1. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (0 replies)
 2. vymeriavací základ pre podporu v nezamestnanosti (13 replies)
 3. Predcasne ukoncenie PN-ky (3 replies)
 4. Môže mi zamestnávateľ odpísať 1/2 dňa dovolenky za 31.12.2014? (5 replies)
 5. Je povinný SZČO sa registrovať v Sociálnej poisťovni ak robí v zahraničí, býva v zahraničí cca 10 mesiacov v roku. Nemá ani len DIČ SK. (1 replies)
 6. Dodatok k dohode o brigádnickej práci študentov vzor (2 replies)
 7. Výpoveď zamestnancom-Okamžité skončenie PP (16 replies)
 8. hrubá mzda na pracovnej zmluve (9 replies)
 9. hlavný pracovný pomer na SR a DoVP v česku (0 replies)
 10. práca počas sviatku (2 replies)
 11. Dodatok k pracovnej zmluve (4 replies)
 12. Refundácia odvodov podľa §50a - doplatenie zamestnancovi po ukonč.PP (0 replies)
 13. Ukončenie PP na dobu určitú (10 replies)
 14. Zamestnanie občana ČR (1 replies)
 15. Praca viac ako 12 hodin denne v ramci dohody o praci nadcas - je to zakazane pri rovnomernom prac.case? (0 replies)
 16. praca na dohodu popri rodicovskej dovolenke (2 replies)
 17. nemáte tu niekto vzory zmlúv pre vodičov, strojníkov? (2 replies)
 18. Nepodpisanie dodatku k zmluve o zmene prac.casu - narok na odstupné? (2 replies)
 19. jednorazový prijem (1 replies)
 20. OČR pri nezosobášenom pare (5 replies)
 21. Ma narok zamestnanec na NCZD za rok 2014 ma ID a bol financnym poradcom? (3 replies)
 22. Mám nárok na odstupné? (11 replies)
 23. fiktívne vytvorenie pracovného miesta (2 replies)
 24. Doplnenie hodín dovolenkou bez môjho súhlasu (2 replies)
 25. Ukončenie pracovného pomeru (12 replies)
 26. Reťazenie dočasných pridelení ADZ (0 replies)
 27. Pri vypovedi si chcem cerpat dovolenku s MD, na kolko dni mam narok? (39 replies)
 28. Pomôže mi čerpanie riadnej dovolenky zvýšiť materskú? (0 replies)
 29. Môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu mimo miesto určené v pracovnej zmluve a trvať na pracovnom čase dohodnutom v zmluve? (7 replies)
 30. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - pri priznaní ID (3 replies)
 31. dôchodca - PN (11 replies)
 32. zrážky zo mzdy (3 replies)
 33. rekondičný pobyt alebo rehabilitácia zamestnancov (1 replies)
 34. evidencia dochádzky advokátov a ich koncipientov (1 replies)
 35. Návrat z rodičovskej dovolenky a rozviazanie pracovného pomeru? (14 replies)
 36. Nižšie odvody pre ľudí s nízkymi príjmami od r.2015 (6 replies)
 37. agentúra, výpoveď počas PN - je to možné (5 replies)
 38. Dávka v nezamestnanosti (13 replies)
 39. Čerpanie sociálneho fondu (6 replies)
 40. Oprava daňového bonusu (5 replies)
 41. Cerpanie SF (2 replies)
 42. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - nízka snaživosť (6 replies)
 43. Prestávka a pracovný čas. (6 replies)
 44. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania - ZPS (0 replies)
 45. Money S3 - evidencia dochádzky (0 replies)
 46. Mám nárok na invalidný dôchodok z mladosti? (0 replies)
 47. Dohodári a zrážky zo mzdy (6 replies)
 48. Čo robiť v prípade, ak si študent uplatnil výnimku pri dohode o BPŠ u dvoch zamestnávateľov súčasne. (8 replies)
 49. Prevzatie - znizenie osobneho priplatku (5 replies)
 50. nárok na dovolenku (1 replies)
 51. denný vymeriavací základ (4 replies)
 52. práca v kúpeľnom dome (2 replies)
 53. Exekučný príkaz (5 replies)
 54. Aka ma byt nahrada mzdy za dovolenku? (2 replies)
 55. Pracovna doba na dobu urcitu presahujuca 2 roky (10 replies)
 56. Spätne priznaný starobný dôchodok od 2013 (6 replies)
 57. Ako sa vypočíta výška nemocenského pri zmene zamestnávateľa počas roka? (3 replies)
 58. podpora v nezamestnanosti (6 replies)
 59. Som dohodar, zamestnavatel mi pisal prijem 100€ mesacne. Poberam aj davky v hmotnej nudzi, pisala som si vsak mensi prijem.Co mi hrozi? (7 replies)
 60. zrážky zo mzdy - exekúcia (výživné) (0 replies)
 61. vyradenie z evidencie (1 replies)
 62. podpora v nezamestnanosti - prechod na plný starobný dôchodok (4 replies)
 63. dohoda o pracovnej činnosti (11 replies)
 64. zamestnanec , konatel s.r.o a odvod GP a UP (2 replies)
 65. Slovenska firma zamestnava českého občana v ČR (0 replies)
 66. Mám správny výpočet na zrážky pre exekútora? (3 replies)
 67. Dovolenka pri skrátenom pracovnom čase? (2 replies)
 68. Ako sa počíta dovolenkový priemer pri tarifnej mzde? (6 replies)
 69. Dočasná štátna služba a odstupné (5 replies)
 70. Formulár pre výplatu koncoročných odmien (2 replies)
 71. Mdy.TV Aktualita: Zvýšenie sumy stravného od 01.11.2014 (0 replies)
 72. Daňový bonus (4 replies)
 73. Predlzena rd a nevycerpana dovolenka (3 replies)
 74. rozvrhnutie pracovného času (5 replies)
 75. Aké sú podmienky prijatia na Policajnú akdamémiu? (4 replies)
 76. Rod.pridavky a daň.bonus na VS vojenska akademia (4 replies)
 77. Aké sú možnosti na ÚP po skončení práce na dohodu? (3 replies)
 78. Ďalšia materská dovolenka a odmena (1 replies)
 79. Musím odhlásiť zamestnávateľa z SP na dva mesiace? (2 replies)
 80. Má zamestnanec pracujúci na dohodu nárok na cestovne (7 replies)
 81. Nulové výkazy a povinnosti zamestnávateľa. (4 replies)
 82. Žena po ukončení MD (3 replies)
 83. Ak zamestnanec predložil potvrdenie o návšteve VŠ 14.10.2014 t.j.po výplate za 9/2014 bonus mu vyplatím až od mesiaca 11/2014 a 9 a 10 až pri RZ? (1 replies)
 84. PN - ukončenie 03.11., následne od 04.11. ďalšia práceneschopnosť (3 replies)
 85. Aktuality v legislatíve: Zvyšovanie dôchodkov od 01.01.2015 (0 replies)
 86. Lehota na odovzdanie upozornujuceho listu za zavazne porusenie pracovnej discipliny (1 replies)
 87. Doplatok za stravný lístok (2 replies)
 88. Má byť na platovom dekréte pečiatka o predbežnej finančnej kontrole? (1 replies)
 89. Urad práce a DPN (5 replies)
 90. Musí zamestnanec súhlasiť s exekúciou? (6 replies)
 91. Mám nárok na PNku počas rodičovskej dovolenky? (4 replies)
 92. odchodné nad rámec zákonníka práce (2 replies)
 93. koľko mi môže strhavať exekutor? (1 replies)
 94. Nárok na odstupné (0 replies)
 95. Treba odhlasovať a prihlasovať dohodára zo ZP, ak nepracuje 5 prac.dní po sebe? (2 replies)
 96. Môžem žiadať o zmenu opisu činností štátnozamestnaneckého miesta? (0 replies)
 97. Dohoda pre študenta s výškou zárobku nad 159€ (1 replies)
 98. Vykazovanie práceneschopnosti (1 replies)
 99. Opakované uzatvorenie PP na dobu určitú - povinnosti voči SP (10 replies)
 100. Priepustka (2 replies)
 101. exekúcia dohodára (6 replies)
 102. Ako postupovať pri zrážkach zo mzdy, keď má zamestnanec viacero exekúcii? (5 replies)
 103. Nárok na dovolenku po návrate z rodičovskej dovolenky. (5 replies)
 104. Opakované predlžovanie a zmeny zmluvy na dobu určitú (0 replies)
 105. Odstupné - aké si môžeme dať do mzdovej smernice? (5 replies)
 106. všetko o PN (15 replies)
 107. Výpočet hodnoty stravných lístkov hradených zamestnancom (45%) (6 replies)
 108. Funkčné obdobie starostu a poslancov obce (1 replies)
 109. Nárok na dovolenku po návrate z rodičovskej dovolenky (9 replies)
 110. Správca dane nám uložil zaplatiť pokutu 60.-EUR za oneskorené podanie daňového prehľadu. Má niekto vzor žiadosti na odpustenie zaplatenia pokuty? Ďakujem (2 replies)
 111. Skušobná doba, Pn-ka a skončenie prac.pomeru (1 replies)
 112. Chyba v poisteni (4 replies)
 113. Rizikové príplatky za sťažené pracovné prostredie. (1 replies)
 114. Môžem podať okamžitú výpoveď kvôli nevyplácaniu stravných lístkov? (3 replies)
 115. Exekučné zrážky a dohoda o zrážkach podľa §551 občianskeho zákonníka (1 replies)
 116. Mam narok na odstupné ak nesuhlasim so zmenou miesta vykonu prace po skonceni rodicovskej dovolenky? (5 replies)
 117. Má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, ak mal vyplatenú odmenu? (1 replies)
 118. Vyplatenie a vyúčtovanie odmeny v rámci projektu (0 replies)
 119. Odmena zamestnancovi z nákladov (1 replies)
 120. Maximálna výška PN (5 replies)
 121. Čiastočný invalidný dôchodca a PN (7 replies)
 122. Výplatná páska v Mrp (2 replies)
 123. dávka v nezamestnanosti po ukončení pracovnej zmluvy i materskej dovolenky naraz. (2 replies)
 124. Koniec DoPČ k 15-temu v mesiaci, začiatok TPP od 16-teho v mesiaci, ako to nahodit do olympu, aby vsetko sedelo? (10 replies)
 125. Pracovná doba a čas na prezlečenie (2 replies)
 126. Ako sa vám darí bezproblémovo odoslať elektronicky mesačný výkaz do UNION ZP v poslednom období ? (3 replies)
 127. Výpoveď zo strany zamestnanca v skúšobnej dobe. (7 replies)
 128. Podpísanie pokračovania - menovanie do funkcie zástupcu riaditela ? Menovanie do funkcie zastupcu riaditela ....? (8 replies)
 129. Nástup do zamestnania a daňový bonus (3 replies)
 130. dohoda o zrážkach zo mzdy/hmot zodpovednosť/zverené predmety (3 replies)
 131. Dohodár cudzinec upresnenie (0 replies)
 132. Musí či nemusí byť konateľ bez príjmu prihlásený do SP? (1 replies)
 133. Ako je to z pracou na Dohodu popri praci na Trvali pracovny pomer (1 replies)
 134. Storno pracovného pomeru (5 replies)
 135. Potrvdenie o prijme r. 6 - nc - pn, nulovy prijem (2 replies)
 136. Podpísanie pokračovania - menovanie do funkcie zástupcu riaditela ? (0 replies)
 137. Mozem pracovat na Slovensku pre zahranicnu organizaciu na zaklade konzultantskeho kontraktu ak nie som zivnostnik? (3 replies)
 138. Aká je výška náhrady mzdy počas pracovného voľna? (1 replies)
 139. Vykazuje sa prestávka v práci aj počas služobnej cesty? (4 replies)
 140. Ako postupovať od 1.11. keď máme ešte "staré" stravné lístky ? (3 replies)
 141. zdravotný dohlľad nad pracovnými podmienkami (0 replies)
 142. Odvod zamestnávateľa za úrazové poistenie do SP. (0 replies)
 143. neskorá odhláška do SP (4 replies)
 144. Je tu niekto kto robí mzdy v školstve? (11 replies)
 145. Mám nárok na MD? (2 replies)
 146. Dodatočne vyplatené dávky v nezamestnanosti (15 replies)
 147. Urad prace a davky v hmotnej nudzi aka je skutocnost? (4 replies)
 148. ČERPANIE SF rok 2014 (5 replies)
 149. Ukončenie pracovného pomeru a následná PNka. (7 replies)
 150. Môžem požiadať o podporu z dobrov. poistenia a následne poistenie zrušiť? (7 replies)
 151. Cestovne nahrady - vysvetlenie vypoctu (1 replies)
 152. Môže vypomáhať szčo manželka, ktorá je na rodičovskej dovolenke bez akejkoľvek zmluvy aby to nebola nelegálna práca ? (1 replies)
 153. Platí výpoveď a plynie výpovedná lehota, keď zamestnanec priniesol PN pred začatím plynutia výpovednej lehoty? (5 replies)
 154. Ukončenie dohody, vznik pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy (16 replies)
 155. Nastup do prace po rodičovskej dovolenka? (2 replies)
 156. od kedy sa počíta aktívna časť pracovnej pohotovosti ? (3 replies)
 157. Súbeh Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa (1 replies)
 158. PN po skončeni pracovneho pomeru (1 replies)
 159. Práca ako starobný dôchodca (5 replies)
 160. Dohodár - žiadosť o dôchodok (1 replies)
 161. suma stravného lístku (4 replies)
 162. Zmena danoveho bonusu na dieta (10 replies)
 163. Bankrot firmy - odstupné zamestnancom (3 replies)
 164. RLFO - po skončení odvodového zvýhodnenia (2 replies)
 165. Nahrada mzdy pocas prekazky v praci (1 replies)
 166. Mozte mi poradit ako by mal vyzerat preberaci protokol na listiny, rozne info, aktualizacie atd. v podstate ze zamestnanci urcite veci odo mna prebrali. (1 replies)
 167. Dohodari a exekucia (3 replies)
 168. predčasný dôchodca-člen volebnej komisie (1 replies)
 169. Narok na stravu pocas vypovednej doby.(vypovednu dobu nie je kde odpracovat) (2 replies)
 170. Priemerny zarobok odstupne (4 replies)
 171. Aká je maximálna výška podpory v nezamestnanosti, alebo max.denný vym.základ? Je to vôbec ohraničené? Ďakujem (2 replies)
 172. Problém s uvoľnením z práce (8 replies)
 173. mozem dopracovat k p racovnym zmluvam dodatky? (1 replies)
 174. rozviazanie prac. pomeru (2 replies)
 175. PN po ukončení pracovného pomeru(27dní po) (2 replies)
 176. Dokedy musí uchádzač o zamestnanie nahlásiť na úrad práce, že sa zamestnal? (3 replies)
 177. Odvody do ZP za zamestnancov sa posielajú skôr ako mesačný výkaz alebo to môžem poslať rovnaký deň? Poprosím, keby ste mi poradili aj dátum, dokedy treba výkaz poslať. (2 replies)
 178. priemerná mzda počas výpovednej doby (1 replies)
 179. Výpočet mzdy (4 replies)
 180. RZZP - účtovanie a zúčtovanie zamestnancovi (2 replies)
 181. Materska dovolenka a podnikanie (9 replies)
 182. Aký je primeraný podiel na zisku zo zákazky (1 replies)
 183. Pracovník bol v spoločnosti zamestnaný od 01.02.2014 do 30.09.2014. Vyčerpaných 5 dní dovolenky. Poradí niekto ako vypočítať zostatok k preplateniu? (5 replies)
 184. Obdobný pracovný pomer u poberateľa príspevku materská (0 replies)
 185. Moze SZCO odviest povinny pride do SF jednorazovo? (2 replies)
 186. Priemerná mzda v krajinách EÚ (0 replies)
 187. Kurz na VZV cez UPSVaR a platnost v inych krajinach EU napr. anglicko (1 replies)
 188. pn pred ukoncenim pp v Nemecku (4 replies)
 189. Osobná asistencia a výpočet DHM (2 replies)
 190. Výpoveď počas trvania PN? (6 replies)
 191. Odborová organizácia (0 replies)
 192. Odmena prokuristu - je ako odmena za štatutára... s odvodmi? (0 replies)
 193. Plat ucitelov sukromnej skoly (4 replies)
 194. Môžem predlžovať dohodu o PČ, ak mi končí k 31.10.2014 a bola od 1.10.2013? (3 replies)
 195. Pridelenie zamestnanca ADZ užívateľskému zamestnávateľovi na prevádzku, kde je zavedene KPČ. (0 replies)
 196. Brigádnik evidovaný na úrade práce (2 replies)
 197. Ukončenie vyhlásenia o nezdaňovaní príjmov (5 replies)
 198. Pri výpočte odchodného sa započítavajú aj nadčasy, dovolenka a odpracovaný čas? (1 replies)
 199. Oddych medzi zmenami (1 replies)
 200. Vypocet naroku na dovolenku, spravne? (4 replies)
 201. Zdravotné poistenie zamestnanca (5 replies)
 202. výpoveď v starom zamestnaní+ rodičovská dovolenka + nové zamestnaniee (1 replies)
 203. PDVZ pri PN u dohodára (0 replies)
 204. Vysvetlenie k príspevku na dopravu zamestnavatelovi (3 replies)
 205. Spoločník-konateľ min.mzda alebo min.mzdový nárok (10 replies)
 206. Cerpanie dovolenky (0 replies)
 207. Konateľ - mzda podľa zákona o VZ (7 replies)
 208. Máme nárok na daňový bónus za 4 mesiace? (9 replies)
 209. min mzda a nezdanitelne min. (7 replies)
 210. Výpoveď, následná nezamestnanosť a nástup na materskú dovolenku (4 replies)
 211. Vznik nároku na starobný dôchodok - naďalej pracuje (3 replies)
 212. krátenie dovolenky z dôvodu pn (2 replies)
 213. Zrušenie daň. bonusu na požiadanie manželky (2 replies)
 214. Pracovná zmluva a dočasné pridelenie (3 replies)
 215. Pracovná zmluva § 49 (2 replies)
 216. Je nutne vytvarat dodatky k pracovnej zmluve? (3 replies)
 217. Koniec podpornej doby PN a OČR (1 replies)
 218. Vypovedna lehota (4 replies)
 219. PN v ochrannej dobe a jej výška (2 replies)
 220. Krátenie stravného pri zahraničnej služobnej ceste - § 13 ods. 6 (11 replies)
 221. Ako mám postupovať keď mi zamestnávateľ nedal stravné lístky za mesiac práce? (2 replies)
 222. Mám nárok na príspevok ak som bol nezamestnaný? (0 replies)
 223. Zmena hrubej mzdy(fixnej)-realne? (8 replies)
 224. ako zaradiť učiteľa zuš, ktorý mám ukončené VOV / konzervatórium/ hra na fagote a učí hru na keybord, je kvalifikovaný ? čiže 8- čka ? (0 replies)
 225. Daňový bonus pre živnostníka za rok 2014 (10 replies)
 226. Zamestnávateľ je v zlej finančnej situacií, má ledva na výplaty, má jedného zamestnanca 3 riz.. skupine , musí odvádzať 2% na DDs (1 replies)
 227. Predĺženie dohody o vykonaní práce (1 replies)
 228. chcem dat vypoved pocas trvania rodicovskeho prispevku (7 replies)
 229. Odvodová úľava (4 replies)
 230. Nezdanitelna cast zakladu dane a dohoda o vykonani prace (10 replies)
 231. narok na dovolenku pocas MD a RD (21 replies)
 232. Ako je to s prácou na polovičný úväzok? (6 replies)
 233. može mať naša zamestnankyńa 2 hlavné pracovné pomery ak nám to nevadí (1 replies)
 234. Nevyčerpaná dovolenka po skončení RD (8 replies)
 235. Mám nárok na mzdu za obdobie, kedy mi zamestnávateľ neumožnil pracovať a teda nemám odpracovanú ani hodinu z fondu? Mám v tomto prípade právo podať okamžitú výpoveď a neprísť pritom o odstupné? (2 replies)
 236. Sociálne zákony schválené na októbrovej schôdzi NRSR - video na Mzdy.TV (0 replies)
 237. Zmluva o diele, platba dane z príjmov a odvody (0 replies)
 238. čo si mám zabezpečiť keď začínam robiť mzdy? (1 replies)
 239. Ako prepojiť Zákon o ochrane osobných údajov a Povinnú zdravotnú službu? (5 replies)
 240. Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov - novela 1.8.2014 (0 replies)
 241. Platenie odvodov pri zastavení alebo zrušení živnosti (2 replies)
 242. Dobry den,chcel som sa opytat, ci mam narok na odstupne u zamestnavatela. (2 replies)
 243. Rada by som sa spytala, ci by ste mi vedeli poradit nejaky dobry kurz bud v Nitre alebo v BA v odbore mzdy a personalistika pre zaciatocnokov. Dakujem za odpovede (0 replies)
 244. Aká môže byť max.dĺžka výpovednej doby pri výpovedi zo strany zamestnanca? (1 replies)
 245. Priepustka vs. Dovolenka (2 replies)
 246. Skončenie PP v skúšobnej počas PN s tehotnou (1 replies)
 247. Odmietnutie zahranicnej sluzobnej cesty (1 replies)
 248. Ak mám výplatný termín na výkaze do SP napr. 30.09.2014 a zaplatila som poistné 30.09.2014 môže mi SP predpísať penále? (1 replies)
 249. Čo musí/môže obsahovať písomné napomenutie zamestnanca? Viete mi načrtnuť vzor rsp. poradiť ako mam ďalej riešiť neprijemnú situáciu? (8 replies)
 250. dohoda o zrážkach zo mzdy podľa 551 - telervis - nebankovka (2 replies)