1. Čo zraziť zo mzdy invalidnému zamestnancovi na exekúcie (1 replies)
 2. V MRP programe - nepodplatok na dani z roč. zúč. (3 replies)
 3. Odvody SZČO (5 replies)
 4. zamestnávanie pribuzneho (5 replies)
 5. Návrat po rodičovskej dovolenke do práce (2 replies)
 6. Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. (2 replies)
 7. Do akej sumy z RZD musí zamestnanec resp. zamestancovi vrátiť daň, keď mu vyšli 4 centy ze musí vrátiť??? (3 replies)
 8. Práca v 3. rizikovej skupine, a dodatok k PZ? (2 replies)
 9. Odvod na sociálne poistenie z peňažného plnenia od farmaceutickej spoločnosti (6 replies)
 10. Môžem vykonávať absolventskú prax v inom okrese v akom som vedená? (3 replies)
 11. Aká je možnosť výpovede zamestnancom ak zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou, (10 replies)
 12. Materská dovolenka-narok aj pri evidencii na urade prace? (19 replies)
 13. Výpočet, krátenie dovolenky pri PN (1 replies)
 14. Dohodar a odhlasovanie zo ZP (15 replies)
 15. dohodári (7 replies)
 16. socialna poistovna a podpora (4 replies)
 17. Rocne zuctovanie - prijem na zaklade mandatnej zmluvy a zamestnanecka premia (11 replies)
 18. mzda nadčas a kratší pracovný čas (3 replies)
 19. Obedňajšia prestávka (15 replies)
 20. Skončenie PP dohodou počas RD a odvody z preplatenej dovolenky (2 replies)
 21. Podla §60 mam nárok na odstupné? (1 replies)
 22. Z čoho sa vypočíta PN a dovolenka po rodičovskom príspevku ? (1 replies)
 23. Výpoveď a opätovné obsadenie pracovnej pozície (6 replies)
 24. Vyplatenie odmeny naraz za dva mesiace - vyradenie z evidencie uchádzačov UPSVaR (4 replies)
 25. Kedy pripísať zamestnancom nárok na dovolenku v novom roku? (8 replies)
 26. prijem 2600 EUR brutto - ma si uplatnit NČZD? (2 replies)
 27. OLYMP - stravne vo forme financneho prispevku (1 replies)
 28. Exekučná zrážka zamestnanca (4 replies)
 29. Čo sa zahŕňa do odpracovaných rokov pre určenie odstupného - PN, MD, RD? (1 replies)
 30. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku. (2 replies)
 31. Mzdové účtovníctvo a personalistika (2 replies)
 32. nárok na dovolenku (3 replies)
 33. VZ na doplnkové dôchodkové poistenie (0 replies)
 34. Stravovanie zamestnanca - špeciálna dieta (2 replies)
 35. Zauctovanie cestovného autobusovou linkou v s.r.o. (3 replies)
 36. Výpoveď zamestnancovi (3 replies)
 37. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaných (1 replies)
 38. Nemocenské dávky pre SZČO (7 replies)
 39. Zmena poklesu invalidity v priebehu mesiaca (z viac ako 70% na 55%) (2 replies)
 40. Odvody a mzda pri PN (8 replies)
 41. Dividendy z dvoch spolocnosti = ZP z dvoch VZ? (3 replies)
 42. priplatok za pohotovosť (3 replies)
 43. Zamestnavanie osob so zdravotnym postihnutim (2 replies)
 44. Okamzite ukoncenie PP za opakovane za sebou nasl. absencie (5 replies)
 45. Platiť náhradu príjmu pri PN vystavenej pri sprevádzaní dieťaťa v nemocnici? (3 replies)
 46. Práca na skrátený úväzok a dôchodok (4 replies)
 47. Materska dovolenka (1 replies)
 48. príplatok na nočnú zmenu . (1 replies)
 49. vypocet pravdepodobneho zarobku pre vypocet odstupneho po ukonceni RD (3 replies)
 50. neospravedlnená absencia a skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 51. Úhrn preddavkov na daň (po termíne) (2 replies)
 52. Životné minimum pre rok 2015 u zamestnanca pri exekučných zrážkach (2 replies)
 53. VZ pre podporu v nezamestnanosti (6 replies)
 54. Invalidný alebo predčasný dôchodok - čo sa viac oplatí? (6 replies)
 55. Policajt vo výpovednej dobe a práca na dohodu (3 replies)
 56. Možem dať okamžitú výpoveď ak nemám pracovnú zmluvu vo firme? (22 replies)
 57. Preplatená dovolenka a odvody (1 replies)
 58. stupne náročnosti prace (2 replies)
 59. platené sviatky cez velkú noc. (5 replies)
 60. Stupeň náročnosti (2 replies)
 61. Mám si zrušiť ODU, ak si na ňom nesporím? (2 replies)
 62. Príspevok na dochádzku za prácou (0 replies)
 63. Ako opraviť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň po opravenej mzde? (3 replies)
 64. Je povinnosť zo zákona, aby mala pokladníčka uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti? (7 replies)
 65. Odvody dohodára - osobný asistent (1 replies)
 66. Ako má mať zamestnanec vykázané hodiny, keď začal hlavný pracovný pomer 27. 3. 2015, odpracoval jednu nočnú zmenu a ukončil pracovný pomer 28. 3. 2015? (2 replies)
 67. živnosť a materská dovolenka (1 replies)
 68. Dohoda o vykonaní práce-zastupovanie počas dovoleniek (7 replies)
 69. nárok na dovolenku (4 replies)
 70. Krátenie mzdy za požitie alkoholu (26 replies)
 71. Čo ak viem o tom, že zamestnanec klame vo svojej dochádzke? (22 replies)
 72. Hlásenie - dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň (1 replies)
 73. Mam narok na riadnu pracovnu zmluvu? (10 replies)
 74. Da sa zamestnat aj bez skusobnej doby? (4 replies)
 75. Je potrebná zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostedkovateľom, pokiaľ sa jedná o personálnu spoločnosť, v prípade, že nám poskytuje dočasne pridelených zamestnancov? (6 replies)
 76. Dočasné pridelenie zamestnanca. (0 replies)
 77. dividendy za rok 2013 sú priznané rozhodnutím spoločníka zo dňa 31.12.2014, logicky budú vyplatené v roku 2015. Účtovanie? (4 replies)
 78. Ročné zúčtovanie dane (10 replies)
 79. započítanie praxe vo verejnej správe (1 replies)
 80. TPP u jedného zamestnávateľa a dovolenka u druhého (1 replies)
 81. PN v ochrannej lehote a neodhlásenie zo SP a ZP (8 replies)
 82. Nesprávne uvedený rok na výpovedi (5 replies)
 83. Minimálna mzda , (2 replies)
 84. Aky je narok na dovolenku po retazovom porode (11 replies)
 85. Ukončenie PP dohodou počas PN (5 replies)
 86. Nárok na daňový bonus-vek dieťaťa 25 rokov. (8 replies)
 87. Ročné zúčtovanie dane 2014 (8 replies)
 88. Skúšobná doba (2 replies)
 89. Výmenné dni učiteliek MŠ (4 replies)
 90. Ročné zúčtovanie dane a odpočitatelná položka (6 replies)
 91. mám nárok na odchodné (2 replies)
 92. nepretržitá prevádzka a platenie sviatku keď firma nepracuje (4 replies)
 93. Svedectvo na súde (1 replies)
 94. Skratky v Rakúskom potvrdení o príjmoch (1 replies)
 95. paušálne stravné zamestnanca (3 replies)
 96. Prilezitostna praca v Taliansku / RZD alebo DP? (3 replies)
 97. Ukončenie materskej, nástup do práce (9 replies)
 98. priznaný ID do 70% a možnosť pracovať (7 replies)
 99. na personalnom oddeleni (12 replies)
 100. 2 PN po sebe viac ako 52 týždňov (1 replies)
 101. platí potvrdenie o sprevádzaní rod.príslušníka aj na poobednú smenu? (1 replies)
 102. vypoved zo strany zamestnanca,dohodou § 63 ods I pism.b (16 replies)
 103. aka je vyska diety pre szco v ceskej republike a plus vreckove (1 replies)
 104. Opatrovanie rodiča+je aj nárok na PN? (1 replies)
 105. smennosť a sviatok (1 replies)
 106. Mzda nižšia ako v pracovnej zmluve (16 replies)
 107. Dohoda a odstupné (11 replies)
 108. Na marodke trvala aj prechodna adresa - kde sa mozem zdrziavat? (7 replies)
 109. Exekucie zamestnanca + viacero zrazok zo mzdy (7 replies)
 110. Musím exekútorovi oznámiť, že zamestnancovi, ktorý má exekúciu, skončil u nás pracovný pomer? (6 replies)
 111. Mám sa prihlásiť na úrade práce po skončení pracovného pomeru? (4 replies)
 112. Aký je správny nárok na dovolenku pri ukončení prac. zmluvy na dobu určitú? (7 replies)
 113. Nepretrzita a dovolenka cez sviatok (7 replies)
 114. Mamička pracujuca na dohodu aké odvody má zamestnávateľ odvádzať? (4 replies)
 115. Opätovný nástup do pracovného pomeru - skúšobná doba? (2 replies)
 116. práca počas rodičovskej dovolenky (0 replies)
 117. Platba do zdravotnej poisťovne (1 replies)
 118. Ako môže konateľ poberať mzdu zo svojej firmy keď je na materskej dovolenke? (10 replies)
 119. nárok na materské (7 replies)
 120. Pracovná zmluva hlavného kontrolóra (1 replies)
 121. Nemáme nárok na príplatky za nočné v záučnej dobe? (1 replies)
 122. Zmena uplatnovania nezdanitelnej casti ZD (2 replies)
 123. PP na určitú dobu po PP na neurčitú dobu (1 replies)
 124. Maximálny počet odpracovaných hodín (3 replies)
 125. Prekážka - pohreb (20 replies)
 126. nárok na stravný lístok (2 replies)
 127. SZČO - čo je čistý a čo je hrubý príjem (2 replies)
 128. Rodičovská dovolenka a práca na dohodu vs. daňový bonus (4 replies)
 129. Hlásenie o vyúčtovaní dane (12 replies)
 130. DoPČ (4 replies)
 131. Nárok na dovolenku a stravné lístka ako čašníčka (1 replies)
 132. ročné zúčtovanie dane z príjmov (2 replies)
 133. Starobný dôchodca, dohodu o PČ - PN? (2 replies)
 134. Danovy preplatok FO do 5eur (2 replies)
 135. Má nárok na celorocny danovy bonus ten kto ne od pracoval cely rok v PP? (4 replies)
 136. Dočasné pridelenie, zmena miesta výkonu práce a zvýšené výdavky na dochádzanie. (0 replies)
 137. Cudzinec na urade prace (5 replies)
 138. Potvrdenie o príjme za rok 2014 z Rakúska (5 replies)
 139. Potvrdenie oz zamestnanca k RZD po jeho zuctovani (2 replies)
 140. Potvrdenie o príjme za rok 2014 z Rakúska (0 replies)
 141. Pracovný pomer - čiastočná invalidka (3 replies)
 142. Práva člena zamestnaneckej rady (0 replies)
 143. ako postupovať po roku PN, po rozhodnuťí soc.poisť., že mi zanikol nárok na nemocenské (15 replies)
 144. zverejnenie nezdanovania vyplat , co sa moze stat zamestnancovi ak sa to rozhodne zverejnit, lebo mu to uz nevyhovuje (1 replies)
 145. Môžem dať výpoveď zamestnancovi zťp ? (14 replies)
 146. Je v súlade s SK legislatívou byt prokuristom vo firme za zarobok 0 Eur rocne a zaroven mat TPP vo firme, ktora ma uplne ine zameranie? (1 replies)
 147. Dohoda_prihlasovanie do ZP (7 replies)
 148. Daňové priznanie-dôchodca rek 2014 (1 replies)
 149. Pracovný úväzok na kratší pracovný pomer a telepráca (3 replies)
 150. Dochodca a zdravotne poistenie z prenajmu. (2 replies)
 151. Zamestnanec - invalidný dôchodca - odvody (4 replies)
 152. Dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 153. Nezdaniteľná časť základu dane pri zamestnancovi zamestnanom na Slovensku len časť roka (1 replies)
 154. Daňový bonus (1 replies)
 155. Pracovný pohovor v Dell (1 replies)
 156. Ako má vyzerať poučenie oprávnenej osoby, konkrétne IT Technika/administrátora, ktorý nie je Slovák? (5 replies)
 157. Prijem 36000e rocne - plati sa milionarska dan ? (2 replies)
 158. DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY (2 replies)
 159. skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 160. ročne zučtovanie dane a odchod do dochodku v 6 mesiaci minuleho roku (12 replies)
 161. Práca počas výpovednej doby - krajčírka (31 replies)
 162. Dohoda o brig.praci studenta a nahrada prijmu za nemoc (1 replies)
 163. Zakladna mzda je myslene mzda ktora mi bude vyplatena alebo je to myslene ako hruba mzda. dakujem (3 replies)
 164. dotácia na pracovné miesto z USPVaR (2 replies)
 165. Dochodok a PN (2 replies)
 166. Exekúcia (1 replies)
 167. Ako sa má evidovať platené voľno(lekár,sprevádzanie) v hod alebo v min? (14 replies)
 168. Uzatvaranie novej zmluvy - statna sluzba (2 replies)
 169. Dohoda o vykonaní práce + opatrovateľský príspevok - má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka? (2 replies)
 170. RZD -neúplné údaje (6 replies)
 171. vykonanie ročného zúčtovania dane (3 replies)
 172. Na koľko dní dovolenky mám nárok po materskej? (22 replies)
 173. Skrátený pracovný čas-dovolenka (13 replies)
 174. Otec na materskej (15 replies)
 175. NČZD na manželku - manželia časť roka (1 replies)
 176. Ako zraziť súkromné hovory zo služobného mobilu (10 replies)
 177. Oprava mzdy/potvrdenia - občan SR, príslušnosť k právnym predpisom soc. zabezpečenia ČR, avšak príjem aj zo SR (2 replies)
 178. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 179. svadba počas PN (7 replies)
 180. Pracovný úraz - doplatenie mzdy (1 replies)
 181. Narok na dovolenku pocas materskej a odstupne (6 replies)
 182. Má zamestnanec nárok na náhradu príjmu pri opakovanej PN? (1 replies)
 183. Preplatenie dovolenky pri skončení prac.pomeru na dobu určitú zamestnankyni na materskej dovolenke - nepríde o materskú v mesiaci keď bude dovolenka preplatená? (1 replies)
 184. výkaz do ZP a výpočet mzdy zamestnanca (3 replies)
 185. Nezdaniteľná časť na manžela (9 replies)
 186. Dočasné pridelenie zamestnanca - áno či nie? (2 replies)
 187. Zamestnavatel mi siahol na mzdu po skončení PP s dovodm že som porušil prac.disciplinu ale som neporušil. (9 replies)
 188. Kedy ukončiť PP po RD po 2 deťoch, ak bola aj práca na dohodu počas RD a nástup na Úrad práce (0 replies)
 189. Žiadosť o vrátenie preplatku dane (2 replies)
 190. Stravné v cestovnom príkaze. (3 replies)
 191. Dohoda o vykonaní práce - nevykonaná práca (5 replies)
 192. Odmeňovanie podľa 553 – môže byť hrubá mzda v mesiaci nižšia ako funkčný plat? (1 replies)
 193. Nadčas podľa 121 ods. 2 (1 replies)
 194. zamestnanecka premia a zamestnanie dlhodobo nezamestnaneho (1 replies)
 195. prosím Vás ako vypočítam dený vymeriavací základ, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 16.2.2015 a 23.2.2015 nastúpil na PN do 28.2.2015 ? (1 replies)
 196. zrušenie firmy počas RD (4 replies)
 197. Som oslobodená od platenia zdravotného poistenia ak pracujem na polovičný úväzok? (6 replies)
 198. Kedy môžem začať PN? (3 replies)
 199. zdaňovanie výhry popri materskej (4 replies)
 200. Dovolenka počas MD a RD a priemer (2 replies)
 201. Dohoda o vykonaní práce - starobný dôchodca - potvrdenia (1 replies)
 202. Cestovné náhrady pre využívanie vozidla (5 replies)
 203. Ročné zúčtovanie 2014 (1 replies)
 204. krátenie dovolenky pri PN (3 replies)
 205. rada by som vediet, ci zamestnavatel postupuje spravne, ak mi na stravu prispieva iba napr.2 dni v mesiaci... (3 replies)
 206. Dôchodkový vek a povinnosti zamestnávateľa (6 replies)
 207. Platná pracovná zmluva?? Iná trvalá adresa zamestnanca (9 replies)
 208. Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi (3 replies)
 209. Ako vybaviť pre zamestnancov vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy - Srbov a Rumunov - formulár A1? (0 replies)
 210. Daňový bonus (3 replies)
 211. Uvádzať výšku starobného dôchodku? (6 replies)
 212. Ako vydávať stravné lístky? (10 replies)
 213. potvrdenie o príjme z Čiech (5 replies)
 214. co robit, ak zamestnavatel neplati odvody do soc. a zdra. poistovne? (7 replies)
 215. Nedostavil sa na vopred dohodnuty termin periodickej lek.prehliadky (5 replies)
 216. RZD ci DP invalidneho dochodcu? (4 replies)
 217. davka z garancneho fondu (2 replies)
 218. Zahraničný zamestnanec a odpočítateľná položka na ZP (1 replies)
 219. S coho vyratat matersku? (10 replies)
 220. minimálna mzda a 7,5 hod.prac.čas (8 replies)
 221. Vyslanie zamestnanca do Ceskej republiky slovenskou firmou (1 replies)
 222. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti ak môj pomer vznikol počas RD a dobu určitú? (3 replies)
 223. Má nárok na odchodné invalid.zamestnanec, ktorý si neplnil pracovné povinnosti? (16 replies)
 224. PRáCA v sobotu (7 replies)
 225. na akú podporu mám nárok po rodičovskej dovolenke? (13 replies)
 226. Dočasné pridelenie zamestnanca (1 replies)
 227. Zníženie úväzku zástupkyne školy o jednu hodinu ? (0 replies)
 228. NČND pri starobnom dôchodcovi (5 replies)
 229. Preradenie zamestnanca odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003 (2 replies)
 230. Sociálna poisťovňa – vylúčiteľné doby - matka dieťaťa do 6 rokov (0 replies)
 231. dokedy RZD? (4 replies)
 232. Vyššia materská (3 replies)
 233. Nárok na dovolenku (5 replies)
 234. zamestnanecká prémia (3 replies)
 235. pracovná zmluva a pracovná náplň (1 replies)
 236. Ročné zúčtovanie a neuplatnený DB (2 replies)
 237. Výpoveď a nárok na podporu v nezamestnanosti (1 replies)
 238. mzda v cudzej mene (1 replies)
 239. Doba určitá (8 replies)
 240. Ukončenie PN a oznámenie na soc.poisťovni (2 replies)
 241. Kedy zajst na urad prace (1 replies)
 242. Nástup na materskú dovolenku počas ochrannej lehoty (2 replies)
 243. Je potrebne davat agenture dohody o vykone prace nadcas, (2 replies)
 244. Kde má pracovník odovzdať ukončenie PN po ukončení pracovného pomeru? (2 replies)
 245. výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 (0 replies)
 246. priemerný počet zamestnancov výpočet (5 replies)
 247. Ako je to s DPH, ak zamestnanec za stravný lístok nič neplatí? (1 replies)
 248. Opatrovné a podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 249. Priemerny prepocitany evidencny pocet zamestnancov (1 replies)
 250. Je možné uskutočniť úhradu za stravné lístky zamestnanca inak ako zrážkou z jeho mzdy? (3 replies)