1. Je možné opakovane uzatvoriť zmluvu na DoVP aj po 12 mesiacoch? (4 replies)
 2. invalidný dôchodca - invalidita medzi 40 až 70% (4 replies)
 3. ukončenie PN a nástup do prace (6 replies)
 4. tabulky na plánovanie smien (1 replies)
 5. čech zamestnaný u slovenskej spoločnosti (0 replies)
 6. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh - písomná výzva na odstránenie nedostatkov - ako sa brániť? (18 replies)
 7. Dohoda o brigádnicekj práci študenta (2 replies)
 8. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaného? (1 replies)
 9. Firemné auto : evidencia jázd (2 replies)
 10. Ako zaradiť pri nástupe do zamestnania inžiniera, ktorý má na SŠ vyučovať informatiku? (0 replies)
 11. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (10 replies)
 12. RLFO prerušenie vs. RLFO ukončenie (1 replies)
 13. Odpocitatelna polozka vs. vypocet dochodku (4 replies)
 14. Podpora v nezamestnanosti - nejasnosť v zákone. (2 replies)
 15. V marci 2014 bude mať riaditeľka školy dôchodkový vek. Môže zastávať riadiacu funkciu aj potom? Volebné obdobie jej končí 1. 1. 2016. Musí odpracovať celé volebné obdobie alebo môže ísť do dôchodku? (2 replies)
 16. Príspevok podľa §50 (1 replies)
 17. Aký je rozdiel, ak sa dohodne hodinová mzda oproti mesačnej mzde? (3 replies)
 18. som PN ,pracujem u jedneho zamestnavatela uz 18 rokov.CHcem ukoncit pracovny pomer.Kedy je najvhodnejsie ukoncit.Vzmluve mam ze dojmesacna vypovedna lehoa.Z rodinných dovodov. (0 replies)
 19. žiadosť na odpočítateľnú položku základu pre výpočet odvodov do zdrav. poisťovní (3 replies)
 20. Termín vyplácania cestovných príkazov bez predom vyplateného preddavku. (1 replies)
 21. Preplácanie cesty (0 replies)
 22. KOLKO MOŽEM ZAROBIT ABY MI OSTAL INVALIDNÝ DOCHODOK????? (3 replies)
 23. Absencia - povinnosti z-teľa (5 replies)
 24. dobrovoľné príspevky na II. pilier - RZD a dôchodca (1 replies)
 25. Ako by som bola zaradená do platovej triedy (1 replies)
 26. Stravné konateľke firmy (2 replies)
 27. Materske (6 replies)
 28. Ma matka narok na dovolenku za cas straveny na MD a RD? (12 replies)
 29. Stanovenie základného pracovného času (0 replies)
 30. Dá sa na konci roka časť dovolenky preplatiť a časť preniesť? (4 replies)
 31. danovy naklad zo stravneho listku (3 replies)
 32. Ukoncenie PN a vypoved (6 replies)
 33. Čerpanie dovolenky a práceneschopnosť (12 replies)
 34. Minimálna mzda a dodatok k zmluve (19 replies)
 35. Zmluvný plat (2 replies)
 36. DoBPŠ - dohoda trvá - uplatnenie výnimky - ako zadať odhlásenie z dôchodk. poistenia v soc. poisť (1 replies)
 37. Aký dátum poskytnutia materskej dovolenky uviesť v tlačive žiadosť o materské? (2 replies)
 38. Problémy zo zrážkami zo mzdy.Zamestnávateľ mi zrazil z výplaty - k exekútorovi sa už nedostali. (5 replies)
 39. Ktorý paragraf je pre mňa- zamestnanca výhodnejší - paragraf 60 alebo 63? (1 replies)
 40. Občan ČR, pracovná zmluva v SR a odvody (0 replies)
 41. Nočná práca a dohoda so zamestnancom (2 replies)
 42. Dávka v nezamestnanosti (3 replies)
 43. preplacanie sviatkov priemerom-mesačná mzda (7 replies)
 44. Výpočet náhrady príjmu a nemocenského rok 2015 (7 replies)
 45. nesplnený časový fond (2 replies)
 46. Pocitanie nadcasov (2 replies)
 47. Je správne zaradený zamestnanec v projekte v EK 637027 ale zaradený ako interný zamestnanec pracujúci na DOVP? (1 replies)
 48. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1. 2015 (14 replies)
 49. MRP mzdy - štatistika (0 replies)
 50. Ako vypočítam rezervu na nevyčerpanú dovolenku 2014? (8 replies)
 51. práca nad čas riaditeľky MŠ (0 replies)
 52. Príspevok z UP a nesprávny výpočet mzdy (0 replies)
 53. Firemný mobil zamestnancovi (6 replies)
 54. Výška odvodov do SF (0 replies)
 55. Výška odvodov do SF (0 replies)
 56. rocne zuctovanie (4 replies)
 57. Kto má byť podpísaný na pracovnej zmluve majiteľ alebo splnomocnenec? (0 replies)
 58. Dovolenka (1 replies)
 59. Čarovné slovíčko :môže (6 replies)
 60. Brigádnik a dohody (1 replies)
 61. Mozno dohodnut skusobnu dobu pri dalsom pracovnom pomere u toho isteho zamestnavatela, ked dohodnuty druh prace sa zmeni?Ako si otestovat zamestnanca,ci to zvladne? (14 replies)
 62. Mám nárok na preplatenie sviatku, keď mám iba dohodu o pracovnej činnosti? (1 replies)
 63. Odvodová odpočítateľná položka (zdravotné poistenie, (8 replies)
 64. Je mozne ergonomicke prisposobenie pracovneho stola zamestnancom? (13 replies)
 65. Zamestnanecká prémia dôchodca (0 replies)
 66. aké sú potrebné tlačivá a potvrdenia z hľadiska ročných zúčtovaní dať zamestnancom a aké papiere dostať od nich? (6 replies)
 67. Príspevok zo SF zdanenie v mzde (0 replies)
 68. RZZP za rok 2013 (1 replies)
 69. Mám 2 nových zamestnancov s nepravidelným prac.časom. (6 replies)
 70. Aký mám nárok na čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku? (4 replies)
 71. Pracovná cesta a práca nadčas (7 replies)
 72. Evidenčný list (2 replies)
 73. stupeň náročnosti (3 replies)
 74. Zamestnanec s nízkym príjmom nepožiada o uplatnenie OP zo ZP (8 replies)
 75. Dohoda o brigádnickej práci študenta (1 replies)
 76. Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca (4 replies)
 77. Je možné opätovné predĺženie skúšobnej doby ? (14 replies)
 78. Pracovná zdravotná služba (1 replies)
 79. nárok na nemocenské dávky (1 replies)
 80. Ako správne vyrátať výšku mojej mzdy? (4 replies)
 81. pracovná zdravotná služba (3 replies)
 82. skončenie funkčného obdobia riaditeľa (3 replies)
 83. ELDP sprievodný list (6 replies)
 84. Co je výhodnejsie pre zamestnanca (aj s výpočtom pre OMB) - jedna dohoda na 20 hodin počas 6 mesiacoch alebo viac dohod na par hodin mesacne t.j. na obdobie 1 den? (1 replies)
 85. Preplatenie pomernej časti dovolenky z roku 2013, ktorú si zamestnanec nevyčerpal do konca roka 2014 (4 replies)
 86. Krádež hotovosti z pokladne - kto je zodpovedný (8 replies)
 87. Mam narok na odstupne? (17 replies)
 88. Namiesto zaplateneho sviatku dovolenka (1 replies)
 89. daň z miezd v Olympe (4 replies)
 90. Akým spôsobom sa bude vypočítavať nárok na dávku v nezamestnanosti? (13 replies)
 91. Zamestnávateľ čaká že dám výpoveď, len aby mi nemusel vyplatiť odstupné (3 replies)
 92. Zahraničné diéty ČR - aký kurz použiť na prepočet ??? (4 replies)
 93. mesačná mzda na 10 hodín týždenne (1 replies)
 94. Nevyčerpaná dovolenka na preplatenie ??? (18 replies)
 95. clenovia vyboru - nepravidelny prijem ake poistenia, vyska sa plati zamestnanec- zamestnavatel, a takisto clen vyboru dochodca s nepravidelnym prijmom - (0 replies)
 96. odpočit.položka na zdravotné a výsluhový dôchodca (0 replies)
 97. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 98. Môžem ísť ako slobodný muž na materskú? (6 replies)
 99. Odpočítateľná položka - oznamovacia povinnosť (11 replies)
 100. Problémy s portálom VšZP (15 replies)
 101. Nárok na dovolenku počas výpovednej doby (5 replies)
 102. Nárok na dovolenku počas MD a jej výpočet. (1 replies)
 103. Stravne listky - danovy naklad z hodnoty stravneho 4,20 eur alebo z hodnoty zakupeneho stravneho listka 4 eur? (5 replies)
 104. Možem mat dva subežne pracovne pomery na plný uväzok? (10 replies)
 105. Dodatky k pracovným zmluvam (6 replies)
 106. mzdy - pracovné zmluvy (1 replies)
 107. Mam pravo na odpocitatelnu polozku na zdravotne odvody? (1 replies)
 108. Minimálna mzda (4 replies)
 109. Odmena pedagogickému zamestnancovi pri životnom jubileu (10 replies)
 110. rizikové tehotenstvo-skúšobný prac pomer je možné vyplácanie PN do konca tehotenstva?? (10 replies)
 111. Ukončenie prac.pomeru po rodičovskej dovolenke (4 replies)
 112. Pripoistenie - fond nezamestnanosti (1 replies)
 113. delimitácia zamestnancov (0 replies)
 114. min. mzda - štatutár (12 replies)
 115. PN a súbeh zamestnanie a SZČO (1 replies)
 116. Narok na odchodne pri odchode do predcasneho SD (6 replies)
 117. čo je nesprávne na mojej pracovnej zmluve? (1 replies)
 118. Odvodová odpočítateľná položka 2015- postup (1 replies)
 119. Môže študent, spoločník s.r.o. pracovať na brigádnickú prácu študenta? (0 replies)
 120. Pn počas ochrannej lehoty (1 replies)
 121. mzda (18 replies)
 122. preradene- povýšenie zamestnanca - na novú pozíciu (5 replies)
 123. Dohoda o prac. činnosti s nepravid. príjmom (4 replies)
 124. Mám nárok na sociálnu dávku? (4 replies)
 125. Preplatenie vianočných sviatkov (24.,25.,26.12.2014) počas absencie. (1 replies)
 126. Vypočítala som správne zrážku exekúcie? (3 replies)
 127. Minimálna mzda Nemecko - aké sú podmienky pre Slovákov? (1 replies)
 128. stravovanie pri dvoch pracovných zmluvách??? (5 replies)
 129. Stačí prechodný pobyt v AT ak legalne pracujem a chcem dostavat matersku z AT? (7 replies)
 130. Môže zamestnanec po skončení podporného obdobia po ťažkom pracovnom úraze čerpať nevyčerpanú dovolenku? (15 replies)
 131. Preplatenie dovolenky z predminuleho roka (10 replies)
 132. mozem si uplatnit odpocitatelnu polozku u dvoch zamestnavatelov (6 replies)
 133. Registračný list DBPS /s uplatnovanim vynimky na doch. poistenie, ale az pocas trvania dohody/ (0 replies)
 134. Mzdové zvýhodnenia počas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku (0 replies)
 135. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku pri minimálnej mesačnej mzde? (2 replies)
 136. PN zamestnanca a zrážky zo mzdy - povinnosť zamestnávateľa (0 replies)
 137. Vypocet naroku na dovolenku a priemeru (4 replies)
 138. Odpočítateľná položka v zdravotnej poisťovni (28 replies)
 139. výška odvodov (0 replies)
 140. Odvody pri PN (0 replies)
 141. Vypoved a dlzka vypovednej lehoty po 8 mesiacoch prace (1 replies)
 142. Hodinová mzda a neodpracovaný celý skrátený úväzok - ako mám postupovať pri výpočte mzdy? " (4 replies)
 143. Rodičovská dovolenka a následne evidencia na UP (4 replies)
 144. mam narok na dovolenku pocas materskej? (6 replies)
 145. Materska (4 replies)
 146. ako vypočítam dovolenku, ak pracujem na 12 hodinové zmeny? (1 replies)
 147. uplatnenie odpoč.položky na ženu ak ma príjem z prenájmu (2 replies)
 148. Počíta sa z odstupného starostovi obce aj poistné (3 replies)
 149. Ako na výplatu staronového starostu? (0 replies)
 150. Krátenie dovolenky po rodičovskej dovolenke (7 replies)
 151. Ako sa vypocita nahrady mzdy za paragraf?d. (9 replies)
 152. Živnosť, minimálna mzda alebo štvrtinový úväzok v s.r.o.? (6 replies)
 153. Mzdová kalkulačka 2015 (5 replies)
 154. Dohoda o pracovnej činnosti-pravidelný príjem (1 replies)
 155. Nárok na dovolenku (6 replies)
 156. mesačný výkaz do SP (0 replies)
 157. Prisiel mi exekucny prikaz na zrazky zo mzdy 2 tretiny platu.Ked zarobim netto 600 eur,kolko mi budu stahovat? (13 replies)
 158. Zdravotne odvody z uroku z pozicky od FO (1 replies)
 159. Ziadost o davku v nezamestnanosti (5 replies)
 160. Ročné zúčtovanie dane 2014 - tlačivo? (2 replies)
 161. nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a práca vo sviatok (2 replies)
 162. Môže byť riaditeľ neplnoorganizovanej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obecný úrad štatutárny orgán? (2 replies)
 163. Pomôže mi niekto vypočítať predpokladaný príjem na preplatenie dovolenky po RD? (2 replies)
 164. krátenie dovolenky (4 replies)
 165. Posedenie zo sociálneho fondu (3 replies)
 166. Ako sa vypočíta mesačný pracovný fond pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri 11,5 hodinových pracovných zmenách. (1 replies)
 167. urad prace a prispevok na dochadzku pracou (10 replies)
 168. Neplatene volno (3 replies)
 169. Mesačná mzda a výplata (2 replies)
 170. Je výška mojej mzdy v poriadku? (13 replies)
 171. vypocet mzdy ked poznam len odpracovane dni, 2,3e na hodinu za dovolenku 2,65, .... ako na to??? (6 replies)
 172. portál VšZP po novom (20 replies)
 173. Skončenie PP dohodou zo zdrav.dôvodov (21 replies)
 174. Oplati sa prvy pilier ? Dobrovolne ? (4 replies)
 175. Ako vypocitat denny vymer. zaklad? (18 replies)
 176. Odvody v roku 2015 (2 replies)
 177. Mám správne pracovnú zmluvu, ak pracovný pomer bol uzatvorený 1.6.2012 na dobu určitú do 31.12.2013 potom predĺženie do 31.12.2014? (1 replies)
 178. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 179. Na kolko dni dovolenky mam narok po skonceni RD (14 replies)
 180. Zastupovanie riaditeľa (2 replies)
 181. Odpočítateľná položka na zdravotné odvody (1 replies)
 182. Zamestnanec-minimálna mzda (3 replies)
 183. Aké odvody a daň bude platiť SZČO s daňovým základom 7200 € ? (1 replies)
 184. Môžem nesprávne vyplatenú dovolenku za rok 2014 opraviť so mzdou za december 2014? (0 replies)
 185. Ak dostávam minimálnu mzdu od januára tohto roku budem oslobodená od platenia odvodov do zdravotnej poisťovne ja ako zamestnanec? (0 replies)
 186. Musí zamestnávateľ preplatiť náhradu mzdy za sviatky, ak zamestnanec má prac. týždeň len 10 hodín a normu odpracoval už za dva týždne na jeho žiadosť? (4 replies)
 187. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely nemocenskej dávky (5 replies)
 188. maximálny počet hodín na dohodu o VP (3 replies)
 189. Preplatenie dovolenky za rok 2013 ak som na materskej dovolenke od juna 2014 (18 replies)
 190. koeficient pri pracovnom mieste čašníčka (5 replies)
 191. Môže dať firma výpoveď zamestnancovi bez výpovednej doby ? (4 replies)
 192. ELDP dohoda o vykonani prace (4 replies)
 193. Ako vypočítať rezervu na nevyčerpanú dovolenku? (21 replies)
 194. Minimálna mzda 8,50 € v Nemecku pre vodičov (19 replies)
 195. Kedy ukončiť pracovný pomer po ťažkom pracovnom úraze, ak zdravotný stav neumožňuje pokračovať vo výkone práce? (0 replies)
 196. Preplatenie dovolenky pri výpovedi a prekažkach na strane zamestnávateľa (4 replies)
 197. Periodická lekárska prehliadka (1 replies)
 198. Daň. bonus pri dovrsení 25. roka 1.11.14 (8 replies)
 199. Platnosť dohody po novom (2 replies)
 200. Výpovedná doba pri výpovedi zo strany zamestnanaca. (2 replies)
 201. Okamzite skoncenie PP (4 replies)
 202. dohoda o vykonaní práce a ZP (5 replies)
 203. Oznamovacia povinnosť voči ZP (7 replies)
 204. ciastocny invalid sa chce zamestnat (4 replies)
 205. Náhrada mzdy za dovolenku po RD (4 replies)
 206. Odovzdáva ,,Potvrdenie o trvaní práceneschopnosti,,-prechodku- alebo tiež tzv. lístok na peniaze zamestnanec alebo zamestnávateľ (1 replies)
 207. Započítavajú sa sviatky do fondu hodín? (8 replies)
 208. Započítavajú sa sviatky do fondu hodín? (0 replies)
 209. Odpočitateľná položka z dane na manžela (2 replies)
 210. Ako prihlásiť dohodu o brigádnickej práci študenta? (1 replies)
 211. zmena odhlásenia na Sociálnej poisťovni (6 replies)
 212. Zakon o zamestnanosti a povinnost zamestnavatela (2 replies)
 213. Môžem uzavrieť opätovne pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2015, ak pracovný pomer bol uzatvorený od 1.5.2013? (2 replies)
 214. Aká je odmena za hmotnú zodpovednosť? (1 replies)
 215. odpracovaný sviatok/sobota (0 replies)
 216. aka je minimalna mzda v cistom na hodinu? (2 replies)
 217. Formulár PD A1 (0 replies)
 218. Vznik pracovného pomeru a PN (1 replies)
 219. Dohodár neprišiel do práce (8 replies)
 220. Vzťahuje sa na dohodárov aj minimálny mzdový koeficient? (7 replies)
 221. nárok na dovolenku (4 replies)
 222. Musím vybrať dovolenku cez sviatky? (5 replies)
 223. mzda polovicneho uvazku (2 replies)
 224. Vytvorenie pracovného miesta v ČR (0 replies)
 225. MD a príjem - povinnosti voči SP a ZP (1 replies)
 226. Pracovny pomer na dobu neurcitu, potom 2x dobu urcitu. (4 replies)
 227. PN posledný deň zamestnania (5 replies)
 228. Odpočítateľná položka na ZO - pracovný pomer a vyplatené podiely na zisku (0 replies)
 229. Nárok na materskú, lebo nie je povinne poistená viac ako 270 dní (3 replies)
 230. Vypocet nocneho priplatku (1 replies)
 231. Ako správne vypočítať odstupné starostovi obce (3 replies)
 232. Dve dohody u zamestnávateľa - registračný list na SP (2 replies)
 233. štúdium vš prezenčne a práca na TPP súčasne v ČR (3 replies)
 234. pracovná činnosť počas evidencie na UP (1 replies)
 235. Odovzdanie tzv.,,lístku na peniaze,, (11 replies)
 236. poznáte JEAgentur (0 replies)
 237. dovolenka- UČITEĽKA (3 replies)
 238. Môžem si do výpovede dohodou určiť podmienky? (1 replies)
 239. Cerpanie zo socialneho fondu - zdanovanie (3 replies)
 240. Nárok na dovolenku po dlhodobej PN (11 replies)
 241. Nárok na nemocenskú dávku pri novej práceneschopnosti (11 replies)
 242. pracovná zmluva na dobu určitú (6 replies)
 243. Výpoveď za absenciu. (3 replies)
 244. Predĺženie DoBPŠ uzatvorenej na 2 mesiace (1 replies)
 245. Evidencia Knihy jázd (0 replies)
 246. Garančné poistenie - SP (2 replies)
 247. kam zaniesť PN po skončený PP ?? (1 replies)
 248. moze byt herna ktora ma 5 automatov otvorena 25.12.2014 a 1.1.2015 (5 replies)
 249. Má nárok na príplatky za nočné zmeny, sviatky aj brigádnik ? (2 replies)
 250. Je lepšie požiadať o preúčtovanie dane zo závislej činnosti alebo o vrátenie? (9 replies)