1. zrážky exekúcie zo mzdy, prednostné a neprednostné pohľadávky (0 replies)
 2. Čerpanie rezervy na dovolenku (2 replies)
 3. Nárok na materskú po návrate zo zahraničia (2 replies)
 4. Vymeriavací základ, kedy je ho najlepšie využiť? (5 replies)
 5. jednomesačná výpovedná lehota (4 replies)
 6. Zmenový kalendár (3 replies)
 7. Predčasný dôchodok, alebo evidencia na ÚP? (10 replies)
 8. Norma hodín za mesiac apríl 2015 (5 replies)
 9. fond pracovného času (4 replies)
 10. Výpoveď zo zamestnania pre nadbytočnosť a odstupné (1 replies)
 11. preplatok z RZ dane a znižovanie odvodov v prehľade (4 replies)
 12. dovolenka (1 replies)
 13. Tlač zostáv v mzdovom účtovníctve (1 replies)
 14. Prekrocenie maximalneho zakladu v jednom mesiaci pri subehu prijmov (3 replies)
 15. Mzdy - nalezitosti po spracovani (1 replies)
 16. strhavanie zo mzdy (1 replies)
 17. Platová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme (4 replies)
 18. Daňový bonus (4 replies)
 19. exekúcia (10 replies)
 20. Materska dovolenka po rodicovskej dovolenke (2 replies)
 21. Môžem archivovať dohody o pracovnej činnosti len ako skeny? (3 replies)
 22. Súhlas s výkonom prác nadčas - menšie administratívne zaťaženie (1 replies)
 23. Práca vo sviatok (1 replies)
 24. Musí byť písomný súhlas s dočasnou zmenou rozvrhnutia pracovných zmien (z 2 na 3 zmeny)? (2 replies)
 25. Manažérske zmluvy neriešiace pracovný čas, počet nadčasových hodín (0 replies)
 26. Nárok na stravné listky pri výpovedi (7 replies)
 27. vypocet mzdy (7 replies)
 28. Uznaný dlh zamestnanca a skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 29. Ako zasielať výkaz do SP pri odpracovaných len niektorých dňoch v týždni? (1 replies)
 30. TPP + žiadosť o starobný dôchodok - je potrebné zrušiť PP ? (12 replies)
 31. sviatok v dvojzmennej prevádzke (2 replies)
 32. Dve dohody o brigádnickej práci študentov u toho istého zamestnávateľa (2 replies)
 33. Kráti sa stará dovolenka z plného uväzku po návrate z RD na polovičný uväzok? (2 replies)
 34. Z ktorej mzdy mi bude vypocitana Materska dovolenka? (6 replies)
 35. zamestnanec-bývalý živnostník (4 replies)
 36. oprava prihlášky a odhlášky dohodára do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 37. Výpočet čistej mzdy s dovolenkou a sviatkami (6 replies)
 38. Oznámenie prevázdkovateľa a poverení zodpovednej osoby (7 replies)
 39. Zmena názvu s.r.o. a prac.zmluvy (4 replies)
 40. Platia sa z preplatenej dovolenky a odchodného odvody na sociálne poistenie? (8 replies)
 41. Nárok na podporu v nezamestnanosti (8 replies)
 42. SZCO na PN - ako postupovať? (15 replies)
 43. Poskytovanie stravy (7 replies)
 44. Ako je to s priepustkami? (1 replies)
 45. Rodičovský príspevok a zamestnanie (2 replies)
 46. ako moze zam. pracovat 12h kratky dlhy tyzden ak zakon stanovuje max 40h za tyzden? (18 replies)
 47. Dohodári s nulovým príjmom a ELDP (8 replies)
 48. Splácanie úveru zo mzdy (3 replies)
 49. Z coho sa pocita podpora ? (10 replies)
 50. Môže mi zamestnávateľ zadať prácu podľa pracovnej zmluvy, ak je moje pracovné miesto už zrušené z dôvodu nadbytočnosti a mne ešte plynie výpovedná lehota? (2 replies)
 51. Nárok na podporu po skrátenom úväzku (3 replies)
 52. Evidencia na ÚP (22 replies)
 53. Aky dat datum pri ukonceni PN a zaroven ukoncenie PP dohodou? (4 replies)
 54. Sposob vyplacania odmeny pri dohode o vykonani prace (6 replies)
 55. Prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne (2 replies)
 56. mesačný pracovný fond pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (0 replies)
 57. Zamestnanec v občianskom združení - bez pracovnej zmluvy (25 replies)
 58. Odvody za zamestnanca na TPP, ktorý je invalidný dôchodca viac ako 70%. (2 replies)
 59. Môžem dnes 2.5. prihlásiť zamestnanca na SP s dátumom od 1.5.? (11 replies)
 60. Koľko môže trvať elektronická registrácia v sociálnej a v zdravotnej poisťovni? (1 replies)
 61. Bolestné a odvody do poisťovní, dane (0 replies)
 62. Mozeme vyslat dohodara na sluzobnu cestu? (4 replies)
 63. Čiastočný pracovný úväzok a sviatok (7 replies)
 64. Práca v sviatok a služobná cesta (6 replies)
 65. Narok na penziu pri zamestnani len v zahranici (Nemecku) (0 replies)
 66. Dohodárka neevid. na UPSVAR mala dnes absenciu (30.4), príde 4.5. musí si hradiť odvody do zdrav.p. len za ten jeden deň alebo aj za sviatok/sobotu/nedeľu? (1 replies)
 67. prekážky v práci (1 replies)
 68. Zápočtový list - predchádzajúce obdobia PN (2 replies)
 69. Odstupné počas trvania RD a odvody (5 replies)
 70. Študent denného štúdia, 1. ročník sa zamestnal v s.r.o. na 120 hodín mesačne. (8 replies)
 71. vlastnik s.r.o. - praca na dohodu (8 replies)
 72. minim. mzda resp. polovičný úväzok (14 replies)
 73. Výpoved zamestnávateľa a práca vo výp.lehote (8 replies)
 74. Peňažná pomoc v materstve (2 replies)
 75. Otázka ohľadom vytvorenia pracovnej zmluvy (0 replies)
 76. III.pilier a príspevok zamestnávateľa (2 replies)
 77. zistila som,že firma má nedoplatok na DZM 2014 a tento nedoplatok sme uhradili 5.3.tohoto roku , pôjde do hlásenia, akoby to bolo zaplatené? (2 replies)
 78. Zamestnancovi sa zráža exekúcia - 1/3 a prišli mu 3 prednostné. Ako zrážať ďalej zrážať? (1 replies)
 79. Má nárok asistent učiteľa na kreditový príplatok? (1 replies)
 80. nárok na refundáciu mzdy (2 replies)
 81. Nárok na dovolenku počas MD pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (3 replies)
 82. Hlásenie (1 replies)
 83. Ako môžem dostať čo najvyššiu materskú? (0 replies)
 84. Prevod zamestnancov medzi zamestnávateľmi? (6 replies)
 85. Dohoda o skončení pracovného pomeru § 60 (2 replies)
 86. Zamestnávateľ " § 7 odst. 2 zákona o sociálnom poistení (3 replies)
 87. Zamestnávanie na dohodu, alebo TTP s príspevkom pre znevýhodneného uchádzača do 29 rokov ? (1 replies)
 88. Ak mám 1 zamestnanca vo VšZP a je na materskej, musím posielať mesačné výkazy do poisťovne? (3 replies)
 89. Preradenie na inú pozíciu a mzda (4 replies)
 90. Program Human (0 replies)
 91. praca cez sviatok (0 replies)
 92. Oslobodenie od platenia poplatku za komunálny odpad (7 replies)
 93. Čerpanie dovolenky (2 replies)
 94. skončenie DoBPŠ dohodou (1 replies)
 95. Započítava sa učiteľom do praxe vojenská služba? (3 replies)
 96. Odmena pri ukončení PPV (1 replies)
 97. Musim sa odhlasit zo socialky, ak mam prijem zo zahranicia pocas rodicovskej dovolenky? (2 replies)
 98. výpovedná doba (9 replies)
 99. Ako opraviť mzdu dohodára? (8 replies)
 100. Vyúčtovanie pracovnej cesty - cestovné náhrady (7 replies)
 101. príjem nezamestnaného (3 replies)
 102. Pracovná zmluva a údaje o zamestnancovi (1 replies)
 103. Moze mi niekto vysvetlit nezdanitelne casti?? (5 replies)
 104. Výkazy do ZP za zamestnanca na PN (1 replies)
 105. Zmluva o vykonaní činnosti uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka (8 replies)
 106. DVP pravidelný alebo nepravidelný príjem? (0 replies)
 107. Daňové vyhlásenie (3 replies)
 108. Hlásenie (2 replies)
 109. Moze byt hlavny kontrolor obce zamestnancom obcianskeho zdruzenia (2 replies)
 110. Prihlásenie dočasne prideleného zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne (0 replies)
 111. Aký bude prijem ak som PN (5 replies)
 112. Nočná práca vo sviatok (8 replies)
 113. Śtudent vysokej školy a daňový bonus (3 replies)
 114. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky? (6 replies)
 115. Dohoda o vykonaní práce a OČR (3 replies)
 116. penále so Sociálnej poisťovne (6 replies)
 117. Čerpanie dovolenky keď som PN (2 replies)
 118. Dodatočné zdanenie príjmu zo ZČ z r.2012,2013 (0 replies)
 119. Kratší pracovný čas - koľko hodín (11 replies)
 120. dohoda o vykonani prace. zamestnankyna odisla na rodicovsku. co so socialkou a so zdravotnou? aky postup, ked dohoda stale trva, ale naozaj nepracuje. (7 replies)
 121. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (10 replies)
 122. Začatie PN (1 replies)
 123. Ako postupovať ak sa zrušilo miesto i adresa počas materskej? (4 replies)
 124. Ako je to s prihlasovaním a odhlasovaním dohodára ak robí nepravidelne? (18 replies)
 125. rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ (25 replies)
 126. Prestavka par.91 po 6:01 (7 replies)
 127. výplata odmeny po skončení pracovného pomeru (0 replies)
 128. Výpočet odchodného vo verejnej správe (4 replies)
 129. Mam narok na davku v nezamestnanosti? (4 replies)
 130. slovne spojenia pri vypovedi (2 replies)
 131. Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (8 replies)
 132. Dve dohody o pracovnej činnosti - každá pre iného zamestnávateľa (2 replies)
 133. Aký uviesť dátum úhrady dane na potvrdení o zaplatení dane na účely poukázania 2 % dane? (1 replies)
 134. garančné poistenie (5 replies)
 135. Výpovedná doba (1 replies)
 136. Materská dovolenka a 2 zamestnávatelia (3 replies)
 137. Mama opatruje postihnuteho syna(chodi do denneho stacionara), chce ist pracovat, ake su podmienky aby nestratila prispevok na opatrovanie? (2 replies)
 138. potrebne podklady pri evidencii na UP a SP (3 replies)
 139. Dochodok invalidny alebo starobny? (8 replies)
 140. Nárok na dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 141. RZD za rok 2014 - ako vyžiadať preplatok (5 replies)
 142. v jeden den cerpat dovolenku a dat vypoved (16 replies)
 143. spoločník a pracovný pomer (3 replies)
 144. Ktoru sumu z RZD mi ma zamestnavatel vyplatit? (4 replies)
 145. Vzniknuta dovolenka pocas MD (20 replies)
 146. Ako napísať výpoveď po rodičovskej dovolenke. (3 replies)
 147. dohodar a práca po odpracovaní 350 h (6 replies)
 148. Dočerpanie podpory v nezamestnanosti (4 replies)
 149. Peňažný príspevok na stravovanie súčasťou hrubej mzdy? (4 replies)
 150. Dohodar - priplatky za prácu v noci, cez sviatok a cez víkend (5 replies)
 151. preplatenie dovolenky po ukončení prac. pomeru (1 replies)
 152. Zrušenie firmy tesne pred nástupom-resp.tesne po nástupe na MD (5 replies)
 153. Doplnenie údajov do RLFO (2 replies)
 154. výpoveď počas materskej dovolenky (2 replies)
 155. Konflikt záujmov hlavného kontrolóra (2 replies)
 156. Vyplatený iba príplatok za prácu v sobotu/nedeľu/noci - nie mzda (10 replies)
 157. Ziadost o vyplatenie rozdielu zamestnaneckej premie - vyplnam do Prehladu za 3/2015 ? (4 replies)
 158. Staci odhlasit dohodara zo zdravotky az po skonceni dohody, ktory robil 12 dní a 1 den nič a potom zase 13 dni a 1 den nic ? (8 replies)
 159. Opätovne dohodnutý pracovný pomer (7 replies)
 160. dôchodok a TPP (4 replies)
 161. výpoveď pri zmluve na dobu určitú (1 replies)
 162. ELDP pri odvodových výnimkách (5 replies)
 163. Cestovné SR + Rakúsko (2 replies)
 164. Krátenie dovolenky pri PN, rizikové tehotenstvo (3 replies)
 165. Mam narok na rodinne pridavky a danovy bonus?mam narok na rodinne pridavky ked syn studuje aj pracuje? (3 replies)
 166. Dlhodoba PN a vypoved (1 replies)
 167. Musí mať sprostredkovateľ(firma spracovávajúca mzdy) vypracovaný bezpečnostný projekt? (2 replies)
 168. RZD 2014 - kde uložiť?? (2 replies)
 169. Návrat do práce po RD a nátlak zamestnávateľa na podanie výpovede (2 replies)
 170. Dohoda o dočasnom pridelení - Možnosť kontroly uplatnovania rovnakej mzdy ako porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa (0 replies)
 171. Dočasné pridelenie zamestnanca - Cestovné náhrady - zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ? (0 replies)
 172. Dohoda o dočasnom pridelení - iné miesto výkonu práce - zvýšené náklady na cestovanie (0 replies)
 173. Ako vyčísliť nezdaniteľnú čiastku na manželku, ktorá bola bola počas roka na PN a potom išla na materskú? (9 replies)
 174. Ako vyplniť správne Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014? (2 replies)
 175. Môže mi zamestnávateľ preplatiť len časť P-čka a ostatok strhnúť z dovolenky? (6 replies)
 176. Ako nahradím odpracovanú sobotu, ked´ zvyčajne pracuje zamestnanec len od pondelka do piatka? (6 replies)
 177. Má nárok zamestnanec na zam.prémiu keď je zamestnaný na prac.pomer, ale cez úrad práce a zam-teľ neplatí za neho odvody? (1 replies)
 178. Zápočtový list (1 replies)
 179. Môže zamestnávateľ zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov osobu, ktorá externe študuje na VŠ? (4 replies)
 180. Odstupné a výpočet (1 replies)
 181. Pravdepodobný priemer - oprava (6 replies)
 182. ako ist na podporu v nezamestnanosti po rodicovskom prispevku? (9 replies)
 183. Dohoda o brigádnickej práci študenta 2014 vs 2015 (2 replies)
 184. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnanca a následná PN-ka (9 replies)
 185. Ďalšie štúdium na VŠ a prípadná práca (2 replies)
 186. Už Vám niekedy vrátil DÚ Potvrdenie o zaplatení dane? Ak áno, z akých dôvodov? (0 replies)
 187. Nariadenie dovolenky zamestnancovi vo výpovednej lehote (6 replies)
 188. nepeňažný príjem či finančná výhra? (11 replies)
 189. Vzniká nárok na dovolenku pri prechode z rodičovskej dovolenky na materskú keď neodpracovala ani jeden deň a medzi RD a MD bola práceneschopná ? o koľko sa kráti dovolenka? (2 replies)
 190. Odborná prax študenta vo firme a povinnosti firmy (2 replies)
 191. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.5.2015 a odvody na zdravotné poistenie (11 replies)
 192. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (7 replies)
 193. Dohodár - nemal príjem (8 replies)
 194. Čo zraziť zo mzdy invalidnému zamestnancovi na exekúcie (1 replies)
 195. V MRP programe - nepodplatok na dani z roč. zúč. (3 replies)
 196. Odvody SZČO (5 replies)
 197. zamestnávanie pribuzneho (5 replies)
 198. Návrat po rodičovskej dovolenke do práce (2 replies)
 199. Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. (2 replies)
 200. Do akej sumy z RZD musí zamestnanec resp. zamestancovi vrátiť daň, keď mu vyšli 4 centy ze musí vrátiť??? (3 replies)
 201. Práca v 3. rizikovej skupine, a dodatok k PZ? (2 replies)
 202. Odvod na sociálne poistenie z peňažného plnenia od farmaceutickej spoločnosti (6 replies)
 203. Môžem vykonávať absolventskú prax v inom okrese v akom som vedená? (3 replies)
 204. Aká je možnosť výpovede zamestnancom ak zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou, (10 replies)
 205. Materská dovolenka-narok aj pri evidencii na urade prace? (19 replies)
 206. Výpočet, krátenie dovolenky pri PN (1 replies)
 207. Dohodar a odhlasovanie zo ZP (15 replies)
 208. dohodári (7 replies)
 209. socialna poistovna a podpora (4 replies)
 210. Rocne zuctovanie - prijem na zaklade mandatnej zmluvy a zamestnanecka premia (11 replies)
 211. mzda nadčas a kratší pracovný čas (3 replies)
 212. Obedňajšia prestávka (15 replies)
 213. Skončenie PP dohodou počas RD a odvody z preplatenej dovolenky (2 replies)
 214. Podla §60 mam nárok na odstupné? (1 replies)
 215. Z čoho sa vypočíta PN a dovolenka po rodičovskom príspevku ? (1 replies)
 216. Výpoveď a opätovné obsadenie pracovnej pozície (6 replies)
 217. Vyplatenie odmeny naraz za dva mesiace - vyradenie z evidencie uchádzačov UPSVaR (4 replies)
 218. Kedy pripísať zamestnancom nárok na dovolenku v novom roku? (8 replies)
 219. prijem 2600 EUR brutto - ma si uplatnit NČZD? (2 replies)
 220. OLYMP - stravne vo forme financneho prispevku (1 replies)
 221. Exekučná zrážka zamestnanca (4 replies)
 222. Čo sa zahŕňa do odpracovaných rokov pre určenie odstupného - PN, MD, RD? (1 replies)
 223. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku. (2 replies)
 224. Mzdové účtovníctvo a personalistika (2 replies)
 225. nárok na dovolenku (3 replies)
 226. VZ na doplnkové dôchodkové poistenie (0 replies)
 227. Stravovanie zamestnanca - špeciálna dieta (2 replies)
 228. Zauctovanie cestovného autobusovou linkou v s.r.o. (3 replies)
 229. Výpoveď zamestnancovi (3 replies)
 230. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaných (1 replies)
 231. Nemocenské dávky pre SZČO (7 replies)
 232. Zmena poklesu invalidity v priebehu mesiaca (z viac ako 70% na 55%) (2 replies)
 233. Odvody a mzda pri PN (8 replies)
 234. Dividendy z dvoch spolocnosti = ZP z dvoch VZ? (3 replies)
 235. priplatok za pohotovosť (3 replies)
 236. Zamestnavanie osob so zdravotnym postihnutim (2 replies)
 237. Okamzite ukoncenie PP za opakovane za sebou nasl. absencie (5 replies)
 238. Platiť náhradu príjmu pri PN vystavenej pri sprevádzaní dieťaťa v nemocnici? (3 replies)
 239. Práca na skrátený úväzok a dôchodok (4 replies)
 240. Materska dovolenka (1 replies)
 241. príplatok na nočnú zmenu . (1 replies)
 242. vypocet pravdepodobneho zarobku pre vypocet odstupneho po ukonceni RD (3 replies)
 243. neospravedlnená absencia a skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 244. Úhrn preddavkov na daň (po termíne) (2 replies)
 245. Životné minimum pre rok 2015 u zamestnanca pri exekučných zrážkach (2 replies)
 246. VZ pre podporu v nezamestnanosti (6 replies)
 247. Invalidný alebo predčasný dôchodok - čo sa viac oplatí? (6 replies)
 248. Policajt vo výpovednej dobe a práca na dohodu (3 replies)
 249. Možem dať okamžitú výpoveď ak nemám pracovnú zmluvu vo firme? (22 replies)
 250. Preplatená dovolenka a odvody (1 replies)