PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Materská dovolenka, koniec zmluvy
 2. otec SZČO na materskej, matka nezamestnaná
 3. Odstupné
 4. DoVP - odvody zo zalohy
 5. Zmena zamestnania a nemocenske davky
 6. Ako vybavim formulár e 104?
 7. detailne vyhodnotenie vypoctu mzdy
 8. Navrat do prace z rodicovskej dovolenky
 9. Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú
 10. Dávka v nezamestnanosti sa počíta z hrubej mzdy alebo z tzv. super hrubej mzdy?
 11. Pýtať si vyššiu mzdu v práci?
 12. Projekt do 29 rokov a materska dovolenka
 13. Dostanem materskú?
 14. Práce neschopnosť PN (paragraf)
 15. Je na Slovensku povinnost mit na kazde prodejne vedenou dochazku vsech zamestnancu?
 16. zdravotne poistenie od 01.01.2015
 17. Môžem ako zamestnávateľ zahrnúť stravné lístky do mzdy?
 18. Prosím Vás, aký je rozdiel medzi vykonanou a vykonávanou prácou?
 19. Zamestnanie na 6 hodín denne - odstupné a stravné lístky
 20. Musí mať zmluva medzi sprostredkovatelom a prevadkovatelom - v pripade ochrany osobných udajov - aj odstavec definujuci pravny zaklad?
 21. Co vsetko si moze dovolit zamestnavatel pri pruznej pracovnej dobe?
 22. Môže byť superhrubá mzda v pracovnej zmluve alebo dohode?
 23. Výpoveď daná zamestnancom.
 24. zdravotné odvody, evidovaný nezamestnaný, PP na DoVP
 25. Dohodár - stravné pri pracovnej ceste
 26. Pracovná zdravotná služba - vlastní zamestnanci
 27. Krátenie dovolenky
 28. Poistenie v nezamestnanosti ?
 29. Dočasná pn , náhrada príjmu,ako sa vypočíta denný vymeriavaci základ u zamestnávateľa a prečo som nedostala nemocenské?
 30. Je nutne v pracovnej zmluve uvadzat stupen narocnosti prace.
 31. Rocne zuctovanie preddavov na dan z p. dohodarov
 32. Zamestnanec vo výkone trestu - ako ukončiť PP?
 33. Pracovná doba a prestávka
 34. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 35. vymeriavací základ pre podporu v nezamestnanosti
 36. Predcasne ukoncenie PN-ky
 37. Môže mi zamestnávateľ odpísať 1/2 dňa dovolenky za 31.12.2014?
 38. Je povinný SZČO sa registrovať v Sociálnej poisťovni ak robí v zahraničí, býva v zahraničí cca 10 mesiacov v roku. Nemá ani len DIČ SK.
 39. Dodatok k dohode o brigádnickej práci študentov vzor
 40. Výpoveď zamestnancom-Okamžité skončenie PP
 41. hrubá mzda na pracovnej zmluve
 42. hlavný pracovný pomer na SR a DoVP v česku
 43. práca počas sviatku
 44. Dodatok k pracovnej zmluve
 45. Refundácia odvodov podľa §50a - doplatenie zamestnancovi po ukonč.PP
 46. Ukončenie PP na dobu určitú
 47. Zamestnanie občana ČR
 48. Praca viac ako 12 hodin denne v ramci dohody o praci nadcas - je to zakazane pri rovnomernom prac.case?
 49. praca na dohodu popri rodicovskej dovolenke
 50. nemáte tu niekto vzory zmlúv pre vodičov, strojníkov?
 51. Nepodpisanie dodatku k zmluve o zmene prac.casu - narok na odstupné?
 52. jednorazový prijem
 53. OČR pri nezosobášenom pare
 54. Ma narok zamestnanec na NCZD za rok 2014 ma ID a bol financnym poradcom?
 55. Mám nárok na odstupné?
 56. fiktívne vytvorenie pracovného miesta
 57. Doplnenie hodín dovolenkou bez môjho súhlasu
 58. Ukončenie pracovného pomeru
 59. Reťazenie dočasných pridelení ADZ
 60. Pri vypovedi si chcem cerpat dovolenku s MD, na kolko dni mam narok?
 61. Pomôže mi čerpanie riadnej dovolenky zvýšiť materskú?
 62. Môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu mimo miesto určené v pracovnej zmluve a trvať na pracovnom čase dohodnutom v zmluve?
 63. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - pri priznaní ID
 64. dôchodca - PN
 65. zrážky zo mzdy
 66. rekondičný pobyt alebo rehabilitácia zamestnancov
 67. evidencia dochádzky advokátov a ich koncipientov
 68. Návrat z rodičovskej dovolenky a rozviazanie pracovného pomeru?
 69. Nižšie odvody pre ľudí s nízkymi príjmami od r.2015
 70. agentúra, výpoveď počas PN - je to možné
 71. Dávka v nezamestnanosti
 72. Čerpanie sociálneho fondu
 73. Oprava daňového bonusu
 74. Cerpanie SF
 75. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - nízka snaživosť
 76. Prestávka a pracovný čas.
 77. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania - ZPS
 78. Money S3 - evidencia dochádzky
 79. Mám nárok na invalidný dôchodok z mladosti?
 80. Dohodári a zrážky zo mzdy
 81. Čo robiť v prípade, ak si študent uplatnil výnimku pri dohode o BPŠ u dvoch zamestnávateľov súčasne.
 82. Prevzatie - znizenie osobneho priplatku
 83. nárok na dovolenku
 84. denný vymeriavací základ
 85. práca v kúpeľnom dome
 86. Exekučný príkaz
 87. Aka ma byt nahrada mzdy za dovolenku?
 88. Pracovna doba na dobu urcitu presahujuca 2 roky
 89. Spätne priznaný starobný dôchodok od 2013
 90. Ako sa vypočíta výška nemocenského pri zmene zamestnávateľa počas roka?
 91. podpora v nezamestnanosti
 92. Som dohodar, zamestnavatel mi pisal prijem 100€ mesacne. Poberam aj davky v hmotnej nudzi, pisala som si vsak mensi prijem.Co mi hrozi?
 93. zrážky zo mzdy - exekúcia (výživné)
 94. vyradenie z evidencie
 95. podpora v nezamestnanosti - prechod na plný starobný dôchodok
 96. dohoda o pracovnej činnosti
 97. zamestnanec , konatel s.r.o a odvod GP a UP
 98. Slovenska firma zamestnava českého občana v ČR
 99. Mám správny výpočet na zrážky pre exekútora?
 100. Dovolenka pri skrátenom pracovnom čase?
 101. Ako sa počíta dovolenkový priemer pri tarifnej mzde?
 102. Dočasná štátna služba a odstupné
 103. Formulár pre výplatu koncoročných odmien
 104. Mdy.TV Aktualita: Zvýšenie sumy stravného od 01.11.2014
 105. Daňový bonus
 106. Predlzena rd a nevycerpana dovolenka
 107. rozvrhnutie pracovného času
 108. Aké sú podmienky prijatia na Policajnú akdamémiu?
 109. Rod.pridavky a daň.bonus na VS vojenska akademia
 110. Aké sú možnosti na ÚP po skončení práce na dohodu?
 111. Ďalšia materská dovolenka a odmena
 112. Musím odhlásiť zamestnávateľa z SP na dva mesiace?
 113. Má zamestnanec pracujúci na dohodu nárok na cestovne
 114. Nulové výkazy a povinnosti zamestnávateľa.
 115. Žena po ukončení MD
 116. Ak zamestnanec predložil potvrdenie o návšteve VŠ 14.10.2014 t.j.po výplate za 9/2014 bonus mu vyplatím až od mesiaca 11/2014 a 9 a 10 až pri RZ?
 117. PN - ukončenie 03.11., následne od 04.11. ďalšia práceneschopnosť
 118. Aktuality v legislatíve: Zvyšovanie dôchodkov od 01.01.2015
 119. Lehota na odovzdanie upozornujuceho listu za zavazne porusenie pracovnej discipliny
 120. Doplatok za stravný lístok
 121. Má byť na platovom dekréte pečiatka o predbežnej finančnej kontrole?
 122. Urad práce a DPN
 123. Musí zamestnanec súhlasiť s exekúciou?
 124. Mám nárok na PNku počas rodičovskej dovolenky?
 125. odchodné nad rámec zákonníka práce
 126. koľko mi môže strhavať exekutor?
 127. Nárok na odstupné
 128. Treba odhlasovať a prihlasovať dohodára zo ZP, ak nepracuje 5 prac.dní po sebe?
 129. Môžem žiadať o zmenu opisu činností štátnozamestnaneckého miesta?
 130. Dohoda pre študenta s výškou zárobku nad 159€
 131. Vykazovanie práceneschopnosti
 132. Opakované uzatvorenie PP na dobu určitú - povinnosti voči SP
 133. Priepustka
 134. exekúcia dohodára
 135. Ako postupovať pri zrážkach zo mzdy, keď má zamestnanec viacero exekúcii?
 136. Nárok na dovolenku po návrate z rodičovskej dovolenky.
 137. Opakované predlžovanie a zmeny zmluvy na dobu určitú
 138. Odstupné - aké si môžeme dať do mzdovej smernice?
 139. všetko o PN
 140. Výpočet hodnoty stravných lístkov hradených zamestnancom (45%)
 141. Funkčné obdobie starostu a poslancov obce
 142. Nárok na dovolenku po návrate z rodičovskej dovolenky
 143. Správca dane nám uložil zaplatiť pokutu 60.-EUR za oneskorené podanie daňového prehľadu. Má niekto vzor žiadosti na odpustenie zaplatenia pokuty? Ďakujem
 144. Skušobná doba, Pn-ka a skončenie prac.pomeru
 145. Chyba v poisteni
 146. Rizikové príplatky za sťažené pracovné prostredie.
 147. Môžem podať okamžitú výpoveď kvôli nevyplácaniu stravných lístkov?
 148. Exekučné zrážky a dohoda o zrážkach podľa §551 občianskeho zákonníka
 149. Mam narok na odstupné ak nesuhlasim so zmenou miesta vykonu prace po skonceni rodicovskej dovolenky?
 150. Má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, ak mal vyplatenú odmenu?
 151. Vyplatenie a vyúčtovanie odmeny v rámci projektu
 152. Odmena zamestnancovi z nákladov
 153. Maximálna výška PN
 154. Čiastočný invalidný dôchodca a PN
 155. Výplatná páska v Mrp
 156. dávka v nezamestnanosti po ukončení pracovnej zmluvy i materskej dovolenky naraz.
 157. Koniec DoPČ k 15-temu v mesiaci, začiatok TPP od 16-teho v mesiaci, ako to nahodit do olympu, aby vsetko sedelo?
 158. Pracovná doba a čas na prezlečenie
 159. Ako sa vám darí bezproblémovo odoslať elektronicky mesačný výkaz do UNION ZP v poslednom období ?
 160. Výpoveď zo strany zamestnanca v skúšobnej dobe.
 161. Podpísanie pokračovania - menovanie do funkcie zástupcu riaditela ? Menovanie do funkcie zastupcu riaditela ....?
 162. Nástup do zamestnania a daňový bonus
 163. dohoda o zrážkach zo mzdy/hmot zodpovednosť/zverené predmety
 164. Dohodár cudzinec upresnenie
 165. Musí či nemusí byť konateľ bez príjmu prihlásený do SP?
 166. Ako je to z pracou na Dohodu popri praci na Trvali pracovny pomer
 167. Storno pracovného pomeru
 168. Potrvdenie o prijme r. 6 - nc - pn, nulovy prijem
 169. Podpísanie pokračovania - menovanie do funkcie zástupcu riaditela ?
 170. Mozem pracovat na Slovensku pre zahranicnu organizaciu na zaklade konzultantskeho kontraktu ak nie som zivnostnik?
 171. Aká je výška náhrady mzdy počas pracovného voľna?
 172. Vykazuje sa prestávka v práci aj počas služobnej cesty?
 173. Ako postupovať od 1.11. keď máme ešte "staré" stravné lístky ?
 174. zdravotný dohlľad nad pracovnými podmienkami
 175. Odvod zamestnávateľa za úrazové poistenie do SP.
 176. neskorá odhláška do SP
 177. Je tu niekto kto robí mzdy v školstve?
 178. Mám nárok na MD?
 179. Dodatočne vyplatené dávky v nezamestnanosti
 180. Urad prace a davky v hmotnej nudzi aka je skutocnost?
 181. ČERPANIE SF rok 2014
 182. Ukončenie pracovného pomeru a následná PNka.
 183. Môžem požiadať o podporu z dobrov. poistenia a následne poistenie zrušiť?
 184. Cestovne nahrady - vysvetlenie vypoctu
 185. Môže vypomáhať szčo manželka, ktorá je na rodičovskej dovolenke bez akejkoľvek zmluvy aby to nebola nelegálna práca ?
 186. Platí výpoveď a plynie výpovedná lehota, keď zamestnanec priniesol PN pred začatím plynutia výpovednej lehoty?
 187. Ukončenie dohody, vznik pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy
 188. Nastup do prace po rodičovskej dovolenka?
 189. od kedy sa počíta aktívna časť pracovnej pohotovosti ?
 190. Súbeh Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa
 191. PN po skončeni pracovneho pomeru
 192. Práca ako starobný dôchodca
 193. Dohodár - žiadosť o dôchodok
 194. suma stravného lístku
 195. Zmena danoveho bonusu na dieta
 196. Bankrot firmy - odstupné zamestnancom
 197. RLFO - po skončení odvodového zvýhodnenia
 198. Nahrada mzdy pocas prekazky v praci
 199. Mozte mi poradit ako by mal vyzerat preberaci protokol na listiny, rozne info, aktualizacie atd. v podstate ze zamestnanci urcite veci odo mna prebrali.
 200. Dohodari a exekucia
 201. predčasný dôchodca-člen volebnej komisie
 202. Narok na stravu pocas vypovednej doby.(vypovednu dobu nie je kde odpracovat)
 203. Priemerny zarobok odstupne
 204. Aká je maximálna výška podpory v nezamestnanosti, alebo max.denný vym.základ? Je to vôbec ohraničené? Ďakujem
 205. Problém s uvoľnením z práce
 206. mozem dopracovat k p racovnym zmluvam dodatky?
 207. rozviazanie prac. pomeru
 208. PN po ukončení pracovného pomeru(27dní po)
 209. Dokedy musí uchádzač o zamestnanie nahlásiť na úrad práce, že sa zamestnal?
 210. Odvody do ZP za zamestnancov sa posielajú skôr ako mesačný výkaz alebo to môžem poslať rovnaký deň? Poprosím, keby ste mi poradili aj dátum, dokedy treba výkaz poslať.
 211. priemerná mzda počas výpovednej doby
 212. Výpočet mzdy
 213. RZZP - účtovanie a zúčtovanie zamestnancovi
 214. Materska dovolenka a podnikanie
 215. Aký je primeraný podiel na zisku zo zákazky
 216. Pracovník bol v spoločnosti zamestnaný od 01.02.2014 do 30.09.2014. Vyčerpaných 5 dní dovolenky. Poradí niekto ako vypočítať zostatok k preplateniu?
 217. Obdobný pracovný pomer u poberateľa príspevku materská
 218. Moze SZCO odviest povinny pride do SF jednorazovo?
 219. Priemerná mzda v krajinách EÚ
 220. Kurz na VZV cez UPSVaR a platnost v inych krajinach EU napr. anglicko
 221. pn pred ukoncenim pp v Nemecku
 222. Osobná asistencia a výpočet DHM
 223. Výpoveď počas trvania PN?
 224. Odborová organizácia
 225. Odmena prokuristu - je ako odmena za štatutára... s odvodmi?
 226. Plat ucitelov sukromnej skoly
 227. Môžem predlžovať dohodu o PČ, ak mi končí k 31.10.2014 a bola od 1.10.2013?
 228. Pridelenie zamestnanca ADZ užívateľskému zamestnávateľovi na prevádzku, kde je zavedene KPČ.
 229. Brigádnik evidovaný na úrade práce
 230. Ukončenie vyhlásenia o nezdaňovaní príjmov
 231. Pri výpočte odchodného sa započítavajú aj nadčasy, dovolenka a odpracovaný čas?
 232. Oddych medzi zmenami
 233. Vypocet naroku na dovolenku, spravne?
 234. Zdravotné poistenie zamestnanca
 235. výpoveď v starom zamestnaní+ rodičovská dovolenka + nové zamestnaniee
 236. PDVZ pri PN u dohodára
 237. Vysvetlenie k príspevku na dopravu zamestnavatelovi
 238. Spoločník-konateľ min.mzda alebo min.mzdový nárok
 239. Cerpanie dovolenky
 240. Konateľ - mzda podľa zákona o VZ
 241. Máme nárok na daňový bónus za 4 mesiace?
 242. min mzda a nezdanitelne min.
 243. Výpoveď, následná nezamestnanosť a nástup na materskú dovolenku
 244. Vznik nároku na starobný dôchodok - naďalej pracuje
 245. krátenie dovolenky z dôvodu pn
 246. Zrušenie daň. bonusu na požiadanie manželky
 247. Pracovná zmluva a dočasné pridelenie
 248. Pracovná zmluva § 49
 249. Je nutne vytvarat dodatky k pracovnej zmluve?
 250. Koniec podpornej doby PN a OČR