PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Budem mať nárok na ďalšiu materskú ?
 2. zmena prac.zmluvy z doby neurčitej na dohodu
 3. Priemerný evidenčný počet zamest.
 4. Náhrada škody zamestnancom - VODA
 5. Má nárok dohodár na paragraf alebo PN?
 6. Oznamovacia povinnosť zamestnanca
 7. vypocet hodinovej mzdy zamestnanca
 8. Mám nárok na jeden voľný víkend do mesiaca?
 9. ako spravne uzatvorit zmluvne dohodu so zamestnancom
 10. Z čoho bude počítaná materská?
 11. Práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky a odvody.
 12. Ma narok na danovy bonus rodic, ktoreho dieta studuje na dennom studiu VS a pritom ma student pracovny pomer na 5 hodin denne.
 13. Ma zamestnavatel narok na nejaky prispevok, ked zamestna studenta VS denne studium na pracovny pomer denne 5 hodin, ak tento nie je vedeny na Urade prace.
 14. Dohoda-občan Maďarska
 15. PN a invalidný dôchodok
 16. Dohoda-občan Maďarska
 17. školstvo a tabuľky
 18. Môžem si takto zvýšiť nemocenské ?
 19. Môže zamestnávateľ každé dva roky opätovne predlžovať pracovný pomer na dobu určitú? Práca nie je sezónna..zamestnanec chodí do práce každý deň celé dva roky.
 20. odstupné a odchodné starostu
 21. Dohoda o pracovnej činnosti - čiastočný invalid
 22. môže posudkový lekár určiť pokles schopnosti vykonávať zarobkovú činnosť aj počas PN? môžem si podať žiadosť o priznanie ID počas PN?
 23. Narok na druhe teple jedlo resp. stravny listok
 24. Registracny list FO u dohodara o brig. praci studenta - prihlaska
 25. Čerpanie dovolenky
 26. Kratší pracovný úväzok pedagogického zamestnanca a zaokrúhľovanie príplatkov
 27. Dohoda o pracovnej činnosti
 28. Dovolenka za odpracované dni
 29. Ako vypočítať dávku v nezamestnanosti?
 30. Zamestnavatel ma nuti odkupit stary mobilny telefon
 31. Kod na registracnom liste FO na SP
 32. Aké odstupné máme vyplatiť zamestnancovi, ktorý pracuje u nás od marca 2009?
 33. Nárok na dovolenku
 34. Môžem prihlásiť teraz o 20:20 hod zamestnanca DO SP od 1.10.2014, ak má prvú zmenu až zajtra?
 35. pracujem na 6,5hod.Mam v cistom 295E plus stravne listky.A mám školopovinne dieta na strednej škole.mam narok na doplatenie zo socialneho do životneho minima?prijem je s danovym bonusom.
 36. Zamestnanec na DoPČ a sviatok
 37. Aký je rozdiel medzi vedúcim pracovníkom a vedúcim odborným pracovníkom?
 38. OČR maloletého chlapca, ak nie sme v príbuzentskom vzťahu, ale žijeme v jednej domácnosti.
 39. odvody ZP v ČR
 40. prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a ELDP
 41. Na akú sumu príplatku za riadenie mám nárok, keď riadim 21 pracovníkov?
 42. Ktorým dňom končí pracovný pomer ?
 43. MRP - Mzdy a personalistika
 44. MRP program Mzdy a personalitika
 45. Dodatočne podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti zákl. dane na daňovníka
 46. Zápočtové listy
 47. Mesacny vykaz do SP - zabudla som den vyplaty, takze neakceptovany - doplneny datum hned prveho uz nasledujuceho mesiaca - je tam daka sankcia ak poistne bolo zaplatene v termine.
 48. Dohodár neevidovaný na UP
 49. Pracovná zmluva a číslo občianskeho
 50. Súd - potvrdenie zamestnavatela
 51. Sankcie za porušenie ochrany osobných údajov.
 52. Preplatenie dovolenky z r. 2012 po nástupe po rodič.dovolenke
 53. Návrat na slovensko - vybavovanie formalít
 54. Výpočet dovolenkového platu ak prechádzam na part time a nemám vyčerpanú ešte starú dovolenku?
 55. som absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca druhý stupeň. do akej platovej triedy by som mala byť zaradená pokiaľ nemám žiadnu prax. pracovať idem na pozíciu sociálnej pracovníčky.
 56. Mám nárok na podporu?
 57. Vypocet invali. dochodku
 58. Opravná maturita a dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 59. Vylúčené doby a kalendárne dni
 60. VZ pri úraze a po návrate z RD
 61. Opakovanie ročníka a DB
 62. Hrubá mzda podľa stupňov náročnosti
 63. Znižuje sa tarifná mzda a osobný príspevok, ak čerpám dovolenku?
 64. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 65. Vypláca nám zamestnávateľ správne príspevok na stravu?
 66. zamestnanecky dovernik
 67. Ako zistim v akom dochodkovom pilieri si sporim na dochodok?
 68. Formulácia Dohody o ukončení PP, ktorý bol raz predĺžený.
 69. Zmena mesačnej mzdy počas jedneho mesiaca
 70. Ako správne vyplniť ELDP?
 71. Dohoda a SZČO na materskej
 72. Nástup do práce po RD
 73. Koľko ľudí by malo mať naše HR spojene so mzdovou agendou?
 74. Posledný mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne a posledný výplatný deň
 75. Pracovná zmluva na dobu určitú s riaditeľom základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec.
 76. Ako správne vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia?
 77. vdovsky a sirotsky dochodok
 78. exekúcia a daňový bonus
 79. Berie sa do úvahy priemerný evidenčný počet vo FO alebo prepočítaný?
 80. Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 81. Otec na materskej dovolenke
 82. zdaňovanie výhry
 83. Daňový bonus po ukončení 1.ročníka druhého stupňa VŠ a znovu nástup do 1. ročníka druhého stupňa VŠ na inej fakulte
 84. Nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 85. VZV preukaz
 86. DVZ pracovný úraz
 87. Opätovné uzatvorenie pracovného pomeru
 88. Ak nemá dohodár žiadny príjem, treba ELDP?
 89. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 90. Narok na matersku
 91. Zamestnávateľ nesúhlasí s výpoveďou. Aké sú možnosti?
 92. Aká má byť určená výška funkčného platu pre učiteľa s 2.atestáciou, 17 rokov praxe, 27% úväzok, práca 2 dni v týždni.a ako sa vypočita dovolenka?, (+ 160 kreditov)
 93. Výpočet mzdy počas výpovednej doby a výpočet odstupného - počíta sa to z priemerného zárobku za posledný štvrťrok ako na dovolenku
 94. Kedy mi firma vyplati dovolenku a odstupne?
 95. výpočet nároku na dovolenku počas MD RD
 96. Výpočet mzdy.
 97. nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 98. Možem dostať výpoved počas Pn?
 99. Narok na podporu po RD
 100. Peňažná náhrada v prípade ak nebude dodržaná výpovedná doba
 101. ako správne počítať mzdu pri dohode o skončení pracovného pomeru?
 102. Sociálne poistenie a dohody
 103. výpoved zo strany zamestnanca (doručenie)
 104. Neplatene volno a odvody do ZP počas pobytu v zahraničí.
 105. Do koľkých dní sa musím prihlásiť na úrad práce po skončení dlhodobej /ročnej/ DPN?
 106. Mamicka na RD, praca na dohodu, odvody, povinnosti voci ZP a SP
 107. Dohoda o nadcase
 108. Priznanie príplatku za činnosť TU od 01. 09. 2014
 109. Dohoda o pracovnej činnosti - predĺženie
 110. Rizikove tehotenstvo a PN
 111. RLFO - údaje
 112. Ročné zúčtovanie ZP 2013 - preplatok
 113. Ako sa počítajú hodiny ?
 114. Predaj nafty za nakupnu cenu je benefit?
 115. neplatná výpoveď
 116. Nerovnomerne rozvrhnutie pracovneho casu
 117. výpočet mzdy rok 1993
 118. dohoda o pracovnej činnosti a práceneschopnosť
 119. Metodika: Prijimanie, adaptacia a odchod zamestnancov.
 120. Zmenil sa môj pracovný pomer na neurčitý čas?
 121. DOBŠ - dodatočne zrušenie výnimky
 122. DOBŠ - predĺženie alebo odhláška
 123. Mam zmluvu na dobu urcitu od 2.1.2013 do 31.12.2014.V sucastnosti som Pn.PN budem aj v roku 2015.Mozem dostat vypoved kedze budem na PN?Po ukonceni PN mam narok na davky v nezamestnanosti?
 124. Mám zamestnanca na dohodu a má príjem iba 82 €.Došiel nám exekúčný príkaz.Nemôžem mu nič stiahnuť z výplaty, však?ďakujem za odpoveď
 125. starobný dôchodca a pracovný pomer
 126. Doklad o vzdelani - doklad pri nastupe do zamestnania.
 127. Predĺženie doby určitej
 128. aký je nárok na dovolenku, ak nie je odpracovaný celý mesiac a končí pracovný pomer?
 129. Vzťahuje sa odvodová úľava na dohodobo nezamestnaného aj vtedy, ak ide o konateľa ?
 130. Ako ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote pri podpísanej dohode o prehlbovaní kvalifikácie?
 131. Nárok na stravný lístok
 132. Považuje sa fotopasca za kamerový systém?
 133. Zmluva o obchodnom zastupeni
 134. Dohoda o pracovnej činnosti po 01.07.2014
 135. Môžem dať Živnostníkovi- (zvárač alebo lakovník) hmotnú zodpovednosť alebo kartu za zverené veci , ktoré dostane od nás?
 136. Zastupovanie počas materskej (následne rodičovskej) dovolenky
 137. Dlhodoba PN + nova PN
 138. mzdy
 139. Čo všetko musí obsahovať menovací dekrét na ustanovenie do funkcie nepedagogického pracovníka?
 140. Potrebovala by som vzor výpovede podľa §63 pís. c.
 141. Dôchodca-prihlásenie kod
 142. Starosta odchodné
 143. PN v rizikovom tehotenstve
 144. vypovedna doba
 145. Dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti
 146. Zamestnanie manzelky, evidencia na urade prace, zdravotne a dochodkove poistenie.
 147. Koľkomesačné odstupné dostane zamestnanec pri skončení PP zo zdravotných dôvodov?!
 148. vypoved a personalny lizing
 149. stara exekucia a prechod zo stareho na noveho zamestnavatela
 150. cudzinec / ukrajinec/dostáva pravidelnú mesačnú odmenu konateľaspoločnosti u nás na Slovensku, on zároveň má príjmy- mesačnú mzdu aj na Ukrajine, kde má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 151. PN po vypovedi v skusobnej dobe
 152. Môže zamestnanecká rada odsúhlasiť znevýhodnenie zamestnancov v porovnaní so Zák. práce?
 153. ako si zvysim platobnu triedu ako nekvalifikovany specialny pedagog?
 154. Moze mi zamestnavatel nezaplatit celu brigadu na zaklade bezdovodnej okamzitej vypovede?
 155. Zamestnanie manzelky vo vlastnej firme - aky sposob je financne najvyhodnejsi?
 156. Absencia
 157. nárok na pn a materskú
 158. Vyplata davky v nezamestnanosti - objasnenie terminov
 159. Stupne náročnosti práce
 160. Aké odvody bude platiť konateľ z vyplateného zisku za rok 2014
 161. Výpočet platu vedúceho pedagogického zamestnanca -správne?
 162. Neplatené voľno PN, lekár
 163. Zmena exek. prikazu - prednostna na zrazky zo mzdy
 164. Výpovedná doba, nieje kde odpracovať.
 165. Ako donútiť mzdové oddelenie o vydanie dokladov bývalého zamestnanca?
 166. zostatok dovolenky po MD+RD
 167. Čo s výpovednou dobou, ak zamestnanec nemôže prijať ponúknutú prácu?
 168. práca na dohodu a nárok na OČR či PN ?
 169. Zamestnanec dôchodca - oprava odvodov a RZD
 170. Dvojzmenná prevádzka a skrátený pracovný úvazok
 171. Mozem prekrocit limit hodin pri dohode o brigadnickej cinnosti studentov?
 172. Dovolenkový priemer
 173. ako vyplniť výkaz preddavkov na poistné
 174. brigáda študenta v septembri
 175. Provízia za prestup do zdravotnej poistovne DOVERA
 176. Kurič na škole
 177. Návšteva lekára pri polovičnom pracovnom úväzku.
 178. Dobrý deň, 3.1.2015 nastupujem na materskú, v roku 2014 som bola od 1.1.2014-1.9.2014 szčo s min.odvodmi, podmienku 270 dní mám splnenú, od 1.9.-31.12. budem zamestnanec, z coho sa mi vyráta materská?
 179. Koľko môže zarobiť nezamestnaný
 180. rodičovský príspevok a práca
 181. Formular E104
 182. Vyska rocnej odpocitatelnej polozky pre rok 2014
 183. Práca na čierno počas materskej
 184. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a - má niekto skúsenosti s týmto projektom?
 185. Z čoho sa počíta dovolenka po nástupe z MD?
 186. Syn ma zo školy potvrdenie o ukončeni školy den:4.september,nakolko robil pisomne opravne skušky./maturitne/Dovtedy bol vlastne ako nezaopatrene dieta.Ma nárok na rod.pridavky?
 187. Ochrana osobných údajov v systéme personalistika a mzdy.
 188. Ukoncenie PP a trvajuca PN pri zastupovani pocas MD
 189. Môže študent majiteľ,konateľ s.r.o. mať uzatvorenú DoBPŠ s vlastnou firmou na výkon prác, ktoré má s.r.o. v predmete podnikania?
 190. registrácia pre daň zo závislej činnosti
 191. dočasné pridelenie na dobu neurčitú
 192. MD a RP reťazový pôrod a dovolenka na zotavenie
 193. Môže dať zamestnávateľ výpoveď , z dôvodu zrušenia prevádzky v posledný deň rodičovskej dovolenky?
 194. Daňový bonus po ukončení štúdia
 195. Prekažka v práci so strany zamestnávatela,z dôvodu vypadu elektrickej energie-odpojenie so strany elektrikarov.
 196. Keď mi zamestnávateľ zadá prácu nadčas(nad 40 odpracovanych hodín týždenne) ,musím ju odpracovať?Môžem odmietnuť?
 197. zaradenie do správnej platovej triedy
 198. stáž, dohoda u externého študenta
 199. Výpočet nemocenského a pravdepodobný denný VZ
 200. Preplácanie dovolenky
 201. dohoda o pracovnej činnosti
 202. Musí zamestnanec, ktorý je brigádnicky odovzdať zamestnávateľovi PN?
 203. dohoda o vykonaní práce na pár dní - ide o nepravidelný príjem?
 204. Poradie zrážok exekúcia a dohodnuté výživné
 205. Dvojnásobné zdravotné poistenie z dôvodu nenahlásenia platiteľa poistenia.
 206. oneskorené odhlásenie zamestnanca
 207. Odvodová úľava - ako neurobiť chybu.
 208. Zamestnávanie osôb zo zahraničia, ktoré budú vykonávať prácu v zahraničí.
 209. Vyčerpanie 1 dňa dovolenky pri skončení PP dohodou
 210. OČR s dieťaťom
 211. Otec na materskej, alebo podpora?
 212. Nárok na odstupné
 213. Prechod z dávky v nezamestnanosti na dávku v materstve.
 214. Národ na dovolenku počas Materskej a rodičovskej dovolenky.
 215. Darovacia zmluva
 216. Čerpanie priepustky
 217. Dohodár ID PN
 218. Ako je platené školenie zamestnanca mimo pracovnej doby?
 219. UPSVAR a nenastupenie na dohodu o vyk.prace.Zaniest na urad ci nie ?
 220. Mzdový program Vema
 221. Práca na polovičný úväzok
 222. priznanie výšky platu
 223. Preradenie na inú prácu.
 224. Dohoda o vykonaní práce
 225. PNKA a výpočet pri cestovnom príkaze
 226. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 227. Stáž vo firme
 228. zahraničná pracovná cesta a sviatok
 229. Ake skladové hospodárstvo používate ?
 230. Odpracovaný čas
 231. Nové tlačivo Žiadosť o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky
 232. vzor predĺženia dohody o brigádnickej práci študentov
 233. Výpovedná doba a odstupné podľa aktuálneho ZP - mám nárok na obidve?
 234. Mzda na úkol a sviatky
 235. Zamestnanec ukončil PP bez výpovede
 236. úkolová mzda a nočná smena
 237. 40 hod. pracovný týždeň - je 8 hod. práca + 0,5 hod. prestávka? alebo 7,5 práca + 0,5 prestávka?
 238. Student a duplicitne podpisane cestne vyhlasenie
 239. Aký nárok na dovolenku vzniká zamestnancovi ak nenastúpi k 1. dňu v mesiaci?
 240. Môžem dohodárom poskytnúť stravný lístok v roku 2014?
 241. Nárok na dovolenku pri RD
 242. Pracovná zmluva, platnosť
 243. Kreditové príplatky a príplatok za triednictvo
 244. Riadime sa zákonom 552 a 553/2003?
 245. Minimálna mzda na dohodu
 246. Koľko € stojí SZČO registrácia ako zamestnávateľ?
 247. Začínajúci pedagóg a triedny učiteľ
 248. Nárok na daňový bonus - otec-matka?
 249. Krúžková činnosť na Základnej škole
 250. výpočet náhrady za dovolenku po PN