PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Konateľ - mzda podľa zákona o VZ
 2. Máme nárok na daňový bónus za 4 mesiace?
 3. min mzda a nezdanitelne min.
 4. Výpoveď, následná nezamestnanosť a nástup na materskú dovolenku
 5. Vznik nároku na starobný dôchodok - naďalej pracuje
 6. krátenie dovolenky z dôvodu pn
 7. Zrušenie daň. bonusu na požiadanie manželky
 8. Pracovná zmluva a dočasné pridelenie
 9. Pracovná zmluva § 49
 10. Je nutne vytvarat dodatky k pracovnej zmluve?
 11. Koniec podpornej doby PN a OČR
 12. Vypovedna lehota
 13. PN v ochrannej dobe a jej výška
 14. Krátenie stravného pri zahraničnej služobnej ceste - § 13 ods. 6
 15. Ako mám postupovať keď mi zamestnávateľ nedal stravné lístky za mesiac práce?
 16. Mám nárok na príspevok ak som bol nezamestnaný?
 17. Zmena hrubej mzdy(fixnej)-realne?
 18. ako zaradiť učiteľa zuš, ktorý mám ukončené VOV / konzervatórium/ hra na fagote a učí hru na keybord, je kvalifikovaný ? čiže 8- čka ?
 19. Daňový bonus pre živnostníka za rok 2014
 20. Zamestnávateľ je v zlej finančnej situacií, má ledva na výplaty, má jedného zamestnanca 3 riz.. skupine , musí odvádzať 2% na DDs
 21. Predĺženie dohody o vykonaní práce
 22. chcem dat vypoved pocas trvania rodicovskeho prispevku
 23. Odvodová úľava
 24. Nezdanitelna cast zakladu dane a dohoda o vykonani prace
 25. narok na dovolenku pocas MD a RD
 26. Ako je to s prácou na polovičný úväzok?
 27. može mať naša zamestnankyńa 2 hlavné pracovné pomery ak nám to nevadí
 28. Nevyčerpaná dovolenka po skončení RD
 29. Mám nárok na mzdu za obdobie, kedy mi zamestnávateľ neumožnil pracovať a teda nemám odpracovanú ani hodinu z fondu? Mám v tomto prípade právo podať okamžitú výpoveď a neprísť pritom o odstupné?
 30. Sociálne zákony schválené na októbrovej schôdzi NRSR - video na Mzdy.TV
 31. Zmluva o diele, platba dane z príjmov a odvody
 32. čo si mám zabezpečiť keď začínam robiť mzdy?
 33. Ako prepojiť Zákon o ochrane osobných údajov a Povinnú zdravotnú službu?
 34. Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov - novela 1.8.2014
 35. Platenie odvodov pri zastavení alebo zrušení živnosti
 36. Dobry den,chcel som sa opytat, ci mam narok na odstupne u zamestnavatela.
 37. Rada by som sa spytala, ci by ste mi vedeli poradit nejaky dobry kurz bud v Nitre alebo v BA v odbore mzdy a personalistika pre zaciatocnokov. Dakujem za odpovede
 38. Aká môže byť max.dĺžka výpovednej doby pri výpovedi zo strany zamestnanca?
 39. Priepustka vs. Dovolenka
 40. Skončenie PP v skúšobnej počas PN s tehotnou
 41. Odmietnutie zahranicnej sluzobnej cesty
 42. Ak mám výplatný termín na výkaze do SP napr. 30.09.2014 a zaplatila som poistné 30.09.2014 môže mi SP predpísať penále?
 43. Čo musí/môže obsahovať písomné napomenutie zamestnanca? Viete mi načrtnuť vzor rsp. poradiť ako mam ďalej riešiť neprijemnú situáciu?
 44. dohoda o zrážkach zo mzdy podľa 551 - telervis - nebankovka
 45. Odchodné zamestnanca
 46. Ako správne prihlasovať dohodárov do ZP?
 47. Zasiela sa ELDP elektronicky (2014)?
 48. Práca na plnej invalidke
 49. Daňový bonus štyri vlastné deti a tri zverené do náhradnej osobnej starostlivosti
 50. Dohodár ZPS 50%
 51. Minimálna mzda - nárok
 52. Mam nárok na dávku v nezamestnanosti ak mám len 22rokov?
 53. dohoda o vykonaní práce
 54. Z čoho mi vypočítajú podporu po rodičovskej dovolenke?
 55. Tehotná žena a prehliadky u lekára.
 56. Aky je rozdiel medzi Dohodou o výkonaní práce a Dohodou o pracovnej činnosti,koľko hodín ročne môže odpracovať
 57. Absolventská prax
 58. Nárok na dovolenku pri zmene dĺžky pracovného času
 59. Rodičovská dovolenka a pracovný pomer
 60. Môže zamestnávateľ žiadať od zamestnanca zaplatiť za jeho zaučenie?
 61. Rozvrhnutie pracovného času zamestnanca
 62. diety pre dohodárov...
 63. Ako prevediem cislo uctu z formatu IBAN na zakladny tvar?
 64. Ukončenie pracovného pomeru, ktorý trval niekoľko dní a nárok na materské?
 65. SF -účtovanie
 66. ZUš - prepočet hodín priamej vyuč.činnosti pri DoBPš
 67. Student DOBŠ a stravné listky
 68. Výpoveď počas PN ?
 69. odpracovaná nočná zmena a následne PN
 70. Pocet hodin - dohoda
 71. Doručenie výstupných dokladov zamestnancovi
 72. Je zložité robiť mzdy s programom?
 73. Dohoda s pravidelným mesačným príjmom
 74. Ak v roku 2014 vyplatí spoločnosť zálohu na podiely na zisku za rok 2014 musia si sa platiť poistné na ZP? Konateľ je uznaným ID 75% . Platí sa za neho 14%? Ďakujem
 75. môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na dochádzku do zamestnania?
 76. Student VS denneho studia, pracovna zmluva na 5 hodin denne, aky pracovny cas mam napisat do zmluvy, ak zamestnanec pracuje nerovnomerne.
 77. Narok na dovolenku pri zmene zamestnavatela v polovici mesiaca
 78. kto ma narok na platenu ocr
 79. Narok na dovolenku pri uprave uvazku
 80. Dohodár a DVZ
 81. Skončenie PP zamestnancom a invalidný dôchodok.
 82. Otec na materskej dovolenke.
 83. môže mi niekto metodicky poradiť, ako sa vypĺňa registratúrny denník 01 170 3 Ševt?
 84. Ukončenie prac. pomeru bez môjho vedomia
 85. Môžem čerpať rodičovskú dovolenku a pracovať iba v jednom z dvoch zamestnaní?
 86. Svadobné voľno
 87. Fixný plat a odpracované dni.
 88. nemá niekto tlačivo mzdový list na stiahnutie?
 89. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch pri dohodárovi
 90. Otec na materskej dovolenke alebo podpora v nezamestnanosti
 91. zdravotné dôvody
 92. Výpoveď zo zamestnania
 93. Aký je postup exportu davok v nezamestnanosti z Nemecka na Slovensko?
 94. výpomoc rodinného príslušníka na materskej dovolenke pre živnostníka
 95. Keď mám zmluva na TPP s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, koľko môžem odpracovať najviac dní po sebe (jedná sa o 11,5 resp. 9,5 h smeny).
 96. Význam odstavca vo výpovedí
 97. Zrazka zo mzdy, exekucia
 98. exekúcia
 99. Kontrola zo Sociálnej poisťovne
 100. Mám nárok na nemocenské dávky z Rakúska počas PN?
 101. dovolenka a jej krátenie
 102. náhrada príjmu - pravidelný príjem - dohodár
 103. RZZP a OOU
 104. Preradenie na 2 zmennú prevádzku
 105. Interný predpis/smernica pre zamestnancov k vykonávaniu jednotlivých činností
 106. Ako mám postupovať pri rizikovom tehotenstve a platení odvodov ?
 107. Neospravedlnený odchod zamestnanca z pracoviska, výpoveď
 108. Vyslanie zamestnanca na prácu do zahraničia (FR)?
 109. Môže byť zamestnanec, ktorý bol zodpovednou osobou, ale nastúpil na materskú dovolenku, naďalej zodpovednou osobou, aj počas MD a RD, v zákone to nie je presne špecifikované.
 110. zrážka zo mzdy za náradie ak už zrážam pre nebankovky do výšky 1/3 zo mzdy?
 111. Predĺžená materská a príležitostná práca na dohodu.
 112. Nárok na dovolenku pri častých PN v roku
 113. krátenie dovolenky
 114. Môže byť študentovi na základe dohody o brigádnickej práce študentov pridelená domácka práca, prípadne telepráca /§52ZP/
 115. Priemerný zárobok pre náhrady
 116. Daňový bonus
 117. Kolektivna hmotna zodpovednost a podiel uhrady jednotlivych osob z nej plynucej.
 118. Zahrňuje cena práce aj zaplatený nedoplatok z RZZP?
 119. Práca vo sviatok - odmeňovanie mesačnou mzdou - je to nadčas alebo nie?
 120. DNP a druha materska
 121. Stravne listky a sluzobna cesta
 122. Vyplatená vyššia mzda
 123. Moze mzdova uctovnicka zrusit uplatnenie danoveho bonusu na dieta za mesiac september ak som jej nedoniesol potvrdenie o navsteve skoly dietatom?
 124. Znovu nové tlačivá
 125. Ako často môžem využiť priepustky od zamestnávateľa na lekárske ošetrenie počas pracovnej doby?
 126. Ako sa presne počíta mzda pri práci nadčas u učiteľa ZŠ, mám plný úväzok 23 hodín + 4 hodiny "nadpočetné". Nenašla som to tu.
 127. Zamestnávateľ mi nechce vyplatit odstupné, aké kroky podniknúť?
 128. Miesto vykonu prace
 129. Aké má zamestnávateľ povinnosti pri odhlásení posledného zamestnanca voci SP a ZP?
 130. študent VŠ ako spoločník v s.r.o.
 131. Mám nárok na odstupné a výpovednú dobu v štátnej službe?
 132. Sú školiace firmy, ktoré pre nás vykonávajú BOZP školenia zamestnancov sprostredkovatelia?
 133. Budem mať nárok na ďalšiu materskú ?
 134. zmena prac.zmluvy z doby neurčitej na dohodu
 135. Priemerný evidenčný počet zamest.
 136. Náhrada škody zamestnancom - VODA
 137. Má nárok dohodár na paragraf alebo PN?
 138. Oznamovacia povinnosť zamestnanca
 139. vypocet hodinovej mzdy zamestnanca
 140. Mám nárok na jeden voľný víkend do mesiaca?
 141. ako spravne uzatvorit zmluvne dohodu so zamestnancom
 142. Z čoho bude počítaná materská?
 143. Práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky a odvody.
 144. Ma narok na danovy bonus rodic, ktoreho dieta studuje na dennom studiu VS a pritom ma student pracovny pomer na 5 hodin denne.
 145. Ma zamestnavatel narok na nejaky prispevok, ked zamestna studenta VS denne studium na pracovny pomer denne 5 hodin, ak tento nie je vedeny na Urade prace.
 146. Dohoda-občan Maďarska
 147. PN a invalidný dôchodok
 148. Dohoda-občan Maďarska
 149. školstvo a tabuľky
 150. Môžem si takto zvýšiť nemocenské ?
 151. Môže zamestnávateľ každé dva roky opätovne predlžovať pracovný pomer na dobu určitú? Práca nie je sezónna..zamestnanec chodí do práce každý deň celé dva roky.
 152. odstupné a odchodné starostu
 153. Dohoda o pracovnej činnosti - čiastočný invalid
 154. môže posudkový lekár určiť pokles schopnosti vykonávať zarobkovú činnosť aj počas PN? môžem si podať žiadosť o priznanie ID počas PN?
 155. Narok na druhe teple jedlo resp. stravny listok
 156. Registracny list FO u dohodara o brig. praci studenta - prihlaska
 157. Čerpanie dovolenky
 158. Kratší pracovný úväzok pedagogického zamestnanca a zaokrúhľovanie príplatkov
 159. Dohoda o pracovnej činnosti
 160. Dovolenka za odpracované dni
 161. Ako vypočítať dávku v nezamestnanosti?
 162. Zamestnavatel ma nuti odkupit stary mobilny telefon
 163. Kod na registracnom liste FO na SP
 164. Aké odstupné máme vyplatiť zamestnancovi, ktorý pracuje u nás od marca 2009?
 165. Nárok na dovolenku
 166. Môžem prihlásiť teraz o 20:20 hod zamestnanca DO SP od 1.10.2014, ak má prvú zmenu až zajtra?
 167. pracujem na 6,5hod.Mam v cistom 295E plus stravne listky.A mám školopovinne dieta na strednej škole.mam narok na doplatenie zo socialneho do životneho minima?prijem je s danovym bonusom.
 168. Zamestnanec na DoPČ a sviatok
 169. Aký je rozdiel medzi vedúcim pracovníkom a vedúcim odborným pracovníkom?
 170. OČR maloletého chlapca, ak nie sme v príbuzentskom vzťahu, ale žijeme v jednej domácnosti.
 171. odvody ZP v ČR
 172. prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a ELDP
 173. Na akú sumu príplatku za riadenie mám nárok, keď riadim 21 pracovníkov?
 174. Ktorým dňom končí pracovný pomer ?
 175. MRP - Mzdy a personalistika
 176. MRP program Mzdy a personalitika
 177. Dodatočne podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti zákl. dane na daňovníka
 178. Zápočtové listy
 179. Mesacny vykaz do SP - zabudla som den vyplaty, takze neakceptovany - doplneny datum hned prveho uz nasledujuceho mesiaca - je tam daka sankcia ak poistne bolo zaplatene v termine.
 180. Dohodár neevidovaný na UP
 181. Pracovná zmluva a číslo občianskeho
 182. Súd - potvrdenie zamestnavatela
 183. Sankcie za porušenie ochrany osobných údajov.
 184. Preplatenie dovolenky z r. 2012 po nástupe po rodič.dovolenke
 185. Návrat na slovensko - vybavovanie formalít
 186. Výpočet dovolenkového platu ak prechádzam na part time a nemám vyčerpanú ešte starú dovolenku?
 187. som absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca druhý stupeň. do akej platovej triedy by som mala byť zaradená pokiaľ nemám žiadnu prax. pracovať idem na pozíciu sociálnej pracovníčky.
 188. Mám nárok na podporu?
 189. Vypocet invali. dochodku
 190. Opravná maturita a dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 191. Vylúčené doby a kalendárne dni
 192. VZ pri úraze a po návrate z RD
 193. Opakovanie ročníka a DB
 194. Hrubá mzda podľa stupňov náročnosti
 195. Znižuje sa tarifná mzda a osobný príspevok, ak čerpám dovolenku?
 196. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 197. Vypláca nám zamestnávateľ správne príspevok na stravu?
 198. zamestnanecky dovernik
 199. Ako zistim v akom dochodkovom pilieri si sporim na dochodok?
 200. Formulácia Dohody o ukončení PP, ktorý bol raz predĺžený.
 201. Zmena mesačnej mzdy počas jedneho mesiaca
 202. Ako správne vyplniť ELDP?
 203. Dohoda a SZČO na materskej
 204. Nástup do práce po RD
 205. Koľko ľudí by malo mať naše HR spojene so mzdovou agendou?
 206. Posledný mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne a posledný výplatný deň
 207. Pracovná zmluva na dobu určitú s riaditeľom základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec.
 208. Ako správne vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia?
 209. vdovsky a sirotsky dochodok
 210. exekúcia a daňový bonus
 211. Berie sa do úvahy priemerný evidenčný počet vo FO alebo prepočítaný?
 212. Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 213. Otec na materskej dovolenke
 214. zdaňovanie výhry
 215. Daňový bonus po ukončení 1.ročníka druhého stupňa VŠ a znovu nástup do 1. ročníka druhého stupňa VŠ na inej fakulte
 216. Nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 217. VZV preukaz
 218. DVZ pracovný úraz
 219. Opätovné uzatvorenie pracovného pomeru
 220. Ak nemá dohodár žiadny príjem, treba ELDP?
 221. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 222. Narok na matersku
 223. Zamestnávateľ nesúhlasí s výpoveďou. Aké sú možnosti?
 224. Aká má byť určená výška funkčného platu pre učiteľa s 2.atestáciou, 17 rokov praxe, 27% úväzok, práca 2 dni v týždni.a ako sa vypočita dovolenka?, (+ 160 kreditov)
 225. Výpočet mzdy počas výpovednej doby a výpočet odstupného - počíta sa to z priemerného zárobku za posledný štvrťrok ako na dovolenku
 226. Kedy mi firma vyplati dovolenku a odstupne?
 227. výpočet nároku na dovolenku počas MD RD
 228. Výpočet mzdy.
 229. nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 230. Možem dostať výpoved počas Pn?
 231. Narok na podporu po RD
 232. Peňažná náhrada v prípade ak nebude dodržaná výpovedná doba
 233. ako správne počítať mzdu pri dohode o skončení pracovného pomeru?
 234. Sociálne poistenie a dohody
 235. výpoved zo strany zamestnanca (doručenie)
 236. Neplatene volno a odvody do ZP počas pobytu v zahraničí.
 237. Do koľkých dní sa musím prihlásiť na úrad práce po skončení dlhodobej /ročnej/ DPN?
 238. Mamicka na RD, praca na dohodu, odvody, povinnosti voci ZP a SP
 239. Dohoda o nadcase
 240. Priznanie príplatku za činnosť TU od 01. 09. 2014
 241. Dohoda o pracovnej činnosti - predĺženie
 242. Rizikove tehotenstvo a PN
 243. RLFO - údaje
 244. Ročné zúčtovanie ZP 2013 - preplatok
 245. Ako sa počítajú hodiny ?
 246. Predaj nafty za nakupnu cenu je benefit?
 247. neplatná výpoveď
 248. Nerovnomerne rozvrhnutie pracovneho casu
 249. výpočet mzdy rok 1993
 250. dohoda o pracovnej činnosti a práceneschopnosť