné? (2 replies)
 68. Odmena za vykon funkcie konatela v Ceskej Republike a odvody (2 replies)
 69. mam sa ist nahlasit na zdravotnu a socialnu poistovnu, ked som si nasla zamestnanie? (7 replies)
 70. Riziková práca 3 - skrateny uvazok, dohoda - DDS (2 replies)
 71. Zamestnanie starobného dôchodcu na kratší prac.úväzok (3 replies)
 72. Skončenie PP dohodou z dôvodu straty spôsobilosti vykonávať prácu pre zdravotný stav a odstupné (3 replies)
 73. Doba určitá a opätovné predĺženie (6 replies)
 74. Vymeriavací základ ZP - dohodár v priebehu mesiaca starobným dôchodcom (2 replies)
 75. Zodpovedný zástupca (6 replies)
 76. Má zamestnávateľ právo fotiť ma a používať moje foto ďalej? Môže ma k tomu donútiť? (5 replies)
 77. materská dovolenka a výpočet finančnej dávky počas MD (8 replies)
 78. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení RD (1 replies)
 79. Výpočet dovolenky počas maters. dovolenky (2 replies)
 80. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 81. Paragraf na clena rodiny (4 replies)
 82. Priplatok za odrobeny sviatok v sobotu (3 replies)
 83. ZP odpočítateľná položka - ak je zamestnanec DPN nahlasujem do ZP zmenu ? (4 replies)
 84. Príplatok 5% dostane zo základnej tarify, áno? Čoho sa týka tých 24%? (1 replies)
 85. Fixný plat v zmluve (11 replies)
 86. Odvody z odstupného (9 replies)
 87. hrubé porušenie pracovnej disciplíny - krádež (12 replies)
 88. Môže sociálna poisťovňa počítať osobný mzdový bod, za obdobie učebného pomeru v rokoch 1970-1973? (1 replies)
 89. Dovolenkový nárok (3 replies)
 90. započítaná prax (0 replies)
 91. Živnosť alebo dohoda o brigádnickej práci študenta? (2 replies)
 92. Invalidný dôchodok + odvody (2 replies)
 93. Dohoda popri TPP (6 replies)
 94. invalidný dôchodok -oprava výkazov (7 replies)
 95. Je možne mat dva 100% subežne uvazky na dvoch pracoviskách zaradených do 3.stupna rizikových prac? (5 replies)
 96. Ohlasenie dohody upsvar-u a datum na dohode (8 replies)
 97. zvýšenie platu - nárok (4 replies)
 98. Sankcie (3 replies)
 99. Príplatky za nočnú (1 replies)
 100. Dôchodkový vek žien (4 replies)
 101. Dohodár - nárok na stravné (4 replies)
 102. Náhrada príjmu DPN pri nástupe nového zamestnanca. (3 replies)
 103. Pracovny pomer na dobu určitu? (1 replies)
 104. Dodržiavanie pracovnej zmluvy zamestnávateľom (1 replies)
 105. Výpočet nadčasov pri zvýšenom osobnom príplatku v polovine mesiaca (1 replies)
 106. Narok na danovy bonus , studium v Holandsku (5 replies)
 107. danovy bonus na vydatu dceru (4 replies)
 108. ZP a absencia (0 replies)
 109. Vypoved pocas materskej pri predcasnom nastupe do prace. (7 replies)
 110. Dohodár s čiastočným invalidným dôchodkom (7 replies)
 111. Slovenska konsolidacna - prednostna exe? (1 replies)
 112. Môžem exekútorovi zaslať číslo účtu zam-ca??? (10 replies)
 113. Je v rozpore s ZP udeliť zamcovi absenciu aj napriek tomu, že mu v danom mesiaci vznikol nadčas? (6 replies)
 114. Zamestnávanie mladistvých - oznám. na IP (5 replies)
 115. oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (3 replies)
 116. Odchodné a doručenie rozhodnutia zo SP (5 replies)
 117. náplň práce (1 replies)
 118. nepravidelný príjem - vyplatenie mzdy a výkaz do SP (1 replies)
 119. Výpočet percenta uvazku (1 replies)
 120. Ako vypočítam čistú cenu dovolenky? (5 replies)
 121. mozem si ako student uplatnit nezdanitelnu cast dane u viacerych zamestnavatelov za jeden rok, nie vsak sucasne ? (1 replies)
 122. Nesprávny odvod poistného a jeho spätné vysporiadanie so zamestnancom (1 replies)
 123. Prišla mi nechtiac vacsia rodicovska ako mala.Pride mi o mesiac o tolko menej? (7 replies)
 124. Odmena zamestnancom (5 replies)
 125. KS exekucia (5 replies)
 126. Na co mam mozny narok, ked mam minim.mzdu ? (7 replies)
 127. Schválenie nepravidelnej odmeny predstavenstvom pre členov a funkcionárov DR, SR a členov komisií a platenie odvodov na SP. Nejedná sa o s.r.o. ani a.s. (0 replies)
 128. Vypočet dovolenky po návrate z rodičovskej dovolenky (5 replies)
 129. Danovo uznatelny vydavok : odstupne pri ukonceni PP 60 par. (15 replies)
 130. Zamestnanec odignoroval vystupnu LP (5 replies)
 131. Kombinácia exekučných zrážok (1 replies)
 132. Čo robiť, keď ma účtovníčka zabudla prihlásiť po návrate z rodičovskej dovolenky do sociálnej poisťovne? (20 replies)
 133. Postup pri ukonceni PP po viac ako rocnej PNke (2 replies)
 134. TPP na dobu urcitu 2x ......narok na odstupne (25 replies)
 135. Príspevok na stravu pre cukrovkára (3 replies)
 136. Menovací dekrét alebo zmena pracovných podmienok - riaditeľ MŠ (0 replies)
 137. odvody spätne za invalidného dôchodcu (1 replies)
 138. Vypoved zo strany zamestnavatela pocas pn ? (7 replies)
 139. Vyzivovana osoba (1 replies)
 140. Práca na tri zmluvy u toho istého zamestnávateľa. (8 replies)
 141. Aké odvody budem platiť, ak som čiastočný invalid a chcem pracovať na TPP? (2 replies)
 142. Čerpanie dovolenky v rozsahu pol dňa (1 replies)
 143. Pracovná zmluva na obci vzor (1 replies)
 144. Kedy po nástupe do zamestnania má zamestnanec nárok na nemocenské a ako dlho musí pracovať, aby vznikol nárok na materské? (3 replies)
 145. Zbierka zákonov č.461/2003 § 103-2 (0 replies)
 146. Pracovná priemerka - Dovolenka (4 replies)
 147. Pružná pracovná doba a paragraf (6 replies)
 148. prerusenie rodicovskej dovolenky (5 replies)
 149. Odpracovaný prvý mesiac v zamestnaní " zadarmo " ??? (3 replies)
 150. odchodné a odvody z odchodného na SP a ZP? (1 replies)
 151. vysledok RZZP nedoplatok zaslaný na s.r.o. - úhrada (0 replies)
 152. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri materskej dovolenke následnej po rodičovskej (druhé dieťa)? (3 replies)
 153. sociálne poistenie počas §136 ZP (4 replies)
 154. ukončenie zamestnania z organizačných dôvodov a presun zamestnanca do "nastupujúcej" firmy (2 replies)
 155. exekucne zrazky zo mzdy (1 replies)
 156. nariadená práca nadčas za náhradné voľno (2 replies)
 157. Ako to stíhať počas pracovnej doby ???,?, (43 replies)
 158. Mam narok na dalsiu matersku a aka bude jeho vyska za tieto komplikovane podmienky (0 replies)
 159. pracujúci dôchodca (1 replies)
 160. Ako poziadat o vypoved a ziskat vyplatenie mzdy? (3 replies)
 161. Je zam-teľ povinný odovzdať výplatnú pásku pri nulovom príjme? (1 replies)
 162. dovolenkový nárok starostu (6 replies)
 163. odchodné (0 replies)
 164. Vymeriavaci základ pri OČR po návrate z rodičovskej dovolenky (4 replies)
 165. Formular A1, CZ obcan pracujuci v SR subezne 1 mesiac (0 replies)
 166. žiadosť o ukončenie prac.pomeru počas čerpania OČR (1 replies)
 167. Výživné na dieťa (4 replies)
 168. RD § 166 ods.4 (17 replies)
 169. Nastup do prace po materskej na zrusene pracovne miesto (2 replies)
 170. Aku dohodu uzavriet? (5 replies)
 171. Odvody (1 replies)
 172. vedúci dopravy na dohodu (2 replies)
 173. prosim o info ohladne Dohoda o pracovnej cinnosti (1 replies)
 174. Ako vyplnit ELDP pocas odvodovej ulavy? (0 replies)
 175. Nástup po MD skôr a vyplácanie materského (4 replies)
 176. Dohoda o zvysovani kvalifikacie. (5 replies)
 177. kalkulačka na výpočet odpracovaných rokov (3 replies)
 178. Mesačný výkaz poistného a príspevkov - PN (13 replies)
 179. Nevyčerpaná dovolenka (14 replies)
 180. čo všetko je potrebné pri zamestnaní osoby zo znevýhodnenej skupiny - žena so zdravotným postihnutím? (4 replies)
 181. Preplatenie cestovného-cesta do práce-zamestnancovi od zamestnávateľa, nie je to príspevok zo sociálneho fondu, dám do výplat ako zdaňované + odvody? (8 replies)
 182. V kolonke odmena je uvedena suma bez "brutto" (8 replies)
 183. Chcem sa spýtať, ak zamestnanec nepracoval celý rok, má nárok na preplatenie 7 "P" /prekážok v práci zo strany zamestnanca/?Ďakujem. (5 replies)
 184. Môžem poberať rodičovský príspevok ak chcem nastúpiť na materskú dovolenku a teda aj poberať materské neskôr? (10 replies)
 185. dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 186. Ako dlho môže byť zamestnanec na neplatenej pracovnej neschopnosti? (3 replies)
 187. narok na dovolenku po materskej a rodičovskom (4 replies)
 188. Dovolenkový priemer - rozdiely na výplatnej páske v mesiaci júl a august (II.Q) (13 replies)
 189. Neuznany paragraf (6 replies)
 190. Garančné poistenie a predseda dozornej rady (2 replies)
 191. dohody o pracovnej činnosti (4 replies)
 192. Kráti sa limit 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka, keď pracovný pomer netrval celý rok? (4 replies)
 193. opätovná skúšobná doba - je to OK? (1 replies)
 194. Rocne zuctovanie ZP-nedoplatok (2 replies)
 195. Odvody z odchodného ak zamestnanec nemal príjem (1 replies)
 196. Ako si jednoducho prepočítať ročné zúčtovanie ZP za rok 2014 zamestnanec? (7 replies)
 197. čerpanie dovolenky vo výpovednej dobe (1 replies)
 198. Ako je možné použiť „Náhradu za stratu času“ podľa § 96b zákonníka práce? (3 replies)
 199. Dohodári - vyhlásenie na zdanenie príjmov a uplatnenie NČZD (4 replies)
 200. Vymeriavací základ zamestnanec PN (3 replies)
 201. Ako mám vyplniť obdobie dôchodkového poistenia v ELDP? (4 replies)
 202. Odstupne pri zmene TPP na dohodu (9 replies)
 203. Absencia a sviatok (2 replies)
 204. Aký bude nárok na dovolenku ? (4 replies)
 205. Exekucia (5 replies)
 206. Aký je počet dni nároku zamestnanca, ktorý je nekvalifikovaný na Materskej škole ? (1 replies)
 207. Zamestnávanie občana so ZP (0 replies)
 208. Môže byť finančný agent zároveň aj zamestnávateľom? (5 replies)
 209. Hrubá mzda plus náhrady môže byť nižšia než mesačná mzda z pracovnej zmluvy? (5 replies)
 210. Rodičovská do 30.11, dieťa v škôlke od 2.9. - zamestnanec - nepracuje je doma, povinnosti voči úradom? (1 replies)
 211. Denný vymeriavací základ pre určenie náhrady za PN (2 replies)
 212. student - obcan tretie krajiny - povinnosti (5 replies)
 213. Má nárok na preplatenie dovolenky zamestnanec s dátumom nástupu 01.04.2015 a s dátumom skončenia PP 30.09.2015? Ide o PP na dobu určitú. (8 replies)
 214. Postupoval zamestnávateľ pri výpočte odchodného správne? (2 replies)
 215. Ako určite vymeriavací základ na úrazové poistenie? (7 replies)
 216. Nezdaniteľná časť základu dane (3 replies)
 217. Nárok na dovolenku učiteľa (8 replies)
 218. Dohodár - práca cez víkend a príplatky (1 replies)
 219. ELDP vyplnenie (1 replies)
 220. Narok na odstupne po RD ak miesto nezaniklo (1 replies)
 221. Pre lepšiu materskú je lepšie zvýšenie mzdy u pôvodného zamest., alebo zmena zamestnávateľa? (11 replies)
 222. Preradenie na inu pracu z dovodu PN a neschopnosti vykonavat povodnu pracu (20 replies)
 223. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok (2 replies)
 224. kedy sa meni pouzity priemer na vyplate? (4 replies)
 225. Mám nárok na materskú v nezamestnanosti? (0 replies)
 226. je 1 mes. skušobna doba platna ked je v zmluve alebo sa pocita vzdy 3 (6 replies)
 227. výpoveď zamestnanca - zápočet rokov (5 replies)
 228. pravidelný a nepravidelný prjem (6 replies)
 229. Dátum odvody-výkazy (2 replies)
 230. nárok na dovolenku zamestnanca (4 replies)
 231. Nárok na dávku v hmotnej núdzi po skončení poberania dávky v nezamestnanosti (3 replies)
 232. vypoved pre zdravotne problemy (1 replies)
 233. Kredity za rozširujúce štúdium - učiteľka (0 replies)
 234. časová mzda (8 replies)
 235. Nástup po rodič. dovolenke (0 replies)
 236. Zmenár - dve zmeny v jeden deň a čerpanie dovolenky (0 replies)
 237. Čerpanie dovolenky počas sviatku zmenový zamestnanec (4 replies)
 238. Nástup na materskú dovolenku a dvaja zamestnavatelia. (10 replies)
 239. Aké odvody a koľko musí zamestnávateľ platiť pri dohode zamestnanca ktorý je zároveň na MD? (3 replies)
 240. Ako vypočítam priemerný pravdepodobný zárobok pre výpočet dovolenky? (0 replies)
 241. Ako zamestnať občana ČR evidovaného na úrade práce (0 replies)
 242. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN (6 replies)
 243. PN - rozhodujuce obdobie pre nahradu prijmu a nemocenske (3 replies)
 244. Je s prácou na čiastočný (skrátený) úväzok spojená byrokracia navyše? Ak áno aká? (2 replies)
 245. Okamžite skoncenie pracovneho pomeru (22 replies)
 246. Odvody konateľa (3 replies)
 247. Nevyplatenie mzdy (18 replies)
 248. ako vyplniť mes.výkaz SP - súbeh RD a MD u zamestnankyne. (4 replies)
 249. Plat za prenesený výkon štátnej správy (0 replies)
 250. dvojsmenná alebo jednosmenná prevádza (0 replies)