1. daňový bonus (14 replies)
 2. Zamestnanec,konateľ,úrad práce (15 replies)
 3. Ako si vypočítam PN pri nepretržitej prevádzke? (4 replies)
 4. Čo má čaká, ak som nenahlásila na úrad práce 1 deň vopred prácu na dohodu (3 replies)
 5. ročné zúčtovanie dane (10 replies)
 6. vypocet pnky (0 replies)
 7. VZ pre výpočet PN - na žiadosť SP (23 replies)
 8. Dôchodca a dva príjmy (6 replies)
 9. Denný vymeriavací základ a neplatené voľno (0 replies)
 10. Práca na dohodu popri ÚP alebo odísť z ÚP? (8 replies)
 11. Nárok na voľno v deň zápisu dieťaťa do ZŠ (6 replies)
 12. Nezdaniteľná časť na manželku - práca na živnosť (1 replies)
 13. Dovolenka a dočasne skrátený pracovný úväzok (3 replies)
 14. Odpočítateľná položka na manželku (2 replies)
 15. nezdanitelna cast na manzelku 2014 (1 replies)
 16. Daňový bonus (2 replies)
 17. Sirotský dôchodok a ukončenie štúdia na VŠ (0 replies)
 18. Príplatok za prácu v ionizujúcom prostredí (elektráreň Bohunice) (10 replies)
 19. Urad prace - cestovanie pocas evidencie (24 replies)
 20. Preplatenie dovolenky z r 2013 u učiteľov (4 replies)
 21. preplatok nevyčerpanej dovolenky (9 replies)
 22. daň z nepeňažnej výhry (7 replies)
 23. RZD a prijem z Partners Group (3 replies)
 24. Zamestnanecká prémia-predtým dlhodobo nezamestnaný-oslobodené odvody (5 replies)
 25. Denný vymeriavací základ (0 replies)
 26. SZČO v roku 2014 pracovala v Nemecku 265 dní, diety? (2 replies)
 27. Ako postupovať pri písaní magisterskej práce, ktorá sa týka starostlivosti o zamestnancov a ich vplyvu na výkonnosť organizácií v podmienkach SR. (5 replies)
 28. fond pracovného času počas pn (2 replies)
 29. Nový zákon o odvodoch pri min.mzzde (3 replies)
 30. Ako nazvať sprostredkovateľa poistenia v "zmluve o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovatelom" a ako zmluvu naformulovat? (0 replies)
 31. Lekarske vysetrenia pri nastupe do zamestnania - povinne? (4 replies)
 32. Problém s mesačným výkazom ZP (12 replies)
 33. koľko % odvodov sa platí z dohody o brigádnickej práci študenta? (5 replies)
 34. Mzda (5 replies)
 35. Príspevok na dopravu do práce (7 replies)
 36. Zamestnanecká prémia (13 replies)
 37. Môže nútiť zamestnávateľ zamestnanca podať výpoveď? (8 replies)
 38. Musí byť v pracovnej zmluve pri odmeňovaní v minimálnej mzde stupeň náročnosti 1 uvedená mzda 2,184 €/hod alebo môže byť aj 2,18 €/hod? (2 replies)
 39. a ma narok zamestnanec na zamestnanecku premiu? (0 replies)
 40. Aké % budem platiť do Zdravotnej, ak som SZČO i zamestnanec? (4 replies)
 41. Zamestnanec mi oznamil, ze je SZCO, co teraz s odvodmi? (2 replies)
 42. mzdové zaradenie vo verejnej správe (12 replies)
 43. priepustka (3 replies)
 44. Budem dostavat davky pocas PN v nezamestnanosti? (2 replies)
 45. vysporiadanie preplatku z rzd (2 replies)
 46. Aký typ pracovnej zmluvy vystaviť (4 replies)
 47. Olymp - je mozne hromadne generovat dodatky? (4 replies)
 48. Dotácia na chránenú dieľňu a odpočítateľná položka na zdravotné poistenie (1 replies)
 49. Dohoda a hlasenie sa an urade prace (3 replies)
 50. evidencia dodatkov k prac. zmluve - platových dekrétov (2 replies)
 51. dohoda o pracovnej činnosti a nulové hodnoty do SP (4 replies)
 52. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 53. Ochrana osobných údajov - registrácia a oznámenie IS? (1 replies)
 54. ELDP-správnosť vyplnenia (6 replies)
 55. zabudnuté vreckové v roku (2 replies)
 56. nczd (7 replies)
 57. Odmietnutie evidencie na ÚPSVaR a zápočtový list (2 replies)
 58. Zúčtovanie zostatku soc.fondu v jedn.účt., keď už nemám zamestnancov (1 replies)
 59. nahlásenie na ÚP? (0 replies)
 60. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch - VŠZP (2 replies)
 61. Neplatne skončený pracovný pomer a odvody (0 replies)
 62. odoslanie dávky VŠZP pomocou grid karty (11 replies)
 63. Ak mám dohodu o rozviazaný pracovného pomeru skončenú ku dňu 6. 2 a na druhé zamestnanie nastupujem len v pondelok, čo mi hrozí zo strany sociálnej, a zdravotnej poisťovni??? (15 replies)
 64. výpoveď zo strany zamestnávateľa dohodou §60 (15 replies)
 65. Nulové potvrdenie o zdaniteľnej mzde (4 replies)
 66. Dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov (2 replies)
 67. registračný list zamestnávateľa (1 replies)
 68. Dôchodca a uplatnenie NČ na manželku (6 replies)
 69. Ako platí zdravotné poistenie človek nezamestnaný neevidovaný na UP a robí rôzne na dohodu asi 10-12 dní v mesiaci? (3 replies)
 70. nárok na podporu (1 replies)
 71. PN dlhšie ako 10 dní - povinnosti zamestnávateľa (5 replies)
 72. Vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti (1 replies)
 73. Ako ovplyvňujú príspevky do 3. piliera DDs RZD? (6 replies)
 74. výpovedná lehota (6 replies)
 75. Zamestnanec - štatutár s 50% účasti na majetku - sociálna poisťovňa (4 replies)
 76. Má nárok zamestnanec na zamestnaneckú prémiu ak mal príjem z urbáru ? (2 replies)
 77. Zamestnanecká prémia- spoločník (2 replies)
 78. Zamestnankyna je na RD a pobera rodicovsky prispevok. Poziadala o cerpanie riadnej dovolenky z roku 2014, je mozne toto cerpanie. (7 replies)
 79. nárok na dovolenku (1 replies)
 80. vyska buduceho starobneho dochodku u pracujuceho invalidneho dochodcu ˇ71% (0 replies)
 81. mzdy - komunikácia so sociálnou poistovnou (11 replies)
 82. Dobrý deň, v júni sme prepúšťali učiteľky a v septembri sme ich opäť prijali. Mám im dať opäť podpisovať vyhlásenie na zdanenie príjmov? Ďakujem za odpoveď (1 replies)
 83. neoprávnene vyplatený daňový bonus (3 replies)
 84. Daňový bonus a materská dovolenka (6 replies)
 85. Môže zamestnávateľ predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú skôr ako je v pôvodnej zmluve? (3 replies)
 86. Ste v súčasnosti nezamestnaný? (0 replies)
 87. Dá sa pokračovať v PN-ke ked som mal pracovny uraz a uz som nastupil do práce? (28 replies)
 88. Môže poberateľ plného invalidného dôchodku pracovať na plný, alebo čiastočný úväzok. (1 replies)
 89. nezdaniteľná časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň (3 replies)
 90. Dohoda popri zamestnaní (1 replies)
 91. Akú prac.zmluvu mám uzatvoriť so zamestnancom, ak nie je možné vytvoriť konto prac.času, keďže je potrebná kolektívna dohoda alebo súhlas zást.zamest. - čo u nás nie je možné, keď máme len 1 zamest. (0 replies)
 92. VšZP - prázdny chybový protokol 4.2.2015 (0 replies)
 93. Zápočet materskej dovolenky -asistent učiteľa (0 replies)
 94. Môže si cudzinec uplatniť daňový bonus na dieťa? (4 replies)
 95. mzdy - začiatočník (13 replies)
 96. Mala som v školstve prihlásenú zástupkyňu na dohodu o pracovnej činnosti rok (1 replies)
 97. Odvodová úľava ZP (0 replies)
 98. Môžem prestúpiť z jedného zamestnania do druhého zo dňa na deň??? (12 replies)
 99. Poradie zrážok pri exekúciách na jedného zamestnanca platí, že zrážam prvú prednostnú a ostatné čakajú? (1 replies)
 100. potvrdenie o príjme pre zamestnancov v svojej s.r.o. (9 replies)
 101. podklady k RZ? (5 replies)
 102. ABSENCIA (2 replies)
 103. čiastočný pracovný úväzok medzi rodičovským a novou materskou dovolenkou (11 replies)
 104. preplatok na ZP zamestnanca aj zamestnavatela - musi sa podat DDP PO? (0 replies)
 105. Dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 106. výkaz preddavkov na poistné (1 replies)
 107. TPP a dávka v hmotnej núdzi (0 replies)
 108. príjmy zahrnuté do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (2 replies)
 109. Nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 110. Zostatok dovolenky z r. 2013 (1 replies)
 111. Odhlásenie zamestnávateľa DÚ (6 replies)
 112. Mzda (1 replies)
 113. Vrátenie dane z príjmu -preplatok (5 replies)
 114. Konto prac.casu u jedneho zamestnanca (1 replies)
 115. Prehľad o príjmoch a preddavkoch na daň - výplatný termín neurčený (7 replies)
 116. Pravdepodobný priemerný zárobok - na materskej dovolenke (0 replies)
 117. kolko hodin odpracovat na dohodu za mesiac a aky plat by mal byt (1 replies)
 118. Diéty pri pracovnej ceste (2 replies)
 119. Výpoveď §60 ods.2 a nástup na PN (2 replies)
 120. Príjem z dobrovoľníckej činnosti a RZD (10 replies)
 121. Nárok na materskú (1 replies)
 122. Daňové priznanie zamestnanec (2 replies)
 123. Dohoda o pracovnej činnosti so živnostníkom (2 replies)
 124. Akú dlhú mám výpovednú dobu -podla prac.zmluvy alebo kolektivnej zmluvy (3 replies)
 125. Priepustka k lekárovi (6 replies)
 126. MD a doba určitá (1 replies)
 127. može mi zamestnávatel zakázať další pracovný pomer? (1 replies)
 128. Zrážky zo mzdy (2 replies)
 129. sociálne a zdravotné - medzera 1 deň (9 replies)
 130. sociálne a zdravotné - záhraničný zamestnavatel (7 replies)
 131. nástup na matersku? (6 replies)
 132. ročné zúčtovanie dane 2014 (2 replies)
 133. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne (0 replies)
 134. Prijem z prenajmu a naklady na prevadzku bytu (12 replies)
 135. Aké daňové priznanie, ak bol SZČO do 30.9. a od 1.10. zamestnanec? (2 replies)
 136. Musím ÚP oznámiť predĺženie pracovného pomeru? (6 replies)
 137. Zapocitva sa do naroku na zamestnanecku premiu aj inv.dochodok? (1 replies)
 138. Aký dátum pri "poukázaní 2% dane" zamestnancom (13 replies)
 139. Poslanec obecného zastupiteľstva a predčasný dôchodca (12 replies)
 140. Kedy najskôr môže byť osoba uznaná za dočasne práceneschopnú po skončení podporného obdobia? (3 replies)
 141. Kontrola vypočít.priemeru na dovolenku (11 replies)
 142. nárok na dovolenku (3 replies)
 143. doba určitá (8 replies)
 144. Zamestnanecka premia r. 2014 - narok aj z dohod? (6 replies)
 145. nevycerpana dovolenka preplatenie (16 replies)
 146. Daňový bonus za rok 2014 (21 replies)
 147. Odovzdavam Potvrdenie o zdanitelnej mzde tým ktori nas ziadaju o RZD? (6 replies)
 148. Iný nezdaňovaný príjem (1 replies)
 149. dôchodca a dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 150. zmluva - domáca práca (0 replies)
 151. Preradenie na iné pracovisko (4 replies)
 152. Zamestnanecká prémia (2 replies)
 153. zamestnanec absenica a PN (4 replies)
 154. Príjem v ČR a SR 2014 (8 replies)
 155. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 156. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (3 replies)
 157. neplatené voľno a preplatená dovolenka a chybný výkaz zo zdravotnej poisťovne (0 replies)
 158. Zrušenie pracovného miesta. (6 replies)
 159. neskore odhlasenie zo SP z dovodu neoznamenia ukoncenie studia zo strany zamestnanca (0 replies)
 160. Úrad práce (5 replies)
 161. Ako si vysvetľujete pojem "trvale sa starajúci" v kontexte Zákonníka práce - § 164 ods. 2? (2 replies)
 162. príspevok DDP od zamestnávateľa 3% z HM -priratáva sa do úhrnu vyplatených príjmov? ? (1 replies)
 163. náhrada atestácie (0 replies)
 164. zaradenie učiteľa do platovej triedy (4 replies)
 165. vypoved (5 replies)
 166. Na podporu udržania zamestnanca v zamestnaní nám bol poskytnutý príspevok má tento zamestnanec nárok na OOP. (6 replies)
 167. Pri prechode do zamestnania budem musiet platit zdravotné? (10 replies)
 168. Prepustenie tehotnej zeny v skusobnej dobe,.. (3 replies)
 169. Ako nakresliť turnus pre výkon prevádzky 14 hodín denne? (0 replies)
 170. Musím podávať daňove priznanie aj ja aj manžel,ak ja som bola do apríla na RD? (13 replies)
 171. Povinnosti Zamestnavatela pri prechode z MD na RD? (2 replies)
 172. Osetrovne (7 replies)
 173. Nezdaniteľná časť základu dane mesačne (3 replies)
 174. Zrazky zo mzdy (3 replies)
 175. 5% zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov (3 replies)
 176. Pracovná zdravotná služba (2 replies)
 177. na koľko dní dovolenku má nárok zamestnanec ktorý nastúpil do práce 12.05.2014 a je na PN od 20.08.2014? mne vyšlo 21 je to správne? (8 replies)
 178. Ukončenie PN v piatok 30.01.2015 (4 replies)
 179. Minimálna mzda - prepočet podľa týždenného pracovného času (3 replies)
 180. Vyplnenie tlačiva - Potvrdenie o zdanit. príjmoch fyz. osoby zo záv. činnosti (2 replies)
 181. predlzeny rodicovsky prispevok a opatrovanie ztp (1 replies)
 182. obvykla odmena za mesacne vyhotovenie vykazov k mzde a odvodom pri s.r.o. (2 replies)
 183. Poberanie davky v nezamestnanosti a kupele (12 replies)
 184. Ročné zúčtovanie - zamestnanec - konateľ (0 replies)
 185. mzdy (1 replies)
 186. Dovolenka po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 187. Musí zamestnankyňa odísť na materskú dovolenku alebo môže pracovať až do pôrodu? (13 replies)
 188. Zníženie mzdy (3 replies)
 189. Mám nárok na 12. platovú triedu (2 replies)
 190. mam narok na dovolenku po m.d. (8 replies)
 191. Odstupne / vypovedna doba (4 replies)
 192. Výpočet mzdy pri ukončení RD a zároveň PP (4 replies)
 193. Dôchodca a RZD (1 replies)
 194. Zamestnanec Talian v Taliansku - spracovanie mzdy? (2 replies)
 195. Nárok na dávku v nezamestnanosti (15 replies)
 196. odmeňovanie - zástupca starostu (3 replies)
 197. Zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe, výkon trestu (6 replies)
 198. Prepočet dovolenky po MD (3 replies)
 199. platenie zdravotneho poistenia (1 replies)
 200. zamestnanec vo vlastnej 1osobovej sro zároveň na MD toho času, mám tiež povinnosť PZS? (0 replies)
 201. Zmluva pre konateľa sro (0 replies)
 202. Moze byt štátny zamestnanec samostatne hospodariacim rolnikom? (1 replies)
 203. Koeficient pri výpočte platu starostu (6 replies)
 204. Mzdový dekrét (6 replies)
 205. Kedy plánovať odchod do dôchodku? (1 replies)
 206. Kontrola z ,,hygieny" (2 replies)
 207. PNka - ako dat vypoved (6 replies)
 208. Môže zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu? (3 replies)
 209. Preplatenie predminulorocnej dovolenky (13 replies)
 210. Prihlasovanie do ZP kódom "2P" (6 replies)
 211. čo má obsahovať potvrdenie pre súd (6 replies)
 212. Ako sa počíta materska pre rok 2015? (2 replies)
 213. Evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014 (0 replies)
 214. Asi môj zamestnávateľ nepostupuje podľa zákona? (37 replies)
 215. Konto pracovného času alebo flexikonto - čo je lepšie? (0 replies)
 216. exekúcia alebo zrážky zo mzdy? (8 replies)
 217. ulava na manzelku pri RZ? (1 replies)
 218. DP a prijmy z mentoringu (0 replies)
 219. Má niekto šablon na žiadanie o potvrdenie? /sociálna poistovna/ (1 replies)
 220. Zamestnanecká prémia a príspevok §50 (1 replies)
 221. Pracovná zdravotná služba jednoosobová s.r.očka (29 replies)
 222. odpočítateľná položka ZP pri 1/2 pracovnom úväzku (8 replies)
 223. Ročné zúčtovanie, nezdaniteľná časť na manželku podklady (2 replies)
 224. Súbeh práce a rodičovskej dovolenky (0 replies)
 225. Rodičovský príspevok a pracovný pomer (10 replies)
 226. OP dividendy (5 replies)
 227. Vychovávateľka ŠKD a úväzok... (2 replies)
 228. vypocet nezdanitelnej ciastky (10 replies)
 229. Daňový bonus v žiadosti o ročné zúčtovanie (5 replies)
 230. Mám nárok na dobu neurčitú? (10 replies)
 231. výpoveď (4 replies)
 232. poukážky poskytnuté zo soc.fondu musia sa zdaniť vo výplate (1 replies)
 233. ročné zútovanie zdravotného poistenia (8 replies)
 234. Opakovana evidencia na urade prace a davky (4 replies)
 235. Kratenie dovolenky po RD (19 replies)
 236. Hlasenie zmeny na zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu (4 replies)
 237. dovolenka (1 replies)
 238. Na aký plat mám nárok po nástupe z RD. Verejná služba. (1 replies)
 239. Uzatvorenie pracovného pomeru ukončenie a následné predĺženie. (1 replies)
 240. Dobrovolne poistenie (7 replies)
 241. Nástup do páce po rod. dovolenke - dodatok k prac. zmluve (1 replies)
 242. Exekučná zrážka - VšZP (0 replies)
 243. kolko je vlastne minimálna mzda? (6 replies)
 244. Vyhlásenie k dani - údaje o manželke/manželovi (3 replies)
 245. Minimálna mzda konateľa sro (16 replies)
 246. Minimálna mzda v školstve. (2 replies)
 247. čašník (1 replies)
 248. Oznamovacia povinnosť pri zmene sídla (1 replies)
 249. Odpočitateľná položka na ID - evidencia na ÚPSVaR a verejno pr. práce - rodičovský príspevok do 6 rokov (1 replies)
 250. Minimalna mzda na zmluve (19 replies)