PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vyhlásenie k dani - údaje o manželke/manželovi
 2. Minimálna mzda konateľa sro
 3. Minimálna mzda v školstve.
 4. čašník
 5. Oznamovacia povinnosť pri zmene sídla
 6. Odpočitateľná položka na ID - evidencia na ÚPSVaR a verejno pr. práce - rodičovský príspevok do 6 rokov
 7. Minimalna mzda na zmluve
 8. Prikázanie dovolenky.
 9. Budem mat narok na PN?
 10. Zaslanie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 11. dokumenty a odvody
 12. preplatenie dovolenky
 13. ELDP z DVP
 14. Nove zamestnanie a urady
 15. Je mzdárka s AJ alebo s NJ len mýtom?
 16. Sľúbené povýšenie počas výpovednej lehoty je lepšie d To dať na papier?
 17. vyplatenie mzdy na účet do zahraničia
 18. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ
 19. nezdaniteľná časť na manžela
 20. Nárok na odstupné
 21. Je možné uplatniť v RZD za rok 2014 nezdaniteľnú časti základu dane na manželku aj keď si ju manželka v RZD na DÚ bude sama uplatňovať?
 22. Nárok na odstupné.
 23. dohodár a zníženie základu dane
 24. mam narok na zamestnanecku premiu,pracujem za min.mzdu a sucasne poberam inv.dochodok ciastocny
 25. "povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia " + "obdobie dôchodkového poistenia."-- aký je v tom rozdiel?
 26. vypoved dohodou, cerpanie dovolenky, nastup na PN
 27. skončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka.
 28. DPN - potvrdenie zam-ľa na tlačive do SP
 29. výpočet nemocenskej dávky SP
 30. OP - zamestnanec chce, za to, že znížil odvody zamestnavateľovi za zamestnanca doplatit rozdiel.
 31. Krátenie dovolenky z titulu PN - skontrolujte môj výpočet
 32. Je zamestnávateľ povinný vypýtať takýto preplatok zo SP?
 33. nárok na PN
 34. zamestnanec na PN bez vystavenej PN
 35. Materská
 36. Preplatenie starej dovolenky
 37. ake obdobie dozadu moze kontrolovat inspektorat prace
 38. dovolenka cerpanie interna smernica
 39. Povinnosť poslať rodný list do Sociálnej poisťovne
 40. Nútená zmena pracovnej pozície počas tehotenstva
 41. Odpočitateľná položka zo ZP a nemocenské
 42. Ročné zúčtovanie, ak firma v roku 2015 nemá žiadnych zamestnancov
 43. Urobit zamestnankyni ročné zúčtovanie alebo si má urobit danové priznanie ona sama?
 44. Dohoda o prac. činnosti - počet dní zdravotného poistenia
 45. Práca na dohodu a podpora v nezamestnanosti
 46. Obsah výplatnej pásky
 47. VS student denneho studia + zamestnanie alebo zivnost
 48. Dohoda o pracovnej činnosti - stravné lístky
 49. Rozhodujúce obdobie pri zmene úväzku
 50. Môže občianske združenie zamestnávať?
 51. Určenie čerpania alebo preplatenia dovolenky pri zostatku dovolenky - koniec pracovného pomeru
 52. Neodovzdaný evidenčný list dôchodkového poistenia
 53. Výpovedná doba - statny zamestnanec
 54. Dohoda o vyk. práce a nepravidený príjem
 55. Invalidny dochodca na dohodu a odvody
 56. Daňová úľava na zdravotnom poistení a prenájom
 57. Daňová úľava na zdravotnom poistení a zrážková daň.
 58. Je možné opakovane uzatvoriť zmluvu na DoVP aj po 12 mesiacoch?
 59. invalidný dôchodca - invalidita medzi 40 až 70%
 60. ukončenie PN a nástup do prace
 61. tabulky na plánovanie smien
 62. čech zamestnaný u slovenskej spoločnosti
 63. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh - písomná výzva na odstránenie nedostatkov - ako sa brániť?
 64. Dohoda o brigádnicekj práci študenta
 65. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaného?
 66. Firemné auto : evidencia jázd
 67. Ako zaradiť pri nástupe do zamestnania inžiniera, ktorý má na SŠ vyučovať informatiku?
 68. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 69. RLFO prerušenie vs. RLFO ukončenie
 70. Odpocitatelna polozka vs. vypocet dochodku
 71. Podpora v nezamestnanosti - nejasnosť v zákone.
 72. V marci 2014 bude mať riaditeľka školy dôchodkový vek. Môže zastávať riadiacu funkciu aj potom? Volebné obdobie jej končí 1. 1. 2016. Musí odpracovať celé volebné obdobie alebo môže ísť do dôchodku?
 73. Príspevok podľa §50
 74. Aký je rozdiel, ak sa dohodne hodinová mzda oproti mesačnej mzde?
 75. som PN ,pracujem u jedneho zamestnavatela uz 18 rokov.CHcem ukoncit pracovny pomer.Kedy je najvhodnejsie ukoncit.Vzmluve mam ze dojmesacna vypovedna lehoa.Z rodinných dovodov.
 76. žiadosť na odpočítateľnú položku základu pre výpočet odvodov do zdrav. poisťovní
 77. Termín vyplácania cestovných príkazov bez predom vyplateného preddavku.
 78. Preplácanie cesty
 79. KOLKO MOŽEM ZAROBIT ABY MI OSTAL INVALIDNÝ DOCHODOK?????
 80. Absencia - povinnosti z-teľa
 81. dobrovoľné príspevky na II. pilier - RZD a dôchodca
 82. Ako by som bola zaradená do platovej triedy
 83. Stravné konateľke firmy
 84. Materske
 85. Ma matka narok na dovolenku za cas straveny na MD a RD?
 86. Stanovenie základného pracovného času
 87. Dá sa na konci roka časť dovolenky preplatiť a časť preniesť?
 88. danovy naklad zo stravneho listku
 89. Ukoncenie PN a vypoved
 90. Čerpanie dovolenky a práceneschopnosť
 91. Minimálna mzda a dodatok k zmluve
 92. Zmluvný plat
 93. DoBPŠ - dohoda trvá - uplatnenie výnimky - ako zadať odhlásenie z dôchodk. poistenia v soc. poisť
 94. Aký dátum poskytnutia materskej dovolenky uviesť v tlačive žiadosť o materské?
 95. Problémy zo zrážkami zo mzdy.Zamestnávateľ mi zrazil z výplaty - k exekútorovi sa už nedostali.
 96. Ktorý paragraf je pre mňa- zamestnanca výhodnejší - paragraf 60 alebo 63?
 97. Občan ČR, pracovná zmluva v SR a odvody
 98. Nočná práca a dohoda so zamestnancom
 99. Dávka v nezamestnanosti
 100. preplacanie sviatkov priemerom-mesačná mzda
 101. Výpočet náhrady príjmu a nemocenského rok 2015
 102. nesplnený časový fond
 103. Pocitanie nadcasov
 104. Je správne zaradený zamestnanec v projekte v EK 637027 ale zaradený ako interný zamestnanec pracujúci na DOVP?
 105. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1. 2015
 106. MRP mzdy - štatistika
 107. Ako vypočítam rezervu na nevyčerpanú dovolenku 2014?
 108. práca nad čas riaditeľky MŠ
 109. Príspevok z UP a nesprávny výpočet mzdy
 110. Firemný mobil zamestnancovi
 111. Výška odvodov do SF
 112. Výška odvodov do SF
 113. rocne zuctovanie
 114. Kto má byť podpísaný na pracovnej zmluve majiteľ alebo splnomocnenec?
 115. Dovolenka
 116. Čarovné slovíčko :môže
 117. Brigádnik a dohody
 118. Mozno dohodnut skusobnu dobu pri dalsom pracovnom pomere u toho isteho zamestnavatela, ked dohodnuty druh prace sa zmeni?Ako si otestovat zamestnanca,ci to zvladne?
 119. Mám nárok na preplatenie sviatku, keď mám iba dohodu o pracovnej činnosti?
 120. Odvodová odpočítateľná položka (zdravotné poistenie,
 121. Je mozne ergonomicke prisposobenie pracovneho stola zamestnancom?
 122. Zamestnanecká prémia dôchodca
 123. aké sú potrebné tlačivá a potvrdenia z hľadiska ročných zúčtovaní dať zamestnancom a aké papiere dostať od nich?
 124. Príspevok zo SF zdanenie v mzde
 125. RZZP za rok 2013
 126. Mám 2 nových zamestnancov s nepravidelným prac.časom.
 127. Aký mám nárok na čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku?
 128. Pracovná cesta a práca nadčas
 129. Evidenčný list
 130. stupeň náročnosti
 131. Zamestnanec s nízkym príjmom nepožiada o uplatnenie OP zo ZP
 132. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 133. Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca
 134. Je možné opätovné predĺženie skúšobnej doby ?
 135. Pracovná zdravotná služba
 136. nárok na nemocenské dávky
 137. Ako správne vyrátať výšku mojej mzdy?
 138. pracovná zdravotná služba
 139. skončenie funkčného obdobia riaditeľa
 140. ELDP sprievodný list
 141. Co je výhodnejsie pre zamestnanca (aj s výpočtom pre OMB) - jedna dohoda na 20 hodin počas 6 mesiacoch alebo viac dohod na par hodin mesacne t.j. na obdobie 1 den?
 142. Preplatenie pomernej časti dovolenky z roku 2013, ktorú si zamestnanec nevyčerpal do konca roka 2014
 143. Krádež hotovosti z pokladne - kto je zodpovedný
 144. Mam narok na odstupne?
 145. Namiesto zaplateneho sviatku dovolenka
 146. daň z miezd v Olympe
 147. Akým spôsobom sa bude vypočítavať nárok na dávku v nezamestnanosti?
 148. Zamestnávateľ čaká že dám výpoveď, len aby mi nemusel vyplatiť odstupné
 149. Zahraničné diéty ČR - aký kurz použiť na prepočet ???
 150. mesačná mzda na 10 hodín týždenne
 151. Nevyčerpaná dovolenka na preplatenie ???
 152. clenovia vyboru - nepravidelny prijem ake poistenia, vyska sa plati zamestnanec- zamestnavatel, a takisto clen vyboru dochodca s nepravidelnym prijmom -
 153. odpočit.položka na zdravotné a výsluhový dôchodca
 154. Nezdaniteľná časť na manželku
 155. Môžem ísť ako slobodný muž na materskú?
 156. Odpočítateľná položka - oznamovacia povinnosť
 157. Problémy s portálom VšZP
 158. Nárok na dovolenku počas výpovednej doby
 159. Nárok na dovolenku počas MD a jej výpočet.
 160. Stravne listky - danovy naklad z hodnoty stravneho 4,20 eur alebo z hodnoty zakupeneho stravneho listka 4 eur?
 161. Možem mat dva subežne pracovne pomery na plný uväzok?
 162. Dodatky k pracovným zmluvam
 163. mzdy - pracovné zmluvy
 164. Mam pravo na odpocitatelnu polozku na zdravotne odvody?
 165. Minimálna mzda
 166. Odmena pedagogickému zamestnancovi pri životnom jubileu
 167. rizikové tehotenstvo-skúšobný prac pomer je možné vyplácanie PN do konca tehotenstva??
 168. Ukončenie prac.pomeru po rodičovskej dovolenke
 169. Pripoistenie - fond nezamestnanosti
 170. delimitácia zamestnancov
 171. min. mzda - štatutár
 172. PN a súbeh zamestnanie a SZČO
 173. Narok na odchodne pri odchode do predcasneho SD
 174. čo je nesprávne na mojej pracovnej zmluve?
 175. Odvodová odpočítateľná položka 2015- postup
 176. Môže študent, spoločník s.r.o. pracovať na brigádnickú prácu študenta?
 177. Pn počas ochrannej lehoty
 178. mzda
 179. preradene- povýšenie zamestnanca - na novú pozíciu
 180. Dohoda o prac. činnosti s nepravid. príjmom
 181. Mám nárok na sociálnu dávku?
 182. Preplatenie vianočných sviatkov (24.,25.,26.12.2014) počas absencie.
 183. Vypočítala som správne zrážku exekúcie?
 184. Minimálna mzda Nemecko - aké sú podmienky pre Slovákov?
 185. stravovanie pri dvoch pracovných zmluvách???
 186. Stačí prechodný pobyt v AT ak legalne pracujem a chcem dostavat matersku z AT?
 187. Môže zamestnanec po skončení podporného obdobia po ťažkom pracovnom úraze čerpať nevyčerpanú dovolenku?
 188. Preplatenie dovolenky z predminuleho roka
 189. mozem si uplatnit odpocitatelnu polozku u dvoch zamestnavatelov
 190. Registračný list DBPS /s uplatnovanim vynimky na doch. poistenie, ale az pocas trvania dohody/
 191. Mzdové zvýhodnenia počas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku
 192. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku pri minimálnej mesačnej mzde?
 193. PN zamestnanca a zrážky zo mzdy - povinnosť zamestnávateľa
 194. Vypocet naroku na dovolenku a priemeru
 195. Odpočítateľná položka v zdravotnej poisťovni
 196. výška odvodov
 197. Odvody pri PN
 198. Vypoved a dlzka vypovednej lehoty po 8 mesiacoch prace
 199. Hodinová mzda a neodpracovaný celý skrátený úväzok - ako mám postupovať pri výpočte mzdy? "
 200. Rodičovská dovolenka a následne evidencia na UP
 201. mam narok na dovolenku pocas materskej?
 202. Materska
 203. ako vypočítam dovolenku, ak pracujem na 12 hodinové zmeny?
 204. uplatnenie odpoč.položky na ženu ak ma príjem z prenájmu
 205. Počíta sa z odstupného starostovi obce aj poistné
 206. Ako na výplatu staronového starostu?
 207. Krátenie dovolenky po rodičovskej dovolenke
 208. Ako sa vypocita nahrady mzdy za paragraf?d.
 209. Živnosť, minimálna mzda alebo štvrtinový úväzok v s.r.o.?
 210. Mzdová kalkulačka 2015
 211. Dohoda o pracovnej činnosti-pravidelný príjem
 212. Nárok na dovolenku
 213. mesačný výkaz do SP
 214. Prisiel mi exekucny prikaz na zrazky zo mzdy 2 tretiny platu.Ked zarobim netto 600 eur,kolko mi budu stahovat?
 215. Zdravotne odvody z uroku z pozicky od FO
 216. Ziadost o davku v nezamestnanosti
 217. Ročné zúčtovanie dane 2014 - tlačivo?
 218. nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a práca vo sviatok
 219. Môže byť riaditeľ neplnoorganizovanej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obecný úrad štatutárny orgán?
 220. Pomôže mi niekto vypočítať predpokladaný príjem na preplatenie dovolenky po RD?
 221. krátenie dovolenky
 222. Posedenie zo sociálneho fondu
 223. Ako sa vypočíta mesačný pracovný fond pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri 11,5 hodinových pracovných zmenách.
 224. urad prace a prispevok na dochadzku pracou
 225. Neplatene volno
 226. Mesačná mzda a výplata
 227. Je výška mojej mzdy v poriadku?
 228. vypocet mzdy ked poznam len odpracovane dni, 2,3e na hodinu za dovolenku 2,65, .... ako na to???
 229. portál VšZP po novom
 230. Skončenie PP dohodou zo zdrav.dôvodov
 231. Oplati sa prvy pilier ? Dobrovolne ?
 232. Ako vypocitat denny vymer. zaklad?
 233. Odvody v roku 2015
 234. Mám správne pracovnú zmluvu, ak pracovný pomer bol uzatvorený 1.6.2012 na dobu určitú do 31.12.2013 potom predĺženie do 31.12.2014?
 235. Preplatenie dovolenky
 236. Na kolko dni dovolenky mam narok po skonceni RD
 237. Zastupovanie riaditeľa
 238. Odpočítateľná položka na zdravotné odvody
 239. Zamestnanec-minimálna mzda
 240. Aké odvody a daň bude platiť SZČO s daňovým základom 7200 € ?
 241. Môžem nesprávne vyplatenú dovolenku za rok 2014 opraviť so mzdou za december 2014?
 242. Ak dostávam minimálnu mzdu od januára tohto roku budem oslobodená od platenia odvodov do zdravotnej poisťovne ja ako zamestnanec?
 243. Musí zamestnávateľ preplatiť náhradu mzdy za sviatky, ak zamestnanec má prac. týždeň len 10 hodín a normu odpracoval už za dva týždne na jeho žiadosť?
 244. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely nemocenskej dávky
 245. maximálny počet hodín na dohodu o VP
 246. Preplatenie dovolenky za rok 2013 ak som na materskej dovolenke od juna 2014
 247. koeficient pri pracovnom mieste čašníčka
 248. Môže dať firma výpoveď zamestnancovi bez výpovednej doby ?
 249. ELDP dohoda o vykonani prace
 250. Ako vypočítať rezervu na nevyčerpanú dovolenku?