PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Aka bude vyska mojho odstupneho?
 2. Pracovná zmluva na dobu určitú
 3. Zamestnankyňa je na MD a popri tom by chcela pracovať na dohodu v tej istej firme,môže mať ten istý druh práce?
 4. Aky bude vypocet materskej po dohode a naslednom pracovnom pomere?
 5. kamerový systém a ochrana osobných údajov
 6. Prečerpaná dovolenka
 7. Ako prihlásiť, resp. nahlásiť zmenu zamestnávateľa na DU?
 8. Zarábanie Študenta
 9. Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok
 10. Človek v pracovnom pomere na dobu určitú môže popri zamestnaní vykonávať aj prácu na dohodu u iného zamestnávateľa?
 11. Vdovský a invalidný dôchodok.
 12. Pokračovanie pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú počas PN
 13. nesprávne prihlásenie do Sociálnej poistovni
 14. Môžem uznať ošetrenie u lekára ak si zamestnankyňa vymenila smenu ?
 15. vypoved - tehotna - odstupne - dovolenka
 16. Zamestnávanie invalidného dôchodcu
 17. Cudzí štátny príslušník - mzdy, odvody, daň
 18. Môžeme dať absenciu za nepodpísanú dovolenku?
 19. Aký biometrický dochádzkový systém by ste mi odporúčali? Je vôbec možné použiť odtlačky prstov, aby to bolo v súlade s ochranou osobných údajov?
 20. Zdravotne poistenie - poistenec EU
 21. flexikonto a stravne listky
 22. Kto mi potvrdi papier o PN pre zamestnavatela,ked som v nemocnici ?
 23. Zrážky zo mzdy
 24. DoBŠ a postgraduálne štúdium
 25. Skoncenie PP dohodou zo zdravot,dôvodov.
 26. ELDP - materska a rodicovska dovolenka
 27. Mzda pre predsedu Urbáru
 28. Výpočet PN-ky v prvých mesiacoch zamestnania
 29. Môžem poistiť syna do všeobecnej zdravotnej poisťovne?
 30. pohreb
 31. Rodičovský príspevok z ČR
 32. nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 33. Kontrola zamestnavatela zo Soc.poistovne
 34. Môže ma zamestnávateľ aj po troch mesiacoch od zistenia porušenia pracovnej disciplíny písomne upozorniť na jej porušenie?
 35. Mzda nižšia ako zmluvný zákl.plat z dôvodu čerpania náhradného voľna, je to v poriadku?
 36. Čerpanie starej dovolenky po zmene na polovičny uväzok
 37. Nárok na dovolenku po 2 materských
 38. Pn po ukončení pracovného pomeru
 39. Spätne priznaný starobný dôchodok
 40. Zmena pracovnej zmluvy na kratší pracovný úväzok a čerpanie RD
 41. ako urobit správne plan zmien?
 42. PZ na dobu určitú - ukončenie zákazky
 43. zamestnávateľ poslal na školenie - mzda
 44. Mam narok na mzdu
 45. Vypomáhajúca osoba u SZČO
 46. Je povinný príspevok zamestnanca do DDs pri rizikovej práci?
 47. zmena - rodičovská dovolenka na materská dovolenka
 48. Koľko odvádzam do zdravotnej a sociálnej poisťovni ak som zaevidovaný na úrade práce a zarobím viac ako 148,57 €??
 49. Pre priznanie daňového bonusu na dieťa môže byť predložený RL dieťaťa aj s iného členského štátu EÚ?
 50. Prerusenie RD a poberanie podpory v nezamestnanosti.
 51. Dohoda o pracovnej činnosti popri TPP
 52. Potrebujem radu koľko krát možem predĺžiť zmluvu zamestnancovi o zapožičaní do inej firmy je to neobmedzené alebo je tam nejaký limit Ďakujem
 53. mám nárok na rodinné prídavky v rakúsku ?
 54. Odhlásenie dohodára BPŠ
 55. Nevyužitie bezplatného stravovania na zahraničnej pracovnej ceste
 56. mám nárok na podporu aj na MD?
 57. Dohoda pre absoloventa
 58. Alkoholik + psychické ochorenie
 59. Nadbytočnosť?
 60. „Zamestnanec zamestnávateľa podľa §7 ods. 2“?
 61. Odvody u brig.-študenta
 62. ako vypocitam nahradu mzdy za dovolenku?
 63. Ak ukončím pracovnú zmluvu ako čašníčka a uzatvorím novú pracovnú zmluvu ako administratívny pracovník u toho istého zamestnávateľa bude to mať vplyv na výšku materského príspevku?
 64. PN po vypovedi
 65. § 141 osobné prekážky v práci - nárok na čerpanie ak končí pracovný pomer
 66. pracovna zmluva
 67. Odmena členom DR - prihlásenie na Soc. pois., zdrav. pois.
 68. PN a kontrola socialky
 69. Invalidný dôchodok po nadobudnutí dôchodkového veku
 70. preplatenie nevycerpanej dovolenky po RD
 71. postup pri uzatvoreni dohody o brigadnickej praci studentov
 72. Dohoda o brigadnickej praci studentov - kto ju moze podpisat?
 73. davky v hmotnej nudzi a evidencia na up
 74. jednorazova odmena a urad práce
 75. Môžme ukončiť pracovný pomer so zamestnancom pre dlhodobú nespravedlnenú absenciu (je vo výkone väzby) ?
 76. Odchodné
 77. Ako postupovať pri kandidovaní ?
 78. Zastupovanie počas MD a RD - doba určitá
 79. 2 výplatné termíny
 80. odchod do starobného dôchodku
 81. okamžité skončenie pracovného pomeru
 82. TEAMBUILDING - Ucast povinna?
 83. DOVPNP a určenie vymeriavacieho základu
 84. Vymeriavací základ pri DOVPNP
 85. Pracovná zmluva na kratší pracovný uväzok
 86. brigáda študenta a vyhlásenie pre poisťovňu
 87. kolko dni dovolenky strhat pri 12 hodinovej smene - 1 den, alebo 1 a pol dna dovolenky?
 88. Výpoveď zo zdravotných dôvodov
 89. Výpočet dovolenky
 90. Je mozne dostat dva krat skusobnu dobu?
 91. Nová pracovná zmluva a firma je v konkurze!!!! Je to možno???
 92. Dávky NP od 01072014
 93. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 94. Dohoda popri TPP
 95. Prestávka na jedlo a odpočinok
 96. plny invalidny dochodok plus aktivacne prace
 97. Nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času + pružný pracovný čas
 98. mzda za sviatok
 99. nárok na dovolenku počas 3 materských dovoleniek za sebou
 100. Odchod do dochodku
 101. Je povinné evidovať kamerový systém na úrade pre ochr.os.udajov a od kedy je to schválené?
 102. Co je to flexikonto?
 103. Klauzula v pracovnej zmluve
 104. Zrážky zo mzdy
 105. Zamestnanec zmenil priezvisko - kde okrem SP ma zamestnavatel povinnost tuto zmenu ohlasit.
 106. zodpovednosť za majetok školy
 107. Má zamestnanec,ktorý ukončil PP okamžitým skončením PP bez výpovednej doby,nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 108. Z čoho sa počíta materská, ak ide na materskú v januári 2015?
 109. skoncenie pracovneho pomeru
 110. Mesačný výkaz Priem 1 - 12 štatistický úrad
 111. Minimálna čiastka strhnutá zo mzdy pri exekučnom príkaze na zamestnanca.
 112. Doplatok do minimálnej mzdy pri minimálnej mesačnej mzde
 113. členovia dozornej rady -výboru v urbárskej spoločnosti
 114. Dovolenka po materskej
 115. Obsadenie pracovného miesta
 116. Obsadenie voľného pracovného miesta podľa zákona o verejnom záujme
 117. Nárok na dovolenku
 118. Musim suhlasiť s prechodom pod noveho zamestnavatela?
 119. Výpovedná doba do 1 roka.
 120. davka v hmotnej nudzi pre slobodnu mamicku
 121. Úrad práce a vyradenie z evidencie kvôli dohode so zahraničnou firmou
 122. Nárok na ďalšie jedlo nad 11 hodín
 123. Odpočinok dohodára
 124. aktivačné práce
 125. ako sa evidovat na upsvar ako dobrovolne nezamestnany?
 126. ahojte, mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 127. DoBPŠ a nezmaturovaný študent ako ďalej
 128. Mzdové nároky po návrate z RD do práce.
 129. Zárobok a invalidný dôchodok
 130. Kontrola zo socialnej poistovni pocas PN a moja nepritomnost
 131. Mesačný výkaz do ZP a zamestnanec na RD
 132. odvody z odmeny pri odchode do dochodku 2014
 133. Mám nárok na PN po skončení prac. pomeru?
 134. Nárok na koľko dní dovolenky má zamestnanec?
 135. Práca vo verejnej správe pre podnikateľa
 136. Rozdelenie dohody o brigádnickej činnosti študenta na 2 zamestnávateľov a odvody
 137. Úrad práce a odvody do zdravotnej poisťovne
 138. Pracovný pomer na dobu určitú
 139. Otec na materskej a neuhradené poistné
 140. odstupne
 141. Nárok na čerpanie dovolenky za obdobie materského
 142. Náhrada príjmu - dohodár - invalidný dôchodca
 143. nárok na dovolenku a jej preplatenie pri ukončení TPP
 144. dohodar
 145. Ukončenie pracovného pomeru počas RD
 146. zaradenie do zoznamu dlznikov
 147. Minimálna mzda je základná mzda?
 148. Zamestnanec sucasne pobera rodicovsky prispevok a cerpa aj dovolenku od zamestnavatela po konci materskej, plati mu zamestnavatel vsetky odvody.
 149. Vypocet dovolenky zamestnankyne, ktora odpracovala 30pracovnych dni
 150. Ako postupovat pri navrate zamestnanca z rodicovskej dovolenky?
 151. Vzniká nárok na odstupné zamestnancovi, ktorý dostal k 30.06. Výpoveď podľa §63,odst,1a,bod1a k 01.07. je zamestnaný v novej SRO na DOPČ? Platí §76, odst.5 aj pre Dohodárov?
 152. Práca v sobotu - príplatok za sobotu alebo za nadčas?
 153. Zástup počas MD
 154. inšpektorát práce
 155. Som zamestnana a poberam sucastne aj inv,doch,72 %,Po skonceni PP mozem ist na PN v ramci ochr.doby? Mozem dostavat aj dochodok aj PN?
 156. Po skonceni PP som ochorel v ramci Ochr,doby.Plati zamestnavatel 10 dni a zvysok soc poistovna?Po skonceni PN odovzdat ukoncenie byv.zamest,pripadne rovno do soc.poistovne?
 157. ODVODY OD 1.7.2014
 158. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2013
 159. dostanem podporu?
 160. Daňový bonus na ZŤP dieťa
 161. Odvody z odmien počas dlhodobej PN
 162. Výpočet odstupného pri dlhodobej PN?
 163. Vzniká nárok na Odstupné pri prechode zamestnávateľa zo SZČO na SRO, pričom zamestnanec prechádza z TPP na Dohodu o prac. činnosti?
 164. nerovnomerne rozvrhnutie pracovneho casu a praca vo sviatok
 165. Ochranná lehota pri starobnom dôchodku
 166. Pridavanie prace po vyhodenych kolegoch
 167. Dohoda o BPŠ
 168. nezaplatenie príplatkov za nočnú smenu
 169. Môže mi riaditeľstvo ZŠ odmietnuť preplatiť alebo dať náhradné voľno za suplované hodiny?
 170. náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku pedagogického zamestnanca
 171. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 172. Dohoda o vykonaní práce / pracovnej činnosti - odvody
 173. preplatenie dovolenky
 174. Pracovná neschopnosť zamestnanca
 175. Nemocenske davky po skonceni pracovnej zmluvy
 176. Materská dovolenka a koniec pracovného pomeru - nahlásenie do ZP
 177. Dohoda od 1.7.2014 a list o zmene doby neurčitej na určitú
 178. Dostanem OČR-ku, keď som do 30.06.2014 bola na rodičáku a ako naschvál dieťa choré a ja budem mať 1.7.2014 OČR, takže nemám nič prerobené...
 179. Moze príslušnik ozbrojenej zložky (policajt, colník, vojak...) súčasne kandidovať aj na post poslanca mestského alebo obecného zastupiteľstva.
 180. Dovolenka po nočnej 12-hodinovej smene
 181. Zamestnanec skoncil MD 28.06.2014, od 29.06.2014-30.07.2014 cerpa riadnu dovolenku u zamestnavatela, ma narok sucasne aj od 29.6. narok na rodicovsky prispevok.
 182. Pracoval som na dohodu v pekárni a po jej ukončení mi chce majiteľ dať pokutu za to že som mu včas neoznámil že chem odísť, má na to právo mi ju dať?
 183. V dohode mám uvedené: "Odmena za vykonanú prácu splatná 30-teho nasledujúceho mesiaca". Takže ak mám nastúpiť 1.7.2014, výplatu dostanem 30. augusta?
 184. Talking Head Communication - Nitra, Kosice skusenosti
 185. PN nasledne MD a narok na dovolenku
 186. Daňový bonus- ukončené bakalárske štúdium, evidencia ÚP
 187. Kontrola zo SP
 188. Nárok na dovolenku
 189. Ukončenie DOVP
 190. Poplatok za cestovný pas
 191. čiastočný pracovný úväzok
 192. začiatok PN zamestnanca zhodný s dňom konca pracovného pomeru?
 193. Aka je suma, ktorú možem zarobiť ako SZČO aby som nemusela platiť ďalšie odvody do SP a ZP, okrem tych, ktoré za mna platí zamestnavatel ako platby z prijmov zo zavislej cinnosti.
 194. Mám nárok na náhradu hodín u zamestnávateľa cez víkend počas PN ?
 195. Može sa predlžiť dohoda o pracovnej činnosti?
 196. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 197. Dobrovolné nemocenské poistenie od 1.7.2014
 198. Krátenie dovolenky - učiteľka
 199. Aké odvody platí dôchodca-zamestnanec, dôchodca-szčo ?
 200. OČR
 201. čo všetko je potrebné urobiť pri zamestnankyni ktorá sa vracia do zamestnania po rodičovskej dovolenke? akým kódom a do kolkých dní ju treba prihlasiť do sociálky a do zdravotnej?
 202. Bude SP v prípade už začatej PN-ky platiť dávku aj z DNPO, alebo len do 30.06.2014?
 203. Stiahnutie z odmeny za stratu penazi
 204. môže zamestnávateľ súhlasiť s predĺžením rodičovskej dovolenky, hoci dieťa nevyžaduje zvýšenú starostlivosť?
 205. Zadanie percent v MZDÁCH vo Vizulalnom systéme
 206. bude pokuta zo sociálky za neskorú odhlášku zamestnanca?
 207. Zamestanec z ÚP
 208. Alkohol na pracovisku
 209. Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem od 1.7.2014
 210. Príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy.
 211. Zrážka zo mzdy - duplicitne
 212. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.7.2014 : ako sa správa u poberateľa RP a aké z nej vyplývajú povinnosti pre obe strany , keď je uzatvorená na 2 mesiace.
 213. Registračný list
 214. Preplatenie starej dovo počas PN
 215. mzdove podmienky v pracovnej zmluve
 216. Môže starosta čerpať dovolenku nepretržite 25 dní ?
 217. Dohody od 1. 7. 2014
 218. Opravný výkaz v ZP
 219. Dohodar evidovany na urade prace
 220. PN a dovolenka počas výpovednej doby
 221. nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky
 222. Príplatok uvádzajúceho učiteľa?
 223. Môže zamestnávateľ ľubovoľne určovať výšku fondu pracovného času a aký je strop FPČ?
 224. Musí aj tá oprávnená osoba, ktorá používa len listinnú podobu informačného systému meniť meno a heslo do svojho pc každých 90 dní?
 225. Mám uviesť v Poučení oprávnenej osoby to, že ako vedúci oddelenia, pozná mzdové ohodnotenie svojho podriadeného a právny základ bude zákonník práce?
 226. Práca na čiastočný úvazok a popri tom brigáda
 227. Získanie starých stratených výplatných pások
 228. Suma zárobku pre dôchodcu.
 229. Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou a výpoveď zo strany zamestnávateľa
 230. Mám nárok na preplatenie dovolenky? a koľko?
 231. zaradenie do platovej triedy
 232. Dohoda o brigádnickej práci študenta a zmluva v 2. dôchodkovom pilieri
 233. Pracovná sobota
 234. Môžem počas školy pracovať na HPP?
 235. Sťažený výkon práce a mzdové zvýhodnenie
 236. Zmena miesta výkonu prace - otazky : nahrada cestovného, vypovedna lehota, odstupne
 237. odpracovanie dávky v hmotnej nudzi
 238. Ake odvody platit?
 239. Sú zamestnanci, ktorí môžu len nahliadnuť do Informačných systémov braní ako "Príjemcovia"?
 240. Zamestnankyňa bola prijatá na zastupovanie rodičovskej dovolenky, po jej skončení jej bola predĺžená prac. zmluva na dobu určitú o jeden rok. Môžem jej opätovne predĺžiť zmluvu ešte na jeden rok?
 241. Zmena pracovnej zmeny - vynimka
 242. Moze mi zamestnavatel zrusit uz schvalenu dovolenku vo vypovednej lehote?
 243. Zánik dobrovoľného poistenia od 1.1.2014
 244. Ochrana osobných údajov - externý účtovník
 245. Vypoved pri dohode o pracovnej cinnosti
 246. Predĺženie výpovedne doby zo strany zamestnávateľa.
 247. prihlásenie dohodára
 248. 6 prednostných exekúcii a 1 neprednostná
 249. Podpora+čiastočný invalidný dôchodok+práca na dohodu?
 250. Potrebuje každý informačný systém právny základ - z pohľadu ochrany osobných údajov?