PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Potvrdenie o zaplatení dane - RZD- 2 %
 2. Dohoda alebo príkazná zmluva pre občana ČR?
 3. Zamestnanec a konatel zaroven
 4. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období dva pracovné pomery súbežne, počíta sa DVZ pre DNP z oboch poistení?
 5. Ukončenie pracovného pomeru dohodovu + PN
 6. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období dva pracovné pomery súbežne, počíta sa DVZ pre DNP z oboch poistení?
 7. Ak je firma v konkurze, avšak zamestnancom doteraz neboli doručené výpovede, je možné žiadať nevyplatené mzdy, ktoré boli nevyplatené ešte pred vyhlasením konkurzu, žiadať cestou garančného fondu?
 8. Péčko počas skúšobnej doby
 9. Platí odmeňovanie podľa stupňa náročnosti aj pre dohodára DOPČ?
 10. PN zamestnanca trvajuca nad 10 dni
 11. Musim pri PN zamestnanca trvajucej dlhsie ako 10 dni okrem dorucenia tlaciva na SP vykonat aj nejake ukony v zdravotnej poistovni?
 12. Potvrdenie od lekara o nedoporuceni stravovania sa v zavodnej jedálni
 13. Turnusová práca
 14. Mám nárok na materskú?
 15. Má pracovník na invalidnom dôchodku obmedzený týždenný pracovný čas???
 16. ukončenie PP po skončení PN a odstupné
 17. Práca popri hlavnom zamestnaní.
 18. Dlžka pracovného pomeru
 19. Čo mám spraviť pre svoje zdravotné ošetrenie .
 20. VPLYV NA DOCHODOK: 15r. riadne odpracované, teraz podnikanie, zamestnať sa vo vlastnej firme na min.mzdu?
 21. Môžem nastúpiť na materskú dovolenku?
 22. Má zamestnanec pracujúci v 3-smennej prevádzke nárok na NV ,ak sa zúčastní povinnej pracovnej porady mimo pracovnej doby ?
 23. Zaplatenie "vodára"
 24. Dohoda o brigádnickej práci študenta - voľby
 25. chcem sa opytat kolkokrat si moze urobit mlady clovek absolvensku prax ?
 26. Výpoveď po RD z nadbytočnosti a podpora v nezamestnanosti
 27. musí už dať zamestnávateľ novú prac.zmluvu na neurčito po dvoch predchádz,zmluvách kt,boli na dbu určitú?
 28. rozúčtovanie miezd v Pohode
 29. ELDZ tlačivo A5 do roku 2004...
 30. Ako sa zachovať pred koncom doby určitej ?
 31. Tehotná manželka po skončení vysokej školy
 32. predĺženie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
 33. môže záchranár vykonávať zdravotníckeho asistenta ak ma ukončenú VŠ ako záchranár s titulom Bc.
 34. Môžem ísť počas podpory na PN....resp. bude mi niečo zaplatené ?
 35. oprava ročného zúčtovania dane zo ZČ-postup
 36. Prechod v MRP z DOS do WIN
 37. zdravotnícky asistent
 38. Oznam pn do prace
 39. ak mi predloži zamestnanec potvrdenie od lekára o vyšetrení ktoré trvalo 1 alebo 2 hodiny a nie celý deň, mám to uznať?
 40. Zmeskana splatka hypoteky
 41. existuje také niečo ako príspevok na dopravu asi 30,- ktoré vypláca zamestnávateľ zamestnancom 1krát ročne???
 42. Pracovná doba krátky- dlhý týždeň
 43. Vlani som mala pracovnú zmluvu v januári a vo februári - mám nárok na daňový bonus za dva mesiace??? od marca do júla som bola nezamestnaná a odvtedy robím v Rakúsku.
 44. Potrebujem vyplniť daňové priznanie FOA , lenže problém je v tom že na výplatnej páske z rakúska neviem čo je zdravotné poistenie, sociálne a daň - všetko je tu v skratkách SV lfd. , SV SZ ,
 45. Ochranná lehota a nástup na materskú
 46. Aké nastavenie v Olympe umožňujú sledovať krátenie max.VZ podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci?
 47. Oplatí sa prejsť z pozície "zamestnanec" na SZČO?
 48. Opätovné uzatvorenie PP na dobu určitú
 49. Dochádzka
 50. aké sú povinnosti mzdárky pri pracovnom úraze?? aké tlačivá je nutné kam poslať? mám na mysli hlavne sociálku.
 51. Prikáz vykonať práce mimo pracovného zamerania
 52. Materská dovolenka bez poberania materského
 53. Ma právo zamestnávatel svojvolne menit vysku mzdy podla svojho uvazenia aj napriek tomu,ze to vopred neoznami zamestnancovi a ci je prac.zmluva neplatna v tomto pripade!
 54. Práca nadčas bez odmeny?
 55. cerpanie socialneho fondu
 56. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky?
 57. vyplatenie socialneho fondu
 58. práca vo sviatok na nočnej zmene
 59. hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ za rok 2013
 60. Z garančného fondu je možné vyplatiť aj stravné lístky, ktoré sme nedostali spoločne so mzdou?
 61. dohodár a odmena za prácu
 62. Prehľad o zraz. a odv. preddavkov na daň - vyplnenie
 63. Živnostník-upratujem archív-ktoré dokumenty z oblasti personalistiky a miezd mám mať uschované o tom ktorom mojom pracovníkovi, či už u mna pracoval alebo i momentálne pracuje-ročne
 64. mzdy v pohode
 65. dovolenka po nástupe do zamestnania
 66. Je výhodnejšia dohoda alebo pracovny pomer pocas rodičovskej dovolenky?
 67. Keď pracujem denne 4 hodiny každý pracovný deň, aké odvody platí zamestnávateľ z mojej výplaty a či potrebujem doplatiť sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni odvody do výšky minimálnej mzdy?
 68. PN
 69. Som ZO podľa 428/2002, som ZO aj podľa novej vyhlášky z.122/2013? Máme 20 zamestnancov, z toho 12 oprávnených.
 70. Aka ja vypovedna lehota pri pracovnej zmluve na 20 hod. tyzdenne?
 71. SP na svojich pobočkách organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre zamestnávateľov
 72. môže zamestnávateľ nariadiť prácu vo sviatok,
 73. vrátenie poistného so SP dôchodcovi
 74. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti ak som podala výpoveď na základe § 62 ZP?
 75. zamestnávanie mladistvých
 76. co mam robit ak mi zamestnavatel nechce poslat potvrdenie o dochodkovom poisteni a vysku mzdy pre ucely socialnej poistovne
 77. vypoved dohodou
 78. Mám nárok na podporu po RD ak je firma v konkurze - v akej výške?
 79. predĺženie skúšobnej doby kvôli PN
 80. uznavanie paragrafu
 81. dohodár s nepravidelným príjmom
 82. RD - vypovedou dohodou - konkurz
 83. Z garančného fondu žiadajú pracovníci za mzdy, ktoré im neboli vyplatené. Je možné vyplatiť zamestnancom za výpovednu dobu a čo k tomu je potrebné?
 84. Firma podala návrh na konkurz v apríli a zároveň v apríli chce dať výpoveď zamestnancom s tým, že výpovednú dobu a odstupné im uhradí
 85. nevyplatený daňový bonus
 86. Čo treba poslať zamestnávateľovi keď mi končí MD a prechádzam na rodičovský príspevok?
 87. narok na dovolenku
 88. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 89. používam mrp ms dos.ako nstaviť sposob zaokruhlovania DAŇ MESAČNE ZALOHY?tento mesiac mi nepočíta daň,asi som volačo prehodila v programe
 90. Návrat po RD
 91. Môže zamestnávateľ nariadiť celozáv.dovolenku na 1 deň?
 92. Ktorý deň končí skúšobná lehota?
 93. Variabilný symbol - daň zo závislej činnosti
 94. úmrtie dieťaťa počas MD
 95. práca inde počas výpovednej doby
 96. Pracovný pomer je uzavretý na dobu určitú na 2 roky.Je možné po uplynutí týchto 2 rokov,kedy prac. pomer skončí uzavrieť s tým istým pracovníkom opäť na dobu určitú a to na 2 roky?
 97. Nárok na lekára
 98. Firma vyhlasila konkurz a dostali sme výpoveď. Ako je to s nemocou u zamestnaca, kde si môže ND uplatniť.
 99. PN zamestnanca
 100. Vypoved pocas rodicovskej dovolenky a moznost poberanie davky v nezamestnanosti po ukonceni poberania rodicovskeho prispevku.
 101. Zamestnanci, ktori su zamestnani na dohodu o pracovnej cinnosti a pracuju aj v sobotu alebo nedelu - maju narok na priplatky za soboty a nedele?
 102. Hrubá mzda a osobné ohodnotenie
 103. Mám nárok na študijné voľno?
 104. Dohoda a súčasne prac. pomer - odvody
 105. Rodičovská a materská dovolenka
 106. Pracujem na dohoduprekročím limit.Práca mi po zdravotnej stránke nevyhovuje,teraz som na PN som na niečo alergická. Poprosím Vás ked ukončím marodku možem sa hned zaevidovať na úrade práce?
 107. Dá sa hlásiť na úrade práce v mieste prechodného bydliska? Ak áno, aké doklady a tlačivá sú k tomu potrebné?
 108. Mzda za prácu cez sviatok a dohodár
 109. zamestnanecka premia
 110. Dovolenka vo sviatok, nepravidelny pracovny cas praca na zmeny ?
 111. Dvojročná lehota absolventskej praxe
 112. prechod z MD na RD a čerpanie dovolenky
 113. priemer za deň dovolenky
 114. Ako sa vyráta priemer za deň dovolenky?
 115. Mozu zrazit cely vdovsky dochodok, ak ma exekuovany invalidny?
 116. Krátenie dovolenky
 117. Prepočet úroku
 118. Ručenie nehnutelnostou ktoru kupujem?
 119. Výmeriavaci základ pre výpočet PN
 120. Zmena PP konatela zo zamestnanca s pracovnou zmluvou na konatela so zmluvou o vykone prace konatela.
 121. Môže ísť dohodár na PN?
 122. Žena,ktorá poberá rodičovský príspevok (pred pôrodom bola nezamestnaná)môže pracovať na prac. zmluvu alebo dohodu,ak áno platí plné odvody a jej príjem je obmedzený?
 123. vie mi niekto vyrátať sadzbu za deň dovolenky?
 124. Flexikonto a nadčasy
 125. Pre ktorého z manželov je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti?pre toho kto zarába menej alebo viac?
 126. Je možné aby zamestnanec nemal v pracovnéj zmluve uvedenú hrubú mzdu.Len to že mzdové podmienky sú podľa platných smerníc podniku?
 127. Dohodár s nepravidelným príjmom
 128. Povinnosti zamestnávateľa voči inštitúciám pri dvoch trvalých pobytov v SR a Rakúsku?
 129. PN pred a počas materskej
 130. stala som sa invalidnym dochodcom a mam pozicku
 131. Materská dovolenka po skončení PP
 132. Výpoveď dohodou a nevyčerpaná dovolenka.
 133. Do hlásenia o vyúčtovaní dane sa uvádzajú príjmy za všetkých zamestnávateľov za daný rok alebo len za firmu, ktorá hlásenie podáva ?
 134. Ako ďalej po roku PN
 135. Môže žena na MD pracujúda na dohodu uplatňovať NČZD?
 136. Koľko dní absencie môžem dať?
 137. exekučné zrážky a zrážky za stravné lístky
 138. Aký je VZ pri dohode o pracovnej činnosti, ak zamestnankyňa nastúpila do práce 16.12.2013 a na PN od 10.3.2014?
 139. Základ dane zo záv činnosti a poistne z dividend
 140. dohodár
 141. Príplatky pre dohodára počas víkendov?
 142. Nadčas a práca v zahraničí
 143. Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
 144. Mám nárok na náhradu mzdy pri návšteve lekára s deťmi?
 145. Mínusové hodiny
 146. SZČO s jedným zamestnancom a povinnosti v súvislosti s OOU
 147. Deň výplaty príjmov
 148. Príjem manželky - hotové ročné zúčtovanie dane
 149. Môže so mnou zamestnávateľ ukončiť PP, ak sa vrátila kolegyňa z Materskej Dovolenky, no moje miesto sa neruší?
 150. Nesplnená oznamovacia povinnosť Zamestnanca - dôchodok; ZŤP a pod.
 151. Mozem vykonat RZD aj ked nemala zdanitelny prijem za 2013?
 152. Ako pracovať na dohodu a neprísť o trvalý pracovný pomer ?
 153. Dividendy za rok 2013, vyplatene v roku 2014 - celkovy postup + uctovanie
 154. Aktualizovaný Zákon o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 15.4.2014
 155. Narok na odstupne
 156. generovanie ELDP nepravidelný príjem
 157. RZD zamestnankyňa na RD
 158. Preplatenie dovolenky
 159. Návrat do zamestnania po MD a RD.
 160. Výkaz preddavkov na ZP - dohoda - počet dní
 161. Materské - z čoho sa vypočíta?
 162. ELDP kvoli predcasnemu dochodku
 163. Potrebovala by som bezpečnostný projekt. Vie mi niekto poradiť, kde by som si mohla stiahnuť nejaký bezplatne?
 164. Môžem dostať výpoveď aj počas pn, hoci som nič nepodpísala?
 165. Zdanenie odchodneho
 166. Hmotná núdza, oplatí sa mi poslať žiadosť?
 167. odvody do 2. piliera SO
 168. Občianka ČR pracuje v ČR, u nás má Dohodu o vykonaní práce na nepravidelný príjem, zarobí 820 €. Viete mi poradiť čo všetko musím podľa českej legislatívy?
 169. Sociálny fond - stravovanie - škola
 170. Cestovné náhrady - prepočet
 171. Z čoho sa bude počítať materské?
 172. Nesprávny IBAN kód
 173. poberanie davky v nezamestnanosti aj po skušobnej dobe 3 mesiace
 174. platnosť vyššej kolektívnej zmluvy aj keď nie sme členmi odborovej organizácie
 175. dočasná pracovná neschopnosť
 176. pracovny cas
 177. oprava výkazu do SP-tlač nových dokladov
 178. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a pracovná cesta
 179. Opätovné uzatváranie PP na dobu určitú
 180. môžem presunúť zamestnankyňu na iné miesto?
 181. kontrola z IP
 182. Ak je prijatý zamestnanec na zastupovanie počas MD a RD, môže byť dodatkom riešený na dobu určitú ak už zastupuje 1,5 roka? Doba určitá môže byť už iba do 2 rokov od nástupu do zamestnania?
 183. Pôžičky zamestnancom
 184. Nevyčerpaná dovolenka
 185. Pracovná zmluva - úkolová mzda - vzor
 186. Ako to je s vyzivnym a s rodinnymi pridavkami,stipendiom pri tpp a dennej forme studia vš?
 187. Je tento prechod zo 4-zmennej prevádzky na 3-zmennú a naopak a počet hodín v pracovnom fonde v poriadku?
 188. Na koľko paragrafov má zamestnanec nárok za mesiac???
 189. DoPČ nepravidelný príjem-ŠS do Sociálne poisťovne
 190. kolko zarobim za sviatok?
 191. Nástup do práce po RD
 192. Má zmysel odvolanie voči penále zo SP?
 193. Môže predčasný dôchodca vykonávať prácu na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka? Má nejaké povinnosti voči SP a ZP ak jeho príjem je 350 € ročne?
 194. Nárok zamestnanca pri pracovnom uraze
 195. znovuprijatie na urad prace
 196. Výrobná prax študentov VŠ
 197. Ukončenie PP po dlhodobej PN a vyplatenie odstupného
 198. skončnie pp dohodou a PN
 199. Uzatvorenie novej zmluvy pocas trvania TPP
 200. Návrat do zamestnania po dlhodobej PN a preradenie na iné pracovné miesto
 201. Nárok na preplatenie dovolenky
 202. Musí mať základná škola s právnou subjektivitou vypracovaný bezpečnostný projekt a súčastne aj bezpečnostnú smernicu a aký je medzi týmito dokumentami rozdiel ? riaditeľ
 203. Keď je zamemestnankyňa na materskom a rodičovskom príspevku s dvoma deťmi šesť rokov, je povinný zamestnávateľ ju zamestnať na pôvodné miesto?
 204. Preplatenie dovolenky pri skonceni jedneho PP ak druhy PP trva - u toho isteho zamestnavatela?
 205. DPČ a nepravidelný príjem
 206. Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných
 207. Výpoveď zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa
 208. Môže zamestnanec odmietnuť stravné lístky?
 209. AKO ZAMESTNAVATELA PRESVEDCIT ABY MA PO UKONCENI RD ZAMESTNAL NA 1 DEN???
 210. Pracujem v materskej škole, môj zamestnávateľ je obec, ktorý mi vyplatí odchodné. Refunduje krajský školský úrad obci odchodné, ktoré mi obec vyplatí ak pracujem v materskej škole?
 211. Poprosim o nazor pri rieseni zostatku dovolenky -
 212. Ako vypočítam denný vymeriavací základ pre výpočet PN
 213. Podpora v nezamestnanosti a dohoda
 214. exekučné zrážky
 215. MD, RD a započítanie praxe
 216. aká je výška materskej?
 217. práca nadčas v sobotu a prestávka v práci počas nadčasu- je povinná?
 218. podpisat vypoved, alebo ist na PN
 219. Má nárok na odpočitateľnú časť zo základu dane pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013 pracovníčka na manžela, ktorý nie je invalidný ale má preukaz ZŤP (50%).?
 220. Pracovný úraz a PN
 221. Materska po skonceni PP
 222. Ročné zučtovanie a zaslanie prehladu ,kde DU má vrátiť
 223. Dávka v hmotnej núdzi a dohoda
 224. Nepostihnuteľná suma pri exekúcii na imobilnú matku
 225. Precerpana dovolenka
 226. Ing. ako učiteľka (ktorá platová trieda)
 227. prihlásenie zamestnanca do sociálne poisťovne
 228. Informovanie zamestnanca o nepredlzeni pracovnej zmluvy
 229. Ako správne zaúčtovať sociálny fond?
 230. Práca na dohodu v ČR?
 231. Mám nárok na odchodné
 232. Odvody v prípade podnikajúceho občianskeho združenia?
 233. Výpovedná doba pri skrátenom úväzku
 234. Skúška OOU
 235. nárok na dovolenku
 236. RZD za 2013 a nárok na doplatenie daň. bonusu
 237. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 238. Mám ísť na podporu či na maródku?
 239. Dobrovolne nezamestnana v anglicku a pri prichode na slovensko platim doplatok za zdravotne poistenie?
 240. Pracovna zmluva a dvojzmenna prevadzka
 241. zamestnanecká prémia
 242. Rušia dovolenku zamestnanca osobitné prekážky v práci zo strany zamestnanca, konkretne účasť na pohrebe rodiča?
 243. Materská dovolenka
 244. Nástup do pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky vo vzťahu k sociálnej poisťovni
 245. Ochrana osobných údajov - IS evidencia uchádzačov o zamestnanie
 246. Termíny odborných prehliadok a skúšok osvetľovacích telies
 247. Neprevzatie oznámenia o skončení PP - § 72 ZP
 248. Odvody pri zamestnaní na polovičný pracovný uväzok
 249. da sa samostatne platit iba poistenie v nezamestnanosti? ak ano, kolko a ako dlho?
 250. odvody z odstupného