1. Ochrana osobných údajov - registrácia a oznámenie IS? (1 replies)
 2. ELDP-správnosť vyplnenia (6 replies)
 3. zabudnuté vreckové v roku (2 replies)
 4. nczd (7 replies)
 5. Odmietnutie evidencie na ÚPSVaR a zápočtový list (2 replies)
 6. Zúčtovanie zostatku soc.fondu v jedn.účt., keď už nemám zamestnancov (1 replies)
 7. nahlásenie na ÚP? (0 replies)
 8. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch - VŠZP (2 replies)
 9. Neplatne skončený pracovný pomer a odvody (0 replies)
 10. odoslanie dávky VŠZP pomocou grid karty (11 replies)
 11. Ak mám dohodu o rozviazaný pracovného pomeru skončenú ku dňu 6. 2 a na druhé zamestnanie nastupujem len v pondelok, čo mi hrozí zo strany sociálnej, a zdravotnej poisťovni??? (15 replies)
 12. výpoveď zo strany zamestnávateľa dohodou §60 (15 replies)
 13. Nulové potvrdenie o zdaniteľnej mzde (4 replies)
 14. Dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov (2 replies)
 15. registračný list zamestnávateľa (1 replies)
 16. Dôchodca a uplatnenie NČ na manželku (6 replies)
 17. Ako platí zdravotné poistenie človek nezamestnaný neevidovaný na UP a robí rôzne na dohodu asi 10-12 dní v mesiaci? (3 replies)
 18. nárok na podporu (1 replies)
 19. PN dlhšie ako 10 dní - povinnosti zamestnávateľa (5 replies)
 20. Vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti (1 replies)
 21. Ako ovplyvňujú príspevky do 3. piliera DDs RZD? (6 replies)
 22. výpovedná lehota (6 replies)
 23. Zamestnanec - štatutár s 50% účasti na majetku - sociálna poisťovňa (4 replies)
 24. Má nárok zamestnanec na zamestnaneckú prémiu ak mal príjem z urbáru ? (2 replies)
 25. Zamestnanecká prémia- spoločník (2 replies)
 26. Zamestnankyna je na RD a pobera rodicovsky prispevok. Poziadala o cerpanie riadnej dovolenky z roku 2014, je mozne toto cerpanie. (7 replies)
 27. nárok na dovolenku (1 replies)
 28. vyska buduceho starobneho dochodku u pracujuceho invalidneho dochodcu ˇ71% (0 replies)
 29. mzdy - komunikácia so sociálnou poistovnou (11 replies)
 30. Dobrý deň, v júni sme prepúšťali učiteľky a v septembri sme ich opäť prijali. Mám im dať opäť podpisovať vyhlásenie na zdanenie príjmov? Ďakujem za odpoveď (1 replies)
 31. neoprávnene vyplatený daňový bonus (3 replies)
 32. Daňový bonus a materská dovolenka (6 replies)
 33. Môže zamestnávateľ predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú skôr ako je v pôvodnej zmluve? (3 replies)
 34. Ste v súčasnosti nezamestnaný? (0 replies)
 35. Dá sa pokračovať v PN-ke ked som mal pracovny uraz a uz som nastupil do práce? (28 replies)
 36. Môže poberateľ plného invalidného dôchodku pracovať na plný, alebo čiastočný úväzok. (1 replies)
 37. nezdaniteľná časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň (3 replies)
 38. Dohoda popri zamestnaní (1 replies)
 39. Akú prac.zmluvu mám uzatvoriť so zamestnancom, ak nie je možné vytvoriť konto prac.času, keďže je potrebná kolektívna dohoda alebo súhlas zást.zamest. - čo u nás nie je možné, keď máme len 1 zamest. (0 replies)
 40. VšZP - prázdny chybový protokol 4.2.2015 (0 replies)
 41. Zápočet materskej dovolenky -asistent učiteľa (0 replies)
 42. Môže si cudzinec uplatniť daňový bonus na dieťa? (4 replies)
 43. mzdy - začiatočník (13 replies)
 44. Mala som v školstve prihlásenú zástupkyňu na dohodu o pracovnej činnosti rok (1 replies)
 45. Odvodová úľava ZP (0 replies)
 46. Môžem prestúpiť z jedného zamestnania do druhého zo dňa na deň??? (12 replies)
 47. Poradie zrážok pri exekúciách na jedného zamestnanca platí, že zrážam prvú prednostnú a ostatné čakajú? (1 replies)
 48. potvrdenie o príjme pre zamestnancov v svojej s.r.o. (9 replies)
 49. podklady k RZ? (5 replies)
 50. ABSENCIA (2 replies)
 51. čiastočný pracovný úväzok medzi rodičovským a novou materskou dovolenkou (11 replies)
 52. preplatok na ZP zamestnanca aj zamestnavatela - musi sa podat DDP PO? (0 replies)
 53. Dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 54. výkaz preddavkov na poistné (1 replies)
 55. TPP a dávka v hmotnej núdzi (0 replies)
 56. príjmy zahrnuté do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (2 replies)
 57. Nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 58. Zostatok dovolenky z r. 2013 (1 replies)
 59. Odhlásenie zamestnávateľa DÚ (6 replies)
 60. Mzda (1 replies)
 61. Vrátenie dane z príjmu -preplatok (5 replies)
 62. Konto prac.casu u jedneho zamestnanca (1 replies)
 63. Prehľad o príjmoch a preddavkoch na daň - výplatný termín neurčený (7 replies)
 64. Pravdepodobný priemerný zárobok - na materskej dovolenke (0 replies)
 65. kolko hodin odpracovat na dohodu za mesiac a aky plat by mal byt (1 replies)
 66. Diéty pri pracovnej ceste (2 replies)
 67. Výpoveď §60 ods.2 a nástup na PN (2 replies)
 68. Príjem z dobrovoľníckej činnosti a RZD (10 replies)
 69. Nárok na materskú (1 replies)
 70. Daňové priznanie zamestnanec (2 replies)
 71. Dohoda o pracovnej činnosti so živnostníkom (2 replies)
 72. Akú dlhú mám výpovednú dobu -podla prac.zmluvy alebo kolektivnej zmluvy (3 replies)
 73. Priepustka k lekárovi (6 replies)
 74. MD a doba určitá (1 replies)
 75. može mi zamestnávatel zakázať další pracovný pomer? (1 replies)
 76. Zrážky zo mzdy (2 replies)
 77. sociálne a zdravotné - medzera 1 deň (9 replies)
 78. sociálne a zdravotné - záhraničný zamestnavatel (7 replies)
 79. nástup na matersku? (6 replies)
 80. ročné zúčtovanie dane 2014 (2 replies)
 81. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne (0 replies)
 82. Prijem z prenajmu a naklady na prevadzku bytu (12 replies)
 83. Aké daňové priznanie, ak bol SZČO do 30.9. a od 1.10. zamestnanec? (2 replies)
 84. Musím ÚP oznámiť predĺženie pracovného pomeru? (6 replies)
 85. Zapocitva sa do naroku na zamestnanecku premiu aj inv.dochodok? (1 replies)
 86. Aký dátum pri "poukázaní 2% dane" zamestnancom (13 replies)
 87. Poslanec obecného zastupiteľstva a predčasný dôchodca (12 replies)
 88. Kedy najskôr môže byť osoba uznaná za dočasne práceneschopnú po skončení podporného obdobia? (3 replies)
 89. Kontrola vypočít.priemeru na dovolenku (11 replies)
 90. nárok na dovolenku (3 replies)
 91. doba určitá (8 replies)
 92. Zamestnanecka premia r. 2014 - narok aj z dohod? (6 replies)
 93. nevycerpana dovolenka preplatenie (16 replies)
 94. Daňový bonus za rok 2014 (21 replies)
 95. Odovzdavam Potvrdenie o zdanitelnej mzde tým ktori nas ziadaju o RZD? (6 replies)
 96. Iný nezdaňovaný príjem (1 replies)
 97. dôchodca a dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 98. zmluva - domáca práca (0 replies)
 99. Preradenie na iné pracovisko (4 replies)
 100. Zamestnanecká prémia (2 replies)
 101. zamestnanec absenica a PN (4 replies)
 102. Príjem v ČR a SR 2014 (8 replies)
 103. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 104. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (3 replies)
 105. neplatené voľno a preplatená dovolenka a chybný výkaz zo zdravotnej poisťovne (0 replies)
 106. Zrušenie pracovného miesta. (6 replies)
 107. neskore odhlasenie zo SP z dovodu neoznamenia ukoncenie studia zo strany zamestnanca (0 replies)
 108. Úrad práce (5 replies)
 109. Ako si vysvetľujete pojem "trvale sa starajúci" v kontexte Zákonníka práce - § 164 ods. 2? (2 replies)
 110. príspevok DDP od zamestnávateľa 3% z HM -priratáva sa do úhrnu vyplatených príjmov? ? (1 replies)
 111. náhrada atestácie (0 replies)
 112. zaradenie učiteľa do platovej triedy (4 replies)
 113. vypoved (5 replies)
 114. Na podporu udržania zamestnanca v zamestnaní nám bol poskytnutý príspevok má tento zamestnanec nárok na OOP. (6 replies)
 115. Pri prechode do zamestnania budem musiet platit zdravotné? (10 replies)
 116. Prepustenie tehotnej zeny v skusobnej dobe,.. (3 replies)
 117. Ako nakresliť turnus pre výkon prevádzky 14 hodín denne? (0 replies)
 118. Musím podávať daňove priznanie aj ja aj manžel,ak ja som bola do apríla na RD? (13 replies)
 119. Povinnosti Zamestnavatela pri prechode z MD na RD? (2 replies)
 120. Osetrovne (7 replies)
 121. Nezdaniteľná časť základu dane mesačne (3 replies)
 122. Zrazky zo mzdy (3 replies)
 123. 5% zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov (3 replies)
 124. Pracovná zdravotná služba (2 replies)
 125. na koľko dní dovolenku má nárok zamestnanec ktorý nastúpil do práce 12.05.2014 a je na PN od 20.08.2014? mne vyšlo 21 je to správne? (8 replies)
 126. Ukončenie PN v piatok 30.01.2015 (4 replies)
 127. Minimálna mzda - prepočet podľa týždenného pracovného času (3 replies)
 128. Vyplnenie tlačiva - Potvrdenie o zdanit. príjmoch fyz. osoby zo záv. činnosti (2 replies)
 129. predlzeny rodicovsky prispevok a opatrovanie ztp (1 replies)
 130. obvykla odmena za mesacne vyhotovenie vykazov k mzde a odvodom pri s.r.o. (2 replies)
 131. Poberanie davky v nezamestnanosti a kupele (12 replies)
 132. Ročné zúčtovanie - zamestnanec - konateľ (0 replies)
 133. mzdy (1 replies)
 134. Dovolenka po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 135. Musí zamestnankyňa odísť na materskú dovolenku alebo môže pracovať až do pôrodu? (13 replies)
 136. Zníženie mzdy (3 replies)
 137. Mám nárok na 12. platovú triedu (2 replies)
 138. mam narok na dovolenku po m.d. (8 replies)
 139. Odstupne / vypovedna doba (4 replies)
 140. Výpočet mzdy pri ukončení RD a zároveň PP (4 replies)
 141. Dôchodca a RZD (1 replies)
 142. Zamestnanec Talian v Taliansku - spracovanie mzdy? (2 replies)
 143. Nárok na dávku v nezamestnanosti (15 replies)
 144. odmeňovanie - zástupca starostu (3 replies)
 145. Zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe, výkon trestu (6 replies)
 146. Prepočet dovolenky po MD (3 replies)
 147. platenie zdravotneho poistenia (1 replies)
 148. zamestnanec vo vlastnej 1osobovej sro zároveň na MD toho času, mám tiež povinnosť PZS? (0 replies)
 149. Zmluva pre konateľa sro (0 replies)
 150. Moze byt štátny zamestnanec samostatne hospodariacim rolnikom? (1 replies)
 151. Koeficient pri výpočte platu starostu (6 replies)
 152. Mzdový dekrét (6 replies)
 153. Kedy plánovať odchod do dôchodku? (1 replies)
 154. Kontrola z ,,hygieny" (2 replies)
 155. PNka - ako dat vypoved (6 replies)
 156. Môže zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu? (3 replies)
 157. Preplatenie predminulorocnej dovolenky (13 replies)
 158. Prihlasovanie do ZP kódom "2P" (6 replies)
 159. čo má obsahovať potvrdenie pre súd (6 replies)
 160. Ako sa počíta materska pre rok 2015? (2 replies)
 161. Evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014 (0 replies)
 162. Asi môj zamestnávateľ nepostupuje podľa zákona? (37 replies)
 163. Konto pracovného času alebo flexikonto - čo je lepšie? (0 replies)
 164. exekúcia alebo zrážky zo mzdy? (8 replies)
 165. ulava na manzelku pri RZ? (1 replies)
 166. DP a prijmy z mentoringu (0 replies)
 167. Má niekto šablon na žiadanie o potvrdenie? /sociálna poistovna/ (1 replies)
 168. Zamestnanecká prémia a príspevok §50 (1 replies)
 169. Pracovná zdravotná služba jednoosobová s.r.očka (29 replies)
 170. odpočítateľná položka ZP pri 1/2 pracovnom úväzku (8 replies)
 171. Ročné zúčtovanie, nezdaniteľná časť na manželku podklady (2 replies)
 172. Súbeh práce a rodičovskej dovolenky (0 replies)
 173. Rodičovský príspevok a pracovný pomer (10 replies)
 174. OP dividendy (5 replies)
 175. Vychovávateľka ŠKD a úväzok... (2 replies)
 176. vypocet nezdanitelnej ciastky (10 replies)
 177. Daňový bonus v žiadosti o ročné zúčtovanie (5 replies)
 178. Mám nárok na dobu neurčitú? (10 replies)
 179. výpoveď (4 replies)
 180. poukážky poskytnuté zo soc.fondu musia sa zdaniť vo výplate (1 replies)
 181. ročné zútovanie zdravotného poistenia (8 replies)
 182. Opakovana evidencia na urade prace a davky (4 replies)
 183. Kratenie dovolenky po RD (19 replies)
 184. Hlasenie zmeny na zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu (4 replies)
 185. dovolenka (1 replies)
 186. Na aký plat mám nárok po nástupe z RD. Verejná služba. (1 replies)
 187. Uzatvorenie pracovného pomeru ukončenie a následné predĺženie. (1 replies)
 188. Dobrovolne poistenie (7 replies)
 189. Nástup do páce po rod. dovolenke - dodatok k prac. zmluve (1 replies)
 190. Exekučná zrážka - VšZP (0 replies)
 191. kolko je vlastne minimálna mzda? (6 replies)
 192. Vyhlásenie k dani - údaje o manželke/manželovi (3 replies)
 193. Minimálna mzda konateľa sro (16 replies)
 194. Minimálna mzda v školstve. (2 replies)
 195. čašník (1 replies)
 196. Oznamovacia povinnosť pri zmene sídla (1 replies)
 197. Odpočitateľná položka na ID - evidencia na ÚPSVaR a verejno pr. práce - rodičovský príspevok do 6 rokov (1 replies)
 198. Minimalna mzda na zmluve (19 replies)
 199. Prikázanie dovolenky. (11 replies)
 200. Budem mat narok na PN? (9 replies)
 201. Zaslanie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (2 replies)
 202. dokumenty a odvody (7 replies)
 203. preplatenie dovolenky (8 replies)
 204. ELDP z DVP (4 replies)
 205. Nove zamestnanie a urady (1 replies)
 206. Je mzdárka s AJ alebo s NJ len mýtom? (8 replies)
 207. Sľúbené povýšenie počas výpovednej lehoty je lepšie d To dať na papier? (8 replies)
 208. vyplatenie mzdy na účet do zahraničia (2 replies)
 209. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ (0 replies)
 210. nezdaniteľná časť na manžela (1 replies)
 211. Nárok na odstupné (3 replies)
 212. Je možné uplatniť v RZD za rok 2014 nezdaniteľnú časti základu dane na manželku aj keď si ju manželka v RZD na DÚ bude sama uplatňovať? (2 replies)
 213. Nárok na odstupné. (5 replies)
 214. dohodár a zníženie základu dane (14 replies)
 215. mam narok na zamestnanecku premiu,pracujem za min.mzdu a sucasne poberam inv.dochodok ciastocny (1 replies)
 216. "povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia " + "obdobie dôchodkového poistenia."-- aký je v tom rozdiel? (15 replies)
 217. vypoved dohodou, cerpanie dovolenky, nastup na PN (4 replies)
 218. skončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka. (25 replies)
 219. DPN - potvrdenie zam-ľa na tlačive do SP (2 replies)
 220. výpočet nemocenskej dávky SP (2 replies)
 221. OP - zamestnanec chce, za to, že znížil odvody zamestnavateľovi za zamestnanca doplatit rozdiel. (6 replies)
 222. Krátenie dovolenky z titulu PN - skontrolujte môj výpočet (2 replies)
 223. Je zamestnávateľ povinný vypýtať takýto preplatok zo SP? (0 replies)
 224. nárok na PN (8 replies)
 225. zamestnanec na PN bez vystavenej PN (5 replies)
 226. Materská (14 replies)
 227. Preplatenie starej dovolenky (9 replies)
 228. ake obdobie dozadu moze kontrolovat inspektorat prace (2 replies)
 229. dovolenka cerpanie interna smernica (4 replies)
 230. Povinnosť poslať rodný list do Sociálnej poisťovne (1 replies)
 231. Nútená zmena pracovnej pozície počas tehotenstva (2 replies)
 232. Odpočitateľná položka zo ZP a nemocenské (2 replies)
 233. Ročné zúčtovanie, ak firma v roku 2015 nemá žiadnych zamestnancov (5 replies)
 234. Urobit zamestnankyni ročné zúčtovanie alebo si má urobit danové priznanie ona sama? (2 replies)
 235. Dohoda o prac. činnosti - počet dní zdravotného poistenia (0 replies)
 236. Práca na dohodu a podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 237. Obsah výplatnej pásky (1 replies)
 238. VS student denneho studia + zamestnanie alebo zivnost (2 replies)
 239. Dohoda o pracovnej činnosti - stravné lístky (3 replies)
 240. Rozhodujúce obdobie pri zmene úväzku (3 replies)
 241. Môže občianske združenie zamestnávať? (1 replies)
 242. Určenie čerpania alebo preplatenia dovolenky pri zostatku dovolenky - koniec pracovného pomeru (4 replies)
 243. Neodovzdaný evidenčný list dôchodkového poistenia (6 replies)
 244. Výpovedná doba - statny zamestnanec (1 replies)
 245. Dohoda o vyk. práce a nepravidený príjem (4 replies)
 246. Invalidny dochodca na dohodu a odvody (8 replies)
 247. Daňová úľava na zdravotnom poistení a prenájom (3 replies)
 248. Daňová úľava na zdravotnom poistení a zrážková daň. (0 replies)
 249. Je možné opakovane uzatvoriť zmluvu na DoVP aj po 12 mesiacoch? (4 replies)
 250. invalidný dôchodca - invalidita medzi 40 až 70% (4 replies)