PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. poukážky poskytnuté zo soc.fondu musia sa zdaniť vo výplate
 2. ročné zútovanie zdravotného poistenia
 3. Opakovana evidencia na urade prace a davky
 4. Kratenie dovolenky po RD
 5. Hlasenie zmeny na zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu
 6. dovolenka
 7. Na aký plat mám nárok po nástupe z RD. Verejná služba.
 8. Uzatvorenie pracovného pomeru ukončenie a následné predĺženie.
 9. Dobrovolne poistenie
 10. Nástup do páce po rod. dovolenke - dodatok k prac. zmluve
 11. Exekučná zrážka - VšZP
 12. kolko je vlastne minimálna mzda?
 13. Vyhlásenie k dani - údaje o manželke/manželovi
 14. Minimálna mzda konateľa sro
 15. Minimálna mzda v školstve.
 16. čašník
 17. Oznamovacia povinnosť pri zmene sídla
 18. Odpočitateľná položka na ID - evidencia na ÚPSVaR a verejno pr. práce - rodičovský príspevok do 6 rokov
 19. Minimalna mzda na zmluve
 20. Prikázanie dovolenky.
 21. Budem mat narok na PN?
 22. Zaslanie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 23. dokumenty a odvody
 24. preplatenie dovolenky
 25. ELDP z DVP
 26. Nove zamestnanie a urady
 27. Je mzdárka s AJ alebo s NJ len mýtom?
 28. Sľúbené povýšenie počas výpovednej lehoty je lepšie d To dať na papier?
 29. vyplatenie mzdy na účet do zahraničia
 30. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ
 31. nezdaniteľná časť na manžela
 32. Nárok na odstupné
 33. Je možné uplatniť v RZD za rok 2014 nezdaniteľnú časti základu dane na manželku aj keď si ju manželka v RZD na DÚ bude sama uplatňovať?
 34. Nárok na odstupné.
 35. dohodár a zníženie základu dane
 36. mam narok na zamestnanecku premiu,pracujem za min.mzdu a sucasne poberam inv.dochodok ciastocny
 37. "povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia " + "obdobie dôchodkového poistenia."-- aký je v tom rozdiel?
 38. vypoved dohodou, cerpanie dovolenky, nastup na PN
 39. skončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka.
 40. DPN - potvrdenie zam-ľa na tlačive do SP
 41. výpočet nemocenskej dávky SP
 42. OP - zamestnanec chce, za to, že znížil odvody zamestnavateľovi za zamestnanca doplatit rozdiel.
 43. Krátenie dovolenky z titulu PN - skontrolujte môj výpočet
 44. Je zamestnávateľ povinný vypýtať takýto preplatok zo SP?
 45. nárok na PN
 46. zamestnanec na PN bez vystavenej PN
 47. Materská
 48. Preplatenie starej dovolenky
 49. ake obdobie dozadu moze kontrolovat inspektorat prace
 50. dovolenka cerpanie interna smernica
 51. Povinnosť poslať rodný list do Sociálnej poisťovne
 52. Nútená zmena pracovnej pozície počas tehotenstva
 53. Odpočitateľná položka zo ZP a nemocenské
 54. Ročné zúčtovanie, ak firma v roku 2015 nemá žiadnych zamestnancov
 55. Urobit zamestnankyni ročné zúčtovanie alebo si má urobit danové priznanie ona sama?
 56. Dohoda o prac. činnosti - počet dní zdravotného poistenia
 57. Práca na dohodu a podpora v nezamestnanosti
 58. Obsah výplatnej pásky
 59. VS student denneho studia + zamestnanie alebo zivnost
 60. Dohoda o pracovnej činnosti - stravné lístky
 61. Rozhodujúce obdobie pri zmene úväzku
 62. Môže občianske združenie zamestnávať?
 63. Určenie čerpania alebo preplatenia dovolenky pri zostatku dovolenky - koniec pracovného pomeru
 64. Neodovzdaný evidenčný list dôchodkového poistenia
 65. Výpovedná doba - statny zamestnanec
 66. Dohoda o vyk. práce a nepravidený príjem
 67. Invalidny dochodca na dohodu a odvody
 68. Daňová úľava na zdravotnom poistení a prenájom
 69. Daňová úľava na zdravotnom poistení a zrážková daň.
 70. Je možné opakovane uzatvoriť zmluvu na DoVP aj po 12 mesiacoch?
 71. invalidný dôchodca - invalidita medzi 40 až 70%
 72. ukončenie PN a nástup do prace
 73. tabulky na plánovanie smien
 74. čech zamestnaný u slovenskej spoločnosti
 75. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh - písomná výzva na odstránenie nedostatkov - ako sa brániť?
 76. Dohoda o brigádnicekj práci študenta
 77. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaného?
 78. Firemné auto : evidencia jázd
 79. Ako zaradiť pri nástupe do zamestnania inžiniera, ktorý má na SŠ vyučovať informatiku?
 80. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 81. RLFO prerušenie vs. RLFO ukončenie
 82. Odpocitatelna polozka vs. vypocet dochodku
 83. Podpora v nezamestnanosti - nejasnosť v zákone.
 84. V marci 2014 bude mať riaditeľka školy dôchodkový vek. Môže zastávať riadiacu funkciu aj potom? Volebné obdobie jej končí 1. 1. 2016. Musí odpracovať celé volebné obdobie alebo môže ísť do dôchodku?
 85. Príspevok podľa §50
 86. Aký je rozdiel, ak sa dohodne hodinová mzda oproti mesačnej mzde?
 87. som PN ,pracujem u jedneho zamestnavatela uz 18 rokov.CHcem ukoncit pracovny pomer.Kedy je najvhodnejsie ukoncit.Vzmluve mam ze dojmesacna vypovedna lehoa.Z rodinných dovodov.
 88. žiadosť na odpočítateľnú položku základu pre výpočet odvodov do zdrav. poisťovní
 89. Termín vyplácania cestovných príkazov bez predom vyplateného preddavku.
 90. Preplácanie cesty
 91. KOLKO MOŽEM ZAROBIT ABY MI OSTAL INVALIDNÝ DOCHODOK?????
 92. Absencia - povinnosti z-teľa
 93. dobrovoľné príspevky na II. pilier - RZD a dôchodca
 94. Ako by som bola zaradená do platovej triedy
 95. Stravné konateľke firmy
 96. Materske
 97. Ma matka narok na dovolenku za cas straveny na MD a RD?
 98. Stanovenie základného pracovného času
 99. Dá sa na konci roka časť dovolenky preplatiť a časť preniesť?
 100. danovy naklad zo stravneho listku
 101. Ukoncenie PN a vypoved
 102. Čerpanie dovolenky a práceneschopnosť
 103. Minimálna mzda a dodatok k zmluve
 104. Zmluvný plat
 105. DoBPŠ - dohoda trvá - uplatnenie výnimky - ako zadať odhlásenie z dôchodk. poistenia v soc. poisť
 106. Aký dátum poskytnutia materskej dovolenky uviesť v tlačive žiadosť o materské?
 107. Problémy zo zrážkami zo mzdy.Zamestnávateľ mi zrazil z výplaty - k exekútorovi sa už nedostali.
 108. Ktorý paragraf je pre mňa- zamestnanca výhodnejší - paragraf 60 alebo 63?
 109. Občan ČR, pracovná zmluva v SR a odvody
 110. Nočná práca a dohoda so zamestnancom
 111. Dávka v nezamestnanosti
 112. preplacanie sviatkov priemerom-mesačná mzda
 113. Výpočet náhrady príjmu a nemocenského rok 2015
 114. nesplnený časový fond
 115. Pocitanie nadcasov
 116. Je správne zaradený zamestnanec v projekte v EK 637027 ale zaradený ako interný zamestnanec pracujúci na DOVP?
 117. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1. 2015
 118. MRP mzdy - štatistika
 119. Ako vypočítam rezervu na nevyčerpanú dovolenku 2014?
 120. práca nad čas riaditeľky MŠ
 121. Príspevok z UP a nesprávny výpočet mzdy
 122. Firemný mobil zamestnancovi
 123. Výška odvodov do SF
 124. Výška odvodov do SF
 125. rocne zuctovanie
 126. Kto má byť podpísaný na pracovnej zmluve majiteľ alebo splnomocnenec?
 127. Dovolenka
 128. Čarovné slovíčko :môže
 129. Brigádnik a dohody
 130. Mozno dohodnut skusobnu dobu pri dalsom pracovnom pomere u toho isteho zamestnavatela, ked dohodnuty druh prace sa zmeni?Ako si otestovat zamestnanca,ci to zvladne?
 131. Mám nárok na preplatenie sviatku, keď mám iba dohodu o pracovnej činnosti?
 132. Odvodová odpočítateľná položka (zdravotné poistenie,
 133. Je mozne ergonomicke prisposobenie pracovneho stola zamestnancom?
 134. Zamestnanecká prémia dôchodca
 135. aké sú potrebné tlačivá a potvrdenia z hľadiska ročných zúčtovaní dať zamestnancom a aké papiere dostať od nich?
 136. Príspevok zo SF zdanenie v mzde
 137. RZZP za rok 2013
 138. Mám 2 nových zamestnancov s nepravidelným prac.časom.
 139. Aký mám nárok na čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku?
 140. Pracovná cesta a práca nadčas
 141. Evidenčný list
 142. stupeň náročnosti
 143. Zamestnanec s nízkym príjmom nepožiada o uplatnenie OP zo ZP
 144. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 145. Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca
 146. Je možné opätovné predĺženie skúšobnej doby ?
 147. Pracovná zdravotná služba
 148. nárok na nemocenské dávky
 149. Ako správne vyrátať výšku mojej mzdy?
 150. pracovná zdravotná služba
 151. skončenie funkčného obdobia riaditeľa
 152. ELDP sprievodný list
 153. Co je výhodnejsie pre zamestnanca (aj s výpočtom pre OMB) - jedna dohoda na 20 hodin počas 6 mesiacoch alebo viac dohod na par hodin mesacne t.j. na obdobie 1 den?
 154. Preplatenie pomernej časti dovolenky z roku 2013, ktorú si zamestnanec nevyčerpal do konca roka 2014
 155. Krádež hotovosti z pokladne - kto je zodpovedný
 156. Mam narok na odstupne?
 157. Namiesto zaplateneho sviatku dovolenka
 158. daň z miezd v Olympe
 159. Akým spôsobom sa bude vypočítavať nárok na dávku v nezamestnanosti?
 160. Zamestnávateľ čaká že dám výpoveď, len aby mi nemusel vyplatiť odstupné
 161. Zahraničné diéty ČR - aký kurz použiť na prepočet ???
 162. mesačná mzda na 10 hodín týždenne
 163. Nevyčerpaná dovolenka na preplatenie ???
 164. clenovia vyboru - nepravidelny prijem ake poistenia, vyska sa plati zamestnanec- zamestnavatel, a takisto clen vyboru dochodca s nepravidelnym prijmom -
 165. odpočit.položka na zdravotné a výsluhový dôchodca
 166. Nezdaniteľná časť na manželku
 167. Môžem ísť ako slobodný muž na materskú?
 168. Odpočítateľná položka - oznamovacia povinnosť
 169. Problémy s portálom VšZP
 170. Nárok na dovolenku počas výpovednej doby
 171. Nárok na dovolenku počas MD a jej výpočet.
 172. Stravne listky - danovy naklad z hodnoty stravneho 4,20 eur alebo z hodnoty zakupeneho stravneho listka 4 eur?
 173. Možem mat dva subežne pracovne pomery na plný uväzok?
 174. Dodatky k pracovným zmluvam
 175. mzdy - pracovné zmluvy
 176. Mam pravo na odpocitatelnu polozku na zdravotne odvody?
 177. Minimálna mzda
 178. Odmena pedagogickému zamestnancovi pri životnom jubileu
 179. rizikové tehotenstvo-skúšobný prac pomer je možné vyplácanie PN do konca tehotenstva??
 180. Ukončenie prac.pomeru po rodičovskej dovolenke
 181. Pripoistenie - fond nezamestnanosti
 182. delimitácia zamestnancov
 183. min. mzda - štatutár
 184. PN a súbeh zamestnanie a SZČO
 185. Narok na odchodne pri odchode do predcasneho SD
 186. čo je nesprávne na mojej pracovnej zmluve?
 187. Odvodová odpočítateľná položka 2015- postup
 188. Môže študent, spoločník s.r.o. pracovať na brigádnickú prácu študenta?
 189. Pn počas ochrannej lehoty
 190. mzda
 191. preradene- povýšenie zamestnanca - na novú pozíciu
 192. Dohoda o prac. činnosti s nepravid. príjmom
 193. Mám nárok na sociálnu dávku?
 194. Preplatenie vianočných sviatkov (24.,25.,26.12.2014) počas absencie.
 195. Vypočítala som správne zrážku exekúcie?
 196. Minimálna mzda Nemecko - aké sú podmienky pre Slovákov?
 197. stravovanie pri dvoch pracovných zmluvách???
 198. Stačí prechodný pobyt v AT ak legalne pracujem a chcem dostavat matersku z AT?
 199. Môže zamestnanec po skončení podporného obdobia po ťažkom pracovnom úraze čerpať nevyčerpanú dovolenku?
 200. Preplatenie dovolenky z predminuleho roka
 201. mozem si uplatnit odpocitatelnu polozku u dvoch zamestnavatelov
 202. Registračný list DBPS /s uplatnovanim vynimky na doch. poistenie, ale az pocas trvania dohody/
 203. Mzdové zvýhodnenia počas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku
 204. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku pri minimálnej mesačnej mzde?
 205. PN zamestnanca a zrážky zo mzdy - povinnosť zamestnávateľa
 206. Vypocet naroku na dovolenku a priemeru
 207. Odpočítateľná položka v zdravotnej poisťovni
 208. výška odvodov
 209. Odvody pri PN
 210. Vypoved a dlzka vypovednej lehoty po 8 mesiacoch prace
 211. Hodinová mzda a neodpracovaný celý skrátený úväzok - ako mám postupovať pri výpočte mzdy? "
 212. Rodičovská dovolenka a následne evidencia na UP
 213. mam narok na dovolenku pocas materskej?
 214. Materska
 215. ako vypočítam dovolenku, ak pracujem na 12 hodinové zmeny?
 216. uplatnenie odpoč.položky na ženu ak ma príjem z prenájmu
 217. Počíta sa z odstupného starostovi obce aj poistné
 218. Ako na výplatu staronového starostu?
 219. Krátenie dovolenky po rodičovskej dovolenke
 220. Ako sa vypocita nahrady mzdy za paragraf?d.
 221. Živnosť, minimálna mzda alebo štvrtinový úväzok v s.r.o.?
 222. Mzdová kalkulačka 2015
 223. Dohoda o pracovnej činnosti-pravidelný príjem
 224. Nárok na dovolenku
 225. mesačný výkaz do SP
 226. Prisiel mi exekucny prikaz na zrazky zo mzdy 2 tretiny platu.Ked zarobim netto 600 eur,kolko mi budu stahovat?
 227. Zdravotne odvody z uroku z pozicky od FO
 228. Ziadost o davku v nezamestnanosti
 229. Ročné zúčtovanie dane 2014 - tlačivo?
 230. nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a práca vo sviatok
 231. Môže byť riaditeľ neplnoorganizovanej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obecný úrad štatutárny orgán?
 232. Pomôže mi niekto vypočítať predpokladaný príjem na preplatenie dovolenky po RD?
 233. krátenie dovolenky
 234. Posedenie zo sociálneho fondu
 235. Ako sa vypočíta mesačný pracovný fond pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri 11,5 hodinových pracovných zmenách.
 236. urad prace a prispevok na dochadzku pracou
 237. Neplatene volno
 238. Mesačná mzda a výplata
 239. Je výška mojej mzdy v poriadku?
 240. vypocet mzdy ked poznam len odpracovane dni, 2,3e na hodinu za dovolenku 2,65, .... ako na to???
 241. portál VšZP po novom
 242. Skončenie PP dohodou zo zdrav.dôvodov
 243. Oplati sa prvy pilier ? Dobrovolne ?
 244. Ako vypocitat denny vymer. zaklad?
 245. Odvody v roku 2015
 246. Mám správne pracovnú zmluvu, ak pracovný pomer bol uzatvorený 1.6.2012 na dobu určitú do 31.12.2013 potom predĺženie do 31.12.2014?
 247. Preplatenie dovolenky
 248. Na kolko dni dovolenky mam narok po skonceni RD
 249. Zastupovanie riaditeľa
 250. Odpočítateľná položka na zdravotné odvody