PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zamestnávateľ sa rozhodol prispievať zamestnancom do DDS. Sme základná škola, nefungujú u nás odbory. Kde si máme zapracovať prispievanie DDS, ak nemáme kolektívnu zmluvu?
 2. Čo v prípade, keď príde daňový úrad na kontrolu a zistí, že zamestnanec má podpísané vyhlásenie na NZDĆ a má neukončenú živnosť, prípadne s s.r.o z ktorej má príjmy?
 3. môže zamestnávateľ nahradiť plánovanú smenu 25.12.2014,keď sa nepracuje na iný deň v mesiaci?
 4. čo odo mňa Soc. poisťovňa chce?
 5. skúšobná doba
 6. Odstupné
 7. Výpočet PN
 8. Zamestnanec v EU, SZČO na Slovensku
 9. Exekucia a výživné
 10. Okamžité skončenie prac.pomeru počas dovolenky?
 11. SVIATOK a zaroven PRACA NADCAS - príplatok za nadcas aj sviatok?
 12. Výpočet pravdepodobného VZ pre dohodára.
 13. zahraničná pracovná cesta a ubytovanie v Bratislave
 14. Diety pri práci v zahraničí
 15. Zmena prace zo sviatku na pracovni den
 16. skončenie VŠ a podpora v nezamestnanosti
 17. Nárok na starobný dôchodok
 18. Stravovacie poukážky za december
 19. Česká firma a zamestnanec
 20. Nárok na dovolenku konateľa - zmluva o výkone funkcie konateľa
 21. Príjmy do 50% zo sumy §11ods.2a a odvody do ZP
 22. Ukočenie prac. zmluvy, ktorú som osobne nepodpísala ani mi nebola doručená
 23. sociálne odvody
 24. Ak vediem manželovi účtovníctvo popri zamestnaní, je možné, aby mi vyplatil na konci roka nejakú jednorazovú odmenu? Musí byť uzatvorená aj dohoda ?
 25. Výpočet pravdepodobného mesačného zárobku pri nástupe zamestnanca na TPP (Zákonník práce § 134, ods.3)?
 26. nárok na postup v platovej triede
 27. Predlžena RD zo zdravotnych dôvodov-zamestnávatelovi píšem žiadosť alebo oznámenie?
 28. Môžu mi krátiť dovolenku po nástupe do zamestnania po RD?
 29. Prečo sa mi neotvorí epodatelňa vo VšZP?
 30. Postup pri práceneschopnosti zamestnanca v Rakúsku.
 31. Mam narok na PN a materske ked zamestnavatel nema vyplatene vsetky odvody?
 32. Praca od nedele 22,00 so stvrtka 6,00
 33. Plný úväzok učiteľa a majstra odbornej výchovy
 34. Ako sa dá riešiť uplynutie podporného obdobia po veľmi ťažkom pracovnom úraze, ak zaťa práve po vianočnom období čaká ďalšia operácia hlavy?
 35. ako sa počíta výška nezamestnaneckého , ktoré mesiace sú rozhodujúce
 36. Návšteva matkinho lekára počas OČR
 37. Nezdaniteľná časť
 38. Ako sa pocita vyska pn ktore obdobie je rozhodujuce ?
 39. rozhodnutie alebo exekúcia so Soc. poisťovne a opravný mesačný výkaz
 40. preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2013 a 2014, ak bol opätovne zvolený
 41. Pracovny fond
 42. Práca v Nemecku cez agentúru a narok na rodičovský príspevok v Nemecku
 43. Eldp oneskorene podanie
 44. Zamestnávateľ mi nezaplatil všetky hodiny uvedené na pracovnom výkaze, je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru?
 45. Môže mi šéf napísať dovolenku, keď ma občas pošle domov skôr a preto mi chýbajú hodiny?
 46. pracovná zmluva-určitá doba
 47. Môže byť vrátená daň dôchodcovi, ak odpracoval iba časť roka?
 48. kedy prihlasovať poslanca obecného zastupiteľstva do ZP keď odmenu má vyplatenú raz ročne v novembri ale funkčné obdobie sa mu končí 10. decembra?
 49. dohoda na zabezpečenie odbornej praxe
 50. vzdanie sa odmeny zo strany zamestnanca
 51. Prosim vas pod akym kodom mam prihlasit do SP dochodcu, kt. bude u nas zamestnany na TPP? Dakujem
 52. Je určená min.hranica príjmu zamestnanca, z ktorej už nemôžeme zrážať ani ak nám príde exek.príkaz?
 53. aka je hodnota minimalneho denneho vymeriavacieho zakladu?
 54. lekarske vysetrenie
 55. Môže si konateľ s.r.o uplatniť NZDČ u iného zamestnávateľa ak nemá príjem ako konateľ s.r.o ?
 56. MZDA
 57. Nepeňažný dar zo SF
 58. Mám mať uzatvorenú nejakú zmluvu so živnostníkom ohladne zákona o ochrane osobných údajov.
 59. V akom obdobi je vhodnejsie ist na PN pri rozviazani pracovneho pomeru?
 60. fond pracovného času
 61. Má exekúcia prednosť pred zrážkami - pôžičkami?
 62. Odvody do sociálnej poisťovne
 63. PN vznikla v deň vzniku poistenia a výpočet denného vymeriavacieho základu
 64. Je vysledok duševnej práce zamestnanca majetkom zamestnavatela?
 65. Člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom - prihláška do SP
 66. nárok na dôchodok
 67. Doklad o rozvode zamestnávateľovi
 68. Výpočet pravdepodobného mesačného zárobku pre účely odstupného
 69. Nepretržitá prevádzka a sviatok
 70. Výzva na úhradu kapitačných platieb hradených v čase zániku poistného vzťahu
 71. Nevyčerpaná dovolenka
 72. Mozem si doplatit spatne dochodkove poistenie za obdobie neplateneho volna ?
 73. Zmiešaná mzda a sviatok
 74. Dodatok k DPC
 75. Ako sa vypocita starobny dochodok, ak ide o byvaleho invalidneho dochodcu?
 76. Je možné nariadiť zmenu pracovnej náplne bez súhlasu zamestnanca?
 77. dôchodca nezdaniteľná časť základu dane
 78. RLFO po 1.1.2013
 79. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 80. AKé sú nové povinnosti v platení odvodov u samostatne hospodáriaceho roľníka od 1.1.2015, resp. zmeny týkajúceho sa SHR?
 81. praca na dohodu a materska dovolenka
 82. 2 pracovné pomery a PN
 83. Ako mam spravne postupovat keď vam zamestnanec odmietne vykonavať prácu ktorá mu bola pridelená na ktorej už pracoval, odišiel z práce a doniesol PN dakujem
 84. Odstupné
 85. Dohodár a PN
 86. 1 % zo vstupnej ceny vozidla
 87. zamestnankyňa žiada o výpoveď dohodou ku koncu roka 2014 ... Ale ked už nemá záujem radšej by som bol keby končila skôr .
 88. praca na cierno
 89. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru podpisana sucasne s podpisom zmluvy na dobu neurcitu
 90. Môžem odoslať prehľad o zrazených preddavkoch zo záv činnosti už vtedy keď robím mzdy, alebo musím čakať na úhradu dane?
 91. OČR
 92. Zápočtový list pre dohodára
 93. Poslanec OZ, poberateľ starobného dôchodku, odvody do SP z odmeny.
 94. dohoda a odstupné
 95. Oneskorene nahlásený nástup na materskú dovolenku
 96. Prihlásenie do SP pri jednorázovej odmene spoločníka
 97. Nepeňažný príjem a odvody do sociálnej poisťovne
 98. Trvalý pracovný pomer
 99. Ako je to s prihlasovaním a odhlasovaním zo sociálnej poisťovne v prípade starostu obce, ktorý bol znovuzvolený ???
 100. mám byť zaradená na adaptačné vzdelávanie,
 101. nevyhodna pracovna zmluva
 102. Nárok na dovolenku
 103. §60 dohoda a / nadbytočnosť /
 104. omylom vyplácaný daňový bonus
 105. Podpora v nezamestnanosti a práca na dohodu s používaním súkromného auta
 106. Opakovaná skúšobná doba
 107. Má zamestnanec nárok na dovolenku po ťažkom pracovnom úraze hneď v januári 2014?
 108. Dávka v nezamestnanosti
 109. Mam narok cerpat dovolenku ked som marodila cely rok ,marodka mi koci 3.12.2014 a ostala mi dovolenka z minuleho roka 4 dni
 110. Ukončenie spoluprace s Allianz
 111. znovuzvolenie starostu a dovolenka
 112. Práce neschopnosť
 113. Do akej platovej triedy má byť zaradená ekonómka a vedúca školskej jedálne
 114. Má upratovačka, ktorá má pracovnú dobu od 8,00-9,00 a potom pokračuje od 10,00-17,00, nárok na príplatok za zmennosť?
 115. Návrat do zamestnania po RD a čerpanie dovolenky- výpočet náhrady za mzdu
 116. prerušenie soc. poistenia a príspevok zo soc. fondu
 117. inžinier pedagóg platobná trieda?
 118. Koniec PN a ukončenie pracovného pomeru dohodou
 119. 8hodinový pracovný čas a prestávka na obed
 120. výpoveď zo zdravotných dôvodov dohodou
 121. Odvody do SP
 122. Porušenie pracovnej disciplíny
 123. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 124. Praca nadcas a stravny listok.
 125. Môžu byť naraz uzavreté 2 DoPČ ?
 126. Mzdové veličiny 2015 - nová séria videoaktualít na Mzdy.TV
 127. Ako skončiť pracovný pomer zamestnanca, ktorý bol zvolený za starostu??
 128. rozviazanie PP v dobe určitej a povinnosti zamestnávateľa
 129. Odstupne bez zakonneho naroku - danovo uznatelny narok?
 130. konateľ-spoločník, musí mať PP zmluvu
 131. Som na rodičovskej dovolenke a moja zamestnávateľka odo mňa pýta oznámenie o nástupe do práce po materskej dovolenke??? Má na to právo? Mám jej napísať dátum ukončenia rodičovskej dovolenky písomne???
 132. predbežná kontrola
 133. Preplatenie dovolenky - pred koncom roka
 134. Odstupné
 135. Zamestnanci prechádzajúci z jednej firmy do druhej
 136. Môže si daňovník (zamestnanec) uplatniť NČZD na daňovníka (mesačne), a potom pri DP ročne aj za manželku?
 137. odstupné
 138. Neplatené voľno, príspevok zo SF a odvody
 139. Zamestnanecká rada
 140. Je nárok na preplatenie nadčasových hodín pri fixnej mesačnej mzde?
 141. Môže čerpať zamestnanec dovolenku z roku 2013 v roku 2015?
 142. Nezd. časť na 3. pilier v RZD za 2014- ako to bude, keď doplácame príspevky ?
 143. úhrada poistného za zamestnancov dane a odvody
 144. pri zaúčaní som nedostal zaplatenú mzdu
 145. Môže novoprijatý zamestnanec pokračovať v harmonograme zamestnanca, ktorý končí PP?
 146. Príplatok pre začínajúceho učiteľa počas adaptačného vzdelávania.
 147. Materská dovolenka, koniec zmluvy
 148. otec SZČO na materskej, matka nezamestnaná
 149. Odstupné
 150. DoVP - odvody zo zalohy
 151. Zmena zamestnania a nemocenske davky
 152. Ako vybavim formulár e 104?
 153. detailne vyhodnotenie vypoctu mzdy
 154. Navrat do prace z rodicovskej dovolenky
 155. Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú
 156. Dávka v nezamestnanosti sa počíta z hrubej mzdy alebo z tzv. super hrubej mzdy?
 157. Pýtať si vyššiu mzdu v práci?
 158. Projekt do 29 rokov a materska dovolenka
 159. Dostanem materskú?
 160. Práce neschopnosť PN (paragraf)
 161. Je na Slovensku povinnost mit na kazde prodejne vedenou dochazku vsech zamestnancu?
 162. zdravotne poistenie od 01.01.2015
 163. Môžem ako zamestnávateľ zahrnúť stravné lístky do mzdy?
 164. Prosím Vás, aký je rozdiel medzi vykonanou a vykonávanou prácou?
 165. Zamestnanie na 6 hodín denne - odstupné a stravné lístky
 166. Musí mať zmluva medzi sprostredkovatelom a prevadkovatelom - v pripade ochrany osobných udajov - aj odstavec definujuci pravny zaklad?
 167. Co vsetko si moze dovolit zamestnavatel pri pruznej pracovnej dobe?
 168. Môže byť superhrubá mzda v pracovnej zmluve alebo dohode?
 169. Výpoveď daná zamestnancom.
 170. zdravotné odvody, evidovaný nezamestnaný, PP na DoVP
 171. Dohodár - stravné pri pracovnej ceste
 172. Pracovná zdravotná služba - vlastní zamestnanci
 173. Krátenie dovolenky
 174. Poistenie v nezamestnanosti ?
 175. Dočasná pn , náhrada príjmu,ako sa vypočíta denný vymeriavaci základ u zamestnávateľa a prečo som nedostala nemocenské?
 176. Je nutne v pracovnej zmluve uvadzat stupen narocnosti prace.
 177. Rocne zuctovanie preddavov na dan z p. dohodarov
 178. Zamestnanec vo výkone trestu - ako ukončiť PP?
 179. Pracovná doba a prestávka
 180. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 181. vymeriavací základ pre podporu v nezamestnanosti
 182. Predcasne ukoncenie PN-ky
 183. Môže mi zamestnávateľ odpísať 1/2 dňa dovolenky za 31.12.2014?
 184. Je povinný SZČO sa registrovať v Sociálnej poisťovni ak robí v zahraničí, býva v zahraničí cca 10 mesiacov v roku. Nemá ani len DIČ SK.
 185. Dodatok k dohode o brigádnickej práci študentov vzor
 186. Výpoveď zamestnancom-Okamžité skončenie PP
 187. hrubá mzda na pracovnej zmluve
 188. hlavný pracovný pomer na SR a DoVP v česku
 189. práca počas sviatku
 190. Dodatok k pracovnej zmluve
 191. Refundácia odvodov podľa §50a - doplatenie zamestnancovi po ukonč.PP
 192. Ukončenie PP na dobu určitú
 193. Zamestnanie občana ČR
 194. Praca viac ako 12 hodin denne v ramci dohody o praci nadcas - je to zakazane pri rovnomernom prac.case?
 195. praca na dohodu popri rodicovskej dovolenke
 196. nemáte tu niekto vzory zmlúv pre vodičov, strojníkov?
 197. Nepodpisanie dodatku k zmluve o zmene prac.casu - narok na odstupné?
 198. jednorazový prijem
 199. OČR pri nezosobášenom pare
 200. Ma narok zamestnanec na NCZD za rok 2014 ma ID a bol financnym poradcom?
 201. Mám nárok na odstupné?
 202. fiktívne vytvorenie pracovného miesta
 203. Doplnenie hodín dovolenkou bez môjho súhlasu
 204. Ukončenie pracovného pomeru
 205. Reťazenie dočasných pridelení ADZ
 206. Pri vypovedi si chcem cerpat dovolenku s MD, na kolko dni mam narok?
 207. Pomôže mi čerpanie riadnej dovolenky zvýšiť materskú?
 208. Môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu mimo miesto určené v pracovnej zmluve a trvať na pracovnom čase dohodnutom v zmluve?
 209. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - pri priznaní ID
 210. dôchodca - PN
 211. zrážky zo mzdy
 212. rekondičný pobyt alebo rehabilitácia zamestnancov
 213. evidencia dochádzky advokátov a ich koncipientov
 214. Návrat z rodičovskej dovolenky a rozviazanie pracovného pomeru?
 215. Nižšie odvody pre ľudí s nízkymi príjmami od r.2015
 216. agentúra, výpoveď počas PN - je to možné
 217. Dávka v nezamestnanosti
 218. Čerpanie sociálneho fondu
 219. Oprava daňového bonusu
 220. Cerpanie SF
 221. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - nízka snaživosť
 222. Prestávka a pracovný čas.
 223. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania - ZPS
 224. Money S3 - evidencia dochádzky
 225. Mám nárok na invalidný dôchodok z mladosti?
 226. Dohodári a zrážky zo mzdy
 227. Čo robiť v prípade, ak si študent uplatnil výnimku pri dohode o BPŠ u dvoch zamestnávateľov súčasne.
 228. Prevzatie - znizenie osobneho priplatku
 229. nárok na dovolenku
 230. denný vymeriavací základ
 231. práca v kúpeľnom dome
 232. Exekučný príkaz
 233. Aka ma byt nahrada mzdy za dovolenku?
 234. Pracovna doba na dobu urcitu presahujuca 2 roky
 235. Spätne priznaný starobný dôchodok od 2013
 236. Ako sa vypočíta výška nemocenského pri zmene zamestnávateľa počas roka?
 237. podpora v nezamestnanosti
 238. Som dohodar, zamestnavatel mi pisal prijem 100€ mesacne. Poberam aj davky v hmotnej nudzi, pisala som si vsak mensi prijem.Co mi hrozi?
 239. zrážky zo mzdy - exekúcia (výživné)
 240. vyradenie z evidencie
 241. podpora v nezamestnanosti - prechod na plný starobný dôchodok
 242. dohoda o pracovnej činnosti
 243. zamestnanec , konatel s.r.o a odvod GP a UP
 244. Slovenska firma zamestnava českého občana v ČR
 245. Mám správny výpočet na zrážky pre exekútora?
 246. Dovolenka pri skrátenom pracovnom čase?
 247. Ako sa počíta dovolenkový priemer pri tarifnej mzde?
 248. Dočasná štátna služba a odstupné
 249. Formulár pre výplatu koncoročných odmien
 250. Mdy.TV Aktualita: Zvýšenie sumy stravného od 01.11.2014