1. Praca na dohodu a TPP (2 replies)
 2. zvýšenie osobného ohodnotenia (2 replies)
 3. Dovolenka 2020 pre zamestnancov, ktorí nemajú 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa (1 replies)
 4. Krátenie dovolenky (4 replies)
 5. dohoda o zrážke zo mzdy - osamelá matka (1 replies)
 6. predĺženie pobytu zamestnanca z Ukrajiny (0 replies)
 7. Môžem spätne odhlásiť zamestnanca zo zdravotnej poisťovne? (2 replies)
 8. nárok na dovolenku a materská dovolenka (7 replies)
 9. Nárok na dovolenku (3 replies)
 10. zvysenie minimalnej mzdy (1 replies)
 11. zoznam povolaní zaradených do rizikovej skupiny 2 (1 replies)
 12. rekreačné poukazy - priemerný evidenčný počet zamestnancov (1 replies)
 13. dohodár a náhrada príjmu pri DPN (1 replies)
 14. Dohoda o vykonaní práce - dôchodca - tlačivo. (3 replies)
 15. Minimálna mzda - čo sa do nej zarátava (15 replies)
 16. Kedy podať výpoveď, ak sa blíži koniec rodičovskej dovolenky? (3 replies)
 17. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (4 replies)
 18. Preplatenie dovolenky a dohoda o ukončení pracovného pomeru (18 replies)
 19. dieťa - vyživovaná osoba (1 replies)
 20. hlásenie o vyúčtovaní dane ak nerobím zamestnancovi RZ preddavkov na daň (0 replies)
 21. Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak zamestnancovi bude priznaný starobný dôchodok? (1 replies)
 22. RZD alebo potvrdenie o príjme (1 replies)
 23. Čo vyplniť pri uplatnení NČZD v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie NČZD (1 replies)
 24. Je možný nastup do zamestnenia po RD a nasledný odchod na PN? (1 replies)
 25. Zmena tarify pri skrátenom úväzku (1 replies)
 26. Materska konatelky (2 replies)
 27. Domácky zamestnanec, ktorý by mal pracovať aj v mieste zamestnávateľa (2 replies)
 28. odstupné pri výpovedi podľa §63, ods. 1, písm d/ZP? (2 replies)
 29. Praca na dohodu popri poberani podpory. (3 replies)
 30. Zamestnanec nastupil do pp od 28.10.2019, od 19.11.2019-30.11.2019 bol na PN Na koľko dní dovolenky má nárok za r.2019 (2 replies)
 31. Konateľ a zároveň spoločník, musí byť v pracovnom pomere vo vlastnej s.r.o.? (1 replies)
 32. uplatnenie nezdaniteľnej časti u dvoch zamestnávateľoch (1 replies)
 33. ELDP-eura, koruny (2 replies)
 34. Nárok na materskú dovolenku (2 replies)
 35. Po vypovedi som isla v ochrannej dobe na PN. Oznamuje sa lekarovi,že už nepracujem,poberám tiež starobný dochodok. Je tlačivo PN to iste ako pre pracujúceho? (1 replies)
 36. Dovolenka po MD/RD (5 replies)
 37. starosta a materská dovolenka (0 replies)
 38. Rekreačne poukazy (5 replies)
 39. Čerpanie náhradného voľna do 6 mesiacov? (2 replies)
 40. Zamestnanie alebo živnosť? (16 replies)
 41. Celozávodná dovolenka a očr (17 replies)
 42. Preplatenie dovolenky riaditeľovi školy (1 replies)
 43. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1.1.2020, kde by som mohla nájsť vzor tohto tlaciva (2 replies)
 44. Ročné zúčtovanie zamestnanca (3 replies)
 45. Práca popri rodičovskej dovolenke (4 replies)
 46. Výsluhový dôchodca zamestnaný na základe zmluvy a odchod do dôchodku - odchodné (2 replies)
 47. nárok na dovolenku pri nepravidelnom pracovnom čase (1 replies)
 48. Matka pobera RP zamestnana, dieta do 3rokov. Otec moze dostat vypoved? (5 replies)
 49. Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer so zamestnancom bez výpovednej lehoty? (3 replies)
 50. Registračný list FO zamestnanie počas RD (0 replies)
 51. Môže byť na výplatnej páske položka ,,príspevok na cestovné?" (16 replies)
 52. Nariadenie dovolenky zamestnavateľom (6 replies)
 53. Pomaturitné štúdium a daňový bonus (1 replies)
 54. Rekreačné poukazy zakúpenie v 2019 a čerpanie v 2020 (1 replies)
 55. zaokrúhľovanie odstupného (7 replies)
 56. Nadčas a prestávka na obed (5 replies)
 57. Dohoda o vykonaní práce - rizikový stupeň 3? (2 replies)
 58. Nárok na dovolenku (6 replies)
 59. Sviatky a fond pracovneho casu (2 replies)
 60. Zamestnanie v Nemecku - PN na Slovensku (5 replies)
 61. Podpora po ukončení rod.dovolenky a ostatné povinnosti (0 replies)
 62. Preplacanie zmeny v pripade zatvorenej prevadzky (0 replies)
 63. Mzda predavaca v potravinach 2020 (9 replies)
 64. PN a viacero zamestnavatelov (4 replies)
 65. Daňový bonus po skončení RD (15 replies)
 66. Rozširovanie náplne práce. Je to v poriadku? (2 replies)
 67. Dovolenka z roku 2018 (6 replies)
 68. zmena zdravotnej poistovne - stačí ústne, alebo predložit zamestnavatelovi papier? (1 replies)
 69. Zamestnankyňa na RD (3 replies)
 70. Vyberove konanie 2 (18 replies)
 71. Vyberove konanie (6 replies)
 72. Podávanie mesačných výkazov (1 replies)
 73. Dva pracovné pomery po 4 hodiny, ako je to so stravnými lístkami? (3 replies)
 74. Zapocet rokov do starobneho dochodku (1 replies)
 75. nárok na dovolenku (3 replies)
 76. Odhláška ci predĺženie dohody? (3 replies)
 77. postupné vyplácanie odstupného a Prehľad na daňový úrad (0 replies)
 78. Priznaný 13. plat, nevyplatenie celej mzdy za 05/19 do konca júna (2 replies)
 79. Daňový bonus v priebehu roka (4 replies)
 80. Ak mám živnosť popri TPP, musím v roku 2020 platiť odvody do ZP, hoc aj minimálne? (7 replies)
 81. Dohoda o PČ, materská a prihlásenie do ZP (6 replies)
 82. zmena zdravotnej poisťovne zamestnanca (1 replies)
 83. Dovolenka po rodičovskej dovolenke (4 replies)
 84. Dovolenka pri nástupe 1.12. (2 replies)
 85. Výpoveď a PN. (1 replies)
 86. Môže byť predavačka zaradená v 1.st.náročnosti pri MM? (1 replies)
 87. Musím prísť v sviatok do práce? (14 replies)
 88. Odvody a dane za výhru? (11 replies)
 89. PN vo výpovednej dobe (2 replies)
 90. Je potrebný dodatok ku PZ? (1 replies)
 91. Pracovná zmluva na dobu určitú (3 replies)
 92. Odvody do SP a ZP. (5 replies)
 93. Dostanem pokutu, ak som podpisala zmluvu o uhradeni zalohy a neuhradim ju? (3 replies)
 94. Ukončenie prac. pomeru dohodou počas RD (2 replies)
 95. OCR a zaroven PN (4 replies)
 96. Starobný dôchodca - odvodová úľava (8 replies)
 97. Ako napisat dodatok ku zmluve o zvysenie minimalnej mzdy (4 replies)
 98. Bezúhonnnosť CRINFO (0 replies)
 99. Mzda za hodinu práce a dovolenkový priemer (4 replies)
 100. Praca v zákazníckom servise na Stedry den. (1 replies)
 101. Rodičovská dovolenka (4 replies)
 102. stravné lístky na konci roka (8 replies)
 103. Nárok na podporu zo zamestnania a živnosti (8 replies)
 104. Rodičovská dovolenka_výkazy (1 replies)
 105. Nárok na "Péčko" pri PP od jula (2 replies)
 106. Vyplatenie odchodného a pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa (5 replies)
 107. Pohybliva pracovna doba vs meskanie dopravy (9 replies)
 108. nárok na dovolenku (9 replies)
 109. Povinnosť zamestnanca pri čerpaní dovolenky (7 replies)
 110. okamžitá vypoveď pre brigádnika (4 replies)
 111. Príspevok na rekreáciu (výdavky na manželku) (1 replies)
 112. prečerpanie dovolenky (1 replies)
 113. Zálohy na mzdu 12/2019 vyplatená v 12/2019 a odvody (5 replies)
 114. odmena po odpracovaných rokoch (2 replies)
 115. Prekážka v práci - lekár (1 replies)
 116. Uplatnenie NČZD (6 replies)
 117. Zamestnávateľ mi odmietol preplatiť akýkoľvek paragraf. Čo stým. Je to zákonne? (27 replies)
 118. Výpočet mzdy počas OČR (4 replies)
 119. Zmena prémiovej zložky mzdy (1 replies)
 120. Dva pracovné pomery - stravné lístky (2 replies)
 121. Nárok na materské po predĺženej rodičovskej dovolenke (4 replies)
 122. Pracovná cesta cez víkend (4 replies)
 123. Ako správne posúdiť počet hodín nadčasov? (1 replies)
 124. sviatok v nedelu (1 replies)
 125. Školenie cez víkend (1 replies)
 126. DoBPŠ - študent z Ukrajiny (0 replies)
 127. Dokumenty pri prechode práv a povinností §28 (1 replies)
 128. čerpanie neplateného voľna v priebehu roka a nárok na 14 plat? (1 replies)
 129. Fond pracovného času (4 replies)
 130. Nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 (21 replies)
 131. PN (4 replies)
 132. Ochranná lehota 7 dní (1 replies)
 133. Kedy treba hyg.minimum (17 replies)
 134. SL, Diéty, Obedy súčasne ? (5 replies)
 135. Max. hod. sadza za dohodu (3 replies)
 136. preplatenie dovolenky-výpočet (30 replies)
 137. dovolenka počas MD (6 replies)
 138. Kedy musím poslať zamestnanca na rekondičný pobyt? (1 replies)
 139. Materské otca (1 replies)
 140. Oplati sa teraz zmena fondu v DSS (14 replies)
 141. Nočný príplatok (4 replies)
 142. Ako vyplatit príspevok na rekreáciu silvestrovských pobytov pri prevode hospodárskej jednotky? (1 replies)
 143. Doplatenie dane z príjmov a odvodov na zdravotné poistenie za 13.plat (6 replies)
 144. Co sa povazuje za osobne ochranne pracovne prostriedky, (6 replies)
 145. Môžem sa zaevidovať na ÚP, keď mi v skúšobnej dobe skončila pracovná zmluva a nastúpila som na PN? (1 replies)
 146. Konateľ zároveň zamestnanec vo vlastnej firme - Dodatok k prac. zmluve - podpis. (7 replies)
 147. Výpoveď - brigádnik (10 replies)
 148. Koľko dovolenky môžem preplatiť? (10 replies)
 149. Čerpanie SF (3 replies)
 150. Preplatenie dovolenky (1 replies)
 151. výsluhový dôchodok a práca na TPP (10 replies)
 152. prac.zmluva predlžená na dobu určitú (1 replies)
 153. Nárok na neplatenú rodicovskú dovolenku (3 replies)
 154. Odmenovanie paragraf - učiteľka SŠ (2 replies)
 155. Materska dovolenka otca (6 replies)
 156. invalidita s poklesom nad 70% a matersky prispevok (4 replies)
 157. Dva pracovné pomery po sebe u jedného zamestnávateľa počas roka a práca nadčas (1 replies)
 158. Nárok na stravné lístky nasledujúci mesiac po PN? (14 replies)
 159. Je možné preplatiť zamestnancovi nevyčerpanú dovolenku? (5 replies)
 160. DoPČ (6 replies)
 161. MRP- vyúčtovanie pracovnej cesty. (1 replies)
 162. §83 ZP - konkurenčná doložka (4 replies)
 163. dlhodobá práceneschopnosť (6 replies)
 164. Zdravotné sestry (4 replies)
 165. Vrátenie poskytnutého pracovného oblečenia (22 replies)
 166. Pravidelný a nepravidelný príjem (2 replies)
 167. Nárok na dovolenku (8 replies)
 168. ukončenie dohody o vykonaní práce (2 replies)
 169. Ako vypočítam DVZ? (5 replies)
 170. Ukonč.prac.pomeru a znovuzamestnanie (3 replies)
 171. započítanie praxe a MD (1 replies)
 172. HPP u toho istého zamestnávateľa po ukončení podporného obdobia v nezamestnanosti (2 replies)
 173. Rodičovská dovolenka (0 replies)
 174. Softip - zoznam zamestnancov (0 replies)
 175. Vyplatený daňový bonus - storno (9 replies)
 176. Na koľko voľna majú učitelia reálne nárok ? (13 replies)
 177. kredity k prvej učiteľskej atestácii (2 replies)
 178. Vyradenie z uradu prace (6 replies)
 179. Čerpanie materskej z ukončeného zamestnania (7 replies)
 180. Reťazový pôrod a nárok na dovolenku (8 replies)
 181. Zamestnankyňa mala byť na rodičovskej dovolenke do 15.1.2020. (3 replies)
 182. Oznámenie PN do ZP (4 replies)
 183. Úrad práce (10 replies)
 184. Ako správe vypočítať hodiny nadčasu? Verejná služba, mesačné odmeňovanie. (2 replies)
 185. Materské vymeriavací základ (1 replies)
 186. Otec na rodičovskej dovolenke (4 replies)
 187. Nočný príplatok (2 replies)
 188. Prepočet nároku na dovolenku po rodičovskej dovolenke (3 replies)
 189. Ísť na PN alebo na ÚP po ukončení pracovného pomeru v prípade tehotenstva? (6 replies)
 190. Podmienky pre 14 plat (3 replies)
 191. Rekreačný príspevok a spoločná domácnosť (2 replies)
 192. Dodatok k dohode o vykonaní práce (3 replies)
 193. 4 neprednostné exekúcie (15 replies)
 194. Podpora chybajuce dni - dovod neschvalenia (3 replies)
 195. 8 tyzdnov dovolenky pre vyskumnikov (14 replies)
 196. Dobrý deň , chcela by som sa spýtať či aktuálne platové tarify učiteľov sú uvádzané v hrubom alebo v čistom .Sú to platy v hrubom alebo v čistom ? (2 replies)
 197. DoVP_starobný dôchodca (1 replies)
 198. Oznámenie zamestnávateľa o zmene rozvrhnutia pracovného času - cez 24.12. a 31.12. ? ako na to? (4 replies)
 199. Nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej (12 replies)
 200. Otec na materskej a jeho povinnosti pri skončení (8 replies)
 201. Môže zamestnávateľ dať namiesto sviatku dovolenku? (8 replies)
 202. Nárok na dovolenku po skončení RD (4 replies)
 203. Dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 204. Skoncenie pracovneho pomeru>> PN vs Davka v nezamestnanosti (5 replies)
 205. OČR prihláška (1 replies)
 206. V pracovnej zmluve má zamestnanec uvedenú dobu určitú, (2 replies)
 207. Daňový bonus a dovŕšenie 25 rokov (3 replies)
 208. Návrat po rodičovskej s dodatkom (6 replies)
 209. Priznaný SD_vrátené poistné (4 replies)
 210. Evidencia na UP a dohoda (10 replies)
 211. Priemerný hodinový zárobok (8 replies)
 212. PN zamestnanca (1 replies)
 213. Vyplatenie očr od soc.poistovne (18 replies)
 214. Nárok na paragraf pri svadbe v sobotu? (2 replies)
 215. Výpoveď zo strany zamestnanca, výpovedná doba. (2 replies)
 216. Práca na dlhý a krátky pracovný týždeň - zmenový kalendár s časovým fondom (2 replies)
 217. Práca v zahraničí (sociálna poisťovňa) (0 replies)
 218. Narok na materske (6 replies)
 219. zmena úväzku pri nepravidelnom prac.čase a dovolenka (4 replies)
 220. Nevycerpane stravne na cipovej karte (6 replies)
 221. Vypocet materskej (23 replies)
 222. zmluva o výkone funkcie konateľa - kedy prihlásiť do SP (1 replies)
 223. príspevok na rekreáciu - Miesto ubytovacieho zariadenia identické s trvalým pobytom zamestnanca. (4 replies)
 224. Lekárske prehliadky a neprítomnosť v práci (1 replies)
 225. Dovolenka (18 replies)
 226. exekúcia (3 replies)
 227. Pracovný pomer ukončenie a odchodné (3 replies)
 228. môžem prihlasit dobrovolne nezamestnaneho na dohodu o vykonani prace nepr.prijem na predaj vyrobkov na trhu (6 replies)
 229. vystavenie dokladu o PN (6 replies)
 230. predĺženie doby určitej - príklad (2 replies)
 231. Priznaný SD (0 replies)
 232. Predlžená rodičovská dovolenka formou neplateného voľna (4 replies)
 233. Dohoda o zrážkach zo mzdy (1 replies)
 234. Priemerny zarobok (5 replies)
 235. Zamestnanec na kratší pracovný úväzok a odvody. (3 replies)
 236. Aký je v školstve rozdiel medzi náhradným voľnom a čerpaním náhradného voľna? (0 replies)
 237. Paragraf od lekára počas sviatku a v sobotu (6 replies)
 238. Výpočet odchodného (2 replies)
 239. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 240. prenos dovolenky a RD (4 replies)
 241. Nárok na dovolenku pri nástupe po víkende (3 replies)
 242. formát dávky-mesačný výkaz do ZP (2 replies)
 243. Moze zamestnavatel zmenit napln prace a pracovny cas len tak? (2 replies)
 244. dohoda o vykonanej praci nepravidelný prijem so živnostnikom ako postupovat (21 replies)
 245. mám správne vedenú evidenciu dochádzky? (3 replies)
 246. zostatky dovoleniek (7 replies)
 247. Poistovna neuznala dohodu a mzdových podmienkach, kde je len odvolávka na minimálnu mzdu (8 replies)
 248. úhrada rekreačného poukazu z účtu dcéry zamestnanca (5 replies)
 249. dlhodobá PN - dovolenka (6 replies)
 250. žiadosť o preradenie na iné pracovisko (10 replies)