1. Čistý mesačný príjem = čistá mzda ??? (5 replies)
 2. Absolventská prax (5 replies)
 3. Ukončenie pracovného pomeru učiteľa (4 replies)
 4. Nárok na dovolenku (skrátený pracovný čas) (2 replies)
 5. Končiaca pracovná zmluva (9 replies)
 6. Nárok na dávku v nezamestnanosti (9 replies)
 7. Dohoda o vykonani prace (4 replies)
 8. Neodhlásil som ani neprihlásil starých dohodárov k 30.6.2015. Veľký prúser? (7 replies)
 9. Nárok na odstupné pri prechode na nepretržitú (4 zmennu) prevádzku. (9 replies)
 10. Ako potvrdiť príjem zamestnanca na hypotéku? (2 replies)
 11. Výpočet ČM (vysluhovy, starobny dochodca) TPP.... (6 replies)
 12. Ako zostat poistencom ZP v SR pri Tpp v cr (6 replies)
 13. RD a kratší pracovný čas (0 replies)
 14. Ako ukončiť zamestnancov, ktorí sú na PN a zamestnanec sa zrušuje? (14 replies)
 15. Dohoda o pracovnej činnsti (1 replies)
 16. Prechod na iné pracovisko v rámci organizácie. (4 replies)
 17. nárok na danovy bonus r. 2014 Rocne zúctovanie (6 replies)
 18. dovolenka a PN (4 replies)
 19. študentka na DoBPš a minimálna mzda (4 replies)
 20. Ročné zúčt. preddavkov na daň (15 replies)
 21. celodenné "P"-čko a pružný pracovný čas (4 replies)
 22. Dáva socialna poistovna pokutu zato že som prihlasila zamestnanca 17.7. v ten deň a nedala som že ho prihlasujem až od 18 ? vďaka (6 replies)
 23. pracovna zdravotna sluzba (1 replies)
 24. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (3 replies)
 25. Vzorovy mzdovy poriadok (1 replies)
 26. mzdovy poriadok (1 replies)
 27. rozviazanie pracovneho pomeru v skusobnej dobe (7 replies)
 28. Mam narok na infekcny priplatok ak pracu vykonavam na operacnych salach? (0 replies)
 29. náhrada za prečerpanu dovolenku (1 replies)
 30. peniaze na pn (3 replies)
 31. podpora v nezamestnanosti vymeriavaci zaklad (3 replies)
 32. Pracovna zmluva - napr. pri zvyseni mzdy sa podpisuje dohoda o zmene pracovnej zmluvy alebo dodatok pracovnej zmluvy? (1 replies)
 33. Mám správne vypočítane RZZP za 2014? (15 replies)
 34. Nárok na stravné lístky po výpovedi (10 replies)
 35. Mám nárok na materskú v nezamestnanosti? (15 replies)
 36. Nárok na dovolenku pri nástupe do zamestnania (5 replies)
 37. Zmluva o spolupráci bez zivnosti (15 replies)
 38. Starobný dôchodca - nahlasovanie SP, ZP (5 replies)
 39. Pohreb - náhrada mzdy (4 replies)
 40. Prihlásenie zamestnanca po rodičovskej dovolenke (1 replies)
 41. interná smernica o pracovnom čase (1 replies)
 42. Ukončenie pracovného pomeru (13 replies)
 43. Nárok na podporu v nezamestnanosti po RD a výška? (15 replies)
 44. Prerušenie štúdia (0 replies)
 45. vyslanie zamestnanca na prácu k inej právnickej osobe (1 replies)
 46. miesto vykonu prace (1 replies)
 47. vodic vnutrostatnej nakladnej dopravy vs. stravne nahrady (9 replies)
 48. ochrana osobných údajov (0 replies)
 49. Nizky vymeriavaci zaklad (32 replies)
 50. Nezamestnaný a práca na dohodu (7 replies)
 51. Lisia sa sumy socialnych davok v ramci mesiacov po skonceni zamestnania ? (5 replies)
 52. Skrátený prac. úväzok (4 replies)
 53. Práca na dohodu počas RD versus ÚPSVAR (4 replies)
 54. Pracovny cas na pracovnej ceste (zahranicnej) (11 replies)
 55. Odchod do starobného dôchodku (17 replies)
 56. Krátenie dovolenky kvôli PN-ke (4 replies)
 57. Výpočet dovolenky - krátenie (31 replies)
 58. Vstupná lekárska prehliadka (7 replies)
 59. Oplatí sa ísť viac manželovi na materskú? (1 replies)
 60. Odmeňovanie podľa 553 – môže byť hrubá mzda v mesiaci nižšia ako funkčný plat? (0 replies)
 61. Strhnutie náhrady za dva dni dovolenky, aj keď som na ňu ešte nemal nárok (3 replies)
 62. Aké sú povinnosti zamestnávateľa vodiča nákladného vozidla? (4 replies)
 63. Ak je pani zamestnaná od 1.1.2013 a teraz v júli pôjde na prvú materskú, základ pre výpočet materskej je rok 2014? (3 replies)
 64. Zamestnávateľ tvrdí, že pri pracovnom pomere na dobu neurčitú je výpovedná doba vždy dva mesiace. (10 replies)
 65. Minimálna mzda a prémie (4 replies)
 66. Zamestnanec bez zdravotneho poistenia (3 replies)
 67. OČR a vychádzky (4 replies)
 68. Výpovedná doba - ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorý je zamestnaný menej ako 1 rok je 1 mesiac ? (6 replies)
 69. ako zaučtujem "výplatu" SZCO? (6 replies)
 70. Priemer na dovolenku u nového zamestnanca (4 replies)
 71. Zrušenie prihlásenia vo VŠZP (2 replies)
 72. Prerušenie SZČO nástup do zamestnania aka bude moja materská (0 replies)
 73. Výpoveď daná zamestnávateľom (2 replies)
 74. Vznikne pracovníčke nárok na dovolenku ak je celý rok PN okrem 10 dní dovolenky? (3 replies)
 75. Dovolenkový priemer (12 replies)
 76. Dovolenka zamestnanca počas RD pracujúceho na 4 hod.skrátený prac.čas (3 replies)
 77. SZCO pred mesiacom zrusena, po znovuzalozeni tej istej zivnosti plati ulava od odvodov do soc. poistovne? (6 replies)
 78. študent občan z CZ - zamestnanie na dohodu o brig.práci študenta (0 replies)
 79. Dovolenkový nárok po ukončení rodičovskej dovolenky. (3 replies)
 80. Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti pred jej skončením? (0 replies)
 81. reťazovité uzatvorenie DOBPŠ (5 replies)
 82. zaměstnanec vyslaný do Ghany (2 replies)
 83. Mám nárok na materské??? (10 replies)
 84. Skončenie PP zo strany zamestnanca a odstupné (1 replies)
 85. exekúcie zrážkou zo mzdy (5 replies)
 86. exekučné zrážky (1 replies)
 87. Odhlásenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne (2 replies)
 88. Konatel, nepr.prijem, 70% invalid, nema dochod.vek - ODVODY (1 replies)
 89. Práca popri dôchodku (7 replies)
 90. Môžem uznať vstupnú prehliadku vykonanú 8.1., keď zamestnanec nastupuje až 01.02.? (3 replies)
 91. Môže mať zamestnanec celý nárok na dovolenku, ak mal pracovné pomery na seba nadväzujúce u viacerých zamestnávateľov? (6 replies)
 92. Na koľko dní dovolenky mám nárok za r. 2015? (5 replies)
 93. kto môže vypracovať súhrnný zápočtový list (16 replies)
 94. Doplnok ku Dohode o vykonani prace (2 replies)
 95. nástup na materskú (9 replies)
 96. Preplatenie dovolenky na základe vzájomnej dohody (2 replies)
 97. MRP - prihlasenie a odhlasenie dohodara dva krat v tom istom mesiaci (0 replies)
 98. absolventská prax + dohoda (0 replies)
 99. Mesačný výkaz ZP od 01.01.2015 - dohody (0 replies)
 100. Ak si vytvorím živnosť, dohoda o zrážkach zo mzdy je platná? (7 replies)
 101. Potvrdenie prevzatia SL v Olympe (4 replies)
 102. Kam ešte poslať oznámenie o návrate z RD, keď sa mi vrátili listy? (0 replies)
 103. Každá výpoveď daná zamestnávateľom musí byť vopred prediskutovaná so zástupcami zamestnancov? (0 replies)
 104. Načo ma nárok zamestnanec zamestnaný u slovenského zamestnávateľa pracujúci v zahraničí. (1 replies)
 105. Nárok na dovolenku (1 replies)
 106. Môžem ako podnikateľka požiadať o doplatok rodičovského príspevku ? (21 replies)
 107. Odchod zamestnanca do star.dôchodku - nárok (10 replies)
 108. Vystaviť konateľovi zápočtový list? (2 replies)
 109. Platove zaradenie stredna skola (1 replies)
 110. odstúpenie z funkcie konateľa (1 replies)
 111. výpovedná lehota (7 replies)
 112. Chcela by som opýtať, že ked niekto má zmluvu o vykone funkcie, tak aké odvody musí z toho platiť za mesiac zamestnanec a zamestnávatel? (1 replies)
 113. Aký je vymeriavací základ pri PN? (12 replies)
 114. Zastupovanie pocas RD a 2 roky zmluva (3 replies)
 115. mesacna mzda/hodinova mzda (3 replies)
 116. Odpočitateľna položka zdrav.poist. a odvody do soc.poist. (4 replies)
 117. Kolko mozem strhnut z-covi z titulu exekúcie? (3 replies)
 118. Nárok na stravný lístok (7 replies)
 119. Neplatenie odvodov za zamestnanca (4 replies)
 120. vodič nákladného vozidla a lekárska prehliadka (1 replies)
 121. Telepráca a stravné lístky (3 replies)
 122. Preddavky na zdrav. poistenie a vyplacanie dividend mesacne (3 replies)
 123. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti.... (8 replies)
 124. Ako zmeniť odvody v programe MRP pri výpočte mzdy dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu? (1 replies)
 125. Rozdelenie zisku - dozorná rada (20 replies)
 126. Výpoveď+ponuka inej práce? (1 replies)
 127. Pravdepodobný denný vymeriavací základ (4 replies)
 128. Aké majú byť odvody z odchodného, vyplateného 2 mesiace po výstupe? (4 replies)
 129. Reklamácia služby (2 replies)
 130. Dohody (2 replies)
 131. Dohoda o PČ a mimoriadna odmena (4 replies)
 132. SZČO zamestnáva dohodára (10 replies)
 133. Keď pracujem pre zahraničnú firmu (bez sídla na SR) ako jeho zamestnanec ale zo Slovenska, tak odvody platí zamestnávateľ alebo ja? (9 replies)
 134. Z čoho sa bude počítať materská po dvoch rokoch rodičovskej dovolenky? (4 replies)
 135. odstupne (6 replies)
 136. Pri dohodnutí čistej mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom berie do uvahy zamestnávateľ už aj daňový bonus? (10 replies)
 137. Vyúčtovanie exekučných zrážok (2 replies)
 138. slovenský konateľ českej sro a zdravotné odvody (1 replies)
 139. Časový fond (4 replies)
 140. Nezaslaný mesačný prehľad na DU (11 replies)
 141. príplatok za prácu nadčas (2 replies)
 142. daňový bonus a nástup nového zam. od 1.7.2015 (3 replies)
 143. Rozpustenie socialneho fondu (3 replies)
 144. DDS 3.pilier-max.VZ (1 replies)
 145. Možno ukončiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú pred dňom jej účinnosti bez výpovednej lehoty? (6 replies)
 146. pohreb švagra a náhradné voľno ako zadať v systéme MRP (2 replies)
 147. Kolko dni dovolenky musi zamestnavateľ preplatiť ak sa skonči PP na dobu určitu? (3 replies)
 148. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (8 replies)
 149. čo je vlastne platová inventúra? (6 replies)
 150. Dlhodoba pracovna cesta 8-16 tyzdnov (3 replies)
 151. Podiely na zisku/dividendy/,vyplatenie a odvod dane (2 replies)
 152. Nárok na gastrolístkoch pri poldňovej dovolenke (9 replies)
 153. Je potrebné preplatiť zamestnancovi, ktorý ukončil TPP na dobu určitú k 30.6.2015 a hned u toho isteho zamestnavatela uzavrel TPP na dobu neurcitu cast dovolenky, na ktoru mal narok? (5 replies)
 154. Krátenie dovolenky (8 replies)
 155. práca počas materskej dovolenky (6 replies)
 156. "Vyslanie zamestnanca" vs. "Agentura docasneho zamestnavania" (8 replies)
 157. Zamestnávanie mladistvých (11 replies)
 158. nástup na dovolenku v práci po materskej dovolenke? (2 replies)
 159. MRP Mzdy a personalistika (1 replies)
 160. Doba určitá a nárok na dovolenku (17 replies)
 161. Ako mám postupovať v prípade 2 ex. zamestnanca? (2 replies)
 162. Odpočitateľná položka zdravotného poistenia (13 replies)
 163. Starobný dôchodok - dá sa zvýšiť prácou popri Invalidnom dôchodku? (10 replies)
 164. Krátenie stravného pri zahraničnej prac.ceste (9 replies)
 165. Pod akou hlavičkou, spôsobom presunúť peniaze z obecného úradu na súkromný účet z grantu? (1 replies)
 166. Výpoveď zo strany zamestnanca v prípade neustále meškajúcej mzdy a neplatenia odvodov. (15 replies)
 167. Ako sa preplaca dovolenka? (27 replies)
 168. Ekonómka v školstve s úplným stredoškolským vzdelaním (0 replies)
 169. Prihlásenie študenta na dohodu o brig.práci (6 replies)
 170. Odvody poslancov OZ a členov komisii (0 replies)
 171. Nárok na podporu (5 replies)
 172. Príspevok stravného zamestnancovi (3 replies)
 173. Anonymne zaslanie penazi na ucet (9 replies)
 174. výplata odmeny zástupcovi starostu (7 replies)
 175. Invalidny dochodca 75%, ukoncenie PP dohodou, evidencia na uradoch (1 replies)
 176. Vrátenie sumy vyplatenej z prostriedkov zamestnávateľa prostredníctvom Prehľadu o zraz. preddavkoch (1 replies)
 177. výpočet novej dovolenky (24 replies)
 178. Tarifný plat zamestnancovi so skráteným úväzkom. (0 replies)
 179. prihlaska, odhlaska konatela (2 replies)
 180. mozem dostat vypoved, ak somPN? (4 replies)
 181. Odpracovanie celozavodnej dovolenky (10 replies)
 182. vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane (2 replies)
 183. Návrat po rodičovskej do práce (4 replies)
 184. Červené tlačivo z PN-ky, ktoré sa posiela do sociálky (1 replies)
 185. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú (3 replies)
 186. Ukončenie pn v zdravotnej poisťovni (4 replies)
 187. Čo je potrebné pri zamestnaní občana českej národnosti na území Slovenska na dohodu o vykonaní práce? (0 replies)
 188. 2.Pilier (0 replies)
 189. Dohoda o brigádnickej práci študendov (0 replies)
 190. Aké odvody mám zaplatiť ak som čiastočne invalidný dôchodca, ZŤP a pracujem na dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 191. určenie správneho poradia zrážok zo mzdy (0 replies)
 192. Ako ukončiť PP ak som zamestnanec chránenej dielne? (3 replies)
 193. Odstupné v KZ určené inak ako je v zákone. (4 replies)
 194. Prepustenie počas oznámeného tehotenstva po návrate do práce z rodičovského príspevku? (8 replies)
 195. Zmena nároku na dovolenku a jej čerpanie (2 replies)
 196. zdaňpvanie príjmu v USA (1 replies)
 197. zamestnaná na HPP a súčastne poberá rodičovský príspevok - povinnosti voči SP (2 replies)
 198. Adaptačné vzdelávanie (1 replies)
 199. nadčas nepedagóg (0 replies)
 200. Adaptačné vzdelanie (2 replies)
 201. Pofidérny dôvod na vytýkací list (9 replies)
 202. Práca vo sviatok (3 replies)
 203. Vystavenie PN pri dohode o BPŠ (2 replies)
 204. Môže sestra zástupcu riaditeľa školy vykonávať funkciu asistenta učiteľa? (3 replies)
 205. Návrh na priznanie osobného príplatku? (0 replies)
 206. Nemocenské dávky (1 replies)
 207. Ak je zamestnanec na RD, platim UP, alebo davam do vykazu socialnej poistovne s 0? (2 replies)
 208. Zlý dátum na výpovedi. (8 replies)
 209. Zamestnanie v SR, trvalý pobyt ČR - ODVODY (0 replies)
 210. Minimálna hodinová mzda (0 replies)
 211. Odpočitateľna položka manželku-dôchodkyňu (4 replies)
 212. Nárok na dávku v nezamestnanosti po opätovnom zaradení do evidencie na ÚPSVaR (2 replies)
 213. výplata PN -ky (3 replies)
 214. Ako správne vypočítať krátenie dovolenky a nárok na preplatenie dovolenky po ukončení RD a následne aj PP? (24 replies)
 215. Môže sa zamestnať dôchodca na pracovnú zmluvu? (2 replies)
 216. Patrí zamestnancovi odstupné ak odmietne náhradnú prácu pri zrušení prac. miesta? (2 replies)
 217. odhlásenie študenta z dôchodkového poistenia (1 replies)
 218. Príspevok zamestnávateľa na DDS (2 replies)
 219. môže konateľka pracovať vo svojej firme bez nároku na mzdu? (1 replies)
 220. Opätovná evidencia na ÚP (4 replies)
 221. Je možné okamžite ukončiť PP zamestnanca za absenciu? (15 replies)
 222. PN po skončení pracovného pomeru. (6 replies)
 223. Ďalšia materská dovolenka po rodičovskej dovolenke+dovolenka (10 replies)
 224. Mám na niečo nárok ? (4 replies)
 225. Manžel SZČO , môže manželka evidovaná na ÚP vypomáhať v jeho činnosti? (2 replies)
 226. porušenie prac. disciplíny a PN (1 replies)
 227. Zrážky zo mzdy §551 OZ (6 replies)
 228. Predĺženie prac. pomeru na dobu určitú (7 replies)
 229. Platové tarify vo verejnom záujme (8 replies)
 230. kedy podat ziadost o odchodne do starobneho dochodku? (4 replies)
 231. Ako sa vypocita vyska predcasneho dochodku? (4 replies)
 232. Mlčanlivosť podľa zákona do 1.7.2013 (2 replies)
 233. Prezliekanie do pracovného odevu (3 replies)
 234. Preplatenie dovolenky z roku 2006 (9 replies)
 235. podpora v nezamestnanosti a predseda spoločenstva bytov a nebytových priestorov (2 replies)
 236. ukončenie Pn, priznanie invalidity a pracovný pomer (13 replies)
 237. Čo je lepšie PN-ka, či ÚPSVaR ak chýba 10 mesiacov do starobného dôchodku? (4 replies)
 238. Reťazová materská dovolenka - súrne (2 replies)
 239. Výpoveď v skúšobnej dobe a následne požiadanie podpory na úrade práce (23 replies)
 240. Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (1 replies)
 241. Môžem mať v PZ miesto výkonu práce len kraj? (7 replies)
 242. Ako možno alebo ako doporučujete riešiť odmenu predsedovi spoločenstva bytov a NP? (16 replies)
 243. opatrovateľský príspevok a evidencia na úrade práce (1 replies)
 244. Aky doklad je potrebny k vyplateniu odchodneho z dovodu plneho ID ? (1 replies)
 245. Tehotenstvo vo výpovednej dobe - druhé tehotenstvo a materská (2 replies)
 246. Ukoncenie PP pri odmietnuti preradenia na funkciu uvedenu v PZ (1 replies)
 247. Kto a aku vypoved dat po dlhodobej PN, pri priznani 75%ID, aby bolo vyplatene odstupne aj odchodne ? (3 replies)
 248. Pracovná zmluva na KPČ (18 replies)
 249. Aký je stupeň náročnosti práce? (1 replies)
 250. Narok na priepustku k lekarovi? (7 replies)