PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote pri podpísanej dohode o prehlbovaní kvalifikácie?
 2. Nárok na stravný lístok
 3. Považuje sa fotopasca za kamerový systém?
 4. Zmluva o obchodnom zastupeni
 5. Dohoda o pracovnej činnosti po 01.07.2014
 6. Môžem dať Živnostníkovi- (zvárač alebo lakovník) hmotnú zodpovednosť alebo kartu za zverené veci , ktoré dostane od nás?
 7. Zastupovanie počas materskej (následne rodičovskej) dovolenky
 8. Dlhodoba PN + nova PN
 9. mzdy
 10. Čo všetko musí obsahovať menovací dekrét na ustanovenie do funkcie nepedagogického pracovníka?
 11. Potrebovala by som vzor výpovede podľa §63 pís. c.
 12. Dôchodca-prihlásenie kod
 13. Starosta odchodné
 14. PN v rizikovom tehotenstve
 15. vypovedna doba
 16. Dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti
 17. Zamestnanie manzelky, evidencia na urade prace, zdravotne a dochodkove poistenie.
 18. Koľkomesačné odstupné dostane zamestnanec pri skončení PP zo zdravotných dôvodov?!
 19. vypoved a personalny lizing
 20. stara exekucia a prechod zo stareho na noveho zamestnavatela
 21. cudzinec / ukrajinec/dostáva pravidelnú mesačnú odmenu konateľaspoločnosti u nás na Slovensku, on zároveň má príjmy- mesačnú mzdu aj na Ukrajine, kde má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 22. PN po vypovedi v skusobnej dobe
 23. Môže zamestnanecká rada odsúhlasiť znevýhodnenie zamestnancov v porovnaní so Zák. práce?
 24. ako si zvysim platobnu triedu ako nekvalifikovany specialny pedagog?
 25. Moze mi zamestnavatel nezaplatit celu brigadu na zaklade bezdovodnej okamzitej vypovede?
 26. Zamestnanie manzelky vo vlastnej firme - aky sposob je financne najvyhodnejsi?
 27. Absencia
 28. nárok na pn a materskú
 29. Vyplata davky v nezamestnanosti - objasnenie terminov
 30. Stupne náročnosti práce
 31. Aké odvody bude platiť konateľ z vyplateného zisku za rok 2014
 32. Výpočet platu vedúceho pedagogického zamestnanca -správne?
 33. Neplatené voľno PN, lekár
 34. Zmena exek. prikazu - prednostna na zrazky zo mzdy
 35. Výpovedná doba, nieje kde odpracovať.
 36. Ako donútiť mzdové oddelenie o vydanie dokladov bývalého zamestnanca?
 37. zostatok dovolenky po MD+RD
 38. Čo s výpovednou dobou, ak zamestnanec nemôže prijať ponúknutú prácu?
 39. práca na dohodu a nárok na OČR či PN ?
 40. Zamestnanec dôchodca - oprava odvodov a RZD
 41. Dvojzmenná prevádzka a skrátený pracovný úvazok
 42. Mozem prekrocit limit hodin pri dohode o brigadnickej cinnosti studentov?
 43. Dovolenkový priemer
 44. ako vyplniť výkaz preddavkov na poistné
 45. brigáda študenta v septembri
 46. Provízia za prestup do zdravotnej poistovne DOVERA
 47. Kurič na škole
 48. Návšteva lekára pri polovičnom pracovnom úväzku.
 49. Dobrý deň, 3.1.2015 nastupujem na materskú, v roku 2014 som bola od 1.1.2014-1.9.2014 szčo s min.odvodmi, podmienku 270 dní mám splnenú, od 1.9.-31.12. budem zamestnanec, z coho sa mi vyráta materská?
 50. Koľko môže zarobiť nezamestnaný
 51. rodičovský príspevok a práca
 52. Formular E104
 53. Vyska rocnej odpocitatelnej polozky pre rok 2014
 54. Práca na čierno počas materskej
 55. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a - má niekto skúsenosti s týmto projektom?
 56. Z čoho sa počíta dovolenka po nástupe z MD?
 57. Syn ma zo školy potvrdenie o ukončeni školy den:4.september,nakolko robil pisomne opravne skušky./maturitne/Dovtedy bol vlastne ako nezaopatrene dieta.Ma nárok na rod.pridavky?
 58. Ochrana osobných údajov v systéme personalistika a mzdy.
 59. Ukoncenie PP a trvajuca PN pri zastupovani pocas MD
 60. Môže študent majiteľ,konateľ s.r.o. mať uzatvorenú DoBPŠ s vlastnou firmou na výkon prác, ktoré má s.r.o. v predmete podnikania?
 61. registrácia pre daň zo závislej činnosti
 62. dočasné pridelenie na dobu neurčitú
 63. MD a RP reťazový pôrod a dovolenka na zotavenie
 64. Môže dať zamestnávateľ výpoveď , z dôvodu zrušenia prevádzky v posledný deň rodičovskej dovolenky?
 65. Daňový bonus po ukončení štúdia
 66. Prekažka v práci so strany zamestnávatela,z dôvodu vypadu elektrickej energie-odpojenie so strany elektrikarov.
 67. Keď mi zamestnávateľ zadá prácu nadčas(nad 40 odpracovanych hodín týždenne) ,musím ju odpracovať?Môžem odmietnuť?
 68. zaradenie do správnej platovej triedy
 69. stáž, dohoda u externého študenta
 70. Výpočet nemocenského a pravdepodobný denný VZ
 71. Preplácanie dovolenky
 72. dohoda o pracovnej činnosti
 73. Musí zamestnanec, ktorý je brigádnicky odovzdať zamestnávateľovi PN?
 74. dohoda o vykonaní práce na pár dní - ide o nepravidelný príjem?
 75. Poradie zrážok exekúcia a dohodnuté výživné
 76. Dvojnásobné zdravotné poistenie z dôvodu nenahlásenia platiteľa poistenia.
 77. oneskorené odhlásenie zamestnanca
 78. Odvodová úľava - ako neurobiť chybu.
 79. Zamestnávanie osôb zo zahraničia, ktoré budú vykonávať prácu v zahraničí.
 80. Vyčerpanie 1 dňa dovolenky pri skončení PP dohodou
 81. OČR s dieťaťom
 82. Otec na materskej, alebo podpora?
 83. Nárok na odstupné
 84. Prechod z dávky v nezamestnanosti na dávku v materstve.
 85. Národ na dovolenku počas Materskej a rodičovskej dovolenky.
 86. Darovacia zmluva
 87. Čerpanie priepustky
 88. Dohodár ID PN
 89. Ako je platené školenie zamestnanca mimo pracovnej doby?
 90. UPSVAR a nenastupenie na dohodu o vyk.prace.Zaniest na urad ci nie ?
 91. Mzdový program Vema
 92. Práca na polovičný úväzok
 93. priznanie výšky platu
 94. Preradenie na inú prácu.
 95. Dohoda o vykonaní práce
 96. PNKA a výpočet pri cestovnom príkaze
 97. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 98. Stáž vo firme
 99. zahraničná pracovná cesta a sviatok
 100. Ake skladové hospodárstvo používate ?
 101. Odpracovaný čas
 102. Nové tlačivo Žiadosť o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky
 103. vzor predĺženia dohody o brigádnickej práci študentov
 104. Výpovedná doba a odstupné podľa aktuálneho ZP - mám nárok na obidve?
 105. Mzda na úkol a sviatky
 106. Zamestnanec ukončil PP bez výpovede
 107. úkolová mzda a nočná smena
 108. 40 hod. pracovný týždeň - je 8 hod. práca + 0,5 hod. prestávka? alebo 7,5 práca + 0,5 prestávka?
 109. Student a duplicitne podpisane cestne vyhlasenie
 110. Aký nárok na dovolenku vzniká zamestnancovi ak nenastúpi k 1. dňu v mesiaci?
 111. Môžem dohodárom poskytnúť stravný lístok v roku 2014?
 112. Nárok na dovolenku pri RD
 113. Pracovná zmluva, platnosť
 114. Kreditové príplatky a príplatok za triednictvo
 115. Riadime sa zákonom 552 a 553/2003?
 116. Minimálna mzda na dohodu
 117. Koľko € stojí SZČO registrácia ako zamestnávateľ?
 118. Začínajúci pedagóg a triedny učiteľ
 119. Nárok na daňový bonus - otec-matka?
 120. Krúžková činnosť na Základnej škole
 121. výpočet náhrady za dovolenku po PN
 122. Dávka v nezamestnanosti
 123. Celodenné vyšetrenie - nemoc, alebo OČR
 124. Ukončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka
 125. priznať tehotenstvo alebo nie?
 126. som tehotná a mám zmluvu na dobu určitú do októbra, môžu ma prepustiť?
 127. Kratší pracovný čas a prestávky v práci
 128. Mozem dostat vypoved zo strany zamestnavatela bez odstupneho?
 129. Mám nárok na aktivačný príspevok?
 130. Sťahovanie za prácou - príspevok z úradu práce
 131. Máte niekto skúsenosti so zamestnávaním občana ČR?
 132. dovolenka alebo neplatené voľno?
 133. Ukončenie pracovného pomeru po RD, podpora v nezamestnanosti
 134. Je potrebné pri telepráci, kde zamestnanci pracujú s vlastnými pracovnými pomôckami aj školenie BOZP?
 135. ukončenie PP počas zastupovania MD
 136. Môže vyratávať zamestnávateľ priemerku na dovolenku a paragraf iba zo základu mzdy nie teda aj z osobného ohodnotenia , ktoré tvorí ca 10% mzdy?
 137. Bonus na dieťa
 138. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie
 139. uznanie kreditov za kvalifikačné a rigorózne vzdelanie?
 140. Ako riesiť so Sociálnou poisťovňou absenciu pri dohode o pracovnej činnosti ?
 141. Doklady pri úmrtí zamestnanca
 142. Dodatočné daňové priznanie - dôchodca
 143. DoPČ a mladistvý zamestnanec
 144. Skrateny uvazok a min.mzda
 145. Precerpana dovolenka - absencia?
 146. ako sa dá uzatvoriť pracovný pomer v prípade pracovníka v školskej jedálni ? počas prázdnin pomocná sila nepracuje ???
 147. invalidny dochodca v statnej sluzbe
 148. Je možné uviesť v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti adresu v zahraničí - EÚ?
 149. Dohoda alebo pracovný pomer?
 150. Príjmy a výdaje Sociálnej poisťovne.
 151. zamestnávateľ nechce uhradiť mzdu
 152. Je jednoduchsie, po navrate zo zahranica sa zamestnat aspon napr. na 1 mesiac doma na SK a poziadat o podporu na SK?
 153. Invalidný dôchodca sa stal poberateľom starobného dôchodku - aké odvody
 154. priemerny zarobok
 155. Invalidný dôchodca s poklesom o viac ako 70%
 156. Invalidný dôchodok priznaný spätne, ukončenie PP, nárok na dovolenku, ........
 157. DVZ úrazové poistenie
 158. Preplatenie dovolenky pri skončení PP počas RD - treba prihlásiť do ZP?
 159. Môžem poslať zamestnancovi upozorňujúci list aj vtedy, keď porušil našu ÚSTNU dohodu a ohrozil tým chod prevádzky?
 160. Práca u polície?
 161. Komu mam dat PN listok ked som ukoncila PP?
 162. Rátajú sa aj víkendy a sviatky do minimálneho počtu dní nemocenského poistenia u nového zamestnávatela pri nástupe na materskú?
 163. Poldňová absencia v práci
 164. Koľko krát si môže uplatniť daňovú úľavu.
 165. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky - ako odvody sa platia do SP?
 166. Ukoncenie pracovneho pomeru zo zdravotnych dovodov,odchodne,odstupne
 167. Čerpanie dovolenky zamestnanca na dotáciu do 29 rokov
 168. odvody do ZP-starobný dôchodca
 169. Príjem dôchodcu na základe zmluvy o dielo.
 170. Dovolenka počas materskej dovolenky
 171. postup výpočtu odstupného a odchodného
 172. Chýbajúce 2 dni medzi pracovnými zmluvami
 173. Je nárok na príplatok za sviatok /29.8.2014/, keď bol zamestnanec celý mesiac august na SC v Bruseli?
 174. Chceme dať výpoveď dohodárovi na PČ uzatvorenej po 1.7.2014, ako postupovať?
 175. Mám prac.zmluvu na dobu neurčitú, na 8 hod denne. Dohodou o zmene -dodatkom bola zmenená doba na dobu určitú do 28.2.2015 a prac.úväzpk znížený. Je platný takýto dodatok pracovnej zmluvy?
 176. Štátnozamestnanecký pomer
 177. Prečerpaná dovolenka
 178. Narok na dovolenku za MD
 179. skončenie pracovného pomeru
 180. videl už niekto pracovnú zmluvu , v ktorej je dohodnutá hodinová sadzba eur v čistom? a vie niekto poradit, ako k tomu urobit mzdu?
 181. Zamestnávateľ mi odmieta preplatiť zdravotnú prehliadku
 182. Mám povinnosť prihlásiť sa na Úrade práce alebo alebo upovedomiť zdravotnú poisťovňu, keď som 3. septembra ukončila rodičovskú dovolenku a pracovnú zmluvu uzatváram od 10. septembra?
 183. nedoplatok na ročnom zúčtovaní preddavkov na daň a výpoveď zamestnancovi
 184. Dohoda
 185. Dovolenka odborných zamestnancov
 186. Týždeň aktualít na Mzdy.TV
 187. Môžem zaslať mzdu a odvody skor ako je výplatný termín?
 188. Starobný dôchodca a práca na dohodu
 189. odvody SZČO dôchodca riadny-ZP,SP
 190. Máte niekto skúsenosti s typom zamestnania - pracovnou zmluvou zahrňujúcou prácu len cez sobotu a nedeľu po 12 hodín?
 191. Vypĺňať pri ukončení prac.pomeru zamestnancovi Evidenčný list dôch. zabezp. ak dôchodok už poberá?
 192. preplatená dovolenka počas RP
 193. uzatvorenie novej pracovnej zmluvy kvôli materskému
 194. Pracovno-právny vzťah predsedu družstva
 195. Výpoveď pre nadbytočnosť zamestnanca a nové pracovné zmluvy
 196. Gastrolistky na TPP
 197. Môže podpísať petíciu pre nezávislého kandidáta osoba, ktorá dovŕši vek 18 napr. 10. 10. 2014? Tzn, že v čase podpísania petície ešte nie je voličom, ale v čase volieb už bude.
 198. Hospodársky rok - rezerva na dovolenku
 199. Školský špeciálny pedagóg
 200. Má niekto skúsenosť s vybavovaním príspevku pre znevýhodneného zamestnanca ?
 201. Koľko dní dovolenky mám na tento rok, ked od októbra nastupujem na matersku dovolenku a pracujem na pracovnú zmluvu s dobou neurčitou?
 202. Platová trieda hlavnej kuchárky v školskej jedálni
 203. materska/rodicovska dovolenka
 204. Zrážky zo mzdy
 205. Práca na dohodu u dobrovoľne nezamestnaného.
 206. Aké sú nároky zamestnanca pri skončení pracovného pomeru dohodou na žiadosť zamestnanca?
 207. po skončeni materskej dovolenky,mam narok na podporu v nezamestnanosti
 208. Pracovný pomer na 20 hodín mesačne
 209. dohodar 350 hodin v roku
 210. Skončenie PP so zamestnankynou, ktorá po MD nekomunikuje.
 211. uprava pracovneho casu
 212. náhradné voľno
 213. nevýhody práce na dohodu?
 214. Je možne požiadať o odchodne do DOCHODKU od zamestnavatela aj neskor ako je 10 dni ?
 215. vypoveď.
 216. Nárok na čerpanie dovolenky po návrate z MD a RD do práce
 217. Dohoda o BPŠ a sociálna poisťovňa - pravidelný príjem
 218. zmena dĺžky pracovného času
 219. dohoda
 220. Dohoda nepravidelný príjem - odvody
 221. Kratenie dovolenky kvoli prerusenej PN a materskej dovolenky
 222. zaradenie do platovej triedy
 223. Iná zárobková činnosť policajta
 224. Pracovná zmluva pre študenta čo je povinný zamestnávateľ?
 225. Môže exekútor vziať 2/3 zo mzdy 230€ v čistom?
 226. Môžeme zamestnať potencionálneho zamestnanca?
 227. Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné - po dlhodobej PN
 228. Predĺženie dohody - novela od 01.07.2014
 229. Môže dať zamestnávateľ pokutu pri výpovedi zo strany zamestnanca?
 230. Preplatenie dovolenky
 231. povinnosti voči SP a ZP pri PN a OČR
 232. Ako správne nadefinovať DDs v MRP?
 233. Zam-nec nie je poisteny v zdravotnej poistovni
 234. Poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a platenie poistenia v nezamestnanosti
 235. Má nárok na absolventský príspevok aj absolvent, ktorý ukončil VŠ roku 2014 denné štúdium avšak má už 26 rokov?
 236. Ako zamestnávať živnostníkov bez platenia vysokých pokút
 237. zaratanie ped. praxe z dohody?
 238. Oplatí sa platiť dobrovoľné sociálne poistenie?
 239. Môžu mať "nepustiť" z práce?
 240. Vypocet mzdy v skolstve
 241. Odvody žiadateľa o azyl
 242. Konatelia a aká zmluva???
 243. Priemerna mzda vychovavatelky v SKD
 244. Rodičovská dovolenka a zamestnanie
 245. DoPČ - 10 hod. týždenne, je aj iné obmedzenie ako pri DoVP - max 350 hod.ročne ?
 246. Predčasne skončená materská dovolenka a nástup do práce
 247. Musím odpracovať štátny sviatok?
 248. nedostala som vypoved po materskej dovolenke
 249. Zamestnavatel mi dal vypoved s odovodnenim zrusenie pracovneho miesta, aku pracu mi moze dat pocas vypovednej lehoty?
 250. Mám nárok na podporu po materskej-rodičovskej dovolenke?