PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Minimálna mzda 8,50 € v Nemecku pre vodičov
 2. Kedy ukončiť pracovný pomer po ťažkom pracovnom úraze, ak zdravotný stav neumožňuje pokračovať vo výkone práce?
 3. Preplatenie dovolenky pri výpovedi a prekažkach na strane zamestnávateľa
 4. Periodická lekárska prehliadka
 5. Daň. bonus pri dovrsení 25. roka 1.11.14
 6. Platnosť dohody po novom
 7. Výpovedná doba pri výpovedi zo strany zamestnanaca.
 8. Okamzite skoncenie PP
 9. dohoda o vykonaní práce a ZP
 10. Oznamovacia povinnosť voči ZP
 11. ciastocny invalid sa chce zamestnat
 12. Náhrada mzdy za dovolenku po RD
 13. Odovzdáva ,,Potvrdenie o trvaní práceneschopnosti,,-prechodku- alebo tiež tzv. lístok na peniaze zamestnanec alebo zamestnávateľ
 14. Započítavajú sa sviatky do fondu hodín?
 15. Započítavajú sa sviatky do fondu hodín?
 16. Odpočitateľná položka z dane na manžela
 17. Ako prihlásiť dohodu o brigádnickej práci študenta?
 18. zmena odhlásenia na Sociálnej poisťovni
 19. Zakon o zamestnanosti a povinnost zamestnavatela
 20. Môžem uzavrieť opätovne pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2015, ak pracovný pomer bol uzatvorený od 1.5.2013?
 21. Aká je odmena za hmotnú zodpovednosť?
 22. odpracovaný sviatok/sobota
 23. aka je minimalna mzda v cistom na hodinu?
 24. Formulár PD A1
 25. Vznik pracovného pomeru a PN
 26. Dohodár neprišiel do práce
 27. Vzťahuje sa na dohodárov aj minimálny mzdový koeficient?
 28. nárok na dovolenku
 29. Musím vybrať dovolenku cez sviatky?
 30. mzda polovicneho uvazku
 31. Vytvorenie pracovného miesta v ČR
 32. MD a príjem - povinnosti voči SP a ZP
 33. Pracovny pomer na dobu neurcitu, potom 2x dobu urcitu.
 34. PN posledný deň zamestnania
 35. Odpočítateľná položka na ZO - pracovný pomer a vyplatené podiely na zisku
 36. Nárok na materskú, lebo nie je povinne poistená viac ako 270 dní
 37. Vypocet nocneho priplatku
 38. Ako správne vypočítať odstupné starostovi obce
 39. Dve dohody u zamestnávateľa - registračný list na SP
 40. štúdium vš prezenčne a práca na TPP súčasne v ČR
 41. pracovná činnosť počas evidencie na UP
 42. Odovzdanie tzv.,,lístku na peniaze,,
 43. poznáte JEAgentur
 44. dovolenka- UČITEĽKA
 45. Môžem si do výpovede dohodou určiť podmienky?
 46. Cerpanie zo socialneho fondu - zdanovanie
 47. Nárok na dovolenku po dlhodobej PN
 48. Nárok na nemocenskú dávku pri novej práceneschopnosti
 49. pracovná zmluva na dobu určitú
 50. Výpoveď za absenciu.
 51. Predĺženie DoBPŠ uzatvorenej na 2 mesiace
 52. Evidencia Knihy jázd
 53. Garančné poistenie - SP
 54. kam zaniesť PN po skončený PP ??
 55. moze byt herna ktora ma 5 automatov otvorena 25.12.2014 a 1.1.2015
 56. Má nárok na príplatky za nočné zmeny, sviatky aj brigádnik ?
 57. Je lepšie požiadať o preúčtovanie dane zo závislej činnosti alebo o vrátenie?
 58. Návrat do zamestnania po skončení materskej dovolenky
 59. Vzor evidencie informačného systému a záznamu o poučení
 60. mam narok na matersku?
 61. nesulad vypovede zo zamestnania a odhlasením zo socialnej poistovne
 62. Odvolanie na Sociálnu poisťovňu
 63. Dohoda a evidencia na úrade práce
 64. Odmena komplementára.
 65. č. 208/2014 Z. z.Vyhláška a novela z. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia /učinnost 1.8.2014
 66. Exekučný príkaz a skončenie PP zamestnanca
 67. UP a nárok na nemocenské
 68. Započítanie odpracovaných hodín pri striedaní zamestnancov v zmenách.
 69. Je možná kombinácia dobrovoľného nemocenského poistenia a ukončeného poistenia vo Švajčiarsku na vznik nároku na materské?
 70. Exekučné zrážky - poradie
 71. koľko treba zraziť zo mzdy dohodára ak príde exekučný príkaz?
 72. Kto vykona v r. 2015 Rocne zuctovania pre nezamestnanu osobu, ktora mala v r. 2014 dvoch zamestnavatelov?
 73. Odpracovaný víkend a dohoda so zástupcami zamestnancov
 74. Môžu mi nevyplatiť stravné lístky?
 75. Ako dať výpoveď sám sebe vo v.o.s.
 76. cestovne nahrady - miesto vykonu prace v zahranici
 77. Plat starostu
 78. Dohoda o vykonani prace od 01.07.2014 do 30.06.2015
 79. Ake su financne naroky/kompenzacie zamestnanca v pripade neaktivnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v case sviatkov (24.12., 25.12., 26.12.)?
 80. Nárok na dovolenku
 81. Stravné a diéty vodičov
 82. Mam vypoved zo zdravotnych problemov.Z coho budem mat vyrubene odstupne ked som rok marodila z marodky alebo z posledneho zarobku?
 83. Mzdy v súkromnej spoločnosti
 84. Pokuta od Mestskej polície - prednostná pohľadávka?
 85. navsteva lekara
 86. IS Kamerový systém - v prípade oznámenia úradu pre OOU - patrí do osobitnej registrácie?
 87. evidencia ciest
 88. firemné cesťáky
 89. Uznanie priepustky pri sprevadzani ZTP dietata
 90. otec SZČO na materskej
 91. preloženie na jednu smenu
 92. Existuje ešte nepravidelný príjem pri DoBPŠ?
 93. Preberaci protokol
 94. zamestnanec a PN
 95. Súbeh funkcie spolocnika vo vlastnej s.r.o. a zamestnanca v inej s.r.o. z pohladu odvodov
 96. Priemerka versus nová pracovná zmluva
 97. Je opäť nárok na podporu v dĺžke 6 mesiacov alebo len na dovyplácanie do 6 mesiacov?
 98. Pokazim si pracou na skrateny uvazok za nizku mzdu buduci dochodok?
 99. Študent v SR = cudzinec z EU, uzatvoriť DoBPŠ? Aké úrady vybaviť?
 100. Mandátna zmluva a odvody do soc. poisťovne
 101. Môžem opätovne predĺžiť dobu určitú na dva roky ?
 102. ELDP
 103. Pracuje niekto v personalno - mzdovom programe PERM3 od firmy Kvasar?
 104. Dohoda o VP alebo dohoda o PČ - čo je výhodnejšie?
 105. Zamestnávateľ sa rozhodol prispievať zamestnancom do DDS. Sme základná škola, nefungujú u nás odbory. Kde si máme zapracovať prispievanie DDS, ak nemáme kolektívnu zmluvu?
 106. Čo v prípade, keď príde daňový úrad na kontrolu a zistí, že zamestnanec má podpísané vyhlásenie na NZDĆ a má neukončenú živnosť, prípadne s s.r.o z ktorej má príjmy?
 107. môže zamestnávateľ nahradiť plánovanú smenu 25.12.2014,keď sa nepracuje na iný deň v mesiaci?
 108. čo odo mňa Soc. poisťovňa chce?
 109. skúšobná doba
 110. Odstupné
 111. Výpočet PN
 112. Zamestnanec v EU, SZČO na Slovensku
 113. Exekucia a výživné
 114. Okamžité skončenie prac.pomeru počas dovolenky?
 115. SVIATOK a zaroven PRACA NADCAS - príplatok za nadcas aj sviatok?
 116. Výpočet pravdepodobného VZ pre dohodára.
 117. zahraničná pracovná cesta a ubytovanie v Bratislave
 118. Diety pri práci v zahraničí
 119. Zmena prace zo sviatku na pracovni den
 120. skončenie VŠ a podpora v nezamestnanosti
 121. Nárok na starobný dôchodok
 122. Stravovacie poukážky za december
 123. Česká firma a zamestnanec
 124. Nárok na dovolenku konateľa - zmluva o výkone funkcie konateľa
 125. Príjmy do 50% zo sumy §11ods.2a a odvody do ZP
 126. Ukočenie prac. zmluvy, ktorú som osobne nepodpísala ani mi nebola doručená
 127. sociálne odvody
 128. Ak vediem manželovi účtovníctvo popri zamestnaní, je možné, aby mi vyplatil na konci roka nejakú jednorazovú odmenu? Musí byť uzatvorená aj dohoda ?
 129. Výpočet pravdepodobného mesačného zárobku pri nástupe zamestnanca na TPP (Zákonník práce § 134, ods.3)?
 130. nárok na postup v platovej triede
 131. Predlžena RD zo zdravotnych dôvodov-zamestnávatelovi píšem žiadosť alebo oznámenie?
 132. Môžu mi krátiť dovolenku po nástupe do zamestnania po RD?
 133. Prečo sa mi neotvorí epodatelňa vo VšZP?
 134. Postup pri práceneschopnosti zamestnanca v Rakúsku.
 135. Mam narok na PN a materske ked zamestnavatel nema vyplatene vsetky odvody?
 136. Praca od nedele 22,00 so stvrtka 6,00
 137. Plný úväzok učiteľa a majstra odbornej výchovy
 138. Ako sa dá riešiť uplynutie podporného obdobia po veľmi ťažkom pracovnom úraze, ak zaťa práve po vianočnom období čaká ďalšia operácia hlavy?
 139. ako sa počíta výška nezamestnaneckého , ktoré mesiace sú rozhodujúce
 140. Návšteva matkinho lekára počas OČR
 141. Nezdaniteľná časť
 142. Ako sa pocita vyska pn ktore obdobie je rozhodujuce ?
 143. rozhodnutie alebo exekúcia so Soc. poisťovne a opravný mesačný výkaz
 144. preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2013 a 2014, ak bol opätovne zvolený
 145. Pracovny fond
 146. Práca v Nemecku cez agentúru a narok na rodičovský príspevok v Nemecku
 147. Eldp oneskorene podanie
 148. Zamestnávateľ mi nezaplatil všetky hodiny uvedené na pracovnom výkaze, je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru?
 149. Môže mi šéf napísať dovolenku, keď ma občas pošle domov skôr a preto mi chýbajú hodiny?
 150. pracovná zmluva-určitá doba
 151. Môže byť vrátená daň dôchodcovi, ak odpracoval iba časť roka?
 152. kedy prihlasovať poslanca obecného zastupiteľstva do ZP keď odmenu má vyplatenú raz ročne v novembri ale funkčné obdobie sa mu končí 10. decembra?
 153. dohoda na zabezpečenie odbornej praxe
 154. vzdanie sa odmeny zo strany zamestnanca
 155. Prosim vas pod akym kodom mam prihlasit do SP dochodcu, kt. bude u nas zamestnany na TPP? Dakujem
 156. Je určená min.hranica príjmu zamestnanca, z ktorej už nemôžeme zrážať ani ak nám príde exek.príkaz?
 157. aka je hodnota minimalneho denneho vymeriavacieho zakladu?
 158. lekarske vysetrenie
 159. Môže si konateľ s.r.o uplatniť NZDČ u iného zamestnávateľa ak nemá príjem ako konateľ s.r.o ?
 160. MZDA
 161. Nepeňažný dar zo SF
 162. Mám mať uzatvorenú nejakú zmluvu so živnostníkom ohladne zákona o ochrane osobných údajov.
 163. V akom obdobi je vhodnejsie ist na PN pri rozviazani pracovneho pomeru?
 164. fond pracovného času
 165. Má exekúcia prednosť pred zrážkami - pôžičkami?
 166. Odvody do sociálnej poisťovne
 167. PN vznikla v deň vzniku poistenia a výpočet denného vymeriavacieho základu
 168. Je vysledok duševnej práce zamestnanca majetkom zamestnavatela?
 169. Člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom - prihláška do SP
 170. nárok na dôchodok
 171. Doklad o rozvode zamestnávateľovi
 172. Výpočet pravdepodobného mesačného zárobku pre účely odstupného
 173. Nepretržitá prevádzka a sviatok
 174. Výzva na úhradu kapitačných platieb hradených v čase zániku poistného vzťahu
 175. Nevyčerpaná dovolenka
 176. Mozem si doplatit spatne dochodkove poistenie za obdobie neplateneho volna ?
 177. Zmiešaná mzda a sviatok
 178. Dodatok k DPC
 179. Ako sa vypocita starobny dochodok, ak ide o byvaleho invalidneho dochodcu?
 180. Je možné nariadiť zmenu pracovnej náplne bez súhlasu zamestnanca?
 181. dôchodca nezdaniteľná časť základu dane
 182. RLFO po 1.1.2013
 183. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 184. AKé sú nové povinnosti v platení odvodov u samostatne hospodáriaceho roľníka od 1.1.2015, resp. zmeny týkajúceho sa SHR?
 185. praca na dohodu a materska dovolenka
 186. 2 pracovné pomery a PN
 187. Ako mam spravne postupovat keď vam zamestnanec odmietne vykonavať prácu ktorá mu bola pridelená na ktorej už pracoval, odišiel z práce a doniesol PN dakujem
 188. Odstupné
 189. Dohodár a PN
 190. 1 % zo vstupnej ceny vozidla
 191. zamestnankyňa žiada o výpoveď dohodou ku koncu roka 2014 ... Ale ked už nemá záujem radšej by som bol keby končila skôr .
 192. praca na cierno
 193. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru podpisana sucasne s podpisom zmluvy na dobu neurcitu
 194. Môžem odoslať prehľad o zrazených preddavkoch zo záv činnosti už vtedy keď robím mzdy, alebo musím čakať na úhradu dane?
 195. OČR
 196. Zápočtový list pre dohodára
 197. Poslanec OZ, poberateľ starobného dôchodku, odvody do SP z odmeny.
 198. dohoda a odstupné
 199. Oneskorene nahlásený nástup na materskú dovolenku
 200. Prihlásenie do SP pri jednorázovej odmene spoločníka
 201. Nepeňažný príjem a odvody do sociálnej poisťovne
 202. Trvalý pracovný pomer
 203. Ako je to s prihlasovaním a odhlasovaním zo sociálnej poisťovne v prípade starostu obce, ktorý bol znovuzvolený ???
 204. mám byť zaradená na adaptačné vzdelávanie,
 205. nevyhodna pracovna zmluva
 206. Nárok na dovolenku
 207. §60 dohoda a / nadbytočnosť /
 208. omylom vyplácaný daňový bonus
 209. Podpora v nezamestnanosti a práca na dohodu s používaním súkromného auta
 210. Opakovaná skúšobná doba
 211. Má zamestnanec nárok na dovolenku po ťažkom pracovnom úraze hneď v januári 2014?
 212. Dávka v nezamestnanosti
 213. Mam narok cerpat dovolenku ked som marodila cely rok ,marodka mi koci 3.12.2014 a ostala mi dovolenka z minuleho roka 4 dni
 214. Ukončenie spoluprace s Allianz
 215. znovuzvolenie starostu a dovolenka
 216. Práce neschopnosť
 217. Do akej platovej triedy má byť zaradená ekonómka a vedúca školskej jedálne
 218. Má upratovačka, ktorá má pracovnú dobu od 8,00-9,00 a potom pokračuje od 10,00-17,00, nárok na príplatok za zmennosť?
 219. Návrat do zamestnania po RD a čerpanie dovolenky- výpočet náhrady za mzdu
 220. prerušenie soc. poistenia a príspevok zo soc. fondu
 221. inžinier pedagóg platobná trieda?
 222. Koniec PN a ukončenie pracovného pomeru dohodou
 223. 8hodinový pracovný čas a prestávka na obed
 224. výpoveď zo zdravotných dôvodov dohodou
 225. Odvody do SP
 226. Porušenie pracovnej disciplíny
 227. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 228. Praca nadcas a stravny listok.
 229. Môžu byť naraz uzavreté 2 DoPČ ?
 230. Mzdové veličiny 2015 - nová séria videoaktualít na Mzdy.TV
 231. Ako skončiť pracovný pomer zamestnanca, ktorý bol zvolený za starostu??
 232. rozviazanie PP v dobe určitej a povinnosti zamestnávateľa
 233. Odstupne bez zakonneho naroku - danovo uznatelny narok?
 234. konateľ-spoločník, musí mať PP zmluvu
 235. Som na rodičovskej dovolenke a moja zamestnávateľka odo mňa pýta oznámenie o nástupe do práce po materskej dovolenke??? Má na to právo? Mám jej napísať dátum ukončenia rodičovskej dovolenky písomne???
 236. predbežná kontrola
 237. Preplatenie dovolenky - pred koncom roka
 238. Odstupné
 239. Zamestnanci prechádzajúci z jednej firmy do druhej
 240. Môže si daňovník (zamestnanec) uplatniť NČZD na daňovníka (mesačne), a potom pri DP ročne aj za manželku?
 241. odstupné
 242. Neplatené voľno, príspevok zo SF a odvody
 243. Zamestnanecká rada
 244. Je nárok na preplatenie nadčasových hodín pri fixnej mesačnej mzde?
 245. Môže čerpať zamestnanec dovolenku z roku 2013 v roku 2015?
 246. Nezd. časť na 3. pilier v RZD za 2014- ako to bude, keď doplácame príspevky ?
 247. úhrada poistného za zamestnancov dane a odvody
 248. pri zaúčaní som nedostal zaplatenú mzdu
 249. Môže novoprijatý zamestnanec pokračovať v harmonograme zamestnanca, ktorý končí PP?
 250. Príplatok pre začínajúceho učiteľa počas adaptačného vzdelávania.