1. Nevydanie stravných lístkov (8 replies)
 2. Koronavirus (2 replies)
 3. Aktualizácia pracovných zmlúv vo verejnej správe (3 replies)
 4. Príjem ZŤP a RZ (2 replies)
 5. viac zamestnani a pn (9 replies)
 6. Zastupovanie materskej dovolenky... (3 replies)
 7. Na sprevádzanie zdravot.postihnutého dietata alebo rod.príslušníka do zariadenia soc. starostlivosti -môzem pracovné volno počítať po hodinách, alebo len na cele dni? (2 replies)
 8. PN pracovná zmluva a pracovná zmluva na 30% (17 replies)
 9. stravne listky (2 replies)
 10. Ukoncenie PP so zamestnancom na dlhodobej PN (4 replies)
 11. darovanie finančných prostriedkov (4 replies)
 12. Daňový bonus z ČR pri odpracovaní 6 mesiacov (1 replies)
 13. Pohreb (5 replies)
 14. Rekreačné poukazy oprávnené osoby. (1 replies)
 15. Daňové priznanie (9 replies)
 16. Dobry den prosim vas ako sa vygeneruje Vykaz poistneho a prispevkov k DoVP od 04.01.-04.02.? Odmena bola vyplatena vo februari. Odmena sa ma.nejako pomernou castou zobrazit vo vykazoch za jan. aj feb? (2 replies)
 17. Neodpracovaný deň (3 replies)
 18. Darovanie 2% a nedoplatok menší ako 5€ - DP A (3 replies)
 19. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 20. MD a odvody (6 replies)
 21. Paragraf na zdrav.prehliadku vyzadovanu zamestnavatelom (1 replies)
 22. príspevok za nedeľu (4 replies)
 23. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za časť roka (20 replies)
 24. Pracovna doba , úväzok (4 replies)
 25. Zlý výpočet dovolenky (6 replies)
 26. Oznámenie o plate (1 replies)
 27. Dovolenka pre rodičov do 33 rokov - na materskej. (3 replies)
 28. rodičovská a dohoda v jednej firme (0 replies)
 29. Zamestnanie zeny na RD (4 replies)
 30. Refundácia mzdových nákladov chránenej dielne (0 replies)
 31. došla slovenska faktura za nakup kavy napríklad uviesť ju v kontrolnom vykaze? (0 replies)
 32. ako vyrovnať preplatok na exekúcii (0 replies)
 33. Dohoda o PČ - evidovaný nezamestnaný (17 replies)
 34. Ročné zúčtovanie dane - DDS (10 replies)
 35. Môže si starobný dôchodca uzavrieť zmluvu na III.pilier? (3 replies)
 36. osoba na predlženej neplatenej rodič. dovolenke môže pracovať na dohodu? (4 replies)
 37. Minimalna hodinova mzda (3 replies)
 38. Doba určitá a jej predĺženie (2 replies)
 39. RZD + časť roka podpora z Nórska (1 replies)
 40. Lehotník SP - prechod z materskej na rodičovskú (3 replies)
 41. daňový bonus (4 replies)
 42. Rekreačný poukaz - absolvovanie pred, uplatnenie po skončení TPP (4 replies)
 43. Zastupovanie riaditeľa (4 replies)
 44. NčZD na manželku - invalidný dôchodok (5 replies)
 45. Zamestnanec z ČR a príspevok na DDS (3.pilier). (2 replies)
 46. Dohoda o prac.činnosti s prav.príjmom-platby odvodov do SP (0 replies)
 47. Môže sa zamestnávateľ opätovne zaregistrovať v SP elektronicky? (3 replies)
 48. Výška daňového bonusu na úroky (4 replies)
 49. Potvrdenie o príjme - RZD za rok 2019 (6 replies)
 50. Daňový bonus- nárok (5 replies)
 51. danovy bonus na zaplatené úroky (5 replies)
 52. Dodatok k pracovnej zmluve alebo Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (1 replies)
 53. DB za ukončeného stredoškoláka (1 replies)
 54. MRP -Mzdy a personalistika , žiadosť o ročné zúčtovanie (2 replies)
 55. NČZD na manželku - na koľko mesiacov si môžem uplatniť (7 replies)
 56. Maximalne materske - odvody do soc. poistovne (11 replies)
 57. NČZD na manželku (1 replies)
 58. Trest za porušenie pracovnej disciplíny (12 replies)
 59. Je vypis z registra trestov podmienka pri nastupe do zamestnania? (4 replies)
 60. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru a nárok na podporu (9 replies)
 61. RZD a nezdaniteľná časť na manželku (3 replies)
 62. Výpočet NČ na daňovníka (2 replies)
 63. Pravidelný alebo nepravidelný príjem pri dohode o vykonaní práce (1 replies)
 64. Moze sa dovolenkovy priemer menit kazdy mesiac?? (8 replies)
 65. Výkaz ZP Dôvera , PN a OP.... (0 replies)
 66. DDP a RZD (0 replies)
 67. Môžem uznať NČ na manželku? (2 replies)
 68. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ - materská (2 replies)
 69. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (4 replies)
 70. Odpočet na manželku (2 replies)
 71. Ako vypočítať výšku NČ na manželku? (1 replies)
 72. tlačivo českého daňového priznania (2 replies)
 73. Práca z domu ako online podpora, pre viac firiem - TPP alebo ako? (5 replies)
 74. Ako riešiť opatrovanie detí (4 replies)
 75. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 76. Skončenie rodičovskej dovolenky (6 replies)
 77. Dańový bonus na úroky v rzd (5 replies)
 78. Rodičovský, zrušenie prevádzky, podpora/prípadne založenie szco a ďalšia materská (11 replies)
 79. Práca v sobotu a náhradné voľno (6 replies)
 80. Nedoplatok z RZ z VSZP a RZD za rok 2019 (10 replies)
 81. Finančný príspevok na stravovanie §152 ods. 6 (4 replies)
 82. Čerpanie dovolenky po RD (2 replies)
 83. Dohoda o prac.činnosti - evidovaný nezamestnaný (2 replies)
 84. Je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov pri výberovom konaní? (2 replies)
 85. Výpoveď (4 replies)
 86. Návrh počtu zamestnancov v závislosti od otváracích hodín a pracovným časom . (6 replies)
 87. Muž na materskej a zdaniteľný príjem (1 replies)
 88. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 89. Dohodár a minimálna mzda (2 replies)
 90. Hodiny do potvrdenia odprac.h. pre upsvar (k refundacii miezd) (6 replies)
 91. Ak zamestnanec každé 3mesiace predlžuje PNku vždy od iného lekára, ani výpoveď mu nevieme dať, ako to riešiť? (15 replies)
 92. Daňový bonus - práca na dohodu (2 replies)
 93. Hospitalizácia s dieťaťom počas PN (2 replies)
 94. Nárok na daňový bonus, ak deti žijú v Rakúsku (10 replies)
 95. Nesprávne ročné zúčtovanie (4 replies)
 96. Vykonávanie činnosti pre charitatívne spoločenstvo. (5 replies)
 97. Cestovné náhrady v školstve (0 replies)
 98. Poplatok za školenie (2 replies)
 99. rekreačné poukazy - zoznam akceptovateľných poskytovateľov (5 replies)
 100. RZD-odpoč. položka na manzelku (28 replies)
 101. Skratena materska dovolenka (17 replies)
 102. Daňový bonus - manžel žije mimo rodiny (28 replies)
 103. Prijmy nezapocitavane do RZD (6 replies)
 104. Narok na celorocny danovy bonus (10 replies)
 105. Je potrebne dokladovat k RZD od zamestnanca potvrdenie o poberani rod.pridavkov? (4 replies)
 106. SZČO bez príjmu je aj zároveň zamestnanec- môže požiadať o RZD ? (2 replies)
 107. elektr. doručenie Potvrdenia o zdan. mzde - aj scan? (3 replies)
 108. peňažný príspevok na opatrovanie a ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 109. ukončenie PP a dovolenka (1 replies)
 110. Potvrdenie na Úrad práce (4 replies)
 111. Daňový bonus pri nízkom príjme (7 replies)
 112. Dovolenka - nárok (5 replies)
 113. Príspevok na rekreáciu - Faktura (15 replies)
 114. Zmena fixnej mzdy na fixnu s variabilnou zlozkou. (9 replies)
 115. Zaradenie upratovačky vo verejnej sprave (2 replies)
 116. Odvody do SP a ZP na dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom (2 replies)
 117. Dočasná prac.neschopnost u starobneho dochodcu (21 replies)
 118. doprovod dieťaťa k lekárovi (3 replies)
 119. denný vymeriavací základ pri PN (4 replies)
 120. Evidencia pracovného času (3 replies)
 121. Materská pri zrušení firmy (6 replies)
 122. Podaril sa už niekomu zo mzdárov takýto ...kúsok.. (55 replies)
 123. Výpoveď- Nárok na dovolenku na začiatku kalendárneho roka (12 replies)
 124. Daňové vyhlásenia (1 replies)
 125. dôchodca a ročné zúčtovanie dane (6 replies)
 126. pracovný úraz - praceneschopnosť (1 replies)
 127. škoda u zamestnávateľa (7 replies)
 128. Zle vypočítaný preddavok dane pri 13. plate. (1 replies)
 129. mesačný plat a mzda hodinová (1 replies)
 130. ELDZ - kalendárne dni vylúčiteľných dôb (0 replies)
 131. Zostatok dovolenky (10 replies)
 132. Chrípkové prázdniny - prekážka na strane zamestnávateľa? (1 replies)
 133. Odmena štatutára v spoločnosti SR a štatutár z ČR aké odvody? (0 replies)
 134. príplatky za sobotu,nedeľu a noc a min.mzdové nároky (2 replies)
 135. Potvrdenie o ročnom zúčtovaní (1 replies)
 136. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (12 replies)
 137. Strata sposobilost vykonavat doterajsiu pracu (5 replies)
 138. práca na dohodu, práceneschopnosť (10 replies)
 139. ELDP z roku 1974 a 1975 (1 replies)
 140. OČR a FPČ (7 replies)
 141. Ročné zúčtovanie zamestnancovi zo zahraničia (4 replies)
 142. RZD a nemocenska davka (pn), davka v hmotnej nudzi (4 replies)
 143. Nepeňažný príjem (1 replies)
 144. Dodatok k pracovnej zmluve z dovodu zmeny minimalnej mzdy (8 replies)
 145. nariadenie pracovnej zmeny zamestnancovi v čase voľna, keď mám objednaného lekára (5 replies)
 146. príspevok odborom - bez daňového bonusu, III.pilier DDP (1 replies)
 147. Projekt Praxou k zamestnaniu 2 z UPSVaR (2 replies)
 148. Má zamestnankyňa nárok na celoročnú NČ ak bola na dobrovoľnej rodičovskej? (4 replies)
 149. platenie návštevy u lekára (1 replies)
 150. Práca na živnosť. (18 replies)
 151. platenie štátneho sviatku (1 replies)
 152. Nevyplatenie mzdy za 11 - 12/2019 do 31.01.2020 (1 replies)
 153. počíta sa sviatok za odpracovaný deň? (2 replies)
 154. Koľko dohôd môže mať pracovník? (5 replies)
 155. Nocny straznik - doplnok (1 replies)
 156. minimálna hodinová mzda - výpočet (2 replies)
 157. Občan ČR dohoda v SR odvody ZP (1 replies)
 158. Daňový bonus na zaplatené úroky (1 replies)
 159. Nárok na dovolenku po PN a MD (6 replies)
 160. krátenie dovolenky z dôvodu PN (6 replies)
 161. Z akého priemeru rátať rezervu na nevyčerpanú dovolenku? (1 replies)
 162. Priplatky za nocnu pracu (2 replies)
 163. Materská a rodičovská (2 replies)
 164. Štatutár a príplatok za nočnú prácu (6 replies)
 165. Cestovné náhrady (8 replies)
 166. konto prac. času a stravný listok v čase keď sa konto čerpa (1 replies)
 167. Evidencia dochadzky-dohoda o pracovnej cinnosti (20 replies)
 168. Služobné motorové vozidlo na súkromné účely (5 replies)
 169. minimálna mzda (6 replies)
 170. dohoda o nižších príplatkoch (2 replies)
 171. čistá mzda (6 replies)
 172. Môžem vykonať ročné zúčtovanie cudzincovi s trvalým pobytom na území SR? (1 replies)
 173. Prechod prav a povinnosti- prerokovanie s odborovou organizaciou (0 replies)
 174. Príjem domovníka (3 replies)
 175. nárok na dovolenku pri opätovnom uzatvorení PP (3 replies)
 176. Zamestnanec nemá nárok na NČZD-treba to vyznačiť vo vyhlásení? (4 replies)
 177. nariadenie čerpania dovolenky (4 replies)
 178. Okamžité ukončenie pracovného pomeru- nové zamestnanie (3 replies)
 179. Kedy vznikne nárok na nemocenské poistenie? (2 replies)
 180. Vyplatenie RD po skončení pracovného pomeru (3 replies)
 181. Krátenie dovolenky z dôvodu PN (1 replies)
 182. Ocr po skončení pp (6 replies)
 183. MRP personalistika - chybové hlásenie "Mzdové údaje zamestnanca pre tento výplatný mesiac sú nekompletné" (4 replies)
 184. Posielanie výplatných pások e-mailom? (13 replies)
 185. Ak ma clovek 37,5 hod pracovny cas/tyzden, kolko dni po sebe moze pracovat 12-tky? (1 replies)
 186. Kupele - ake volno v dochadzke? (3 replies)
 187. príspevok (zrážka) odborom - ako správne vypočítať (2 replies)
 188. Ak idem od 1.3. 2020 do dochodku mam narok na dovolenku za 2 mesiace ak nebudem mat odpracovanych 60 dni? (2 replies)
 189. Výpočet dovolenky počas MD (12 replies)
 190. Kde sa má podať DP, ak bolo časť roka zamestnanie v Rakúsku? (2 replies)
 191. náhrada za vzniknutú škodu (15 replies)
 192. Z akého základu sa bude počítať materská? (5 replies)
 193. Zamestnávateľ ma evidoval ako zamestnanca aj napriek výpovedi, Bude problém s DP? (6 replies)
 194. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a sviatok (6 replies)
 195. Krátenie dovolenky podľa úväzku (4 replies)
 196. 1% auta zaokrúhľovanie od 1.1.2020 (5 replies)
 197. Náhrada príjmu za stratu na zárobku - svedočné (7 replies)
 198. Daňové priznanie - časť roka SZČO bez príjmov a časť roka zamestnanec (3 replies)
 199. Príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na tretí pilier (1 replies)
 200. Hrubú mzdu pri Dohode o vykonaní práce zaokrúhľujeme vždy nahor? (5 replies)
 201. Dlhodoba PN, vypoved, odstupne (8 replies)
 202. oprava pridanenia (4 replies)
 203. Presun pracovneho miesta a zaroven otvorenie noveho pracovneho miesta na rovnakom oddeleni (7 replies)
 204. Aka bude cista mzda? (1 replies)
 205. Ako správne postupovať pri zmene pracovného času? (1 replies)
 206. Zúčtovanie dane u cudzinca - uplatnenie NČZD na manželku (1 replies)
 207. Príspevok na rekreáciu pri ukončení pracovného pomeru (2 replies)
 208. ročné zúčtovanie a prílohy (2 replies)
 209. Evidenčné listy (3 replies)
 210. Materska (3 replies)
 211. Odvody do SP (5 replies)
 212. PP na dobu určitú - opätovné uzatvorenie PP (14 replies)
 213. rodičovske + zamestnanie vs. OČR (6 replies)
 214. PN v ochrannej lehote (1 replies)
 215. Daňové priznanie typ A opatrovateľsky prispevok (1 replies)
 216. Informačná karta (0 replies)
 217. absencia - hrubé porušenie pracovnej disciplíny (3 replies)
 218. Ako vypočítať VZ pre invalidné poistenie u dôchodcu? (3 replies)
 219. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 220. exekúcie (1 replies)
 221. Môže zamestnávateľ vyplatiť odmenu zamestnancovi počas dlhodobej PN? (6 replies)
 222. nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 (12 replies)
 223. Evidencia dochádzky (6 replies)
 224. Každá firma dostane ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie? (0 replies)
 225. Preplacanie nadcasov do 24 mesiacov (2 replies)
 226. Môže lekár ukončiť PN po priznaní ČID na 1 rok a nútiť ma dať výpoveď? (2 replies)
 227. Výpočet priemerky na dovolenku. (9 replies)
 228. mesacne vykazy oprava 07-12/2019 (3 replies)
 229. Nočný strážnik, môže mať fixný plat bez príplatkov za noc? (3 replies)
 230. Dovolenka (8 replies)
 231. Narok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 232. Príspevok na rekreáciu v pracovnej dobe? (15 replies)
 233. odmeňovanie autora (1 replies)
 234. Prehľad o zrazených preddavkoch... (2 replies)
 235. MRP Mzdy a Personalistika - výplatnica (2 replies)
 236. výpoved par. 63 ods. 1b (1 replies)
 237. Ukončenie živnosti v priebehu roka a nástup na starobný dôchodok (2 replies)
 238. Priemerný zárobok po skončení rodičovskej dovolenky pri preplatení zost. dovolenky? (3 replies)
 239. Vrátené potvrdenie o zdaniteľnej mzde (4 replies)
 240. NČZD u živnostníka (2 replies)
 241. Práca v 12 hodinových smenach (1 replies)
 242. zmeny v dovolenkových nárokoch r.2020 (10 replies)
 243. Pracovná zmluva pre konateľa (4 replies)
 244. Môžem vykonať RZ zamestnancovi, ktorému bol priznaný starobný dôchodok? (3 replies)
 245. Určenie VZ na MD (0 replies)
 246. Odborna konferencia 2020 (1 replies)
 247. Pravdepodobný VZ pre materskú v školstve (1 replies)
 248. RZD otca poberajúceho materské a uplatnenie NČZD na manželku (4 replies)
 249. Dovolenkovy priemer pocas materskej dovolenky otca (5 replies)
 250. praca v statnej sluzbe cez sviatok ked robim od 7:00 do 15:00hod (7 replies)