PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. príležitostný príjem a DP
 2. Zodpovedná osoba
 3. Mám povinnosť platiť odvody do SP a ZP pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí rodiča do dedičského konania?
 4. Ako zmeniť registračný list zamestnávateľa e podateľňu?
 5. Prepustenie zo zamestnania vo veku 60 rokov
 6. Mám podať daňové priznanie v tomto prípade?
 7. Nemecká vyplatná páska
 8. SP urobila zmenu
 9. Nevyplatená mzda a prehľad
 10. Mam narok na danovy bonus?
 11. Odmena zamestnancovi vo forme stravných lístkov
 12. osobná asistencia zamestnanej osobe so ZTP a 70 % zdr. postihnutím.
 13. Zmena z kalendárneho na hospodársky rok !
 14. exekučné zrážky
 15. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 16. Včera som dostala od zamestnanca toto potvrdenie: "Potvrdenie o výplate úrokových výnosov a nominálnej hodnoty z dlhopisov" vo výške 375 €.
 17. Ročný výkaz o plnení zamestnávania občanov ZŤP a čiastočná zákazka chránenej dielni
 18. Mam otazku v súvislosti s nepostihnutelnou sumou na vyživovane osoby
 19. 24 hodinová prevádzka a príplatok za sviatky cez víkend
 20. Zmena org. štruktúry a mzdového poriadku
 21. Výpovedná doba pri dobe určitej
 22. uplatnenie nezdaniteľnej časti na mnaželku
 23. výpočet dovolenkového priemeru
 24. Musím podať DP za rok 2013 ak som bola PN, nezamestnaná a poberám príspevok na opatrovanie?
 25. chcel by som vedieť čo potrebujem ak som skončil školu a chcem sa zaevidovať na úrad práce?
 26. Zaevidovanie ženy na rodičovskom príspevku na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 27. dohoda o pracovnej činnosti
 28. Neplatene volno a cerpanie dovolenky pred nastupom na matersku dovolenku
 29. DP typ A - douplatnenie DB
 30. Ako je to na úrade práce - s dokladovaním?
 31. O 3 mes. mi končí rodičovská dov. Keby som teraz podnikala pod DIČOM /sprostredkovanie poistiek/ a do tých 3 mes. zruším DIČ / nedarí sa mi/, bude mi patriť podpora a z čoho sa vyráta?
 32. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň zo ZČ
 33. Môžem zamestnancom dať obdržané stravné lístky?
 34. Účtovanie platby kartou
 35. Udať na zápočtovom liste zrážky?
 36. Opodstatnena okamzita vypoved zo strany zamestnanca pred ukoncenim pracovneho pomeru na dobu urcitu
 37. účtovanie odvodov
 38. Nárok na NČZD na manželku - výpočet za 2013
 39. Môže živnostník do výdavkov započítať preddavky na ZP za obdobie keď bol dobrovoľne nezamestnaný?
 40. Po rodičovskej dov. mám nárok na podporu ? Mala som min. mzdu, ked si dám prideliť DIČ /sprostredkovanie poistenia/ stratím nárok na podporu?
 41. Mám odrobených v tomto mesiaci 64 hodín AČ. Môžem tento mesiac s AČ skončiť a začať zase druhý mesiac?
 42. Predlzena rodicovska dovolenka
 43. Bude mi patriť popdpora v nezamestnanosti, ak budem mať pridelené DIČ?
 44. nárok na daňový bonus
 45. prosím Vás poradíte mi?ake odvody plati starobný dôchodca a je zamestaný na dohodu o vykonaní práce?
 46. Nastup do prace po 52 tyzdn. PN.
 47. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
 48. RZD za rok 2013 a dohoda
 49. Mám 25 rokov, som evidovaný na ÚP a žiadam o Dávku v hmotnej núdzi. Žijem v domácnosti s rodičmi. Musím v žiadosti vyplniť ich údaje v kolónke Ostatní členovia domácnosti?
 50. Kedy môžem ísť na dopočet dôchodku? Tento rok, alebo až na budúci?
 51. Okamžitá výpoveď - nepravdivý dôvod porušenia prac. disciplíny
 52. Sociálny fond
 53. Zamestnanie invalidného dôchodcu a potrebné tlačivá
 54. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku
 55. Nezdaniteľná časť na manžela na PN-ke
 56. ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 57. Zaslanie DP EZ-ou
 58. dávky v nezamestnanosti
 59. Príjem počas evidencie na ÚP
 60. Okamžité skončenie pracovného pomeru a PN
 61. výpočet mzdy , príspevok 5O a - r. 2O14
 62. skončenie DoPČ a potvrdenie o zdan. príjmoch
 63. Tlaciva- potvrdenie o zaplateni dane a vyhlasenie o 2%
 64. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 65. Z ktorého platu sa mi bude vypočítavať materská?
 66. Je pravda , ze pri 2-zmennej prevadzke s pracovnou dobou 7,75 hod. sa nevztahuje pocet pracovnych dni, ale aj sviatky sa pocitaju ako dni ktore treba odpracovat nad ramec?
 67. Potvrdenie o nasteve lekara
 68. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas RD a vypocet davky v nezamestnanosti
 69. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za 12/2013
 70. Prehlad za rok 2014
 71. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 72. PNka počas výpovednej doby
 73. Výpoveď podľa par. 63 a PN počas výpovednej doby
 74. Som pracujúca dôchodkyňa. Dôchodok nepoberám. Zamestnávateľ ma núti ísť na dôchodok. Môžem dostať výpoveď?
 75. Nezdaniteľná časť ZD 2013 na manžela (čiastočný invalid, nezamestnaný, dohodár)
 76. Môže zamestnávateľ, svojím zamestnancom posielať výplatnú pásku mailom?
 77. som povinná nosiť každý rok zamestnávateľovi rozhodnutie o invalidnom dôchodku a o jeho zvýšení?
 78. Koľko dní nároku na dovolenku je pri skrátenom úväzku na 4 hodiny, keď pracovný pomer v tomto roku trval do 20.3.2014?
 79. Môžeme prepustiť tehotnú pracovníčku?
 80. Narok na davku v nezamestnanosti
 81. označenie konateľa SP
 82. Zápočet odpracovaných rokov
 83. Vie mi niekto poradiť, či k DP FO môže byť ako doklad príjmu z Čiech použitý mzdový list za rok 2013? Výplatné pásky nemám.
 84. Mzdový softwer
 85. Darčekové poukážky nie zo sociálneho fondu
 86. Uvádza sa zaplatené dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO na r. 14 daňového priznania B?
 87. Zamestnať sa alebo dobrovolné odvody na lepšiu matersku?
 88. je zamestnávateľ povinný vedieť o čiastočnom invalidnom dôchodku a o jeho čiastke?
 89. Ukoncenie pracovneho pomeru po RD
 90. zamestnanecka premia
 91. Dostanem niake peniaze pri vypovedi pocas skusobnej doby na pn
 92. može star. dochodca požiadať o vratenie dane cez RZD, alebo musí žiadať cez DP ak jeho ročný dôchodok je menší ako 3735,94Eur?; Jeho zdan. príjmy z sú 2994,1 Eur
 93. aké odvody sa platia z odstupného
 94. nezdaniteľna časť základu dane na manželku
 95. PN pri skončení PP
 96. konci mi pracovny pomer a ja som na pnke mam ju ukoncit ?
 97. Oprava 3 roky späť - čerpanie rodičovskej dovolenky miesto neplateného voľna
 98. Nahlásenie zodpovednej osoby Úradu - výpis z registra trestov
 99. Platí zákaz výpovede počas PN aj u dohodára?
 100. príjem zo zahraničia
 101. Ako zvýšiť príjem na účet 472?
 102. Daňový bonus
 103. Rodicovska dovolenka a odchod zamestnavatela do rakuska
 104. DP typu A
 105. Môžem marodovať na Slovensku keď mám prechodný pobyt v ČR?
 106. Oprava mzdy z dôvodu doručenia rozhodnutia zo SP (starobný dôchodok) PROGRAM MRP
 107. daňové priznanie typu A
 108. Ráta sa dohoda o prac. činnosti do odpracovaných rokov? Uvádzajú sa tieto dni v zápočtovom liste?
 109. Nárok na dovolenku - zamestnankyňa nebude mať nárok na materské
 110. kody krajin
 111. Nevyplatenie náhrady mzdy za PN
 112. Práca na dhohodu sa započítava do odpracovaných rokov?
 113. Oprava odvodov /výkazov/ pri spatne priznanom ID z hľadiska zdravotného poistenie, sociálneho poistenia aj dane z príjmov
 114. OCR a dvaja zamestnavatelia
 115. zamestnanecka premia
 116. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 117. Vyplatenie PN
 118. zmluva so studentom na sezonnu brigadu.
 119. Čo sa chápe pod termínom lekársky posudok ?
 120. Nárok na lekára
 121. Vyplatenie PN
 122. Pozemkové spoločenstvo a odmeny
 123. Aký dátum uviesť na potvrdenie k vyhláseniu, keď za február, kedy som robila RZD vyšiel celkový preplatok za firmu vyšší, ako daňová povinnosť za 2/2014, takže sa neodvádzajú žiadne dane.
 124. Ako mi vypocitali vysku materskej?
 125. Poslali Vám už ročný výkaz produkčných odvetví, mne ho ešte nechce sa mi volať.Takže neviem.
 126. Výpovedná doba pri neodpracovanom 1 roku
 127. pracovné miesto učiteľa v základnej škole
 128. Odvody samoplatiteľa do ZP - daňový výdavok?
 129. Pracujúci dôchodkyňa a DP FO A
 130. Vytlačenie DP FO 2013 cez program KROS
 131. potvrdenie o preddavkoch na dan-problemy s byvalym zamestnavatelom
 132. SZČO - invalid, môže si v plnej výške uplatniť NČZD?
 133. Dovolenka po MD / RD
 134. Ako vyplniť dodatočné DP? - daň bonus za 2012
 135. môžem zamestnať predčasného dôchodcu na dohodu o vykonaní práce?
 136. Nove vyhlasenie na uplat. NČ
 137. Nezdaniteľná čiastka
 138. dovolenka počas výpovednej lehoty
 139. vysporiadanie straty
 140. konateľ + invalidný dôchodca
 141. Kedy musi zamestnavatel odovzdat vyplatnu pasku ?
 142. Toto isté platí aj vtedy ak v roku 2014 vyplácame dividendy za rok 2012 ?
 143. Odklad DP do 30.6. a odvody do SP
 144. Zamestnanecká prémia a počet odpracovaných mesiacov?
 145. Zrušená pracovná pozícia po návrate z materskej
 146. Zamestnankyňa na rodičovskom
 147. Vyplatene podiely na zisku za rok 2013 v roku 2014.
 148. vypisujete male a velké skladvé karty ručne?
 149. Koľko dní dovolenky si možem vybrať ja kedy chcem a koľko mi može prikazať zamestnávateľ?
 150. odpočitateľná položka k dani z príjmu za rok 2013
 151. Dovolenka pred MD?
 152. Príspevok z UPSVAR
 153. Budem dostavat nemocenske pocas nezamestnanosti.?
 154. Vlani som pol roka bola nezamestnaná a druhý pol roka som robila v Rakúsku. Ako sa vypočíta daň, ak som zarábala v zahraničí??
 155. Polovičný uväzok - vyhody/nevyhody pre zamestnanca
 156. Chcela by som vedieť, či zamestnanec je povinný sa stravovať v zamestnaní,ked nechce a nepožaduje inu náhradu za stravu
 157. Danove vyrovnanie 2013
 158. Dve zamestnania naraz, môže sa to?
 159. invalid a RZD
 160. RZD a nezd. cast na manzelku
 161. RZD
 162. DoPČ nepravidelný príjem
 163. rodičovský príspevok
 164. invalid
 165. prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 166. Má zamestnávateľ právo vyžiadať si prístupové heslo do firemného e-mailu zamestnaca?
 167. Zdravim vas,chcem sa spytat kolko mi moze stiahnut exekutor zo mzdy z neprednostnej pohladavky alebo teda presnejsie mam cistu mzdu 450 eur kolko mi musi ostat po stiahnuti?
 168. nevyčerpaná dovolenka
 169. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 170. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 171. nesprávne vykazované sociálne poistné a oprava spätne za rok 2013
 172. Nárok na dovolenku po návrate z RD
 173. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2013
 174. Práca hostesky na dohodu na jeden víkend
 175. garančné poistenie
 176. nikto mi nevie poradit?
 177. špeciálny pedagóg a prax
 178. rocne zuct. dane za r.2013
 179. Ak je preplatok na dani z prijmu za rok 2013 vysoky, musim ho zamestnancovi vyplatit v jednej (marcovej) mzde alebo ho mozem aj rozdelit do dalsich miezd?
 180. Prehľad zmien vo výške minimálnej mzdy
 181. Môže si uplatniť NČZD zamestnanec na manželku, ktorá opatruje chorého otca, ale jej bol odňatý príspevok za opatrovanie?
 182. NčZD ma manžela 2013
 183. Príspevok z UPSVaR č. XXI na zam. do 29 rokov
 184. Dávka z garančného poistenia a potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 185. Môže zamestnávateľ obmedzovať dobu lekára gravidita?
 186. daňový bonus
 187. Uplatnenie daňového bonusu
 188. Daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania dane
 189. Po vykonaní RZ za r.2013,ktoré bolo zohľadnené vo výplate za 02/2014,zamestnankyňa prišla nato,že si zabudla uplatniť NČZDM,ktorý je celý rok v evidencií na ÚP bez príjmu a čo teraz mám urobiť?
 190. zaradenie do platovej tarify v školstve
 191. Môžem dostat výpoved počas rodičovskej dovolenky?
 192. Zamestnanec ml vyplatený príjem na dohodu v ČR(300CZK), ktoré boli zdanené zrážkovou daňou. Môžem mu urobiť Ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať sám DP?
 193. pracovná zmluva pre cudzinca.
 194. Pomenovanie základu mzdy pri dohode
 195. Dohodár nepravidelný príjem-odvody SP
 196. Koniec RD - zamestnavatel ma nemoze vziat spat do prace a dalsie tehotenstvo - čo robiť?
 197. Výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD
 198. Darovanie 2% dane
 199. Príkazná zmluva
 200. NZČ na manželku - kontrola
 201. Má dôchodkyňa v trvalom prac. pomere nárok na nezdaniteľnú časť 316,94 eur zo mzdy? K začiatku roka 2014 nebola osobou na starobnom dôchodku (stala sa ňou až 10.1.2014).
 202. Pracovnik mimo pracoviska
 203. Je funkčné obdobie riaditeľa školy s výkonom na dobu určitú v poriadku?
 204. SZČO a pn
 205. daňový bonus
 206. Ročné zúčtovanie a následné daňové priznanie
 207. zamestnanecká prémia a nepravidelný príjem z DoVP
 208. Môže žena na rodičovskej dovolenke pracovať?
 209. Ročné zúčtovanie dane - daňový bonus
 210. Dobrý deň, aký je maximálny počet dohôd pri hlavnom pracovnom pomere podľa súčasnej legislatívy. Ďakujem.
 211. Musí podať daňové aj na Slovensku?
 212. zdravotne poistovne vs. suhrny vykaz 2013?
 213. Danovy bonus pri rocnom zuctovani
 214. Mozem robit RZD 2013 zamestnankyni, ktorá mala este aj príjem na príkaznu zmluvu?
 215. 2 exekúcie z 2 tretín
 216. Pracovná zmluva - masér
 217. Nárok na daňový bonus
 218. Poberanie podpory a dalsie tehotenstvo
 219. skrátený pracovný čas
 220. Nuznany paragraf
 221. Zamestnanecká prémia a nízky príjem
 222. ošetrenie člena rodiny
 223. Hľadá sa mzdárka.
 224. doplnkove doch.sporenie - NCZD???
 225. Ukončenie DDS
 226. NCZD na manzelku v roku 2013
 227. Nárok na daňový bonus
 228. Preplatenie dovolenky po MD a RD
 229. Zamestnanec + dohoda
 230. Odvody z dohody u poberateľa opatrovateľského príspevku
 231. NČZD na manžela - spravny vypocet ?
 232. Douplatnenie danoveho bonusu za obdobie kedy nebola zam-com firmy
 233. Narok na PN pri praci na dohodu s pravidelnym prijmom?
 234. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdy za všetky mesiace r.2013 ale len za obdobie 1-6/2013?
 235. aký je nárok na dovolenku ak zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas ?
 236. Som účtovníčka a firma mi nariadila sanitárny deň v piatok po pracovnej dobe /umývať kuchyňu, hrnce, chodbu atď./ Má nato právo?
 237. NČZD na manželku za rok 2013
 238. Zamestnanecká prémia
 239. Ročné zúčtovanie dane
 240. Smrť FO zamestnávateľa a jeho povinnosti
 241. Moze odomna zamestnavatel pozadovat peniaze za kratenu dovolenku ?
 242. Nezdaniteľná čiastka na danovníka
 243. aké urobiť DP typ A alebo B
 244. Skončenie MD, neposkytli sme dovolenku
 245. mozem dostat vypoved:
 246. Narok na materske
 247. Ako je to s paragrafmi po novom roku 2014 ci mam na nich pravo a ci su platene.
 248. Oplatí sa založenie účtu v ČR keď tam aj pracujem a následné posielanie mzdy na EUR účet v SR?
 249. Po skončení maródky ,môžem ako dôchodkyňa na plnom invalidnom dôchodku poberať podporu v nezamestnanosti ?
 250. Ako vysporiadať preplatok z ročného zúčtovania DzP zo ZČ, v hlásení, v prehľade, alebo požiadať písomne o vrátenie preplatku? Prosím vysvetliť možnosti.